* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Evoluce VĚDOMÍ z frekvencí 3D planety Země

Duchovní Ego

Věrnost a oddanosti někdy mohou vést k tomu, co se nejlépe nazývá nadměrné ambice, nadměrná horlivost, nebo dokonce fanatismus, což představuje nerovnováhu. Častou chybou je snaha vynutit vzestup energie Kundalini umělými cvičeními a praktikami. Kundalini se automaticky zvedne do své vlastní příslušné úrovně v souladu s oblastí energie v převládající úrovni vědomí. K tomu dojde v důsledku toho, čím se člověk „stal“ a čím „je“. Chcete-li si vynutit duchovní energii použitím manipulačních prostředků, může to vést k vážným poruchám, nerovnováze, a dokonce i iracionálním duševním stavům zmatenosti a klamu. To může mít za následek grandiózní velikášství a osoba se může prohlašovat za „proroka“, nebo dokonce za „Ježíše Krista“ nebo „mesiáše“. (To bylo v průběhu let pozorováno v mnoha náboženských a duchovních skupinách, kde autor působil jako poradce).

Některé duchovní praktiky mohou také vést ke změněným stavům vědomí nebo autosugestivním stavům, které jsou mylně interpretovány jako spiritualita. Zatímco Bílé mantry a některé opakovací praktiky mají nějakou hodnotu, v závislosti na ověřené úrovni jejich pravdy a záměru, který stojí za nimi, mohou se také stát náhradou za progresivní realizace, které jsou základem skutečného duchovního pokroku. Skutečný stav se odráží v tom, co se stalo, spíše než v tom, v co člověk věří nebo co dělá. Tyto okultní praktiky nebo magické manipulace a gymnastiku je lepší obejít a dát přednost skutečnému duchovnímu růstu. Pokrok je usnadněn ochotou odevzdat ambice Bohu. Chybám se lze vyhnout, když budeme pozorně sledovat touhy ega přežít a řídit duchovní pokrok.

Duchovní ego vidí pokrok jako zisk nebo status a ne jako dar, a tedy i odpovědnost. Proto bude ukazovat falešnou pokoru a nadměrnou zbožnost, a může se stát velmi pokryteckým. Vystavuje na odiv hodnost, titul a obdiv velkého množství následovníků, stejně jako pompézní zjev, teatrálnost a manipulace s paranormálními jevy. Obchod s paranormálními jevy je vážným varováním, protože je nabízen jednoznačně egu, které je snadno idealizováno podle parapsychologických jevů (teleportace, telekineze, vzdálené prohlížení, bilokace, levitace, zhmotnění objektů, astrální projekce a další, včetně dokonce jevu dvojníka, tj. zdvojnásobení).

Touha po siddhi pro své vlastní dobro je varováním, že duchovní ego hledá výjimečnost. Skutečné jevy se vyskytují neúmyslně z popudu vůle, jsou spontánní a autonomně naléhavé. Rozhodně nejsou důsledkem technik, ani nemohou být nastudovány nebo naučeny, natož za peníze. Rafinované cvičení, které se vyučuje za úplatu, má kalibraci vědomí nižší než 200. Za prvé, záměr není čistý, i když často kvůli naivitě. Zvládnutí triku přeměny vody ve víno neudělá z člověka Ježíše Krista. Tyto imitace vzkvétaly po celá staletí v Indii a znovu se objevují jako komerční praktiky v ​​západním světě. Duchovní uchazeči by se jim měli vyhnout, zvláště těm, které jsou věnovány k dosažení osvícení „bez záruky“, na ně se to vztahuje ve vážné míře. Siddhis jsou Boží dary, nejsou to komerční, uměle získané dovednosti. Proto rozhodně nejsou důsledkem výcviku nebo praxe.

Omezení a rozptýlení

Úvod

Ačkoli duchovní literatura dodává obrovské množství informací o duchovní realitě a pravdách, které je třeba si uvědomit, stále se zdá, že je celkem nedostatek důležitých detailů a nezbytných informací, které student potřebuje. Existuje mnoho užitečných věcí, které byste měli vědět, a které se neobjevují v tradiční literatuře. Nejsou k sehnání, pokud je člověk nehledá, nebo nedojde k závěru, že tyto události jsou skutečnými věcmi, které se děly oddaným duchovním hledajícím, a nikoli jen nějaká pobloudění. Je lepší vědět takové věci v dostatečném předstihu, protože když k nim dojde, nemusí v okolí člověka existovat nikdo, s kým by se mohl poradit. Z tohoto důvodu mají některé informace praktickou hodnotu a zabraňují zděšení nebo zmatenosti.

Diskuse

Většina diskusí o těchto věcech začíná v dolní části stupnice vědomí a přesouvá se až na vrchol, ale v tomto případě je důležité začít od horní části a posunout se dolů, protože v horní části stupnice vědomí je skutečný osud každého vážně hledajícího duchovního studenta. Neočekávané pokročilé stavy vědomí se mohou objevit bez ohlášení. Proto transcendence nad úrovní 850 může vyvolat některé problémy, o kterých je důležité vědět předem. Doprovázejí vstup velmi výkonných vysokých energetických polí vědomí, na které není lidský nervový systém připraven v důsledku malé četnosti jeho výskytu v průběhu evoluce Homo sapiens. Úroveň vědomí se zvyšuje logaritmicky na vysokofrekvenčních energetických hladinách. Tak k velmi významným nárůstům dochází nejen v síle samotné, ale také v její vibrační frekvenci energie. Je to, jako bychom chtěli srovnávat staré elektronky s tranzistorem nebo chtít po vodiči, který běžně vede 110 Voltů, aby najednou vedl vysoké napětí o 6000 Voltech.

Subjektivně může mít tělo občas pocit, jako by byly nervy přetížené. To může být vnímáno jako nepříjemné a generalizované pálení, jako by byla lidská aura v plamenech. To může být doprovázeno stresující bolestí, náhlým pocitem slabosti nebo neschopností fungovat. Tyto potíže jsou běžné v celé historii mystiků nebo v příbězích dobře známých mudrců starověku, kteří měli tyto problémy, a zažili utrpení.

 Na velmi pokročilé úrovni vědomí už to není osobní ego, z něhož vznikají odpory a postoje, ale vznikají z kolektivního vědomí lidstva. Aby se lokalizoval zdroj konfliktu, není přínosné dívat se na své osobní vědomí, ale místo toho je třeba se dívat na celkovou úroveň vědomí lidstva v jeho velkých pohybech v průběhu času. Například může vzniknout odsuzování, rozhořčení, nebo dokonce vztek nad utrpením lidstva, i když člověk osobně překonal tuto dualitu.

Ačkoli osobní „Já“ samo mohlo překonat hranici mezi zlem a dobrem, dualitu sympatie proti antipatii, tyto vjemy a postoje nejsou vyřešeny v hlubších vrstvách kolektivního nevědomí. S hlubokou modlitbou a hlubokou pokorou může být osud světa předán do Božích rukou ve stále hlubších vrstvách, proto je zřejmé, že všechno, co existuje, je vlastně v souladu s Božskou prozřetelností a moudrostí. Pozemský život poskytuje maximální příležitosti pro evoluci vědomí prostřednictvím pozvednutí minulé negativní karmy a přírůstku kladné karmy jak na individuální, tak i na skupinové úrovni.

Stručný pohled do minulé lidské historie ukáže, že existuje samozřejmě spousta „negativní karmy“, kterou je třeba vyřešit. Celé generace lidí se uchylovaly k nejhrubším formám brutality, divokosti a k barbarskému chování, které pokračuje až do dnešní doby. Tento svět slouží nejvyššímu dobru jako dílna pro maximální příležitosti. Jak řekl Buddha, je vzácné a je i mimořádné štěstí se narodit jako člověk. Ještě vzácnější je slyšet Pravdu, a přesto ještě vzácnější je usilovat o Pravdu (Osvícení).

Další netušená změna ve fungování na úrovni velmi pokročilých stavů vědomí je, že klesá schopnost a význam „levé hemisféry“ (lineární doména). „Já“ je nelineární, a lineární osobní já vyžaduje značnou energii pro zpracování sekvenčních lineárních informací, a to zejména v jejich detailech. To znamená, že svět technologie, se všemi svými zařízeními a mnoha operačními možnostmi, velmi pravděpodobně bude zcela mimo jeho vlastní kapacitu a schopnosti. Pokud zařízení není jednoduché a nefunguje jen po stisknutí čudlíku „vypnout / zapnout“, je pravděpodobné, že bude úplně opomíjeno. Na druhou stranu při těchto stavech člověk nemá vůbec žádný problém s koncentrací, ve skutečnosti je tomu naopak, méně duševně pracuje a tak se může více soustředit.

Přijdou také neočekávaná období, ve kterých se vynoří možnost opustit tělo, a to dokonce i ve zdánlivě velmi podivných okamžicích. To umožňuje projevit se všelijakým averzím proti životu v těle. Možnost se od těla odpojit je lákavá a musí být předána Bohu. K tomu dochází na jiné úrovni, než tomu bylo při přechodech přes předchozí úrovně, kdy se jednalo o přitažlivosti, averze, nebo identifikaci s fyzickým tělem. Když se tato volba opustit tělo objeví, je člověk pouze pozorovatelem. Tato volba je zcela jasně otevřená, člověk proto pouze pozoruje, zda tělo bude chodit, nebo ne, nebo zda bude znovu nebo nebude dýchat. Neexistuje žádná osobní vůle v dané věci nebo možnost volby. Výsledek závisí na Boží vůli a osobním karmickém dědictví.

Dochází k řadě dalších jiných přechodných změn. Které mají co do činění se změnami v rovnováze a interpretacemi smyslových dojmů. Na rozdíl od dřívějších životních zkušeností, komunikace je na jiné úrovni, a to, co lidé mluví svým jazykem, se zdá nesrozumitelné a vlastně nesmyslné. Člověk může žádat skrze modlitbu, aby to Duch Svatý přeložil a vyložil pro chápání. Tento záměr nemusí být opakován, a člověk si všimne, že existuje zpoždění mezi mluvením, které je slyšet a jeho vnitřním překladem do toho, co to znamená. Je to jako být částečně hluchý nebo mít potíže s učením, ale člověk se rychle naučí zakrýt zpoždění (vzhledem k absenci „prožívajícího“), a proto často reaguje v rozhovorech s „Co je?“ V době, kdy byla komunikace interpretována, a ukázal se význam, se ukáže, že ústřední bod zdánlivě dlouhého rozhovoru může být ve skutečnosti shrnut do několika málo slov. Tato obtíž vzniká vzhledem k rozdílnosti stylů v oblasti zpracování z přechodu od lineární prezentace k nelineárnímu vědomí.

Komunikace je o podstatě a ne o podrobnostech a formě. To znamená, že duchovní odezva nitra může být poměrně stručná a záhadná, protože je přesně zaměřena na podstatu otázky. Tazatel se vyjadřuje linearitou a předpokládá posloupnost, ale také newtonovskou formu předmětu a objektu a dává věci do kontextu podle příčiny a následku. Po různě dlouhou dobu obvyklé socializace a přizpůsobování rozpravy nejsou opravdu vítané ani snadné. Mezitím tělo jedná spontánně v souladu se svými karmickými sklony všude tam, kde je zřejmě provozuschopné a užitečné pro božství a jeho místo pobytu není opravdu důvodem k obavám.

Přizpůsobování, které je zakoušeno od úrovně 600 a výše, se děje proto, že mysl je tichá a již nezpracovává data v sekvenčním, lineárním stylu. To znamená, že obvyklá databanka paměti není zpracována v souladu se sekvenční logikou a prioritní kompartmentalizací (dělení a škatulkování myšlení). Například v běžném životě lze ztracený objekt vysledovat pomocí paměti podle předchozích hnutí mysli v časovém rámci. Naproti tomu v nelineárním stavu bez času nebo posloupnosti, tam už není třeba pokládat otázku, protože situace se rovnou prezentuje a odpověď okamžitě vychází nezpracovaná z ticha.

Duchovní záměr a závazek, zvláště když je doprovázený modlitbou, obrácením, invokací, a oddaností, může změnit vliv převládajícího energetického pole, které je řízeno jeho silnou „atraktorovou oblastí“ energie. To znamená, že duchovní závazek a záměr může neúmyslně a často i nevědomě změnit pravidla, podle kterých člověk žije, a zdánlivě nesourodé životní situace, včetně emocí, jsou nyní řízeny z jiné úrovně, která je často v rozporu s obvyklými očekávání osobního ega a společnosti. To může mít za následek přechodné konflikty v emočních nebo osobních situacích, protože cíle ducha (Já) a ega nejsou stejné.

Odpuštění je nesmírně důležitým hlavním nástrojem, zejména pokud je kombinováno s pokorou a přijímáním lidské omylnosti a náchylnosti k chybám. Odevzdání egoistických možností vyplývající z duchovního záměru může vypadat jako oběť, ale z celkového hlediska to může být skrytý dar.

Analogicky by se dalo říci, že duchovní závazek přináší zcela novou obrazovku na lidský duchovní počítač. Stručně řečeno, celý vzdělávací systém je speciálně navržený pro oddaného adepta, ​​s přihlédnutím k enormnímu množství faktorů, které jsou mimo chápání. To může být potvrzeno kalibrační technikou vědomí, která potvrzuje, že duchovní závazek skutečně přinese celý duchovní program, jenž je konkrétně a přesně autonomně navržen tak, že bere v úvahu patřičné začlenění obrovského množství faktorů, včetně karmických detailů. Úspěšná transcendence prostřednictvím tohoto osobního duchovního vzdělání není možná pro ego, ale je možná díky daru milosti.

Někdy se může občas objevit, že podřízení se zájmům Já pro spasení a duchovní evoluci je v rozporu s nevyzpytatelnými machinacemi ega, které si chce udržet kontrolu. Člověk si může být jist, že narcistické jádro ega rozhodně nebude vítat pokoru ani skutečnost, že obyčejná mysl, bez cizí pomoci, není z podstaty schopna znát rozdíl mezi pravdou a lží.

Je také dobře předem vědět, že s duchovním pokrokem není nijak vnitřně spjato utrpení. Utrpení je oproti tomu striktně vždy produktem odporu proti duchovnímu pokroku. Utrpení je důsledkem toho, že se člověk na duchovní cestě „loudá“ a jeho ego si vymýšlí vlastní cesty. Když se přestane z ega dělat bůh a člověk se obrátí k Božství, pak se jeho vědomí rozvíjí.

Pokud jsou všechny životní zkušenosti přijaty tak, jak k nim dochází, transformují se do vděčnosti a budou viděny jako zázračné dary.  Tato transformace není v oblasti lidské vůle, ale je darem Boží milosti. Chcete-li v průběhu svého života duchovně růst, zavažte se ke službě Božství, staňte se Božím služebníkem, to jsou velmi mocné činy lidské vůle. Víra je posílena zapamatováním si Devadesátého prvního žalmu a Upanišad, že „všichni, kdo mně volají jakýmkoli jménem, jsou mi drazí a jsou moji.“ Víra v nekonečnou shovívavost Boží lásky je sama o sobě transformativní. V některých případech, to je jediná věc, která člověku zbývá v časech zoufalství.

Nástroj jednoduchosti

Další zpoždění na cestě k osvícení je předpoklad, že člověk musí zvládnout a asimilovat obrovské množství duchovních informací aby dosáhl duchovního úspěchu. Duchovní knihovny obvykle obsahují stovky knih, a kromě toho existují nekonečné semináře, školící skupiny a směry, které mohou vést k intenzivnímu studiu teologie, metafyziky, filozofie, náboženské historie, a podobně. Cenné informace, které se objevují na cestě života, často spíše ruší, než pomáhají, protože nahromaděná erudice posiluje duchovní pýchu a sebeklam „já vím.“

Aby člověk proplul všemi složitostmi, je opravdu nutné znát a aplikovat jen několik jednoduchých duchovních nástrojů, jejichž účinnost je nesmírně zmocněna konzistencí své praxe a průběžného používání ke všemu bez výjimky. Praktický a užitečný nástroj musí být jednoduchý a krátký, a skládat se pouze z jednoho konceptu. Mějte na paměti skutečnost, že duchovní evoluce není důsledkem znát Pravdu, ale ochotou stát se Pravdou. Znalosti o duchovních skutečnostech jsou zajímavé a mají určitou výhodu. Nejlepší je zvolit si intuicí a přitažlivostí duchovního učitele a učení nebo školu, ve které se člověk cítí vyrovnaně a jejichž platnost byla ověřena pomocí kalibrační techniky vědomí.

Jednoduché nástroje s velkou hodnotou

Můžete si vybrat nějaký primární nástroj, plus několik dalších, ale mnoho jich zapotřebí není. Důsledné uplatňování jednoduchých nástrojů bude mít za následek odhalení duchovních pravd, které nemají být získány intelektuálně, protože se prezentují s velkou jasností. Kromě toho se předestřou samy od sebe tehdy, když je to vhodné a užitečné, a protože si je vyzískala mysl, neskončí jako duchovní marnost.

Některé osvědčené a pravdivé základní nástroje, které přinesly obrovské výsledky v průběhu staletí, jsou následující:

  1. Být laskavý ke všemu a všem, včetně sebe sama, po celou dobu, a to bez výjimky.
  2. Vážit si všeho živého ve všech jeho projevech, bez ohledu na to, že tomu člověk nerozumí.
  3. Předpokládám, že nemám žádnou skutečnou spolehlivou znalost vůbec o ničem. Prosím tedy Boha, aby odhalil význam.
  4. Mějte v úmyslu vidět skrytou krásu všeho, co existuje, pak se sama odhalí.
  5. Klidně odpusťte všechno, co jste kdy viděli a zažili, bez ohledu na to, o co šlo. Nezapomeňte, že Kristus, Buddha a Krišna řekli, že všechny chyby jsou z nevědomosti. Sokrates řekl, všichni lidé si mohou vybrat jen to, v co oni věří, že je dobré.
  6. Přistupujte k celému životu s pokorou a buďte ochotni vzdát se všech postojů, mentálních a emocionálních argumentů nebo zisků.
  7. Buďte ochotni vzdát se veškerého zisku, tužeb, nebo vjemů a usilujte o nesobeckou službu ke všemu životu ve všech jeho projevech.
  8. Udělejte vědomě ze svého života živoucí modlitbu, buďte vyladění na Boha, pokorní a podřizujte se mu. Pravá spirituální skutečnost je vlastně způsob bytí ve světě.
  9. Ověřte si pomocí testu úrovně vědomí duchovní pravdy všech učitelů, učení, duchovních skupin, a literatury, kterými se chcete zabývat a které chcete studovat.
  10. Připusťte, že duchovní závazek poskytuje podporu, informace a vědění a vše, co je potřeba, pro celou cestu života.

Nejmocnější nástroj, který se nachází v oblasti vůle, je oddanost. Nejen duchovní pravda, ale míra lidské oddanosti umožňuje, aby se stala transformační silou.

Zobrazení: 73

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? Že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Podrobnosti…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE. * Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie,…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

FREEDOMEDIA - DISCLOSURE

* The Cabal, Deep State and QAnon E9 - The Dawn of a New World Here.…Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
včera
Stella Abu je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velke veci se deji potichu uživatele Uno Universus.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here."
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Coronavirus, strach a směr

Nevím, jak dalece vnímáte šíření nákazy, ale je otázkou pravdy, jaký počet obětí je s ohledem na jiné nemoci v minulosti. A většina lidí si neuvědomuje, že současné dění má stálou vazbu na přelomový rok 2012, kdy pro většinu lidstva byl velký…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 30.3.2020

Hmotou preniká nelineárna hustota. Svetlom, ktoré zaplavuje Zem - jej telo. Čo sa s nami deje a je nami všetkými zažívanými zmenami je jedným slovom povedané - NEUNIFORMITA. Toto dianie bolí fyzické schránky tým viac, čím viac sme sami sebe…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Cabal, Deep State and QAnon E3 - The Alien Invasion Here.* Mnozí se již nemohli dívat např. na tohle: The Cabal, Deep State and QAnon E4 - Child Lovers Everywhere Here. No a proto začala celosvětová čistka! * Jak to tak…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Slova k zamyšlení, od moudrého muže, který nedokončil ani základní školu. A pak že školu k něčemu potřebujeme! To ale nahlas, obzvláště před ředitelem, raději…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co ne-chcete vědět o: Koronaviru | KOVY(D) Video ZDE."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Lžou nám nejen o Koronaviru! Jestlipak víte proč? Je nejvyšší čas být konečně v obraze! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co ne-chcete vědět o: Koronaviru | KOVY(D) Video ZDE."
neděle

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby