* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje.

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a shlédnete video s názvem: "Holografický vesmír", uvedené ZDE.

Podrobnosti o tom, co se děje jsou uvedeny
na videu od Févy, ze dne 27.12.2011
https://www.youtube.com/watch?v=dPMORYoPYq8&feature=related

a na videu ze dne 28.12.2011
https://www.youtube.com/watch?v=yy6RK6MP2C4


Souvidející videa:

Féva 25.12.2011 https://www.youtube.com/watch?v=0W-ITEZ_4S8&feature=player_embe...

Féva 24.12.2011 https://www.youtube.com/watch?v=M8T0zs6gqTI&feature=player_embe...

Féva 21.12.2011 https://www.youtube.com/watch?v=oXltRboeta8&feature=related

Féva 16.12.2011 https://www.youtube.com/watch?v=ZUhkG06OVMg

Mnohá další videa a informace od Févy jsou k nalezení na: http://www.anjelska.sk/index.php/feva


18. 12. 2011 se začala trhat dimenzionální blána (držící bytosti
a jejich duše v zajetí třetí a čtvrté dimenze), takže cesta na
svobodu (pryč z duality) se každému konečně začíná otevírat
zcela dokořán. Podrobnosti jsou v textu z 18.12.2011 (od Févy)
a jsou uvedeny ZDE.Nejsme jen člověk, který má spirituální zkušenosti, ale jsme především spirituální podstata, individualizovaná do všemožných věcí, bytostí a projevů existencí, tedy např. i do lidí, mající pozemské, hmotné zkušenosti.

Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já, je uvedeno ZDE.

Podrobnosti o tom, co je to tzv. hmota jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uvedený ZDE.


Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!

https://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr


Souvidející článek s názvem: "Co naznačuje Lidský motýl, největší kruh v obilí všech dob? Že lidstvo právě prochází prudkou evolucí? Že by to znamenalo návrat do multidimenzionálního projevu existence?", je uveden ZDE.
Nastává transformace a vzestup veškeré hmotné struktury do projevu tekutého světla krystalizujícího do polo-hmotného polo-světelného projevu existence, v podobě tekutých krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", který je uvedený ZDE.
Podrobnosti o tom, jakým způsobem a z čeho jsou tvořeny jednotlivé světy a jejich reality, jsou uvedeny v článku s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", který je uvedený ZDE.

Podrobnosti o tom jak to, že slunce provede závěrečnou transformaci, která vyvrcholí transmutací veškeré hmoty z báze uhlíku na bází tekutých světelných krystalů je uvedeno v článku s názvem: "Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí, čili transmutaci veškerého hmotného projevu existence", je uvedený ZDE.

Protnutím galaktického nulového bodu dojde k sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou (což je tzv. mystická svatba pravých párových existencí) a to způsobí u veškerých hmotných projevů existencí TRANSMUTACI z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uvedený ZDE.
Podrobnosti o tom, co se bude dít při protnutí planetárního a slunečního nulového bodu - času s galaktickým nulovým bodem - časem
je uvedeno v článku s názvem: "Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie", který je uvedený ZDE a v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.

Celá transformace vyvrcholí protnutím galaktického nulového bodu - času (který slouží jako rozcestník do jednotlivých světů a jejich realit) a váš způsob smýšlení, chování a jednání, které ve vás vytváří specifické vnitřní osobní frekvence (jež se naprosto vždy přitahují se stejnými a podobnými frekvencemi), rozhodne o tom kam se dostanete, zda do nebe, nebo do "pekla" :-) anebo do ráje. Více podrobností je uvedeno ZDE.Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.

Transformace planety do páté dimenze (včetně všech a všeho ostatního co na ní a uvnitř ní je), čili do vyšších úrovní vědomí a existencí, funguje podobně jako přesýpací hodiny, ve kterých se přes zúžení (čili přes nulový bod) postupně přemisťuje veškerá dosavadní existence z jednoho prostoru, čili z dimenze třetí a čtvrté, do prostoru jiného, čili do dimenze páté.

To znamená, že po dokončení celé transformace se tato zdejší dosavadní třetí a čtvrtá dimenze zhroutí, neboť jednotlivé světy a jejich reality se zobrazují na světelné holografické mřížce, která je tvořena vědomím jednotlivců pobývajících v jednotlivých světech, které si svými představami (na základě svým osobním přesvědčení) tvoří. Podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem Živé představy, který je uveden ZDE.

Tím, že se v těchto světech mění kolektivní vědomí, tak dojde k tomu, že tato změna kolektivního vědomí (a tím i následná změna fokusu pozornosti) způsobí, že se bytosti přesunou do dimenze páté (nebo do nějakých jiných paralelních světů) a tím se nosná světelná mřížka (na které se zobrazují zdejší dosavadní dualitní světy třetí a čtvrté dimenze) zhroutí a tyto dosavadní světy v celé této sluneční soustavě zaniknou.

Více podrobností je uvedeno na videu: Féva 11.1.2012 www.anjelska.sk
https://www.youtube.com/watch?v=UmUc1qM9F8I&feature=youtu.be%2F
Jsme odštěpek, čili jiskra mourého, láskyplného, všemocného kosmického vše-vědomí, které se ve vnějším projevu existence projevuje jako centrální slunce, čili černá/bílá díra (nebo-li nulový bod) fungující jako srdce systému, který vytváří. Jelikož jednotlivé černé/bílé díry jsou vstupy do hyperprostoru spojující naprosto vše se vším do jednoho tady a teď, proto tzv. kouzelný Džin z lahve (nebo-li tzv. Boží přítomnost), plnící každé naše přání, je uvnitř nás, našeho osobního nulového bodu, čili uvnitř našeho duchovního srdce. Stačí si jen uvědomit, že nejen že všichni a všechno existuje uvnitř duchovní podstaty, čili uvnitř kosmického vše-vědomí, ale že je toto moudré, láskyplné a všemocné vše-vědomí
obsaženo taktéž i v našem osobním duchovním srdci, spojit se s ním a požádat jej o splnění našich přání. Nejdříve si ale velice dobře rozmyslete, o co chcete požádat, neboť toto kosmické vše-vědomí plní jakákoliv přání!

Proto nejdříve ale projděte transmutačním fialovým plamenem, čili harmonizujícím, uzdravujícím, regenerujícím, omlazujícím nepolarizovaným světlem, pramenícím z centrálního slunce. Podrobnosti a video jsou uvedeny ZDE.

Jak si propojit své hmotné srdce se svým duchovním srdcem a napojit se tak na kosmické vše-vědomí je v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uvedený ZDE.

Jak se energeticky propojit se svým dvojpaprskem (čili s druhou polovinou svého tvořivého ohně) je uvedeno v článku s názvem: "Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen", který je uvedený ZDE.
Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat! Proto lze kdykoliv pouhou změnou smýšlení (které mění vnitřní osobní frekvence) a fokusu své pozornosti změnit nejen sebe sama, ale celý tento svět a to jakkoliv si jen přejeme!!!

PS: Naprosto vše je pouze tak těžké, složité a komplikované, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je to, že to funguje naprosto stejně i naopak, čili vše je pouze tak snadné a jednoduché, jak jen si to dovedeme představit. :-)

Podrobnosti o tom, jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít, jsou v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je uvedený ZDE.
Otevřete své srdce lásce, napojte se přes ni na své duchovní srdce, čili na svůj osobní nulový bod a přes něj na hyperprostor, obsahující v sobě moudré, všemocné, láskyplné Vše-Vědomí Univerza. (Vědomí Kristovo - Metatronovo znamená Vědomí Jednoty.) Podrobnosti jsou ZDE.

                         Kumara-Vědomí Jednoty - nulového bodu - Duchovního Srdce


"Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír.
Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno co má rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden zde: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealitaktivní tvořivé vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) čili živé tvořivé světlo tvořící si svou vůlí (projekce - frekvence - Jang - Pingala) a přáním (gravitace - částice - Jin - Ida) světelnou holografickou síť, na níž se jí zobrazuje tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je uvedeno ZDE.Zobrazení: 12918

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Féva: 29.12.2011 - Jediný, kto vás spútava ste vy sami. Len kľúčom srdca bolo možné otvoriť bránu - tak vstúpte a vnímajte nový deň. Svetlo preberá žezlo. Vyslané vedomie vedie láskou všetkých, kto sú láskou. Prosím uvedomte si, že ako si usteliete, tak budete spať :) Všetko si tvoríme my sami. Vy si vyberáte čo chcete zažívať, zodpovednosť za svoj život máte každý v svojich rukách. Len vy ho môžete zmeniť/vylepšiť/rozjasniť. Tak odhodte posledné obmedzenia, už nie je dôvod sa báť lietať a byť sám sebou v plnom svetle.
Tento text byl zveřejněn 29. 12. 2011, na: http://www.anjelska.sk/


Čas, ktorým ste prešli dnes nadránom, otočením Zeme okolo jej zemskej osi, je časom tvorenia. Celý článek od Févy, ze dne 1.1.2012, je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)


Je tomu přesně tak, jak je
výše uvedeno, neboť : My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje! Podrobnosti o tom proč tomu tak je jsou uvedeny ZDE.

Co se to vlastně děje a proč je uvedeno ZDE.

Krásné žití a radost z bytí v roce 2012 přeje všem Lumír.

Dozrál čas začít si tvořit překrásný svět podle svých přání.

Co si ve svých představách stvoříte, v takovém světě se již brzy ocitnete.

Podrobnosti jak na to jsou uvedeny ZDE.

(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

Jsme nedílnou součástí kosmického vše-vědomí, které tvoří celé Univerzum a proto nejenže jsme my (i naprosto všechno a všichni ostatní) obsaženi v celém Univerzu, ale naopak, celé Univerzum je zároveň taktéž obsaženo i v nás.

Zde je úryvek z velice zajímavého a inspirujícího článku:

… Realita 3D, ktorú považujeme za svoj jediný domov je len spôsobom projekcie – na Červenej planéte existuje MULTIDIMENZIONÁLNA projekcia a to je jeden z dôvodov, prečo našinec na jej povrchu spočiatku nevníma vôbec nič. Spočiatku nevnímate nič – len holú, bezútešnú planinu. Je to planina, alebo „plátno“ na ktorom sa môže premietnuť ČOKOLVEK! …

… Ak hovoríme o fenoméne UFO, pokiaľ ide o prístroje z Červenej planéty, sú to zasa len takéto projekcie, aj keď veľmi skutočné. Sú rovnako skutočné ako naša 3D realita – alebo ak chcete „rovnako neskutočné ako naša 3D realita“. …

… Náš svet je našou interpretáciou – už len tento základný poznatok spôsobuje nám pozemšťanom problémy; nedokážeme poňať do svojej mysle, že naša realita, teda všetko, čo nás obklopuje je v skutočnosti projekciou a to znamená, že akým spôsobom o svete uvažujeme, dáva tomuto svetu jeho formu. …

Celý článek je uvedený ZDE.

Úzce související článek je uveden ZDE.

Vy (My) jste tvůrci Nové Doby! Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

No rozhodně to začíná být zajímavý!

Masivní sluneční erupce může v příštích dnech narušit rádiové signály.

Novinky.cz- 28.12.2011

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/254678-masivni-slunecni-er...

18. 12. 2011 se začala trhat dimenzionální blána (držící bytosti a jejich duše v zajetí třetí a čtvrté dimenze), takže cesta na svobodu (pryč z duality) se každému konečně začíná otevírat zcela dokořán. Podrobnosti jsou v textu z 18.12.2011 (od Févy) a jsou uvedeny ZDE.

 AMEN!!!

To, že každá individualita se vnímá jako celek je skutečností již od páté dimenze výše. Kdyby tomu tak nebylo, tak by tyto bytosti nebyly schopny se bez jakýchkoliv technických pomůcek dematerializovat, teleportovat a opět dle své libosti kdekoliv materializovat a to nejen do původního projevu, ale do jakýchkoliv věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevů existencí.

To, že se bytosti nevnímají jako celek je pouze v dualitních světech, čili ve světech od čtvrté dimenze níže.

PS: takže jsi neobjevil nic světa borného.

Neviem, preco nam zrazu nefunguju sluchatka a preto, ked pocuvam Fevu a chcem, aby to deti nepoculi, co pocuvam, tak si prilozim maly reproduktor az k uchu, dam tichucko a nacuvam akokeby som pocuvala vysielacku.

Preto vam to pisem, lebo mi to pripomenulo, ako moja mama pocuvala Slobodnu Europu este za totality s uchom az pri reproduktore, lebo to tam sumelo. 

Pamatam si, ako sa nam zdalo neuveritelne, ze by sme sa mohli dozit toho, ze by totalita padla. Ja som v nej vyrastla, nevedela som si to predstavit. Kto to nezazil, ani si nevie predstavit, ake sa nam to zdalo neuveritelne, ze kdesi sa cosi deje.

Vcera som sa presne tak isto citila, ako pri vysielacke. Tiez sa mi to zda tak isto neuveritelne. 

Kde ja by som vydrzala na to cakat. A ja si ju rada vypocujem aj ako to hovori.

Ještě nedávno jsi tvrdil něco jiného.

Je na čase zaměřit se na to co chceme tvořit a ne na to kdo nebo co tomu MŮŽE bráni, pokud jim to tedy dovolíme.

Mám takový dojem, že tvé příspěvky přestanu brzo nadobro číst! Nebudeš ale jedinej koho nečtu, takže si z toho nemusíš dělat těžkou hlavu. :-)

Aby Zem bola účinnou školou pre duše /časti Ducha/, zaviedli sa nej pravidlá - dohody, ktoré sú pre nás žiakov nepochopiteľné a komplikované. Lucifer dodržoval tieto Vyššie Vesmírne Dohody .... dôsledne :-)
Od leta som prestala luciferské energie odsudzovať, pretože cítim, že vlastne len naplňujú Vesmírne dohody. Keď sa snaží Lucifer opanovať myseľ a dušu, je správne že tak koná. V konečnom dôsledku z toho duša vyjde posilnená a môže postúpiť do vyššieho ročníka. Pre veľkú časť luciferských energií je pripravená Milosť ♥
Na http://www.amezdas.cz/aktualne.html dnes toho pribudlo viac k téme ... ako napríklad:
Kolaps vesmíru, Stvořitel „Lucifer“ předává Kristu kódy
Příchod Krista neznamená, že Zemi, se vším co na ní je, promění v rajskou zahradu; Kristus použije pro tvorbu věcí nových do Země tajemně uložené Božské dispozice hmoty. Začne tvorba od počátku, ale proměnou; Bůh nezničí bytosti. V roce 2009 by kolaps vesmíru znamenal zánik mnoha nevyspělých bytostí. Vesmír se Zemí a vzájemnými vazbami byl stvořen Luciferem – Světlonošem, andělem pádu, duchovnem nazývaným kdysi Jitřenkou, dnes po nástupu na cestu pokání, Lucielem. Jméno je funkce a na předchozí Lucielovo jméno Lucifer byly vázány vazby vesmíru. Jméno Luciel znamená potvrzení návratu do synovství Božího a Boží rodiny, znamená „vracejíci se do Světla“. V tomto jeho novém jménu, v této nové funkci mi duchovno již v listopadu 2011 ukázalo významnou dobrovolnou úlohu této bytosti, která přispěchala člověku v době útoků v listopadu na pomoc a dále pomáhá. Luciel zná vazby bytostí ve vesmíru stejně jako vazby hmoty, antihmoty, temné hmoty a temné energie; zná kódy svojí tvorby a předává je Kristu do rukou, aby Kristus započal novou tvorbu jako Pravý Stvořitel. Tento akt Lucielovy spolupráce Kristu umožňuje, aby použil Světlo svojí krve prolité a zahájil novou tvorbu proměnou nikoliv zničením, dávaje tím milost všem bytostem vesmíru D, včetně bytostí žijících ve sférách pekla.
......

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby