* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Hlavní mimozemské rasy působící v okolí země - část 1. negativní - část 2. pozitivní

NEGATIVNÍ   Existuje velký počet mimozemských ras o kterých je známo, že v současné  době působí na Zemi a na lidskou populaci. V rozhovoru z roku 1998,  Clifford Stone, penzionovaný seržant americké armády, který sloužil v  armádě po 22 let a účastnil se tajných operací, které měly získávat  havarované mimozemské lodě a mimozemské biologické entity (EBE) odhalil,   že existuje na 55 mimozemských ras, které jsou známy americké vládě.   Podle jeho znalosti mimozemských ras, je jistý počet aktivnějších než   ostatní ve vzájemné součinnosti s lidmi a lze říci, že mají velký význam  pro lidský vývoj a suverenitu. Značný počet zpráv a výpovědí se týká  různých mimozemských ras, ze kterých plyne, že se motivy a aktivity těchto  ras značně mění a při bližším zkoumání těchto zpráv a výpovědí  je možné rozeznat jejich záměry. Nejpřesvědčivější svědecké výpovědi  týkající se různých mimozemských ras pocházejí od „důvěrných  zdrojů“ jako je seržant Stone, který dlouhou dobu sloužil v armádě   a/nebo v korporacích, které se zúčastnily „černých projektů“ a také  od „kontaktérů“, kteří měli přímý fyzický kontakt s mimozemšťany  a komunikovali s nimi. To se týká jak „kontaktérů“ v klasickém  smyslu, kteří se dobrovolně zapojili do součinnosti s mimozemskými  rasami, tak „unesených“, kteří byli nedobrovolně začleněni do  mimozemských programů. Nejprve budu referovat o těch osobách, které jsou  hlavními zdroji informací od různých mimozemských ras obecně a které  operují na Zemi, pak učiním pokus specifikovat popis motivací a aktivit těchto  ras za použití dostupných zdrojů.
Typologie nejvýznamnějšího vzájemného působení mimozemských ras s  lidmi
  Zatímco může vzniknout značná debata o přesnosti informací poskytovaných   „důvěrnými informátory“ a „kontaktéry“ prezentovaných v této  zprávě, argumentuji tím, že „důvěrné zdroje“ a „kontaktéři“   poskytují nejpevnější důkazní zdroje o mimozemských jevech. To, co dále  pomůže podpořit spolehlivost informací poskytnutých těmito „důvěrnými  zdroji“ a „kontaktéry“, je shoda a ucelenost těchto výpovědí a  jejich důkazů, které poskytli a konečně i věrohodnost jejich individuálního  zapojení. Následkem toho se tato zpráva prvotně zaměřuje na výpovědi významného  počtu „důvěrných zdrojů“ a „kontaktérů“, jejichž shoda,  ucelenost a důvěryhodnost ukazuje na to, že poskytují spolehlivé  informace o motivacích a aktivitách nejrůznějších mimozemských ras.
  Vrchní seržant Bob Dean má za sebou 27letou kariéru v armádě. Jeho prací  byla služba v armádní rozvědce u Nejvyššího Velitelství Spojeneckých  Sil v Evropě (NVSSE) od roku 1963. Jeho vynikající služební záznamy mu  poskytují věrohodnost při jeho tvrzeních o tom, že byl svědkem tajných  informací během své vojenské služby. Během jeho pověření v NVSSE,  podle jeho slov, měl za úkol pročítat podrobnou studii aktivit UFO/ET a  usuzoval z toho, jaký by to mohlo mít dopad na vztahy mezi Sověty a NATO.  Tato studie byla publikována v roce 1964 pod názvem: „Analýza: Vyhodnocení  možné vojenské hrozby Spojeneckým silám v Evropě.“ V rozhovoru Dean  popisuje 4 mimozemské rasy o kterých se v Analýze zmiňuje:
„Tehdy existovaly 4 skupiny o kterých se vědělo s jistotou a Šedí byli  jednou z těchto skupin. Byla tam také skupina, která vypadala přesně jako  my. Byla tam také skupina, která vypadala skoro jako my, která doháněla  admirály a generály k šílenství protože si určovala, že jen právě   ona, a viděli se s nimi opakovaně, s nimi budou mít kontakt, že budou  existovat únosy, existovat kontakty....Další dvě skupiny, to byly velké  skupiny, říkám velké – byly 6 až 8 někdy 9 stop vysocí a byly to  humanoidé, ale byli bledí, bílí, neměly žádné vlasy ani ochlupení na  těle. A pak tam byla další skupina, která měla jaksi vlastnosti plazů.   Setkali jsme se s nimi, armáda a policejní úředníci z celého světa na ně   naráželi. Měli vertikální panenky v očích a jejich pokožka vypadala,   že má vlastnosti velmi podobné, jaké naleznete na břichu ještěrů. Takže  to byli čtyři, které znali od roku 1964. A když jste v první řadě   vojenský paranoik, tak to poněkud sužovalo generály a admirály. Byla tu  totiž ve hře ta skutečnost, že by se tyto inteligentní entity mohly s námi  zaplést a pak by si chodily sem a tam po chodbách Nejvyššího Velitelství  Spojeneckých Sil a po chodbách Pentagonu. Můj Bože, a pár z nich by mohlo  být dokonce i v Bílém domě! Ovšem jak jsem řekl, být paranoikem v té  době, to věcma pořádně zatřáslo.
  Další „důvěrný zdroj“, který se odkazuje na různé mimozemské rasy  je Dr. Michael Wolf, který říká, že pracoval 20 let na různých místech  v utajovaných pozicích, které měly co do činění s mimozemskou přítomností.  Narozdíl od některých pokračujících rozporů ohledně Wolfovy svědecké  výpovědi a jeho věrohodnosti, jistý počet badatelů UFO, kteří s ním  osobně mluvili, zjistili, že jeho výpovědi souhlasí, jsou logická a věrohodná.  V rozhovoru s ním bylo řečeno:
„Podle Dr. Wolfa nás navštěvuje několik konfederací mimozemských  civilizací, které mají charakter volné spolupráce. Jsou to: Aliance  lidsky vypadajících mimozemšťanů ze systému Altair Aquila, Společenství   Šedých ze systému Zeta Reticuli, Federace světů – nespecifikovaných  ras z mnoha hvězdných systémů a Spojené rasy kultur systému Orion. Dále,  Aliance je v přidružení se Společenstvím Šedých a s Federací světů.   Spojené rasy Orionu jsou v přidružení se Společenstvím Šedých a skrze  ně s Aliancí a Federací světů.“
Zatímco Wolf tvrdil, že většina mimozemských ras je přátelská,  dodal, že jen malý počet ras je nepřátelských a chová se jako  meziplanetární odpadlíci. Jeden „kontaktér“, který říkal, že  se fyzicky setkal s mimozemšťany a strávil nějakou dobu na mimozemské  lodi je Alex Collier. S Collierem dělala rozhovor investigativní novinářka  a badatelka UFO Paola Harris, která narozdíl od svých vnitřních výhrad  ohledně jeho tvrzeních, které způsobily poprask, zjistila, že je vysoce důvěryhodný  a mnoho z toho se shoduje s jejím vlastním nezávislým zjištěním.  Mimoto, některé z údajných Collierových konverzací s mimozemšťany  vedly k astronomickým výrokům, které byly později potvrzeny jako shodné  s posledními znalostmi kvantové fyziky v esoterických otázkách, jako jsou  informace, které mohou být uvolněny černými děrami. To pomohlo vybudovat  Collierovu důvěryhodnost s označením „pravý kontaktér“ s důležitými  informacemi, které předává o mimozemských rasách.
  V mnohých článcích, které jsou v jeho knize „Defending Sacred Ground“   (Obrana posvátné země), nastiňuje Collier v nejrůznějších  podrobnostech motivace a chování mnoha mimozemských ras. Jeden z těchto příkladů   je zde:
„Chápu to tak, že bytosti ze systému Sirius A se snaží býti prospěšní  a asistovat, protože cítí zodpovědnost za ty, co kolonizovali systém  Sirius B a kteří byli původně ze Sirius A. Bytosti ze Sirius B přišli na  Zem a popletli nám hlavy, a to jsou právě ti, kteří dali původně naší  vládě technologii Montauk.* Mají stejné myšlení a stejný vzorec chápání  jako ti z Orionu. Bytosti, které přišli z Tau Ceti jsou také do všeho  zapojeni. Dále nikdo přesně neví, co hodlají dělat Plejáďané a co se  týká těch, kteří žijí v okolí systému Alcyon, těm se nedá důvěřovat,  protože mají skryté úmysly. Pak jsou tu ještě bytosti z Taygety, ty mají  zcela jasný záměr: pracovat s ideou svobody. Nicméně skupina označená  jako Plejáďané nemusí znamenat to, že nám chtějí pomoci. Lidé se tím  nechávají zmást. Známe je podle jejich díla. Bytosti z Cygnus Alpha, ty  jsou zde. Jinak existuje také skupina z Arcturus, která se snaží pomáhat.  Ti z Prokyonu, kteří byli osvobozeni, se snaží pomoci, jsou plní elánu.“
*Montauk: projekt Mounauk byl údajně sérií tajných vládních projektů   Spojených Států řízených z Camp Hero nebo z Moutauk Air Force Station na  Moutauk, Long Island v USA za účelem vývoje technik psychologické války a  exotických výzkumů včetně cestování časem. Vznikl kolem roku 1943 a  podílel se také na tzv. Philadelfském experimentu (pozn. přek.).
  V této zprávě hodlám popsat hlavní mimozemské rasy na které se nejvíce  odkazuje literatura a které se zdají, že mají strategický význam pro vývoj  a suverenitu lidstva a mají dopad na okruh systémových globálních problémů.   Rozlišuji mezi mimozemskými rasami podle jejich příslušnosti k jedné ze  dvou odlišných kategorií. První kategorie obsahuje mimozemské rasy se  kterými „stínové vlády“, zodpovědné za mimozemské záležitosti,  dosáhli dohod a se kterými dokonce spolupracují na jistém počtu společných  projektů. Rozsáhlá řada propletených dohod mezi těmito rasami a „stínovou  vládou“ USA nebo kdekoli jinde, naznačuje existenci Vojensko Průmyslového  Mimozemského Komplexu (MIEC) zájmů.
Tento Vojensko Průmyslový Mimozemský Komplex zájmů současně nejvíce  dohlíží na informace týkající se mimozemské přítomnosti a ovládá vládní  instituce po celé planetě, panuje finančním zájmům, mas médiím a je  zodpovědný za systémové globální problémy.
  Pak existuje druhá skupina mimozemských ras, která leží mimo tuto síť   tajných dohod mezi mimozemskými rasami a „stínovou vládou“ a národními  bezpečnostními složkami. Většina „kontaktérských“ zpráv mluví o těchto  rasách jako o „shovívavých“ k lidským zájmům, což ukazuje na etičtější  přístup ke konfrontačním výzvám lidstva, protože jej připravuje na  pravdu o mimozemské přítomnosti a na výzvy představující pokročilou  mimozemskou technologii. To je ta druhá skupina, která může dokázat, že  je klíčem k řešení systémových globálních problémů zapříčiněných  první skupinou a „stínovou vládou“.
Nejprve chci popsat skupinu mimozemšťanů, která je součástí Vojensko Průmyslového  Mimozemského Komplexu, (MIEC) který se v globálním měřítku spojuje  hlavně s USA. Pak popíši druhou skupinu mimozemšťanů, kteří odmítají  být spojováni s MIEC. Rozlišení mezi těmito mimozemskými skupinami nám  tímto způsobem pomůže vyznačit význačný souhrn eticko-legálních  politických dimenzí při chápání toho, jak vybírat mimozemské rasy ke  spolupráci v rámci Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu. Například,  otázka zní: existuje rasa „nepřátelských“ mimozemšťanů, kteří si  zvolí stát se součástí MIEC, čímž se podělí o technologie s národními  bezpečnostními složkami, které se dají popsat jako „vzájemně prospěšné  projekty“, které ale vedou k utajení, k porušování lidských práv a ke  globálnímu ničení životního prostředí a to vše jako důsledek  politiky „stínové vlády?“ Dále, je rasa „přátelských“ mimozemšťanů   stále přátelská, pokud odmítne být přibrána do MIEC, čímž si zvolí  sehrát hlavní roli pozorovatele, poněvadž je většina lidské rasy využívána  pozemskou elitou a mimozemšťany zapojených do MIEC?
  Zatímco se na obě otázky může vytvořit jasný argument „ano“, nemělo  by to zamaskovat hlubší eticko-právní politické otázky, které vyvstanou  s existencí MIEC při pojednávání takovýchto otázek.
  Pochopení motivací a aktivit nejvýznamnějších mimozemských ras pomůže  při hledání odpovědi na výše uvedené otázky; a také adekvátně pomůže  soukromým jedincům v dilema nad tím, čím mimozemské rasy přispívají  ke globálním problémům lidstva a se kterými mimozemskými rasami je možné  pracovat za společný vývoj a emancipaci lidstva.

MIMOZEMSKÉ RASY SPOLUPRACUJÍCÍ S VOJENSKO PRŮMYSLOVÝM  MIMOZEMSKÝM KOMPLEXEM (MIEC)
Malí Šedí (Šediváci)
  Mimozemské rasy této skupiny, kde jsou všudypřítomní Šediváci z hvězdného  systému Zeta Recticulum a ze souhvězdí Orion, popisuje většina unesených  a ti také figurují výhradně ve zprávách o haváriích UFO. Robert Dean  zahrnuje Šediváky do skupiny mimozemšťanů, kteří jsou popisováni v  Analýze NATO. Plukovník Philip Corso, který sloužil v Eisenhowerově   administrativě a později vedl Sekci Zahraniční Technologie při oddělení  Vývoje a Výzkumu armády USA tvrdí, že byl svědkem těla mrtvého „Šediváka“   odstraněného z Roswellu v roce 1947. To, co viděl se shoduje s klasickým  popisem 1,20 m vysokého mimozemšťana s velkou hlavou, velkýma očima ve  tvaru mandle, úzkým tělem a vytáhlýma rukama a nohama. Další klasický  popis je od Travise Waltona, který měl únosový zážitek se Šediváky:
„Byli velmi malí, menší než 1,50 m a měli velké a holé hlavy, žádné  vlasy. Jejich hlavy byly protáhlé, velké. Vypadali jako nějaké zárodky.  Neměli obočí ani oční víčka. Měli velké oči – ohromné oči – téměř   celé hnědé bez bělma. Nejstrašidelnější věcí na nich byly oči. Ach  ty oči, zíraly skrze mě.“
Známí badatelé únosů do UFO Dr. David Jacobs, Budd Hopkins a později i  Dr. Karla Turner poskytují podrobné studie škodlivých aspektů únosů do  UFO. Tito badatelé zjistili znepokojující důkaz škodlivého zacházení s  jedinci, kteří byli vzati na palubu UFO. Ženy byly nedobrovolně vystavovány  genetickému programu zaměřeného na reprodukci lidsko-mimozemských hybridů   a dospělí hybridi prováděli ponižující sexuální aktivity na unesených   ženách. Mnoho unesených souhlasí s tím, že Šedí jsou hluboce zapojeni  do vývoje hybridních lidí – Šedé rasy, která by byla vhodným  nositelem pro další krok k lidskému vývoji. Badatelé jako je Jacobs říkají,   že tohle je důvod pro poplach a také pro nastolení otázky o přímé  hrozbě vůči lidské svrchovanosti.
  Podle plukovníka Corsa, byli Šedí zapojeni do dohod s Eisenhowerovou  administrativou, které armádní úředníci vidí jako formu „vyjednané  kapitulace“, při které získali Šedí povolení pro únosy civilistů a k   „rozšiřování“ svého biologického programu. Clifford Stone rozlišuje  mezi „dobrými“ a „špatnými“ mimozemšťany a o Šedých mluví jako  o součásti těch „špatných“, páchajících ohavné únosy a říká,   že si vláda USA není jistá, jak to odhalit veřejnosti:
„Ti dobří jsou, no řekl bych, že mají jakýsi toulavý (nomádský)  styl života. To, o čem se mluví jako o nezasahování do ostatních životních  forem je kosmický zákon. Ti toulaví nebo kočující, jdou spolu s tímto zákonem.   Šedí porušili vesmírný zákon.... Myslím, že tu existuje snaha těch  druhých mimozemšťanů učinit kontakt s lidmi na úrovni naší vlády, ale  to, co se děje teď je, že americká vláda zjistila v roce 1983 nebo tak nějak,   že nejedná s těmi hodnými, a teď ve skutečnosti neví, co s tím dělat.“
Šediví jsou velmi aktivní v únosech lidí, genetických experimentech,  monitorování lidí skrze implantáty (mikročipy), v kontrolování či  programování mysli, klonování a ve vytváření hybridních lidí. To přispívá  k systémovým globálním problémům jako jsou jedinci traumatizováni únosovými  zážitky, geneticky upravení lidé, implantáty pro monitorování lidí  vedoucí k celkové pasivitě populace díky hypnotickému či kontrolovanému  programování mysli.

Vysocí Šedí/Bílí
  Druhou významnou rasou v této skupině mimozemšťanů jsou „Vysocí Šedí“,   které popisuje Robert Dean jako „skupinu velkých, říkám velkých, protože  jsou 6-8 stop někdy možná 9 stop vysocí a jsou humanoidní, ale jsou velmi  bledí, bílí, nemají žádné vlasy ani chlupy na těle.“ Vysocí Šedí  jsou popisováni jako ti, jejichž původ je v souhvězdí Orion a podle Dr.  Arthura Horna mají roli dohlížet na Šedé:
„Na Malé Šedé dohlíží v dosahu jejich vlastního postavení jiní Šedí,  vyšší, asi 7-8 stop vysocí. To jsou ti mimozemšťané, kteří vlastně   realizovali „diplomatickou“ misi, jako jsou tajně sjednané dohody s  hlavami pozemských vlád. Jak jsem se zmínil, šedí obecně a ti malí 3-5  stop měřící šediváci se především spojují se žoldáky.“
Podpora pro diplomatickou roli, kterou sehráli „Vysocí Šedí“, pochází  od Williama Coopera, dřívějšího poradce Námořní zpravodajské služby,  který tvrdí, že viděl tajné dokumenty, kde „Vysocí Šedí“ vyjednávali  dohody s Eisenhowerovou administrativou na setkání začátkem roku 1954.
  Později v roce 1954, rasa šedých mimozemšťanů s velkými nosy, kteří  byli na oběžné dráze Země přistála na Hollomanově letecké základně.   Dosáhlo se základních dohod. Tato rasa se identifikovala jako bytosti z  planety kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, které my říkáme  Betelgeuse. Oznámili, že jejich planeta umírá a v nějaké neznámé  budoucnosti tam oni již nebudou schopni dále přežít.
  Setkání na Hollomanově základně v Novém Mexiku bylo údajně místem  pozdějších setkávání s mimozemšťany, kteří podepsali dohodu v roce  1954. V letech 1972 – 73 například, producentům Robertu Emeneggerovi a  Allanu Sandlerovi byl údajně nabídnut filmový záznam ze setkání s Šedými  mimozemšťany, které se odehrálo na Hollomanově základně v roce 1971,  kterým byli svědky. Cooper vysvětloval podmínky dohody z roku 1954 dosažené  mezi Šedými mimozemšťany následovně:
„Dohoda prohlašovala, že mimozemšťané nebudou zasahovat do našich záležitostí  a že my nebudeme zasahovat do jejich. Budeme udržovat jejich přítomnost na  Zemi v utajení. Vybaví nás vyspělou technologií a pomohou nám s naším  technologickým rozvojem. Nebudou uzavírat žádné další smlouvy s jinými  pozemskými národy. Mohou unášet lidi na určité omezené a pravidelné bázi  za účelem lékařských zkoumání a monitorovat náš vývoj s výhradou,   že lidem nebude ubližováno, budou po únosu vráceni, na samotnou událost  si nebudou nic pamatovat a že tento mimozemský národ poskytne skupině   Majesty Twelve seznam všech lidských kontaktů a unesených na pravidelných  plánovaných schůzkách.“
Pokud jde o fenomén únosů, Dr. David Jacobs vyvozuje z vyčerpávajících  analýz 60ti případů ve své knize „Secret life“, že Vysocí Šedí v  tom hrají dozorčí roli. Zjistilo se, že Velcí Šedí byli přítomni při  mnoha únosech, které Jacobs zkoumal skrze hypnotické regrese unesených a  kteří byli pod velením malých šedých, kteří figurovali u většiny  unesených.
  Nedávno, bývalý letecký mechanik publikoval své paměti, ve kterých  odhaluje rozsáhlou komunikaci s různými „Vysokými Šedými“, kterým   říkal „Velcí Bílí“ podle jejich křídově bílé pleti a bílých  vlasů. Hall byl umístěn na letecké základně v Nelis od roku 1965-67, kde  bylo jeho povinností obsluhovat meteorologické balóny pro Air Force z místa  na základně Indiana Springs. Popisuje své vzájemné působení s „Vysokými   Šedými“ na začátku roku 1965 a to, jak on a další technici se vyrovnávali  s jejich rušivou přítomností. Hall líčil celý seznam incidentů, kdy   „Vysocí Šedí“ terorizovali ostatní vojenské techniky, kteří jim  nerozuměli, překvapovali je a nebo jim nějak vyhrožovali. Hall například  líčí jednu „Vysokou Šedou“, která chtěla zabít jednoho vojenského  mechanika, který nešťastnou náhodou trefil její dítě kamenem a zlomil  mu ruku. Incident vedl k výhrůžkám „Vysokého Bílého“ smrtí  technikovi pokud okamžitě neodejde a neslíbí, že se nikdy nevrátí.
  Jiní technici měli podobná setkání s „Vysokými Bílými“, kdy jim  bylo vyhrožováno na životě pokud vystraší děti „Vysokých Bílých“   nebo pokud nebudou dodržovat jejich rozkazy. K těmto hrozným činům byl dán  souhlas Pentagonu, který monitoroval chování „Vysokých Bílých“,   Halla a ostatní vojenské techniky. Pouze Hallovi bylo dovoleno podělit se o  druh jistého intimního chování protože měl inteligenci a odvahu vzájemně   komunikovat s „Velkými Šedými/Bílými“ přátelským způsobem. Kromě   toho zřejmě zachránil život jednomu dítěti „Velkých Bílých“ a to  vedlo k tomu, že se spřátelil s „Vysokými Bílými“ a ti jej začlenili  do projektu umožňujícím mu studovat vzájemné působení lidí a Velkých  Bílých. V těchto případech projevovali „Velcí Bílí“ pozitivnější  charakterové vlastnosti jako je přátelství a odhalovali Hallovi pokročilé  technické znalosti při svých vzájemných stycích.
  Významné však je, že „Velcí Bílí“ se začali objevovat v oblasti  pouště Mojave v roce 1954, což naznačovalo, že byli spojeni s dohodami  dosaženými v roce 1954 mezi „Vysokými Šedými“ a Eisenhowerovou  administrativou z roku 1954. Hall dále popisuje jak je pravidelně vídal v přítomnosti  generálů letectva a dalších starších úředníků, kteří uznávali  zastupitelský statut vedoucích „Velkých Bílých“.
„Vysocí Šedí“ a nebo „Vysocí Bílý“ zastupují fungující model  toho, jak se „lidský“ tak i „šedý“ biologický materiál může  kombinovat, a proto hrají vedoucí úlohu při asistenci malým šedým ve vzájemném   „působení“ s lidmi k vývinu vhodných hybridních druhů. „Vysocí Šedí/Bílý“   v různých zprávách týkající se komunikace, zastrašují lidi a chovají  se jaksi „nemocničním“ způsobem, který připomíná lékaře, který   řídí nějaký experiment. „Velcí Šedí/Bílý“ se nejvíce zajímají  o genetické experimenty, o vytváření hybridní, lidsko-mimozemské/šedé  rasy, o kontrolu mysli a o diplomatické dohody se „stínovou vládou“.   Globální problémy, které jsou ovlivňovány „Velkými Šedými/Bílými“   se týkají geneticky upravených lidí, implantátů pro monitorování lidí,  získávají celkově pasivní populaci díky hypnotickému ovládání mysli,  týkající se vlivu nad elitní skupinou, která rozhoduje, dále infiltrace  do národních bezpečnostních složek a zneužívání lidských práv  civilistů a vojenského personálu.

Reptiliáni
  Další významná mimozemská rasa v této skupině, kterou popsal Dean jako  humanoidé s ještěrčími vlastnostmi jsou asi 6-8 stop vysocí Reptiliáni.  Mimozemská rasa Reptiliánů je podle popisů jak původní obyvatel Země,   tak také z okolních hvězdných systémů. R.A.Boulay analyzoval rozsáhlé  historické zdroje a říká, že existuje dostatečný důkaz, který  podporuje závěry, že jistá prastará rasa mimozemských Reptiliánů osídlila  Zemi a sehrála roli při tvorbě lidstva. Podle Thomase Castella, bývalého  bezpečnostního úředníka v Dulce, existuje přísně utajované podzemní  středisko zaměstnávající jistý počet mimozemských ras spolupracujících  s jistým počtem agentur americké národní bezpečnosti a korporací. Původní  Reptiliáni, ti pozemští, pracují bok po boku s lidmi a dalšími mimozemskými  rasami.
„.......někteří „reptoidé“ (Reptiliáni) jsou původními obyvateli  této planety. Touto vládnoucí kastou „mimozemšťanů“ jsou reptiliáni....Byli  prastarou rasou na Zemi, žili pod Zemí......Reptoidé se právem považují  za „původní pozemšťany“. Možná, že jsou to ti, kterým říkáme  Padlí Andělé – možná ne. Ať je to jakkoli, my jsme pokládání na  Zemi jen za „squattery“ (samozvané nájemníky). Protože jsem byl starší  bezpečnostní technik na základně v Dulce, musel jsem s nimi komunikovat na  denní bázi. Kdyby byl nějaký problém, který by vyžadoval bezpečnost  nebo videokamery, byl jsem tím, komu volali. Byla to reptiliánská   „pracovní kasta“, která obvykle dělala fyzickou práci v nižších úrovních  v Dulce.“
Podle Castella na nižších patrech v Dulce se výrazně porušovala lidská  práva na zajatých civilistech společnými vůdci mimozemsko-lidského  projektu. Willam Hamilton, uznávaný badatel UFO, zkoumal jak zařízení na  základně v Dulce, tak tvrzení Tomase Castella a jeho důvěryhodnost.  Zjistil, že je vysoce přesvědčivá:
„Může být nepřijatelné strávit, nebo uvěřit Thomasově příběhu.  Ve skutečnosti se zdá, že je to součást nějaké živé noční můry.  Existuje ovšem důkaz, že se na základně v Dulce dělo něco podivného. Má  Thomas odpověď? Může to klidně být hrozná pravda ukrytá za pokračujícím  jevem pozorování UFO, únosů a mrzačení skotu. Naše vládní zpravodajské  složky měly stálý dohled na všechny aktivity UFO po mnoha desetiletí.  Tyto neobvyklé jevy musejí mít neobvyklá vysvětlení. Můžeme být jen  jednou předsunutou hlídkou v rozsáhlé, meziplanetární říši.“
Podle Hamiltionových závěrů ohledně Castellova tvrzení a hodnověrnosti,  jsem napsal rozšířenou zprávu o základně v Dulce a našel jsem důkaz,  který se shoduje s Castellovým tvrzením týkajícího se zneužívání  lidských práv různými mimozemšťany, americkými národními bezpečnostními  agenturami a korporacemi.
  Linda Moulton Howe, investigativní novinářka a badatelka UFO dělala  rozhovor s „kontaktérem/uneseným“ jménem Jim Sparx, který tvrdí, že  se setkal s určitým počtem Reptiliánů, těch původních žijících na  Zemi. Podle Sparxe, původní pozemští Reptiliáni mají svou vlastní  jedinečnou kulturu a komunikují s lidmi po staletí a asistují lidem při  využívání zdrojů. Sparxovy bylo Reptiliány řečeno, že dospěli k jistému  počtu tajných smluv s vládními úředníky. Sparxova tvrzení jsou ve shodě   se zkušenostmi jiného „kontaktéra“ Ole K., který říká, že se  setkal s ženskou Reptiliánkou jménem Lacerta, se kterou udělal rozhovor při  několika příležitostech a rozeslal rozhovory pod názvem „Lacerta Files“.   Podle Lacerty, Reptiliáni, kteří se vyvinuli na Zemi jsou odlišní od  mimozemských Reptiliánů, kteří pravidelně navštěvují Zemi. Přestože  existuje určitá debata nad věrohodností Ole K., jeho svědecká výpověď   je věrohodná a shoduje se se Sparxem a dalším bádáním v oblasti Reptilánskéro  druhu a stojí za úvahu lépe porozumět aktivitám Reptiliánů. Podle  Lacerty smýšlení Reptiliánů vůči lidem je opatrné, protože vidí  lidstvo jako primitivní druh, který je „majetkem“ jiných mimozemských  ras, které osídlili tuto planetu. Pozemští Reptiliáné, podle Sparxe těží  z lidstva způsobem, který neprovokuje lidskou přítomnost na planetě. Z  toho plyne, že se Reptiliáni drží smluv, které „podepsali“ jiné mocnější  rasy, zmiňovanými Lacertou.
  Stručně řečeno, podle výpovědí důvěrných zdrojů a kontakréra, o  kterém jsem mluvil výše, se může uvažovat o tom, že pozemští Reptiliáni  jsou zapojeni do aktivit, jejichž výsledkem je manipulace s lidskou elitou a  finančními institucemi, ovlivňují systém náboženské víry,  militarizmus a mění historii lidské civilizace. Pozemští Reptiliáni přispívají  k systémovým globálním problémům skrytým zneužíváním lidských práv,  korupcí v elitě a kontrolou médií, rozvrací náboženské dogma, přispívají  k historické amnesii a pěstují násilí.

Drakoniáni
  Ty nejkontroverznější zprávy „důvěrných zdrojů/kontaktérů“   ohledně mimo-zemských aktivit „mistrů reptiliánské rasy“, kterým se   říká Drako-Reptiliáni říkají, že je jejich původ v hvězdném systému  Alfa Drakonis, který je 215 světelných let vzdálen a byl původně polární  hvězdou. Podle Alexe Colliera, Drakoniáni nebo také Drakos, mají dvě   hlavní kasty. První z nich je válečnická kasta, její účastníci měří  7-8 stop a kteří jsou evidentní hrozbou pro celou galaxii, kvůli jejich  bojovným schopnostem. Druhá kasta je tzv. „královská linie“ Drako-Reptiliánů,   o které Collier říká, že jsou „Ciakars“, která, kvůli jejich údajné  velikosti, psychické schopnosti a údajným křídlům, by se mohla zaměňovat  za pověstné Draky, pokud má Collier pravdu:
„Drakoniáni jsou velmi rozsáhlou Reptiliánskou rasou, jinak známých  jako „Draci“. V reptiliánské rase existuje královská linie, nazývaná   „Ciakar“. Jejich výška se pohybuje v rozpětí 14-22 stop a mohou vážit  až 1.800 liber. Mají okřídlené přívěsky a jsou hrůzu nahánějícími  bytostmi. Mají mimořádně jasnovidné schopnosti a jsou velmi chytří, ale  také mohou být mimořádně zlovolní.“
Collier tvrdí, že podle Drakoniánského pohledu na svět, byli oni původními  inteligentními druhy v galaxii a osídlili mnoho světů svými biologickými  potomky. Proto se Drako-Reptiliáni vidí jako přirození vládci reptiliánských   „kontrolovaných“ světů, jako je Země a pohlíží na lidstvo jako na  podřadný druh. Drakoniáni se zajímají o získávání pozemských zdrojů,   čímž si zajišťují, že se tyto zdroje účinně zužitkují.
  Zdá se, že mezi Drako-Reptiliány a ostatními mimozemskými rasami existuje  přísná hierarchie. Podle Thomase Castella, jsou Reptiliáni z Alfa Draconi   – „Draci“ pod vedením pozemských Reptiliánů a ti jsou na oplátku  pod vedením „Velkých Šedých“, kteří jsou zase pod vládou Malých Šedých.  Zajímavé je, že Castello také popisuje drakoniánskou vládní kastu jako  Ciakars, kteří jsou okřídlení a proto se dají snadno zaměnit s draky.  Jefferson Souza, brazilský badatel UFO potvrzuje existenci hierarchie mezi Šedými  a Mistry reptiliánských ras.
  Všechny z výše zmíněných mimozemských ras jak se zdá, mají nezjištěný  počet navzájem propojených dohod mezi sebou, které mají společné vztyčné  body v dohodách mezi složkami americké národní bezpečnosti a Šedými.  Drakoniáni tvoří špičku ledovce Vojensko průmyslového mimozemského  komplexu, kteří kontrolují informace a technologii vztahující se na  mimozemskou přítomnost. Vypadá to, že Drakoniáni jsou velmi aktivní v řízení  lidských elit, institucí a finančních systémů, podporují dále  militarizmus, vytvářejí klima boje z nouze a nejistoty, těží z lidí a  manipulují se Šedými a jinými reptiliánskými rasami. Aktivity Drakoniánů   přispívají k těmto globálním problémům: soustřeďování bohatství,  korupce mezi elitami a institucemi, eticko/náboženské násilí, zneužívání  lidských práv, pěstování násilí a terorizmu, obchod s drogami a  organizovaný zločin.

Siriani ze Sirius B
  Kromě výše uvedených mimozemšťanů, existuje jistý počet lidsky  vypadajících mimozemšťanů ze Sirius B, který je součástí binárního  hvězdného systému. Alex Collier popisuje mimozemšťany ze Sirius B následovně:
„Národy kolem Sirius B umějí velmi dobře kontrolovat vibrace. Někteří  z nich jsou rudí, béžoví a s tmavou pletí. Planety kolem Siriusu B jsou  velmi nehostinné a obecně obydleny Reptiliány a vodním typem bytostí.  Společnost je spíše posedlá politickými postoji než duchovními  atributy.“
Udivující je, že africký kmen jménem Dogoni měl k dispozici komplikované  pochopení tohoto eliptického orbitu Siriusu B kolem hlavní hvězdy Sirius  A. Tyto vědomosti se zřejmě předávaly na jejich potomky vyspělými  mimozemšťany z hvězdného systému Sirius. Dogoni popisují Siriány jako  obojživelníky z planety kolem Siriusu B, což se shoduje s Colliérovým  tvrzením, že jedna z planet kolem Sirius B je „většinou obydlena Reptiliány  a vodními bytostmi.“ Rasové charakteristiky lidí ze Siriusu B naznačují,   že jsou potomky z hvězdného systému Vega o čemž bude řeč později.
  Preston Nichols tvrdí, že je důvěrným informátorem, který se účastnil  utajovaného projektu Montauk, který se týkal určitého počtu mimozemských  skupin. Jeden nezávislý badatel zjistil, že Nichols „je velmi spolehlivý  a solidní svědek a pro mně samotného jeho informace byly celkově věrohodné,  protože bylo možné informace ověřit“. Lidé ze Sirius B, podle Nicholse,  hrají roli v poskytování exotické technologie jako je cestování časem  nebo mezi-dimenzionální cestování utajeným vládním agenturám, které  jsou zapleteny jak do Philadelpského experimentu, tak do projektu Montauk.
  Alex Collier vysvětluje roli této skupiny mimozemšťanů v technologické výměně   s národními bezpečnostními složkami: „Lidé ze Sirius B přišli sem a  ve skutečnosti pomátli naše hlavy a jsou to právě ti, kteří původně   poskytli naší vládě technologii Montauk.“ Tato exotická technologie  byla poskytnuta za účelem povzbuzení národních bezpečnostních složek k  vývoji obranných vojenských schopností vůči možným mimozemským hrozbám.  Tato technologická pomoc se dokonce týká výzkumu biologických zbraní,  podle Colliera, který říká: „biologický materiál, který byl přidán  do viru Ebola, byl poskytnut vládě humanoidy ze Siria B. Nevím jestli to  byl jeden z jejich virů, který někde chytli, nebo zda je skutečně od  nich.“
Podle Daniela Saltera, dalšího hodnověrného zdroje s dlouholetou službou  v armádě, která zahrnovala období v Národním Průzkumném Úřadě, záležitosti  vztahující se k mimozemšťanům, vhání lidsko-mimozemskou spolupráci do  tajné organizace při Národním Bezpečnostním Úřadu, který se nazvaná  Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO) – (Česky něco jako -   Zpravodajská Organizace Vyspělého Kontaktu, což je: tajná vládní  organizace zodpovědná za reverzní inženýrství získaných mimozemských  technologií.) Podle uniklých informací od tajného informátora na oblíbených  internetových stránkách s názvem Wingmakers, informace, které Salter  potvrzuje, jsou přesné, ACIO spolupracuje se sdružením mimozemšťanů k vývoji  sofistikovaných technologií cestování časem pro budoucí mimozemské  hrozby. Podle webové stránky Wingmakers:
„Blank Slate Technology nebo BST (tzv. Technologie čisté tabule, pozn. přek.),  je forma cestování časem, která umožňuje přepsat historii, čemuž se   říká intervenční body. Intervenční body jsou kauzální energetická  centra, která vytvářejí hlavní událost, jako rozpad Sovětského Svazu  nebo vesmírný program NASA. BST je nejvyvinutější technologie a kdokoli  vlastní BST se může bránit proti jakémukoli agresorovi. Je to jako, když   Fifteen (vůdce Bludiště) měl rád rčení o klíči ke svobodě.*   Pamatujte si, že ACIO mělo primární vztah k mimozemským technologiím a k  tomu, jak je začlenit do hlavního proudu společnosti jakož i do armádního  užití. Byli jsme vystaveni mimozemšťanům a poznali jsme jejich program. Někteří  z těchto mimozemšťanů zatraceně vystrašili lidi z ACIO.“
Je pravděpodobné, že toto společenství mimozemšťanů, kde jsou ti se  Sirius B, údajně poskytli nějakou technologii pro projekt Montauk týkající  se cestování časem/mezi-dimenzionálního cestování a i asistenci při výzkumu  biologických zbraní.
  Nezdá se, že jsou Siriani v blízkém spojení se Šedými nebo se skupinou  Reptiliánů, kteří byli hlavní mimozemskou skupinou zapojenou do výměny  technologie. Vypadá to, že spolupůsobení Sirianů se stínovou vládou  byla nezávislá iniciativa k poskytnutí alternativního zdroje mimozemské  technologie. Nicméně Collierův popis lidí ze Sirius B obývající společně   jejich světy s Reptiliány, naznačuje hlubokou historickou zkušenost s  Reptiliány. To ukazuje, že zájem o výměnnou smlouvu technologií Reptiliánů   a Šedých, mohl být hlavním faktorem v úsilí Sirianů.
Na závěr, tato mimozemská skupina ze Sirius B je hlavně aktivní v  programech na výměnu technologie, která pomáhá vládě v získávání různých  technologií, které mají vojenské využití. Zdá se, že směřuje k podpoře  vojenské spolupráce při potencionální mimozemské hrozbě vůči Zemi, a  to jak skrze podvratnou činnost, tak skrze intervenci z vnějšku. Globální  problémy, ke kterým humanoidé ze Sirius B přispívají jsou tyto: tajný výzkum  zbraní, využití exotických technologií a zneužívání civilistů, kterých  se využívá při experimentech cestování časem.

Anunnaki
  Konečně, uvádí se, že existuje rasa velkých humanoidů, kteří sehráli  jistou roli při osidlování Země lidmi a kteří se periodicky na Zem  vracejí, aby zjistili jak účinně se využívaly pozemské zdroje lidmi a těmi  mimozemskými rasami, které hrají určitou roli v „řízení“ lidstva. Těm  kdysi říkali Sumérové Anunnaki ze světa „Nibiru“ v rozsáhlých  textech klínového písma přeloženém Zecharia Sitchinem. Tito velcí  humanoidé zřejmě tvoří hlavní základ mimozemské rasy, která je  popisována v prastarých mytologiích a náboženství jako bohové. Podle  zpráv Sumérů, vrchním bohem Anunnaki je Anu a je pantheonem Anunnaki*, jak  popisuje Sitchin, kteří tvoří klíčové postavy v hierarchii, která tajně   dohlíží na vedení lidstva a na planetu Nibiru, která se periodicky vrací  do sousedství Země. Podle Alexe Colliera, je zde poznámka o tom, jak  Anunnaki nebo „Nibiřané“ vznikli jako druh:
  výjev k hry Wingmakers (pozn. přek.)
  pantheon - je chrám v Římě, zasvěcený všem bohům (pozn. přek)
„Před velmi dlouhou dobou se kolonie na Sirius B a Orionu dostaly do potíží  mezi sebou navzájem. Aby se zavedl mír, existovalo mezi členy obou skupin  manželství. Ženy pocházely ze skupin Orionu, které v hierarchii představovaly  královnu – představa matriarchátu. Muži byli ze Sirius B. Obojí členové  se považovali za královskou, uznávanou linii. Když se tito dva dali  dohromady v manželském svazku, jejich potomci měly geny z obou linií. Kvůli  této genetice, nová rasa, která se tímto vytvořila, dostala jméno „Nibiru“,   což jak mě bylo řečeno Moraneyem (poradce z Andromédy) v řeči Orioňanů   znamená „rozděleni mezi dva“. To jsou ti, kteří jsou doslova kříženci  mezi těmi ze Siria B a rasou obývající systém Orion. Tím pádem vytvořili  nový „kmen“, který pokračoval v prosperitě přinejmenším po stovky  tisíce let. A tak jsou kmenem, který se stal rasou.“
Zdá se, že funkční princip Anunnaki je, nechat „primitivní“ druhy,  jako je lidstvo, prosperovat na povrchu planety, zatímco vyvinutější rasy,  jako Reptiliáni, tvoří jaksi „planetární managerský tým“, který  doslova z lidstva „sklízí úrodu“ způsobem, který slouží dlouhodobému  zájmu Anunnaki, kteří se periodicky vracejí, aby zhodnotili svůj „lidský  experiment“. Proto se zdá, že Anunnaki tvoří jakýsi druh regulačního   činidla k zajištění toho, aby pozemní zdroje a lidstvo obecně byli „řízeni“   zodpovědně.
Anunnaki mají vztah s pozemskými Reptiliány, který je založený na  historických dohodách s lidstvem, které budou vedeny dále. Pravděpodobně   je to tak, že Anunnaki mají nějakou formu dohody s Drakoniány týkající  se toho, jak později zasahovat ve světech, ve kterých Anunnaki zavedli   „lidské experimenty“. Konečně, je také pravděpodobné, že někteří   členové Anunnaki na Zemi tajně zůstali a tím sehráli roli při vytváření  elit lidských organizací, aby zpravovali lidské záležitosti. Tyto   „dohody“ a/nebo tajné řízení elity lidských skupin tvoří nepřímo  z Anunnaki součást Vojensko Průmyslového Mimozemského komplexu (MIEC).
  Podle seržanta Deana jsou Anunnaki hlavními hráči v lidských záležitostech  a je pravděpodobné, že pak nastane závažná situace, až se jejich  domovská planeta Nibiru vrátí do sousedství Země. Je zřejmé, že návrat  Anunnaki se jeví jako divoká karta, která se dotýká složek národní  bezpečnosti, které si zjevně nejsou vědomi toho, jaký bude mít jejich návrat  dopad na lidstvo globálně, a jaký na MIEC, který byl vytvořen právě ke  zpravování mimozemských záležitostí. Hlavní aktivity Anunnaki mají  ovlivňovat dlouhodobý lidský vývoj skrze elitní skupiny, systémy a  instituce a ovlivňovat lidské vědomí. Zdá se, že soutěží s Drakoniány  o kontrolu Země. Hlavní globální problémy ke kterým přispívají se týkají  nadvlády elity, náboženského fundamentalizmu, upevňování patriarchální  globální kultury a pěstování násilí.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->  
<!--[endif]-->     

Hlavní mimozemské  rasy působící v okolí země - část 2. Pozitivní     

POZITIVNÍ
  V roce 1954, 20. ledna, se sešla delegace „lidsky vypadajících“   mimozemských ras s Eisenhowerovou administrativou v neúspěšném úsilí  dosáhnout dohody o americkém programu termonukleárních zbraních. Očividně   palčivou otázkou bylo to, že tato mimozemská rasa nebyla ochotná  poskytnout technologii, která by mohla být využita vojensko průmyslovými  zájmy, které v Eisenhowerově administrativě převažovaly, čímž se  nastavil tón pro pozdější mimozemsko lidský dialog. Základní odpor této  skupiny mimozemšťanů, kteří byli kooptováni do vstupu MIEC ukazuje na důležitý  indikátor velkého seskupování „lidských“ mimozemských ras, které leží  mimo síť proplétajících se zájmů, které dávají dohromady MIEC ve  Spojených Státech a kdekoli jinde na planetě.

MIMOZEMSKÉ RASY MIMO VOJENSKO-PRŮMYSLOVÝ MIMOZEMSKÝ KOMPLEX
  Tato druhá kategorie mimozemšťanů jsou v první řadě „lidé“ a mohou  se snadněji začleňovat do lidské společnosti způsobem, který popisoval  Dean a ostatní, kdy mohou být nerozeznatelní od zbytku lidstva. Tyto zmiňované  rasy jsou z hvězdných systémů Lyra, Vega, Plejády, Sirius, Procyon, Tau  Ceti, Ummo, Andromeda a Arktus, které poskytli určitý genetický materiál  pro osídlení lidstva na Zemi. Podle Alexe Colliera na „lidský  experiment“ poskytlo svůj genetický materiál celkem 22 mimozemských ras.  Do toho jsou zahrnuti i Reptiliáni, Šedí a Anunnaki, kteří se později uvádějí  jakožto rasy druhé skupiny o kterých Collier říká, že jsou „přátelští.“
„To, že my jako produkt mimozemské galaktické manipulace jsme vlastníky   širokého genetického společenství skládajícího se z mnoha různých  rasových paměťových bank, se také skládáme z přinejmenším z 22 různých  ras. Kvůli našemu genetickému dědictví a protože máme ducha, pohlížejí  na nás spřátelené mimozemské rasy jako na královskou větev.“
V důsledku této galaktické linie, mimozemšťané této skupiny mimo MIEC,  vidí lidstvo v mnoha směrech tak, jako opatrující rodiče vidí svého  nedospělého syna-dceru v nebezpečném prostředí. Zásadní zájmy ras v této  kategorii mají zabezpečit, aby se globální lidstvo vyvíjelo zodpovědným  způsobem, aniž by ohrozilo jak sebe, tak širší galaktickou komunitu, jejíž   je součástí.
  Existují dvě části skupiny mimozemšťanů. V první jsou „mimo zemšťané“,   kteří v historii osídlili pozemská podzemní obydlí a popisují se jako  pozůstatky prastarých lidských civilizací, které se držely odlišné vývojové  cesty, aby se vynořily na povrch lidstvu. V druhé skupině jsou mimozemšťané,  kteří mají původ „mimo tento svět“, ale mají lidské znaky do té míry,   že někteří z nich se mohou snadno integrovat se zbytkem lidstva, aniž by  byli snadno identifikováni.

Telosiané
  Podzemní „mimozemšťané“ se líčí jako pozůstatky předchozích  lidských civilizací na zemském povrchu, podobně jako jsou Lemuřané a  Atlanťané a jsou tudíž geneticky podobní lidstvu. Nejznámější popis  jedné z těchto prastarých ras nalezneme v posmrtně uveřejněných „diářů“   admirála Richarda Byrda, který popisuje tajnou expedici na Severní pól,  kde byl vzat do podzemního obydlí vyspělé rasy s Nordickými (severskými),  lidskými fyzickými charakteristikami. Ukázali mu některé ze zázraků   technologie této společnosti a také se setkal s vůdcem této vyspělé  podzemní rasy, který mu údajně řekl:
„Nechali jsme vás sem vstoupit, protože máte dobrý charakter a dobře znáte  povrch Země, admirále...nacházíte se v domově, kterému říkáme  Ariannie, což je vnitřní svět Země....Admirále, řeknu vám proč jste  sem byl povolán. Náš zájem začíná krátce poté, co vaše rasa nechala  explodovat první atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v Japonsku. Bylo to  v té znepokojující době, kdy jsme poslali naše létající stroje „Flugelrads“   na povrch vašeho světa, aby vypátraly, co to vaše vláda vlastně učinila.  Jak vidíte, nikdy předtím jsme nezasahovali do vašich válek ani do  barbarství, kterého se dopouštíte, ale nyní musíme, neboť jste se naučili  manipulovat s určitou mocí, která není pro lidi, a to zejména síly, které  se říká atomová energie. Naši vyslanci již doručili zprávy mocným vašeho  světa a dále nebudou brát ohled. Nyní jste byl vybrán jako svědek toho,   že náš svět existuje. Vidíte, naše kultura a věda je o mnoho tisíc let  před vaší rasou, admirále!“
Zatímco pokračuje rozpor ve věrohodnosti admirálových deníků, existuje  jistý počet hlášených setkání se zástupci lidské vyspělé podzemní  rasy. Velké podzemní město nazývané Telos má ležet pod horou Mt. Shasta  v Californii a popisovali jej jedinci, kteří buď fyzicky do tohoto města  cestovali nebo kteří tvrdí, že telepaticky komunikovali s obyvateli tohoto  města. Významný badatel UFO William Hamilton říká, že se sešel se zástupci  Telosu, kteří mu popisovali vyspělou technologii a strukturu Telosu a  jejich spojení na bývalou civilizaci Lemuřanů. Hamiltom mluví o  Telosiance jménem „Bonnie“ a o její rodině:
„Bonnie, její matka Rana Mu a otec Ra Mu, a dále její sestra Judy, její  bratranci Lorae a Matox, žijí a pohybují se v naší společnosti a často  se vracejí do Telosu pro odpočinek a zotavení. Bonnie vypráví, že její  lidé používají vrtací stroje k vrtání tunelů v Zemi. Tyto hloubící  stroje zahřejí skálu až k budu, kdy jí rozžhaví a ta pak zeskelnatí, tím  eliminují požadavky na umístění trámů a podpěr. Trubkovitý tranzitní  tunel se používá ke spojení měst, které existují v různých podzemních  oblastech v naší hemisféře. Vlaky podzemní dráhy jsou poháněny  elektromagnetickými impulsy až do rychlosti 2500 mil za hodinu. Jeden tunel  je spojen s jedním z jejich měst v džungli Matto Grosso v Brazílii.  Potravu pěstují hydroponicky pod celospektrálním osvětlením v zahradách  na které dohlíží automaty. Strava a zásoby Telosu jsou distribuovány  hojně pro populaci milión a půl lidí, kteří se netěší žádné peněžní  ekonomice.“
Podle Dianne Robins, která tvrdí, že měla telepatickou komunikaci s  Telosiany, jsou Telosiané pozůstatky prastarých Lemuřanů, kteří si z Mt.  Shasta učinili svůj domov po destrukci jejich kontinentu. Jejich původní  počet byl 15000. Tento pozůstatek Lemuřanů očividně prospíval v podzemních  jeskyních Mt. Shasty a vzrostl na populaci 1.5 miliónů. Telosiané vyvíjeli  psychotronické technologie, což se týkalo krystalové a vysoce vyvinuté  mentální schopnosti, které používali k udržování neuvěřitelně vyspělé  společnosti, která je v kontaktu s mimozemšťany z mnoha hvězdných systémů.   Podle zpráv se Telosiané specializují na zásahy do lidské dlouhověkosti  a na integrování harmonických technologických systémů víry pro pozemšťany  na povrchu. Telosiané a ostatní podzemní „mimozemšťané“ hledají způsob  jak omezit aspekty lidsko-mimozemských technologických smluv, přičemž   asistují při evolučním růstu lidského vědomí. Hlavní aktivity  Telosianů se mohou dovozovat z pomoci pozemským lidem dozvědět se o své  staré historii Země, asistují při obnovení lidské dlouhověkosti, chtějí  změnit nezdravý systém víry a chránit životní prostředí. Globální   řešení poskytnuté Telosiany je: ochrana životního prostředí, podpora  biodiverzit, obnova lidského zdraví a dlouhověkost; a obnova ztráty  historické paměti.
  O mimozemsky vyhlížejících mimozemšťanech se tvrdí, že poskytli  genetický materiál pro lidský vývoj a že mnoho z těchto mimozemšťanů   dovolilo některým z jejich členů se inkarnovat jako „hvězdná semena“   na Zem do lidských rodin. Tato „hvězdná semena“ , „hvězdné děti“   nebo „hvězdní lidé“ popisuje Brad a France Steiger jako jedince, jejichž  „duše“ se formálně inkarnovaly do světů jiných hvězdných systémů   a pak cestovaly na Zem a rozhodly se inkarnovat zde, aby posílily evoluční  vývoj lidstva. Většina lidí se domnívá, že tato skupina mimozemšťanů   je „přátelská“, tak jak to popisují „kontaktéři“ jako jsou  George Adamsky, Orfeo Angelucci, George Van Tassell, Howadr Menger, Paul Villa,  Billy Meier a Alex Collier. Každý z nich vysvětluje povahu jejich dobrovolných  inkarnací s těmito lidsky vyhlížejícími mimozemšťany. Tyto kontaktéři   často poskytují fyzický důkaz ve formě fotografií, filmu a/nebo svědectvím  svých kontaktů s mimozemskými rasami. Nejrozsáhleji zdokumentovaný a probádaná  je kontaktér Eduard „Billy“ Meier, který poskytl mnoho fyzických důkazů   pro zkoumání.Tato mimozemská lidská rasa vypadá, že má jiné   „speciality“ v důsledku jedinečných historických a planetárních  migrací, kvůli galaktickým povstáním a konfliktům. Stojí za to zkoumat  hlavní aktivity každé rasy, abychom pochopili, jak oni buďto komunikují s  lidmi v současnosti, nebo jak by mohli lépe komunikovat s lidmi, aby se věnovali  globálním problémům.

Lyřané   Začnu diskuzí o mimozemských rasách mimo tento svět a soustředím se na  hvězdný systém o kterém se říká, že je zdrojem rozšíření lidské  civilizace v galaxii Mléčné dráhy v souhvězdí Lyra. Jeden z prvních „kontaktérů“,   který popsal Lyru byl Billy Meier a který si získal veřejnou pozornost v důsledku  svých údajných návštěv Plejáďanů/Plejáranů z let 1975 až 1986, což   podpořil hmotnými důkazy, které nepřestávaly utěšovat skeptiky Meierových  tvrzení. Vyčerpávajícím bádáním mnoha jedinci a organizacemi se  zjistilo, že Meierovy důkazy nebyly vymyšlené a proto představovaly významnou  podporu pro jeho výpovědi o mimozemských kontaktech. Zásluhou množství  fyzických důkazů, které poskytoval po celé roky, si Meier získal velkou  důvěryhodnost, pevnost a ucelenost svých výpovědí, které naznačují,   že je vskutku důležitým mluvčím mimozemské rasy.
  Meierovy bylo řečeno jeho Plejáďanskými kontakty z hvězdného systému  Lyra a jejími lidskými obyvateli:
“Švýcarští“ Plejáďané popisovali své pradávné předky, a v  podstatě i naše, mající svůj původ (před Plejádami) ve vzdáleném  slunečním systému, v hvězdokupě poblíž toho, co dnes známe jako Ring  Nebula Lyry, kterým jsme dali název Lyřané, stejným způsobem, jak se  odkazujeme na lidské bytosti z prostoru, kterému my říkáme Plejády, tedy  Plejáďané. Tito původní Lyřané při svých početných migracích na  jejich velkých Vesmírných Archách dopluli do mnoha dalších hvězdných  systémů, kde našli vhodné podmínky k osídlení a založili kolonie, které  prospívaly až nakonec vyslaly své vlastní vesmírné cestovatele.“
Meier dále zaznamenal zprávy fyzického kontaktu s Lyřanskou lodí v roce  1977. Odtud pocházejí výpovědi o světě Lyřanů a o ostatních hvězdných  systémech se kterými spolupracovali. Alex Collier popisuje počátek Lyřanské  civilizace tak, jak mu ji odhalili mimozemšťané z Andromédy:
„Podle věku Sluncí a planet v naší galaxii se rozhodlo, že lidská životní  forma se vytvoří v systému Lyra. Lidská rasa tam žila přibližně 40  miliónů let. Tato lidská rasa se na Lyře orientovala na zemědělství.  Patrně jsme byli velmi početní a hojní a žili jsme v míru.“
Lyřané vlastní Nordické znaky a je docela možné, že to jsou „Elohim“,   popisovaní v náboženských tradicích, jak na Zemi, tak kolem galaxie. Díky  Lyřanské úloze v genezi lidské přítomnosti v galaxii, diskutuje se  pochopitelně o tom, že mají nejpodrobnější znalosti o lidském původu a  galaktické historii. Někdy jsou popisováni jako „Galaktičtí historikové“   pro lidské druhy. Z toho můžeme dovozovat, že Lyřané pomáhají rozšiřovat  pravdu o evoluci lidské rasy v galaxii a mají hluboké porozumění  galaktické lidské kultury a „lidského ducha“. Lyřané byli také dále  popisováni následovně:
„Ti z Lyry mají blízký vztah k původním zdrojům a prastarým historiím.  Tím jsou vám užiteční v chápání minulosti, za účelem transformace. Až   pochopíte vaší minulost a váš původ, budete schopni se vědomě vrátit  zpátky, slupku po slupce budete loupat až k jádru a pak zjistíte vaší  pravou podstatu. V tomto procesu budou pro vás vynikajícími průvodci,  pochopíte psychologický vývoj lidstva, motivace a svou historii a to, jak  se vše stalo.“
Závěrem, hlavní aktivity Lyřanů jsou rozšiřování poznatků o jedinečné  historii lidské rasy v galaxii a asistence při chápání lidských motivací  a potenciálů. Globální řešení: Lyřané poskytují včetně přesných  informací o lidské historii pochopení galaktické historie, objevují  lidskou podstatu, nabízejí diplomacii a řešení konfliktů a globální  vzdělávání.

Vegané
  Podle Billyho Meiera další rasa mimozemšťanů, která ho fyzicky  kontaktovala byly bytosti z hvězdného systému Vega v konstelaci Lyra. Vegané  jsou skupinou lidí s tmavší nebo „modrou“ pletí a byly pravděpodobně  „modrou rasou“ vyspělých lidí o kterých je zmínka v různých Védských  textech a ze kterých se odvozují hinduističtí bohové Višnu a Krišna.  Brazilský kontaktér Jefferosn Souza tvrdí, že se sešel s Vegany z Lyry,  které popisoval, že vypadají velmi podobně jako původní indiáni. Podle  Alexe Colliera, byla Vega první hvězdný systém v Lyře, který byl obydlený  lidmi. Vzhledem k seversky vypadajícím lidem z Lyry, sehráli Vegané důležitou  kolonizační roli po celé galaxii.
   První mimozemšťané, kteří přišli na Zem byli...lidé ze světů, které  existují v jiné dimenzi v oblasti systémů Lyra a Vega. První Lyřané  spolu s Vegany přišli na Zem původně před 22 milióny lety. Jejich pobyt  zde byl velmi krátký a oni pokračovali ve svých cestách k ostatním hvězdokupám  a planetám. Jejich historie je značně temná, třebaže se přepadové  skupiny příležitostně vracely na Zem. Přibližně před 389000 lety několik  miliónů Lyřanů a Veganů znovu opustili své rodné světy, vstoupili do   řádu našeho vesmíru a času v této dimenzi a přišli na Zem, kde se smísili  s pozemšťany.
  Co je významné je, že výsledkem křížení Veganů a Lyřanů s lidmi se  staly shodné události popisované v knize Enocha, kde se „Nephilim“ ženili/vdávali  navzájem s lidmi a produkovali rasu obrů, která nakonec vymřela. Meier  popisuje tyto události následovně:
„Rozmnožovali se normálním způsobem a skrze manipulaci genů genetickými  inženýry. Výsledkem genetického inženýrství byla výroba bytostí, které  byly zčásti lidské, zčásti zvířecí, což zahrnovalo obry, titány, a  další kreatury. Během stovek a tisíců let byly tyto bytosti ještě   jednou přemístěny a nakonec vyhynuly, protože se nemohly reprodukovat nebo  protože se podmínky pro jejich život ukázaly fatální.“
Další paralelní události popisované v knize Enocha se týkaly toho, že vůdci   „Nephilim“ byli potrestáni za své aktivity na Zemi. Meier popisuje, jak  byli vůdci z Vegy a Lyry zodpovědní za nesčetné přestupky proti původním  obyvatelům Země a jiných světů:
„Mnoho miliónů Lyřanů a Veganů, kteří opustili své rodné světy,  byli pod vedením 144207 vůdců a jejich zástupců atd., kteří panovali  nad svými následovníky v jakémsi hierarchickém uspořádání. Tito vůdci  také přenesli toto chování na pozemské lidi, se kterými se navzájem smísili  v minulosti, aby vytvořili lidské potomky různých typů. Těchto 144207 vůdců   a jejich podřízených byli vskutku původci, kteří byli v podstatě zodpovědní  za přečiny, falešné učení a falešná náboženství, která byla lidmi  na Zemi vstřebána a napodobena. Avšak ne všechno, co vůdci přinesli na  Zem bylo zlé, falešné nebo trestné; pozemšťanům bylo představeno mnoho  cenných věcí a idejí, to se týká řemesel, profesí, filosofií, způsobů   myšlení, lékařství, technologie a mnoho dalších věcí.“
Podle Lyssa Royal, byli Lyřané a Vegané strategičtí konkurenti, když přišlo  na kolonizování jiných světů a nakonec z toho začala v souhvězdí Lyra  zničující občanská válka – tzv. Lyřanské války. Alex Collier se také  odkazuje na zničující galaktickou válku v Lyře, ale její příčina byla  spíše vnější než vnitřní občanská válka mezi Lyřany a Vegany.  Podle Meiera Vegané, kteří se v současné éře na Zem vracejí, se snaží  lidstvu pomoci, napravit minulé chyby, aby asistovali při osídlování hvězd.  Stejně jako Lyřané, co se týče globálního řešení, poskytují Vegané  včetně přesných informací o lidské historii a Veganském odkazu, také  pochopení galaktické historie, objevení lidské podstaty, diplomacii, řešení  konfliktu a globální vzdělávání.

Plejáďané
  Billy Meier dále popisuje, jak Plejáďané, potomci seversky vyhlížejících  Lyřanů, se stěhovali mezi množstvím hvězdných systémů předtím, než   se konečně usadili v souhvězdí Plejád:
„Popisovala se také prastará historie počátků předků Plejáďanů v  jiném domovském slunečním systému a také jak přicestovali na Plejády.  Vypráví se také o mnohem starším putování do tohoto solárního systému  a také to, proč neuspělo. Jedna třetina těch, co přežili z předků   Plejáďanů z jejich původní planty po její devastaci vyvinula novou  technologii, navrhla a postavila velké vesmírné evakuační archy za pouhých  900 let a začala je vysílat kamkoli na mnoho stovek let. Mimozemšťané navštěvující   Švýcarsko, jsou potomky jedné z těchto vesmírných arch, kteří obydleli  jednu ze třech planet vhodnou pro lidskou populaci v jednom ze slunečních  systémů, kterým dnes říkáme Plejády. Za celou tu dobu zažili mnohokrát  velké zisky a velké ztráty. V pravém slova smyslu jsme potomci jejich dřívějších  kolonizátorů, kteří se snažili usadit se v tomto solárním systému  spolu se směsí původních obyvatel a lidských vyhnanců z různých míst.“
Konkrétní hvězdný systém odkud Meierovi Plejáďané pocházejí je  Taygeta a hlavní planetou je Erra. Plejáďané z Taygety se Meierovi  identifikovali jako ti, kteří jsou jejími „reprezentanty“ s určitou  misí přinést pravdu o mimozemské přítomnosti lidstvu. Semjase, Plejáďanka,  která navázala s Meierem kontakt, popisuje Plejáďany následovně:
„My nejsme strážci pozemšťanů, ani Bohem seslaní andělé či něco  podobného. Mnoho osob se domnívá, že sledujeme Zemi a její bytosti a řídíme  jejich osudy. To není pravda, protože my pouze vykonáváme sebou zvolenou  misi, která nemá nic společného s dohlížením nebo regulováním osudů   Země. Tudíž je špatné vykládat si nás jako nadpřirozené posly a strážce.“
Plejáďané odhalili klíčový aspekt své mise, kterým má být varování  lidstva před Šedými o kterých se zmiňují následovně:
33. Existují také rozdílné formy života, které získaly mnoho vědomostí  a oprostily se od svého prostředí. Cestují vesmírem a na Zem přicházejí  příležitostně.
34. Mnozí z nich jsou poněkud nepříjemnými bytostmi a žijí jistým  typem barbarizmu, který je často téměř tak špatný jak ten pozemský.
  35. Měli byste se mít před nimi na pozoru, protože často napadají a ničí  všechno, co se jim dostane do cesty.
  36. Mnohokrát dokonce zničili celé planety nebo zavlekli její obyvatele do  otroctví.
  37. To je jedna z našich misí, varovat lidi na Zemi před těmito bytostmi.
  38. Nechť toto vědí lidé Země, protože se blíží doba, kdy se konflikt  s těmito degenerovanými bytostmi (Šedí-Šediváci) stane nevyhnutelný.
  Podle Colliera, Šedí a Plejáďané se dostali do ozbrojené potyčky v solárním  systému a v dalších systémech jako je Sirius B. Další klíčové aspekty  mise Plejáďanů podle Meiera mají být pomoc při pozvedávání lidského  vědomí a podpora v přehodnocení postoje k náboženství. Významné je,   že Plejáďané byli odmítaví vůči tvrzením mnoha dalších kontaktérů   jako je Adamski a tím naznačovali jistou exkluzivitu, co se týče pravd a  dynamiky mimozemské přítomnosti. Zajímavé je, že Collier tvrdil, že některé  skupiny Plejáďanů, jako ty z Alcyon operují se „skrytými programy“,   zatímco ti, z Taygety (Meierovi Plejáďané) popisuje jako upřímně pomáhající  lidstvu. Narozdíl od „skrytých programů“ některých Plejáďanů, většina  výpovědí a důkazů ukazuje na to, že Plejáďané v obecném slova smyslu  vyvíjejí pozitivní vztahy s lidmi a i při pomoci lidstvu nalézat  osvobození od vlivu Šedých a Reptiliánů. Na závěr se zdá, že hlavní  aktivity Plejáďanů mají pomáhat lidstvu nalézat svobodu od utlačovatelských  struktur skrze vzdělání a povyšování vědomí. Plejáďané mohou pomáhat  na poli globálního řešení, jako jsou lidská práva obecně, kam jsou  zapojeny všechny demokratické systémy, a pomáhat při vývoji lidského vědomí  a globálního vzdělávání.

Severští Rigeliáni (Nordičtí)
  Jedna z mnoha lidských vesmírných kolonií zplozená Lyřany, byla nakonec  zřízena na planetách v solárním systému Rigel v souhvězdí Orion. V určité  době v historii pravděpodobně Rigel se svou severskou/nordickou populací  prodělal ničivou občanskou válku a byl převzat Šedými. Podle Gerge  Andrewse, nordická/severská bytost jménem Khyla, prozradila mnoho informací  o Rigeliánech, Prokyoňanech a Šedých kontaktérovi jehož informace byly  shodné s dalšími zdroji a Andrews se domnívá, že je hodnověrný. Tento  kontaktér popisuje Khylu následovně:
„Khyla vypadá jako vysoký hezký člověk, štíhlý, ale svalnatý, přesto  mužsky éterický. Vypadá jednak přirozeně, tak i uměle. Má černý kruh  kolem očí, téměř jako uhlí. Jeho tvář je blízká k dokonalosti, ale  rozhodně mužská. Měl hubenou tvář s vysokými lícními kostmi a s  pichlavýma kobaltovýma očima. Měl hezké blonďaté vlasy, které byly  dlouhé až na ramena. Měl svalnatý krk. Jeho pokožka byla světlé barvy  masa s bělavým podtextem. Je těžké odhadnout jeho přesnou výšku, kvůli  okolnostem na základě kterých se naše setkání odehrálo, ale bylo to něco  mezi 6-7 stop.“
Andrews píše o historii Rigelu podle toho, co prozradil Khyla svému kontaktérovi:
„Předci Malých Šedých byli kdysi vysocí Blondýni. Odehrála se Velká  Válka... Před Velkou Válkou byl Rigel rozsáhlou říší, která byla  zdrojem většiny galaktického osídlování. Všichni Rigeliáni byli vysocí  Blonďáci. Jedna kolonie již byla založena na Prokyonu. Velká Válka byla  občanskou válkou Rigeliánů verzus Rigeliáni a trvala časový ekvivalent  třech pozemských století. Jistá skupina Rigeliánů, která si uvědomovala,   že Velká Válka je na spadnutí, opustila kolonii na Prokyonu s nahrubo,  tajně vybudovanými loďmi. Byli to jediní Rigeliáni, kteří unikli  kataklyzmatické devastaci. Všichni ti, kteří na Rigelu zbyli, byli  transformováni na Malé Šedé.“
Zdá se, že Rigel prodělal rozsáhlou nukleární válku, čímž se  zhroutilo životní prostředí a to zavedlo život do podzemních úkrytů.   Je velmi pravděpodobné, že transformace severských/nordických Rigeliánů   způsobila to, že se stali Malými Šedými, jejichž genetický materiál je  obecně přijímán jako podružná lidská rasa, jako jsou Nordičtí/severští.  Proces genetické mutace trval mnohem déle než zmiňované tři století.  Nejpravděpodobnější je, že přeživší severští/nordičtí Rigeliáni  byli zahrnuti do širokého programu genetické hybridizace na „Malé Šedé“   z hvězdného systému Zeta Reticulum, kteří se celoplošně infiltrovali a  zničili Rigel před a nebo během Velké Války na Rigelu. Malí Šedí s  největší pravděpodobností uspěli v genetickém upravování „Velkých   Šedých“ za použití genetického materiálu od severských/nordických přeživších,  kteří měli slabou odolnost vůči programu hybridizace Šedých. Tito  Rigeliáni „Velcí Šedí“ postupně hrají roli v diplomatických  iniciativách Šedých a slouží jako genetický model pro novou lidsko-šedou  hybridní rasu, která údajně zastupuje to nejlepší z obou druhů.

Prokyoňané
  Většina Rigeliánů, kteří uprchli ze své planety, přicestovala do solárního  systému Prokyon, aby tam obnovila svou civilizaci. Prokyon je hvězdný, binární  systém asi 11,4 světelných let od Země a byl zřejmě čtvrtou planetou v  tomto systému, kde Rigeliáni zbudovali svou novou kolonii. Podle Andrewse,  kolonie na Prokyonu prospívala dokud nevyvolalo zmatek zlovolné úsilí Šedých,  kteří zrovna osídlili Rigel a chtěli si podrobit také Prokyon. Khyla  popisoval proces přizpůsobování Šedých v jejich podmaňování Prokyonu  následovně:
„Šedí nás začali navštěvovat nejprve v malém množství jako  vyslanci, pak jako specialisté v různých oborech, kde měli své experty,  kteří nám mohli být užiteční, a jako účastníci různých programů   ve kterých byla vzájemná spolupráce, a nakonec jako turisté. To, co začalo  jako kapka, se stalo povodní, když začali přicházet v neúměrném množství.  Pomalu, ale jistě se infiltrovali do naší společnosti na všech úrovních,  pronikali dokonce do největších tajemstvích našich elitních mocných  skupin. Tak, jako na vaší planetě, začali nenápadně získávat kontrolu  nad klíčovými členy CIA a KGB skrze techniky, které neznali, jako je  telepatická hypnóza, která zmanipuluje mozek na úroveň plazů, stejně   tak na Prokyonu skrze stejné techniky zbudovali jakýsi druh telepatické  hypnózy, kterou získávali kontrolu nad našimi vládci. A to nejen nad našimi  vládci, ale nad téměř všemi z nás, protože to bylo jako kdybychom byli  pod nějakým kouzlem, které nás vedlo ke zkáze, jako kdybychom byli  naprogramováni nějakým typem rituálu černé magie, o které jsme si neuvědomovali   že existuje.“
Khyla pokračoval v popisu konečného převzetí Prokyonu Šedými, kteří  uvrhli do otroctví většinu Prokyoňanů, kteří neutekli. Za použití  vyspělé technologie cestování časem, která v sobě zahrnovala „multidimenzionální  vědomí“, něco, co očividně nedokázali Šedí napodobit, kvůli jejich  geneticky degradovaným tělům, byl schopen uniknout významný počet Prokyoňanů   a začal osvobozující válku ze „vzdálených koridorů času“. Zajímavé  je, jak některé z jejich technik odporu by byly důležité pro situaci na  Zemi.
„...bylo by sebevraždou snažit se bojovat se Šedými přímo se zbraněmi,  které jsou k dispozici nyní. Člověk musí být rozumný při snaze bránit  se a pochopit správný způsob, jak postupovat. Nejúčinnější způsob jak  bojovat se Šedými je změnit úroveň vašeho vědomí z lineárního myšlení  na multidimenzionální vědomí....Oni mají technologii k tomu, vyhodit vaší  planetu z orbitální dráhy, ale existuje jedna klíčová schopnost, kterou  máte vy a kterou nemají oni: schopnost udržet si v mysli fantazii, která  inspiruje jedince k tomu, že si uvědomí své přímé osobní spojení se  zdrojem všeho, co existuje. To je klíč k vašemu vítězství.“
Podle Alexe Colliera, Prokyoňané teprve nedávno osvobodili svůj svět od  vlivu Šedých a popisuje Prokyoňany současně jako „plné elánu“, když   přijde na to, vypořádat se se Šedými.
  Závěrem, hlavní aktivita Prokyoňanů je účinně odolávat mimozemskému  podmaňování vývojem „multidimenzionálního vědomí“ za použití myšlenkové  představivosti k obraně sebe sama od mimozemského kontrolování mysli a od  monitorování nepřátelsky mimozemských aktivit. Globální řešení při  kterém mohou Prokyoňané asistovat zahrnuje odhalení mimozemského  rozvracení, pomoc při celosvětovém utajování mimozemské přítomnosti,  podpora multidimenzionálního vědomí, deprogramování kontroly mysli,  podpora univerzálních lidských práv a vývoj internetu a globální  komunikace.

Tau Ceti (bytosti z Tau Ceti)
  Další, lidmi osídlené světy, jsou zjevně hvězdný systém Tau Ceti a  Epsilon Eridan. Badatel Frank Crawford dělal rozhovor s mnoha jedinci, kteří  měli fyzický kontakt s bytostmi z Tau Ceti. První a nejvýznamnější byl  údajně „informátor“, který se účastnil na odklizování havarovaných  UFO; byl chycen živý pasažér a byl vyslýchán úředníky z americké národní  bezpečnosti poblíž Phoenixu v Arizoně v roce 1961. „Oskar“, pseudonym,  který informátor používal, popisoval Franku Crawfordovi původ zajatého  mimozemského návštěvníka, kterému říkali „Hank“.
Později bylo „Hankem“ potvrzeno, že hvězdy odkud pocházejí tyto  bytosti byly Tau Ceti a Epsilon Eridan. V pozdějších schůzkách Oskar  diskutoval o několika důvodech přítomnosti mimozemšťanů. Řekl, že se  mu nelíbí situace s některými z malých Šedých mimozemšťanů. Opravil  nás, když jsme použili termín „šedý“ a řekl, že jsou vlastně bílí.  Tau Cetiáni si myslí, že únosy provádí někteří z Šedých, kteří  jsou velice nespravedliví k lidstvu. „Jsou parazitní rasou, která má  prospěch a kořistí z lidských civilizací po celém vesmíru,“ říkal  Oskar. Dodal, že zapletení naší vlády se Šedými je velice nebezpečné  a mimo kontrolu. Na Tau Cetiány měli tito mimozemšťané zhoubný vliv a ti  měli také rozpracované další rasy a komunity, které byly také oběťmi...(Oskar)  chce, aby lidé věděli, že pokud jsou kontaktováni Tau Cetiány (lidmi,  jak popisoval), aby se nebáli, protože oni jsou zde, aby nám pomohli.
  To, co „Hank“ odhalil ukazuje, že Tau Cetiáni jsou zde, aby pomohli vypořádat  se s tajnými strategiemi a aktivitami Šedých. Velmi citlivě se jich dotýká  povaha smluv, které s nimi uzavřela americká vláda – „stínová vláda“   a zajímají se o pomoc individuálním „uneseným“. Podle Oskara, „Hank“   z Tau Ceti byl mučen a to téměř způsobilo incident s jinými Tau Cetiány,  kteří chtěli vojensky odpovědět za svého zajatého kolegu. Události,  které Oskar popisoval se shodují s hlavní aktivitou Tau Cetiánů, jak  popisuje v následující telepatické komunikaci. „Jedna z ras je z Tau  Ceti. Jsou specialisté na matení a na rozlišování motivací skrytých  společností. Rozumí způsobům, kterými za pomocí úskoků mohou ochromit  systém. Takže by byli výbornými kontakty pro tajnou práci.“
Druhý jedinec, který měl fyzický kontakt s Tau Cetiány byla unesená Jill  Waldportová, která líčila Frankovi Crawfortovi jak byla kontaktována dvěma  druhy mimozemšťanů, Šedými a lidsky vypadající rasou, která se ji snažila  pomoci při vypořádávání se s Šedými:
„Jill mě informovala, že jí mimozemšťané řekli, že se jim nelíbí,  co jí někteří z jiných mimozemšťanů dělají, aniž by k tomu dala  souhlas. Přišli, aby jí pomohli naučit se, jak překonat klamání Šedých  a jak se uchránit. Vysvětlili jí, že si potřebuje psychicky vybudovat štít  kolem sebe jako cihlovou zeď, když k ní přijdou. To by jí pomohlo uchránit  se před tím být oklamána jejich myšlenkovými triky. Příště se o to  pokusila, když Šedí přišli a zdálo se, že to funguje.“
Crawford pak prozradil, jak Jill popisovala původ mírumilovných mimozemšťanů   z Tau Ceti:
„Rozhodl jsem se, že půjdu rovnou k věci a zeptám se jí, zda jí řekli,  odkud jsou. Věřte nebo ne odpověděla: „Tau Seat-eye, dává to nějaký  smysl?“ Později jsem se o tom zmínil Oskarovi, že se zabývám případem,  který se týkal intenzivního vzájemného působení se Šedými a Tau Cetiány,  který vyžadoval pomoc. Zeptal se odkud pochází ten případ a já mu řekl,   že poblíž Springfieldu v Illionis. On vychrlil velmi přesný popis Jill a   řekl, že si je vědom toho, že byla kontaktována.“
Na závěr, hlavní aktivity Tau Cetiánů spočívají v povyšování vědomí  toho, jak zacházet s rozvracením společnosti mimozemskými rasami, jak  identifikovat zkorumpovanou elitu a instituce, slouží při pozvedávání  lidského vědomí a při vývoji strategií pro potlačování vyspělé  techniky ovládání mysli. V otázkách globálního řešení mohou pomáhat  při odhalování vládní/finanční korupce a při manipulaci elitou, při  monitorování mimozemské infiltrace, při deprogramování ovládání mysli  a odstraňování implantátů, při podpoře multidimenzionálního vědomí,  při diplomacii a při řešení konfliktů.

Androméďané
  Alex Collier také popisuje bytosti z Andromédy. Říká o nich, že jsou přímými  potomky Lyřanů, kteří zažili nějaké potíže, když poprvé opustili  systém Lyry kvůli predátorským mimozemským rasám, ale nakonec se usadili  v souhvězdí Andromédy v hvězdném systému „Zenetae“. Collier popisuje  charakter Androméďanů následovně:
„Všechno, co technologicky vytvoří, se používá k pokroku jejich rasy.  Je to pouze pro vzdělávací účely. Avšak, může se to také použít v případě   obrany. Nemají armádu jako takovou, jsou to vědci. To, co dělají je, že  posílají své děti do škol kamkoli od 150 do 200 let našeho lineárního   času. Učí své studenty všemu umění a vědě. Jsou doslova mistři ve všem.  Pak, v určitém bodě, se rozhodují, co chtějí dělat a mohou si kdykoli  rozmyslet cokoli a dělat něco jiného.Takže jsou jim poskytovány veškeré  nástroje. Vše je pro vzdělání. Nic pro rozptýlení. Nikdy by neplánovali  vytvořit televizi jako prostředek k rozptýlení. Vše jim má pomoci se vyvíjet  a jejich věda a technologie se může použít pouze z obranných důvodů   – většinou holografický materiál.“
Nejpozoruhodnější rys Anrdoméďanů je, že jsou nápomocní ve Výboru  Androméďanů, což je asi skupina přibližně 140 hvězdných systémů,   které rokují o Zemi. V roce 1997 při rozhovoru s Collierem, popisoval  porady tohoto Výboru následovně:
„Dnes je v naší galaxii mnoho výborů. O těchto radách nevím všechno,  ale vím o radě Androméďanů, což je skupina bytostí ze 139 různých hvězdných  systémů, kteří drží spolu a diskutují o tom, co se děje v galaxii. Není  to politické těleso. To, o čem se nedávno diskutovalo je tyranie v naší  budoucnosti, 357 let od nynějška, protože to ovlivní každého. To, co zřejmě   udělali skrze cestování časem, je, že byli schopni zjistit, kde se  odehraje významný přesun v energii, který způsobuje tyranii za 357 let v  naší budoucnosti. Vystopovali to zpět až do našeho solárního systému a  byli schopni to sledovat dále až na Zem, na Měsíc a Mars. Na tyto tři místa.  První setkání Androméďanské rady mělo rozhodnout, zda přímo zasáhnout  nebo ne, v rámci událostí, které se zde odehrají. Podle Moraneye,  existovalo jen 78 systémů, které se setkaly poprvé. Z těchto 78 se méně   jak polovina rozhodla, že s námi nechtěli vůbec nic dělat, bez ohledu na  problémy. Myslím, že je skutečně důležité, že vy víte, proč s námi  nechtěli nic dělat. Mluvíme o hvězdných systémech, které jsou stovky  miliónů světelných let daleko od nás. Dokonce i někteří, kteří se s  námi nikdy nesetkali. Znali totiž vibrace planety, které se na tom odráží.  Důvody proč s námi nechtěli nic mít vyplývají z jejich perspektivy:  pozemšťané se nerespektují, jednak navzájem a jednak svou planetu. Co může  mít pro pozemšťany hodnotu? Naštěstí, většina výboru vyslovila názor,   že vzhledem k tomu, že Země byla po více jak 5700 let manipulována,  zasloužili bychom si příležitost dokázat sami sobě – přinejmenším  se o to pokusit, dokázat druhé části rady, že se mýlí.“
Další kontaktér zmiňující se o Androméďanech je „Adrian“, kterého  podrobně zkoumal a vyzpovídal badatel Sean David Morton a zjistil, že je věrohodný.  Adriánovu výpověď podpořily rozsáhlé fotografie, film a svědecké výpovědi.  Podle Adriana, hrají Androméďané důležitou úlohu při zakládání výborů,   které přemítají o pozemské budoucnosti, což nezávisle potvrzuje  Collierova výpověď. Androméďané jsou z hlavních mimozemských ras nejvíce  zodpovědní za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí mají  opravdu lidstvo jak inspirovat o možnosti mimozemských komunikací, tak  varovat před důsledky negativních mimozemšťanů vyplývající z jejich   činností a z manipulace s lidmi.
  Hlavní aktivita Androméďanů se zdá být usnadňování rozhodnutí  Galaktické komunity při potýkání se s obtížnými problémy, jako je současná  situace na Zemi, dále pomoc při inovačních strategiích v rámci řešení  konfliktů, při vzdělávání mladých a při inspiraci lidstva možnostmi  mimozemského kontaktu. Globální řešení, která podporují se týkají  asistence při růstu duchovních/krystalových/duhových dětí, mírového  vzdělání, odhalování manipulace v elitě, podpora zlepšení globální  vlády, diplomacie a řešení konfliktu.

Siriani ze Sirius A
  O další skupině mimozemšťanů se říká, že pocházejí ze Siria, což   je binární hvězdný systém, který údajně poskytuje přístřešek vyspělému   životu kolem jejich hlavních hvězd Sirius A a Sirius B. Sirius A je modrobílá  hvězda, která je přibližně 8,6 světelných let daleko od Země, 20x světlejší  než Slunce a je tou nejzářivější hvězdou na noční obloze. Na rozdíl  od něj, Sirius B je bílé trpasličí slunce, které se pohybuje v rozmezí  8 až 32 astronomických jednotek od Sirius A ve velkém eliptickém orbitu.  Collier popisuje mimozemšťany ze Sirius A následovně:
„Na Siriu A existuje rasa bytostí, lidé se tam nazývají Katayy. Pokládají  se za přátelské...Mnoho lidských ras tam má rudou pokožku. Jejich předci  jsou jedni z prvních Lyřanů, kteří utekli se ženami a dětmi během války.  V oceánech mají velryby, chobotnice a žraloky. Je to rasa, která je umělecká.  Mají hudbu a jsou spojeni s přírodou. Jsou stavitelé s nejsou příliš   političtí. Jejich vlády jsou založeny na „duchovní technologii“, která  používá zvuky a barvy.“
Rasové charakteristiky Sirianů naznačují, že byli původně obyvateli  kolonie na Veze. Kdyby Siriané byli původně Vegané, kteří unikli  kataklyzmatické meziplanetární válce v souhvězdí Lyra, pak by bylo  mnohem pochopitelnější, proč vyvinuli zájem ve stavebnictví, protože  stavebnictví nové civilizace nového světa na relativně mladém hvězdném  systému Sirius A by bývalo bylo naléhavou potřebou.
  Collier o Sirianech říká, že používají zvuk a barvy jako druh   „duchovní technologie“, což naznačuje, že se specializují na vytváření  obyvatelnosti planet, na kterých přetvoří podmínky vhodné k evoluci života  změnou „bio magnetické energetické“ sítě. Následující telepatická  komunikace poskytuje více informací o Sirianech jako stavitelích nových  planetárních struktur v rámci změny „bio-magnetické energetické sítě,“   která pomáhá evoluci lidstva a jiným formám života:
„Oni jsou původními staviteli vašich sítí, architektury, na základě   které byla vybudována vaše planeta. Proto jsou užiteční při rozeznávání  geometrie pro zasvěcené a při poznávání zákonů fyziky vašeho domovského  světa. Mohou vám pomoci také při konstrukci nové sítě, při budování  nového systému, který je přiměřený pro vaše další výzvy. Takže řekli  bychom, že Siriané jsou výbornými spojenci v navrhování strategické práce,  která leží před vámi.“
Alex Collier tvrdí, že intervence Sirianů A, je díky chybám, které udělali  ti, ze Siria B v rámci technologických předávání a dalších forem  pomoci, které poskytli lidstvu:
„Já to chápu tak, že ti ze systému Sirius A se snaží být prospěšní  a pomáhat, protože cítí zodpovědnost za ty, kteří osídlili Sirius B a  kteří byli původně také ze Siria A.“
Na závěr, hlavní aktivita, která se může s těmito mimozemšťany ze  Siria A spojovat je pomoc při stavbě vhodného ekologického systému pro  lidskou evoluci na Zemi změnou „bio magnetické energetické sítě“   planety. Bytosti ze Siria A mohou pomáhat při globálních řešeních jako  je ochrana životního prostředí, podpora biodiverzity, pomoc při pozvedávání  vědomí a při evoluci biosféry.
Alfa Centauřané
  Další mimozemskou rasou, která se zdá, že hraje podstatnou roli v lidských  záležitostech jsou bytosti z hvězdného systému Alfa Centauri. Alex  Collier tvrdí, že Alfa Centauřané jsou jednou z ras navštěvujících  Zemi. Nejpřesvědčivější výpověď podporující přítomnost Alfa  Centauřanů je Elizabeth Klarer, která má vysokou úroveň spolehlivosti  uvnitř britské armády při monitorování UFO. Klarer byla zřejmě   kontaktována Alfa Centauřany a nakonec ji na pár měsíců vzali na Alfa  Centauri, aby měla dítě, jejímž otcem byl Alfa Centauřan Akon. Klarerin  popis Alfa Centauřanů poskytuje živé svědectví toho, jak se moudře využívá  technologie ku prospěchu jak lidstvu, tak ekosystému. O Alfa Centauřanech  se říká, že jsou mírumilovní a opravdu si přejí pomáhat lidstvu při  zacházení s jeho evolucí.
  Dřívější údajný zaměstnanec tajného projektu Montauk a Philadelfských  projektů Al Bielek, hovořil s množstvím mimozemšťanů, včetně těch z  Alfa Centauri. Bielekova výpověď je možná jedna z nejbizarnějších a  nejkontroverznějších případů v bádání UFO, avšak jeho výpověď je  souvislá a shodná a podle nezávislého badatele Johna Quinna je velmi důvěryhodná  a existuje mnoho důkazů na podporu jeho tvrzení. Alfa Centuřané, podle  Bieleka zřejmě poskytují jakousi formu útočiště a ochrany lidem, kteří  si zaslouží pomoc při setkání s represivní politikou stínové vlády. V  rozhovoru, se Bielek vyjadřoval o povaze dohody s Alfa Centauřany následovně:
Al Bielek: „Mají tři raketoplány provádějící pravidelnou kyvadlovou  dopravu z této planety na Alfu Centauri 4, která je podle dohody bezpečným  azylem pro lidi po kterých pátrá americká vláda. Je to ujednání. Dostat  se k nim trvá jen asi 12 hodin. Patrně si s sebou vzali všechny své  rodiny, což znamená sestry, bratry, otec, matka a kdokoli je s nimi. Pokud vím,  jsou tam stále.“
Novinář: „Kdo provozuje ten raketoplán?“
Al Bielek: „Pravděpodobně vláda Alfa Centauřanů, ale nevím. Je však  na pravidelné lince 2x týdně. Přistávací místo neznám, drží ho v  utajení.“
Novinář: „Jak vypadá jejich tělo?“
Al Bielek: „Alfa Centauřanů? Jako lidské, přesně stejné. Je tam však  mnohem nižší populace na planetě. Nejsou přelidnění. Je to vyspělá  civilizace, o něco dále než ta naše – ne však o mnoho, ale jsou před námi.  Nemají rádi věci jako je vládní „mlácení do hlavy“ a podobné věci  a způsob jakým nakládají s některými vládními agenty nemá vůbec žádné  využití nebo cokoli jiného. Kdyby jste navázali styk - ale já nevím jak  se to odehrává - pokud navážete styk a požádáte o azyl, pokud vystaví  kartu, prostě nastoupíte do raketoplánu a je to, jedete. Co je za tím nevím.  Už jsem je od té doby neviděl.“
Role poskytování přístřeší lidem, kterým vyhrožuje stínová vláda  naznačuje, že Alfa Centauřané se velmi zajímají o sociální  spravedlnost a o pomoc při přechodu Země na důvěryhodnější a výchovnější  globální společnost. To je téma zpracované na základě následující  telepatické komunikace z nezávislého zdroje: „Ti z Alfa Centauri mají  otevřenou společnost důvěryhodných a milujících jedinců, aby vám byli  užiteční až začnete nastavovat sociální pravidla pro alternativy na  bojovné nebo soutěživé sociální struktury.“ Hlavní aktivita Alfa  Centauřanů může tudíž spočívat v podpoře sociální spravedlnosti a  lidské svobody a v zodpovědném používání vyspělé technologie. Globální   řešení, která mohou být Alfa Centauřany podporována v sobě zahrnují  sociální spravedlnost na celosvětové úrovni, vytváření zón míru či  mírových útočišť, lidská práva a dlouhodobě udržitelný vývoj.

Arkturiáni
  Poslední zkoumanou mimozemskou rasou jsou Arkturiané, o kterých se říká,   že kdysi osídlili Zemi svými členy a pravděpodobně spolu-existovali v míru  s jinými rasami. Podle Adrewse: „Ve starověku byla tato planeta rozdělena  do sektorů mezi čtyři různé skupiny: Blonďatí, Šedí, velké bytosti  podobné ještěrům ze systému Capella a bytosti ze systému Arktus.“   Andrews pokračuje v popisu a říká, že Arkturiáni hrají v současné době   roli pozorovatele v aktuálně probíhajícím boji mezi mimozemskými  skupinami o Zemi a její populaci. Collier popisuje Arkturiány také jako  bytosti z jedné rasy, která působí na Zemi a že „se snaží pomoci.“   Podle kontaktéra „Adriána“, Arkturiané jsou mimozemskou rasou, která  je nejvíce zodpovědná za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí  jsou opravdu jak k inspiraci lidstva o možnosti mimozemské komunikace, tak  varují před negativními mimozemskými důsledky, vyplívající z jejich činů   při ovládání a manipulování s lidstvem.
  Podrobnější popis Arkturiánů poskytuje Collier:
„Tato skupina bytostí se usadila v souhvězdí Arkturius. Tyto lidské rasy  jsou velmi skromné a z velmi specifických důvodů se zapojují do činností  na Zemi. Myslí si o sobě, že jsou léčitelé. Honosí se velkým rozkvětem  technologií v umění fyzického léčení i emocionálních a duchovních těl.  Je známo, že v dávné minulosti zasahovali, aby pomáhali řešit velmi obtížné  konflikty v naší oblasti vesmíru tím, že se podělili o svou unikátní  schopnost ukazovat ostatním, jak integrovat své systémy důvěry a citů při   řešení konfliktů. Mohou být velmi tiší a budou se držet pohromadě.   Oni, jako skupina, udělali mnoho, aby pomohli pozvednout celkovou úroveň vědomí  v našem vesmíru.“
Většina informací o Arkturiánech pochází od těch, co říkají, že s  nimi mají telepatickou komunikaci. Například dr. Norma Milanovič ve své  knize „We, The Arcturians“ popisuje svou komunikaci s Arkturiany skrze  jistou formu počítače za pomocí automatického písma. Tvrdí, že  Arkturiané jsou zde, aby:
„.....pomohli Zemi až vstoupí do Nového Věku duchovnosti. Nemohou se plést  do svobodné vůle nebo procesu činění rozhodnutí jakéhokoli pozemšťana,  ale jsou zde, aby vzdělávali a pomohli pozvednout vibrace všech, kdo si  zvolí cestu do nové dimenze, do které Země vstupuje.“
Arkturiané prý mají vysoce vyvinutou duchovní kulturu, která je dobře  informovaná a která jim v galaxii propůjčuje velký vliv. Další jedinec,  který telepaticky komunikuje s Arkturiány tvrdí, že mají na Zemi následující  misi:
„Celkově jsou Arkturiané průvodci a správci zkušeností s kontaktem.  Obecně chovají přání vidět zlepšení. Vidět vás se učit, tak jak je  jen možné tímto procesem docílit a také asistovat vám jakýmkoli způsobem  mohou. Avšak, jejich spříznění je na budoucnosti planety jako celku a přiklání  se k tomu, mít co nejvíce nezainteresovaný přístup. Směřují k tomu, že  učiní i poslední díl práce pro získání nejvyššího účinku. Zjistíte,   že jsou v tom schopní a nápadití. Mohou vám být užiteční při učení  jak si s tím pohrát a jak čekat na ten správný čas a jak udělat pár důležitých  věcí, které musíte udělat úspěšně.“
Hlavní aktivita Arkturiánů se tudíž jeví tak, že jsou jednou z integrujících  se duchovních hodnot s vyspělými technologiemi. Mohou pomoci při poskytování  strategických rad ohledně transformace planetárního systému, politických  a sociálních systémů, mohou pomoci lidstvu při účinné koordinaci se všemi  mimozemskými rasami, v diplomacii a při řešení konfliktů.

Závěr
  Zatímco existuje jistý počet mimozemských ras o kterých přinášejí zprávy   „důvěrní informátoři“ a/nebo kontaktéři, důkazy směřují k rasám,  které jsme zkoumali výše, které mají pro lidstvo největší význam.  Prvořadé prostředky při rozlišování ras uvedených výše jsou, do jaké  míry se účastní technologických výměn a společných projektů se stínovou  vládou v USA a kdekoli jinde. Tyto rasy soustředěné do první kategorie  jsou proměnlivými stupni části Vojensko-průmyslového-mimozemského  komplexu (MIEC), který tajně spotřebovává rozsáhlé zdroje skrze černé  rozpočty v USA a kdekoli jinde, a iniciuje tajné projekty, které škodí občanům  soukromého sektoru, poškozují rozvoj národů a globální životní prostředí.  Na rozdíl od toho, mimozemské rasy mimo MIEC, mají pouze minimální dopad  na lidskou společnost, protože je jim zabráněno jakkoli velkou měrou  zasahovat kvůli dohodám, které svazují MIEC. Tyto dohody jsou jednak  exkluzivní, co se týká toho, které rasy mohou spolupracovat se stínovými  vládami nebo mají za následek rasy mimo tyto dohody, které přijaly  taktiky nezasahování. Systémové globální problémy způsobené MIEC  jsou, vzrůstající náklady a okamžitá hrozba vůči lidské svobodě a  suverenitě. Když budeme pokračovat v současné strategické odpovědi na  mimozemskou přítomnost pomocí stínových vlád, hraje to do ruky těm  mimozemšťanům, kteří si přejí zbavit lidstvo jeho suverenity a svobody.  Alternativou je pracovat s těmi mimozemšťany, kteří stojí mimo MIEC, kteří  se zdají, že mají ty nejlepší zájmy lidstva na srdci. Když budeme  spolupracovat s mimozemskými rasami mimo MIEC, poskytneme důležitou příležitost  pro ty soukromé občany, které znepokojují tajné dohody mezi vládními  složkami a těmi mimozemskými rasami, které jsou součástí MIEC. Lepší  je pracovat s mimozemšťany, jejichž aktivity leží ve sféře lidské  emancipace, při povzbuzování vědomí a řešení konfliktu, při poskytování  důležitých globálních řešení škodlivých efektů rozlehlé MIEC, která  setrvává v tajnosti, nevypočitatelnosti a v nereprezentování. Příležitost  oslovit systémové globální problémy, způsobené téměř 50 let trvajícími  tajnými dohodami s mimozemskými rasami, leží před každým jedincem, který  je znepokojený nad budoucností lidstva a Země. Soukromí občané a malé  skupinky mají schopnost identifikovat, nalézat a spolupracovat s těmi  mimozemskými rasami, které mohou pomáhat při poskytování globálních řešení,  která vedou k osvobození, k povzbuzení vědomí a suverenitě lidstva. Jako  jedinci a malé skupiny přemýšlíme o obrovských výzvách práce s  mimozemskými rasami mimo MIEC; připomeneme si v této souvislosti slova  Margaret Mead: „Nikdy nepochybuj, že malá skupina přemýšlivých, angažovaných  občanů, může změnit svět. Opravdu, to je ta jediná věc, kterou vůbec  kdy mohou!“

zdroj

Zobrazení: 1418

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Duben.2013 v 15:59

Video s názvem Odhalení vysvětluje pozadí toho co se ve světě děje a proč se to děje. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 26 minutami
Uživatel Martin Pelant aktualizoval svůj profil.
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ep. 2378b - Silent Running, What Happens At The Very End Of A Sting Operation? Here.* 1/13/2021 | BREAKING NEWS | Military Operation Unfolding Now - Nesara / Gesara Here.* Ep. 2374b - Message Received, Blackout, Hello GEORGE, Time To Show The…"
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda uživatele Zlaté Živé Světlo
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Martin Pelant je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ... Naše realita - bohužel uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zkuste se zamyslet, pokud máte pořád ještě čím. :-)Pokud Trump skutečně prohrál a má být za několik dní venku, proč Deep State tak šílí a chce se odvolat na 25. dodatek,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Checkmate, [Zero Day] Approaches, Sometimes A Good Movie Can Reveal A Lot of Truth Here."
včera
Uživatel Ina Obr přidal komentář k příspěvku do blogu ... Naše realita - bohužel uživatele Ina Obr.
"Nezakládá se na pravdě, že je to od něho. Text je na tadescu v plném a správném znění zde.  https://tadesco.org/tajna-smlouva/ Podsouvali bychom panu JOHNA D. ROCKEFELLEROVI, s čím určitě…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MOC To Jsme My - Nebudeme Držet Huby !!! Daniel Landa - video ZDE.* Hysterická opatření ohledně kovidu19 neskončí, dokud nedojde k povinné vakcinaci VŠECH obyvatel, nebo dokud KONEČMĚ neprozře dostatečné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Naléhavá Meditace a Tvořivá Vizualizace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě zcela odlišné vývojové cesty Uvedeno ZDE.* Volby USA & Prezidentske Volby USA ( Mike Lidell CZ ) 11.1.2021 CZ titulky…"
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby