* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Diskuse o roku 2012 - Mistr Buddha a Archanděl Metatron, část 1

Uveřejnil(a) Lenka
Středa, 14 Prosinec 2011 14:56
Přijato Natalií Glasson 5.12.2011

Moje milované bytosti světla, rozprostírám teď mezi vás svou energii a lásku, jsem Mistr Buddha, doprovázený mocnými a milujícími energiemi Archanděla Metatrona. Je to pro nás velká čest, že můžeme takto společně vystoupit, Archanděl Metatron posílá do vašeho bytí a reality velkou vlnu energie, zatímco já sdílím vědomí a nabízím vám své svědectví. To podstatné je, že andělská energie je zakotvena do každé bytosti na Zemi. Andělské energie přinášejí ohromnou rovnováhu mezi láskou, altruismem a mocí, je to energie, která bude podporovat lidstvo a Matku Zemi během procesu přechodu.

Čas, ve kterém žijete, byl očekáván po velice dlouhou dobu mnoha dušemi, vždy bylo toto období známo jako čas přechodu. Takovými přechody už lidstvo a Země v průběhu historie prošli, ale byla naděje, že se lidstvo probudí před tím, než dojde k sebezničení, aby mohlo dojít k významnějšímu přechodu. Datum 2012 znaly ve svých srdcích mnohé duše jako by to bylo vtisknuto hluboko do skutečnosti. Po významné období vibrovala energie na Zemi na nízké frekvenci a stejně tak pomalé bylo i lidské vnímání času. Jak se lidstvo probouzelo a začínalo rozvíjet své chápání a spojení se svou duší a Stvořitelem, vidíme, že se zvýšily nejen jeho vlastní vibrace, ale zrychlil se i čas. Nyní můžete cítit, že dny plynou velmi rychle, a je to proto, že vaše vlastní vibrace a zároveň i vibrace Země se zvýšily, a to přirozeně ovlivnilo vaše vnímání skutečnosti. Rok 2012 představuje aktivaci, která může být vámi urychlena nebo zpomalena. Vy i mnozí další na Zemi nyní věříte, že jste připraveni na aktivaci roku 2012 a tak jste dovolili vaší vlastní energii, aby se zrychlila a přinesla do vaší současnosti aktivaci roku 2012. Je to nádhera, přemýšlet o kontrole a zodpovědnosti, kterou vy jako jedinec a jako lidstvo nesete a přesto si to neuvědomujete. Tím, co vás přivedlo k tomuto bodu přechodu, je vaše nadšení a lidská pozornost nasměrovaná k probuzení vašich energií, myslí a srdcí ke všemu co je mimo Zemi. Proto vás chceme ocenit, oslavit a poděkovat vám. Prosím, uvědomte si, že rok 2012 zde není kvůli času, nebo kvůli plynoucím měsícům, je zde proto, že jste teď připraveni se významně posunout vpřed na vaší duchovní stezce a začít novou éru energie.

Rok 2012 sám o sobě představuje aktivaci pro vaše bytí. Když si představíte, že jste potřebovali, klič, abyste otevřeli své spirituální bytí, duši a posvátné schopnosti, rok 2012 je jméno a forma pro tento klíč. Pro mnohé lidi je extrémně důležité, aby si uvědomili, že rok 2012 byl naprogramován s mnoha energiemi, kódy, pochopeními a aktivací. Je jako krystal, který stáhne do vašeho bytí informaci. Když takto mluvíme o roku 2012, hovořím o slovu spíše než roku. Slovo 2012 je nálepka pro energetické období změny, takže jak energie změny, tak i slovo, jsou spojeny v jedno. Tím, že si řeknete slovo 2012, můžete začít tuto aktivaci ve vašem nitru. Když si lidé vzájemně přejí „Šťastný rok 2012 nebo šťastný Nový rok, hodně úspěchů v roce 2012“, vyslovují aktivace pro ostatní, vnášejí aktivaci do aurického pole a přivádějí ji do pozornosti ostatních lidí, stejně tak jako do své vlastní. Všechno bylo zakódováno, takže přechod nemůžete propást a můžete jej zakusit tak plně jak je to jen možné. Můžete si to sami zkusit, opakujte nahlas 2012, potom pouze pozorujte svou energii, možná bude více energetizována novými energiemi, které se začínají aktivovat. Slovo 2012 bude vyslovováno mnoha lidmi po celém světě, což způsobí uvnitř Matky Země ohromnou aktivaci, a bude to znamenat, že se také podporujete navzájem. V průběhu roku lidé budou říkat, vidět a psát 2012 tak dlouho, dokud nezakoření do jejich vědomí a to samo o sobě umožní během roku 2012 mnohé aktivace, jak mezi lidmi, tak i ve společnosti.

S tímto na mysli vás chci povzbudit, abyste začali používat slovo 2012 jako aktivaci své vlastní energie a duše, ale také jako pozitivní a léčivou aktivaci pro Zemi. Jsou-li se slovem 2012 spojena pozitivní slova, a budeme-li chápat slovo 2012 jako aktivaci nebo nositele účelu aktivace, potom může být ve vašem bytí a na Zemi aktivováno jakékoliv slovo. Jestliže přidáme také slovo: „Já jsem“, může to mít ohromnou moc posílit sebe sama, zakotvení a spojení se Stvořitelem.

Například,

Jsem 2012 Láska,
která bude nést význam,
Já posiluji ve svém nitru, Já existuji jako Stvořitel, Já kotva, aktivace lásky.

Tato afirmace je dosažena vámi a bude také zakotvena do vědomí lidstva. 2012 lze využít jako aktivaci pro mnohé energie ve vašem nitru i okolí, také ji lze využít k posílení toho, co si přejete a po čem pro sebe a pro lidstvo toužíte. S touto afirmací můžete začít posilovat a vytvářet realitu, jakou si nyní přejete na Zemi prožívat. Datum 11. 11. 2011 se týkalo vytváření jednoty mezi lidmi, s velkým smyslem pro jednotu to nabízí pevný základ pro lidi pro aktivaci a vytvoření vlastností, které oni chtějí prožít ve své realitě a na Zemi v roce 2012 a dále. Možná jste si vždy přáli, aby vám dal Stvořitel štětec a řekl vám, namalujte, co chcete a bude to vaše. Toto je vaše příležitost to udělat, protože ostatní po celém světě to dosáhnou a tudíž znásobí svou schopnost projevení se. Dovolte sami sobě obsáhnout seznam afirmací, které posílí vaše touhy po roce 2012 pro vás jako jednotlivce a pro lidstvo jako celek. Můžete číst a každý den posilovat tyto afirmace, abyste umožnili energiím aktivovat se zevnitř vašeho bytí, včlenit se do vaší reality a do reality ostatních lidí. Rok 2012 je předurčen k tomu, aby se stal věkem lásky a opětovným spojením s vašim původním zdrojem. Ale je to mnohem pozoruhodnější, protože ačkoliv rok 2012 již v sobě nese záměr, můžete využít aktivaci energií roku 2012 pro aktivaci toho, co chcete projevit nebo zažít. V podstatě můžete při zaměření vytvořit takovou realitu, jakou chcete zažít a můžete probudit ohromný léčivý proces pro sebe a svět.

„Jsem 2012 láska, jsem 2012 Mír, jsem 2012 Pravda, jsem 2012 Radost, jsem 2012 Duchovní Svoboda, jsem 2012 Stvořitelovo Spojení, jsem 2012 Hojnost, jsem 2012 Skvělé Zdraví, jsem 2012 Hojnost Duchovních Sil, jsem 2012 Stvořitel.“

Výše jsou uvedeny příklady, vězte, že jejich pouhým opakováním můžete aktivovat vlastnosti ve vašem nitru spojené s a podporované Stvořitelem. Doufám, že to pro sebe objevíte a prozkoumáte a víte, že teď je velmi mocná doba k manifestaci. Je pro vás důležité, abyste jasně věděli, co chcete ve své mysli vyvolat a ukotvili to ve své realitě pro sebe a lidstvo. Prosím pamatujte na to, že vaši snahu a oddanost budou vždy podporovat všechny milující duše na Zemi ve svém duchovním sblížení.
Budeme pokračovat v naší diskuzi o vedení

Vždy s láskou
Mistr Buddha a Archanděl Metatron

Druhá část článku je s názvem: "Diskuse o roku 2012 - Mistr Buddha a Archanděl Metatron, část 2", který je uveden ZDE.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 557

Komentář přidal(a) Ywet dne 15.Prosinec.2011 v 1:23

Komentář přidal(a) Ladislav dne 15.Prosinec.2011 v 17:51

Všeličo si môžeme naplánovať, či afirmovať len dávať sa na roveň so Stvoriteľom by som zatiaľ nedoporučoval. Náš potenciál sa bude vyjavovať postupne, netreba sa nikde ponáhľať

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Prosinec.2011 v 18:46

Navrhuji afirmace něco jako:

Já jsem přijímač a vysílač harmonizujícího, ozdravujícího regenerujícího světla centrálního slunce (zdroje), které skrze mne proudí do naprosto všeho na co jen pomyslím co dělám a všude tam kde jsem.

Nebo Já jsem světlo já jsem láska já jsem extatická blaženost, která skrze mne proudí do naprosto všeho na co jen pomyslím co dělám a všude tam kde jsem.

Anebo: Já jsem tvůrce harmonických světů a jejich realit, ve kterých je radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné.

Po afirmaci to chce konstatovat: a tak to je a tak to je a tak to (čímž uznáváme, že se to již děje) a uzavřít ji slovy: děkuji, děkuji, děkuji (neboť za obdržené dary se sluší poděkovat).

Jak se stát přijímačem kosmického harmonizujícího světla, které ukotvujete do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tak kde jste, je uvedeno v článku s názvem:

"Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", který je uveden zde:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/kuthumi-44-slavnost

Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.

PS: Nejdříve ale projdětě transmutačním fialovým plamenem, čili harmonizujícím, uzdravujícím, regenerujícím, omlazujícím nepolarizovaným světlem, pramenícím z centrálního slunce. Podrobnosti a video jsou uvedeny ZDE.

Jak si začít tvořit ráj na Zemi, kde je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné je uvedeno v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Prosinec.2011 v 19:50

Jsem je vyhraněné do nějakého JSEM to či ono. Kdežto JÁ je Absolutno - celek, obsahující všechny a všechno.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Prosinec.2011 v 20:39

JÁ, neboli "I" je vše co je - existuje a nespecifikuje a nevymezuje se do nikoho a ničeho. Je to jen označení celistvosti. Kdežto JSEM se svým osobním přesvědčením či vloženým programem z tohoto celku - Absolutna již vymezuje a to do nějaké individuality, čili do nějakého specifického JSEM to či ono.
PS: Proto Já jsem (neboli I Am) vytváří specifiku toho, čím daná individualita je či chce být.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 15.Prosinec.2011 v 22:31

S afirmáciami od ZS by nemal byť problém sa stotožniť. Len s dávkovaním  radšej opatrne, aby nás neprevalcovali.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 15.Prosinec.2011 v 22:37

 Možno by nezaškodilo vyrobiť afirmačné video - prianie do nového roku ušité na mieru pre tieto stránky.

 A vyvesiť ho niekde na hlavný portál.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 21.1.2020

Modro - diamantovo - zlatá v jej fyzickom i nefyzickom prejave. O tom je energia, ktorá vytvorila priestor pre VLNU - pred ktorou nikto neutečie. Nikam sa neskryje, nezahrabe pod zem ani neodletí. Je očistná a súčasne všetkých milujúca. Bez hrmotu,…Zobrazit další
před 3 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)* ynikající video o DNA a jeho možnostech a…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
neděle

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby