* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Světy robotických bytostí, křížených s technikou             Světy spirituálně probuzených bytostí
Rozcestí: Jedna cesta vede do temnoty a destrukce a druhá do skončení temnoty a utrpení.Úzce související video s názvem. "Zeitgeist: Moving Forward (český dabing)" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "Politika plánovaného zastarávání výrobků a dopad nejen na ekologii" je uveden ZDE.


Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. Uvedeno ZDE.Bytosti nebyly stvořeny zlé - disharmonické, bytosti se zlými teprve staly a to díky svému disharmonickému smýšlení, chování a jednání. Takže to, že je někdo bezohledný zloun, za to nemůže nejvyšší Stvořitel - Bůh, ale může si za to bytost sama, neboť se rozhodla jednat nějak disharmonicky, např. sobecky, povýšeně, bezohledně, podle atd. Takovéto bezohledné jednání způsobuje, že v bytosti dochází ke snižování frekvencí jejího osobního energetického já a to vede k sestupnému vývoji, který může vyvrcholit až nějakým sebe destruktivním jednáním. 
Čím méně je obsaženo lásky ve smýšlení, chování a jednání bytosti, tím nižší frekvence bytost obsahuje, to znamená, že zlo je způsobeno absencí lásky. Je tomu tak z toho důvodu, že čím větší zlo, tím nižší frekvence bytost, věc, či událost obsahuje a naopak, čím více lásky, tím vyšší frekvence bytost, věc, či událost obsahuje. Zlo je totiž protipólem bezpodmínečné lásky, nebo-li energie nejvyšších frekvencí, což jsou frekvence nic nepožadujícího, vše rozdávajícího kosmického vše-Vědomí. Úzce související článek s názvem: "Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech" je uveden ZDE.


Takže to, zda je někdo dobrotivý či naopak bezohledný je o polarizaci, ve které se bytost sama svobodně rozhoduje, zda chce být pozitivně polarizovaná, čili ta, která je ohleduplná ke všemu a všem ostatním a vytváří dobro pro všechny zúčastněné, nebo je naopak negativně polarizovaná, čili ta, která je bezohledná, hraje si na vlastním písečku a snaží se využívat, či dokonce zneužívat ostatní, aby tím od nich získala něco jen pro sebe. Tím, že se ale v globálu lidské smýšlení, chování a jednání již mění k lepšímu, že jsou lidé ke všemu a všem již ohleduplnější, laskavější a láskyplnější (o čemž se ovšem ve zprávách záměrně nemluví), tím u lidí dochází k zvyšování jejich vnitřních osobních frekvencí, což jim umožňuje posun do vyšších, více harmonických úrovní existencí.
Úzce související článek s názvem: "Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte" je uveden ZDE.


Moudrá příroda, nebo-li vědomí této planety je ovšem taktéž bytost s právem svobodného rozhodování a jelikož se rozhodla, že vzestoupí do úrovně existence v projevu 5.D, což znamená že se přelaďuje z frekvence 8Hz (3.D), přes frekvenci 13Hz (4.D) na frekvenci 21Hz (5.D), tak lidem nezbývá nic jiného, než začít být stále více laskavějšími a tím si udržet krok se zvyšujícími se frekvencemi této planety. To znamená, že naprosto všechny bytosti, které na Zemi a uvnitř ní jsou, musí buď udržovat krok se zvyšujícími se frekvencemi planety Země, nebo budou muset tento svět opustit. Takže sbohem temnoto, :-) a vítej vlídnosti, laskavosti a ohleduplnosti. Úzce související článek s názvem: "Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde" je uveden ZDE.Uvědomte si i to, že tato planeta zpožděním svého vývoje zdržuje vyšší úrovně existencí, dostat se do ještě vyšších úrovní existencí a tím dokončit svůj vývojový cyklus
taktéž. Nikdo nemá právo přirozený planetární vývoj záměrně zpomalovat či dokonce sabotovat, avšak negativní bytosti tak bezostyšně činí. Z tohoto důvodu mají bytosti vyšších úrovní existencí právo zasahovat do vývoje tohoto světa a pomoci planetě a jejím obyvatelům dostat se nazpět do jednoty a harmonie. Na hraní a tvoření disharmonie a negativity měl každý času víc než dost. Pokud si někdo chce takto nadále hrát, tak může, ale v jiných světech, neboť vývojový cyklus této planety skončí a to ať se to někomu líbí nebo ne. Tím chci říci, že tato planeta v každém případě postoupí do 5.D, a to  i za cenu toho, že by měla do 5.D postoupit bez lidí a stát se např. pouze planetou zvířat, třeba opic. :-) Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.


PS: Tak co ovečky, nebo že by opičáci, :-) kam půjdete? Půjdete do jednoty a harmonie sučasně s touto planetou? Nebo se domníváte, že na to máte ještě dost času? :-) Kam půjdou sabotéři, je již rozhodnuto!
Úzce související článek s názvem: "Nevěřte všemožným zcestným, zavádějícím a dezorientujícím informacím, neboť ty vás záměrně odvádí od fokusu pozornosti na vzestup do 5.D, tzn. od záměru navrátit se do tzv. Ráje" je uveden ZDE.


Pokud je neuděláte vy, tak je matička příroda udělá za vás, ovšem bez vás. :-) Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.Veľké Znovu-zjednotenie. Všetci LeMurania hlboko chápali, že po čase nastane opätovné zlúčenie. Ten čas sa blíži. Celý článek s názvem: "Archanjel Metatron - LeMuriánsky Návrat a Hviezdna Brána Peridot" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dodatek: Vše-Vědomí, čili nejvyšší inteligence Univerza, nestvořilo ani zlo, ani nemoci, ani bakterie a viry, ani násilí ani nic jiného, co vytváří nějaké utrpení. Utrpení vzniklo (bylo vytvořeno) teprve až v dualitě, čili až v nižších úrovních existencí, od čtvrté dimenze níže a bylo stvořeno disharmonií, která byla vytvářena disharmonickými frekvencemi disharmonických bytostí. Všemožná utrpení byla totiž stvořena tím, že čím v nižší úrovni existence bytost je (většinou díky svému disharmonickému smýšlení, chování a jednání) tím více je bytost odpojena od zdroje a čím více je od zdroje odpojena, tím méně životadárné energie má a z toho důvodu tím více trpí, má choroby, stárne a nakonec z nedostatku energie umírá.

Utrpení, včetně chorob, nebylo stvořeno ani kosmickým vše-Vědomím (jak nám mnozí chtějí namluvit), ani bytostmi jednoty (vyššími já), ale stvořily je disharmonické bytosti (čili nižší já) disharmonickými frekvencemi, které svým disharmonickým smýšlením, chováním a jednáním vytváří. Utrpení je totiž tvořeno buď nevědomě, negativitou a nebo vědomě, zámerně a to falešnými rádoby bohy, kteří se za "bohy" pouze vydávají. Kdyby pravý Bůh byl takový zloduch, :-) že by stvořil nemoci a utrpení, tak já osobně do "nebe", čili nazpět do jednoty a harmonie ani nechci a takových by jistě bylo mnohem více než pouze já. Naštěstí ale takový není ani pravý Bůh a ani bytosti jednoty takové nemohou být, neboť je to díky jejich mnohem vyšším frekvencím nemožné!

Inkarnace do dualitních disharmonických světů, čili do světů od čtvrté dimenze níže není žádná povinnost. Do těchto světů se sice může jít dobrovolně, ale většina bytostí se do nich dostala buď díky svému disharmonickému smýšlení, chování a jednání, nebo díky tomu, že to jsou nižší já těch disharmonických bytostí, které je stvořily. Takže každá zdejší trpící bytost si to svým způsobem zaslouží (ale pouze pokud nebyla do utrpení vmanipulována), neboť trpí z důvodu, že nejedná, nebo nejednala férově - ohleduplně.

Jelikož v dualitě musí být všechny protiklady vyváženy, proto samozvaná vládnoucí elita tohoto světa vytváří záměrně z lidí hlupáky a své poddané, aby s nimi mohli manipulovat a nechat je vyvažovat své negativní skutky. Tím se tato elita PROZATÍM vyhýbá následkům své vlastní karmy. Nic ale netrvá věčně, ani láska k jedné a té samé zkorumpované vládnoucí elitě a hlouposti s tím spojené. :-) Úzce související článek s názvem: "Je dobré znát nepřátele lidské rasy, neboť pak člověk ví co na nás kdo chystá, čemu a proč se máme vyvarovat a jakým způsobem" je uveden ZDE.

Další úzce související články:

* Vesmírné Perpetum Mobile Uveden ZDE.
* Elektromagnetismus Uveden ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uveden ZDE.


Úzce související článek s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď" je uveden ZDE.

Je třeba v sobě vyvážit mužský a ženský princip, neboť tím dojde k propojení levé (racionální) a pravé (citové) poloviny mozku. Touto rovnováhou se obnoví funkce nejen mozkové šišinky, ale i spojení se svým osobním duchovním srdcem, neboli osobním nulovým bodem. To obnoví plnou funkci osobní Merkaby, čímž se bytost stane nejen nezávislá na hmotě, času a prostoru, ale i tvůrcem svého světa a jeho reality. Toto je pravá svoboda. Všechno ostatní jsou světy a jejich reality, které jsou ovládány více či méně někým jiným, než vámi samotnými.

Úzce související články: 
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tento svět se dělí na 3 frekvenční pásma, čili na 3 dimenze a jejich různé světy a projevy existencí, přičemž na jaké frekvence se kdo naladí, v takovém světě bude. Dělení světů, ke kterému právě dochází, je podobné, jako když dochází k dělení buněk. To znamená, že ti, kteří se budou plácat v energiích, majících frekvence pouze 3.D, zůstanou v bezduchém 3.D, které se po oddělení vyššího projevu existence planety brzy rozpadne, neboť v něm již nebude obsaženo vědomí planety.

Ti, kteří se budou plácat v emocionálních dohadech, čili ve světě v projevu 4.D budou mít nějakou dobu čas na to, aby se emocionálně vybouřili a uklidnili a po zvládnutí svých emocí se mohli dostat do 5.D. Tato 4.D se po krátké době ale taktéž rozpadne, takže do té doby musí bytosti zvýšit své frekvence natolik, aby se dostaly do 5.D, jinak se budou muset inkarnovat též (jako ti z 3.D) v nějakém jiném světě, který je pořád ještě dualitní, čili disharmonický.

Ti, kteří v sobě dostatečně vyváží mužský a ženský princip a nenechají se vtahovat do emocionálních dramat, ti se budou moci dostat do 5.D již velice brzy. Řekl bych, že to bude nejpozději do konce března 2013.

Související video s názvem: "Měníme realitu MILIARDKRÁT za sekundu! - Bashar (channeling Darylla Anky) veden" je uvedeno ZDE.

Půjde o čas, kdy se od sebe oddělí „Stará“ Země a „Nová“ Země. Ne všichni však projdou do té „Nové“, protože nebudou schopni tak rychle změnit svojí vibraci. Ti, kteří budou žít v negativitě a nenasytnosti, zůstanou se „Starou“ Zemí, budou ponecháni s tím, co sami vytvořili. Zůstanou s dluhy svých karmických zátěží, které je nepustí do „Nové“ Země. Celý článek s názvem: "Dolores Cannon: Mayský kalendář, 2012 a 5D Země" je uveden ZDE. Úzce související video: 20. Hologram a jeho význam Uvedeno ZDE. Ostatní videa této série obsahující 32 videí naleznete v článku s názvem: THOVT projekt lidstvo (kniha i videa) Uvedeno ZDE. Po vzostupe – bezduché 3D. podrobnosti jsou uvedeny ZDE. Další související článek s názvem: "Mimozemská sexualita a historie" je uveden ZDE.

*Je třeba v sobě vyvážit mužský a ženský princip, neboť tím dojde k propojení levé (racionální) a pravé (citové) poloviny mozku. Touto rovnováhou se obnoví funkce nejen mozkové šišinky, ale i spojení se svým osobním duchovním srdcem, neboli osobním nulovým bodem. To obnoví plnou funkci osobní Merkaby, čímž se bytost stane nejen nezávislá na hmotě, času a prostoru, ale i tvůrcem svého světa a jeho reality. Toto je pravá svoboda. Všechno ostatní jsou světy a jejich reality, které jsou ovládány více či méně někým jiným, než vámi samotnými.

Úzce související články: 
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.

* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeden pacient mi povídal: "co je pro něj nemoc".
Druhý odovídal: "nemoc, to je jako když dostanete doporučenej dopis.
A rakovina, to je doporučenej dopis s černým pruhem. A tam se píše:
Člověče, votrávil si vzduch, teď ho dejcháš.
Votrávils vodu, teď jí piješ.
Votrávils jídlo, teď ho jíš.
Votrávil jsi vztahy, teď v tom žiješ.
Prober se, nebo tady končíš."

MUDr. Jan Hnízdil


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Šťastný koniec začína 21ého Decembra 2012, keď vek osvietenia určite začne a Vesmíry v našom Časovom Matrixe začnú oslavu víťazstva, na ktorú čakali 250 miliard rokov, keď Hviezdne Vojny vytvorili Fantómový Matrix. Fantómový Matrix bude odstránený v Decembri. Zakladateľské Rasy odstránia Pečate Hviezdnych Brán pre Vesmírnu Hviezdnu Bránu 12 v našom Časovom Matrixe, aby znova zjednotili Časový Matrix Vnútornej Zeme a Trans Harmonický Meajhe Časový Matrix. Tri Matrixy sa spoja aby vytvorili Božskú Kozmickú Trojicu nášho nového začiatku novej Kozmickej Reality. Celý článek s názvem: "Ako sa Zem stane Vnútornou Zemou - Crystalai" je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 5330

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
Uvedeno ZDE.

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 
Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

 

Lumíre, Hrochoovečka jde určitě za Tebou! :-) Jen mě asi něco zabrzdilo na pastvě, tak hned jak se tím prokoušu, máš mě v patách! :-)

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

.


Při protnutí galaktického rovníku došlo k zarovnání s vyššími úrovněmi existencí. To je těch 13 koleček (nebeských těles), čili 13 úrovní vědomí (a jejich světů) na každém rameni. Související článek s názvem: "Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné! :-)" je uveden ZDE.

Tím jsme se dostali do Arkturiánského koridoru, tzn. do jednoho z těch ramen, spojujících všech 13 úrovní vědomí - dimenzí. Každé z těchto ramen spojuje okraj galaktického rovníku, čili první úroveň vědomí s galaktickým středem - srdcem, (nebo-li s jeho černou/bílou dírou tvořící galaktický nulový bod), což je dvanáctá úroveň vědomí tohoto vesmíru. Související článek s názvem: "Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými" je uveden ZDE.

K přímému zásahu světlem pramenícím z tohoto galaktického středu ovšem nedošlo, neboť temná strana nás záměrně částečně odstínila. Z toho důvodu bude přechod do 5.D pozvolný, nikoliv skokem, neboť k přímému zásahu nedošlo. Související článek s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku" je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "AA Michael – Přijetí vašeho nového galaktického poslání" je uveden ZDE.

Související článek od Féwy ze dne 12.1.2013 je uveden ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby