* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás

Je třeba si uvědomit, že jednotlivé světy a jejich reality jsou ve své podstatě jen pouhé složeniny z jednotlivých, mentálními pochody předstvořených mentálních, čili nehmotných obrázků, jejichž sled (ve hmotném projevu existence zobrazený holograficky) vytváří nějaký děj a tím i časové linie obsahující jednotlivé holografické "filmy" zobrazující události jednotlivých světů a jejich realit. Jelikož je ale takovýchto mentálních obrázků tolik, kolik je mentálních pochodů a představ, čili prakticky nekonečné množství, proto je možnost vytvářet si nekonečné množství všemožných "filmů", nebo-li nejrůznějších paralelních světů, které mohou (ovšem nemusí) mít např. stejný počátek příběhu, ovšem již trochu či naprosto odlišný vývoj událostí tvořících nějaký děj, čili nějakou časovou linii. Úzce související článek: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. (vůle - Jang vytváří projekci, čili sílu odstředivou, kdežto přání - Jin vytváří gravitaci, čili sílu dostředivou, přičemž obě síly vytváří spirály času a prostoru, vytvářející časo-prostorový, z opačného úhlu pohledu prostoro-časový holohram, nebo-li světelnou síť, na které se zobrazují události tvořící zdání existence prostoru a času v něm plynoucím)


Představte si ale, že veškeré obrázky VŠECH takovýchto mentálními pochody před-stvořených obrázků, z nichž jsou vytvářeny nejrůznější jednotlivé časové linie, nebo-li "filmy" (čili nejrůznější světy a jejich reality) jsou rozstříhány na jednotlivé, samostatné, nehmotné, statické obrázky a jsou naházeny na jednu obrovskou hromadu, která existuje v mentálních, čili nehmotných úrovních existencí. Z těchto mentálními představami předstvořených obrázků si pak každá bytost vybírá pouze takové obrázky a vytváří si z nich takový osobní svět a takové jeho specifické reality, které souzní s jejich momentálním osobním přesvědčením. To znamená, že pouhou změnou osobního přesvědčení, nebo změnou svého smýšlení, chování a jednání (čili změnou osobních frekvencí) si bytost začne vybírat odlišné obrázky, než ty, které by si jinak vybírala a tím si začíná tvořit trochu či zcela odlišný hologram svého osobního světa a jeho realit, než jaký by si původně, bez změny svého osobního přesvědčení, či bez změny svého smýšlení, chování a jednání, vytvářela. Navíc, každý okamžik mezi změnou jednoho holografického obrázku na další je ve své podstatě něco jako pouhé prázdné, nic neobsahující plátno, na které si bytost "maluje" - zobrazuje to, čemu díky vnitřnímu osobnímu programu (tvořeného osobním přesvědčením) věří. Úzce související článek: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


Z toho jasně vyplývá, že paralelních světů a jejich realit je nekonečné množství (neboť s čím kdo momentálně souzní, takové předstvořené obrázky si vybírá a takový osobní svět a jeho reality si z nich vytváří. To je také ten důvod, proč se z našich životů vytrácí bytosti, tedy i spoluobčané, se kterými již svými osobními frekvencemi nesouzníme. Pokud se s nimi někdy opět přeci jen setkáme, tak to je z důvodu, že jsme se fokusem své pozornosti, nebo změnou osobního smýšlení chování a jednání, čili změnou svých osobních frekvencí přeladili na jejich osobní frekvence, čili na jejich osobní hologram - svět, anebo se naopak oni změnou svého smýšlení chování a jednání přeladili na frekvence našeho osobního světa a jeho realit, což způsobilo, že se naše osobní hologramy prolnuly a dotyčná bytost se v našem osobním světě dočasně či na nějakou dobu opět objevila. Berte hlavně na vědomí, že strach vás udržuje v nižší dimenzi a tím i v méně harmonickém světě a jeho realitách, neboť strach osobní frekvence snižuje, kdežto vnitřní pohoda a harmonie se všemi a vším osobní frekvence naopak zvyšuje. Takže pokud jste v duševní pohodě, tak se ve vaší osobní realitě žádný "zloduch" ani neobjeví, natož aby vám mohl nějak ublížit. Pokud Vás tíží svědomí, že jste někdy někomu ublížili, tak je upřímně požádejte o odpuštění a to např. tím, že v duchu nebo nahlas pronesete toto: Odpouštím všemu a všem a prosím všechny a všechno o odpuštění. Pak již jen uznejte za svou osobní pravdu, že vám odpuštěno již je a proneste: Děkuji, Děkuji, Děkuji. Úzce související článek: Vědci dokázali existenci paralelních světů + z čeho jsou jednotlivé světy tvořeny a jakým způsobem Uvedeno ZDE.


Uvědomte si též, že v některém z předstvořených mentálních "filmů" - příběhů (které jsou zatím jen na mentální, čili nehmotné úrovni existence) jste třeba úplný žebrák, který skončil na ulici a v jiném příběhu jste např. naopak tak bohatá/bohatý, že se vám bankovky či rovnou zlato sype z kapes. Dobrá představa že? :-) Uvědomte si, že čemu uvěříte, že je to pro vás reálné, uznáte to za svou osobní pravdu a sami sobě si dovolíte, aby se to mohlo zrealizovat, to se stává Vaší realitou nejen ve vašem vnitřním, mentálním světě, ale i ve vašem vnějším, čili hmotném projevu existence. Proto se přestaňte zabývat tím, co si nepřejete, soustřeďte se na to, co si přejete a představujte si a prožívejte to jako již TEĎ existující skutečnost, neboť s čím se kdo svými osobními frekvencemi ztotožní - sladí, to se stane nejen jeho/její vnitřní pravdou, ale i jeho/její vně projevenou realitou. Takže pokud si přejete např. vzestoupit do tzv. ráje, čili do páté či ještě vyšší dimenze, tak si takovýto svět či světy svým osobním přesvědčením a z toho se rodícími odpovídajícími představami vytvářejte a to se stane nejen Vaší vnitřní osobní pravdou, ale i vně projevenou, čili fyzickou realitou. Za svou osobní pravdu uznejte i to, že možné je naprosto vše, tedy i např. létající domy a možnost zhmotňovat si vše k životu a zábavě potřebné pomocí krystalizace mentálních představ. Jelikož jsme především tvořivé vědomí, čili živé tvořivé světlo a teprve pak jsme vnější, nebo-li hmotný projev toho čemu u-věříme, tak můžeme uskutečňovat cokoliv, co si jen dovedeme představit a s čím se svými osobními frekvencemi dovedeme sladit. Úzce související článek: Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.


Pokud si prozatím nevěříte, že si může stvořit svůj svět, ve kterém se vše potřebné k životu a zábavě tvoří pomocí krystalizace, nebo-li zhmotňování mentálních představ, čili bez potřeby nějaké výroby, tak Vám navrhuji začít si ve svých představách tvořit svět, ve kterém je naprosto pro každého dostupná volná energie, čili že se za energie již nemusí vůbec nic platit. Tohle a bartering, nebo-li výměnný obchod vyřadí z výroby, skladování a distribučního procesu výrobků všemožné spekulanty, dopravce a překupníky, kteří cenu výrobků nejen prodražují, ale i předražují. To umožní, že bude potřeba pracovat jen pár hodin týdně, vše bude prakticky za hubičku, :-) takže se od základu změní naprosto vše! Mnohem více podrobností o tom, co se při uvolnění výroby volné energie změní a proč najdete v článku s názvem: Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE. Další související články: Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda Uvedeno ZDE. Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE. * VÝMĚNNÝ - BÁRTEROVÝ OBCHOD Uvedeno ZDE. * Svět bez peněz. Utopie, nebo budoucnost? (Výměnný obchod, aneb jak se stát nezávislý na zkorumpované kolabující světové ekonomice) Uvedeno ZDE.


Bashar nám v jednom ze svých videí sděluje, že od 21. 12. 2012 dochází k dělení původního světa na nejrůznější paralelní světy. Je to něco, jako když lidé na nádraží nastupují do různých vlaků, které ze začátku jedou stejným směrem, ale postupně se od sebe stále více a více oddělují, přičemž každý jede do jiného, odlišného světa a jeho realit. Ze začátku se vlaky rozjíždí velice, velice pomalinku, takže lze z jednoho vlaku za jízdy vystoupit a nastoupit do kteréhokoliv jiného vlaku, čili do kterékoliv paralelní časové linie vedoucí do jiného světa. Rychlost těch vlaků (a vzdálenost jednoho od druhého) se během let ovšem stále více a více zvyšuje, takže i přestup z jednoho vlaku, čili z jedné časové linie do kterékoliv jiné bude muset být stále rychlejší a rychlejší a i obtížnější, takže kdybychom chtěli
přestoupit až v roce 2019 do "vlaku", čili do časové linie vedoucí do takového světa, ve kterém si přejeme být, tak bychom museli již opravdu rychle sprintovat, abychom přestup do jiného "vlaku" ještě stihli. V roce 2020 ale bude rychlost vlaků a jejich vzdálenost od sebe (čili oddělení na jednotlivé světy a jejich reality) již tak velké a hlavně odlišnost jejich jednotlivých frekvencí již tak veliká, že všechny ostatní vlaky než ten, ve kterém již jsme budeme vidět již jen ujíždět.


Z důvodu, že v době mezi zobrazením jednoho holografického obrázku na další se vše ocitá v bezčasové zóně (čili mezi světy), ve které je možné naprosto vše, tak se v tyto okamžiky dá přesouvat do jiných časových linií, čili do jiných světů i po roce 2019, ale být vámi, tak bych se nespoléhal na to, že to v případě potřeby budete již umět. Z toho důvodu se přestaňte svými emocemi, čili svými frekvencemi ztotožňovat se vším, co si nepřejete (staňte se toho když tak jen pouhými nestrannými pozorovateli), začněte si ve svých představách tvořit takový svět, ve kterém si přejete se ocitnout, čili do kterého "vlaku" si přejete naskočit a s těmito mentálními obrazy se svými pocity, čili svými osobními frekvencemi sžívejte. To Vám umožňuje se do takových světů promítnout, nebo-li naskočit do takového "vlaku", který do takovéhoto Vámi představovaného světa či světů jede. Úzce související článek: Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE. Další video od Bashara se jmenuje: Život je pohádkový příběh | Bashar / Life is a Fairytale | Bashar - Here. Mnohem více anglických videí od Bashara - Here.


Berte také na vědomí, že ti, kteří myslí především na své osobní dobro, ti se zařazují do negativné polarizovaných světů, ve který vývoj trvá velice, velice dlouho, z důvodu, že v takovýchto světech je vše něco za něco.
Ti, kteří myslí na dobro všech zúčastněných, ti se zařazují do pozitivně polarizovaných světů, ve kterých jde vývoj velice rychle dopředu, z důvodu, že v takovýchto světech si všechny bytosti vzájemně předávají všechny modrosti a zlepšováky a navzájem si všemožně pomáhají. Proto jsou takovéto světy pravými Ráji na Zemi, ve kterých je radost pobývat či žít.
To znamená, že sobečtí hamouni se svými vnitřními osobními frekvencemi automaticky zařazují do negativně polarizovaných světů a jejich realit, kdežto ti, kteří jsou dobrotiví a myslí na blaho všech zúčastněných, se automaticky zařazují do pozitivně polarizovaných světů a jejich realit.
Úzce související článek:
Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE.
* Buďte svým Já Uveden ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


* Tajemství jak přeměnit Vaše DNA na krystalickou formu (proměna těla z báze uhlíku na tělo které je na bází krystalů křemíku) a co všechno tato trans-mutace umožňuje Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7 aneb uhlík 6-6-6 končí Uvedeno ZDE.


* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


"Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno, co má, rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to, co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bašar v jednom ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že budeme milovat opak, čili že budeme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme.


.

Zobrazení: 2500

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo něco obdržet, anebo si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

… Když člověk vyčistí svůj vlastní život, své vlastní přesvědčení, své vlastní programování, když si udržuje myšlenku, že není obětí, ale tvůrcem vlastního života, jeho život se začne měnit a vnější události to budou zrcadlit. …

… Teď je velmi důležité zůstat neutrálním, být pozorovatelem, ptát se a hledat hluboké odpovědi a současně si vytvářet vlastní realitu, jinou časovou linii zkušeností. …

… Pravda všechny osvobodí, a když někdo používá pravdu na té nejosobnější úrovni, pak pravda jeho života získá kvalitu, která mu zajistí svobodu a když se to vystupňuje, pak ti, kteří takové věci dělají (jako jsou např. útoky v Paříži nebo jedenácté září), budou skutečně odhaleni a nakonec poraženi. …

… Takže to vypadá, že na jedné straně je to opravdu dobrá příležitost, jak se znovu něco naučit. Víc rozlišovat a dívat se pod povrch věcí, které se dějí a vidět, co se opravdu vespod děje a zdá se, že to teď mnoho lidí dělá. Hodně lidí se ptá a hledá skutečné agendy, které jsou za těmito událostmi. …

… Je to tak a ta poslední vlna energie, která prošla, ta energie vlny X, která nedávno prošla, toho hodně posunula a Vědomí může s jistotou říct toto: další lidé se začínají probouzet a další se začínají ptát. Pamatujte, že to všechno má další úroveň a to je úroveň samotného ducha, samotného Božského zdroje a že tyto energie vstupují do lidského vědomí, každým dnem víc a víc, a na to je třeba myslet, když jste bombardováni takovými temnými událostmi. Na svět přichází nové světlo a další a další lidé se probouzejí do světla vědomí a ducha. …

Udržujte si představu, že je to (to co si přejete a představujete) pravda, věřte, že je to pravda a bude to tak!!!

… Ne-mocní jsou čím dál zoufalejší, protože chápou, že mají pouze krátkou dobu na to, aby uskutečnili ty dávno nachystané plány, "mistrovské" plány a že jejich čas končí. Oni klesají, duch a lidstvo vzestupují. Roste to, zvedá se to, děje se to.

Takže to, co vidíme, jsou záškuby již mrtvého těla, pokud jde o ty podlé osoby, které jsou do toho namočeny?

Je to tak, ale ti podlí nechápou, že jsou mrtví, byla otřesena jejich základna moci, jsou těly, která se ještě cukají. Nemylte se a nepleťte si cukání těla - že by patřilo živé bytosti. Oni si ani sami neuvědomují, jak daleko věci pokročily a stále jednají postaru, dle zvyklostí, způsobem, který byl doposud pro ně úspěšný, ale ty postupy již nejsou tak účinné, přestože jsou v médiích dělána prohlášení těch, kdo si myslí, že je to realita. Již to není realita, realita se posouvá a začíná to každičkým člověkem, který začíná vidět přes závoj klamu a cítí jasnost, která zeje za ním. …

Celý článek s názvem: Kosmické vědomí - TERORISTICKÉ ÚTOKY V PAŘÍŽI, 15. 11. 2015 je uveden ZDE.

* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

.

Shora uvedený článek jsem ještě doplnil o mnoho dalších důležitých informací, tak si ho když tak přečtěte celý ještě jednou.
Doplnil jsem tam např. toto:

* každý okamžik mezi změnou jednoho holografického obrázku na další je ve své podstatě něco jako pouhé prázdné, nic neobsahující plátno, na které si bytost "maluje" - zobrazuje to, čemu díky vnitřnímu osobnímu programu (tvořeného osobním přesvědčením) věří.

* Z důvodu, že v době mezi zobrazením jednoho holografického obrázku na další se vše ocitá v bezčasové zóně (čili mezi světy), ve které je možné naprosto vše, tak se v tyto okamžiky dá přesouvat do jiných časových linií, čili do jiných světů i po roce 2019, ale být vámi, tak bych se nespoléhal na to, že to v případě potřeby budete již umět.

* Berte hlavně na vědomí, že strach vás udržuje v nižší dimenzi a tím i v méně harmonickém světě a jeho realitách, neboť strach osobní frekvence snižuje, kdežto vnitřní pohoda a harmonie se všemi a vším osobní frekvence naopak zvyšuje. Takže pokud jste v duševní pohodě, tak se ve vaší osobní realitě žádný "zloduch" ani neobjeví, natož aby vám mohl nějak ublížit.

* Pokud Vás tíží svědomí, že jste někdy někomu ublížili, tak je upřímně požádejte o odpuštění a to např. tím, že v duchu nebo nahlas pronesete toto: Odpouštím všemu a všem a prosím všechny a všechno o odpuštění. Pak již jen uznejte za svou osobní pravdu, že vám odpuštěno již je a proneste: Děkuji, Děkuji, Děkuji.

* Probuzení - Awakening CZ titulky Uvedeno ZDE. (Na to aby byly titulky viditelné i při zastavení videa, na to je třeba roztáhnout obraz videa přes celou obrazovku.) Úzce související článek v angličtině: The Venus Project - Here.

Lidská práce je zapotřebí tím méně, čím více ji za lidi budou dělat stroje.

* O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.

* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.

* Lež kterou žijeme! (video které bylo na Facebooku zablokováno, protože není v souladu se zájmy ne-mocných) Uvedeno ZDE.

* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle!)

* 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze je uveden ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.

* Co je to nepodmíněný Základní příjem a kdy ho už zavedou nejen u nás? (Zmizí tím nejen nezaměstnanost, ale odbourají se tak i všemožné byrokratické a parazitující instituce.) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

Všem též vřele doporučují shlédnout úplně celé očist otevírající video s názvem: Zeitgeist: Moving Forward (český dabing) Uvedeno ZDE, Je v něm mimo jiného uvedeno i to proč je současný ekonomický systém odsouzen k brzkému kolapsu a zániku a jak snadno a rychle vytvořit mnohem lepší systém, který poskytuje všem nejen sociální rovnost, ale je i výborným řešením jak zachránit naší planetu před rabováním přírodních zdrojů a devastováním ekologie a přírodního prostředí.

Vesmír je hologram (trojrozmerný obraz) a všetko, čo vidíte - vrátane tohto článku a zariadenia, na ktorom ho pozeráte - je len projekcia. Celý článek je pod názvem: Rozlúčte sa so svetom! Vedci začali počítať a objavili tajomstvo vesmíru Uvedeno ZDE. Úzce související video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (toto samé video bylo též pod názvem: Vědomí řídí Vesmír)
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Více ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Vědci dokázali existenci paralelních světů Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.

Bashar - Ilumináti a paralelní verze planety Země [Czech] Uvedeno ZDE. (zapněte si titulky)
Úzce související video: Bashar Channel 2017 - Mirror Mirror - Here.
Podle tohoto videa již dochází k frekvenčnímu dělení paralelních světů a jejich všemožných realit. (čili dochází i k oddělování zrna od plev)
Na obrázku stojí: "Dva světy, jeden se rodí, druhý umírá. Kterému dáš svou energii (pozornost), ten se stane tvou realitou. Nevybrat si je tak jako tak výběr (neboť tvé vnitřní, osobní frekvence vybírají za tebe)."
* Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
Ti, kteří myslí na dobro všech zúčastněných, ti se zařazují do pozitivně polarizovaných světů, ve kterých jde vývoj dopředu velice rychle, z důvodu, že v takovýchto světech si všechny bytosti vzájemně sdělují všechny modrosti, zlepšováky a vynálezy a navzájem si všemožně pomáhají. Proto jsou takovéto světy pravými Ráji na Zemi, ve kterých je radost pobývat či žít.
To znamená, že bezohlední sobečtí hamouni se svými vnitřními, osobními frekvencemi automaticky zařazují do negativně polarizovaných světů a jejich realit, kdežto ti, kteří jsou dobrotiví a myslí na blaho všech zúčastněných, se automaticky zařazují do pozitivně polarizovaných světů a jejich realit.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Proč již nepotřebujeme peníze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Why We Don’t Need Money Anymore - Here.
* Svět je nyní v dluhu ve výši 217 milionů dolarů a globální elitě se to takhle líbí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The World Is Now $217,000,000,000,000 In Debt And The Global Elite Like It That Way - Here.
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Jsou vyvolávány uměle!)
* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete-li začít prožívat šťastný život, přečtěte či poslechněte si toto:
* Probuzení ve snu, skutečné tajemství manifestace. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Waking Up in the Dream, The Real Secret to Manifestation - Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby