Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

Elina- Prichádzajúca vlna svetla a Brána Leva 2013 v čase 26.07.-12.08.2013

Správa od bytostí vyšších planetárnych systémov k nadchádzajúcemu obdobiu:

Prichádzajúca vlna svetla a Brána Leva 2013 v čase 26.07.-12.08.2013

Plejádska rada svetla, Sírianský vyslanci archanjelskej ligy svetla, Strážcovia svetelných brán a bytosti svetelných rádov

 

Svetelné bytosti Síria spolupracujú v tomto čase s vašou Matkou Zemou a s inkarnovanými bytosťami zeme, ktoré sa vedome rozhodli pomáhať v zostupe. Vy všetci ste v tomto čase prijímači a vysielači energie zároveň. Na zem prichádzajú vo zvýšenom množstve svetelné energetické kódy, cez ktoré sa aktivuje vaša svetelná brána vo vás, cez vaše srdce do vášho duchovného srdca. Centrálne Slnko je v spojení so slnkom- srdcom vášho duchovného stredu. Aktivujú sa bunkové membrány, ktoré prinášajú rozpomenutie na veci potrebné v tomto čase tu a teraz. Týmito kódmi sa načítava vaša osobná Merkaba s Merkabou planetárneho vedomia. Galaktický stred je stredom vedomia, cez polarizačný a informačný žiarič svetla vo vás. Pretransformováva všetky potrebné častice buniek DNA, ktoré sa obnovujú na svoju pôvodnú matricu. Matrica zeme aj vaša osobná matrica sa načítava do svojej pôvodnej podoby, štruktúry. Každý jeden z vás, či s tým súhlasí, alebo nie, je tým ovplyvnený. Je to doba aktívnych zmien. Viacerí zaznamenávajú a pociťujú veľké tlaky v emočných úrovniach. Je to liečenie cez lásku v srdci, cez duchovné srdce a srdce Stvorenia. Všetko v jednom. Ste Jednota a Vedomie. Všetko je už pripravené, aby zmeny mohli prebehnúť. Tento proces začal.

 

Rada najvyšších bytostí federácie svetla, bytosti Síria a Plejádskej svetelnej sústavy v tejto dobe aktivujú svetelné brány, ktoré prechádzajú vašim galaktickým stredom. Svetelná Plejádska sústava a Sírianský vyslanci légií svetla sú vám v maximálnej možnej miere nápomocný. Planetárne zoskupenie je priaznivé na tieto zmeny práve v tomto čase. Každý, kto v tejto dobe požiada o svoju osobnú aktiváciu svetelného kódu, potrebnú v tomto čase pre dané evolučné obdobie, dostane vo svojom vedomí nové potrebné informácie. Spájajte sa so svojim duchovným srdcom cez svoje srdce. Týmto naviažete spojenie. Vyšlite zámer o svoju osobnú aktiváciu svetelného kódu, potrebnú v tomto čase. Bude vám poskytnuté potrebné vedenie. Všetko prebieha cez vaše srdce a vaše osobné svetelné telo. Matrica sa načíta do vedomia ako nová informácia. Vo vhodnom čase príde k potrebným zmenám spôsobom primeraným vášmu vývoju.

Nadchádzajúce obdobie od 26.7. - 12.08.2013 je zvlášť na to vhodné. Sú v tomto čase nastavené všetky svetelné systémy, ktoré sú nápomocné Matke Zemi a jej tu inkarnovaným bytostiam. V tomto čase nastáva deaktivácia všetkých chybných programov v databáze bunkovej pamäte ľudstva. Dešifrujú sa všetky kódy, ktoré sú potrebné k osobnému transformačnému rastu jedinca aj planéty ako živej bytosti. Bunky sa prekalibrujú spôsobom načítania novej bunkovej pamäte a obnovením DNA znovu prekalibrujú všetky zatiaľ ešte neobnovené svoje vlákna. Chybné načítania, ktoré boli urobené násilne po celé eóny času bytosťami temna sa prekalibrujú spôsobom, ktorý ich znovu prenesie na úroveň potrebnú pre celé kolektívne vedomie. Aby všetci v tomto nastávajúcom čase, ktorí to cítia, mohli vytvoriť dostatočný frekvenčný prúd svetla, potrebný k vzostupu na úroveň Kristovho Vedomia.

Je to očakávaný príchod Krista nie ako fyzickej osoby, ale ako Vedomia, Svetelnej bytosti aktivovanej v každom z vás. Je to tá dlho očakávaná doba. Pre tých, ktorí sa bránia prijať svetlo je to doba strachu. Pre pripravených je to čas zmien, zázrakov, zvyšovania vibrácií v maximálnej miere práve v tomto čase pre vás. Cez Kristovo srdce do galaktického stredu vo vás samotných. Svetelná mriežka zeme je natoľko posilnená, že je plne nápomocná v tomto procese. Matka Zem je si vedomá svojej účasti práve v tomto čase. Obyvatelia Dutej zeme sú nápomocný. Všetky krištáli zeme sú plne aktivované. Vy, ktorí ste vedomými strážcami krištáľov, máte teraz veľa práce. Vedome žiadajte Centrálne Slnko o zvýšený prísun energie do týchto krištáľov. Vy, ktorí ste vedomými strážcami portálov, žiadajte o ochranu týchto portálov. Cez Kristovo Vedomie prijímajte to, čo vaša duša, vaše srdce, vaše Vyššie Ja- Vedomie môže prijať. Stávate sa VEDOMÍM JEDNOTY.

 

 
Pre http://gaia2010.sk/ 12.7.2013 napísala: Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zobrazení: 1257

Komentář přidal(a) Leila dne 13.Červenec.2013 v 2:41

To je prima, to jsem potřebovala slyšet :-)

Komentář přidal(a) ŽeruHmyz dne 14.Červenec.2013 v 18:08

Hana Fialová (FB):

Mřížkou lidstva bude nyní procházet mnohem větší množství adamantinových částic,neboť nejstarší skupina duší(první skupina z Lemurie)byla v noci propojena s energií vysoce vyspělých bytostí,které kdysi zahynuly i splanetou.. Ne s jejich vědomím, jen nám byla na určitou dobu propujčena jejich energie,aby tělo uneslo tento nápor a tolik netrpělo.O těchto částicích doporučuji si přečíst.Prosba matky Země..dbejte prosím více o své zdraví....o vše co jíte a děláte se svou tělesnou schránkou.I jí tak velmi pomůžeme.
Děkuji

Komentář přidal(a) Ladislav dne 14.Červenec.2013 v 18:29

Najlepšie je v tieni pod stromami a nenápadne bdieť, aby ste nestratili zbytočne veľa energie.

Komentář přidal(a) Monika Fionna dne 14.Červenec.2013 v 19:39

myslím, že je to celkem srozumitelné i z překladače, snad to není jen planý poplach (originál zde):

Nyní je čas udělat další krok při vytváření infrastruktury pro události na povrchu této planety.

Hlavní referenční místo se připravenost pokyny pro obyvatelstvo dosáhne určitého stupně dokončení a je třeba jít virové:
Ačkoliv civilní orgán a hnutí odporu bude poskytovat své vlastní infrastrukturu v den konání akce, je velmi důležité mít místní úrovni infrastruktury stejně. Náš alternativní infrastruktura vyplnit mezery a zajistí, že bude přechod plynulejší a harmoničtější.

Šest pracovních skupin byly vytvořeny: planetární vedoucí skupina, skupina léčitelů, mediální skupina, Novorenesanční skupina, nové technologie skupinu a finanční skupiny. Všechny tyto skupiny budou rozvíjet praktické nástroje, které mohou pomoci usnadnit přechod v době události v jejich konkrétní oblasti.

Pokud se chcete aktivně zapojit do některé z těchto šesti skupin, klikněte zde:
Naše webové stránky budou přeloženy do mnoha světových jazyků, takže zpráva může šířit po celém světě. Jsme aktivně hledají překladatele a pokud chcete do našich překladatelských týmů, použijte stejný účastnický formulář s tím, že si přejete, aby dobrovolně jako překladatel:
K dispozici bude mnoho projektů týkající se připravenosti povrchu obyvatelstva pro případ, oznámil na svém blogu velmi brzy a naše nové webové stránky budou hlavním komunikačním centrem pro tyto projekty.
Komentář přidal(a) ŽeruHmyz dne 23.Červenec.2013 v 20:22

☼ Tento a příští týden vyšší frekvence Světla budou zaslány na vás, mnohem vyšší, než kdy předtím, a že by bylo moudré, aby se na ně připravit, protože čím více jste schopni přijmout do své bytosti, že silnější jsou vaše záměry budou mít.

- http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/salusa-23072013

- překladiště: http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=auto&tl=cs&a...

Komentář přidal(a) ŽeruHmyz dne 24.Červenec.2013 v 16:30

"Správa od Galaktickej Federácie  a ďalších systémov federácií svetla - Elina" ZDE

Komentář přidal(a) Ladislav dne 24.Červenec.2013 v 17:26

Ako to vychádza ešte na tento týždeň ?

http://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&am...

Komentář přidal(a) ŽeruHmyz dne 24.Červenec.2013 v 18:55

Správa od Galaktickej Federácie  a ďalších systémov federácií svetla - Elina

 

Milovaný, tak ako ste sem prišli na túto planétu za určitým poslaním, vykonať svoju úlohu, tak ste boli viacerý z vás vedený k tomu, aby ste sa určitý čas pripravovali na svoje poslanie. U každého sa jeho cesta poslania  začala plniť v určitom životnom období, podľa vlastného duchovného rozvoja na tejto planéte. Vaša úloha však ešte neskončila. Práve v tomto čase je veľmi a zvlášť teraz po tieto dni potrebné udržovať rovnováhu z hľadiska svojich energií.

Viacerý z vás prechádzate skúškami, zaznamenávate rôzne útoky a snahu o manipulácie z vonka. Všetko sú to energetické útoky na rôznych úrovniach vášho bytia. Vaše dolaďovanie spočíva v tom, aby ste v tomto dôležitom období zanechali všetky spory, ktoré máte a sústredili sa hlavne na svoju prácu. Na to, prečo ste sem prišli. Teraz je dôležité, aby ste držali spolu. Každý jeden z vás, ktorí vykonávate akúkoľvek činnosť spojenú z odovzdávaním informácií verejnosti, ľudom, ste potrebný. Poslednú dobu sa vynorili menšie problémy medzi jednotlivcami pracovníkov svetla v inkarnácii. Prečo? Ste stále ľudia v 3D a rovnako aj na vás platia ako vaše zákony, rovnako aj duchovné zákony . Sú medzi vami jedinci, ktorý nemajú vysporiadané vlastné záležitosti na určitých úrovniach svojho bytia. Každý jeden ste v tomto období potrebný, odovzdávate informácie pre ľudí. Vibrácie a úrovne sú rôzne a tak aj odovzdávané  informácie zaznamenajú záujem u tej skupiny obyvateľov, ktorý sú práve na tieto vibrácie naladení. To znamená, každý jeden jedinec dostane tie informácie, ktoré sú práve pre neho potrebné.

Aktivačné kódy pôsobia na tých úrovniach, kde jedinec nemá spracované svoje lekcie, karmické väzby, ktoré tvoria rôzne silové - energetické polia, ktorých štruktúra zaberá ešte určité nespracované a nevyriešené záležitosti z rôznych rovín. Či už cítite, vnímate či s vami rezonuje alebo nie, každý jeden si z toho zoberie to, čo mu prináleží. Bunková pamäť zaznamenáva zmäkčenie rôznych svojich častí, aby bola očistená v rovinách svojich vyžarovaní.

Ako už bolo spomenuté, kódy pôsobia do poľa jedinca. Narúšajú to, čo ešte nie je spracované. Ukazujú karmické nespracované záležitosti. Niekoho oslovia a niekto ostane ľahostajný. Tak ako sú rozdielne vaše vyžarovania sú rozdielne aj vaše duchovno - energetické polia, ktoré narúšajú vaše vzájomné štrukturálne väzby a spôsobujú, že ste nútený rozoberať seba ako podstatu na čiastočky. Očisťovať molekulárne polia a narúšať chybné väzby, spôsobuje to silné očistné procesy na všetkých úrovniach. Vy, ktorí ste v popredí tejto udalosti a preberáte vysielané informácie, máte veľký vplyv na určitú skupinu jedincov vo svojom okolí. Povedzte si zo srdca, ste všetci rovnako potrebný, alebo je jeden vyššie ako ten druhý?

Duchovné ego býva častokrát skrývané za všeobjímajúcu lásku. Uznanie nepotrebuje ten, ktorý pracuje s plánom duše. Potlesk tu naozaj nie je na mieste. Tak ako ste v popredí teraz v tomto období a máte dôležitú úlohu, tak aj v istých stupňoch vášho vývoja v iných dimenziách ste zastávali, alebo zastávate tieto posty. Pozor na tenký ľad duchovného ega. Tak aká je veľká vaša úloha, tak veľká je aj vaša zodpovednosť predávať učenie a vedomosti ďalej. Všetci ste si rovný tu na Zemi, ale  na duchovných úrovniach ste buď z rovnakých, alebo rôznorodých rovín. Tu máte svoje špecifické úlohy a poslania.

Všetky informácie, ktoré odovzdávate sú určené pre určitú skupinu ľudí, ktorí s tou informáciou práve rezonujú. To ale neznamená, že ten ktorí má za úlohu oslovovať inú vibračnú skupinu, je väčší alebo menší, či lepší alebo horší , než ten iný. Sú to vaše skúšky práve v tomto rozpoložení, aby ste pretransformovali svoju nespracovanú časť ega a naplno transformovali vedomie svetla a lásky do svojho bytia.

Genetické kódy, ktoré mali byť v posledných rokoch odovzdané, boli predávané presne tak, ako bolo potrebné. Boli ukladané postupne do bunkovej pamäte ľudstva, aby v určitom evolučnom období bol dostatočný počet vibračne pripravených jedincov na vzostup. A to sa deje práve v tomto čase na vašej planéte. Je vysoké percento a dostatočné množstvo vás všetkých, ktorí ste sa dlhé obdobie pripravovali a pracovali na sebe tak ako bolo treba, aby tento vzostup mohol prebehnúť. Dlhšia doba bola potrebná a veľa práce bolo vykonané, aby to bolo možné. A teraz sa to deje.

Preto boli niektoré duše podľa individuálneho plánu pripravované tak, aby v určitej dobe dosiahli svoj evolučný stupeň vývoja, a mohli byť vedené k službe. A tá je rôzna. Boli ste vyučovaný a pripravovaný aj na iných galaktických úrovniach, aby ste sa stali sprostredkovateľmi informácií, ktoré boli potrebné, aby sa dostali k veľkej časti ľudí. Na to ste boli vybratý viacerí a pracovali ste v skupinách aj jednotlivo. Žiaden z vás však nebol viac ako ten druhý. Z rovnakej bunkovej podstaty ste vzišli , aby ste sa mohli navrátiť na pôvodnú úroveň svetelného tela, ktorá bola pôvodne naplánovaná. Preto všetka preprogramovaná DNA sa dáva na pôvodnú, a môže byť načítaná do bunkovej pamäte. Preprogramovanie DNA už prebieha u mnohých jedincov. Táto premena DNA už trvá určitú dobu a niektorý jednotlivci zaznamenávajú rôzne stupne tohto deja. Všetko prebieha podľa plánu a už treba len zotrvať v snažení, spolupracovať medzi sebou, odovzdávať informácie tak ako prichádzajú aby si mohli ostatný jednotlivci nájsť to, čo potrebujú. Pôvodný plán stvoriteľa bol neinformovať vás o týchto skutočnostiach takto podrobne, nakoľko disponujete slobodnou vôľou a je to len na vás ako sa rozhodnete.

Teraz ste preukázali dôveru vo vás a vašu prácu a preto môže dôjsť práve v tomto čase k vzostupu, aj keď celkovo celý vzostup už prebieha nejakú tú vašu dobu.. Všetci sa pomaly pripravujete na cestu späť domov. Vaša planéta sa raduje, ide do svetla spolu s vami. Vytrvajte, sme pri vás, vidíme vaše úspešné kroky. Máte požehnanie vesmíru.


Pre http://gaia2010.sk/ 23.7.2013  napísala: Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Komentář přidal(a) ŽeruHmyz dne 24.Červenec.2013 v 18:56

TENTO KRUH BYL VYTVOŘEN LIDMI, ALE NE TĚMI, KTEŘÍ ŽIJÍ ZDE S NÁMI. JEJICH LOĎ BYLA SPATŘENA PŘI ODLETU Z MÍSTA, KDE KRUH VZNIKNUL. (...) ZANECHANÝ SYMBOL JE VELMI KONSTRUKTIVNÍ A LÉČIVÝ.

- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E22woR5r...

- Co nám říká léčivý piktogram, nově objevený v Rozseči u Kunštátu? .:. http://karolinaloskotova.blog.cz/1307/co-nam-rika-lecivy-piktogram-...

Komentář přidal(a) Danča dne 24.Červenec.2013 v 19:16

....s pokorou DĚKUJI,to"důležité"je připraveno...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Info, podpora, reklama

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00

 

Blogy a texty od admina - zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE.

Admin - zástupce

• Nekonečno ZDE

• VŠE-ZE-MĚ ZDE

• Facebook ZDE

• Google+ ZDE

• Twitter ZDE

ZDE si můžete vytvořit svou vlastní reklamní stránku.

Budeme rádi, když nám na provoz těchto stránek budete přispívat (např. 120Kč ročně), jelikož Ning host (poskytovatel prostoru pro tyto stránky) si za své služby účtuje honorář a z důvodu, že těmto I.L. stránkám a souvisejícím aktivitám věnujeme opravdu hodně času. Výše příspěvku je na vašem uvážení. č.ú. v ČR: 162 158 011 / 0300 (uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Předem vám za to velice děkujeme.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i to co je uvedeno v článku s názvem: "Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě se spirituálně založenými lidmi?" Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

"Štěstí" přeje připraveným.
Z toho důvodu by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes. Více je v článcích uvedených ZDE.

Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirit. založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Více ZDE.

Spustit animaci ZDE.

Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory. ZDE.

Sháníte za příznivou cenu či v pěkné lokalitě bydlení, chatu nebo pozemek, nebo něco kde bychom se mohli společně scházet, anebo naopak o něčem takovém víte? Více podrobností ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Videa a články úzce související s tím co Putin uvedl: * John Perkins-Přiznání lovce ekonomik (CZ) Uvedeno ZDE. * Válka proti demokracii - dokument (CZ titulky) Uvedeno ZDE. * Proč musel…"
před 2 hodinami
Maja je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 4 hodinami
Uživatel ŽeruHmyz odpověděl do diskuse Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"• Vladimir Putin na zasedání mezinárodního diskusního klubu Valdaj 2014 titulky CZ ZDE • Vladimir Putin: Teď budu mluvit otevřeně a upřímně... ZDE • Game Over, aneb jak Putin odpravil světovou…"
před 4 hodinami
Uživatel Anka-veva odpověděl do diskuse Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dnes som si vypočula prejav Vladimíra Putina ,ktorý predniesol v Soči verejnému fóru-neviem presne ako sa to forum volalo-Valdarnské,či ako.Bola som šokovaná,nie-nadšená tou…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte proč demokracie nejenže neexistuje, ale nikdy ani neexistovala? Víte jak se diktatuře ne-mocných bránit? Je třeba se doz-vědět co a proč je třeba proti tomu začít konečně dělat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rakovina je nastavené zrcadlo společnosti, tvrdí Jan Hnízdil Uvedeno ZDE."
před 14 hodinami
Uživatel ŽeruHmyz přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: kódy transformace - listopad a dál... uživatele ŽeruHmyz.
"Dnešní kód. "
před 16 hodinami
Uživatel ŽeruHmyz přidal komentář k příspěvku do blogu AA Michael - Vprostřed zmatku tvořeného starými se začínají tvořit Diamantová Pozemská Společenství... uživatele ŽeruHmyz.
"Rozhodně jo. Všechny buňky krystalizujou. Duch se spojuje s hmotou (světlo jang s částicema jin), takže hmota v podstatě ožívá. Zapojujou se odstavený sekvence DNA. Všechno akceleruje. Včera jsem doslova…"
před 16 hodinami
Uživatel Martin Martin přidal komentář k příspěvku do blogu AA Michael - Vprostřed zmatku tvořeného starými se začínají tvořit Diamantová Pozemská Společenství... uživatele ŽeruHmyz.
"před probuzením jsem dnes viděl jak se mozkove buňky propojují, aktivují, oživují...a na to bylo řečeno "lidé se teď budou mít rádi" a najednou blik a byl jsem bdělej :)...je možný,…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud chcete zůstat zdraví a živí, nenechte se v žádném případě očkovat. Proč naleznete ve videu s názvem: Hlad, GMO a očkovanie ako nástroje na kontrolu populácie (Truthseeker - Eugenics Now…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do shora uvedeného článku jsem ještě přidal toto: To je ale náhodička. 29.10.2014, právě jsem "náhodou" objevil video ve kterém se hovoří o tom, že velké…"
včera
Uživatel Ywet odpověděl do diskuse Víte proč demokracie nejenže neexistuje, ale nikdy ani neexistovala? Víte jak se diktatuře ne-mocných bránit? Je třeba se doz-vědět co a proč je třeba proti tomu začít konečně dělat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Názorný príklad priamej demokracie http://www.kubata.nazory.cz/clanky/kap20.htm Dobrá webová stránka http://www.kubata.nazory.cz/index.htm so zaujímavým OBSAHOM ... napríklad aj toto…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse BOŽSKÁ CESTA SEXUÁLNÍ LÁSKY uživatele Ywet ve skupině Tantra.
"Poslechněte si a přečtěte si níže uvedené a nebudete se stačit divit.* 2 SEXUALITA MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍhttp://www.youtube.com/watch?v=9pGMB5fYWUg&feature=relmfu* 1 SEXUALITA MOST K…"
včera
Uživatel janapka přidal do svého profilu dárek
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Velice jednoduchý a efektivní způsob jak z dnešního plno automatizovaného světa odstranit nezaměstnanost, aneb co znamená opravdová demokracie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Stále se domníváte, že energii nelze získávat zdarma a dokonce několika způsoby? Přesvědčte se o tom tedy na vlastní oči! Uvedeno ZDE.* Celosvětové převratné změny se nezadržitelně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Celosvětové převratné změny se nezadržitelně blíží. Na VEŠKEROU celoroční celoplanetární spotřebu energie by postačilo pouhých 5.000 tun Thoria místo x milionů tun ropy. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Autu na atomový pohon vystačí na 100 let ježdění palivo za 26 korun Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Celosvětové převratné změny se nezadržitelně blíží. Na VEŠKEROU celoroční celoplanetární spotřebu energie by postačilo pouhých 5.000 tun Thoria místo x milionů tun ropy. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak je vidět, tak některé společnosti již vyrábí různé generátory vyrábějící el. energii kupříkladu pouze z čisté vody. Zobrazení takového zařízení,…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Celosvětové převratné změny se nezadržitelně blíží. Na VEŠKEROU celoroční celoplanetární spotřebu energie by postačilo pouhých 5.000 tun Thoria místo x milionů tun ropy. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Toto prohlásil Tomio Okamura a mě nezbývá než s ním souhlasit a volat po tom samém: Vážení občané, nenechme neodpovědné v domnění, že jejich neodpovědnost je věčná.…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Celosvětové převratné změny se nezadržitelně blíží. Na VEŠKEROU celoroční celoplanetární spotřebu energie by postačilo pouhých 5.000 tun Thoria místo x milionů tun ropy. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zrušit celosvětově veškeré dluhy, které na naší planetě momentálně přesáhly 223 bilionů dolarů, lze jednoduše tím, že se zruší peníze a zavede se…"
úterý
Uživatel ŽeruHmyz přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: kódy transformace - listopad a dál... uživatele ŽeruHmyz.
"7 nových kódů - obrázků ZDE. "
úterý
Uživatel Jozef Wolf odpověděl do diskuse Celosvětové převratné změny se nezadržitelně blíží. Na VEŠKEROU celoroční celoplanetární spotřebu energie by postačilo pouhých 5.000 tun Thoria místo x milionů tun ropy. uživatele Zlaté Živé Světlo.
úterý

© 2014   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby