* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

(Vy)léčení traumat aneb defragmentace Duše

Projít transformací znamená vyléčit se. Vyléčit se znamená spojit se a prolnout se Životem. Znamená to rozdělat oheň z Božské jiskry v Srdci a nechat ho spálit všechna traumata a bolesti, neboť to jsou nízké energie, které s Životem nerezonují. Vnímám teď (kolektivní) mysl najíždějící na program "vždyť bolest je součást života". Není, drazí. Bolest, trauma je blok, je to černá díra, která život odsává.

To, že tady na Zemi je trauma součástí existence, nikterak neladí s univerzálním stavem vědomí. Je to záměr a program, jak odsávat životní energii do forem a systémů, které jejím zdrojem, na rozdíl od člověka, nedisponují. Programy, které naplňují naše podvědomí, směřují k vytváření traumat, na individuální i kolektivní úrovni. Můžeme vystopovat velké programové komplexy k vytváření traumat: rozděl a panuj, oběť-tyran, zneužití obecně, sexuální zneužívání, zneužívání dětí a ponižování žen, distorze mužské i ženské energie, ne-sebedůvěra, sebe-znehodnocování. Jistě najdeme další, toto jen pro příklad.

V nevědomosti, v níž většina lidstva existuje, tento software přenášíme z generace na generaci, přebíráme jako společenské či náboženské normy, natahujeme přes černé díry, které jsme již v našich energetických tělech vytvořili, a někdy se mu (částečně vědomě, v bardu mezi dvěma fyzickými projevy) i upisujeme.

Co tedy je trauma? Ve zcela jedno-duchém pojetí je to zablokovaná energie. Je to vortex, černá díra, která odsává energii, čímž je vytvářena velká nerovnováha - nejenže blokuje tok energie, ale navíc její množství i snižuje, vytváří se tak doslova začarovaný kruh, spíše destruktivní spirála směřující do anti-středu, do bodu zániku. Teď nemluvím jen o zániku jako fyzické smrti, ale o zániku Duše či jejím totálním odpojení od Zdroje. Tato traumata a zranění samozřejmě přenášíme i z jednoho fyzického bytí do druhého. Mnohé proto neseme už jako čerstvě narozená miminka, jde o to, že jako miminka a malé děti v sobě ještě můžeme nést mnoho Světla s velkým potenciálem předešlá zranění prostě rozpustit.

Jak trauma vznikne? Není těžké si to představit. Všichni jsme nějakou mírou traumatizace prošli. Prožitím, spíše projítím nějakou bolestivou událostí vytvoříme vibračně nízkou energii. Ta pak zůstane připojená v našem energetickém systému. Naše vědomí ji často zapouzdří tak, že si na ni nepamatujeme. Nicméně v podvědomí stále zůstává a ovlivňuje celý náš projev existence. Pokud je trauma hluboké (např. zneužití u dětí, znásilnění u žen, ale i náhlá a traumatická smrt), naše Duše v zájmu naší další existence pro nás udělá to, že toto zapouzdřené trauma dokonce odpojí od Zdroje, zaškrtí ho. Energetický systém traumatizované bytosti je pak plný černých děr, které často nejsou pouhými body, ale něčím jako buňkami se synaptickými chapadly rozprostřenými v různých energetických vrstvách (emoční, mentální, spirituální), nebo dokonce mrtvých, plně zaškrcených shluků energií (částí Duše odpojených od Zdroje). Čím více takových ne-mocných forem, tím větší inklinace k nízkovibračním programům násilí, rozdělení, závislostí, vampirizace a parazitismu. A k fyzické nemoci. Tím menší prostor pro Život, tím prázdnější Duše. Takové černé díry pak slouží ke sklizni energie. Jsou to tlačítka do podvědomí, jejichž zmáčknutí spustí emocionální reakci. Emoce takto uvolněné, na velmi nízké vibrační úrovni, jsou kořistí ne-živých forem. To je hlavní účel traumatizace lidstva.

Můžeme se rozhodnout odkrývat jednotlivá traumata. Jakmile nějaké objevíme, začneme ho studovat. Hledáme, jak odoperovat orgán nebo se zbavit bolesti hlavy. Hledáme, jak se vyrovnat s tím, že nás někdo neochránil a přitom měl, jak odpustit tomu, kdo nám to (ne)udělal. Pak dokonce hledáme spojitosti s našimi tzv. minulými životy, najdeme příčiny, hledáme, jak se vyrovnat s následky. Procházíme procesem léčení. A protože jsme se chtěli léčit, prostě se léčíme a léčíme. Máme postaráno o zábavu. Pravda je, že po tisíciletích existence na Zemi máme co léčit. Podaří se nám rozkrýt nějaké to traumátko. Nebo i větší trauma. Prožít bolest s tím spojenou. Uvolnit blok (jeden nebo i dva). Nicméně pokud jsme v nevědomosti, v léčení prostě míjíme život. Nechápeme, že nemůžeme léčit emoční bloky bez ohledu na spirituální tělo, že nemůžeme léčit fyzické tělo bez ohledu na emoční stav. Všechno je spojené, a to tak, že naše energetická těla se překrývají, nikoliv že jedno je kolem druhého. Naše nejjemnější energetická část zaplňuje celý prostor Duše a v sobě obsahuje hustější a hustější frekvence (těla) až k tělu fyzickému (to jen schematicky pro představu). Navíc mnohé formy tzv. léčení jsou magií, manipulací a zneužíváním, jak na fyzické úrovni (tzv. fyzické léčení často vytvoří trauma v nefyzických oblastech jako je tomu u mnoha lékařských a medicínských zákroků), tak na energetické (léčitel odjímající trauma často vytvoří jinde jiné, popřípadě ve svém vlastním energetickém systému).

Milovaní, tak na takovéto hrátky už není čas! Podstatou léčení traumat je transformace těchto nízkovibračních forem na energii Života. Jediná cesta je cesta do Srdce. Uvnitřnění a uvědomování. Všechno ostatní je distrakce, odvedení pozornosti (a energie). Na planetu teď doslova tečou proudy Lásky a Soucitu. Není ale možné na ně dosáhnout jinak než Srdcem. Otvírající se a Láskou dotčené Srdce je skutečným léčitelem. Ono rozhodne, které z traumat teď bude léčit. A zda nám to dá vědět anebo nás prostě nechá tím projít bez uvědomění. Srdce je spojením s Vyšším Já a přináší energii Zdroje. Pracuje z náhledu, který (možná zatím) nejsme s to dohlédnout. Efektivita takového léčení je hlavou neuchopitelná. Takový proces je rovněž nenapadnutelný a přináší léčení nejen dané bytosti, ale i jejímu okolí. Vnáší vysokovibrační energii do kolektivního vědomí a vede tak k léčení planetárnímu.

Pokud toto čtete přibližně v čase, v němž texty vkládám do blogu, nacházíme se na stejné časové ose. Jsme průkopníci vzestupu vědomí na Zemi. Jsme ti, kteří dokončují, mnozí již dokončili, léčebné procesy našich Duší a do kolektivního vědomí tak stahují vysokovibrační informace, kódy, vhledy. Připravujeme ostatní, dosud spící, na přechod na tuto časovou osu (neboť oni se zatím nacházejí na jiné, 3d ose).

Je proto naší posvátnou povinností (vy)léčit sebe. Prolnout se se Životem, vstoupit do Kristovského vědomí. Léčení Kristovským vědomím je léčení Bytím. Je to vědomá přítomnost, která určuje rychlost a směrování energie. Kristovské srdce ale dokáže ještě mnohem víc, dokáže uvolňovanou energii vtáhnout dovnitř, doslova alchymicky ji transmutovat a poslat ven ve vibraci Lásky. Mnozí jste to jistě už (i fyzicky) pocítili.

Je třeba každého otevřeného Srdce, které takto pracuje. Jinak uvolňovaná energie bude tvořit zase jen nízkovibrační shluky a egregory, které se prostě nemohou spojit s energií Lásky. Proto pečujme o svá Srdce a přítomným Bytím to učme i ostatní. Tak totiž stahujeme Světlo na Zem.

Živá Iva

www.ivakotaskova.cz

Zobrazení: 210

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 7 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 11 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 11 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 11 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 11 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby