* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Trpělivost je ctnost

Konec starého a začátek nového cyklu

Obnova planety Země začala v roce 2012

 

Trpělivost je ctnost

Mnozí čtenáři jsou netrpěliví a myslí si, že 500 000 let útlaku

lze 

napravit za pár let. Není tomu tak, každý logicky uvažující jedinec chápe proč.

 

Je zklamáním, že obsahově řízený informační diskurz se setkává s nekvalifikovanou negativní kritikou, protože obsah zjevně není pochopen.

Rozhodnutí o konečném průlomu učiní „mimo svět“ Otec/Matka BŮH. Deep State musí nejprve zničit sám sebe; žádná válka na planetě Zemi nebude tolerována!

 

Jejich zničení je skutečností, v okamžiku, kdy se zhroutí peněžní systém a/nebo dav masově protestuje proti uplatňovaným toxickým – co.vi.d. praktikám.

Ve zkratce; přechod z 3D do 5D světa začal v roce 2012. Celková doba trvání této změny by mohla být přibližně čtyři desetiletí. Kolem roku 2050 by měl být přechod dokončen.

 

Mnoho známých internetových kouzelníků má krátkodobější předpovědi, které se znovu a znovu ukázaly jako špatné. Ale bohužel jsou pro mnohé stále tím důvěryhodným zdrojem. Mluví o Gesaře/Nesaře, která bude zítra implementována. Nebude tomu tak, dokud se systém nekrytých peněz kabaly nezhroutí!

 

Implementace poctivého peněžního systému QFS people bude jistě první změnou, která nastane po krachu. Další alternativou je; jakmile se dav vzbouří proti podvodu o pandemii co.vi.d. toxických injekcí.

Jiní čtenáři správně poznamenávají, že slušnost mnoha komentářů přesahuje všechny standardy, ještě nevědí, že většina již byla smazána nebo nebyla povolena. Větší respekt k bdělým iniciátorům je jistě nutností!

 

Konec starého a začátek nového cyklu

Vzestup je podle definice cestou těch, kteří se rozhodnou vědomě dosáhnout vyšší úrovně Světla. Je to osobní odvážná volba vykročit do neznáma a pokračovat v plném růstu ve zkušenosti a znalosti, které jsou nové.

 

Vzestup se aktivně rozhoduje vyvinout se do vyššího vědomí.

 

Existují dva typy vzestupu.

  • Vzestup vědomí.
  • Vzestup hmoty.

 

Vzestup sám o sobě znamená splynutí s vaším vyšším já, otevření vašeho srdce a ochotu znovu se spojit s Kristem Zdrojem a Světlem, na všech úrovních a vrstvách vašeho autentického já. Je to návrat ke zkušenosti Božského Světla a prožívání nejvyšších úrovní bezpodmínečné lásky a Božského naladění na Světlo čistého zdroje, zaměřené na každou oblast života.

 

Vzestup není něco, co se nám stane v určité datum, nebo do čeho nevědomky nebo neúmyslně narazíme.

 

Naopak, prostřednictvím rozšířeného vědomí a integrací vyššího vibračního vědomí našeho duchovního já jsme schopni vzestoupit.

 

Celkem; Vzestup je proces sladění s vyšším vědomím a Božským Světlem. Neděje se to okamžitě nebo automaticky, ale postupně, jak krok za krokem zvyšujeme naše současné osvícení (zejména frekvence/vibrace fyzického těla).

 

Vzestup není jen duchovní, fyzický nebo mentální. Proces vzestupu ovlivňuje celou vaši bytost a způsob, jakým vnímáte svět kolem sebe, jak s ním komunikujete a jak v něm žijete.

 

Vzestup je totální transformace. Vzestoupit znamená znovu se sladit s Božskou Láskou s plným vědomím na všech úrovních.

 

Ve zkratce; Vaše vědomí je heslem pro vstup do světa 5. Dimenze. Bude to v tu chvíli, kdy vaše vědomí řekne, dělejte! nebo selhat!

 

V tu chvíli budeš sám! Nikdo vás nebude soudit ani odměňovat. Ale pocítíte to, až se vám to skutečně podaří. Je to konec období! a začátek nové éry.

 

3. dimenze je svět konkurence, destruktivní kritiky, sobectví a především chamtivosti. Cílem je kontrola a moc. Narážení do zad, lhaní, podvod, zloba a nízkofrekvenční hlásání víry. Toto jsou akce, které umístí skvělé zámky na vstupní bránu do páté dimenze.

V páté dimenzi je; spolupráce, pomoc a oddanost vždy zaměřené na dobré, skutečné a čisté úmysly, empatie a péče o druhé, to je cesta, která vás zavede do 5D světa.

 

Nic a nikdo nemá moc ovlivnit tuto důležitou individuální volbu. Pro každého jednotlivce stále existuje svoboda svobodné vůle a volby. Nebude duše, která by mohla říct, že neměla šanci.

 

Vzestup je podle definice cestou těch, kteří se rozhodnou vědomě přejít na vyšší úroveň Světla. Lze ji nalézt pouze tehdy, když bylo vědomí skutečně dostatečně rozšířeno a obohaceno a když byla pochopena každá lekce prezentovaná během následujících předchozích inkarnací.

 

 

OBNOVA PLANETY ZEMĚ ZAČALA V ROCE 2012

 

Milovaní!

Vědomí inkarnovaných lidí ještě není dostatečně široké, aby skutečně pochopilo, co je to planetární přechod. Je to pochopitelné, protože duše na Zemi takovou událost nikdy nezažily. Ve skutečnosti nám přenášené zprávy říkají, že Přechod Země je událost, která ovlivňuje celou Galaxii, protože planeta Země je jednou z nejdůležitějších planet v tomto kvadrantu Vesmíru.

 

Mluvili jsme o tom již dříve, včetně vztahu k vzestupu duší, které nyní dokončují své učení ve Světě zkoušek a smíření.

 

Ale dnes vám přineseme některá nová fakta, protože tyto informace jsou předávány kousek po kousku, podle schopnosti lidského vědomí tyto informace zpracovat, aby pochopili všechny změny.

 

Neměli bychom se příliš soustředit na data nebo termíny, protože čas na úrovni Vesmíru není lineární. Počítá se pouze ve Světě duality, kde se duše čas od času inkarnuje a deinkarnuje.

 

Za těchto okolností se čas počítá tak, jak ho všichni známe, protože jsme ho zažili v každé inkarnaci na této planetě.

 

Na vyšších úrovních, kde sídlí vědomí Galaktických bratří, kteří nás podporují, jsou časová okna přizpůsobena našemu kalendáři, abychom mohli pochopit nebo alespoň sledovat a porovnávat události, které právě prožíváme.

 

Právě v tomto časovém okně, které odpovídá třem stoletím, dojde k planetárnímu přechodu. Protože to začalo kolem roku 1750, přechod by mohl být dokončen kolem roku 2050. Tato data samozřejmě nejsou přesná, ale přibližná. Ale je jasné, že směřujeme k jeho dokončení.

 

Planetární přechod sleduje určité časové osy. Protože vše je frekvence, mohou být také změněny nebo přeskupeny. A jsou to živé vědomé bytosti, které obývají tento planetární domov, které určují tuto frekvenci. Pamatujte, že nejen lidé mají živé vědomí.

 

Kromě toho všeho existuje Božský plán, který určuje osud každého nebeského tělesa, nejen naší planety, ale všeho, co existuje v nekonečnu Kosmu. Nicméně místní vědomí může ovlivnit čas a způsob planetárního přechodu, božský plán je suverénní, pokud jde o konečný výsledek.

.

 

V souladu se spirálovitými pohyby Mléčné dráhy byla Země vždy odhodlána provést svůj Přechod na začátku věku Vodnáře. Toto zodiakální okno začalo v roce 2012, takže do konce dříve zmíněných tří Století zbývají ještě asi čtyři desetiletí.

 

V roce 2016 nám byla předána zpráva, že máme čtyři roky na to, abychom si zvykli na nové krystalické energie, které začaly Zemi koupat, tedy období 2012 až 2016. A že v roce 2017 bude dekonstrukce Staré Země začít, energetické čištění a odstranění všech zlých entit, které stále hledaly útočiště v éterickém poli naší planety.

 

Tato očista začala kolem roku 2018 a byla nedávno dokončena. Poslední částí tohoto odstranění by byly inkarnované entity a tento úkol nespadá do rukou Galaktických bratří. Existuje organizace zvaná Pozemská aliance, která to dělá.

 

O této Alianci jsem zde již mluvil. Protože odstranění vtělených může být viditelné fyzickým okem, děje se tak, že si to většina lidí neuvědomuje. Probíhá výměna herních prvků, které mají být nahrazeny tímto způsobem, přičemž se zdá, že vše probíhá jako obvykle.

 

Ve skutečnosti se zdá, že se věci každým dnem zhoršují, ale i to je součástí odhalení, protože vše je na displeji.

 

Tato odhalení lze přirovnat k čekárně. Než vstoupíme do hlavního sálu, kde se večírek skutečně odehrává, zbývá projít jen jedněmi dveřmi.

 

Nyní se nacházíme ve druhé dekádě věku Vodnáře. Než toto desetiletí skončí, všechny události velké změny budou dokončeny.

 

Pamatujte, že uvedené časy jsou „okna“ a jsou to odhady pro lepší pochopení.

 

Na to, abychom dali věci do pořádku, nám pak zbývají dvě desetiletí. Bude to nejslavnější období lidstva. Přesně v době, kdy bude pocit zadostiučinění, mít splněnou povinnost.

 

Duše připravené na svůj vzestup budou konečně schopny skutečně pocítit, co je štěstí. Pocit vděčnosti bude tak velký, že si ještě neuvědomujeme, jak skvělý je. Budeme to muset cítit, abychom věděli, jak je velký.

 

V těchto posledních dvou desetiletích vše, co bylo již známo, zůstane pouze v paměti prožitých zážitků. Lidstvo na Zemi již bude součástí galaktické rodiny světů. Do té doby se však mnohé udělalo, i když to ještě není plně realizováno.

 

Gama světlo mění celé energetické složení planety. Zvířata, rostliny a minerály se již přizpůsobily. Nejprve světlem gama a v posledních letech světlem diamantem. Jejich vědomí není tak odolné jako u lidí, takže za posledních 11 let již přechod dokončili.

 

Kromě změny svého vědomí, které je stále zakořeněno ve starých přesvědčeních a konceptech, mají lidé také plazí hybridní mysl, takže konkurence je neustálý boj. Tuto mysl je třeba přizpůsobit spolupráci, protože Stará Země již z hlediska frekvence neexistuje.

 

Obnova planety Země také probíhá na úrovních vědomí Gaie. Planetární tělo má také vědomí; má to život. Toto tělo bylo v průběhu existence člověka zde na Zemi vážně poškozeno. Vzduch, půda, vody a všechny ekosystémy byly silně ovlivněny znečišťujícími látkami emitovanými lidskou činností. Tyto rány se nyní hojí telurickými pohyby země. (telurický proud, také nazývaný zemský proud, přirozený  elektrický proud  tekoucí na a pod povrchem Země  a  obecně sledující směr rovnoběžný s povrchem Země).

 

To vysvětluje extrémy, které vidíme ve smyslu teplot, srážek, větru, seismických pohybů atd. To jsou také elementálové působící ve službách Gaie. Vše podle Božského plánu, aby se podpořila obnova planety.

 

To musí být také dokončeno v této druhé dekádě věku Vodnáře.

Jak vidíte, planetární přechod není rychlá událost, ale dlouhodobý nepřetržitý proces, který trvá asi tři století.

 

Nyní směřujeme k jeho konci a nic a nikdo to nemůže zastavit.

 

Každý, kdo nesouhlasí s novými frekvencemi, opustí tuto krásnou Modrou planetu. Ve skutečnosti je to Planeta, která bude ještě modřejší; jasnější; více krystalické; nebo skutečná zahrada Eden.

 

Člun se neustále houpe, ale pokud jste naladěni na svou frekvenci, nehrozí nebezpečí, že byste přeskočili palubu.

 

Důvěra! Udělejte svůj díl! Proveďte změny společně s Gaiou!

Zdroj: https://finalwakeupcall.info/en/2023/09/26/the-transition-from-3d-t...

----------------------------------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=mwl4aAG8hII&t=2s

 

Zobrazení: 207

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 1.Říjen.2023 v 14:30

Zásadní rozdíl mezi reinkarnací a sklizní duší


Možná se divíte, proč se zde duše neustále reinkarnují do náročných a často bláznivých situací, jako je matrix. Proč byste se chtěli nebo rozhodli vrátit? Určitě existuje skvělá příležitost učit se, vyvíjet se a růst, integrovat se prostřednictvím karmických výzev. Svým způsobem se tedy musíme vrátit, abychom se nakonec vyvinuli. Ale nenechme se zmást se sběrem duší zásahem zde. Protože tyto dva procesy jsou velmi odlišné. A je důležité pochopit rozdíl.

Povaha reinkarnace

Co je reinkarnace? proč se to děje? Abychom tomu porozuměli, musíme pochopit, jak vesmír vzniká z vědomí a jak je uspořádán...

Řekl jsem vám, že separační vědomí se vynořilo z singularity během toho, co věda nazývá Velký třesk. Ve skutečnosti to pro mě bylo spíše velké proudění směrem ven, které se krystalizovalo kondenzačním tahem dovnitř. Řádící síla „neg-entropie“ způsobila, že se vědomí zkondenzovalo do toho, co se nakonec stalo viditelným. Je to relativita, která vytváří životní zkušenost, kterou Brahmani nazývají „velký výdech a nádech“.

To, co nyní vidíme, jsou různé hustoty existence, ve kterých se život tvoří a žije, stejně jako my. Představte si vesmír jako vlnky na jezírku tekoucím směrem ven poté, co zdroj stvořitele hodil do středu oblázek. Čím dále se vlny rozšiřují - jejich vlnová délka se zvyšuje. Tím se jejich frekvence (jejich vibrace) snižuje, a tudíž se zvyšuje jejich hustota. Vědomí jednoty je pak vtaženo do hustoty Zákonem přitažlivosti. O eóny později jsme my, jako duše, proudy onoho Vědomí Jednoty vtažené do hustoty naší zvědavostí, vnitřní připoutaností nebo investicí do ní. Nebo jinak vyrůst ze zkušeností.

Rajská zahrada

Přirozeným zákonem přitažlivosti budou duše vtaženy do hustoty, protože se ztotožní s iluzí fyzičnosti – je to metaforická investice Adama do jablka. Je to v tomto bodě, kdy duše ztrácí vzpomínku na své Boží Já. Ztrácí seberealizaci. Proto hustota vtahuje duši dovnitř. Ale vesmír je konfigurován jako dokonalé zrcadlo - časoprostorové kontinuum se ohýbá kolem těchto uzlů vědomí a vytváří odrážející krystalizace. A tak po nějaké době ztracené ve snaze nakonfigurovat vnější, Duše místo toho rozpozná svůj odraz v zrcadle, naučí se integrovat a pak se osvobodí od hustoty, aby vzestoupila zpět přes dimenze ke Zdroji. Stejně jako losos plující proti proudu řeky zpět do místa svého původu.

Nejde ale o jednorázový proces. Nejen jeden krok. Losos se mnohokrát smyje zpět po proudu při každé nové překážce, při každé vyšší hustotě.

Reinkarnace je neustálá cesta seberealizace prostřednictvím mnoha inkarnací. Určité realizace jsou uskutečněny během jednoho života a když předáme dál, uvolňujeme starou fyzickou hustotu. Ale to neznamená, že jsou všechna zavazadla pryč. Bude mnoho vrstev investic, mnoho zmatků Duše. Mohu být například ve fyzickém a přesto si stále pamatovat své božské spojení se Zdrojem? Berte to jako horkovzdušný balón: pokud stále vezete zavazadla, nakonec se vrátíte na Zemi nebo na jinou vhodnou planetu.

A tak když přejdeme po určitém životě, po období reflexe, odpočinku a omlazení v andělské říši ve 4. hustotě, karmická zátěž znovu vtáhne vaši Duši zpět do inkarnace. Cyklus pokračuje, dokud se na úrovni duše plně nerealizujete, o čemž bychom mohli říci, že jste „osvícení“, a pak uniknout přirozenému cyklu smrti a znovuzrození. Inkarnace se pak stává vědomou volbou. Nezapomínáte na své nedotknutelné spojení se Zdrojem.

Je tu komplikace, zvláště zde v Matrixu. Tomu můžeme říkat sklízení duší.
co to přesně je?

Pochopení podstaty sklízení duší

Je křišťálově jasné, že tady na planetě žijeme v hrubém podvodu. Důkazů je mnoho – od hybridizace lidské genetiky až po manipulaci s morfickými planetárními poli, ve kterých žijeme – podívejte se, jak umělý měsíc ovlivňuje veškerý zdejší život. Podívejte se na důkazy o tom, kdo to vytvořil a co to vlastně dělá...

Jak Měsíc ovlivňuje veškerý život na planetě

Některé bytosti se staly tak svéhlavými od zdroje, a přesto tak pokročilé v manipulaci s energií, že objevily, jak vytvořit past pro Duši, „sklidit“ ji a vtáhnout ji do iluzorní bubliny reality. Je to falešná past "lásky a světla". Entity jako Ra ze starověkého Egypta zde vytvořily bublinu světla ve 4. hustotě, která je odpojena od Zdroje. Důvěřivé duše, které přejdou bez tohoto vědomí, mohou být vtaženy do pasti jako můry přitahované k světlometům aut. Jak často slyšíme příběhy na síti duší „procházejících chodbou do světla“? Je pravděpodobné, že toto je fenomén sbírání duší, o kterém já a další nyní mluvíme.

Proč by byla duše tak oklamána?

Energie Ra například poskytuje otcovský pocit ochrany. A do jisté míry také zdroje. Kvůli kolektivizaci je v tom docela obrovská síla, a tak nasává energii. To znamená, že svéhlavé a podvedené Duše mohou v inkarnaci povolat tuto sílu, aby projevily „hojnost“ ve svých životech. To je přesně to, v co byla oklamána bohyně Isis, která pak s sebou stáhla celou civilizaci.

Pro někoho to může znít lákavě. Ale za jakou cenu?

Mnohokrát jsem se s touto energií Ra setkal při práci s lidmi prostřednictvím jejich karmických připoutaností v seberealizační práci. Entitu můžete cítit připoutanou k jednotlivým bodům čaker – například třetí oko, kde je suverenita bezděčně předána této „vyšší síle“. Nebo jinde, kam Duše odchází z těla prostřednictvím „lásky a světla“ přijetí čehokoli. Může se cítit o stupeň rozšířený, ale často se stává, že Duše již není ukotvena v základní čakře a postrádá vzestupnou sílu kundalini k určení své vlastní jedinečné cesty. Přirozená energie bojovníka byla vykastrována.

Často to vede k jakési setrvačnosti „pohodlně sedět na pohovce života“, bez skutečného odhodlání zkoumat, měnit a růst.

Zajímalo mě, proč je duše tak náchylná a zaujatá? Několikrát jsem slyšel, že je to kvůli pocitu ochrany, a dokonce i to, že „nemusím nést břemeno rozhodování – o vše je postaráno“.

A tak jsou svéhlavé duše sklízeny tímto způsobem, bezděčně v každodenním životě, většinou aniž by si uvědomovali, že se to děje. Závoje se pomalu stahují přes vědomí, které je nyní, díky falešné pandemii, rozšířené po celé planetě.

Co je protijed?

Cesta seberealizace

Cesta seberealizace je lékem na sklizeň duší. Význam: musíme být naladěni na Duše a sledovat její cestu den za dnem. Co vás vede k tomu, že se rozhodujete? Děláte je ze strachu, připoutanosti a nevědomého programování? Nebo se řídíte těmi volbami, o kterých můžete mít pocit, že jsou suverénní, expanzivní, zmocněné a osvobozující? Pak dělat tato sladká rozhodnutí bez ohledu na to, jaké jsou zjevné osobní náklady ve společnosti.

Protože ve svém jádru se Duše, která si uvědomuje Jediné Já, nebojí, ani si ji nelze koupit.

Transcendence je klíčem. Což znamená, že se musím zapojit do každodenního procesu konfrontace vnitřní hustoty, která omezuje, spouští, omezuje nebo oslabuje. Kde mám vypnout? Kde se stáhnu ve strachu nebo úzkosti? Kde se mám stáhnout na gauč? Zeptejte se, k čemu jsem připoután? Jaký výsledek si myslím, že nemohu přijmout? Čeho se bojím? Vnímejte těsnost jako hustotu uvnitř. Všechno je to jen energie. A proto je možné se uvolnit a osvobodit se. Jen se tomu musím postavit a nechat to jít. Zeptejte se, chci být definován tímto omezením? Ze zkušeností s lidmi po celém světě tento mechanismus dotazování pomáhá lidem osvobodit se.

Prozkoumejte tento průlomový přístup Openhand

Tehdy se vrátíte do přirozeného cyklu smrti a znovuzrození - reinkarnace, dokud se nakonec zcela nevymaníte z tohoto cyklu, protože na úrovni duše nikdy nezapomenete na své nedotknutelné spojení se Zdrojem. Nedá se koupit ani zastrašit, bez ohledu na to, co se děje navenek. Bez ohledu na to, jaká zdánlivá mrkev se před vámi houpe.

Zásah je zaměstnán dobročinností

Za předpokladu, že se zapojíte do mechanismu vnitřního dotazování a budete mít odvahu zlomit zde své připoutanosti k fyzické, emocionální a mentální rovině, pak nemůžete nakonec získat duši. Neboť k tomu vede pouze nevědomé jednání. Aby bylo jasno, můžete být na cestě mnohokrát oklamáni falešnými, nesprávně řízenými plány, zejména prostřednictvím zkreslených duchovních učení a praktik, ale neustálým pátráním ve svém nitru nakonec rozbijete mýtus, že jsou.

Ano, právě teď se v masce falešné pandemie a následných programů intervence odehrává značná část sklizně duší. Ale buďte si jisti, že Intervence je zaujata Benevolence v multidimenzionálním éteru, včetně entity Ra, a oni ztrácejí svou soudržnost. Velké přeskupení Velké galaktické konvergence, do které plujeme, je nastaveno tak, aby zahájilo obrovskou infuzi světla z galaktického jádra. Už to probouzí mnoho duší. A narušuje to soudržnost této intervence. Příznaky jsou velmi pozitivní.

Nesmírně vám to pomůže na vaší cestě rozjímat a porozumět těmto významným cyklům, do kterých nyní plujeme.

Zdroj: https://www.openhandweb.org/crucial-difference-between-reincarnatio...

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je to ve Vašich "rukou". * Ve videu: The Archons & The Firmament: 2030 je mnoho pravd - Here. (Na zubatém kolečku na liště pod YouTube videem si nastavte překlad do své mateřštiny. Je to trochu…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". “VĚDĚLI JSTE, ŽE...Věděli jste, že když se vědomě podíváte na STROM, játra se REGENERUJÍ ?Věděli jste, že když se vědomě díváte na TRÁVU nebo KVĚTINU, celá vaše struktura je…"
před 12 hodinami
Roven je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Nemoci pochází z mentálního úpadku lidstva Každý člověk by se měl stát svým vlastním doktorem. Když uvnitř vás není harmonie a ticho, tak všechny možné…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Európska komisia ide školiť novinárov ako majú správne šíriť o nej propagandu. Uhradí im náklady na cestu aj ubytovanie počas školenia ako vymývať mozgy uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 11 000 politiků a elit dostalo výjimku na očkování proti Covid: „To je šokující“ uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Uniklé video z roku 1974 odhaluje Rockefellerovu plánovanou agendu depopulace (video) uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Americký štát Texas zažaloval famaceutickú firmu Pfizer za klamstvá o účinnosti vakcín proti Covid-19. uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Brutální covidové lži: nejen Prymula couvá. Na Slovensku hromy bijú! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tucker Carlson o klimatické agendě: „Všechny čtyři pilíře civilizace jsou pod útokem protilidského kultu smrti“ 5 prosince, 2023 uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
28.11.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
28.11.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Zavraždenie môjho strýka CIA bolo úspešným prevratom, z ktorého sa naša demokracia nikdy nespamätala.“ Robert F. Kennedy Jr. !! uživatele Ina Obr
28.11.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby