* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

PLANETA ZEMĚ - NEJODVÁŽNĚJŠÍ PROJEKT UNIVERZA

 

Život nikde nezačíná ani nekončí, pouze se přeměňuje. Hovoříme tedy o jeho formách  - podobách. Těch je opravdu hodně až po velice neobvyklé, jako např. fyzický život v hmotném světě na Zemi. Právě touto formou bych se zde chtěl zabývat podrobněji.

 

Projekt Země patří mezi nejodvážnější projekty projeveného universa. Byl umístěn na náběžnou hranu vývojové části Velkého cyklu do blízkosti obratníku. Vnímáno současným pohledem, vrcholné děje projektu Země jsou zároveň vrcholnými událostmi vývojové části Velkého cyklu. Jsou tedy identické s obratníkem.

 

V naší galaxii je individuální život jednotlivých subjektů (bytostí) většinou vázán na její rotující tělesa, jako jsou hvězdy a planety. Obvykle je na nich, v různých formách, rozprostřen mezi dimenze 4D až 9D. Takové uspořádání tvoří standardní, většinový život v galaxii. Při takové míře uspořádání již vzniká poměrně velká Synergie. Časem se ale objeví nápad jít ještě dále. To však ve stávajícím uspořádání není možné. Je tedy pro takový záměr zkonstruováno nové medium, nové prostředí - třetí dimenze (3D). Ta vznikne zpomalením informace a snížením dosavadních vibrací 4D. Tuto novou formu nazýváme hmotou. Je mnohem více asynchronní, než doposud známá prostředí. Pohybuje se na samé hranici možného návratu zpět. Přináší nová, velmi žádaná omezení.

 

Vznikne tedy planeta Země, v jejímž jádře je umístěn krystal 1D. Ten tvoří potenciálový protipól neprojevenému universu. Smysly Země jsou umístěny do 2D, která je úzce spojena se 4D. Hmotný svět je zasazen mezi ně do 3D. Trvá velmi dlouho (v rámci dějin Země), než si běžný život galaxie osvojí vlastnosti nového fenoménu - hmoty. První pokusy proniknout do 3D jsou dokonce neúspěšné. Bytosti, které se o to pokoušejí, vibrují příliš vysoko a jejich vědomí je ještě dobře propojeno s vědomím universa. Někteří však za pomoci vody uměle sníží svoji vibraci, zpomalí informační výměnu mezi sebou a universem a vplují do úplně neznámého prostředí - fyzického světa. Začíná období příběhů Země, které brzy předčí očekávané. Pokud by vás toto období blíže zajímalo, mohu doporučit knihu archetypálních dějin Země "Silmarillion" od J. R. R. Tolkiena, kde je toto období dle mého názoru zatím nejlépe zpracováno. (Velmi, velmi zajímavá poznámka. Více informací čtěte zde: http://probuzeni.blogspot.com/2012/04/tolkien-mimozemstane.html LF.)

 

Od těchto dob uplynulo mnoho precesních cyklů a fyzický život na Zemi doznal opravdu velkého pokroku. Dnešní "podoba" fyzického jednotlivce by pro tehdejší první odvážlivce byla nepředstavitelnou a neuvěřitelnou. Sestup do hmoty byl dlouhý a opravdu hluboký. Jedinec se dostal tak dalece do zapomnění, že zapomněl na své systémové spojení. Zapomněl i na to, jak si své vlastní příběhy nejdříve napíše a pak odehraje v nějakém fyzickém těle ve 3D. Také zapomněl na to, jak se na takové zážitky těšil. Nemůžeme se proto podivovat, že vznikají i tak kuriózní situace, kdy lidé pátrají fyzickými prostředky po 3D formách života mimo planetu Zemi v domnění, že je to jediná možná forma života. Po negativním výsledku usoudí, že jsou pravděpodobně v galaxii sami.

 

Popíši, proč je projekt Země zařazován mezi nejodvážnější projekty projeveného universa. Jedním takovým důvodem je její umístění do Zóny svobodné vůle. Těch v universu příliš mnoho není. Zóna svobodné vůle je místo s maximální možnou asynchronicitou, kde je vše dovoleno. Účastníkům je zde ponechána plně svobodná vůle k uskutečňování jejich záměrů. Zóna dovoluje jakékoliv konání bez omezení, ovšem s časově posunutou odpovědností (karmický kruh). To je velmi záludná kombinace. V současné době se v rámci urychlení vývoje jednotlivců tato prodleva zkrátila a odpovědnostní odezva je součástí stejného života, ve kterém k ní vzniknul důvod.

 

Aby mohla Zóna svobodné vůle být souladnou systémovou součástí, musí být stabilní a zohledňovat celkový systémový záměr. To je vyřešeno tzv. "koexistencí osudu a svobodné vůle". Ta je realizována pomocí klíčových snímků (bodů) osudu v individuálním příběhu jednotlivce (v lidském příběhu). Tyto klíčové snímky osudu si tvůrce svého příběhu zvolí sám před svojí inkarnací. Tím je nastavena trajektorie jeho fyzického života, jeho osud. Po inkarnaci již nemá žádnou možnost ovlivnění klíčových snímků, ovlivňovat může jen prostor mezi nimi. Vytváří tak proměnné okolnosti, za jakých projde dalším klíčovým snímkem osudu. Vlastní podoba příběhu závisí na hustotě a počtu zvolených osudových snímků. Uvedu dvě rozdílné situace. První příběh bude mít pouze dva klíčové snímky: narození a smrt. Vše mezi nimi si inkarnovaný jedinec může uspořádat libovolně. V takovémto případě se vůbec nedá sejít s cesty. Po odchodu z fyzického těla bude takový život vyhodnocen vždy jako úspěšný, ať se stane cokoliv. Je to typ příběhu, kdy není instalován žádný úkol, jde např. o vyzkoušení hraničních možností hmoty nebo jen o "rekreační" pobyt. Takový život jedince pochopitelně příliš nerozvine. K rozvoji a růstu dochází při překonávání překážek. To je náš druhý příběh. Tady si jedinec nastaví kromě povinných dvou klíčových snímků spoustu dalších. To jej na jeho cestě zavazuje jimi opravdu projít. Svobodná vůle je uplatňována v kratších úsecích a řeší spíše volbu prostředků k dosažení dalšího snímku. Nesejít z cesty by bylo obtížné bez zpětnovazebních indikátorů. Ty se objevují, zpravidla v třístupňové intenzitě, jakmile je ohrožen průchod dalším snímkem. Myslím, že jejich podobu nemusím popisovat.

 

Dalším důvodem zařazení Země mezi nejodvážnější projekty je realizace celého projektu v hmotném světě ve 3D. Fyzický svět je velmi hustý a poskytuje opravdu hluboké zapomnění. Realita je vnímána jen pomocí 5 smyslů a to pouze lineárně. Bytosti, které sem přicházejí, se zde setkají s věcmi, které nikdy předtím nikde v universu neviděly. Zažijí tu např. iluzi oddělenosti od Systému, časové omezení fyzického těla a iluzi konečnosti, ne-moc, strach, bolest, nedostatek atd. Je tu veliká škála interakcí mezi 3D tělem a okolní 3D realitou. Věci, po čase běžné, se zprvu jeví neuvěřitelné. Např. vnímání barev, poslech hudby, koupání se ve vodě, vůně květin, fyzické jídlo atd. Zajímavá je i verbální komunikace v 3D tělech. Setkání s projevy souběžně inkarnovaných bytostí, které se znaly před inkarnací, někdy překvapí. Platí čím blíže k obratníku, tím se na scénu dostávají temnější a násilnější kombinace příběhů. Díky "jepičímu" efektu je lidská bytost velice přizpůsobivá. Po určité době si i v těchto těžkých chvílích lidé zvyknou a berou ji jako jediný možný standard. Každý sestup má však svou hranici, od které se opět vzestupuje. V našem případě všechny sestupové tendence skončily průchodem projeveného universa obratníkem současně s dokončeným zemským obdobím Ryb.

 

Planeta Země, na které je tento projekt realizován, má velmi omezenou kapacitu. Bytostí, které se mohou fyzicky inkarnovat a na vlastní kůži Zemi vyzkoušet, je opravdu málo. Musíte mít dobrý důvod a trpělivost, chcete-li být mezi šťastlivci, kterým je umožněn inkarnační cyklus. Hodně štěstí.

 

16. 9. 2007

Karel Kourek

Důležité obrázky zde: http://www.pentablue.net/temata/07005.html

 

Zdroj: www.pentablue.net

 

 

Zobrazení: 1379

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka Uvedeno ZDE.... Všichni lidé, kteří používají roušky a ochrany dýchání či…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 10 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč jsou vakcíny velice zdraví škodlivé a nejen to, Vám objasní článek: Šílenosti nad šílenosti Uvedeno ZDE."
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NEJVĚTŠÍ PLÁN NA SVĚTĚ. Je to velmi hodná a milující princezna a dva mladí muži, kteří se navzdory tomu, že patří do kruhů vysoké společnosti / Elit, rozhodli zasáhnout…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. Strojový překlad ZDE. Originál článku v angličtině Here.."
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby