MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Karma a svobodná vůle - ORTON Duchovní ručitel Galaxie

„Člověk se vzdává modelu života, který měl po tisíciletí. Dosavadní zásada Člověka byla zásada ničení a zabíjení. Když člověk ze stromu života snědl zakázané ovoce, když začal zabíjet zvířata, začal zabíjet sám sebe. Zabíjení plodí zabíjení, protože činy Člověka se vždy vracejí k místu odkud vyšly. Stejně tak se myšlenky a slova vrátí k místu svého vzniku. Všechny druhy činů se vrátí domů. Ať jsou dobré nebo špatné. Nezabíjejte nikdy žádnou formu života.

 

     Je nesprávné zvednout zbraň proti druhému člověku. To nemůže být tolerováno. Je to porušení zákona. Můžete namítnout: „Dobře, ale na Zemi máme určité zákony, když je nebudu dodržovat, budu za to muset zaplatit.“ Platit byste museli v každém případě, neboť ve válce děláte věci, které nesmíte dělat. Také jsem řekl, že když je voják zabit a má hierarchickou kvalifikaci na získání duchovní mutace, dostane se mu pomoci a inkarnuje se v Nové Zemi. Na základě zásady Milosti.

 

     Mluvilo se o spojovacích článcích a o vesmírném řetězci, o vesmírném spojení 1). Toto označení nebylo vybráno náhodou. Jeden článek je spojen s druhým. Všechno je pečlivě spojeno od jednoho konce Vesmíru k druhému. Planeta s planetou, galaxie s galaxií. Tím vším táhneme červenou nit. Je to Boží síla.

 

     Vezmeme jednotlivý článek. Vede k němu souvislá červená nit. Můžete si ji představit jako hlavní nerv. Přichází dolů do středu článku. Rozbíhá se v malých červených nitkách ke každé části uvnitř článku. Na tom můžete vidět, jak je vše spojeno s Bohem. Je to geniální práce. Ostatně sami ve svém těle fungujete stejně. Můžete vidět, jak byl Člověk stvořen dle obrazu Božího.

 

     Dal jsem vám ideu „nervového systému Božství“. Představte si vlastní nervový systém. Potom se špendlíkem píchněte do prstu. Okamžitě je to zaznamenáno - přes hlavní nerv, míchu, až do vašeho mozku - a nějak zase zpět. Bolest totiž cítíte v prstu !  Rozumíte nyní tomuto principu ?  Vidíte zákon ?  Někdo něco udělá a je to okamžitě zaznamenáno.Zaznamenáno Bohem. Účinně a neomylně tato věc oběhne celým systémem a vrátí se k místu svého vzniku. Je to zaznamenáno tak přesně, jako když se špendlíkem píchnete do prstu. Nikdy nepochybujete, který prst to byl, že ?!  Stejně tak Bůh není nikdy na pochybách. Měli byste proto na své prsty dohlédnout a nepíchat ani nestrkat jimi druhé lidi. Jinak se spálíte.Člověk je také oheň, třebaže v jiném slova smyslu.

 

     Tak jsem obvykle učil ty, kteří mne následovali. Jednoduše a s jednoduchým podobenstvím. Jednoduché věci jsou velmi často nejtěžšími ve slovní podobě. Dlouhý vědecký výklad, množství rovnic apod. - Potom možná jedna osoba pochopí polovinu z toho, co bylo řečeno. Jednoduché věci, ZÁKLADNÍ PRINCIPY ŽIVOTA, kolem nichž lidé pospíchají, o nichž si myslí, že nejsou důležité, jsou PŘESNĚ TÍM, co je pro pochopení života důležité.

 

     Dovolte mi jít o krok dále s naším podobenstvím. Nejsou to jen vše prsty, na něž byste měli dohlížet. Musíte porozumět stejnému principu ve spojení s každým vaším vyřčeným slovem. Princip je stejný i v tomto případě. Stejně, jako že jsem živý a stejně, jako že jsem jediný. Řekl jsem: Slovo je živé !  Vyřknete-li slovo, je to vlastně vaše vědomí, které ho řekne. Vaše vědomí je zcela živé. Vědomí vysílá impuls, který udeří do jiného slova, které je jím ovlivněno. Hlídejte vaše slova, važte je. Važte je na lékárnických váhách !

 

     Když někdo doopravdy miluje své blízké, neubližuje jim. Za žádných okolností. Neuhodí je špatnými myšlenkami a ni zlými slovy. K blízkým se obrací s láskou a důvěrou. Když je každý jednotlivec v souladu s touto zásadou schopen žít, ostatní věci budou následovat. Potom na Zemi zavládne spravedlnost.“

Karma a svobodná vůle II

 

 

     „Je to znovuzrození, k němuž dochází u skupin lidstva. Proto je to poselství radosti. Velký počet lidí bude přenesen na jiné planety, aby tam žil. Musíte pochopit a zvyknout si na myšlenku, že každá živá bytost je absolutně nezávislá. To platí hlavně pro Člověka.

 

     Hierarchicky stojí Člověk výše než zvíře. Člověk má inteligenci, kterou zvíře nemá. Člověk má svobodnou vůli, kterou nemůžete nalézt v živočišné říši. Bůh všechno kontroluje. Nic nenechává náhodě. Jinou věcí je, že Bůh inteligentním tvorům ukládá určité úkoly a povinnosti. Jsou-li ovšem dost vysoko na to, aby si ego uvědomilo samo sebe. Potom má ego hledat a k Bohu přijít ze svobodné vůle. Zvířata jsou více vázána tím, čemu říkáte instinkt. Není to instinkt. Je to něco jiného. Této otázce se nyní nebudeme věnovat.

 

     Rozdíl třídy, hierarchicky, mezi dnešním Člověkem a lidmi zítřka, kteří udělali krok, bude právě tak velký, jako je rozdíl - hierarchický rozdíl - mezi Člověkem a zvířetem dnes. Z toho můžete pochopit, jak vysoko Člověk na žebříčku hierarchie stoupá. Člověk dělá obrovský krok. Kdyby však žil podle slov Božích ze svobodné vůle, můj druhý příchod by nebyl nutný.

 

     Člověk má svobodnou vůli. Na to je nutné při této operaci pamatovat. Potom bude snadnější projít událostmi, které se stanou. Bude lehčí pochopit a přijmout skutečnost, že někteří lidé se budou muset rozejít, zatímco druzí tento krok udělají společně. Jakmile porozumíte cyklu života, budete se dívat na otázku života a smrti zcela jiným způsobem a zcela jinýma očima. Potom této operaci a duchovnímu třídění, které se nyní chystají, budete rozumět. Pochopíte, že toto třídění je nezbytné, aby Člověk udělal krok nahoru na hierarchickém žebříčku. Nikdo nemůže dosáhnout vyšší úrovně, aniž by měl potřebnou kvalitu duše.  Poznání, které bude Člověku dáno, je tak velké, že by se mohly stát nejstrašnější věci, kdybyste nebyli schopni žít v dokonalém míru a harmonii. Kdybyste se vzájemně nerespektovali jako Bohem stvořené bytosti, jako absolutně nezávislí, svobodní jedinci.

 

     Řekl jsem vám, že Člověk patří tak vysoko v hierarchii, že byl stvořen k obrazu Božímu. Aby někomu byla dána svobodná vůle, musí dosáhnout lidské úrovně. Jen v takovém případě je jeho vědomí natolik vysoko, aby rozumělo příčině a následku v souvislosti s vlastními činy a skutky. Proto se podle ZÁKONA REINKARNACE každý čin vrací k místu svého vzniku.Škola života tak působí automaticky. Člověk zkušenosti sbírá pomocí chyb, které dělá. Učil jsem vás, že Člověk se od své karmy může osvobodit během jednoho jediného života. Málo, velice málo lidí, to jsem vám řekl také, toho bylo schopno.

 

     Aby se Člověk od své karmy osvobodil, musí - na základě svobodné vůle - uskutečnit tak rozsáhlé duchovní studium, aby ve svém vědomí dosáhl plného pochopení života a jeho zákona. Zároveň je nezbytné odčinit skutky a činy minulosti, kdy Člověk postupoval protizákonně. Dělicí čára mezi svobodnou vůlí a následky zákona karmy je prakticky neviditelná. Proto málo jednotlivců tuto dělící čáru našlo a bylo schopno ji překročit. Jak jsem vás učil, máte svobodnou vůli. I já mám svou. Můžeme tedy vidět, čí vůle je nejsilnější. Mám určité možnosti Člověka nebo skupinu lidí vést. Za předpokladu, že jsou ochotni nechat se vést a řídit. Můžeme dát intuici, můžeme jim dát směr, nebo je můžeme dovést za ostatními. Tím pro ty, kteří jsou řízeni, vyvoláme určité situace. Pro každého to vždy musí být svobodná volba, svobodná volba mezi dvěma alternativami.Takovým způsobem můžeme učit lidi zákon života. Tak mohou na cestě života pokračovat. Za předpokladu, že se rozhodli z vlastní svobodné vůle žít v souladu se zákonem, nikoli proti němu.

 

     Bůh je milosrdný. Bůh je milující. Učil jsem vás, že Bůh Člověk a umístil do školy života, aby ho naučil chápat a poslouchat Boží zákon a Boží vůli. Ze svobodné vůle. Když Člověk spáchá skutek, o němž si je vědom, že jím překračujeZÁKON, je to vážná věc. Když však spácháte čin a potom si uvědomíte, že jste porušili ZÁKON, protože jste ublížili někomu z blízkých, ať už patří do rostlinné, živočišné nebo lidské říše, potom je to něco zcela jiného. Jakmile si uvědomíte, že váš čin byl špatný a z hloubky svého srdce si přejete, aby jste ho už nikdy neudělali, potom bylo tímto postupem vlastně dosaženo účelu pouční. Bůh je milosrdný. Bůh je vševědoucí. Bůh je velkorysejší, než si lidé obvykle myslí.

 

     O situaci, v níž se Člověk dnes nalézá, jsem řekl, že když si Člověk ze svobodné vůle - upřímně a zcela - uvědomí, přijme, uzná jméno a existenci Boha je to hodně. Musí to být míněno skutečně upřímně. Nás není možné obelstít. Poznáme, zda si v hloubi svého srdce přejete podrobit se Božímu zákonu. Tomu, kdo to myslí doopravdy, bude jeho karma zrušena. Bude přijat do světa který bude dán těm, kteří budou ve svých životech pokračovat na této Zemi. Když se Člověk OBRÁTÍ, byť v poslední sekundě tohoto věku, bude přijat. Na základě zásady Milosti. Bůh potom z Vlastní svobodné vůle tohoto Člověka omluví.

 

Zobrazení: 125

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 12 vláken DNA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Velice důležité sdělení: * Zakladatelé (tvůrci), DNA a genetika. Strojový překlad ZDE. (Přeložený text začíná až zhruba v polovině zobrazené stránky.) To samé v angličtině je…"
před 3 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info+ kódy 24.9.2017

Milí priatelia. Najdôležitejšia informácia znie - dobre počúvajte čo Vám hovorí srdce a nedajte na reči hlavy. Dianie prebieha teraz takpovediac vo veľkom. ​…Zobrazit další
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Velice důležité sdělení: * Volba reality (organické versus anorganické skutečnosti), existuje tato volba? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Choice of Realities, Does This Choice…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Miroslav Zelenka, Posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti Uvedeno ZDE. VÝZVA - Společná meditace za "Posílení egregoru slovanství a pozitivní vize…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 things we know about 432 Hz VS 440 Hz #432Hertz #MKUltra - Here.* 3-6-9 TESLA CODE - Here."
včera
Uživatel jaroslav kasicky uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 35. A 36. TÝŽDEŇ. uživatele Orst
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flat Earth and the 3-6-9 Round Planet Discussion - Here.* Viral: SOLVED! Tesla's "369" The Secret to the Universe - Here.* 3-6-9 TESLA CODE - Here."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 35. A 36. TÝŽDEŇ.

Zmena svetla priniesla šťastie.Pravde svetlo zmenilo svet.Kto sa v pravde už…Zobrazit další
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Birliban je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je lidská rasa pouhou nevychovanou konzumní bezohlednou bezcitnou kanibalní chátrou, která, pokud se rychle nevzpamatuje, tak sama sebe zahubí? Posuďte to sami! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud se lidé velice brzo nevzpamatují, tak sami sebe brzy vyhubí. * Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku Uvedeno ZDE. * Home (domov) – CZ dokument (2009) Uvedeno ZDE. *…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse K volbám by měli jít i ti, kteří nikdy nevolili, neboť nyní jde nejen o naši vlast, ale i o vaše/naše holé přežití. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdyby náš život řídila umělá inteligence, dopadlo by to kupř. nějak tak, jak je uvedeno ve filmu: Dárce, který je ke stažení ZDE. Alfred Bielek se v jedné z takových…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdyby náš život řídila umělá inteligence, dopadlo by to kupř. nějak tak, jak je uvedeno ve filmu: Dárce, který je ke stažení ZDE. Alfred Bielek se v jedné z takových…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
20.9.
Uživatel jaroslav kasicky uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa : 19.9.2017 Info uživatele Ina Obr
20.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse K volbám by měli jít i ti, kteří nikdy nevolili, neboť nyní jde nejen o naši vlast, ale i o vaše/naše holé přežití. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Hodně jednoduchých lidí si toho ještě nevšimlo, ale Západ se změnil. Před 27 lety jsme svrhávali Jakešův socialistický režim a toužili být na tom jako lidé na Západě.…"
20.9.

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby