* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kolaps vlády čtvrté říše (a s ní souvisejících Covid hysterií) pravé začíná nabírat na obrátkách - konečně! :-)

Hrozba
Puč páchaný v očích celého světa Joe Bidenem a demokraty je pouze nejnovějším americkým obratem v převzetí národů Ilumináty 4. říše, nesprávně pojmenovanými „Nový světový řád“ nebo „Hluboký stát“.


Tyto démonické síly se snaží vyhladit lidstvo tím, že chtějí udržet naživu jen pouze méně než 500 milionů snadno ovladatelných otroků. Této kontroly bylo plně dosahováno od roku 1947 založením všech vojenských, kulturních, politických a ekonomických institucí v mezinárodním měřítku schopných potlačit sebeurčení národů. Nejviditelnějším příkladem je Evropská unie.

Odpověď
V kapce s názvem „Slib úsvitu“ vám Clearlook odhalil existenci tajné a autonomní vojenské síly, která měla od července 1963, zničit tyto síly zla, které zotročovaly lidstvo. Jeho tvůrce, prezident John Fitzgerald Kennedy, nazval tuto sílu „Společnou operační jednotkou pro boj za vlast“ nebo-li „JOHWU“.
Jeho prvním vrchním velitelem (červenec 1963 až říjen 1972) byl generál Maxwell D. Taylor s admirály Davidem L. McDonaldem (červenec 1963 až srpen 1971) a Claude V. Ricketts (červenec 1963 až duben 1973) jako jeho dalšími veliteli. Tito vyšší důstojníci současně zajišťovali své oficiální velení v Pentagonu.
Hierarchické postavení v rámci hodností „Společné operativní jednotky pro boj za vlast“ nereaguje na stejná pravidla jako v „oficiální“ americké armádě. Plukovník tedy může být perfektně nadřízeným admirála nebo generála ve velitelské skupině, pokud jsou jeho terénní dovednosti lepší. Pro zjednodušení vypadá struktura velení „JOHWU“ trochu jako struktura izraelské armády (Tsahal), kde nižší důstojník může vnutit své rozhodnutí nadřízenému, pokud jsou jeho bojové zkušenosti lepší.
V roce 2008 byla tato tajná armáda pod velením téměř výhradně důstojníků NAVY přezdívána jejími členy podle úrovně utajení 17, nejvyšší ve Spojených státech, ke které má tato armáda přístup. Úroveň utajení 17 se nazývá úroveň „Q“, toto písmeno je 17. v abecedě.

Způsoby
Personál „Q FORCE“ zahrnuje 64 Američanů, 17 Britů, 12 Francouzů, 5 Rusů, 4 Belgičany a 1 Němce, celkem 99 lidí, z nichž 13 tvoří vrchní velení. V roce 2020 dosáhla síla „Q FORCE“ 3 357 žen a mužů, z toho 374 civilistů a 3 283 vojáků.
Tato čísla neposkytují žádnou představu o skutečné síle této síly, protože její civilní a vojenský personál jsou většinou elitní kádry a instruktoři, kteří dohlížejí na oficiální jednotky v tajných vojenských operacích. Tyto pravidelné jednotky si neuvědomují, že pracují pro a s „Q FORCE“.
Například speciální síly z námořní pěchoty a armády nedávno nevědomky operovaly s „Q FORCE“. Tyto operace proběhly v dubnu až květnu 2020 pod krycím názvem „Lord War“ a umožnily propuštění 3 667 dětí zadržovaných v tajných pediatrických zařízeních „bratrství“ na americkém území. Během těchto operací bylo také provedeno 1 468 zatčení pedosatanistů.
Obecně je známo, že „Q“ je speciální část „Q FORCE“ využívající prostředky NSA k výchově a pomoci ženám a mužům, kteří se odvážně rozhodli bojovat se zlem. Tato část „Q“ je trochu tím, čím byl SOE (Special Operations Executive), a také tím, čím byla BBC během druhé světové války. Podobně jako dnes „Q“, tak i tyto organizace informovaly obyvatele, kteří trpěli cenzurou a nacistickou botou a pomáhaly hnutí odporu tím, že mu poskytovaly výcvik a prostředky k boji proti nepříteli v jeho týlu.

Příprava
Po dobu 45 let „Q FORCE“ nejprve infiltrovala „Bratrství hada“, které spojuje všechny ilumináty na světě a vládne 4. říši, a také „Kabalu“, která spojuje všechny neiluminátské členy nižší hodnosti 4. říše. V letech 2008 až 2016 „Q FORCE“ převzala kontrolu nad NSA a pomocí svých nepředstavitelných prostředků získala důkazy o většině zločinů spáchaných 4. říší a všemi světovými elitami, aby je mohla soudit, až přijde čas. Po zvolení jejího vrchního velitele Donalda Trumpa na jedné straně zmařila „Q FORCE“ 44 pokusů o atentát na prezidenta organizovaných Antikristem Husajnem Obamou. Dále připravila plán na zdokumentování všech důkazů o zločinech velezrady a státního převratu, které provedli Obama a jeho spolupracovníci ve volbách v roce 2020.

Plán
Plán má dvanáct fází po 60 dnech a trvá téměř dva roky. Složitost tohoto procesu vyplývá ze skutečnosti, že prezident Trump přísně dodržuje zákony a ústavu Spojených států. První tři fáze budou nejnebezpečnější a nejtěžší. Po dosažení tohoto milníku se devět zbývajících fází vyjeví samo. Zde budeme podrobně popisovat pouze první tři fáze. Tyto fáze mají kódové označení Godwin 1, Godwin 2 a Godwin 3.

Godwin 1: Tato fáze probíhá od 24. ledna do 31. března 2021.
Operace „Castle Storm“
Začne to v neděli ráno zatčením pučisty a pedosatanisty Joea Bidena a všech volených úředníků (republikánů a demokratů) obviněných ze zločinů velezrady a puče, trestných činů trestaných trestem smrti. Na základě stávajících zapečetěných obžalob by se mohlo stát, že tohoto dne by mohlo býto zatčeno 384 kongresmanů a 146 senátorů. Budou zadržováni na Guantánamu. Stanné právo bude ve Spojených státech vyhlášeno ve stejný den a armáda převezme kontrolu nad médií a internetem, aby ukončila cenzuru a svobodně informovala občany.

Operace „Thunderlaw“
V průběhu měsíců února a března budou vojenskými soudy přednostně souzeni všichni volení představitelé a další obžalovaní, kteří se účastnili volebních podvodů, aby se co nejrychleji ověřily důkazy o podvodu a o skutečném počtu hlasů, které získal každý z obou kandidátů.

Operace „Lafayette Storm“
Tato operace probíhá od 1. března do 31. března 2021. „Q FORCE“ pomůže francouzské armádě zatknout členy vlády za porušování úředních povinností a za velezradu na základě drtivých důkazů shromážděných americkou armádou, které budou zveřejněny počátkem března. Předseda Senátu bude jednat jako prozatímní a poté zorganizuje nové prezidentské volby. Francouzská a americká armáda sjednotí své úsilí, aby se zabránilo opakování masivních podvodů z roku 2017, které ukradly Francouzům volby.

Godwin 2: Tato fáze probíhá od 1. dubna do 31. května 2021.
V této fázi dojde v podstatě k zatčení a souzení vojenskými soudy tisíců pedosatanistů z politické, ekonomické, mediální a kulturní elity. Rovněž bude možno vidět rozsáhlé vojenské operace proti mafiím ve Spojených státech a jinde. Armáda také poskytne pomoc ve velkém měřítku milionům lidí oslabených globálním kolapsem, který pravděpodobně nastane do konce dubna a bude ruinovat svět.

Godwin 3: Tato fáze probíhá od 1. června do 31. července 2021.
V této fázi bude v zásadě možno uvidět konečné ověření obrovského počtu hlasů ve prospěch Trumpa (78% hlasů) a instalaci nového Kongresu a nového Senátu, kde budou mít Trumpovi
příznivci absolutní většinu.
Stanné právo bude zrušeno a bude obnovena demokracie. Obě komory pak budou hlasovat o nové Ústavě a budou založeny Státy Ameriky, které nahradí Spojené státy americké.

4. července bude Trump vítězně zvolen prvním prezidentem „Států Ameriky“. Tato nová americká revoluce skutečně osvobodí Ameriku od její závislosti na anglické koruně a Rothschildově bance (ovládané pomocí FEDu), což znemožňovalo skutečnou nezávislost a sebeurčení amerického lidu. Od července Trump obnoví zlatý standard jako měřítko měn, což skoncuje s kolapsem, Novým světovým řádem, WTO i fašistickou mocí Evropské unie.
Bude to smrt Čtvrté říše.

Po těchto událostech budeme mít spoustu času na diskusi o následujících fázích, které změní tvář světa.
Nyní znáte náš plán, který je nyní váš.
Bůh žehnej Francii a Americe.
Pokud jde o vás, kteří nás čtete, protože jste se postavili proti zlu, jste již požehnáni Bohem!

Článek přložil Milan H., Děkujeme

Zdtoj výše uvedeného textu v anglickém originálu ZDE.

Více souvisejících informací je uvedeno v článku: Zprávy od meldy 24.Q1.2Q21 ZDE.

Úzce související článek: Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech Uvedeno ZDE.


... (Částečně) neověřeno, ale velice pravděpodobný a očekávaný scénář – překládám přečdevším popisek videa:
putin, trump a xi spolupracují ***** Thaiwanská armáda a americké ozbrojené síly mají přistát na pevninské Číně, až v příštích měsících zkolabuje Komunistická strana Číny.
Tato nejnovější zpráva je stále nepotvrzená, ale vypadá slibně. Čínská komunistická strana je rozpouštěna pomocí amerických, tchajwanských a čínských sil.
Prezidenti trump, putin a čínský předseda Xi koordinují tuto dlouho plánovanou operaci, která trumpa po jeho drtivém volebním vítězství 3. listopadu 2020 vrátí jako Prezidenta tam, kam patří.
Dle ženy hovořící na telefonu ve videu se toto stane před 21.3.2021. V měsíci únoru se připoutejte! ...
Více v článku: Zprávy od meldy 3Q.Q1.2Q21 Uvedeno ZDE.

Související text: Kongres USA potvrdil, že trump je stále současným prezidentem – Paulette Stevensová Překlad anglického textu najdete dole v článku: Zprávy od jury 30.01.2Q21 Uvedeno ZDE.

Jak je vidět, tak Biden nepřevzal velení nad armádou. Nebo že by to byla jen pouhá náhoda, že armádní "generál", kterému má Biden velet, zapomněl doma své odznaky? :-) A pročpak asi Tramp nepředal Bidenovi kufřík a kódy na atomové zbraně? Že by také zapomněl anebo, že by … ? Co myslíte, jak dlouho ho patrioti ještě nechají hrát si na prezidenta. Nuž ať si každý věří, čemu chce, ale fakta o této frašce časem tak jako tak vylezou na povrch.


* Zprávy od meldy 26. Q1.2Q21 Uvedeno ZDE.
* Zprávy od jury 26.01.2Q21 Uvedeno ZDE.
Prvním Trumpovým funkčním obdobím bylo nainstalování právního rámce pro sting operaci, která je měla polapit do sítě velezrady, špionáže a krádeží voleb, a zároveň předvést lidem, jak blízko jsme se dostali ke komunisticko-fašistické pekelné scéně tyranie, která se nesla v duchu Třetí říše.
Obraz událostí současných i budoucích jsem dokončil, avšak odhalování je po částech.


Jakmile bude trump pryč a my znovu získáme svoje právoplatné místo v Bílém domě, dávejte si pozor, jestli jste ho podporovali a souhlasili s jeho činy, protože hned potom po vás půjdeme. Pocítíte pomstu národa. Nezůstane kamene, který bychom neobrátili, až si vás najdeme v tomto velkém národě. Neboť jste to vy, kdo jste nás zradili.” – Kamala Harris, 18.6.2020 ANO, TOHLE SKUTEČNĚ ŘEKLA!

Kamala Harris prohlásila: Jakmile bude trump pryč a my znovu získáme svoje právoplatné místo v Bílém domě, dávejte si pozor, jestli jste ho podporovali a souhlasili s jeho činy, protože hned potom po vás půjdeme. Pocítíte pomstu národa. Nezůstane kamene, který bychom neobrátili, až si vás najdeme v tomto velkém národě. Neboť jste to vy, kdo jste nás zradili.” – Kamala Harris, 18.6.2020 ANO, TOHLE SKUTEČNĚ ŘEKLA!

* Alex Jones interviews General Michael Flynn Here.
* Game Over: President Trump and The Leveled Playing Field | Ultimate Insight Here.
* Game theory castle rock – Juan O Savin -you are watching a movie Here.
* Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance' Here.


Masmédiím nevěřte, neboť masmédia jsou vlastněna ne-mocnými psychopatickými globalisty, kteří lidstvu podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili.

* Jakým způsobem je pomocí masmédii vyráběno a vším možným neustále ohlupováno stádo zvané homo sapiens, Vám objasní film: Vrtěti psem - Wag the Dog (1997) CZ dabing.avi, který je ke stažení - přehrání ZDE.* Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! - ZDE.


* (CZ) Out of Shadows - Vystoupení ze stínů [DOKUMENT] Viceo s cz titulky ZDE. Je to jasné, česká společnost je rozdělená. Jedna část má informace z České televize, a druhá část používá mozek.

Vtip, který možná není vtipem.

Pošlete to dál,
neboť jen neinformovaný člověk a hlupák se dá snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat!
.

Zobrazení: 1093

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Leden.2021 v 14:34

* KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? Uvedeno ZDE.
* To, co bylo před mnoha lety považováno jen jako pouhá konspirace je dnes drsná realita, v podobě uměle a záměrně vyvolávané Covidové hysterie a s ní spojenými restrikcemi. Uvedeno ZDE.
* A pak že to jsou jen pouhé konspirace, aneb co na nás ne-mocná elita opět chystá, proč být na pozoru a proti čemu a jak je třeba se bránit. Uvedeno ZDE.
* Kdyby v USA vyhrál Beiden, bylo na Vás/Nás nachystáno tohle: Podrobnosti ZDE.


* Bill Gates – Mesiáš Depopulace – Vakcíny s Čipem – 5G Sítě – Lockdown – Aktivní a pasivní RFID – Prodej Vašich Bio dat Uvedeno ZDE.
* "Re-klamy" na zatím ne-povinnou vakcinaci všech obyvatel. Skočíte ne-mocným a jejich prolhaným médiím na špek? Nepanikařte a raději si zjistěte fakta !!! Uvedeno ZDE.
* Prohra Trumpa? To by byl konec civilizace! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Leden.2021 v 14:34

Trumpova óda na korporaci! (geniální tah na odstranění hlubinného státu - kabaly) - TRUMP ODE TO THE CORPORATION!

D.C. je oplocený a prezident se nikdy nevrátí do Bílého domu. Ale ne z důvodů, které si možná myslíte.

Nebojte se, bude vybudován nový Kapitol a skončí daně z příjmu placené výběrčím daní v Korporaci, která je nyní v rukou nové administrativy. Dali si tu práci, aby ukradli korporaci, jejíž majetek je právě zabavován. Většina z nich to nečekala, protože ani nevěděli, že jejich národ je Korporace. Ale je tomu tak, ale nyní už jí státy nepodléhají. Prosím, přečtěte si dál, abyste pochopili podstatu bitvy, ve které se nacházíme.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-74.png

Seznamte se se zloději za denního světla. Tak hrdě si nárokují, co není jejich, aby si vzali…nebo ano?

V roce 1871 byl vládou proveden pobužující čin. Převrat byl proveden s cílem přepsat ústavu a umístit MY LIDÉ ve všech hlavních městech, pod novou korporátní smlouvu převádějící Spojené státy americké do nové korporace Spojených Států Amerických, která převedla moc My Lidé a ústavu na novou korporaci. Když to udělali, umístilo to občany do Spojených států jako majetek Korporace, která byla soustředěna ve Washingtonu D.C. Tato akce učinila z Washingtonu D.C. ZAHRANIČNÍ ENTITU na americké půdě suverénních států. Byla založena půjčkou z Vatikánu, když byl D.C. převeden do městského státu, a tato korporátní entita pak vládla nad lidmi. V tomto procesu jim byla odebrána občanská práva. Nikdo si to neuvědomil.

Když udělali makléřskou dohodu, aby získali půjčku od Vatikánu, udělali to přes londýnskou centrální banku. Tehdy převedli veškerý majetek v D.C. Columbia do korporátní jednotky D.C. zahraniční korporace. (Viz DĚJOVÉ POZADÍ níže v tomto článku).

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-76.png

Založení této korporace v D.C. je velmi důležité pochopit, neboť když prezident trump v roce 2018 podepsal exekutivní příkaz o vměšování do voleb/podvodech pro zahraniční i domácí subjekty, nastínil, jak budou zabavena aktiva. Prezident a lidé věděli a měli důkaz, že převrat vyšel z Korporace Spojených států amerických spolu s dalšími cizími státy a korporace v D.C. jej ignorovala.. Pokračovali ve svých ilegálních krádežích a armáda nyní zabavuje majetek této cizí země známé jako KORPORACE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. Zdá se, že exekutivní příkaz prezidenta trumpa byl ve skutečnosti po celou dobu namířen proti firemní bažině/kabale ve Washingtonu D.C. D.C. je nyní zazděné a plné vojenské stráže.

President donald j. trump se natrvalo odstěhoval, protože nemůže být prezidentem Svrchovaného národa v cizí zemi, což Bílý dům a Kapitol jsou. Prezidenta trumpa zvolili My Lidé. Ne Korporace.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-78.png

Po opouštění Bílého domu donaldem j. trumpem, bude D.C. uzavřeno, protože nebude možné, aby cizí vládce vládl nad suverénní zemí, proto musí být cizí vládce uzavřen. V tomto případě by to byla tato nová administrativa.

Teď vidíte, co je míněno Lin Woodovými výkřiky, že jsme ve druhé revoluci.

Doslova sledujeme znovuzískání Spojených států amerických. Co to znamená pro „My lidé“? Je to mnoho věcí. Jedna z nich, berňák (IRS) nikdy více. Sledujte a uvidíte, jak to dopadne. Je to geniální tah. Bůh je ve vedení tohoto národa a nyní vede své vyvolené, aby obnovili tento velký národ povolaný jeho jménem.

Dějové pozadí

Londýnská City (City of London – to je kilometr čtvereční v rámci Velkého Londýna) není technicky součástí Velkého Londýna nebo Anglie, stejně jako Vatikán není součástí Říma nebo Itálie. Podobně Washington DC není součástí Spojených států, které ovládá. Tyto tři entity mají jediný cíl a tím je odstranit starý světový řád suverénních národů a zavést nový globální světový řád pod jednou vládou, pod železnou pěstí kabaly. (pozn. tři obelisky)

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-83.png

Tyto suverénní, korporátní entity mají své vlastní zákony a vlastní identitu.Mají také své vlastní vlajky. Níže je vidět vlajka Washingtonu DC. Všimněte si tří hvězd, představujících trojici těchto tří městských států, známých také jako Říše města. (Číslo 3 má také vysoký esoterický význam.)

Vláda Spojených států, Kanady a Británie jsou dceřinými společnostmi koruny, stejně jako Federální rezervní systém v USA.. Vládnoucí anglický monarcha je také podřízený koruně. Globální finanční a právní systém je řízen z londýnské City Korunou.

Kilometr čtvereční tvořící centrum Velkého Londýna je globálním sídlem moci, alespoň na viditelné úrovni.

Washington DC byl založen jako městský stát v roce 1871 přijetím zákona z roku 1871, který oficiálně založil Spojené státy jako korporaci pod vládou Washingtonu, která je sama podřízena londýnské City.

Korporace řídí prezidenti, a proto nazýváme osobu, která je vnímána jako osoba zastávající nejvyšší mocenské křeslo v zemi, „prezidentem“.

Faktem je, že prezident není ničím jiným než loutkou centrálních bankéřů a nadnárodních korporací (které jsou samy ovládány Vysoce církevním svobodným zednářstvím), které skutečně ovládají tuto zemi a nakonec rozhodují.

Washington DC funguje v systému římského práva a mimo omezení stanovená ústavou Spojených států. Nesvatá trojice globalistické kontroly: Vatikán, The City of London & Washington D.C. – (awakeandaware.ca)

Vlajka Washington D.C.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-79.png

Vatikánská vlajka

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-80.png

Papežské státy jsou území na východním pobřeží bývalých Spojených států pod svrchovanou přímou vládou papeže, od pádu Spojených států kolem přelomu dvacátého století do současnosti. Papežské státy jsou jednou z regionálních mocností Chesapeake Bay, kontrolují město Washington, stejně jako velkou část okolí. Papež také drží několik měst, baronátů a dalších držav mimo Washington, čímž vytváří složitou síť držav, které vzdávají hold přímo papeži.

Papežské státy se zrodily z bývalých Spojených států, na které moderní svět pohlížel jako na starobylou říši a na rodící se kontinentální vládu. Po násilném převratu ve Washingtonu založil papežské státy Chester Hale Fitzgerald, postavené na víře nového náboženství, které se později stalo unionismem. Papež však tvrdí, že jeho moc pochází z amerického impéria, které údajně poskytlo prvnímu papeži úplnou moc nad impériem prostřednictvím Lincolnova daru, padělaného amerického imperiálního dekretu. Dokument byl od té doby používán na podporu nároků papežství na politickou autoritu. Poznejte svou historii…více se dočtete zde:

https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos)

Vlajka City of London

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-82.png

Jak jsou tedy tato tři města nakonec propojena? Nejprve se musíme vrátit k templářským rytířům a jejich počáteční 200leté vládě moci. Vidíte to na vlajce londýnské City. Přečtěte si o vlajkách všech zahraničních subjektů zde.

Závěrem: Korporace zvaná Washington D.C. je nyní zahraniční entitou na americké půdě suverénních států. Byla založena půjčkou od Vatikánu, když byl D.C. převeden do městského státu a této korporace. Nyní je v obležení za zasahování do voleb My Lidé Spojených Států spolu s Vatikánem a dalšími cizími národy, které se vměšovaly, jako je Německo, Itálie Čína, atd. Nyní jsou nepřítelem státu a jejich majetek bude zabaven. Náš armáda už toho obra sundával, jak jsme toho byli svědky, zatímco se všechny oči upíraly na podvody s voliči.

Je to ve slově shake down (důkladná reorganizace)

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-87.png

A podívejte se na Gagu uvnitř Apotheosis Capitol Dome (vyrůstající do řad Boha). Opravdu věříte, že by otcové zakladatelé povolili namalovat řecké a římské bohy na kopuli rotundy? Věříte, že by měli na kopuli Artemidinu bohyni svobody? Myslíte, že by George Washington chtěl jeho sochu, vydávající se za Bafometa v kupoli Kapitolu, která by ho pozvedla do řad boha? VŠICHNI ODPOVĚDI JSOU NE!

Celé sídlo korporace bylo rozloženo tajnými společnostmi ve tvaru pentagramu, který ctí boha, kterého následují, boha Baalových obětí dětí. Smutné, ale tak pravdivé. Vše, co je skryto, bude odhaleno.

Povinnost zabezpečit nejprve Ameriku nikdy nekončí Pompeo

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-88.png

Takže buďte trpěliví a pamatujte, co řekl Trump, NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE!

A pro ty, kteří si myslí, že je to hromada sr*ček, cituji slavnou větu z epického filmu, Jih proti Severu…. „Upřímně řečeno, má drahá, je mi to fuk!”

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-89.png

Proč ne, ti co rádi říkají NE vygooglete si antifa.com. ….a podívejte se na nové webové stránky korporace! Dovede tě to k tomu.

Šťastnou cestu všem, až se bouře prožene, a ať je každý v bezpečí v mocných rukou Otce Boha, když vykonává své dílo, úžasné dílo!

Dianne Marshall

(hmm, vypadá to, že tohle je originál)

Přeložil jura

Zajímavá teorie:
Přítel má zajímavou teorii: Aliance oddělila DC (68 čtverečních mil) jako samostatnou cizí zemi a republiková armáda ji okupuje. Biden složil přísahu jako prezident velmi malé zbankrotované zemi / obchodní společnosti.

Je to vynikající teorie. Vysvětluje, proč jednotky Národní gardy, které jsou v současné době ve Washingtonu, reprezentují všech padesát států. A vysvětluje to, proč hlídají „vězně“ v budově Kapitolu.

Co se týče načasování budoucích událostí? Je to jen dohad. Připomenu vám jednu oblíbenou Q frázi: 23 = BOLEST. Mohlo by to být 23. ledna? To by bylo tři dny po falešné inauguraci – o níž se dnes mnozí Anonové domnívají, že byla předtočena.

„Vstane prezident trump z mrtvých“ o tři dny později, jako v příběhu Krista?

Q vždycky říkal: „Bude to BIBLICKÉ.“
Dalším datem, o kterém Anons diskutuje, je 4. březen pro nové volby na základě požadavků NESARA/GESARA. Věřím, že v zákulisí, NESARA/GESARA a RV/GCR jsou připraveni vyrazit na povel. Všechno je to o načasování.

Jak Judy říká už léta, „Trpělivost je ctnost.“ Je to něco, s čím jsem vždy bojovala, takže mám spoustu praxe! Mám neotřesitelnou víru v Boží plán Aliance. Je to opravdu všechno o načasování.

Držte linii, Světoví patrioti.

Where We Go One We Go All.

Celý článek je pod nízvem: Zprávy od jury 22.01.2Q21 Uvedeno ZDE.

* David Icke MUST SEE! INFORM YOURSELF Here.

* KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? Uvedeno ZDE.
Rozesílejte výše uvedené, ať jsou lidé v obraze.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Leden.2021 v 21:36

To je ale překvapení.

Přečtěte si tento článek. Je to jen horší a horší. Další člen Bidenova týmu, který je spojen s Pekingem. V tuto chvíli se zdá, že Bidenova ‚vláda‘ by byla vlastněna ze 100 % Xi (CCP) - Čínskou Komunistickou stranou. To nelze připustit.

„Nikdy nebudeme socialistickou zemí“, POTUS trump 2017.

EXC: Bidenův personální šéf sloužil v čínské zpravodajské organizaci označené FBI pro nábor západních špionů.

https://thenationalpulse.com/exclusive/biden-personnel-adviser-chin...

A další jedinec do Bidenova týmu napojený na CCP, tentokrát jako náměstek ministra obrany. Cituji:

https://social.quodverum.com/@REX/105580116814918152

‚Kahl, dlouholetý Bidenův poradce pro národní bezpečnost, byl úzce zapojen.. jaderná dohoda s Íránem uzavřená Obamovou administrativou a údajně sehrála klíčovou roli při vyjmutí jazyka označujícího Jeruzalém za hlavní město Izraele z platformy Národního demokratického konventu 2012.‘

Tihle cvoci jsou Xiho užiteční idioti. Máme věřit, že pro ně hlasovalo 81 milionů občanů.

https://freebeacon.com/national-security/china-ties-raise-questions...

Čínské vazby vyvolávají otázky pro Bidenův výběr na nejvyšší obranný post.

POTUS trump bude prvním prezidentem v živé paměti – ne-li vůbec – který nebude v den inaugurace v DC.

https://social.quodverum.com/@REX/105580411197239445

trump opustí DC kolem 8.00 v AF1, což mu umožní být na Floridě do 11.00. Všimněte si, že trump neustoupil, nechce mít nic společného s China Joe a bude mimo DC na bezpečném místě na (předpokládám) Floridě, ve chvíli kdy má být Biden slavnostně uveden do úřadu.

Zajímavé.

https://justthenews.com/government/white-house/trump-leave-washingt...

trump chce odjet z Washingtonu v den inaugurace, dokud je oficiálně prezidentem.

***** ****

QAnon pro demokraty? Hillary Clintonová a Nancy Pelosiová si myslí, že putin NAŘÍDIL trumpovi, aby zahájil obléhání Kapitolu.

https://www.rt.com/usa/512912-clinton-pelosi-putin-trump-capitol/

A zase to Rusko ...

... Co když ve chvíli kdy POTUS nastoupí na palubu Air Force One pro svůj tradiční „poslední“ let, to znamená, že se to všechno spustí, včetně EAS (emergency alert system – nouzový výstražný systém)? Pompeo nebo Scavino tweetne „Drazí Američané, bouře je nad námi“?

https://gab.com/qalerts/posts/105584280959239232

https://qalerts.app/?n=35

(drop přeložen v předešlém článku – MonkeyWerx)

Nikdo z nás to neví. Můžeme jen čekat a uvidíme. Právě jsem se vrátil z nákupu popcornu. ...

... Nikdo z nás neví, jak a kdy se to všechno odehraje. Když to víme my, vědí to I oni. 5:5? Co když (volební) zločin musí být dokonán (složen přísahou), aby spustil pád kladiva? Armáda je jediný způsob. Uvidíme. Příliš mnoho náhod.

https://gab.com/qalerts/posts/105584265028950911

... JUST IN: Chráněnkyně Johna Brennana Gina Haspelová odstoupila z funkce ředitele CIA poté, co zakryla čínské vměšování do voleb v roce 2020.

Více je pozdobností je uvedeno ZDE.

Zachovejte klid prosím, neboť odpůrci globalistů na celém světě velice dobře vědí, že demokraté, nebo lépe řečeno prodloužená ruka Deep State, neboli Hlubinného (Hlubokého) Státu, čili globalistů se k moci nesmí za žádnou cenu dostat, neboť by to byl zánik civilizace!

Odpůrci globalistů si jsou velice dobře vědomi toho, že pokud by globalisté (převlečení za demokraty) převzali moc, tak by celosvětově opět začala nejen Covidová hysterie (a s ní spojené všemožné donucovací taktiky na prosazení povinného očkování), ale nastalo by i tažení na Rusko a vyvolání války na celosvětové úrovni.

Taktéž velice dobře vědí, že hrstka světové populace, která by po očkování a skončení války zůstala, by byla pomocí čipů, nanotechnologie a 5G technologie ovládaná na dálku. Tohle je jistě dostatečný důvod k tomu, aby patrioti celého světa zabránili tomu, aby se globalisté k moci mohli dostat.

* V Kanadě bylo již nachystáno to, co je uvedeno v článku: Jsou tyto uniklé informace opravdu bláznivým COVID plánem Trudeaua na rok 2021? Rozhodněte se sami.… Uvedeno ZDE. ( Tohle globalisté nepřipravovali jen pro Kanadu, ale pro celý svět, tedy i pro Vás/Nás a mělo to začít již v roce 2017, jenže zvolení Trampa místo Hillary vzalo globalistům vítr z plachet! :-) )

* Úzce související článek a videa: Planetární lockdown – rozhovor s Catherine Austine Fittsovou o současné situaci Uvedeno ZDE.

* 2021-01-14 Aktuální komentáře ANS – PhDr. Vladimíra Vítová a JUDr. Karel Hais Video ZDE.

* Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! Uvedeno ZDE.

* Pro uklidnění Vám doporučuji přečíst si článek: Bleskovka carstena 2Q.Q1.2Q21. Skutečně si myslíte, že je všemu konec? Uvedeno ZDE.

... Překlad části níže uvedeného videa: Jako mnozí, myslel jsem si, že je konec ve chvíli, když Biden složil přísahu a stal se CiC (?). Jak jsem se mýlil. Kvůli podvodu (jak bylo poukázáno), jestli má armáda důkaz, tak mají povinnost pod vojenským právem odstranit falešnou vládu a ustanovit novou civilní vládu pod vojenským zákonem 11.3, který byl aktovován dnes, když Biden složil přísahu (Q 26: když je 11.3 ověřen jako první marker).

Panoval strach v McCarthyho éře, že komunisti převezmou kontrolu nad naší vládou, takže byly zavedeny opatření pro armádu, aby nás ochránili, pokud se něco takového stane. Tyto opatření dovolují armádě převzít kontrolu ve chvíli, kdy odstraňují útočnou vládu a obnovují legální civilní vládu (armáda zajišťuje volby, aby toho bylo dosaženo). Doslova, armáda byla zavedena jako poslední linie na obranu Konstituce, pokud by byla zavedena nelegální vláda.

To je důvod proč neposlali vládní letadlo pro presidentského kandidáta, protože vědí, že není legitimní president a ve chvíli kdy složil přísahu se vláda stala nelegitimní (útočná) a armáda je povinna za obnovení legální civilní vlády (jinak zahraniční síly převezmou kontrolu – viz 1).

Q čekl, že konec nebude pro všechny. Řekl nám to trump, flynn a další, že Amerika dostane lekci s Konstituce. Takže lidi, od odpoledne, kdy Biden složil přísahu s asistencí cizích států, udělal vládu nelegitimní a v podstatě dal kontrolu armádě.

Takže, jako mnozí, když jsem si myslel, že je konec ve chvíli kdy dnes Biden složil přísahu, jsem si uvědomil, že Q řekl, že je NUTNÉ, aby se to stalo, aby mohla armáda převzít kontrolu, aniž by to vypadalo jako vojenský převrat (Q řekl, že to všechno musí být uděláno podle předpisů – by the book).

Výše uvedené je překlad části videa s názvem: Ep. 2383b - Military Control, 11.3 Verifies As 1st Marker, The End Won’t Be For Everyone Video - Here.

Více v článku: Zprávy od jury 21.01.2Q21 Uvedeno ZDE.

Související článek: KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? Uvedeno ZDE.


* “Bidene, tys tyhle volby nevyhrál, jsi lhář a podvodník!” Absolutní pohrdání: Národní garda se při inauguraci otočila zády k prezidentovi Bidenovi (VIDEO). Historicky poprvé! Uvedeno ZDE.

* Právě jsme viděli největší zločin kdy spáchaný v historii USA. Všechno naživo v televizi. Text - Here. (Dokonali svůj zločin.) (Fialová barva je symbolem prosazování agendy Hlubinného státu, neboli globalistů.)

Joe, ty víš, že jsem vyhrál. Donald J. Trump (Kliknutím na obrázek se obrázek zvětší.)

* Joe M: Je zločin pokusit se podvádět ve volbách. Ještě horší zločin je vlastní podvod ve volbách. Nejhorší zločin ze všech je ukrást volby, potvrdit falešné výsledky a dojít až k cílové pásce. Na stole teď leží maximální tresty a všechny jsme je chytili. Připoutejte se. Text - Here.

* Raisin Caine: Držte linii!! Přísahu složil před polednem, na Ukrajině byly vydány trestní příkazy a podle naší ústavy stačí jen JEDEN důkaz o zásahu do voleb a jsou neplatné – máme jich mnoho a nezapomeňte, kdo je náš Bůh! Držte linii! Text - Here.

* Raisin Caine: Vlastně teď si myslím, že do nových voleb máme nula (prezidentů) Text - Here.

* Ekonomické základy postaveny, Čas je téměř u konce pro [CB] centrální banku. Video - Here. Čas nadešel, Trump a patrioti vybudovali základy pro příští ekonomiku. Ekonomika bez [CB], to bylo naplánováno již dávno. [CB] ztrácí kontrolu a nyní je čas vzít si zpět naši hospodářskou budoucnost.

* Lék se rozšíří celosvětově, Načasování je všechno, Soudný den Here. [DS] (Deep Statě) / MSM (Main Streem Media) věří, že mají kontrolu, optika je důležitá. Patrioti jsou připraveni šířit lék celosvětově, soudný den se blíží a nic to nemůže zastavit, nic. Patrioti mají naprostou kontrolu a my jsme nyní připraveni dobýt zemi zpět. Čas se krátí a trump a patrioti mají vše na svém místě.

* Sledujte, jak MSM vytváří iluzi válečné zóny v DC. Zaplacení, aby lhali. Presstitutky všichni. Text - Here.

Připomínka – desetitisíce vojáků Národní gardy v DC kontrolují totožnost lidí, kteří OPUŠTĚJÍ oblast, ne ty kteří přijíždí. Pokud by byl skutečně bezpečnostní problém kolem inaugurace Bidena – nekontrolovali by totožnost lidí, kteří vstupují do oblasti….? Hmmm.

Jo a Anons říkají, že panty na bezpečnostním oplocení kolem Bílého domu jsou na VÝSTUPU, brání lidem odejít, ne dostat se dovnitř. Hmmm. (Po odchodu prezidenta Trumpa a Melanie nad Bílým domem nevlaje žádná vlajka. Možné známky vojenské převzetí moci?) Dovedete si představit, že by armáda za prezidenta trumpa jednala ještě před dneškem? Vojenské převzetí moci za trumpovy administrativy by poskytlo dokonalý scénář pro celostátní násilí, výtržnosti atd. Přesně to by Deep Fake, satanic Cabal chtěli.

Nakonec, 4000 členů Národní gardy skládá přísahu jako američtí maršálové. Proč? Protože armáda nemá pravomoc zatýkat lidi na americké půdě – ale američtí maršálové ano. Projděte si účet Neon Revolt na Gabu. Here.

Po odchodu prezidenta Trumpa a Melanie nad Bílým domem nevlaje žádná vlajka. Možné známky vojenské převzetí moci? Dovedete si představit, že by armáda za prezidenta trumpa jednala ještě před dneškem? Vojenské převzetí moci za Trumpovy administrativy by poskytlo dokonalý scénář pro celostátní násilí, výtržnosti atd. Přesně to by Deep Fake, satanic Cabal chtěli.

V této fázi můžeme jen divoce hádat, co se může stát v příštích dnech. Nicméně se množí důkazy, že se něco VELKÉHO chystá v srdci Washingtonu DC – a následné vlny pocítí celý svět.

Všeobecně se předpovídá, že cokoliv se bude odehrávat – již tento týden – má potenciál probudit nejhlubší nevědomé lidi na této planetě.

Při rozhovoru s šokovanými přáteli a členy rodiny mějte na paměti především tato slova: Soucit a bezpodmínečná láska. „Snažil jsem se ti to říct…‘ se nemusí vyslovit. Jejich rozpaky a výčitky budou zřejmé.

* Příjezd Prezidenta Trumpa a první dámy Melanie do Mar A Lago Text - Here.

* Více pozdobností ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

* Pokud umíte anglicky, doporučuji i toto: Everything will be revealed...soon Video - Here.

* Military - the Only Way 1-21-21 Video - Here.

* SCARE EVENT, It Had To Be Done By the Book... Video - Here.

* Ep. 2383a - [CB] China Have Rigged The Economic System Here.

* Ep. 2381a - Economic Foundation Built, Time Is Up For The [CB] Video - Here.

* Red Carpet Event || Sierra (NZ) Article - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Leden.2021 v 13:47

* Zpožděním k lepším zítřkům. 22.1.2021 Georgi A. Stankov Video ZDE.
* Souboj Titánů - Co dál? Pokračuje šachová partie a hra o trůn? Video ZDE.
* Aktuality 2112021 Vimeo ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Leden.2021 v 12:30

Jak je vidět, tak Biden nepřevzal velení nad armádou. Nebo že by to byla jen pouhá náhoda, že armádní "generál", kterému má Biden velet, zapomněl doma své odznaky? :-) A pročpak asi Tramp nepředal Bidenovi kufřík a kódy na atomové zbraně? Že by také zapomněl anebo, že by … ? Co myslíte, jak dlouho ho patrioti ještě nechají hrát si na prezidenta. Nuž ať si každý věří, čemu chce, ale fakta o této frašce časem tak jako tak vylezou na povrch.


* Zprávy od meldy 26. Q1.2Q21 Uvedeno ZDE.
* Zprávy od jury 26.01.2Q21 Uvedeno ZDE.

Obraz událostí současných i budoucích jsem dokončil, avšak odhalování je po částech.


* Prezident Trump uplatňuje zákon o povstání a další důležité zprávy 16.1.21 Video ZDE.
* Volby USA & Prezidentske Volby USA ( Mike Lidell CZ ) 11.1.2021 CZ titulky Video ZDE.
* Update 12.1.21 Nicholas Veniamin, Charlie Ward and Simon Parkes Video ZDE.
* Co se stalo včera.Co se stane do 20.1.Kdo bude inaugurován 21.1.Ch. Ward, S. Parkes, R.D. S. 7.1.21 Video ZDE.
* Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné relity! Uvedeno ZDE.


Kamala Harris prohlásila: Jakmile bude trump pryč a my znovu získáme svoje právoplatné místo v Bílém domě, dávejte si pozor, jestli jste ho podporovali a souhlasili s jeho činy, protože hned potom po vás půjdeme. Pocítíte pomstu národa. Nezůstane kamene, který bychom neobrátili, až si vás najdeme v tomto velkém národě. Neboť jste to vy, kdo jste nás zradili.” – Kamala Harris, 18.6.2020 ANO, TOHLE SKUTEČNĚ ŘEKLA!

* Alex Jones interviews General Michael Flynn Here.
* Game Over: President Trump and The Leveled Playing Field | Ultimate Insight Here.
* Game theory castle rock – Juan O Savin -you are watching a movie Here.
* Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance' Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Únor.2021 v 9:18

* Bilderberg group - Jesse Ventura konspiracne teorie, CZ dabing Video ZDE. Pokračování videa je ZDE. Úzce související článek:
* Pokud chcete být a setrvat zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. na videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.
* Klaus Schwab – Zavádění celosvětového sociálního a finančního systému 2.0 Uvedeno ZDE.

* Tajne uniknutý prejav generálneho tajomníka Trilaterálnej komisie z decembrovej konferencie v Bruseli, ktorý nám umožní pochopiť mnohé z dnešných svetových udalostí. Uloženo v PDF ZDE.
Pro pochopení souvislostí byste si měli poslechnout i toto:
* Planetární lockdown – rozhovor s Catherine Austine Fittsovou o současné situaci Text i video ZDE. Pro pochopení toho, co že se to v dnešní době vlastně děje a proč, je třeba si to poslechnout celé. (Je třeba si též uvědomit, že čím více je zaváděna robotizace, tím méně ne-mocní potřebují pracující otroky, tedy každého z nás!) Už chápete co že se to vlastně děje a proč?

Úzce související video: Video staré přes 10 let. Nepřijde vám to povědomé na dnešní situaci? ZDE. Předešlá, navazující část videa je ZDE.
* Že by tento před časem natočený krátký příběh byla jen pouhá náhoda, nebo, že by to byl naplánovaný úmysl vytvořit to, co je v klipu zmiňováno? To ať již posoudí každý z Vás sám. (Pokud nejste členem facebooku, klikněte na "teď ne" abyste se dostali ke spuštění videa.)
* 53 mrtvých na Gibraltaru za 10 dní po očkování na COVID-19 Text a video ZDE.
* Corbett Report – Rozhovor s Catherine Austin Fittsovou o řešeních současné situace Text i video ZDE.

... Tráví nás jako mravence. Víte, jak se hubí mravenci? Vypadá to jako téma, které sem nepatří? Budete se divit, ale patří. Koupíte-li si krabičku s jedovatým cukrem nebo gelem, otevřete ji, aby mravenci k němu měli přístup a navíc, aby se uvolnily feromony, které mravence přilákají. Ti si pro ten jedovatý cukr nebo gel chodí v zástupech, přinášejí si to do hnízda, v němž tím krmí larvy, dělnice, královnu i sebe. Co se stane? Hned nic, ale postupně se u všech začnou projevovat různé druhy zdravotních potíží. ... Celý, opravdu vynikající článek s názvem: "Svět v nás a kolem nás" je uveden ZDE.
* Jak se to stalo? - Robejšek Video ZDE. Lidé si za to mohou sami.

(výše uvedené zkopírujte a rozesílejte to dál)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Únor.2021 v 16:12

* Poslední rána kladivem pro Čtvrtou říši Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Únor.2021 v 18:17

Otřesy do 30 km hloubky země nejsou přirozeného původu, takže jde o aktivity lidí.

Původně jsme sledovali jiné stránky, ale někdy před půl rokem začaly být nedostupné, jak tam začalo chodit mnoho lidí...
Existují i další stránky týkající se této oblasti, ale zde je to přehledné a aktuální.
Zobrazeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby