* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

(Vy)léčení traumat aneb defragmentace Duše

Projít transformací znamená vyléčit se. Vyléčit se znamená spojit se a prolnout se Životem. Znamená to rozdělat oheň z Božské jiskry v Srdci a nechat ho spálit všechna traumata a bolesti, neboť to jsou nízké energie, které s Životem nerezonují. Vnímám teď (kolektivní) mysl najíždějící na program "vždyť bolest je součást života". Není, drazí. Bolest, trauma je blok, je to černá díra, která život odsává.

To, že tady na Zemi je trauma součástí existence, nikterak neladí s univerzálním stavem vědomí. Je to záměr a program, jak odsávat životní energii do forem a systémů, které jejím zdrojem, na rozdíl od člověka, nedisponují. Programy, které naplňují naše podvědomí, směřují k vytváření traumat, na individuální i kolektivní úrovni. Můžeme vystopovat velké programové komplexy k vytváření traumat: rozděl a panuj, oběť-tyran, zneužití obecně, sexuální zneužívání, zneužívání dětí a ponižování žen, distorze mužské i ženské energie, ne-sebedůvěra, sebe-znehodnocování. Jistě najdeme další, toto jen pro příklad.

V nevědomosti, v níž většina lidstva existuje, tento software přenášíme z generace na generaci, přebíráme jako společenské či náboženské normy, natahujeme přes černé díry, které jsme již v našich energetických tělech vytvořili, a někdy se mu (částečně vědomě, v bardu mezi dvěma fyzickými projevy) i upisujeme.

Co tedy je trauma? Ve zcela jedno-duchém pojetí je to zablokovaná energie. Je to vortex, černá díra, která odsává energii, čímž je vytvářena velká nerovnováha - nejenže blokuje tok energie, ale navíc její množství i snižuje, vytváří se tak doslova začarovaný kruh, spíše destruktivní spirála směřující do anti-středu, do bodu zániku. Teď nemluvím jen o zániku jako fyzické smrti, ale o zániku Duše či jejím totálním odpojení od Zdroje. Tato traumata a zranění samozřejmě přenášíme i z jednoho fyzického bytí do druhého. Mnohé proto neseme už jako čerstvě narozená miminka, jde o to, že jako miminka a malé děti v sobě ještě můžeme nést mnoho Světla s velkým potenciálem předešlá zranění prostě rozpustit.

Jak trauma vznikne? Není těžké si to představit. Všichni jsme nějakou mírou traumatizace prošli. Prožitím, spíše projítím nějakou bolestivou událostí vytvoříme vibračně nízkou energii. Ta pak zůstane připojená v našem energetickém systému. Naše vědomí ji často zapouzdří tak, že si na ni nepamatujeme. Nicméně v podvědomí stále zůstává a ovlivňuje celý náš projev existence. Pokud je trauma hluboké (např. zneužití u dětí, znásilnění u žen, ale i náhlá a traumatická smrt), naše Duše v zájmu naší další existence pro nás udělá to, že toto zapouzdřené trauma dokonce odpojí od Zdroje, zaškrtí ho. Energetický systém traumatizované bytosti je pak plný černých děr, které často nejsou pouhými body, ale něčím jako buňkami se synaptickými chapadly rozprostřenými v různých energetických vrstvách (emoční, mentální, spirituální), nebo dokonce mrtvých, plně zaškrcených shluků energií (částí Duše odpojených od Zdroje). Čím více takových ne-mocných forem, tím větší inklinace k nízkovibračním programům násilí, rozdělení, závislostí, vampirizace a parazitismu. A k fyzické nemoci. Tím menší prostor pro Život, tím prázdnější Duše. Takové černé díry pak slouží ke sklizni energie. Jsou to tlačítka do podvědomí, jejichž zmáčknutí spustí emocionální reakci. Emoce takto uvolněné, na velmi nízké vibrační úrovni, jsou kořistí ne-živých forem. To je hlavní účel traumatizace lidstva.

Můžeme se rozhodnout odkrývat jednotlivá traumata. Jakmile nějaké objevíme, začneme ho studovat. Hledáme, jak odoperovat orgán nebo se zbavit bolesti hlavy. Hledáme, jak se vyrovnat s tím, že nás někdo neochránil a přitom měl, jak odpustit tomu, kdo nám to (ne)udělal. Pak dokonce hledáme spojitosti s našimi tzv. minulými životy, najdeme příčiny, hledáme, jak se vyrovnat s následky. Procházíme procesem léčení. A protože jsme se chtěli léčit, prostě se léčíme a léčíme. Máme postaráno o zábavu. Pravda je, že po tisíciletích existence na Zemi máme co léčit. Podaří se nám rozkrýt nějaké to traumátko. Nebo i větší trauma. Prožít bolest s tím spojenou. Uvolnit blok (jeden nebo i dva). Nicméně pokud jsme v nevědomosti, v léčení prostě míjíme život. Nechápeme, že nemůžeme léčit emoční bloky bez ohledu na spirituální tělo, že nemůžeme léčit fyzické tělo bez ohledu na emoční stav. Všechno je spojené, a to tak, že naše energetická těla se překrývají, nikoliv že jedno je kolem druhého. Naše nejjemnější energetická část zaplňuje celý prostor Duše a v sobě obsahuje hustější a hustější frekvence (těla) až k tělu fyzickému (to jen schematicky pro představu). Navíc mnohé formy tzv. léčení jsou magií, manipulací a zneužíváním, jak na fyzické úrovni (tzv. fyzické léčení často vytvoří trauma v nefyzických oblastech jako je tomu u mnoha lékařských a medicínských zákroků), tak na energetické (léčitel odjímající trauma často vytvoří jinde jiné, popřípadě ve svém vlastním energetickém systému).

Milovaní, tak na takovéto hrátky už není čas! Podstatou léčení traumat je transformace těchto nízkovibračních forem na energii Života. Jediná cesta je cesta do Srdce. Uvnitřnění a uvědomování. Všechno ostatní je distrakce, odvedení pozornosti (a energie). Na planetu teď doslova tečou proudy Lásky a Soucitu. Není ale možné na ně dosáhnout jinak než Srdcem. Otvírající se a Láskou dotčené Srdce je skutečným léčitelem. Ono rozhodne, které z traumat teď bude léčit. A zda nám to dá vědět anebo nás prostě nechá tím projít bez uvědomění. Srdce je spojením s Vyšším Já a přináší energii Zdroje. Pracuje z náhledu, který (možná zatím) nejsme s to dohlédnout. Efektivita takového léčení je hlavou neuchopitelná. Takový proces je rovněž nenapadnutelný a přináší léčení nejen dané bytosti, ale i jejímu okolí. Vnáší vysokovibrační energii do kolektivního vědomí a vede tak k léčení planetárnímu.

Pokud toto čtete přibližně v čase, v němž texty vkládám do blogu, nacházíme se na stejné časové ose. Jsme průkopníci vzestupu vědomí na Zemi. Jsme ti, kteří dokončují, mnozí již dokončili, léčebné procesy našich Duší a do kolektivního vědomí tak stahují vysokovibrační informace, kódy, vhledy. Připravujeme ostatní, dosud spící, na přechod na tuto časovou osu (neboť oni se zatím nacházejí na jiné, 3d ose).

Je proto naší posvátnou povinností (vy)léčit sebe. Prolnout se se Životem, vstoupit do Kristovského vědomí. Léčení Kristovským vědomím je léčení Bytím. Je to vědomá přítomnost, která určuje rychlost a směrování energie. Kristovské srdce ale dokáže ještě mnohem víc, dokáže uvolňovanou energii vtáhnout dovnitř, doslova alchymicky ji transmutovat a poslat ven ve vibraci Lásky. Mnozí jste to jistě už (i fyzicky) pocítili.

Je třeba každého otevřeného Srdce, které takto pracuje. Jinak uvolňovaná energie bude tvořit zase jen nízkovibrační shluky a egregory, které se prostě nemohou spojit s energií Lásky. Proto pečujme o svá Srdce a přítomným Bytím to učme i ostatní. Tak totiž stahujeme Světlo na Zem.

Živá Iva

www.ivakotaskova.cz

Zobrazení: 227

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19

Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. Nyní se postavil na barikády respektovaný lékař MUDR. Peter Lipták. “Testy na COVID-10 jsou nastaveny tak, aby vykazovaly až…Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE."
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 9/11 - Das verbotene Video zum 11. September 2001 Video ZDE.  "
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 etap vzestupu 9.6.2020 Erena Velasquez Video ZDE. * Planetární vzestup – spojení nositelů pravdy 8.5.20 Romeo Baron/ Asur´ana Video ZDE. * Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Video ZDE.…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu)"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ministře Vojtěchu, profesore Prymulo, docente Maďare, premiére Babiši, ministře Hamáčku (a média, která Vám slouží), toto je Vaše dílo.  Matete veřejnost. Manipulujete s fakty. Ze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... O vakcínách je známo, že jsou smrtonosné. V roce 2017 přezkoumali italští výzkumníci složky 44 různých typů vakcín. V každé lidské vakcíně, kterou…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (projekce - frekvence Jang, které energii…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby