* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde


Tyto řádky vznikly pro každého, komu není lhostejná budoucnost nejen jeho samého jeho rodu, ale i naší matky, planety Země, stále více a více devastované přírody a všech živých bytostí, které trpí vlivem lidstva, především vlivem zotročitelů lidstva a jejich nerovnovážného hospodaření. Pokud věříte vládám a vládnímu systému, že se postará o vaše bezpečí a že to s Vámi myslí dobře, že koná vše pro vaše dobro, tak se zde spolu rozloučíme, neboť bychom nenalezli společnou řeč.

Na světě panuje rozdělené přísloví: „Rozděl a panuj“, které má své poslání a svůj cíl z temných světů, jejichž vláda na Zemi dosud výrazně převažuje. Toto přísloví není pouhým příslovím, je to princip formování společnosti, po celém světě po dobu tisíců let. Vznikla z něj obří páteř systémů a pravidel, z nichž každá část, tvoří další a další páteře. Nejvíce se ničivá pravidla formování společnosti projevují tím, že jim věříte a pokládáte je za své, věnujete jim svou pozornost, hájíte je, upravujete je a žijete dle těchto pravidel. V samé podstatě jsme to my ovčané, kdo je udržuje na živu, nehledě na to, že mají výrazný vliv na to, jak kdo vstřebává informace a pravdivé poznatky, potažmo to jak se komu zdá ta či ona informace důležitá či jakkoli závažná. Vzhledem k zaujatosti většinové populace k těmto páteřním pravidlům, nejsme schopni vnímat život takový jaký skutečně je a jsme drženi v umělé letargické nevědomosti zvané MATRIX.


Současný stav planety Země je žalostný skutečně především z důvodů úpadku přirozených živoucích, přírodních, ryzích stavů jedno-duchosti, neboť čím více je vše napodobené a umělé, tím je vše složitější a vzdálenější duševnímu blahu, odkloněné od prosté přirozenosti. Současná situace je nejen náročná pro životní jistoty a přežití ale taky pro platnost stálých zákonitostí. Jak by řekli trpaslíci, co těžili v jiných světech zlato a drahokamy: „Našlapuj opatrně, člověče kámen je nestálý“. Starý systém, paradigmata a všelijaké dogmata se rozpadají, ale ještě nefungují pravidla nová. I proto je tolik tápání, nedorozumění, zmatku a všelijakých bludných poznatků po internetu. Přistoupilo se na způsob individuální transformace živoucích struktur, avšak bez vnějšího zásahu by přechod do vícespektrální úrovně mohl trvat i tisíce let.


Metoda vzestupu tkví skutečně v přirozenosti a opravdovosti, nikoli v setrvávání v umělém a rozladěném všelijak pokrouceném matrixu.


Vzhledem k individualitě dnešní společnosti (to, jak si každý hraje na svém písečku), vzniklé páteří zájmů a chtíčů, si nedovedeme uvědomit hodnotu času, který ztrácíme „skloněnou hlavou“, tedy lidskou sobeckostí a maskovaným pokrytectvím. Pokrytectvím, které činí množství lidí na jednu stranu těmi, co se zajímají o ochranu přírody, shání si bylinky pro své zdraví, třídí odpad, ale na druhou stranu podporují konsum, farmaceutika, nebo si koupí novou televizi, mobil či tablet. A proč maskovaným? Protože si svou rozporuplnost většina takto pokryteckých lidí ani nedovede přiznat, vzhledem k nezdolnosti vlastního egoismu. Tímto přístupem k matrixu a životu se tak ztrácí zodpovědný přístup a postoj každého jedince jako takového k celku. Síla a hravost matrixu, je na vrcholu a vše nasvědčuje že jsme již vnořeni do nezvratného bodu. Bodu, kdy si lidé založeni na egu, bezcitnosti a matérii nebudou absolutně uvědomovat, co se s nimi děje. Nejen tito jedinci by se měli nad těmito aspekty uvědomit a poskládat si tak z rozbitých střípků naší krvavé historie, obraz, zrcadlící život v současnosti.


Sklenice co padá, ještě není rozbitá


V minulosti jsme jako společenství lidí, zastupující národ, přistupovali k živým bytostem, ekosystémům, vodstvu a všemu důležitému pro život včetně ho samého oproti současnosti vážněji, především zodpovědně. Lidé nebyli nikdy tak moc leniví a pohodlní, jak člověk dneška. Řeky byli čisté, v lesích se nacházely lesní plody a zvěř, pole byla úrodná, vzduch byl čistý, vztahy byli radostné, láska měla sílu! Moře byli čisté, všude bylo veselo a zima byla zimou.

Nynější lenivost a lajdáckost mladé generace, ale nejen mladé, vede k následovnému úpadku celé společnosti na úrovni vědomé, inteligentní, psychické, duchovní úrovni a spousty dalších, bez ohledu na ty jedince, kteří mají snahu uvádět věci na správnou míru. Ukázkou toho, jak moc to jde s námi z kopce, jsme my sami sobě. Vše hovoří za nás a to ať už od statistik zdravotních stavů, průměrných délek života, vzdělanosti, kvalitě přirozených vlastností a lidských hodnot až po přístup a postoj ke svému okolí. Takto lze pokračovat.
Každičký aspekt je ukázkou toho, jak jsme se vzdálili přirozenosti, kterou žili naši předkové po tisíciletí a MY, jsme ukázkou toho, že se lze nepředstavitelně změnit za pár let a to způsobem odevzdání své moci ne-mocným, abychom se jim oddali za technologii a peníze a oni tak za nás řídili svět. Skutečně se mi ani nechce rozepisovat vše, co se odehrává na Zemi, zatímco mnozí jsou zaujatí svými středy zájmů. Jedno je jisté, kdo jak zasel, tak i sklidí, nebo-li jak již známé přísloví–„my tu pro ty stromy nevidíme les“.

Položme si teď jednu otázku.

Stojí skutečně ty krásné auta, honosné domy, špičkové technologie, chytré zařízení, zábava a styl života, který vedeme a vše ty umělé lákadla za všechny ty apokalyptické následky, které se odehrávají dnes a denně? Ano apokalyptické, jenže, to lidi nechtějí v rámci sladkosti bezvědomí vůbec znát. Jako lidstvo způsobujeme zvířatům, přírodě, stromům, Zemi a všem formám života strašlivé utrpení a následnou smrt a to tím způsobem, že podporujeme svůj chtíč (!)

Podléháme tolika nástrahám a pastím, aby nás korporace mohli ovládat, protože si nejsme schopni spojit postupné přitvrzování systému „rozděl a panuj“.


Jestliže je vědecky prokázáno, že každému vnějšímu následku předchází vnitřní příčina, tak má naprosto každý možnost něco napravit (!)
Nikdy není pozdě být tou změnou. Být změnou, znamená přemýšlet nad tím, co způsobujeme a naopak, tedy si především skutečně uvědomit ty podstaty, které jsou špatně. Už tím, že si uvědomíme a přiznáme, že nadměrná spotřeba vede k nadměrné nežádoucí výrobě, tak jsme vykročili správným směrem, protože čím déle budeme podporovat veškerý byznys, o to déle bude pokračovat a nadále exponenciálně devastovat prostředí ve kterém žijeme. Lidí, kteří mají srdce a uvědomují si tyto podstaty, nezadržitelně výrazně přibývá. Pokud si budeme nadále hrát na svém písečku, tak kvanta skutečně důležitých procesů, zůstanou z naší strany bez povšimnutí. 
Tedy co se doopravdy skrývá za „obyčejným lidským chtíčem“, spotřebním zbožím, konsumem, zábavou a libidem? Co my jako lidé vlastně chceme? Je to skutečně to, co je nám neustále předkládáno? Chtěli by to taky naši předkové? Ne? Proč ne? Opravdu bojovali naši předci ve válkách a budovali vše jen proto, abychom mohli nečinně přihlížet devastaci Země pro zisk, který jakožto my spotřebitelé podporujeme? Proč nám není předkládána druhá ale i třetí a čtvrtá strana věci, která se schovává, za sladkou nevědomostí a způsobem života přesahující v současnosti přes cca. 80% populace? Myslíte, že žádná třetí ani čtvrtá strana věci neexistuje? Otázek není zase tolik, abychom si je jen tak, přeskočili. My jsme skutečně shnilí jak pařez, si na ně odpovědět a uzpůsobit svůj styl života náležitým způsobem. Proč?

Protože nevědomost je sladká, avšak pravda každého BRZY dostihne avšak, o to víc bude hořká.

Depopulace – pravda o přelidněnosti aneb o co ve skutečnosti komu jde

V současnosti dochází na území Evropy k následkům dávných příčin, kdy tehdejší civilizace obývající území Evropy kolonizovala a drancovala území Afriky. Toto, je karma národů, co se nyní odehrává, však náhody neexistují a ve své podstatě se vše neustále uvádí do rovnováhy pod zákony příčin a následků. Pokud se zaměříte na statistiky světové populace a procento Europoidní bílé rasy, narazíte na pouhá 2% světové populace, která se v současnosti na planetě nachází. I když nás je ve skutečnosti tak málo, neznamená to, že nás přibývá. Světové Vlády nadále usilují pod korporativním vlivem, o likvidaci nejen bílé rasy, mající po svých předcích v buňkách skutečné nadání a vztah k matce přírodě, kterou odjakživa ochraňovali, dokud jsme nebyly ovlivněny materiálním, umělým a bezohledným stylem (implantovaným mentálním vzorcem). Jedním z mnoha způsobů depopulace je právě křížení „afrického lidu“, s bílou rasou. Příčin toho, jak jsme ve skutečnosti vylidňování, je ale opravdu spousty. Poznatků je dnes plný internet, každý si může sám dohledat.


Ohnisko příčiny


Představte si, že jste na moment spolumajitelem planety, seznámíte se okamžitě s historii Země, bytostmi které na ni mají ale i měli mimořádný vliv, jaké jsou hrozby pro vás jakožto spolumajitele (vládce), máte k dispozici informace, které jsou lidem (zdrojům, baterkám, ovečkám) zatajovány, zjistíte, že světem hýbou informace a lidská energie, nikoli papírky (peníze), budete mít přehled o obří (hře), sounáležitosti, jak je vzájemně utvořena a provázaná, jak je nutná funkčnost jednoho sektoru pro sektor další, co je nutno podporovat a co je naopak před veřejností nutno zatajit. Představte si obří zdroje nerostných surovin, přírodních zdrojů, obří stavby, které si nechává postavit mnohanásobně větší retard než je náš premiér, představte si možnost mít vše, co chcete, dělat si co si umanete, být kdekoli si vyberete.
Takto stručně obsáhlou perspektivu mají vládci korporací a 13 rodin pokrevní linie. O těchto bytostech se můžete dozvědět dokonale, pokud se zaměříte na tyto informace.

Teď si představte, že tyto bytosti si přejí žít takto navždy a vládnou všem páteřím systémů a pravidel. Vše je nastaveno tak dokonale, že neexistuje způsob, jak tyto bytosti zabít či sesadit. Jsou chráněni svými vládami, svou armádou, nelze jim zabránit v pokračování toho, co způsobují.


Existuje však způsob vzájemné informovanosti, kdy naše pozornost bude směřovat opačným způsobem (směrem k opravdovosti, přírodě, prostotě, ryzosti, lásce). Problém je v lidech, založených na materii a egu a také v lidech, kteří prohlašují, že nejdůležitější věcí je mít soucit s druhými a šířit dobro a být co nejlepší duchovní mistr, protože je stará duše a podobné imbecilní žvásty. Tyto prohlášení nemají hlavu ani patu, neboť tito lidé jsou systémem „rozděl a panuj“ všestranně podporováni a vtaženi do světů iluzí, manipulací, umělosti, elektroniky či domněnek zisku.
Pokud, my dokážeme svou chtivost a nadutost překonat, jsme na cestě, kdy měníme svět spolu s dalšími, kteří si tyto faktory již uvědomují a především tento postoj zastávají a externalizují jej tam, kde je ho třeba, kde je dotyčný dostatečně připraven tento přístup víc a víc uplatnit.


Bez fyziky to nejde


Existují dva základní aspekty, které s člověkem dnes a denně hýbou a těmi jsou otázky a odpovědi. Každý den nás zatěžují a přesto, se jim nedostává pozornosti, jaké by mělo. V podstatě už od mala, kdy nás strčili do školky, nám bylo do jisté míry odpovídáno na naše otázky, později ve škole, kde se k otázkám přistupovalo intenzivněji a svědomitěji. Bylo třeba vymývat mozek podle osnovy, kde se látka určitým způsobem pro-bírala. Dnes mají dospěláci média, internet, knihy a další… Otázky, jsou jedněmi z prvních krůčků ke změně, protože správné odpovědi jsou ty, které nás posouvají vpřed.


Zcela zásadní problém je v příčině, tedy v každém jednotlivci, zdali chce znát odpovědi na své otázky a je ochoten vykročit naproti k poznání a uvědomění, zdali chce na sobě pracovat a věnovat tomu převážnou většinu času (postoupit ve vývoji), nebo u něj převládá zábava a široký podtext tohoto aspektu, často ve stylu pohodlnosti (úpadek/distorze vývoje). Je zcela jisté, že svou budoucnost má ve svých rukou jedině ten, který proměnil svou přímou zkušenost v moudrost. In-form-ace jsou ten zázrak, který hýbe světem. Peníze jsou až ty druho-řadé, které hýbou se společností, s přírodními zdroji a celým světovým systémem. Ale vaše poznání a uvědomění, je VAŠIM MOCNÝM NÁSTROJEM, tvořící (v) a (vně) projevenou realitu spolu s VAŠIMI schopnostmi a hodnotami. Ty vám nikdo nemůže vzít. Jsou jen Vaše a jsou VAŠIM boha-tstvím. Jedině tak, se stanete závislými sami na sobě a nebude vás nikdo z-otročovat a zne-užívat.


Jedním zadkem na dvou židlích


Každý má možnosti:
• Chtít znát a stát se uvědomělým hráčem ve svém životě (životě, který vás začne bavit a který vám začne dávat smysl)
• Věnovat se více životu v nevědomosti, zábavě, práci pro druhé, zálibám, trendům a nástrahám matrixu.
Dočasná kombinace těchto dvou možností se neobejde bez karmy, falše, pokrytectví a neschopnosti si přiznat své stupně lajdáctví.
Vytrvalou prací na sobě nakonec objevíme dva světy. Stručně vzato je to:

  • Svět Společnosti a technologie (město-Ego)
  • Svět Pravdy-Absolutno/Zdroj-Všeho-míra (příroda-eko)

Z vesmírného nadhledu, je svět Společnosti (Matrix) oproti světu Pravdy něco jako zrníčko písku na Sahaře. Jakmile si uvědomíme naši věčnost v obrovském světě Pravdy (Vesmíru), opadne z nás pocit ztracenosti, zbytečnosti či zbrklosti a pochopíme náš význam jako člověka na Zemi. Nyní si nedovedeme představit pocit svobody ani zdaleka. V podstatě celý bio-spirituální vzestup do vyšší vývojové úrovně, probíhá na principu rozdělení těchto dvou světů.
Naše životy jsou vzájemně propojené v energeticko-informačním poli vesmíru a souvisí spolu. Každý jednotlivec, zde má své místo a svůj význam. To, že máme oslabené spojení se svým pravým párovým dvojčetem údajně se nacházejícího ve světelném projevu existence našeho slunce, znamená, že své poslání neznáme na vědomé úrovni, ale je nám symbolizováno skrze drobná znamení a skrze cítění, převážně u žen. Své osobní poslání lze postupem času plnit už jen tím, že se otevřete poznání a vyšším schopnostem jako je například intuice. Většinou tady nemáme jeden úkol, jak si mnozí představují ale i stovky úkolů, které si na sebe uchystala sama duše před inkarnací.
Jednotlivé smysly života máme mnohdy vzájemně provázané a jednotlivé životní role se nám zrcadlí. Naše božská esence je stejná a my zde nejsme proto, abychom sebou nechali manipulovat a sloužili druhým jako otroci. Způsobů jak přestat hrát matrix a začít žít život víc a víc přibývá. Člověku mnohdy nezbývá nic jiného, než se vzdát movitosti, najít si místo někde v pěkné přírodě a začlenit tak svůj život podle daných představ. Pro inspiraci: ZDE

Existuje už i velká spousta takových lidí, kteří přestali platit zdravotní pojištění a matrix využívají jen okrajově. Tito lidé již jen nemluví o tom jak být šťastní, oni již šťastní jsou. V tomto ohledu je vše o odstranění strachových vzorců, které jsou začleněny do hlavních meridiánů a také o souladném způsobu a stylu života s vytyčenými cíli. Na tom celém je vylitá lenivost, která tyto vzorce nemá potřebu přijmout, pojmout, pochopit a s láskou opustit.


Začít žít život

Tak jako z mladého poupěte vznikne překrásný květ, tak i z člověka pracujícího na sobě vznikne hlavní postava v jeho pohádce (hře). Život se najednou stává magnetickým zalíbením. Už tím, že vše berete tak, jak leží a běží, smíříte se s tím. Pochopíte hloubku všeho, co se odehrává okolo vás, pochopíte podstatu toho, proč se tak děje a jak je důležité, aby se to dělo, i když se to tak na prvních pár dojmů nezdá být vůbec důležité. Na první dojem se zdá, jak je to zlé a špatné a máte tendence tomu zabraňovat, jenže TO, jsou ty momenty, kdy jste sami proti sobě a tvoříte si život bolestný.
Jakákoliv forma odporu, způsobuje příčinu. Následkem bývá bolest, utrpení, hněv. Vše si totiž vytváříme svým postojem a mírou ujednocení protikladů. Pokud se přestaneme utrpení a bolesti bát, pak o něm přestaneme přemýšlet a ono nebude mít jak, proniknout do spirály osobního hologramu příčin a následků, (tehdejšího kola tvoření). Jediný způsob jak ano, je ze zažitého kodexu a vnějšího vlivu, což oba dva aspekty lze eliminovat. Zažíváme to, čemu věnujeme POZORNOST!!! Tomu vytváříme spirálu, ke které neomylně patří zákony příčiny, následku, (pohyb/protipohyb), projekci/gravitaci, a další… Náš (energetický) postoj spolu s fokusem, určuje vše, co zažíváme. Není však jedno-duché udržet svou pozornost pouze u konstruktivní a harmonické nepolarizované skladby. Toto (kouzlo) vyžaduje neustálý trénink a kázeň. Dokud však lidi budou sledovat televizi a žít matrixovým stylem života, bude jim to řiť platné.
Pokud nejste svobodní, nemůžete řídit svůj příběh. Až když vás nebudou ovládat emoce, jste svobodnější. Prvním krokem k tomu abychom byli vědomými tvůrci, je osvobození se (osvícení)

                                                                      Čas vypršel...

Vřele doporučuji shlédnout dokument s názvem: Plastová planeta, který je uveden ZDE

Nechť láska vyplňuje naše životy...  Merkaba.H

Zobrazení: 2763

Komentář přidal(a) René Merkaba Hajda dne 9.Duben.2016 v 20:52

Proč žít, jako NÁMEZDNÍ HLUPÁK, je-li zdrojem bytí vnímající, tvořivá inteligence uvedeno ZDE

Komentář přidal(a) René Merkaba Hajda dne 26.Duben.2016 v 19:52

Divukrásná příroda versus duchovní demence Realita je to, co věříme, že je, čili zázrak – ať už tomu věříme, nebo ne. Tato pravda zároveň (tak jako vždy) obsahuje dvojí informaci: můžeme totiž věřit čemukoliv, včetně toho, že realita „nějakým zázrakem“ vůbec není (fyzické oči nevidí ani zlomek procenta skutečnosti), můžeme klidně věřit naprostým nesmyslům… Jestliže ale nevěříme v zázračnost bytí, promění se zázrak (jeho podstata) v pravý opak toho, čím je. To je to, co se na Zemi po tisíce let děje (a v tomto vesmíru kdovíjak dlouho).

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 21.1.2020

Modro - diamantovo - zlatá v jej fyzickom i nefyzickom prejave. O tom je energia, ktorá vytvorila priestor pre VLNU - pred ktorou nikto neutečie. Nikam sa neskryje, nezahrabe pod zem ani neodletí. Je očistná a súčasne všetkých milujúca. Bez hrmotu,…Zobrazit další
před 4 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)* ynikající video o DNA a jeho možnostech a…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
neděle

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby