* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se přenést, přes všechny bariéry a mít maximálně čistou cestu

Překážky. Všichni je známe. Bez překážek by pravděpodobně ani nenastal vývoj. Všem by bylo nějak, vše by šlo snadně a zábavně, ale o čem by pak ten život bez překážek byl? Každý je vnímáme po svém. Někdo je jmenuje jako starosti, problémy, práci, nepohodlí atp. Velice významné překážky existují v energetické oblasti těla a mysli. Překážky v oblasti těla studují léčitelé, kdežto já se pouze zamýšlím nad překážkami mysle a podvědomí. Společně se zamysleme nad překážkami a svou pílí se pokusme vyřešit ty, které jsou schované ve vzorcích myšlení, jako tzv. bariéry, přes které nejde proud – něco jako studené spoje v nano-technologii.

Při představě zcela čistého, ničím nezkresleného vnímání své vývojové úrovně, svého života, své hry, se zcela jistě dostaví na mysl nějaké překážky, potažmo i kladné stránky, častěji ale nepříjemný pocit z něčeho, co sužuje a brání ve vykreslení si jistého souboru či souhrnu, který je tou překážkou. Něčeho, co brání přirozenému toku energie v těle.

Překážky jsou energetického charakteru jako pocit, nebo informačního charakteru jako informace, nebo energeticko-informačního charakteru, pochopitelně jako dva pilíře v jednom. Dle tohoto rozdělení, se lze ostřeji zaměřit na překážky jako takové. O informačních překážkách se pravděpodobně netřeba zmiňovat. Lze je vnímat jako zazipované soubory v datovém balíčku, ke kterým je třeba buďto vyspět, vypracovat se, nebo si k nim vytvořit nějakým způsobem přístup. Informační překážky lze uchopit jako vyšší úrovně, ke kterým je třeba dozrát. V každé úrovni jsou ovšem takové informační překážky, jaké jsme schopni brát v úvahu a použít je jako klíče k zamčeným polím.


Překážky energetického charakteru.

Pokud nyní vyjmu z kontextu synchronicitu, přes kterou nám dává duše sdělení, lze pomyslet na jakoukoliv myšlenku a pozorovat pocit. Ten signalizuje, zdali je myšlenka nějak spojena s podvědomou úrovní. Pokud ne, myšlenka se ztratí pod jinou myšlenkou, která ji svou hodnotou převýší a je nutno opět vědomě zkoumat další myšlenky, které si zvolíme otestovat. Pokud se ale dostaví pocit, lze jej rozeznat podle kladného či záporného výsledku.
U záporného pocitu, při práci s pocity, je nezbytně nutné zapřemýšlet a vycítit, proč je ten pocit záporný, popřípadě sebe se zeptat, proč ten či onen pocit působí tak či onak. Až mysl zjistí, proč ten pocit jako reakce na zkoumanou myšlenku je záporný, pak dojde k automatickému vyřešení, chcete-li očištění sebe od problému v oblasti dané myšlenky, která často není jen pouhou myšlenkou ale vesměs nějakým stavem, dějem, postojem - překážkou.

Tímto způsobem lze zjišťovat, ve kterých oblastech podvědomí, jsou skrytí tzv. „strašáci“. Ti jsou totiž ty překážky, problémy, které překáží v čistém, ničím nezkresleném vnímaní a kteří mocně tvoří realitu. Pokud se Vám zdá tato technika zajímavá a hodláte ji vyzkoušet, budete překvapení, jak moc jste vnitřně zaneřáděni. To se pak skutečně není čemu divit, proč je ta realita taková, jaká je.

Tato na první dojem jednoduchá technika je ve skutečnosti nelehká práce, prostřednictvím které se lze zbavit kromě genetických kodexů, veškerých typů strachů, problémů v přístupu a postoji a spoustě dalším „strašákům“, kteří brání svobodnému rozhodování a vyladění sebe jako kosmické antény na čisté a jemné frekvence informačních a datových polí a to skrze pouhé pochopení pocitu.

Dělá se to tak, že při každé příchozí události, která do vašeho života vstoupila, nejprve určíte, zdali je příchozí událost pro vás pozitivní, nebo negativní. Jediné kouzlo je v tom, že na pozitivní události si najdete něco negativní a tak samo naopak. Ujednotíte tím vědomě protiklady v této události, která vstoupila do reality. To nejdůležitější nakonec, tedy nebude to muset dělat realita za Vás. Nebude moct dojít k žádnému nežádoucímu „vedlejšímu účinku“. Jelikož v tomto prostředí, ve kterém žijeme, platí zákony zrcadlení vzoru a negativu, platí taktéž pravidlo, které jednoduše zní: Pokud nehrajete život, hraje život Vás, to znamená samozřejmě, že pokud přestanete ujednocovat pozitivní a negativní informace, tak výsledný prvořadý pól bude vždy negativní (ruší polaritu), tedy záporný pól alias „posraným navrch“.

Velice často nám naše duše ukazuje skrze pocity problémy, které jsou třeba vyřešit. Možná, že nám tak duše říká skrze pocity i momenty, kdy je spokojená. Jedním z těchto pocitů je nadšení, které bychom jako aktivně se vyvíjející bytosti měli následovat. Takže – následujte své vnitřní blaho! Běžte za svým snem a vnitřním nadšením. Dělejte pokud možno jen to, co Vás skutečně baví a co milujete. Žijte v přítomném okamžiku, kdy jste aktivně spojení se svým Bytostným Já a čistěte se od skrytých „strašáků“, kteří vás udržují v nízko-vibračních vývojových vrstvách.

Během této činnosti, se běžně nachází celé souhrny názorů a domnělých přesvědčení, kterým chybí drahá polovička. Tou mám na mysli protipól, nebo zrcadlový opak domnělého přesvědčení, kterému dotyčný v minulosti uvěřil a uložil si jej nějak zabarvené pod určitou hodnotou – „+“, nebo „-„.

Návrat svou vědomou pozorností do minulosti svého podvědomí je namáhavá práce. Proto nedoporučuji komukoliv takto nevýhodně investovat svůj čas, pokud nehledá strašáky a nehodlá se vnitřně čistit, protože je velmi přínosnější protipóly doplňovat do nově příchozích informací, názorů a přesvědčení.


Náhoda neexistuje, vše je výsledek kauzality v informačních a datových polích.
Cokoli, co vstoupí do vašeho povědomí, přítomnosti, je kauzální následek myšlenkových, emočních a vyšších celků, které jsou pro nás něčím podstatné. Úkolem je zjistit čím a do jaké míry ať je to cokoli. Důsledné spektrum vnímání a následných reakcí, vede k pestrému, zábavnému a nasycenému životu. Problémem je to, že se mnozí, od této zábavy nechají snadno kdečím odradit.

Podstatou kvality vnímání v přítomném okamžiku, je schopnost rozlišit, k čemu to či ono slouží. Není ani tak příliš podstatné chápat, proč nastal takový prožitek, situace, úkol zkouška, jako je podstatné s ní naložit tím nej-efektivnějším způsobem a mírou. Schopnost určit míru, důležitost a uplatnění je zásadní pro každého jinak.
Uvedu příklad, kdy do vašeho života vstoupí náhle nějaký člověk a dá vám nabídku práce.
V ten okamžik si začnete spojovat svou současnou práci a vše, co umožňuje s tím, co by nastalo v moment, kdy byste nabídku přijali. U některých lidí nastoupí okamžitě emoce a soudobě s ní i otázky typu: Čím jsem si přitáhl tohoto člověka, který mi práci nabídl?

Taková otázka je v pořádku, ovšem nejásejme, prozatím se v životě projevuje jako možnost, na stupni vyšší pravděpodobnosti. Lineární rozum, který nedokáže vidět sféricky, neví, zdali tato nabídka je zkouška, zdali si váží své dosavadní práce dostatečně, nebo je to možnost jak svůj život pozměnit k lepšímu v oblasti, která nemusí být vyhovující, byť je nabízená práce v přijatelných podmínkách a třeba za víc peněz. Ta nabídka může sloužit jako cesta k poznání jiných lidí, kteří svůj život směřují podobně jako vy, akorát se jim změna k lepšímu brzy projeví a jediný člověk, s kterým je možné, aby se ta změna projevila, jste VY. A proto, se realita uskládá tak, abyste dostali možnost svůj život takto pozměnit, protože je to prostá fyzika kauzálních zákonitostí frekvenčního rozpětí. Jinak řečeno je to přesahující hladina myšlenkových i emočních hodnot. Ovšem, pokud nabídku nepřijmete, realita se bude opět konstruovat podobně vašemu vnitřnímu přístupu a nastavení.

Tato verze je ovšem jedna strana z několika dalších, které je rozum schopen obsáhnout. Existují i další, třeba nabídka slouží někomu jinému a vy ji máte pouze sdělit správnému adresátovi.
Nastává otázka, ve které se poohlídneme zpět, do předchozího období zasetých příčin. Tam, kde jsou uloženy předchozí myšlenkové formy, emoce, přesvědčení a vnitřní nastavení. To je totiž jádro, ze kterého se tvoří kruh, něco jako když spadne z nebes kapička na klidnou vodní hladinu. Otázka typu: „jaké byly mé předchozí emoce a představy? Jsou v souladu s oblastmi, které mi přináší tato nová nabídka práce? Ta otázka může být stejně tak důležitá a v souladu se zákonem stejnorodého, jako nedůležitá v oblasti přechodné situace, která nás teprve k této nabídce směřuje. Nabídce, která by byla znásobeným přilepšením současného stavu a způsobu vnitřní spokojenosti.

Důležité je si taktéž uvědomit, že nabídka může být jen výsledkem na jednu vaši oblast, kterou si přejete ze všeho nejvíce, nebo více-méně více změnit. Pokud byste přijali nabídku, je nutno si také uvědomit, co vše by se změnilo v ostatních oblastech života. Někdy není výhodné přijmout výhodu jedné oblasti a ztratit čtyři v jiné…

Takže se dostáváme hned na začátek kapitoly, kde uvádím větu: „Není ani tak příliš podstatné chápat, proč nastal takový prožitek, situace, úkol zkouška, jako je podstatné s ní naložit tím nej-efektivnějším způsobem a mírou. Schopnost určit míru, důležitost a uplatnění je zásadní pro každého jinak.“

Jakou mírou je tedy pro Vás nabídka, zkouška, úkol i překážka důležitá? Jak s ní naložíte, je už opět jen na Vás, na vašem vnitřním pocitu v souladu s rozumem a v souladu se zažitými zkušenostmi.

R.H.

Své postřehy pište kdyžtak do FB komunity s názvem Přestat hrát Matrix, Začít žít Život: ZDE

Zobrazení: 510

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. Krize jsou vyvolávány uměle a záměrně!* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud pochopíte, co je ve výše uvedených článcích odhaleno, stanete se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu. Pak se nebudete muset bát vůbec ničeno, ani např.…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, či nějakých jiných virů, tak se nebojte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč funguje jak placebo, tak i nocebo efekt Vám objasní články:* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a…"
před 19 hodinami
Jaroslav J Hraško je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč!

Uvědomte si, že existuje nejen tzv. placebo efekt, který Vás snadno uzdraví z naprosto všech ne-mocí (pokud ovšem věříte, že se uzdravíte), ale že existuje i tzv. nocebo efekt, který Vás spolehlivě zabije, pokud věříte, že Vás něco zabije. Takže…Zobrazit další
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24*.2.2020

Cesta po ktorej teraz kráčame je podporovaná piliermi vlastných skúseností z dimenzií Svetla. Kdekoľvek sa nachádzame - všade sa držíme za ruky. Tak pevne a s takou silou, ktorá sa na všetkých miestach Zeme na ktorých sme prejavuje už nielen…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Byznys s nelegálními uprchlíky z Afriky, tiše podporovaný EU. Video dokument ZDE."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.2.2020

KRISTOVSKÁ HVIEZDA /energia esencie/, ktorá na oblohe svieti a vyžaruje k Matke Zemi a tým i všetkým jej bytostiam živé svetlo, ktorého energia je liečivá. Hviezda je ako kvapka vody, ktorou vlní vysoká frekvencia. Touto frekvenciou je Láska .......…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse If you are serious about finding out how is created all matter, look at all of these videos (this knowledge will set you free) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VORTEX MATH NIKOLA TESLA 3 6 9 THE KEY TO UNIVERSE Part 1 and 2 Re-upload [New Audio] Here.* VORTEX MATH PART 3 IS THE UNIVERSE MADE OF MATH? [Re-Upload] Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soběstačný dům v Chocni ZDE. * Český ostrovní dům má vlastní mozek, zvládne fungovat zcela soběstačně, říká Pavel Podruh ZDE. * Téměř nulový [ne]pasivní dům - DvP…"
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Vytvoření vaší cesty do páté dimenze, do 5.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Creating Your Path to the Fifth Dimension Here. Article Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Tomio Okamura: Rozhovor se švýcarským novinářem pro server Les Observateurs Uvedeno ZDE.* Tomio Okamura: Ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. -…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je nejvyšší čas, aby Sorosovi nadace a podobné těm jeho, byly u nás zakázány, neboť zlosyn Soroš a jemu podobní, ve světě záměrně vytváří rozbroje, které…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Velice dobré zprávy:* MaP 270 Zoufalá "Pražská kavárna" a její česká média Vám tají průlomový rozsudek o uprchlících! Uvedeno ZDE.* MaP 271…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Konec šílenství (aktualizace)

Konec šílenství aktualizaceStrašák Koronaviru má spoutat a udržet velkou část lidské populace ve strachu, a velkou část Číny v karanténě. Mít tolik lidí v karanténě…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby