* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Manifestace pro zesílení účinků bojovníků světla, pracovníků světla a galaktickou konfederaci v osvobození Země

Vážení,
Oslovuji Vás, jistě jen po málu, neboť jste duše, které zde touží po změně k dobru a ke světlu a spravedlivému životu, vedoucímu k plnohodnotnému životu, duchovnímu vývoji a získání originálních zkušeností. Pomalu přichází časy, ve kterých se blížíme k etapám, na které jsou naše duše připraveny, k etapám, ve kterých nalezneme svá skutečná uplatnění a naplnění. Probuzených lidí do současného stavu na Zemi je poměrně mnoho, ovšem těch, kteří mají záměr konat, uvádět věci do pohybu, tvořit příčiny a pracovat na prospěšně důležitých záležitostech ke změnám, je počet, neustále se zvyšující, ale přesto zanedbatelný.
Již před mnoha lety, byly zaznamenány předpovědi mnoha proroků o tom, že zde bude v těchto letech zavedeno spousty dezinformátorů a falešných informací o tom, co se skutečně odehrává a co se odehrávat bude. Proroctví se vyplňují a máme je tady už pár let, tedy nadále se rozšiřují a jsou natolik dokonale propracované, že umí přesvědčit i člověka dosti přemýšlivého. Nyní máme na internetu, na desítkách blogů a stránkách s informacemi spousty zavádějících nepravd, blamáží a lží, kterým většina „probuzených“ věří a má je za své. Tyto dezinformace nejčastěji působí na člověka pozitivně a obřadu-hodně. Umí člověka ohodnotit už jen za to, že tady existuje a nic nekoná. Vypovídají o tom, jak je vše správně a dobře, zatímco nám útokem v Paříži pomalu začíná válka Ruska s oddíly NATO.

Tyto informace plné lásky a moudrostí se stávají osobními pravdami tisíců lidí a těžko jim lze vysvětlit, že realita je sycená bolestí a utrpením po celém světě. Natolik propracovaně jsou ušité. Především chci upozornit, že zde existují dezinformace různých typů snad ve všech oblastech. Upozorňuji, že je nutno se pozastavit nad komplexním vsakováním informací a pokládáním je za své i nad články (kdekoli na internetu), které nejsou komplexně popisovány z více stran a úhlů pohledu neboť blamáže a lži, jsou nejčastěji jednostranné, zkráceně vždy je nutno si uvědomit Kdo a Proč informace lidem předkládá a co si od nich slibuje. Věřme, že za vším, se něco skrývá, protože nezáleží ani tak na tom, kde čtete, ale záleží na Vašem „puzzlovém obrázku“. Pokud se zajímáte o podstaty a principy fungování systému tohoto světa a reality je nutné, aby Vám veškeré informace někam zapadali a vy si tak tvořili ucelený přehled. Není třeba, abyste jej ventilovali mezi lidmi v hospodě, či s nimi zatěžovali své okolí. Pokud se o světonázor a komplexnost zajímáte, je podstatné, aby Vám vše zapadalo. Takže se nedá říct, kde na stránkách ta pravda je a kde není. Je vždy všude, ale otázka zní čí je to pravda?! Z jakého úhlu? Pravda je schovaná mezi lží. Je něco jako jehla v kupce sena a Vašim úkolem, je tu jehlu najít a „píchnout ji vládě do zadku“ :-) Je k pochopení, že chceme hodně vědět a mít přehled, však jako otroci Matrixu mnozí zůstaneme, ale alespoň můžeme být otroky informovanými, uvědomělými a chápavými. Chceme vědět co se proč děje snad proto, abychom s tím něco udělali. K čemu je hovor v čase, když nelze nijak manifestovat? Mnoho věcí se samo nevyřeší a vlády jsou naším největším nepřítelem ovládány a ryze v šachu pod temnotou, ať tomu věříme či nikoli, je to tak. Pravdou z pohledu globálního je, že bez masy lidí by žádnou moc neměli. Je podstatně důležité, abyste chápali samotný fakt, že společnost je utvořená způsobem, který vyhovoval temnotě, temnotě, jejímž vlivem bylo toto peklo na Zemi stvořeno. Ti, kdo vytvářeli prostředí a podmínky k tomu aby se dění dostalo do tohoto bodu naší současné situace, moc dobře věděli, co konají a jaké to bude mít následky. Vytvořili hybridní, rozladěný, fázově posunutý MATRIX pro své tužby a záměry. Z vhodného prostředí pro duchovní vývoj, vytvořili ideální prostředí pro zotročování a temné experimenty, o kterých nemáme nikdo ani ponětí. To, co Země zažívá, zatímco se většina lidí směje s kolegy v práci, je neúnosné a musí to být co nejdříve zastaveno, změněno a napraveno.
Teď se něco děje a začíná se toho dít mnohem více, například událost ve Francii, Rusku, poslední dvě velké události, při níž dohromady zemřelo přes 400 lidí. Situace se začíná pomalu vyhrocovat a je čas přistoupit k Události (vzestupu) odpovědně. My všichni, bychom si měli uvědomit, co je pro nás důležité a přiznat si naši prostotu a nedokonalost. Není radno si na něco/někoho hrát nýbrž přiznat si KDO JSME a vytvořit si skutečnou reálnou představu o svých budoucích několika letech Tady a TEĎ. Je čas omezit otročení a společně se pustit do nápravy všeho, co bylo zbořeno a vrátit se ke klasickému životu jaký žili naše babičky a naši dědečkové. Vím, zní to šíleně ve 21 století, při vší modernizaci a vymoženostech, ale při pomyšlení, že nastane situace, kdy obchody budou drancovány, nebude možnost nakoupit, co uděláme? Že nenastane taková situace? Proč by nemohla? V mnoha městech a zemích ve světě nyní tyto situace existují a neustále se rozšiřují. Převládá bída a nedostatek. V médiích je neukazují, proč myslíte? Aby se nešířila panika. Nelze očekávat, že v takovém tlaku, se energie neuvolní a sektor sociálního zabezpečení nepraskne. Je to jako se sopkou Yelowstone, v takovém případě neexistuje možnost, zdali k události dojde, ale kdy? Postačí menší neudržitelná událost a řetězově se ekonomicky udržitelný systém přežití hroutí a kolabuje rozsáhlé množství společnosti spolu s ním. Mým záměrem je upozornit na blízké události a připravit na ně co nejvíce lidí. Je na každém jednotlivci, zdali tyto informace vyhledává a bere je vážně, nebo na ně náhodou narazí. Realita plyne dále neustále, neustále se mění, utváří, ale zároveň se kvapem blíží k obrovské křižovatce, se kterou se obeznámí naprosto každý. Náhody nejsou tím, za co je společnost pokládá. Nechali jsme se nalákat na bezstarostný a pohodlný styl života, zatímco temné bytosti nám devastují planetu a veškerý život na ní, prostřednictvím NÁS samotných. Dali nám papírky a my jim na oplátku planetu, kterou ničí i s námi bez ohledu a jakéhokoliv soucitu. Odrazem je veškeré zlo na této planetě, které je zde už tak dlouho… Nezbývá nám nic jiného. Máme tři možnosti:


• Propojit se jak na internetu, tak v realitě a zatlačit na skulinku v jejich systému, jednoduše, ale podmínka je kolektivně. (neplést si kolektivitu se stejností)
nebo
• Spoléhat na bojovníky světla, dále se nechat zotročovat a nechat je ať nás pomalu a jistě ničí.
• Kde existují dvě možnosti, vždy existuje možnost třetí.
Pokud bychom se hromadně domluvili a šli vykoupit obchody a udělali si doma veliké zásoby potravin, vznikla by mezi lidmi panika a o to snadněji by se dalo uskutečnit hromadné povstání, při němž by systém padl.

Martin Vacek: Vzestup není žádná „klášterní sračka“, ale oslava života  Úryvek z článku: Původně navržená a vytvořená matrixová/“božská“ realita slouží jako multidimenzionální „herní prostředí“ (portálový/chrámový komplex), kde se duše mohou jednak bavit a užívat si rozmanitých fyzických i nefyzických úrovní a energií a vibrací (prožitků) s tím spojených, a kde se jednak mohou zabývat zkoumáním principu fungování a tvoření reality a zvyšováním úrovně poznání si rozšiřovat spektrum možností a postupně tak procházet a stoupat jednotlivými „evolučními patry“.
Dokud však Země nebude osvobozena od Zla a Nevědomosti, tak toto pravidlo platit nebude, neboť zotročující systém v tom brání většině obyvatel planety.
Politický a ekonomický systém není konstruován pro další léta hospodaření, úrody a blahobytu. Přichází časy, kdy se bude svět velice rychle měnit a většina na to není připravená, protože není ani nijak varována či v obraze. Spíše je manipulována mediálními blamážemi a starými paradigmaty, které přestávají být platné, ale o tom se píše snad všude. Někteří si tvoří pomalu zásoby potravin, které lze uchovat delší dobu, někteří se stěhují z měst do přírody a staví alternativní stavby, kde žijí mnohem šťastněji a svobodněji. Někteří stále vsázejí sportku a stále nic a jiní makají a makají a pořád nic nemají. Vždyť by si taky rádi udělali zásoby a žili bok po boku v přírodě při stejném komfortu, jaký mají lidé běžně, ale jsou někde uprostřed něčeho, obklopení vším a zároveň ničím. Má to vůbec smysl? Potřebujeme ke šťastnému životu toho tolik? Aha, víme co je to šťastný život? Co je pro nás důležité? Žít v klidu, míru, bezpečí a být svým pánem společně s blízkými a milovanými, nebo donekonečna odevzdávat svou moc vládě, darovat jim energii za cenu materiální účelnosti, společenské úrovně, hmotného a sociálního zabezpečení, stresu, strachu o budoucí měsíce, placení.

To není tak jednoduché. Co není tak jednoduché?! Rozhodnout se pro změnu a jít za ní naplno?! Strach! Strach, je největším nepřítelem člověka. Čas! Kde vezmeme čas, abychom se mohli rozhodnout? No právě! Je to opět prosté, tak ten VÁŠ cenný čas nevěnujte práci, která Vás nebaví! Nedívejte se na strachy v televizi stojící mnoho času, oprostěte se od pohodlnosti a přemýšlejte. Hledejte lidi. Dejte se dohromady, společně s vašimi blízkými a dalšími. Společně máte moc velkou moc na to, abyste realizovali přesně to, co si přejete. Osamocení změnu budete prožívat na nejtěžší úrovni. Co jste ochotni obětovat? Příroda je šťastná neustále. Zázračné navazování událostí funguje u všech a opět se ptám: Co je pro Vás nyní nejdůležitější? Nehledejte řešení vaší situace, hledejte způsob a podstatu toho, co chcete zažít. Zaměřte se na ni a běžte s nadšením. Nikdy nepřestávejte, nikdy se nevzdávejte! Tolik bych si přál, aby se lidé pozastavili nad vším, co dělají a co svým jednáním způsobují. Jde jen o znalosti a uvědomění. V minulosti byla neznalost hříchem a dnes je podporována vládami. Ať si to uvědomujeme nebo ne, tak všichni jsme mocnými tvůrci, jsme v květu života vzájemně se vším spojení a neustále se kruhy točí a navzájem se ovlivňují. Každý jednotlivec a každá jednotlivá bytost, má obrovskou moc, především mentální (fokus pozornosti-záměr, vůle) a emocionální či vizualizační moc (přání, tužbu, obraz-představu), kterou se snaží hybridní matrix potlačit a přehlušit nejrůznějšími způsoby, které již jsou většině z Vás známé.

Pojďme společně tuto sílu využít a uplatnit pro urychlení události Vzestupu planety Země. Je třeba si více všímat zjemněného vnímání, vědomé pozornosti a naslouchání svému Vyššímu Já. Poslední dobou se velmi rozšířili po internetu meditativní techniky, jejímž prostřednictvím lze silám světla i galaktické konfederaci a dalším bytostem pomáhat v osvobození planety a připravování prostoru pro Událost (Vzestup). Jelikož je obrovská duchovní moc u každého jednotlivce vědecky dokázána, potenciál má KAŽDÝ! Nikdo se nemůže cítit bezmocný či nijak méněcenný. Tato doba pod záštitou temna (zla) ubližuje nám všem! Práce na Hovno aneb Otrok nemá čas MYSLET o důležitých věcech, vřele všem doporučuji k přečtení (cca 15 min) ZDE:  Práce na hovno Určitě se spojme prostřednictvím kolektivních meditací a použijme svůj potenciál, naši společnou sílu pro globální změnu, zaměřme se na ně a usilujme o pomoc planetě a silám světla touto cestou.
Můžeme si například představit Galaktické nebo CENTRÁLNÍ SLUNCE, které svítí natolik intenzivně a jasně, že doslova smaží všechny temné struktury. Představme si, jak záře bílého světla rozpouští Archonty parazitující na lidech, a rozpadá a hroutí se jejich plán pro zotročení lidstva. Všem vřele doporučuji si přečíst krátkou Sensei ze Šambaly s názvem: Archont – seznamte se (cca 35 min) ZDE: Archont – seznamte se
Představme si ryze čistý vzduch vonící borovým jehličím, na který máme nárok. Představme si křišťálově čistou vodu, na kterou máme nárok. Představme si svobodný život, jak jsou všichni svobodní a všichni vše konají ze svobodné vůle a radosti prostřednictvím zdravého rozumu, rozumu ovlivněného čistým ovzduším a nadšením z kolektivní svobody
NA KTERÝ MÁME NÁROK!

Opět nastal čas na akci! A je na čase vzít osud našeho světa, do vlastních rukou. Zde je naše šance tento proces kolektivně urychlit. Z tohoto důvodu, se sejdeme v malých i velkých skupinkách i jako jednotlivci nebo páry, dne 21. Listopadu. Toho dne, jeden důležitý cyklus končí a jeden začíná. Je to bod zvratu, kde můžeme uplatnit svoji kolektivní sílu a použít ji, jako základnu, pro spuštění změn na které čekáme. Toho dne se setká mnoho lidí, aby přivolalo přítomnost a zásah pozitivních mimozemských bratrů a sester z hvězd a bytostí světla, které žijí pod povrchem Země a ti nám pomohou v procesu osvobození naší planety od tyranie sil temnoty, takže poprvé v historii budeme mít šanci tvořit si vlastní osud jako obyvatelé planety Země. Naše hromadná snaha v ten den se stane spouštěčem, který pomůže aktivovat Plán tak, aby mohl dosáhnout svého naplnění.
______________________________________________________________________________________________________

Vstup do meditace

1. Představte si svou korunní čakru, kterou máte cca 20cm nad hlavou, jak do ní vstupuje paprsek z Centrálního slunce, který se v korunní čakře rozzařuje a sestupuje do nižší 6 čakry, mozkové šišinky (třetího oka), kde se mírně zahřeje, přitom zabrní a postupně putuje do 5 čakry v úrovni ohryzku (hrdla) sestupující do srdeční čakry. Při vstupu paprsku do 4 čakry pocítíte příval veliké lásky. Budete mít pocit, že milujete velmi silně, že jste ve správném procesu pěkně zakotveni v meditaci. Představte si, jak paprsek projde přes zbylé čakry do čakry první (kořenové) a odtud do jádra Země ve kterém chvíli pobude a vrátí se přes všechny čakry zpátky do čakry korunní. Představujte si, jak postupně zpětně prochází přes všechny energetická centra v těle a jak se vám rozlívá v celém těle teplo a chvění.
Chvíli v tomto stavu buďte. Po chvíli si začněte představovat jak se vaše zářící 7má korunní čakra spojuje se všemi korunními zářícími čakrami všech bytostí, které momentálně meditují.

2. Krátce po tomto okamžiku vyjádřete svůj záměr, který poslouží jako nástroj pro urychlení Události (vzestupu) a odtajnění veškerých informací, které byly a jsou před námi zatajovány.
3. Vizualizujte si, jak se spojený kolektivní paprsek světla rozšiřuje do energetické sítě Země a jak se spojuje s korunní čakrou každé vědomé bytosti na povrchu i pod povrchem této planety a kdekoliv v našem solárním systému (sluneční soustavě) Vizualizujte si, jak se všechny bytosti, zapojené do situace na planetě Zemi harmonizují za účelem projevení se Odtajnění a Události v co nejkratším časovém rámci a pozitivním způsobem. Vizualizujte si odtajnění obrovského množství informací o mimozemských civilizacích a o tajných vesmírných programech v masmédiích. Vizualizujte si, jak nastala událost a jak došlo ke konečnému osvobození Planety Země.

Tato meditace proběhne i v sobotu, 28. listopadu, v 21:12 večer středoevropského času (CET). ) This equals 10:12 pm EET in Cairo, 8:12 pm GMT in London, 3:12 pm EST in New York, 2:12 pm CST in Chicago, 1:12 pm MST in Denver and 12:12 pm PST in Los Angeles, and 4:12 am CST on Sunday, November 22nd in Taipei. Čas meditace pro vaši časovou zónu si můžete přepočítat na tomto odkaze:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Event+Meditation&iso=20151121T211221&p1=168

S pozdravem a přáním úspěšné pomoci na cestě vzestupu přeje Merkaba.H

Scházíme se také v komunitě Planeta Zem a MY a to jak na Fb, tak na VK. Uvedeno Zde :VK a ZDE: FB

Zobrazení: 3400

Komentář přidal(a) Marcela dne 20.Listopad.2015 v 14:47

Není tu uveden čas,kdy tato meditace proběhne.

Komentář přidal(a) míca dne 20.Listopad.2015 v 15:35

sobota 21.11. večer 21:12 hod. - jak je psáno, jeden důležitý cyklus končí a nový začíná

Komentář přidal(a) René Merkaba Hajda dne 20.Listopad.2015 v 18:48
Komentář přidal(a) Marcela dne 21.Listopad.2015 v 10:42

Je to možná hloupá úvaha,ale zajímalo by mne kdo vlastně používá technologie na mizení lidí.Myslím si kdyby tyto technologie vlastnili nejmocnější státy této Země,tak k čemu by byly nálety? Proč by nepoužilitento přesun vojsk,kde by zneškodnili,přímo teroristy a nepotřebovali by rozbíjet letecky celou zem. to se mi zdá takové divné.

Komentář přidal(a) Bryony dne 21.Listopad.2015 v 17:57
Komentář přidal(a) René Merkaba Hajda dne 23.Listopad.2015 v 21:29

Globální prediktor  ZDE

Komentář přidal(a) René Merkaba Hajda dne 1.Prosinec.2015 v 20:01

Otevřený dopis vrcholovým manažerům: Co UDÁLOST znamená pro lidstvo – a pro vás ZDE vřele doporučuji k přečtení

Komentář přidal(a) René Merkaba Hajda dne 4.Prosinec.2015 v 21:02

Klobouk dolů před Danielem Landou. Nevěděl jsem, že byl před sedmi lety tolik nadčasový.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 21.1.2020

Modro - diamantovo - zlatá v jej fyzickom i nefyzickom prejave. O tom je energia, ktorá vytvorila priestor pre VLNU - pred ktorou nikto neutečie. Nikam sa neskryje, nezahrabe pod zem ani neodletí. Je očistná a súčasne všetkých milujúca. Bez hrmotu,…Zobrazit další
před 11 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)* ynikající video o DNA a jeho možnostech a…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
neděle

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby