MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Organický růst Vědomí, aneb Oprostěte se SAMI od trápení!

Všichni, jsme věčně živé, nepřetržitě se vyvíjející a tajů plné vědomí v pohybu, zažívající na Zemi nyní doslova převrat. I když většině z vás nic moc divné nepřijde, tak v zákulisí za oponou (mimo pěti smysly vnímané frekvenční rozpětí) se odehrává energická bouře, co dost silně ovlivňuje naše algoritmy. Země začíná být v pohybu, tedy energicky ovlivněna tak, že už to lze i na těle cítit velmi silně. Zvlášť při slunečném počasí. Nyní vstupujeme spolu se Zemí do význačné etapy aktivní očisty. Účinky budou pravděpodobně dosti individuální, však dotknou se naprosto každého.


Během právě probíhající aktivace tisíce let nevyužívaných kodonů DNA, dochází k transmutaci způsobem, který každý pociťuje odlišně v odlišném čase. U většiny se projevuje pikantní vyplavování negativních vzorců, perspektiv, vlastností což způsobuje podrážděnost a záporný stav. Děje se tomu tak z důvodu nízké frekvenční hodnoty těchto záporných kodexů, které jsou nyní mnohem víc v interakci s energií vesmírného prostoru, do kterého se celá soustava ponořuje. Mnozí lidé jsou k těmto faktům skeptičtí a za žádnou cenu nechtějí být otevření okrajovému, veřejně propagovanému rámci poznání. Nejspíš z důvodu strachu, nebo narušení sladkých iluzí jimi vnímaného úhlu pohledu na svět.
Svým postojem a přístupem ovlivňujete kolektivní vědomí a svými emocemi podporujete energeticko-informační entity/parazity, které z vás při každé silné polarizované emoci odsávají energii. Následkem bývá únava, stres, zlost, smutek… Vyhněte se těmto faktorům, když je to možné.

Svobodná vůle je omezená; Pravá cesta za svobodou

Tím, jak jsme rozdělení v hustotě 3Dimenze od naší pravé párové duše, tak obecně míra radostných a bezradostných dojmů a pocitů kolísá víc a víc, v závislosti na proudící intenzitě energií a množství záporných vzorců v podvědomé úrovni tj. mezi duší a tělem. Tam je potřeba to řádně vyčistit, aby bylo tělo v souladu s proudící energií Centrálního Slunce.

Důvod, proč se mnozí cítíte často osamoceni, je následek nevyrovnané příčiny falešného sjednocení a oddělení od párové duše. Párová duše, je protipól vašeho buďto ženského, nebo mužského principu, která se s párovým vědomím (se svým dvoj- plamenem- Vámi) nemá jak spojit, přes energetické uzly a bloky (nejen v meridiánech, ale především ve vás jako anténě). Sjednocení Jing & Jang vytváří tvořivý dvoj-plamen, čili aktivuje Mer-Ka-Bu, čímž se obnovuje funkce plného vědomí. Funkce plného vědomí nastane ale tehdy, kdy ve vašem energetickém poli, bude docházet k opakovaným nestrojeným vysokofrekvenčním pocitům, projevům, energiím, poznatkům a tehdy, kdy už to ta slupka, držící vás v zapomnění a projekci 3D nevydrží a samovolně se začne rozpouštět. Následkem bude přesun vědomí do již existující vyšší úrovně vědomí. Tento proces s největší pravděpodobností nebude probíhat skokově!
Tím, jak prochází naše sluneční soustava fotonovým pásem, se těžce „ukotvujeme“ ve svém osobním nulovém bodu/duchovním srdci, abychom se snadněji napojovali na zřídlo lásky, (srdeční čakru). Jízda v nejistotě je zdrojem, co přináší do reality spoustu reakcí, založených na strachu, nikoli na lásce. Láska, je sama o sobě nepolarizovaná síla. U rozhodnutí založených na strachu tvoříte realitu, která se vám nemusí líbit.
Ve tvoření života na polarizovaném strachu (povrch, egregor) a ve tvoření na nepolarizované lásce (Zdroj/Absolutno) je tedy zásadní rozdíl. Je nadmíru zřejmé, že falešný soucit, dobro a nežádaná pomoc, jsou typy polarizované síly, která se vždy zrcadlením opaku vrátí zpátky. Proto i existuje přísloví: „za dobrotu na žebrotu“. Pokud Vás nikdo nežádá o pomoc, tak to jednoduše nedělejte. Vždy-ť se to obrátí proti Vám (!) :-D Každá jednotlivá duše má svůj vlastní vývoj, při kterém prožívá i světlo i tmu a vy byste jen podle své domněnky, nebo falešného pocitu dotyčnému zkoušku překazili či mu zbytečně znásobili další zkoušku pro postup dál. Vždy je nutno se rozhodovat s rozvahou a zvlášť. Jakékoli zobecňování je „naprd“. Předstírání lásky a pocitů je na tom ale stejně. Nemluvě o ovlivňování rozhodnutí emocemi strachu a strachovými vzorci, které mají ve svém podvědomí naprosto všichni lidé.
Nemají je však ti lidé, kteří se podvědomých vzorců již zbavili a dokázali se uvést do harmonie, kdy sjednotili svůj mužský a ženský princip a propojili se se svým dvoj-plamenem, se svou párovou duší, aby jim bylo umožněno díky čistému úmyslu a dokonalému transformování ega, se opětovně napojit na páteřní informace vesmíru, kde jsou jim veškeré poznatky k dispozici. Celé to především souvisí s čistotou úmyslu a záměry k celku. V zásadě se jedná o komplexní učení, nikoliv jen o jeden aspekt.

Jedno-duchý výklad možného způsobu osobní transformace

Odstranění různých vzorců, které ovlivňují rozhodovací procesy, emoce, falešné iluze, nálady, postoje, přesvědčení a soulad, se provádí zdlouhavým vědomým způsobem. Pro některé „pilné včeličky“ zase tak náročný není. Záleží teprve na náročnosti již probíhajícího života, čase pro tuto práci, celkových dispozicích a prvořadé silné vůli. Odstranění byť jen jediného vzorce, obnáší úspěšné zvládnutí i dalších aktivit. Jednou takovou je žít neustále v pozornosti a přítomnosti. Zkrátka vyhýbat se přes den vlnám „alfa“. Jakékoliv zasnění, zahledění, chvilkový pobyt mimo, symbolizuje NEPŘÍTOMNOST! Vskutku se jedná o nepřítomnost duše. Dokonce máme i slovo „(ne)ducha-přítomný“. Tak jako při spánku duše putuje astrální úrovní a žijeme „sny“, které ve skutečnosti nejsou pouhé projekce mysli, ale skutečné děje, které se odehrávají na jiných úrovních. Proces snění je hlavní konstruktivní silou, která tvoří realitu. Bez snů, by pravděpodobně ani pan Edison nezkonstruoval žárovku.
Aby bylo možné si všimnout nějakého důležitého pocitu a myšlenky ovlivněné nějakým vzorcem, musíte být prostě přítomní. Nejde jej zaregistrovat jinak. Je radno tuto práci, kde plátnem jste vy sami, brát jako hru, u níž lze poměrně brzy vypozorovat úspěch. Nutné je sledovat své rozhodování a pilně sám/sama sebe zatěžovat otázkami proč. „(Proč se domnívám že…; proč mi připadá, že je…; proč dělám toto s oblibou a tamto ne… proč, proč, proč…)“. Každopádně je to práce na celý život, respektive „hra duše s egem“ :-D
Aby bylo možné se osvobodit od falešných přesvědčení, domnívání se a škodlivých vzorců, je nutno je nejen vypozorovat, ale i přijmout je. Není snadné si přiznat svou vlastní chybu a přesvědčit rozum (ego), že koná něco špatně. Každá lidská mysl to dělá, že se v krajních mezích snaží vinu přenést pryč od sebe. Je to přirozená vlastnost. Nikdo jen tak přece není sám proti sobě. Copak bychom někdo položili život za někoho druhého, koho ani neznáme? Asi ne. Je to zřejmé a dosti těžké být proti sobě byť jen tím, že si přiznáte své nedostatky a činy ovlivněné něčím, co jste dosud nedokázali pojmout ani si vykreslit. Často činy, ovlivněny zlem, strachem či egem. Účelem, je se silným záměrem pochopit nedokonalosti v podvědomí (chyby), přijmout je, aby bylo možné s nimi pracovat, pochopit je, aby se strašáci tvořící nevědomou realitu osvětlili a byla jim odebrána jejich moc. Konečným cílem je žít pouze ve vědomě tvořené realitě, ve které je skutečně radost žít.
V momentech, když přistihnete rozum, jak sám sebe přistihl při neuváženém a zcela nesmyslném počínání, sám uzná, že důvod, proč se celou dobu rozhodoval pod určitou perspektivou, byl nesmyslný. On sám ty chyby uzná i díky tomu, že si je sám sebe vědom. Rozum sám načte zdroj, který ovlivňoval jeho produktivitu (vzorce) a uzná, že konal chybu v oblasti, kterou vypozoroval právě svou přítomností, pozorností, otevřeností, přirozenou inteligencí a silnou vůlí. Při konečné sumarizaci je patrné, že celá ta námaha stála skutečně za to.
Osvobození se od jednání na základě strachu a emocí, které z vás vysávali energii, skrze energeticko-informační parazity, znamená žít svobodně. Nedokážete být vědomými tvůrci své reality a pánem svého života a osudu, dokud nejste svobodní. Bod zlomu tkví v řízení vaší reality vámi, nikoli nechat sebe ovládat vnější realitou, natožpak druhými lidmi. Je to jako řídit auto. Řídíte svůj svět svými svobodnými pocity, svobodnou vírou a svobodným myšlením; nemůžete si prostě dovolit během řízení přestat, to by pak zase řídila realita Vás, ale mnohým to je zjevně jedno. Toto jsou hlavní body ke svobodě, nejsou to peníze, jak se mi nedávno snažil vysvětlovat jeden materiálně založený patriarchát. Marně.
Poznámka: nelze tyto typy lidí však nijak hodnotit a posuzovat, neboť mají jejich hru rozehranou. Nezajímají je další možné verze reality. Asi bych jejich vývoj nazval: „čím více chyb, tím větší stupeň náročnosti“. To že svou nevědomostí napomáhají k devastaci života na Zemi, už ale vidět nechtějí. Uznejte sami; více v článku s názvem: „Přestat hrát Matrix, Začít žít Život“, uvedeno  ZDE


Očištěním sebe od podvědomých vzorců, zbavíte své tělo nejen stereotypních kruhů, energetických uzlů, které brání aktivaci energetických center, jako jsou čakry a ostatní meridiány, ale zlepší se i intuice a energetický stav, ke kterému se váže kvalita života i čistota úmyslu. Nejzákladnější hybnou silou, která ovlivní všední dny, se stane reálný pocit svobody, krystalický pocit lásky a RA-dost, vyzařující ze středu, z nulového bodu, která viditelně zapůsobí na své okolí. Možná už nyní víte, že jste hru netvořili sami ale především vaše podvědomí „zapráskané“ domněnkami a strachem. Není třeba podotýkat, že dokonalým způsobem jak v sobě „upustit páru“, je fyzická práce, třeba někde na zahrádce, lese, chalupě či na sobě.
Kdo ví, zdali jsme si tento stupeň náročnosti života zvolili sami před inkarnací, nebo máme skutečně neomezené možnosti a jen si k nim musíme sami namalovat cestu. Spíše se přikláním k vydláždění si své cesty k cíli. Zdali už jsme si to před inkarnací plánovali nebo ne, je poznatek, který během sebe-rozvoje nenalezne uplatnění. Veškerému tvoření nakonec přece jen předchází hnutí mysli, z níž se odvíjejí emoce. V podstatě tak dochází k představě-projekci (bílá díra/mužský princip) a k emoci-gravitaci (černá díra/ženský princip) které společně v akci tvoří vně projevenou (hmotnou) realitu. Důvodem, proč stále nejsme plně vědomými tvůrci, je (kdysi dávno záměrně přetvořené) rozdělení těchto dvou principů, u nichž je nyní ve středu ne-aktivní, (u některých, již se aktivující) merkaba.
Nespolupracujeme jako lidstvo především díky dualitnímu systému dvou sluncí, systému „rozděl a panuj“, který se nově smýšlejících lidí, stále dotýká v pikantních ohledech. Především je to neustálé dokazování sobě samotné/mu, namísto dokazování užitečnosti k celku. V tomto případě hraje roli negativní ego ovlivněno podvědomými programy. Informovaný člověk, je v určité míře zavřený a skeptický k pravdě z jiné perspektivy. Není „Někdo“. Všichni jsme součást jednoho. Jsme takové živé přízračné „Nikdo“. Stačí se oprostit, zbavit se strachového programu, neklást odpor a zaujmout přístup „prázdného poháru tj. „být všemu otevřený/á“. Tato lidská „opatrnost“, (uzavřenost), je dvousečná a zřetelně vychází z principu „rozděl a panuj“. Dvojsečná je především v tom, že tak jako může být dotyčný někým nepříznivě ovlivněn, tak mu i uchází smysl, po kterém třeba dlouho pásl, aneb: „stejně, jako může luk vystřelit šíp a zasáhnout cíl, může i prasknout a zranit lučištníka“. Trik tkví v odvaze, aneb metaforicky vzato: „ten, který nic neobětuje, ani nic nezíská“.


Podobné je to s odbytím méně uvědomělých pro nadsazenou důležitost toho, čemu se věnujeme. Řekl bych, že jsme pro své osobní cíle až příliš zapálení, místo toho, abychom věnovali svůj čas i místům, samotné Zemi, (která se nyní začíná prostřednictvím zemětřesení, sopečných činností a dalších aktivit čistit), lidem, kteří jsou nedílnou součástí naší hry, naší životní poutě. Naše mysle, se příliš zaobírají sami sebou, než aby se zaobírali námi, jako menšími celky, nebo (zejména pro ty, kterým ještě nedošlo, že jsou pouze čísla v úředních seznamech), celkem jako takovým.
Řádky závěrem:
Stejně jako z mladého poupěte vznikne překrásný květ, tak i z člověka pracujícího na sobě vznikne hlavní postava v jeho pohádce (hře). Život se najednou stává magnetickým zalíbením. Už tím, že vše berete tak, jak leží a běží, smíříte se s tím. Pochopíte hloubku všeho, co se odehrává okolo vás, pochopíte podstatu toho, proč se tak děje a jak je důležité, aby se to dělo, i když se to tak na prvních pár dojmů nezdá být vůbec pěkné. Na první dojem se zdá, jak je to zlé a špatné a máte tendence tomu zabraňovat, jenže TO, jsou ty momenty, kdy jste sami proti sobě a tvoříte si život bolestný. Více:  ZDE
Na Zemi jsme žili a stále žijeme prostě v přestrojení. Schováváme se za soukromí, za jména, styl, tvrzení, za značku, několik svých postojů, zájmů a úhlů pohledu. Velice často se schováváme za svůj stav, náladu, situaci, ve které jsme a také za činy námi vykonané. Stejně tak se i vyznačujeme jedinečnými názory, které prezentujeme. Všechna tato pře-strojení, převážně vychází ze systémového principu „rozděl a panuj“, ale taky ze způsobu života. Proto je úsměvné, jak si mnozí hrají na vojáčky; všem vřele doporučuji tyto strategické kroky k izolaci sebe samotné/ho OPUSTIT.
Vše, má zkrátka svou příčinu a problémem není jít a vyřešit následek, problém je objevit příčinu, tu si vykreslit, pochopit a změnit ji, aby vznikl žádoucí následek. Není účelné ani úrodné následky zobecnit, neboť ve skutečnosti je každá příčina zcela autentická a originální.
Realita je po fyzicko-matematické stránce tvořena každý mini-okamžik z mini-příčin a mini-následků. Realitu ovlivňuje energie duše, ducha, rozumu, emocí myšlení, víry, přesvědčení, kolektivního vědomí, ale i energie vesmírného prostoru, zemského prostředí a soužití s okolím. Reality se mísí s realitami ostatních a vzájemně se ovlivňují. Každá jednotlivá realita je ale originální. Neexistuje člověk na 2DNA, který by znal realitu druhého.


Jeden z možných způsobů, jak přispět k větší svobodě po stránce architektury reality, je oprostit se od představ a přesvědčení mysli o realitě, která je mj. beztvará. To pouze my/naše projekce reality ji dodává tvar. Pro začátek si stačí uvědomit, že veškeré organické bytí, jako třeba člověk, strom, minerál sestává z živého světla, které nemá tvar, ani ho nikdy nemůže mít, je něco jako plazma, nacházející se současně ve všech úrovních vědomí, které propojuje osobní nulový bod, který má mj. i kámen.
Poznámka: Tyto materiály neslouží pouze pro čtení, nýbrž je lze využít i jako malou šablonu pro osobní sebe-rozvoj a stručně rozvedený návod na očistu od jakýchkoli forem strachů a podvědomým vzorců ovlivňující každodenní realitu. Těm, kteří se tímto tématem chtějí podrobněji zabývat, srdečně doporučuji knihy od autora: Tomáš Ketner a jeho díla. Jedním z velmi povedených provedení nese název Tajemství Kříže uvedeno  ZDE
Jako nedílnou součást tohoto materiálu považuji za velmi přínosné prostudovat i tuto úzce související práci: Oddělit se od negativních emocí:  ZDE
Článek je radno šířit dále v neupravené podobě na „úrodnou půdu“:-D
S úctou a povzbuzením v největších dobách matky Země

Merkaba.H

Zobrazení: 3009

Komentář přidal(a) Eleni dne 25.Duben.2016 v 9:42

Zdravím všechny, chci se podělit. Cítím příliv energií, cítím, jak se vše mění, sleduji to hodně dlouho, nejsem nováček nebo nezasvěcenec, ale to, co se udává poslední dva dny nemá absolutně obdoby. Dostávám se do stavů přímého napojení na Zdroj. Nejdříve se mi začnou v obraze prolínat různé obrazy, je to jako se tetelí teplý vzduch nad asfaltem, tak stejně se prolínají okraje různých realit. A to takovým způsobem, že nejsem schopna vidět "normální" věci kolem sebe, nevidím Martix. To by nebylo ještě tak nic zvláštního, ale k tomu se po chvíli dostaví i naprostá amenézie současné reality, musela jsem si vzpomínat na jméno partnera, neuměla jsem najít žádné slovo z 3D reality, cítila jsem jen přímé napojení na Zdroj a jen BYTÍ a Lásku, jiného nic. Doprovázelo to bolestí hlavy v oblasti šišinky a poměrně velikou (ač mě hlava nebolívá). Zkoušela jsem lehnout, spát nešlo, byla jsem v pernamentní meditaci. Snažila jsem se číst článek, ale nebyla jsem schopna vnímat, co se tam  píše. Přešlo to asi po 3 hodinách, dnes se mi to začíná dít také, píšu to rychle, dokud ještě jakžtakž vidím na klávesnici. Stává se vám to taky? napište, díky El.

Komentář přidal(a) René Merkaba Hajda dne 26.Duben.2016 v 19:47

Snad nejvhodnějším vysvětlením mě oslovila Féwa Zde: Dobrý večer prajem všetkým . Priatelia, je toho mnoho nového , čo sa Slnka i celej slnečnej sústavy týka. Nie vždy sa všetko dá stíhať aj vzhľadom na časove náročný obraz, ktorý maľujem. Keby som mala teraz napísať všetky informácie, ktoré mám zaznamenané a týkajú sa diania, posunov, zmien od piatku - ťukala by som ako ďateľ do počítača do zajtrajšieho rána. Takže sa ich zajtra pokúsim zredukovať do únosnej miery a napísať. Dnes pridávam nové info - kódy. A len tak stručne - titulok informácií znie ..." Nota bene SOM /SME/ slnečnou kreativitou - alebo...keď láska priteká z neba samého seba." Ešte by som rada spomenula, že Zem skutočne vypla a opäť naštartovala svoj magnetizmus, ale už spôsobom, ktorý sa z čisto racionálneho pohľadu nielen ťažko chápe, ale i vysvetľuje. Čo sa udialo s magneticitou by sa dalo prirovnať ku rozčesávaniu dokrútených, posplietaných, zakudlených dlhých vlasov o ktoré sa dlho nikto nestaral. Zjemneli, zvláčneli a začínajú opäť voňať emóciami ženského /zemského/ vnútra. Čiže tým získali ....dosiahli novú kvalitu. Vypnutie magnetizmu niektorých ľudí skutočne vyplo /odpojili sa/, ale zároveň preskočili na Novú Zem ľudia, ktorí dopochopili /docítili/, čo bolo pre nich dôležité a povedali si, že predsa len im bude na Novej Zemi lepšie. Čo je super, pretože tým do rodiny nachádzajúcej sa na novej planetárnej úrovni pribudli ďaľší ....Ilona

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Maros Malzenicky je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Peter Staněk 1. díl: Skupině 64 osob, která má majetek, jako 3,5 miliardy lidí, jde hlavně o moc Uvedeno ZDE.* Peter Staněk 2. díl: Digitální revoluce a umělá inteligence destruují…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Bod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujte (ne, opravdu to není ten "bod", :-) který vás možná právě napadl) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Štítná žláza a základní příčiny problémů Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všemocná, moudrá, láskyplná, tvořivá energie Duchovního Srdce (Nulového Bodu, poháru Svatého Grálu) je rovnováha mezi chladivou dračí dostředivou -…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejneuvěřitelnější způsoby, jak si zvýšíte svou vibraci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Příjemné, emoce (frekvence) vytváří radost, pohodu a moc, kdežto nepříjemné emoce (frekvence) vytváří deprese, nepohodu a nemoc - recept jak v sobě vytvářet pohodu a harmonii a…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni zaměříme pozornost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle si ve vlastním zájmu poslechněte celé. Není to ale povinné! :-) * Ramona Siringlen – Využití magické moci našeho podvědomí pro zázračný a tvořivý život…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Návrat do jednoty znamená sjednocení pravé a levé strany (horizontální osy osobního Já Jsem), čili ženského a mužského principu a horního a dolního Já…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všemocná, moudrá, láskyplná, tvořivá energie Duchovního Srdce (Nulového Bodu, poháru Svatého Grálu) je rovnováha mezi chladivou dračí dostředivou -…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pavel Vondrášek: Léčení na bázi kvantové fyziky Uvedeno ZDE. (Ve vlastním zájmu si na tohle udělejte čas a poslechnete si to celé!) Úzce související články:…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost, Plejádský protokol Pandora, přenos sil světla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Event, Pleiadian Protocol Pandora, Light Forces Transmission Here. Article Here. * Kódy…"
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
10.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 7.7.2019

Hviezdne uhly aktivované portálmi.Kódy: 1./ Veľký, modrý kód - "Energia, ktorá je dôležitejšia ako slová" ........ 2./ Náhľad na symboliku pulznej aktivácie mozgovej funkčnosti ........... 3./ Navýšenie energií hviezdnou bránou /portál ... portály…Zobrazit další
7.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
6.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
4.7.
Uživatel Natty Hof uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. uživatele Zlaté Živé Světlo
2.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
2.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co myslíte, jak daleko ve vývoji mohou dnes již být utajované technologie, když už před více jak 1/2 stoletém znali to, co je zdokumentováno na uvedených videích. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Oči otevírající film s názvem: "Above Majestic 2018 Cz.avi" je ke stažení ZDE.* 2019-06-28 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje…"
30.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
30.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
29.6.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby