* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Osudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Země (2/2)

Osudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Země (2/2)

Je důležité pracovat s počasím. Země totiž chce vytvářet počasí, které je pro nás příznivé. Ale je jí v tom zlovolně bráněno. Potřebuje náš dobře míněný vliv. Jak to budete dělat konkrétně, budiž přenecháno vám. Zkoušejte to. Nejdůležitější je spojení. Mohu vám dát jednu zkušenost. Ovlivňujte počasí jen v oblasti, která se vás týká. Nemůžete ukončit suchopár v Africe, když tam nežijete. Ale tady, kde žiješ, můžeš zastavit každou bouři, ukončit sucho atd. To jsou moje zkušenosti z posledních let.

Pomoc od mimozemšťanů

Při energetických seděních, která jsem, z velké části s Martinou, provedl v posledních letech, se ukázalo, že je mnoho mimozemských ras a duchovních bytostí, které nám chtějí pomoci; lépe řečeno, jež jsou na naší straně a spolu s námi chtějí záporné bytosti z Vesmíru vyrazit. Ale nejsou to ty už mnoho roků známé skupiny s příslušnými alfa-samci, jako jsou Aštar, Kryon nebo Ramhta. Tyto bytosti a také takzvaná Galaktická federace jsou výtvory kliky reptiliánů a slouží jako taktické manévry k odlákání pozornosti. Působení těchto výtvorů je fatální, protože ti, kteří se s námi skutečně chtějí spojit, pak nejsou slyšeni ani viděni.

Udržovat jasné a silné spojení s přátelskými mimozemšťany je obtížné. Tyto kontakty jsou narušovány a likvidovány. Většinou máme jen krátké časové okno, jež lze na obou stranách použít, než protiopatření znovu všechno rozmažou a kontakt ustane.

Princip golfového klubu

Než budu dál referovat o skupinách, které nám chtějí pomáhat, rád bych objasnil princip, který v těch rozdílných skutečnostech zjevně působí a který jsem nazval princip golfového klubu. Úplně prostě, kdo není členem golfového klubu, nemá na pravidla toho klubu žádný vliv. Kdo by v tom klubu chtěl něco měnit, musí být aspoň jeho členem. Pro naši skutečnost na Zemi to znamená: kdo chce něco vykonat na Zemi, musí být uzemněný. Kdo je uzemněný? Většina těch, co přišli na svět ve fyzickém těle (což je kus Země). Víc o tom později.

Bytosti bez těla se mohou uzemnit tak, že například okupují člověka nebo zvíře (je k tomu třeba splnit předběžné podmínky). Duchové se také rádi nechají „channelovat“, tedy používají mediálně nadaného člověka, dávají mu nějaké informace a mezitím mohou působit na naši skutečnost. Obětovat něco duchovi, ať je to jídlo, předmět, zvíře nebo dokonce člověk, znamená, že tomu duchovi je dáno uzemnění, a ve všech případech, kdy se použije člověk nebo zvíře, lze také používat i jiné síly té oběti. Také když je nějaká bytost uctívána, jí dává sílu a uzemnění. Těmito způsoby se do našeho golfového klubu vtírají naši nepřátelé a mění naše pravidla k naší škodě. Dopřáli si mnoho tisíciletí času a momentálně v našem klubu vládnou.

A jak to nyní vypadá s našimi přáteli? Nalodí se do svého kosmického korábu, přiletí sem, prostřílejí si cestu a pomohou nám! Ha, ha, kdo moc koukal na seriál Kosmická loď Enterprise, ten tomu věří. Vím, že mnozí věří, že flotila Galaktické federace je tam venku připravena, nevměšuje se ale zatím, protože to překáží našemu osobnímu, svobodnému vývoji. Vždyť oni musejí respektovat ta boží pravidla. Nechci si z toho dělat legraci, ale takhle to nechodí. Skutečnost, kterou zažívám při seděních, je úplně jiná. Je obrovské množství bytostí, malé i velké skupiny, které se tady pokoušejí uchytit, které se snaží najít uzemnění, aby v naší skutečnosti mohly začít pracovat pro nás. Jsou mezi nimi bytosti s neuvěřitelnými schopnostmi, které jim ale nejsou nic platné, když se nemohou uzemnit. Odchytová služba našich nepřátel zajišťuje, že tyto bytosti se tady neuchytí. Je to dokonce jeden z nejdůležitějších bodů jejich programu.

Pro naše přátele vůbec není snadné uzemnit se. Snad je to způsobeno tím, že zatím ještě nepracovali celá tisíciletí na tom, aby se u nás vměšovali. Ať je to jakkoli, to, co očividně dělají (musejí dělat), je, že aspoň jedna z jejich bytostí se na Zemi inkarnuje – ovšem jako člověk. K tomu nedochází až teď. K tomu už docházelo celá poslední desetiletí. To znamená, že tady běhá spousta lidí, kteří jsou tu proto, aby se tady uchytili a aby udržovali kontakt s těmi bytostmi, k nimž původně náležejí (oni o tom ale nevědí). Mnozí z nich už mají za sebou několik inkarnací, v nichž se pokoušejí uzemnit, ukotvit se.

A jaká je situace těchto lidí? Je bohužel dost podělaná. Všichni, které znám, nejsou uzemněni. A být neuzemněný je nebezpečné. Každý závan energie může takového člověka smést. Je prakticky nemožné se bránit, chránit se. Ti, které znám, jsou ve špatném zdravotním a/nebo duševním stavu. Znám těžce postižené invalidy, kteří nemohou mluvit. Jiní jsou v kómatu. Pokud by se aspoň jednomu z nich podařilo uzemnit se a spojit se se svou skupinou, hned by to přineslo nápadně kladné události a změny, protože tyto skupiny jsou mocné. A proto jsou všichni, zatím, úspěšně odchytáváni.

Několika z těchto přátelských skupin jsme nabídli, aby použily naše uzemnění k tomu, aby zde něčeho dosáhly, aby aspoň mohly osvobodit svého inkarnovaného přítele. Ale nešlo to. Jejich vědomí je příliš odlišné od našeho. Potřebují se uzemnit přes tu osobu, jejíž vědomí odpovídá tomu jejich.

Tím jsme zjistili leccos o tom, jakým způsobem jsou ti zde inkarnovaní blokováni. Reptoši umějí ovlivnit už proces inkarnace. I ve svých dřívějších životech byli tito pomocníci zrozeni do co nejnepříjemnějších situací, do co nejvíce nepřátelského prostředí, které reptoši dovedli vytvořit. Už rodiče jsou ovlivňováni, takže nejsou oporou. Matka je už v raném těhotenství unesena šedými, její zárodek je zmanipulován a podroben implantaci. Tento zárodek může být dokonce přesazen do jiné matky, která reptošům lépe vyhovuje. Uzemnění, které matka automaticky předává svému dítěti, je přeťato. Matka a otec jsou manipulováni tak, že dítěti odsávají energii. Pokud dítě z takové rodiny odejde, vždy budou kolem něj osoby dostatečně mocné na to, aby této bytosti braly půdu pod nohama.

Odkud reptoši berou moc všechny tyto bytosti úspěšně odchytávat? Odpověď je úděsně prostá. Tuto moc mají od nás – přinejmenším v mnoha případech. Odhalili jsme to při jednom sedění, kdy šlo o to, vrátit jisté osobě její určité mocné schopnosti. Do cesty tomu se prostě postavila jedna mocná temná bytost. Jako vždy jsme tuto bytost začali odklízet pomocí vysoce kladné energie (kterou ony mimochodem nenávidějí jak choleru). Ale tenhle se zahnat nedal. Jen se drze šklebil. Jeho džob byl v tom, že určité síly držel mimo naši planetu a měl také tomu odpovídající moc. Naše pátrání, odkud tato moc pochází, ukázalo, že tato bytost byla a ještě dnes je uctívána miliony lidí. Z těch milionů lidí získává svoji sílu. (Tito lidé v tomto případě pocházeli hlavně z oblasti Indie.)

Tato bytost byla dřív bůh nebo guru. Nevíme to přesně. Je ještě mnoho jiných zloduchů, kteří se vydávali za guru, boha nebo za svaté, aby získali uctívače, od nichž později dostávají sílu. Jeden z nich se jmenuje Krišna. To jsme se dozvěděli přímo. Krišna převádí svoje učedníky na jistý speciální mezistupeň, kde se člověk cítí trochu jinak (lépe, lehčeji) než normálně, ale je tam zcela bez uzemnění. Učedníci Hare Krišny jsou neuzemnění a Krišna si jejich silami může libovolně posloužit.

Právě zemřelý vrchní reptilián Sái Baba fungoval na stejném principu a má na základě toho ještě teď moc a věci pod palcem.

Všichni, co se tu motají jako guru a získají významnější počet uctívačů, jsou bytosti z temné strany. Všichni bez výjimky, zatím. Nikdo z kladné strany si nemůže vybudovat velkou skupinu. Není to dovoleno. Velice se tomu brání, infiltruje se tam, používají se tam záškodníci a mágové. Tam se magicky napadají členové rodiny, zabíjí se rakovinou nebo nehodami atd. Proto se snadno pozná, ze které strany duchovní vůdce pochází: když za ním běží spousta ovcí, pak nepatří k nám. To se ovšem jednou může změnit, ale tak daleko ještě nejsme. Až tak daleko budeme, nebudeme už žádné duchovní vůdce potřebovat. (Ale nerad bych, aby to vypadalo tak, že to jednou tak daleko dojde, jako by to byl nějaký předem daný fakt. Myslím, že záleží na nás, jak to bude dál.) Moc duchům dává také reiki.

Doufám, že jste pochopili tohle svoje dilema, neboť povědomí o tom se musí šířit, aby se tato situace mohla změnit. Dokud budou tyto bytosti a lidé i nadále uctíváni tolika lidmi, pak přinejmenším já nemám zatím žádné řešení, jak na naši planetu znovu dostat větší kladné síly. Síla těch milionů a milionů uctívačů je proti nám a proti našim mimozemským, dosud neuzemněným pomocníkům. Přestože mají úžasné schopnosti, které jim dávají převahu, nemohou je vnést do naší skutečnosti.

Vzestup

Velmi mě zlobí všechny ty teorie vzestupu, skupiny vzestupu, práce na světelném těle, aby se připravilo na vzestup do páté dimenze. Víte, k čemu to vede? K naprosté ztrátě uzemnění! A o to jde. Ten, kdo usiluje o vzestup, je extrémně snadná kořist. Jako se všemi, co nejsou uzemnění, s ním lze extrémně snadno manipulovat. Mezi těmi, co usilují o vzestup, je mnoho duchovně nadaných lidí. Vaše síly už Zemi bohužel nemohou pomoci, protože jste na svoje spojení se Zemí rezignovali a vaše síly jsou používány temnými bytostmi, přestože si myslíte něco jiného. A protože věříte na Galaktickou Federaci, nejste schopni tu spoustu pravých skupin pomocníků vidět. Jsou ale tady a potřebují naši pomoc tak, jako my potřebujeme tu jejich.

Vůbec je pro mě ta myšlenka spíš znamením nedostatečné rozvinutosti, že duchovně rozvinutí lidé jsou zachraňováni před zánikem – a ti druzí, co ještě tak rozvinutí nejsou – se ještě pár tisíc roků budou muset smažit v tom otrockém bytí na Zemi. Nemám rád citáty z bible, ale první by skutečně měli být až ti poslední. Pokud jsem zatím zjistil, neříká role, kterou člověk právě má, dostatečně o jeho skutečné rozvinutosti. Právě ti, co byli a jsou velmi odvážní v boji proti temnotě, teď možná kolem nás běhají jako asociálové nebo poloviční blázni. Jiní se svoje speciální síly ani neodvažují použít, protože kvůli tomu byli ve svých dřívějších životech nesnesitelně mučeni, a žijí jen tak halabala v neuvědomělém žití, aniž by cokoli věděli o své minulosti. Tito lidé jsou vysoce rozvinutí a bojovali zvlášť daleko vpředu. (To byla jejich chyba.) Ti, co teď očekávají, že budou zachráněni, jsou obecně spíš zbabělci.

A ještě něco na téma „být zachráněn“. Na základě mnoha vjemů a kontaktů mohu říci: šedáci také nebyli zachráněni. Svoji planetu ztratili stejným způsobem, jakým to teď jde u nás – pozvolnou sestupnou likvidací planety pomocí nepozorovaných cizích vlivů. Velká většina šedých byla zotročena, genově zmanipulována, naprogramována, naimplantována. Oni teď věří tomu, že nás musejí likvidovat. Pár se jich ukrylo někde v koutech vesmíru, ale všichni jsou ohroženi. S některými z nich jsme se seznámili. Vnímal jsem také, že byli krásná, vysoce rozvinutá rasa. (K tomu dám samostatný článek.)

Doba konce

Myšlenka doby konce, apokalypsy, byla před dávnými časy do psyché člověka vpředena drakoniány. A drakoši, kteří jsou asi vůbec ti nejlepší hlubinní psychologové, věděli, co tím způsobí: ztrátu uzemnění. Je jedno, ve který způsob apokalypsy člověk věří, zda má strach, že se utopí, a případně se za záchranou vydá do hor, zda věří, že přežije, protože je duchovně rozvinutý, nebo zda věří, že jej odtud včas odveze Galaktická federace, nebo zda si myslí, že se stejně nedá nic dělat a žije prostě dál, dokud to nebouchne, ve všech případech chybí uzemnění, neboť takové myšlenky narušují důvěru k Zemi. A bez uzemnění jsme zvlášť slabí a napadnutelní. Co v době konce časů skončit musí, je moc drakošů nad lidmi. Pokud je odtud dokážeme vyrazit, může se naše planeta stát skoro nepředstavitelným rájem.

Indigoví

Lidé, kteří přišli od mimozemských skupin pomocníků a jsou zde inkarnováni jako lidé, nemají nic společného s takzvanými indigovými dětmi. Nevím, co to má být, to s těmi indigovými. Jedno je jisté – kdo si přináší speciální schopnosti, je na seznamu reptošů na odstřel a musí stále bojovat. A modrá aura nepomůže. Pokud věříš, že jako indigový tady plníš nějaký důležitý úkol, ale nevede se ti špatně, pak něco není v pořádku.

Je to vše jen hra (?)

Lidé se mě stále znovu snaží přesvědčit o tom, že všechno je jen hra. Člověk si nemá zadat se žádnou stranou, má se prostě držet stranou. Myslí si, že jsem se do boje proti reptošům prostě vhypnotizoval. A když s tím nepřestanu, že ten boj bude stále horší. Tyhle teze znám už dvě desetiletí a krátce jsem je i sám zastával. Ale lidé, kteří tomu věří vážně (a případně to považují za svoji osvícenost), ztrácejí uzemnění. Kdo nevyznává Zemi, ztrácí uzemnění. Myslí si možná, že ho přece ani nepotřebují, vždyť jsou přece Bohu tak blízko? Já myslím, že ten, kdo uvažuje takto, ztratí svoje stabilní stanoviště, ztratí základ, a brzy nebude schopen se proti ničemu bránit. U některých už k tomu došlo, s velmi nepěknými následky.

Co lze dělat?

Vždy je důležité: vyřešit svoje karmické propletence, o čemž jsem referoval v jiných článcích. Tím se odkryjí nebo posílí schopnosti. Ale co se schopností týká, vypadá to tak, že reptiliáni nám dovedou klást hranice. To znamená, že momentálně se neumíme zhojit úplně a používat všechny svoje síly. Odkud tato moc pochází, je popsáno výše. Jak to můžeme změnit? To netuším!

Rozvíjet a prohlubovat odpovídající vědomí vůči Zemi. Kdo nemá mimosmyslové schopnosti, může si Zemi představovat aspoň jako partnera a hovořit s ní, například o počasí, které si přeješ. Kdo umí používat schopnosti, může to ovšem dělat také, ale měl by své schopnosti používat také k tomu, aby hojil místa na Zemi. Kdo poruchy na Zemi nenachází úplně snadno, může se například ptát. Já se například vždy ptám na tři hlavní kategorie: temné bytosti, temné energie a nevykoupené duše zemřelých. Cítím pak příslušnou energetickou odpověď. Na oba první body se pak lze ptát podrobněji.

Je důležité pracovat s počasím. Země totiž chce vytvářet počasí, které je pro nás příznivé. Ale je jí v tom zlovolně bráněno. Potřebuje náš dobře míněný vliv. Jak to budete dělat konkrétně, budiž přenecháno vám. Zkoušejte to. Nejdůležitější je spojení. Mohu vám dát jednu zkušenost. Ovlivňujte počasí jen v oblasti, která se vás týká. Nemůžete ukončit suchopár v Africe, když tam nežijete. Ale tady, kde žiješ, můžeš zastavit každou bouři, ukončit sucho atd. To jsou moje zkušenosti z posledních let.

Situace je vážná a nebezpečná, ale neměli bychom se bát zbytečně, specielně ne rozruchu kolem roku 2012. Je záměrem našich nepřátel nahnat nám hodně strachu. Není ani žádná přirozená, ani žádná Bohem chtěná apokalypsa. Naši nepřátelé se snaží nějakou apokalypsu zinscenovat. Když to pochopíme, můžeme proti tomu víc učinit.

Vím, že jsou osoby a malé skupiny, které se vlastním hledáním velmi přiblížily k pravdě a také stále pracují na hojení lidstva a planety. Konají velmi mnoho dobrého. Velký průlom ale ještě není na dohled. 

pro OSUD.cz z článku Fatala Irrtümer über 2012 und Planet Erde přeložil koucourmourekOsudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Zeme (1/2) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 1430

Komentář přidal(a) Sarita dne 8.Duben.2013 v 0:53

Plne s tebou suhlasim Raalaam. Takisto som dosla k podobnemu zaveru.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 55 minutami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Německý soud zrušil roušky, odstupy i testování dětí ve školách uživatele Ina Obr
před 55 minutami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Ústavní stížnost proti opatřením ve školách je podána uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nepovolené medicínské experimenty na ľuďoch uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu . „Naším cieľom bolo dostať Trumpa z úradu“ uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kazdy projev resistence a nenavisti bude vracen nekolikanasobne kazdemu kdo ho vyslal nebo napsal. Valka neskoncila. uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Byť človekom uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Jízda za svobodu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby