* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Říjen 2011

http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=140&z=2

 

Matthew: říjen 2011

(Překlad: Orgonet)

Obsah: Vzkaz od Gaii; „Arabské jaro“; Nezastavitelný pohyb změn; Soustřeďte se na Pro, ne Proti; Kolektivní vědomí; Sdílení poznání jako ukazatel cesty; Život ve Zlatém věku; Sebeobjevování; Planetární sestava; Těla ve čtvrté hustotě a po ní; Návod pro nové telepaticky komunikující.

 

1.Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Když se moje matka účastnila podzimní globální meditace v den rovnodennosti a vizualizovala Zemi zářící ve zlato-bílém vesmírném světle, slyšela: „Prosím zaznamenej moje slova.“ Ta s velkou radostí nyní s vámi sdílíme.

Já jsem Gaia, duše planety, kterou nazýváte Země. Právě tak jako vy mohu cítit tíhu nebo lehkost srdce. Po dlouhé věky jsem plakala, když můj duch byl zlomen. Moji lidé byli plni nenávisti k sobě navzájem a moje tělo bylo prosáklé jejich krví. Ale už nepláču, protože je tolik věcí, z nichž mohu cítit radost a být vděčná.
Moje světlo ještě není v plné síle, moje tělo ještě není vyrovnáno. To je proto, že některé z mých dětí jsou stále plné nenávisti k druhým. Některé z nich jsou bez lásky, bez soucitu, bez pochopení, že rozdíly mohou být absolutně nádherné, když srdcem proudí harmonie a respekt.
Ale přesto mám radost, protože jsem na cestě, kterou nevykonala dosud žádná jiná duše v tomto vesmíru. Jdu domů, a vy, kteří chováte světlo, které mi pomáhá stále a rychle se pohybovat vpřed, jdete se mnou. Umíte si představit větší poctu, než je tato cesta, kterou sdílíme? Můžete si představit větší vzrušení než je náš vzestup? Já ne!
Požádala jsem, abych v tento den mohla promluvit a vyjádřit vám všem svou vděčnost. Byli jste vybráni z velkého počtu duší, který byl třikrát větší, než počet těch, kteří se mohli vtělit a účastnit se. Tato úroveň světelné služby nebyla dříve nikdy podniknuta. Hrajeme roli v největším představení, které se kdy odehrálo v tomto vesmíru. Cítím pokoru, která se mísí s nejvyšším uspokojením z dobře vykonané práce – v kontinuu je naše práce již vykonána.
Jak naše cesta pokračuje, čekají nás mnohé divy pro vás a tento náš svět. O mnoha z nich už vám bylo řečeno, takže můžete na ně myslet a těšit se na ně, ale v podstatě žití ve slavné době, která brzy přijde, je nad vaše představy.
Všechny bytosti v tomto vesmiru sledují, jak se to rozvíjí, víte to? Neumím si představit větší publikum! Všechny duše světla pro nás jásají, takže budeme pokračovat a ukazovat jim dobré představení, zkušenost hodnou i božího potlesku. Sdílím své srdce s vámi a má láska k vám přetéká.

 

2.Gaiino  poselství pro vás má výjimečnou hodnotu i pro nás. My si nanejvýš ceníme této milované duše, stejně tak jako všechny ostatní bytosti světla po celém vesmíru. Známe její neochvějnou odvahu a bezpodmínečnou lásku pro její střídající se generace obyvatel po dobu temného věku, které jí způsobily nesnesitelné emocionální utrpení. Můžeme vidět, že její tělo dosud není v rovnováze, jak řekla, ale také vidíme, že její duch stoupá, a je to vskutku radostný pohled!

3.Vidíme i další velký a nádherný pohled – vaše duše. Dlouho jste čekali na důkaz, že jsou v běhu mnohé hluboké změny, a pokud vnímáte dění v kontextu vzestupu Země, víte, že vaše trpělivost bude odměněna. Avšak je přirozené, že mnozí lidé si vykládají události z perspektivy třetí hustoty a v kontextu jejich zkušeností a světové historie, kterou pozorují a kterou byli učeni. ¨

4.Jako příklad, mnozí vidí „zásah“ cizích států do „Arabského jara“ jako snahu o ovládnutí zásob ropy ve svém zájmu a jako rozpínání vojenských a multinacionálních korporátních zájmů. Toto skutečně může být myšlenka některých chamtivých myslí hladových po moci, ale není to vyšší cíl a nebude součástí výsledku. Těm, kteří bojují, aby se zbavili jařma utlačitelské vlády prostě proto, že bez pomoci by poslání statečných bojovníků nemohla být úspěšná, jak je vesmírem určeno. Jejich inspirace povstat proti statu quo a rozhodnutí pomoci jim jsou pozitivní reakce na vibrace v energetických plánech, kterými Země prochází.

5.Tento zářič energie je pouze jedním z mnoha, s nezastavitelnou setrvačností k transformaci světa. Dalšími jsou globální ekonomika, která  balancuje na okraji a dostala se již za schopnost Illuminátů manipulovat jí ve svůj prospěch. V důsledky požadavků lidu jsou vlády, které potřebují být v pozdvižení, v něm jsou. Pracuje na tom několik vládních těles, která se potřebují stabilizovat. Ve Spojených státech roste hnutí Occupy Wall Street. Stále narůstá důraz na mírové projednávání státních i mezinárodních konfliktů. Po celé zeměkouli kolují petice za čistou energii a další opatření pro zachování životního prostředí a za ukončení nespravedlností, kde lid dříve cítil bezmocnost něco změnit. Vůdcové komunit, skupin a  rodin pomáhají svým nejpotřebnějším členům, a výměna zboží a služeb pomáhá mnohým překonat překážky a vypořádat se s těžkostmi.

6.Za vši touto aktivitou leží to, že lidé, kteří sami sebe pokládají za „obyčejné“, dělají neobyčejné věci. Možná někteří z nich chápou, co se děje na celém světě a vesmíru, ale velká většina se prostě řídí svou vnitřní potřebou jednat proti celému spektru korupce a nerovností, a inspirovaní jednostlivci otvírají masám cesty, jak na to.

7:Energie vytvářená účastníky ve všech reformních aktivitách, společně se energií všech, kteří srdcem a myslí podporují tyto snahy, je pozorovatelná jako světlo, které září stále jasněji. To je skutečně důvod k jásání, ale prosím, nemyslete si, že není nezbytné že uchovávat si trvalé světlo teď, když se významné změny již nepopiratelně odehrávají. Vaše světlo je právě tak nezbytné a cenné a podstatné jako vždy!

8.Energie přání všech, kteří aktivně protestují proti podmínkám založeným v negativitě, je naplněna světlem a registrována v energetickém poli potenciálu Země. Mnozí účastníci jsou však motivováni hněvem, frustrací a záští, a i když je to pochopitelné, energie jejich myšlenek týkajících se našich podmínek je registrována v poli potenciálu Země jako negativní. Výsledkem je, že energie vytvářená lidským soustředěním pozornosti přitahuje „podobnou“ energii, která prodlužuje to, proti čemu protestují.

9.A ne všichni sdílejí vaše a naše nadšení z mnoha pohybů směrem ke změně, které se šíří jako očistný lesní oheň vaším světem. Vzdorní Illumináti budou dále vzdorovat tomu, aby se vzdali zbytků moci, na kterých lpějí stejně tvrdohlavě, jako se pokoušejí udržet si své nezákonně získané nepředstavitelně rozsáhlé bohatství. I při jejich vytrvalém odmítání je jim stále nabízeno světlo, ale žijí v temnotě, kterou si sami vytvořili, a ta jim nedovoluje uvidět to, co budou již brzy muset přiznat: Jejich snahy byly zbytečné. Jejich doba skončila.

10.I jiní tvrdohlavě otálejí, pokud jde o přijetí světla. To jsou ti, kterým se dobře vedlo při starých způsobech podnikání, a jsou uvězněni v povrchnosti a trivialitě  toho, co pokládají za sociální, profesionální a finanční úspěch. Již dávno ztratili kontakt se spiritualitou, a budou proti změnám, které zasahují do jejich pohodlného životního stylu.

11.Takže ještě po nějakou dobu bude v kolektivním vědomí negativita pocházející z různých zdrojů, jako mocné energetické pole myšlenek, pocitů a činů obyvatel Země, které vytváří vše, co se děje ve vašem světě.

12.Po tisíce let umožňovalo kolektivní vědomí, aby temnota snadno ovládala život na Zemi. Ale před sedmi či osmi staletími se kolektivní vědomí začalo oživovat, protože začal masívní příliv světla od vzdálených civilizací a inspiroval v lidech nové myšlenky a pocity. Postupně se obrátili od přijímání a schvalování moci k tomu, aby zpochybnili moc a motivy „autorit“. To vedlo k rostoucímu odhodlání pozvednout svůj úděl v životě a pomoci ostatním, kteří chtějí to samé. Všechna z těchto přirozených stádií byla nutná, aby přivedla lidi k tomuto bodu vědomé bdělosti a činů.

13.Vysoké vibrace, umožňující, aby dlouhodobé statické podmínky podlehly hluboké změně, otvírají mysli více než kdy předtím. Avšak masy ještě nedosáhly duchovní jasnosti, k níž patří znát moc myšlenek a pocitů. Nevědí, že mohou vytvořit to, co skutečně chtějí, pokud nejsou zaujati tím, co nechtějí.

14.Mnozí z vás posílají mé matce dotazy: Jak mohu pomoci Zemi, když nevím, jaké je moje poslání? Jen málo z vás se stane vůdci, ale milióny z vás se již staly učiteli, kteří ukazují cestu. Prožíváte-li své světlo, energie, kterou vyzařujete, se dotkne duší kolem a dá jim impuls, aby zpochybnily své vědomí; sdílejte své poznání s těmi, kteří ukazují, že hledají odpovědi. Ne kázáním nebo obracením na víru, což má odpuzující účinek, ale nabízením informací, pokud lidé ukazují zájem, a velmi důležité je, aby vaše myšlení a cítění bylo pozitivní, namísto negativního.

15.Vizualizace je možná známější technika než zákon přitažlivosti, a mohla by být účinnější k poskytování příkladů, jako například, když nechcete válku, soustřeďte se na mír. Když nechcete další korupci ve vládě, soustřeďte se na vůdce, kteří mají moudrost a morální čistotu. Když nechcete šíření chudoby, soustřeďte se na to, jak k vám plyne hojnost.

16.Samozřejmě slova představit si, zobrazit si, vidět, myslet na něco, mají stejný účinek jako soustředit se, a mohou být nápomocné i rady, že člověk si má vizualizovat to, co skutečně chce. Například, dobrý život pro všechny: představte si davy lidí zdravého vzhledu, usměvavých, všeho věku, všech barev pleti, jak se procházejí v krásných parcích, smějící se děti, které si hrají na barevných hřištích. Představte si svěží zeleninové zahrady a stoly naložené jídlem, krásné obytné čtvrti se stromy a kvetoucími keři, školy a univerzity plné dychtivých studentů.

17.Pro záchranu přírodního prostředí a obnovu poškozené země a moří si představte Zemi s kříšťálově čistou oblohou a vodami, zelenou půdu tam, kde bývaly pouště, krásně rostoucí lesy.

18.Chcete-li humání zacházení se všemi zvířaty, vykreslete si zvířata všech druhů pasoucí se na lukách a mírumilovně se mísící navzájem i s lidmi.

19.Pokud lidé ukazují zájem, řekněte jim, že toto vše a mnohé další krásné věci jsou součástí Zlatého věku Země, a že právě kolektivní myšlenky, přání a činy jejiho lidu vytvářejí tento Věk.

20.Budou čisté a bezpečné zdroje energie; spravedlivé a rovné zákony; stabilní globální ekonomika a rovnoměrné rozložení hojného bohatství svět; nové formy dopravy, komunikace a staveb.

21.Budou od základu přestavěny infrastruktury všech států. Cestování z jedné země do jiné nebude omezeno. Všichni, kteří chtějí být zaměstnáni, budou zaměstnání, a pro každého bude více času na obnovu sil. Zdanění bude spravedlivé, a právě tak platy a mzdy. Ve školách se bude učit skutečná historie vašeho světa a univerzální zákony. Vzděláni na všech úrovních bude dostupné všem a rovněž návštěvy muzeí, galerií, divadel, koncertů a sportovních událostí. Techologie se budou rozvíjet mílovými kroky.

22.Všechna tato zlepšení a mnohá další nesmírně pozvednou život ve vašem světě, a projevují se již v kolektivním vědomí, a pokud jde o Zemi, jsou ve stavu plánů nebo uskutečňování. (Detaily o životě ve Zlatém věku najdete v poselství ze 31. prosince 2007, „Esej o roce 2012“, na Matthewových stránkách, http://www.matthewbooks.com/ )

23.Ještě hlubší zážitky vás čekají na osobní úrovni. Budete cítit své věčné spojení s Bohem, či jak jinak nazýváte Nejvyšší bytost tohoto vesmíru, a zaujmete své správné místo v naší vesmírné rodině, jako bratři a sestry, jimiž jste.

24.Zažijete život v kontinuu, kde se všechny časy odehrávají současně, a budete cestovat tam i zpět mezi Zemí a světy s kompatibilními energetickými úrovněmi. Budete telepaticky komunikovat s dušemi v duchu i ve fyzických civilizacích, jak si budete přát, a budete manifestovat své myšlenky do forem.

25.Budete vědět, že jste mocné multidimenzionální bytosti a že poznání a tyto schopnosti jsou složkami vaší duše. Nevyžadují esoterická studia a vnější instrukce – tyto samovolné objevy přijdou automaticky, až budete stále žít ve svém světle a duchovně se rozvíjet.

26:Nyní vám řekneme, co NEBUDE součástí života ve Zlatém věku: strach, jakékoli znečištění, náboženská dogmata, násili, hrdelní tresty a vězení, nadřazenost mužů, společenský kastovní systém, krutost k jakékoli formě života, chudoba, kontrola mysli a uzavřená mysl, chamtivost, závist, žárlivost, podvod, předsudky, korupce, škodlivé chemikálie a drogy, politické hašteření a byrokratické zbytečné procedury, zhýralé sebeničení, zdravotní postižení, hněv, bezohlednost, dělení na strany, sebesoustředěnost a egoismus, nečestnost, vojenská mentalita, záliba ve zbraních, závislosti, pornografie, bezdomovectví, obchod s otroky, kontrola médií, korporátní monopoly.

27.Tato chování a charakterové rysy a okolnosti, které kvetou ve třetí hustotě, zmiňujeme jen proto, abychom potěšili vaše srdce tím, že vbrzku zmizí – ve světě čtvrté hustoty, který již je na obzoru, nemohou existovat jejich nízké vibrace. A nyní vám říkáme, pokud vaše myšlenky setrvávají na některém z těchto postojů či podmínek, které způsobují mnoha lidem utrpení, přepněte se myšlení na to, co chcete, a jednejte podle toho – lásku, harmonii, laskavost, soucit, zdraví, hojnost, vzájemný respekt, velkorysost, ochotu pomáhat, radost, spolupráci, čest, odpuštění, vděčnost, nebojácnost.

28.Až bude moc lásky, či světla, protože to je naprosto stejná energie tvořit vaše kolektivní vědomí, ó, jaká nádhera bude ve vašich životech a ve vašem světě!

29. Nyní odpovíme na některé otázky ve vašich myslích.
Nejprve vás naléhavě žádáme, abyste se přestali strachovat ohledně: dlouhodobých účinků radioaktivity z poškozených jaderných reaktorů v Japonsku, geneticky upravených potravin, vakcín a toxinů z různých druhů znečištění. Buňky všech osob, které absorbují světlo, jsou proměňovány na krystalinovou formu, která "odstíní" vše, co má nizké vibrace, zabraňující tělu, mysli i duchu zdravě fungovat.


30. V předchozích sděleních jsme se zmínili o četných předpovědích a prognózách, které se nesplní. Nyní mluvíme o dalších situacích, které nastaly nebo vyvstaly na povrch a jsou nyní zdrojem obav - nestane se tedy ani nic z tohoto: vojenské puče stejně utlačovatelské jako zkorumpované vlády, které vystrnadily; železniční vozidla přepravující tisíce lidí do internačních táborů; biologické zbraně; holografická zobrazení invaze mimozemšťanů jako důvod pro nastolení stanného práva; lidmi způsobené geofyzikální události, které zničí tisíce mil pobřeží; tak vážný nedostatek potravin, že bohatí budou hromadit potravu a zbytek světa umírat hladem; kontrola nad pitnou vodou.

 

 

31.Uvědomte si prosím že plán je jedna věc a uskutečnění jeho zamýšleného záměru je něco úplně jiného. Šarvátky, nahodilé násilí, politické hašteření a deprivace budou pokračovat, protože dualita v lidském rodě dohrává svůj poslední akt, ale nic nemůže zabránit Zemi, aby koncem příštího roku vyšla ze své třetí hustoty. Mezitím odejde velký počet lidí – všichni, kteří naplnili ustanovení ve své smlouvě duše, všichni, kdo odmítají světlo, a mnozí další, kteří raději odejdou, než by se přizpůsobili obrovským nadcházejícím změnám nebo uvěřili pravdám, které budou stále vycházet na povrch. Všechny tyto duše budou mít tolik příležitostí, kolik potřebují, aby mohly růst duchovně i intelektuálně.

32.Možná jste slyšeli, že byly zničeny dvě rozsáhlé podzemní prostory, které ukrývaly Illumináty ovládané laboratoře, vozidla, zbraně, skladiště a obytné čtvrti, ale bylo to bezpečnými prostředky, nikoliv nukleárními; a někteří z tábora Illuminátů byli odstaveni od moci, ale nikoliv zabitím. Jako obranná i útočná opatření používají síly světla pouze moc světla a technologie, které nemají škodlivé dodatečné následky. Vědí o plánech Illuminátů, a pokud je v nich podvrtání mostů výbušninami, které mohou být dálkově odpáleny, mají povolení tomu zabránit. I když se to může zdát jako porušení Stvořitelova zákona o svobodné vůli, není to tak – je to respektování svobodné vůle Země. Po 9/11 se Země rozhodla, že bude zabráněno každému dalšímu pokusu o terorismus v tomto měřítku, a s Božím svolením překazila naše vesmírná rodina úspěšně mnohé pokusy.

33.I zvířata „jdou do nebe“! Ne proto, že mají duši, ale proto, že jsou duše. Vše, co má úroveň vědomí, je duše, protože je to stvořeno ze Stvořitelovy podstaty lásky-světla, z životní síly všeho ve vesmíru. Také zvířata se vyvíjejí, tak jako ostatní duše. (Pokud vás zajímají rozsáhlejší informace o zvířatech, napište „zvířata“ do vyhledávače na Matthewově webu http://www.matthewbooks.com/ )

34.Všechny osoby, které doprovodí planetu do její čtvrté hustoty a na další cestě, tak učiní ve svých „dnešních“ tělech, nedostanou „nová“ těla, ale jejich těla budou postupně obnovena, omlazena „zbavena věku“. Těla postižená nemocemi jakéhokoli druhu se budou postupně uzdravovat – patří sem slepota, hluchota, snížená mentální kapacita, chronická bolest a degenerativní nemoci – a postupně také dojde k nárůstu chybějících končetin a zubů. Dávky léčby budou stanoveny stejnými prostředky jako nyní, po krátkou dobu, dokud bude léčba nutná. Během své cesty bude u všech osob obnoveno maximální fyzické, mentální i emocionální zdraví.

35.Víra či nevíra ve vzestup Země nemají co činit s tím, zda těla budou ovlivněna kombinací stále vyšších světlejších úrovní energie na cestě vzestupu a nízkými frekvencemi vydávanými zneužíváním technologií na planetě. Všechna těla jsou ovlivněna, ale účinky se liší podle současného zdravotního stavu, vědomí procesu vzestupu a reakce na bouřlivé situace ve světě. Absorpce světla pomáhá tělům, aby zůstala v relativní rovnováze a neulétla z dobrého stavu; totéž platí o emocionálním a mentálním fungování během tohoto období, ve vesmíru jedinečného, zejména v tomto pozdním stádiu, kdy se Země blíží do čtvrté hustoty.

36.Znečištění všeho druhu může být snadno vymýceno technologiemi vyvinutými ve vašem světě, ale dlouho potlačovanými a zneužívanými, ve spojení s pokročilými technologiemi naší vesmírné rodiny, a ty naučíme vaše vědce a inženýry.

37.Ne všechny mimozemské civilizace jsou dobrotivé, ale ty, jejichž posádky jsou na vaší obloze, ano. Nesvětelné bytosti z jiných civilizací, které žijí na planetě, brzy odejdou, protože jejich těla nemohou přežít vibrační úrovně, k nimž planeta nyní cestuje. Ano, mnozí bývalí obyvatelé Atlantidy se speciálně vrátili, aby pomohli zabránit opakování kataklysmické destrukce, která postihla jejich civilizaci; tyto duše mají také moudrost a schopnost vést, získanou z mnoha životů v duchovních světech a jiných fyzických civilizacích.

38.Postavení planet ve vašem slunečním systému má výrazné účinky na chování a postoje, zejména když je vzájemné postavení planet a Slunce zralé pro vzestupy energie. Ke vzestupům dochází stále častěji kvůli zrychlenému pohybu Země systémem, a až bude správně ve čtvrté hustotě, bude zde znatelný pocit stability, protože zde již nebude soupeřící negativita. Žádné nebeské těleso se nesrazí se Zemí, ani nepřijde tak blízko, aby to mělo znatelné následky.

39.Pro ty, kteří se ptají, zda by v této hektické době bylo užitečné získat astrologické tabulky pro vedení, říkáme, že tabulky připravené duchovně vyvinutými moudrými astrology by byly pomocným nástrojem; ale bylo by bláznivé nechat se při rozhodování vést pouze vnějšími zdroji a ignorovat poselství od své vlastní duše. Důležitým aspektem vývoje duše od třetí ke čtvrté hustotě je spojení duše a vědomí, které je určeno k tomu, aby vás drželo na cestě spojené s volbami ve vaší smlouvě duše.

40.Nemůžeme dát instrukce, „jak“ otevřít telepatické komunikační kanály, protože se otvírají, když přijde vhodný čas pro každou osobu, a načasování se liší, tak jak se lišíte vy mezi sebou. Avšak můžeme dát nějaké rady pro nové komunikátory, a protože telepatické kanály se otvírají stále častěji, tak jak převažují vyšší vibrace, jsme rádi, že můžeme zopakovat tyto rady.

41.Než budete zaznamenávat přenos nebo konverzovat, požádejte o ochranu vesmírné světlo, a trvejte na tom, aby se s vámi mohly spojit jen bytosti světla. Nepokoušejte se komunikovat, když jste nemocní, emocionálně či mentálně stresováni, nebo cítíte strach či hněv – všechny tyto stavy snižují vaši energetickou úroveň a usnadňují nízkým entitám, aby se s vámi spojily. Sebepochybování je zpočátku přirozené, a i to je pozvánka pro bytosti nízké úrovně; pokud se cítíte nejistí ohledně informace z nějakého zdroje nebo máte nepříjemný pocit, přerušte spojení a pokuste se opět, až budete odpočatí. S praxí si začnete věřit, ale čiňte tak s pokorou – nízké vibrace egoismu vás zcela jistě spojí s temnými zdroji.

42.Veškerá temnota bude pryč, až Země ke konci vašeho kalendářního roku 2012 vstoupí do čtvrté hustoty, ale ne všechny slávy Zlatého věku budou hned na prahu. Úžasné změny se budou rozvíjet ve vašem světě, včetně radostných setkání s milovanými dušemi, které jste znali v tomto životě, a vzpomenete si i na jiné. Jak řekla Gaia, „mnohé divy čekají vás i tento náš svět.

 

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

www.matthewbooks.com

 

 

Zobrazení: 222

Komentář přidal(a) Ladislav dne 15.Listopad.2011 v 14:13

Prichádzame do 5. hustoty, 4. hustota je viazaná na 3. a teda  odíde spolu s ňou.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 15.Listopad.2011 v 16:52

Dobre, vravíš Tara.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Q - Dark To Light - Here.* Q - Killing The Mockingbird - Here.* A Story About How America Was Almost Destroyed By Criminals – Here.* Q - We Are The Plan - Here.* More at Joe M - Here."
před 22 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Drahoslava Pawlitova sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze (nepodporujte je již nijak a ničím) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Kniha „Červený drak – dragon Rouge“, známá také jako Satanské evangelium. Je to nebezpečný grimoár o černé magii, uložený v těchto tajných archivech.Kniha…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Kniha „Červený drak – dragon Rouge“, známá také jako Satanské evangelium. Je to nebezpečný grimoár o černé magii, uložený v těchto tajných archivech.Kniha…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Kniha „Červený drak – dragon Rouge“, známá také jako Satanské evangelium. Je to nebezpečný grimoár o černé magii, uložený v těchto tajných archivech.Kniha…"
včera
Uživatel Drahoslava Pawlitova sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Realtoltek odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všichni jsme jeden jediný duch, který vždy byl mimo existenci času a prostoru. Pro představu lze popsat jako čistý duch -ničím zatíženým ani časem ani prostorem...tedy čistý neboli Svatý…"
středa
Uživatel Realtoltek odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je tragické, že pořád někteří nepochopili co je duše a co je duch. Ve videu se mluví o stvoření bez duše...což je nesmysl. Duše je celá bytost včetně těla a to co je v duši je…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Projekt CAMELOT - Odhalení 2.část Video ZDE. (velice důležité informace!)* Simon parkes - Šedí mimozemšťané Video ZDE."
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* Tomio Okamura: Dnešní aktuality 27.7.2020 Video ZDE. (Istanbulská úmluva) Související článek: Petr Hampl: Podaří se zabránit schválení istanbulské úmluvy?…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Beyonce is GONE (osobnost Beyonce je pryč, skrze její tělo se projevuje démonická entita) Video clip and explanation Here.* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z…"
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
1.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
31.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Donald Trump vs. neteř - jak se do kampaně tahá rodinná špína - střípek ze streamu 14.7.2020 Video ZDE. * POLITICKY NEKOREKTNÍ STREAM 14.7.2020 Video ZDE. * „Být aktivista je parazitismus.…"
30.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
30.7.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby