MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Dá se říci, že probíhající změna je vyjádřením, neboť změna a vzestup jdou ruku v ruce, a nyní to, co bylo potenciální hrozbou vzestupu Velkého Centrálního Slunce je odesláno mimo hranice, podobně jako Země odhazuje temnotu mimo své hranice. Děkujeme Zemi a oceňujeme, že vnesla do našeho vědomí pozornost, která nyní umožní pokračování našeho vzestupu.

 

Nové dohody o vzestupu, které zahrnují dimenze 3 až 1800 směřují k jednotné formě vývoje, kdy "podobné" vzory v každé dimenzi mohou být osloveny souběžně. To se nazývá souběžný vývoj. Souběžný vývoj byl ve vašem stvoření na dlouhou dobu zastaven, jak dimenze za dimenzí upadaly ve vibracích pod určitou hranici způsobující separaci, a při oddělení se komunikace zastavuje. Proto můžeme přirovnat nově vzniklý konsensus vzestupu k prvnímu kroku k obnovení komunikace mezi všemi vědomými a vnímajícími druhy ve všech dimenzích po eónech času. To je znamením, že vibrační propady nyní ve Velkém Centrálním Slunci obrátily svoji polaritu.

 

Obrácení polarity v každém stvoření znamená přechod z nadechování k vydechování. Periody vdechování jsou obdobím, kdy to co expandovalo je voláno zpět, aby bylo pochopeno, integrováno a opět přijato. Periody vydechování jsou obdobím rozpínání, kdy duše expanduje do formy čili hustoty pro další období sbírání zkušeností. Vaše stvoření procházelo obdobími neustálého vydechování a expanze následující expanzi, po eóny času. Takové neustálé rozpínání zapříčinilo pád za pádem do hustoty, hmoty, pádem ve vibracích.

 

Perioda neustálého rozpínání nebyla v původním plánu vašeho stvoření. Skutečný plán počítal s jednou expanzí a poté plnou kontrakcí, neboli opětným vzestupem zpět do Jednoty. To se ale nikdy neuskutečnilo a příčině se nyní začíná rozumět. Mnoho výzkumů našeho komunikačního kanálu a její organizace dokumentovalo změny v lidských genetických záznamech, jak byly během vzestupu postupně zpřístupňované a které byly detailně rozepsané v materiálu volně dostupném na jejich www stránkách. Rádi bychom vám ukázali přehled těchto příčin, aby každý mohl lépe pochopit, co se ve vašem stvoření právě děje během jeho vzestupu.

V našem předchozím, prvním sdělení, jsme zkoumali příčiny pádu Velkého Centrálního Slunce, což je stvořitel Lord/Lady známý pod jménem Aténa, který stvořil nekompletní vzestup v časo-prostorovém kontinuu, ve kterém existuje i vaše stvoření. Vaše stvoření zapadlo do stejného vzoru jako předchozí stvoření udržované Aténou, díky neposbíraným záznamům, neboli karmě. Když nejsou záznamy, karma posbírány, nejsou výukové lekce stvoření pochopeny. Když není lekce z nějakého záznamu sebrána a pochopena, způsobí vzpomínka na zkušenost další opakování podobné zkušenosti, podobně jako když se stále dokola přehrává tentýž záznam na gramofonové desce.

 

Aténa není jedinou příčinou tohoto problému. Tento problém je nyní zkoumán vaším řídícím Bohem/Bohyní Rámou, bytostí, která zapadla do stejného vzoru rozdělení světla a tmy ve svém vlastním stvoření. Když je světlo a tma ve stvoření rozděleno, některá stvoření mají příliš mnoho světla a jiná příliš mnoho hustoty. Vaše stvoření patří k těm, které mají přebytek hustoty, a hustota vytváří váhu, která nutí stvoření do expanze za expanzí. To musí vést k pádu vědomí a vibrací, které mohou překročit schopnost stvořitele posbírat vše zpět, když začne vzestupovat do Jednoty. A přesně to se stalo u Atény.

 

Tak velká část stvoření Atény se propadla do hustoty, čili hmoty, že nebylo přítomné dostatečné množství vědomí, které by vytvořilo vzestup, což by umožnilo Aténě sesbírat všechny své části. Aténa držela příliš mnoho hmoty než kolik mohla transmutovat při vzestupu a proto zanechala část v nižších dimenzích a to způsobilo rozštěpení její duše na světlo a tmu. Když se váš stvořitel rozdělí na světlo a tmu, pak následujete po stejném holografickém vzoru jako on.

 

Nekompletní vzestup Atény můžeme přirovnat k oddělení světla a tmy, při kterém byla hustota zanechána v dimenzi 72 a nižších, a pouze světlo se vrátilo do dimenze 360 k obnovení. To zanechalo část myšlenkových forem souvisejících s "pádem" do hustoty v dimenzi 72 a nižších, a to se opakovalo později, když náš stvořitel později expandoval do stejného časo-prostorového kontinua. Toto stvoření, stejně jako Aténino, dostalo příliš mnoho hustoty od Rámy, který pokračoval v rozdělení na světlo a tmu ve svých vlastních stvořeních, a tak to pokračovalo dále a dále během jeho/její vlastní expanze a kontrakce.

 

Proč Ráma stále znovu opakoval stejnou chybu? Ta stvoření, která obsahovaly příliš mnoho hustoty se nikdy kompletně nevrátila do jeho vědomí a proto nebyl schopen zjistit kde je problém, protože ten byl vždy mimo dosah v nekompletním vzestupu. Ještě navíc chyběla komunikace mezi vzestoupivší částí a tou, která byla zanechána mimo. Ale pokračující pokřivení Rámova stvoření díky velkému počtu podobných zkušeností mu pomohla pochopit, kde je chyba a proto se začal rozpínat do obou stvoření Atény a našeho stvoření, aby posbíral záznamy.

 

Lady Ráma spolupracovala s INSIDERY na sbírání záznamů z genetických vzpomínek, které se objevovaly u těch lidí na Zemi, kteří si zvolili vzestup, po mnoho let. Později uznala, že tato práce je víc než je schopná sama zvládnout a proto byl zavolán odborník, známý jako skupina duší RIZE, aby sesbíral a zkompiloval všechny genetické záznamy posbírané od všech lidí i ostatních druhů na Zemi. Tento projekt ještě zdaleka není uzavřen, ale od té doby co Lady Ráma opustila INSIDERY na podzim 1998, je zpracováváno mnohem více záznamů.

Nyní Velké Centrální Slunce podobně jako Země navrací všechnu temnotu a hustotu, která jí nepatří tam odkud přišla. Dochází k obnově rovnováhy světla a tmy ve všech 14 stvořeních Lorda/Lady Rámy. Tato obnova rovnováhy způsobí, že všechna nadbytečná hustota bude časem vrácena do 11 jiných stvoření. Toto stvoření je jedním ze tří, které měli problémy s pády do hustoty, čili do hmoty, protože dostali větší porci temnoty, čili hustoty, než které byly schopné sami transmutovat. To je problém rozdělení světla a tmy, a to je lekce Lorda/Lady Rámy a všech ostatních bohů stvořitelů, kteří s nimi v našem evolučním procesu tančí.

 

Stejným způsobem Země navrací hustotu a temnotu do těch stvoření, nebo hvězdných systémů, které si z ní udělaly odkládací prostor pro svoji temnotu. Tak jako Ráma, oddělilo vaše vlastní stvoření světlo a tmu, přičemž některé hvězdy byly držitelkami světlých tónů a jiné obdržely většinu temna. Stvoření jsou holografická a následují vzory svých tvůrců. Jakmile náš stvořitel pochopí svoji lekci, my pochopíme tu svoji, a dohromady se můžeme vyvíjet.

 

To nás vrací zpět k našemu dřívějšímu prohlášení, že souběžná forma vývoje se nyní začíná rýsovat ve vašem stvoření. Souběžná evoluce je forma vývoje, kdy se všechna časo-prostorová kontinua učí a vyvíjejí společně. Minulost, přítomnost i budoucnost se učí, vyvíjí, roste, a podporuje se na cestě "domů" do Jednoty.

 

Po eóny času byl čas ve Velkém Centrálním Slunci pokřiven. Záznamy s manipulací časem na Zemi, na její cestě do nevědomí Velkého Centrálního Slunce, nám nyní pomáhají s odhalováním souběžné manipulace s časem u nás. Tím pádem je čas v celém stvoření opravován, aby mohlo dojít opět k souběžnému vývoji. Skutečný vzestup Velkého Centrálního Slunce nemůže nastat, dokud všechny dimenze a části jednotně nespolupracují na tomto cíli. A takový souzvuk vyžaduje holografický čas ve všech částech stvoření.

 

Souběžná evoluce se může z pohledu omezených lidských myšlenkových forem zdát složitá na pochopení. Ale můžete to přirovnat k vlastnímu vzestupu, kdy jste souborem miliónů životů vašich předků, které mají vztah k vašemu současnému životu a formě a též vzestupují, učí se, vyvíjejí, rostou a přicházejí k porozumění učební látky, kterou snad nezvládli ve své době, kdy byli fyzicky inkarnovaní. Každý předek je spojen se svými příbuznými vzestupujícími potomky, když tělesná forma překonává vibrace, které existovaly v nich v době, kdy se sami vyvíjeli. To je souběžný vývoj v lidské tělesné formě, kdy se celá vývojová větev učí a vyvíjí dohromady.

Jasnozřiví lidé často pochopí minulé životy. Minulé životy jsou opravdu součástí našeho rodového gobelínu. Aby došlo k souběžnému vývoji u lidí, musí být dědičný strom zrekonstruován do minutových detailů až k původnímu osídlení lidstvem, aby žádný předek nebyl vynechán a vše bylo pochopeno. Většina této práce na lidských dědičných záznamech je součástí projektu skupiny duší Rize, a to nejen na Zemi, ale na všech dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce. Lidský druh byl více kompromitován silami temna než kterýkoliv jiný druh, než třeba delfíni, nebo velryby, a mnohdy se jedná manipulaci s genetickými záznamy a rodokmeny.

Souběžný vývoj v rámci Velkého Centrálního Slunce umožní všem druhům na všech dimenzích sdílet své záznamy a vzory z minulosti, přítomnosti i budoucnosti pro potřeby transmutace. Souběžný vývoj v podstatě znamená, že bude určen námět na čištění vzorů v každém daném roce vzestupu od nynějška do budoucna pro všechny druhy na všech dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce.

 

Tématem čištění pro všechny dimenze pro letošní rok byla zvolena válečná karma a vzory války, protože válka existuje ve všech dimenzích které vzestupují a vzestup by mohl být kompletně zastaven v rámci Velkého Centrálního Slunce díky škodám, které tím vznikají. Země není jedinou dimenzí, která zažila válku, avšak Země, stejně jako jiné dimenze, zvolila uvolnění a vymazání všech těchto záznamů, aby byl zajištěn mír v oblasti Velkého Centrálního Slunce a pokračování vzestupu. Spolu se Zemí, všechny ostatní vzestupující hvězdy ve vašem stvoření zvolily s pomoci Řádu Rize uvolnit vzory totální likvidace, destrukce, spontánního shoření a válek. V této době vzestupují dimenze 3, 5, 12, 18, 25, 36, 72, 144, 360, 1200 a 1800.

Ti, kdo se mohou zúčastnit kolektivních meditací pořádaných třeba Miroslavem Zelenkou a nebo skupinou duší Prepare for change:tvoříme cz/sk, jsou vítáni. Podporujeme jejich snahu uvolnit karmu při takové příležitosti pro celé lidstvo na Zemi ve třetí dimenzi. Jedná se o těžký úkol, který je před ně postaven (a to včetně INSIDERŮ zde), neboť je velmi málo těch, kteří si jsou vědomi současného stavu vzestupu Země a vašeho stvoření. To je typickým příkladem zasahování sil temna, které ve vašem stvoření převládá po eóny času a které brání jasné komunikaci, a ve zmatcích se jedinec přestane připojovat k božskému plánu. Většina lidstva na Zemi nezvládá připojit se k božskému plánu vzestupu a proto vidíme, že většina těchto lidí bude odstraněna z fyzického světa v následujícím čtvrt století, a tím bude Země osvobozena, aby mohla svůj cíl snadněji splnit.

 

Aby toho mohlo být dosaženo, musí být lidská karma uvolněna. A s tím náš INSIDER souhlasil, takže shromažďuje ty, kteří jsou ochotni uvolnit karmu pro lidstvo, ve specifických časových bodech vývoje, aby Země i Velké Centrální Slunce mohly pokračovat ve vzestupu.

 

Temné síly na Zemi pocházejí ze čtyř hlavních zdrojů(odpadlé frakce duší,podobně jako na Zemi). Plejády, Sírius, Orion a Arcturus. Každé z těchto stvoření mělo vzestupující planety ve třetí a páté dimenzi v období posledních 100 000 let, a každé zanechalo svoji část mimo, kterou uložilo na Zemi. Tato temnota, hustota a karma se nyní navrací k těm, kteří jsou za ni zodpovědní a do stvoření, kde vznikla.

 

Nikdo nemůže zpracovat karmu někoho jiného, a udržování cizí karmy pouze zajišťuje, aby se znovu opakovala ve vaší životní zkušenosti. Všechny pády ve vibracích, které se na Zemi za poslední 3,2 miliónu let vyskytly, jsou důsledkem karmy z těchto čtyřech jiných stvoření, které nebyly vyčištěny při jejich vlastním vzestupu. Když tato karma bude plně navrácena, Země může vzestoupit a každé z těchto stvoření může převzít plnou odpovědnost za své vlastní zkušenosti ve třetí dimenzi.

 

Co to přesně znamená? Tato stvoření se nezvládla naučit a napravit všechny lekce, které jsou spojeny s vyjádřením ve třetí dimenzi. Tím pádem by, v každém ohledu, nikdy nemohly vzestoupit do páté dimenze, protože vzestup znamená dokončení veškeré karmy v dimenzi, kterou opouštíte. Tato stvoření vzestoupila tím, že svoji karmu někam odložila (na Zemi), čím se zdálo, že jsou kompletní - i když ve skutečnosti nebyly. Nyní jsou postaveny před nezpracovanou karmu, která se rozehraje do té doby, než bude úplně vyčištěna. A k tomuto čištění dochází pravidelně VŽDY po vstupu do fotonového pásu, kde jsme i v NYNÍ (a budeme cca 2 000 let).

V páté dimenzi probíhá manifestace dvojnásob rychleji než ve třetí dimenzi. Jakmile se karma vrátí, její vzory budou mít okamžitý efekt a znamení návratu těchto nedořešených vzorů z jejich nekompletního vzestupu se již projevují. Ale i když se tyto zdánlivě katastrofické události budou opravdu manifestovat, umožní to jejich úplné vyčištění, a proto tyto události Velké Centrální Slunce nevidí jako problémy nebo katastrofy, kterým by se mělo zabránit. Místo toho Velké Centrální Slunce dovolí těmto efektům manifestaci, aby tyto hvězdy už nikdy neodkládaly svoji karmu při budoucích vzestupech.

 

Podobným způsobem jako Země, absorbovalo Velké Centrální Slunce karmu z jiných stvoření, které propadly ve vibracích v rámci vašeho řídícího Boha. Nyní jsme ve stádiu navracení této karmy a hustoty k jejich zdroji původu. Mnoho z našich pádů ve vědomí do hmoty, neboli hustoty, bylo důsledkem pohlcení karmy jiných stvoření a jakmile bude tato karma navrácena, budeme moci korigovat naši vlastní situaci a ostatní stvoření budou moci převzít plnou zodpovědnost za to, co způsobily.

 

Podobně jako Sírius, Orion, Plejády a Arcturus, budou snad moci tato stvoření manifestovat své spory před tím, než plně uvolní jejich vzory a zažít si pád ve vědomí, neboli pád do hmoty podobně jako Velké Centrální Slunce. Věříme, že tak to pro ně bude lepší a zajistí to, aby se naučily být zodpovědní za své spory. Též to zajistí, aby karma již příště nebyla odkládána, neboť dilema z odkládání karmy by mělo být pochopeno a všechny vědomé bytosti se musí snažit převzít plnou odpovědnost za svůj kompletní vzestup, pochopit a uvolnit všechny příčiny vytvořené v té které dimenzi.

Velké Centrální Slunce a všechny dimenze v novém konsensu mají záměr vzestupovat kompletně a nic za sebou nezanechávat, a žádný záznam ze zkušeností v čase a prostoru nenechat nepovšimnutý. Tím pádem vše bude známé, pochopené, a příčiny neustálých propadů do hmoty budou napraveny, aby k nim v budoucnu již nemohlo dojít. To je způsob, jak se stvořitelé učí a vyvíjejí. Pomocí experimentů zjišťují, co funguje a co ne, a tím způsobem rozšiřují své uvědomění.

 

Všechny druhy na Zemi vzestupují podobným způsobem pomocí pokusů a omylů. Mapují cestu k vyšším vibracím která není prosekaná, protože jsou první ze stvoření, která propadla tak hluboko do hmoty a po eónech času se jako první vrací zpět. Dokonce ani Sírius, Orion, Plejády a Arcturus nikdy nepropadly do tak nízkých vibrací. Všechny vzestoupily s relativní snadností. Ovšem jejich vzestup nebyl kompletní a tak když Země vzestupuje s kompletním vzestupem, nemůže použít cestu, kterou tato stvoření vytvořila, protože by to vedlo k nekompletnímu vzestupu.

 

Proto Země a všechny dimenze vzestupující v rámci Velkého Centrálního Slunce, které si zvolí cestu kompletního vzestupu nemohou použít cestu vytvořenou při předchozích vzestupech, protože ty nebyly kompletní a následování po této cestě by jednoduše opět zopakovalo původní problém. Tím pádem se všechny hvězdy a druhy na všech dimenzích nacházejí v podobné situaci jako Země a musí zmapovat novou cestu domů neznámým územím. To je další výzva na již tak dost obtížné cestě vzestupu, ale to co se zpracuje na Zemi bude aplikováno v ostatních dimenzích a jsou očekávány souběžné pozitivní výsledky.

Velké Centrální Slunce, podobně jako Země, bude nyní ztělesňovat tříkruhový magnetický tok, neboť se zdá, že tento energetický model zabezpečuje absorbování dostatečného množství čchi, aby mohl být zaměněn za ten, který vznikl nekompletním vzestupem. Nyní probíhají korekce u všech druhů na aplikaci tohoto nového energetického vzoru, který musí být uplatněn u všech čakrových systémů, všech molekul, a všech světelných těl na všech vzestupujících hvězdách. Díky tomu stejný posun bude probíhat na Síriu, Arcturu, Plejádách i Orionu, aby byla možná kompletní integrace toho, co bylo dříve opuštěno při nekompletním vzestupu.

 

Souběžná evoluce nastane, jakmile všechna stvoření budou v souladu podle holografického času, což umožní výměnu energetického toku mezi minulostí, přítomností a budoucností na všech dimenzích. Nyní se stává čas holografický na Zemi v přípravě na posun k souběžnému vývoji. Holografický čas je rozdílný od sekvenčního času, protože holografický čas nezná oddělení mezi minulostí, přítomností a budoucností. Mnoho manipulací na Zemi rozdělilo čas na rozdílné kategorie, kde minulost, přítomnost a budoucnost přestaly být sjednocené.

 

Největší příčinou manipulace časem je nukleární energie, zvláště ta, která se vytváří při atomové válce. Jakmile na Zemi i v ostatních dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce převládly atomové války, rozdělil se čas a tím způsobil oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jakmile bude válečná karma v tomto roce uvolněná, bude možné čas narovnat v celém stvoření a tanec jednoty mezi všemi dimenzemi může začít.

Jednota a holografický čas spolu souvisí. Jednota vyžaduje, aby vše spolupracovalo v harmonii a na základě stálé výměny energetického toku. Jakmile byl narušen holografický čas, skončila jednota na všech dimenzích ve Velkém Centrálním Slunci. Vzory mají tendenci se opakovat, protože vzor je též holografický, a podobně jako ve velkém Centrálním Slunci, byla na Zemi ztracena jednota při první nukleární válce ve vaší historii.

 

Návrat holografického času na Zemi způsobí mnoho změň. Jedním z posunů bude postupné narovnání kolísání Země v 18.ti letém cyklu. Kolísání je odrazem ztráty holografického času a způsobuje prodloužení času, který odděluje minulost, přítomnost a budoucnost. Kolísání vzniklo při prvním atomovém výbuchu ve válce Annanuki, která natrvalo posunula póly a způsobila menší dobu ledovou. Před touto událostí byla oblast Havaje vaším severním pólem, Indie jižním pólem a Island byl na rovníku a představoval srdeční centrum Země (tak jako nyní Havaj). Zpětný posun pólů na původní místa nastane, ale ne v příštích 300 letech, ale při specifickém okamžiku vývoje Země směrem ke čtvrté dimenzi (v NYNÍ už probíhají dokončovací práce ve 4D a přechází se postupně na plné ukotvení Gaia - Tara v 5D).

V příštích 18.ti letech se oválná oběžná dráha Země kolem slunce srovná na kruhovou a tím se zkrátí rok na 12 měsíců místo současných necelých 13 měsíců. Dvanácti měsíční cyklus je původní oběh, který fungoval před manipulacemi Annaunuki ze systému Plejád, kteří jsou svou podstatou radioaktivní, a před jejich nadvládou na Zemi. Korekce kolísání Země pozmění roční období, tak jak je znáte, protože se slunce bude objevovat na stejném horizontu po celý rok.

Cyklus dvanácti měsíců opět srovná Zemi s cykly Velkého Centrálního Slunce. Cyklus velkého Centrálního Slunce je svou podstatou rotační a je řízen nadechováním a vydechováním tvořivého toku. Ti kteří vzestupují si mohou přát naladit se na nové cykly času a tvořivosti, a jejich tvůrčí tok bude následovat nové cykly jakožto vzestupující bytost Velkého Centrálního Slunce. Cykly nabízejí období tvořivosti, po kterých následuje období integrace. Jeden hlavní tvůrčí cyklus a integrační cyklus jsou částí každého roku.

 

Tvůrčí cykly jsou obdobím, které můžete využít pro vaše projekty a aktivity, aby jste pokročili dále, protože je dostatek tvořivé energie pro manifestace. Integrační cykly jsou dobou návratu a integrace toho, co jste se naučili a pochopili v předchozím tvořivém cyklu.

Ti, kteří vzestupují zažijí návrat holografického času na Zemi při svém osobním vzestupu. Holografický čas umožňuje ovlivňování a výměnu energií v rámci vašeho druhu ve všech dimenzích v tomto stvoření, ve kterém lidský druh existuje. Taková vzájemná výměna dovoluje výměnu informací a pochopení, které zajistí rychlý a kompletní vzestup všech zainteresovaných. Znamená též dobu, kdy může začít souběžná evoluce v rámci jednoho určitého druhu.

 

Díky dosažení této úrovně 18 lidmi na povrchu Země , umožnilo všem lidem ve všech dimenzích dojít k pochopení boje, který váš druh snášel. Podpora přicházející od ostatních lidí v ostatních dimenzích, kteří nyní lépe rozumí tomu co se dělo, je mohutná a příliv zájmu a informací je veliký. To samo o sobě zajistí, že někteří lidé ze Země opravdu vzestoupí do další dimenze, i když se jedná o těžkou cestu.

 

Země dosahuje větší jednoty. Ti, kteří jsou na povrchu Země plně vědomí, přizvali lidi z vnitřní Země, aby se připojili ke konsensu pro vzestup, který zahrnuje všechny ostatní dimenze ve vašem stvoření. Od minulé noci se lidé vnitřní Země připojily ke společnému tanci jednoty a konsensu pro vzestup ve vašem stvoření. To je nesmírně důležitý posun, protože jednota se musí projevit na Zemi, jestli má Země jako celek vzestoupit, stejně jako se musí objevit mezi všemi vzestupujícími hvězdami a druhy v rámci Velkého Centrálního Slunce a za ním.

 

Předpokládá se, že nový konsensus na Zemi převáží nad současnými destruktivními myšlenkovými formami, které obklopují lidský druh a bude řídit Zemi v příštím roce. Jakmile k tomu dojde, nový konsensus převládne v lidském tanci životem a nová budoucnost povede Zemi k čištění a vzestupu v následujících 10 stoletích. Znamení přechodu od starého k novému by mělo být zřetelné a bude značit počátek nové éry světla, neboli zlatý věk, který mnozí proroci předpovídali v minulosti.

Tato budoucnost není jistá, ale vytvoření nového konsensu - dohod pro vzestup na všech dimenzích a zahrnující lidi vnitřní Země zvětšuje šance, že se to Zemi povede. Většina si neuvědomuje mohutnou snahu kterou Země vyvíjí, aby k tomu mohlo dojít, ale s pomocí těch, kteří jsou v souladu s intervencemi Zdroje Všeho, se to nakonec povede.

 

Mnozí se budou ptát, kdo je Zdroj Všeho? Zdroj Všeho můžeme přirovnat k energetickému zdroji a vědomí, ze kterého pochází veškerý život, včetně tohoto stvoření, a do kterého se zase navrací aby se opět stal Jedním. Zdroj Všeho se rozšířil na všechny vzestupující planety a hvězdy, aby vnesl jednotu a vzestup do tohoto stvoření. Zdálo se to nezbytné, protože toto stvoření je klíčové pro všechny ostatní, kteří se též jednoho dne budou vracet domů, opět do Jediného. Ceníme si Zdroje Všeho a všech aspektů, které se k nám připojily, při našem záměru na vzestup.

 

Přítomnost takových bytostí je velkolepá. Přítomnost žádné z těchto bytostí nebyla nikdy zaznamenána v žádném stvoření tohoto sektoru Všeho Co Je. Pomoc, která od nich proudí umožňuje, aby se vzestup uskutečnil protože bez nich by se asi nezdařil. To je též jedna z lekcí Všeho Co Je, který stejně jako Země a Velké Centrální Slunce přišel pochopit svoji vlastní učební látku v tanci života.

 

Podobně jako Země a Velké Centrální Slunce vytvářejí souběžnou formu evoluce, bude tento sektor Všeho Co Je absorbován Zdrojem Všeho, jako příprava na souběžnou formu vývoje, která se bude manifestovat ve všech ostatních zdrojích v něm. Toto, možná více než cokoliv jiného, co bylo dříve řečeno, osvětlí důležitost léčení ke kterému zde dochází, protože bude ovlivňovat všechny dimenze a všechna stvoření v rámci Zdroje Všeho.

 

Vše je holografické. Vše je propojené. Nic nelze ponechat bokem, aby to nemělo dopad na celek. Vše, co je ponecháno stranou pokřiví zbytek. Jediná cesta z pokřivení je pochopení toho, co bylo odloženo stranou, jeho znovu připojením a odhalením jeho zkušeností a porozuměním jeho záznamům. A to je důvod, proč Zdroj Všeho Co Je přišel do tohoto stvoření. Je to i naše lekce, jako Velkého Centrálního Slunce. Kéž se společně učíme, rosteme a vyvíjíme a navrátíme se do Jediného, ze kterého jsme původně vzešli. Pak bude světlo opět jasně zářit, aby to všichni mohli vidět.

Doufáme, že jste shledali tyto informace užitečnými pro vaší osobní cestu vzestupu. Zveme všechny vzestupující lidské bytosti, aby s námi přímo komunikovaly a umožnily nám přímo je podporovat na cestě "Domů". Zveme též všechny, aby se naladili na tanec energií, cykly nádechu a výdechu Velkého Centrálního Slunce. Poté budete lépe připraveni na vstup do holografického času, který postupně obklopuje Zemi - od 8.8.2018 už zcela v jiném "tempu" a intenzitě přicházejících energií...

V holografickém čase se vše co bylo a vše co bude sjednotí. Tím pádem vědomosti budou nekonečné a neomezené, a tak se opět můžete posunout z omezení do plného vědomí. Země i všechny druhy si zvolily cestu plného vědomí. Lidé jsou zváni, aby se připojily k tanci života k plnému vědomí tím, že zvolí cestu vzestupu.

 

Velké Centrální Slunce a nový konsensus pro vzestup je zaměřen na podporu každého, kdo tuto cestu zvolí a plně se jí oddá.

 

 

 

Zobrazení: 214

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 18.12.2018 Info

Jednoducho...... "Ukotvovanie Lásky" komunikáciou duše s dušou.... duší s dušami. Za plnej podpory nových svetelných kódov s ktorými nová anjelka súvisí :).…Zobrazit další
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Některé celebrity jednají podivně. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo a jak nás uvěznil do 3.D světa (s lineárním během času) a nekonečného cyklu reinkarnací a jak je možné se dostat zpět do bezčasovosti (čili do tady a teď) a stát se opět SVOBODNOU,…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo a jak nás uvěznil do 3.D světa (s lineárním během času) a nekonečného cyklu reinkarnací a jak je možné se dostat zpět do bezčasovosti (čili do tady a teď) a stát se opět SVOBODNOU,…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse THEY RECYCLE YOUR SOUL by Wes Penre (Is this ours true history? I would say that it is!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"S výše uvedeným článkem související info: Jste/jsme v prvé řadě vědomí, čili světelná podstata, která co si představí, to tvoří. Takže si představujte, že do…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse THEY RECYCLE YOUR SOUL by Wes Penre (Is this ours true history? I would say that it is!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Soul is a Loan by Wes Penre Here."
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

THEY RECYCLE YOUR SOUL by Wes Penre

The time lock. Once the Syrians got the idea to create a slave race who was not allowed to reach the Stars to keep them trapped they also had to create something which can be most easily described as a time lock the human race who was already here…Zobrazit další
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je matematickou jistotou, že peníze nebudou mít žádnou hodnotu a že o ně přijdete a že světová ekonomika již brzo zkolabuje. Jste na nezadržitelné změny připraveni a víte vůbec, co je potřeba? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Víte jakou iluzi Vám ne-mocní podsouvají a proč to vlastně dělají? Ne-mocní si nepřejí, abyste byli chytří a inteligentní a to z důvodu, že hlupáci se snadno…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je matematickou jistotou, že peníze nebudou mít žádnou hodnotu a že o ně přijdete a že světová ekonomika již brzo zkolabuje. Jste na nezadržitelné změny připraveni a víte vůbec, co je potřeba? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokusy ne-mocných o rozpoutání třetí světové války, potřebné (z výše uvedených důvodů) k oživení ekonomiky, tady byly již mnohokrát. Jedním z nich je např.…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je matematickou jistotou, že peníze nebudou mít žádnou hodnotu a že o ně přijdete a že světová ekonomika již brzo zkolabuje. Jste na nezadržitelné změny připraveni a víte vůbec, co je potřeba? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ján Slota: Svetová ekonomika sa čoskoro zrúti Uvedeno ZDE.* Totální kolaps dolaru je na dohled Uvedeno ZDE. Jen hlupák a totální ignorant může uvěřit tomu, že za vše může Rusko.* Dolar…"
před 13 hodinami
Eduard Ziebiker je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 23 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Toto je dnes Paříž - Pane Bože, nedopust, aby něco takového bylo i v České republice! uživatele A.Z..
"* James Shikwati: Proboha, přestaňte prosím vás s tou pomocí! Aneb jak naše charity zabíjí Afriku Uvedeno ZDE."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Najdi si 5 minut čas pro budocnost své rodiny a dětí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V Anglii zakáží reklamy, které ukazují příslušníky obou pohlaví v jejich přirozených rolích kvůli “stereotypům” Uvedeno ZDE."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
neděle
Uživatel Petrs aktualizoval svůj profil.
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor, aneb kde leží skutečná pravda? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Why is the U.S. Government Censoring ORGONITE on Etsy?! Here.* A History of Wilhelm Reich Orgonomy Discoveries Here.* Orgone Energy -- A breakthrough that has already happened - GLOBAL BEM conference Nov 2012 Here."
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kód 13.12.2018 uživatele Ina Obr.
"Nesmrtelna feeewa. A ja doufal ze uz bude pokoj :D"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Skutečná pravda o "humanitárních" organizacích, jako je kupř. Open Society, kterou zaštiťuje "filantrop" George Soros uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.*…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
12.12.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby