* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se přenést, přes všechny bariéry a mít maximálně čistou cestu

Překážky. Všichni je známe. Bez překážek by pravděpodobně ani nenastal vývoj. Všem by bylo nějak, vše by šlo snadně a zábavně, ale o čem by pak ten život bez překážek byl? Každý je vnímáme po svém. Někdo je jmenuje jako starosti, problémy, práci, nepohodlí atp. Velice významné překážky existují v energetické oblasti těla a mysli. Překážky v oblasti těla studují léčitelé, kdežto já se pouze zamýšlím nad překážkami mysle a podvědomí. Společně se zamysleme nad překážkami a svou pílí se pokusme vyřešit ty, které jsou schované ve vzorcích myšlení, jako tzv. bariéry, přes které nejde proud – něco jako studené spoje v nano-technologii.

Při představě zcela čistého, ničím nezkresleného vnímání své vývojové úrovně, svého života, své hry, se zcela jistě dostaví na mysl nějaké překážky, potažmo i kladné stránky, častěji ale nepříjemný pocit z něčeho, co sužuje a brání ve vykreslení si jistého souboru či souhrnu, který je tou překážkou. Něčeho, co brání přirozenému toku energie v těle.

Překážky jsou energetického charakteru jako pocit, nebo informačního charakteru jako informace, nebo energeticko-informačního charakteru, pochopitelně jako dva pilíře v jednom. Dle tohoto rozdělení, se lze ostřeji zaměřit na překážky jako takové. O informačních překážkách se pravděpodobně netřeba zmiňovat. Lze je vnímat jako zazipované soubory v datovém balíčku, ke kterým je třeba buďto vyspět, vypracovat se, nebo si k nim vytvořit nějakým způsobem přístup. Informační překážky lze uchopit jako vyšší úrovně, ke kterým je třeba dozrát. V každé úrovni jsou ovšem takové informační překážky, jaké jsme schopni brát v úvahu a použít je jako klíče k zamčeným polím.


Překážky energetického charakteru.

Pokud nyní vyjmu z kontextu synchronicitu, přes kterou nám dává duše sdělení, lze pomyslet na jakoukoliv myšlenku a pozorovat pocit. Ten signalizuje, zdali je myšlenka nějak spojena s podvědomou úrovní. Pokud ne, myšlenka se ztratí pod jinou myšlenkou, která ji svou hodnotou převýší a je nutno opět vědomě zkoumat další myšlenky, které si zvolíme otestovat. Pokud se ale dostaví pocit, lze jej rozeznat podle kladného či záporného výsledku.
U záporného pocitu, při práci s pocity, je nezbytně nutné zapřemýšlet a vycítit, proč je ten pocit záporný, popřípadě sebe se zeptat, proč ten či onen pocit působí tak či onak. Až mysl zjistí, proč ten pocit jako reakce na zkoumanou myšlenku je záporný, pak dojde k automatickému vyřešení, chcete-li očištění sebe od problému v oblasti dané myšlenky, která často není jen pouhou myšlenkou ale vesměs nějakým stavem, dějem, postojem - překážkou.

Tímto způsobem lze zjišťovat, ve kterých oblastech podvědomí, jsou skrytí tzv. „strašáci“. Ti jsou totiž ty překážky, problémy, které překáží v čistém, ničím nezkresleném vnímaní a kteří mocně tvoří realitu. Pokud se Vám zdá tato technika zajímavá a hodláte ji vyzkoušet, budete překvapení, jak moc jste vnitřně zaneřáděni. To se pak skutečně není čemu divit, proč je ta realita taková, jaká je.

Tato na první dojem jednoduchá technika je ve skutečnosti nelehká práce, prostřednictvím které se lze zbavit kromě genetických kodexů, veškerých typů strachů, problémů v přístupu a postoji a spoustě dalším „strašákům“, kteří brání svobodnému rozhodování a vyladění sebe jako kosmické antény na čisté a jemné frekvence informačních a datových polí a to skrze pouhé pochopení pocitu.

Dělá se to tak, že při každé příchozí události, která do vašeho života vstoupila, nejprve určíte, zdali je příchozí událost pro vás pozitivní, nebo negativní. Jediné kouzlo je v tom, že na pozitivní události si najdete něco negativní a tak samo naopak. Ujednotíte tím vědomě protiklady v této události, která vstoupila do reality. To nejdůležitější nakonec, tedy nebude to muset dělat realita za Vás. Nebude moct dojít k žádnému nežádoucímu „vedlejšímu účinku“. Jelikož v tomto prostředí, ve kterém žijeme, platí zákony zrcadlení vzoru a negativu, platí taktéž pravidlo, které jednoduše zní: Pokud nehrajete život, hraje život Vás, to znamená samozřejmě, že pokud přestanete ujednocovat pozitivní a negativní informace, tak výsledný prvořadý pól bude vždy negativní (ruší polaritu), tedy záporný pól alias „posraným navrch“.

Velice často nám naše duše ukazuje skrze pocity problémy, které jsou třeba vyřešit. Možná, že nám tak duše říká skrze pocity i momenty, kdy je spokojená. Jedním z těchto pocitů je nadšení, které bychom jako aktivně se vyvíjející bytosti měli následovat. Takže – následujte své vnitřní blaho! Běžte za svým snem a vnitřním nadšením. Dělejte pokud možno jen to, co Vás skutečně baví a co milujete. Žijte v přítomném okamžiku, kdy jste aktivně spojení se svým Bytostným Já a čistěte se od skrytých „strašáků“, kteří vás udržují v nízko-vibračních vývojových vrstvách.

Během této činnosti, se běžně nachází celé souhrny názorů a domnělých přesvědčení, kterým chybí drahá polovička. Tou mám na mysli protipól, nebo zrcadlový opak domnělého přesvědčení, kterému dotyčný v minulosti uvěřil a uložil si jej nějak zabarvené pod určitou hodnotou – „+“, nebo „-„.

Návrat svou vědomou pozorností do minulosti svého podvědomí je namáhavá práce. Proto nedoporučuji komukoliv takto nevýhodně investovat svůj čas, pokud nehledá strašáky a nehodlá se vnitřně čistit, protože je velmi přínosnější protipóly doplňovat do nově příchozích informací, názorů a přesvědčení.


Náhoda neexistuje, vše je výsledek kauzality v informačních a datových polích.
Cokoli, co vstoupí do vašeho povědomí, přítomnosti, je kauzální následek myšlenkových, emočních a vyšších celků, které jsou pro nás něčím podstatné. Úkolem je zjistit čím a do jaké míry ať je to cokoli. Důsledné spektrum vnímání a následných reakcí, vede k pestrému, zábavnému a nasycenému životu. Problémem je to, že se mnozí, od této zábavy nechají snadno kdečím odradit.

Podstatou kvality vnímání v přítomném okamžiku, je schopnost rozlišit, k čemu to či ono slouží. Není ani tak příliš podstatné chápat, proč nastal takový prožitek, situace, úkol zkouška, jako je podstatné s ní naložit tím nej-efektivnějším způsobem a mírou. Schopnost určit míru, důležitost a uplatnění je zásadní pro každého jinak.
Uvedu příklad, kdy do vašeho života vstoupí náhle nějaký člověk a dá vám nabídku práce.
V ten okamžik si začnete spojovat svou současnou práci a vše, co umožňuje s tím, co by nastalo v moment, kdy byste nabídku přijali. U některých lidí nastoupí okamžitě emoce a soudobě s ní i otázky typu: Čím jsem si přitáhl tohoto člověka, který mi práci nabídl?

Taková otázka je v pořádku, ovšem nejásejme, prozatím se v životě projevuje jako možnost, na stupni vyšší pravděpodobnosti. Lineární rozum, který nedokáže vidět sféricky, neví, zdali tato nabídka je zkouška, zdali si váží své dosavadní práce dostatečně, nebo je to možnost jak svůj život pozměnit k lepšímu v oblasti, která nemusí být vyhovující, byť je nabízená práce v přijatelných podmínkách a třeba za víc peněz. Ta nabídka může sloužit jako cesta k poznání jiných lidí, kteří svůj život směřují podobně jako vy, akorát se jim změna k lepšímu brzy projeví a jediný člověk, s kterým je možné, aby se ta změna projevila, jste VY. A proto, se realita uskládá tak, abyste dostali možnost svůj život takto pozměnit, protože je to prostá fyzika kauzálních zákonitostí frekvenčního rozpětí. Jinak řečeno je to přesahující hladina myšlenkových i emočních hodnot. Ovšem, pokud nabídku nepřijmete, realita se bude opět konstruovat podobně vašemu vnitřnímu přístupu a nastavení.

Tato verze je ovšem jedna strana z několika dalších, které je rozum schopen obsáhnout. Existují i další, třeba nabídka slouží někomu jinému a vy ji máte pouze sdělit správnému adresátovi.
Nastává otázka, ve které se poohlídneme zpět, do předchozího období zasetých příčin. Tam, kde jsou uloženy předchozí myšlenkové formy, emoce, přesvědčení a vnitřní nastavení. To je totiž jádro, ze kterého se tvoří kruh, něco jako když spadne z nebes kapička na klidnou vodní hladinu. Otázka typu: „jaké byly mé předchozí emoce a představy? Jsou v souladu s oblastmi, které mi přináší tato nová nabídka práce? Ta otázka může být stejně tak důležitá a v souladu se zákonem stejnorodého, jako nedůležitá v oblasti přechodné situace, která nás teprve k této nabídce směřuje. Nabídce, která by byla znásobeným přilepšením současného stavu a způsobu vnitřní spokojenosti.

Důležité je si taktéž uvědomit, že nabídka může být jen výsledkem na jednu vaši oblast, kterou si přejete ze všeho nejvíce, nebo více-méně více změnit. Pokud byste přijali nabídku, je nutno si také uvědomit, co vše by se změnilo v ostatních oblastech života. Někdy není výhodné přijmout výhodu jedné oblasti a ztratit čtyři v jiné…

Takže se dostáváme hned na začátek kapitoly, kde uvádím větu: „Není ani tak příliš podstatné chápat, proč nastal takový prožitek, situace, úkol zkouška, jako je podstatné s ní naložit tím nej-efektivnějším způsobem a mírou. Schopnost určit míru, důležitost a uplatnění je zásadní pro každého jinak.“

Jakou mírou je tedy pro Vás nabídka, zkouška, úkol i překážka důležitá? Jak s ní naložíte, je už opět jen na Vás, na vašem vnitřním pocitu v souladu s rozumem a v souladu se zažitými zkušenostmi.

R.H.

Své postřehy pište kdyžtak do FB komunity s názvem Přestat hrát Matrix, Začít žít Život: ZDE

Zobrazení: 502

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 7 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 16 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby