* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla)

(výňatek z Arkturánského Koridoru 2011)

PÄŤ DIMENZIONÁLNA ZEM
Skôr ako skončíme našu multidimenzionálnu cestu, využijeme vaše rozšírené vedomie, aby sme si urobili krátky výlet na 5D Zem. Sú dve verzie, ktoré navštívime. Jedna verzia je prah päť dimenzionálnej Zeme, na ktorom sa ľudstvo práve premenilo na zážitok bezpodmienečnej lásky a úplnej jednoty. Tiež navštívime Zem strednej 5D. Na začiatok svojej cesty, žiadame, aby ste nasmerovali svoj zámer do rovnakého stavu čakávania, aký vás zaviedol na Zantarius. Potom, keď očakávate, že sa ocitnete na prahu 5D Zeme – tak tam STE!

PRAH
Najprv sa môžete cítiť trocha dezorientovaný okamžitou teleportáciou na iné miesto. Preto zotrvajte chvíľu, aby ste sa prispôsobili svojim novým podmienkam. Mrknite svojim Tretím Okom niekoľkokrát, aby ste vyjasnili svoje vyššie videnie a otvorte svoje Vysoké Srdce, aby ste objali túto skúsenosť. Keďže táto realitu rezonuje na frekvencii prahu 5D, líši sa od Zantaria. Napríklad každý udržiava podoby podobné svojej zemskej nádobe, ale tieto formy sa trbliecu svetlom a vlnia s každou myšlienkou a emóciou.

Niektorí ľudia sa zdajú byť zmätení, ako keby nevedeli, kde sú alebo ako sa sem dostali. Na druhej strane sa zdá, že niektorí ľudia sa cítia veľmi pohodlne v tejto realite, pretože ju  navštívili veľakrát vo svojich snoch a predstavivosti. Prah Novej Zeme stále udržuje mnohé ilúzie tretej/štvrtej dimenzie, aby pomohol novým príchodzím postupne prijať ich nové prostredie. Preto obyvatelia tohto sveta sú stále závislí na technológii, hoci tá ďaleko presahuje tú z hmotnej roviny. Napríklad, stále sú autá,ale sú to anti-gravitačné autá fungujúce na voľnú energiu. Nemajú žiadne kolesá ani nutnosť znečisťovať vzduch.

Priamo na prahu stále existuje verejná doprava, ale namiesto autobusu, vlaku alebo lietadla sú tu medziplanetárne Brány. Preto výlet na druhú stranu planéty je rovnako rýchly ako výlet do inej časti vášho susedstva. Replikačné zariadenia, podobne ako replikátory v Star Treku, vytvárajú potravu. Keď dojete svoje jedlo, vložíte zvyšky, taniere a prestieranie do replikátora, aby boli rozložené na surovú hmotu pre ďalšie tvorenie. V skutočnosti má táto realita veľa rovnakých technológií ako Star Trek. Sú tu Hviezdne Lode, transportéry, snímače na dlhú vzdialenosť a komunikačné zariadenia, ktoré nosíte na svojom oblečení alebo implantujete do
svojho tela. Vaše telo vypadá stále podobne ako vypadalo keď ste boli na fyzickej rovine, ale vy všetci vypadáte štíhli, zdraví a večne mladí.

STREDNÁ PIATA DIMENZIA
Pre cestu do strednej piatej dimenzie len zvýšite svoju rezonanciu. Preto venujte chvíľu vdychovaniu mieru a vydychovaniu radosti. S každým nádychom sústreďte svoje vedomie na mier vášho Vysokého Srdca, a s každým výdychom preciťujte radosť kolujúcu cez vašu formu.

Preto, aby sme vám pomohli uzemniť túto „alternatívnu realitu“ do vášho každodenného života, vás vedieme na tejto ceste, zamiešaním tento strednej päť dimenzionálnej reality do denných činností vášho uzemneného vyjadrenia JA.

Preto:
Ako stojíte v rade v potravinách, predstavte si päťdimenzionálnu súvzťažnosť, v ktorej sedíte pri stole so svojou rodinou. Keď vzdáte vďaku nad vašim prázdnym tanierom, otvoríte oči a vidíte tanier plný jedla, ktoré vypadá akoby žiarilo svetlom. Keď upratujete riady zo svojho trojdimenzionálneho stola, predstavte si súvzťažný život v strednej piatej dimenzii, v ktorom vzdáte vďaku za skvelé jedlo a otvoríte oči, aby ste videli taniere umyté a stôl čistý.
Keď nasadnete do svojho auta, aby ste išli do práce, venujte chvíľu vnímaniu reality, v ktorej očakávate byť na mieste, kde ponúkate svoju spoločenskú službu a otvoríte oči, aby ste sa tam videli. Vaši priatelia, s ktorými ponúkate túto službu sa s vami spájajú v bezpodmienečnej láske, keď sa zhmotníte po ich boku. Keď si sadnete, aby ste zaplatili svoje účty, predstavte si slobodu poznania, že nie je žiadna cena, pretože nikto nie je platený peniazmi. Namiesto toho je každý „zaplatený“ radosťou a bezpodmienečnou láskou. Všetky služby sú ponúkané ako príspevok ku spoločenskému zdraviu a blahobytu, a všetky výrobky sú zhmotnené s vašim očakávaním. Ako kráčate po vašej štvrti, pozorujte ako sa každý domov trbliece a žiari multidimenzionálnym svetlom a bezpodmienčnou láskou. Pozorujte sviežu zeleň a nezvyčajné rastliny a kvety, ktoré obklopujú každý domov.

Preciťujte ako POZNÁTE KAŽDÉHO vo vašej štvrti a môžete s nimi okamžite telepaticky komunikovať. Avšak venujete chvíľu tomu aby ste empaticky precítili, či si volia ilúziu súkromia, aby vykonali svoje ilúzie osobného úsilia. Každý vie, že všetci sú JEDEN, a predsa mnohí majú stále zvyk individuality a môžu sa slobodne uviesť do tej skúsenosti kedykoľvek sa rozhodnú. Vychutnávate si starý pocit kráčania, ale rozhodnete sa, že by bolo pekné letieť. S tou myšlienkou sa vaša forma svetla povznesie do vzduchu a vy sa vznášíte nad svojou štvrťou, aby ste videli krásnu prírodu, ktorá obklopuje túto oblasť. Rozhodnete sa, že by bolo krásne mať zážitok bytia stromom, a okamžite sa ocitnete na zemi, cítite svoje korene hlboko v zemi a vánok pohybujúci sa cez vaše listy. Nasledujete vánok do atmosféry a zistíte, že ste teraz bez formy. Užívate si slobodu od všetkých foriem a vznášate sa cez nebo ako vietor.

Ako sa pozriete dole, vidíte nie len vašu štvrť, ale tiež obrovské oblasti krajiny, ktoré ju obklopujú. Vzostupujete stále vyššie až kým môžete vnímať celú planétu. Nová Zem je trblietavý drahokam plný mieru a lásky. Ako pomaly zostupujete späť do svojho tela, uvedomíte, že to nie ste VY. Vaše telo je len obálka, ktorá obsahuje vašu veľkú Podstatu vo forme. Prajete si zdieľať svoj zážitok planetárnej jednoty s novými príchodiacimi, preto „idete do práce“ na prahu Novej Zeme.

Tí z vás, ktorí dokázali rozšíriť svoje vedomie dostatočne na to, aby sa prispôsobili strednej piatej dimenzii často dobrovoľne pracujú s tými, ktorí sú nový na prahu 5D. Mnohí noví príchodiaci do multidimenzionálneho vedomia sú veľmi zmätení, dokonca vystrašení. Títo vystrašení potrebujú okamžitú pozornosť, pretože keď nedostanú okamžite pomoc, ich strach zníži ich rezonanciu späť do piatej dimenzie. Preto všetci noví príchodiaci vstupujú cez menšiu bránu, ktorá okamžite sleduje ich úroveň strachu. Ak je tam nejaký strach, zaznie tichý poplach pre „pomocníkov“, aby okamžite pomohli týmto novým príchodiacim.

Na druhej strane, tí z vás, ktorí ste sa oboznámili so strednou 5D, okamžite dorazia do cieľovej stanice, alebo cieľových staníc, ktoré ste si už vybrali a pripravili ste sa na ne vo svojich meditáciách a medzi-dimenzionálnych cestách. Niektorí z vás môžu ísť priamo do Zeme strednej 5D, zatiaľ čo iní si môžu priať ísť do vašich Domovských svetov, ako je päť dimenzionálny Zantarius. Ešte ďalší sa môžu vrátiť na Hviezdne Lode na ktorých slúžili vo svojom vyjadrení vyššej dimenzie. Ďalší si môžu priať navštíviť Multidimenzionálne Kryštálové Chrámy.

Môžete sa tiež rozhodnúť udržovať formu v realite prahu, zatiaľ čo súčasne udržujete formu v strednej piatej dimenzii. V skutočnosti v Päť Dimenzionálnej Realite vy všetci udržujete nespočetné verzie svojho JA v JEDNOM TERAZ. Najdôležitejšie pre vás je, aby ste si uvedomili, že VY sa dostanete ku voľbe. Vy ste vytvorili svoj vzostup a vy sa rozhodnete ako bude pokračovať. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako je tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ Uvedeno ZDE.

Všem doporučuji shlédnou video s názvem: "Poselství naděje | Sebeřízení.cz " uvedené ZDE. Meditaci můžete nahradit tvořivou vizualizací. Úzce související video s názvem: "Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE. HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje" je uveden ZDE a článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.

Je třeba si konečně uvědomit nejen to, že naprosto vše je především vědomí (viz video s CZ titulky, s názvem: "Vědomí řídí Vesmír – CZ, které je uvedeno ZDE), čili že je vše mentální energie s nějakým specifickým programem, ale i to, že naprosto vše je součástí kosmického vše-Vědomí, které je všemocné, neboť ve svém vědomí nemá žádná omezení. To znamená, že všichni jsou "jiskry" tohoto všemocného vše-Vědomí, na které když se napojíte, tak s vámi již nemůže nikdo a nic manipulovat, neboť takovéto probuzené vědomí nelze již nijak a ničím ovládat, jelikož pracuje na podstatně vyšších frekvencích než i ta nejdokonalejší technika. Důkaz toho, že jednáme dle programu, je jasně vidět např. na videu s názvem: "Hypnotizér navozuje orgasmus / hypnotist produces orgasms". Uvedeno ZDE. Každý program však lze kdykoliv jakkoliv změnit, takže cokoliv si představíte a uvěříte tomu, to se stane nejen vaším osobním přesvědčením, ale i vaší vně projevenou skutečností. Podrobnosti jsou uvedeny v textu uvedeném níže.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž letos dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Úzce související video a články:
* Co se stane, když vzestoupím? A co když ne? Studie o vzestupu do páté dimenze. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Čás tohoto článku je uvedena ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.

.Další úzce související články a videa:
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uvedeno ZDE.
* Uhlík 6-6-6 končí Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč. Uvedeno ZDE.
* Pátá dimenze. Uvedeno ZDE.
* Žijeme v Najdôležitejšej Dobe v Dejinách Vesmíru (1/2 a 2/2) Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 10050

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Prosinec.2012 v 0:36

Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.

Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Září.2013 v 12:39

Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako jen tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ je uveden ZDE.

Všem doporučuji shlédnou video s názvem: "Poselství naděje | Sebeřízení.cz " uvedené ZDE. Meditaci můžete nahradit tvořivou vizualizací. Úzce související video s názvem: "Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Září.2013 v 13:20

Další úzce související články a videa:

* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

* Svět v nás a kolem nás. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající videa a texty) Uvedeno ZDE.
* Jak od základu přetvořit tento svět a vytvořit tu konečně Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Uvedeno ZDE.

* Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE. To samé, jen pod jiným názvem: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! je uvedeno ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Co MY jen víme / What WE just know". Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* My, Lidé - Abraham, Bashar, Kryon (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Společnost a podmiňování. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Hudba, Eidolonické pole, Fí a Holografický zvuk. Uvedeno ZDE.
* Teal Scott - Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom (Prečo sa život nezdá fér) Uvedeno ZDE.
* Čas neexistuje, všetko prebieha naraz. Rešpektovaný fyzik. Time doesn't exist. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

* Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného sveta - CZ titulky (v anglickém originálu se to jmenuje:  Process Probuzení Kundalini) Uvedeno ZDE.

* Meeting A Higher Expression Of Self
http://www.youtube.com/watch?v=xsYkXqjwsgc

* Light Body Activation + Crystal Chakra Cleansing
http://www.youtube.com/watch?v=HRaG22d3fZ4

* The Awakening of The Cosmic Heart (The Core Rainbow)
http://www.youtube.com/watch?v=es-YbHlBKtU

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Září.2013 v 13:01

Ve vyšších úrovních 5.D se budete moci odhmotnit a zhmotnit do čehokoliv si jen budete přát, tedy i např. do orla a prožívat překrásný pocit z nádherného letu jako je kupř. na videu s názvem: "Flying eagle point of view" http://www.youtube.com/watch?v=G3QrhdfLCO8

.

Komentář přidal(a) Marie Pachtová dne 20.Září.2013 v 13:27

Je to krásný pocit letět jako velký pták a vše vidět!!!

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Září.2013 v 13:53

Částečně jsem se do toho vžil a prožíval jsem to již teď.

Komentář přidal(a) Maya dne 20.Září.2013 v 13:53

Článek o pět dimenzionální zemi miluju už od doby, co vznikl. Měli jste někdo už tzv. létací sny? Letět nad údolím...například??

Komentář přidal(a) Marie Pachtová dne 20.Září.2013 v 13:57

Já jsem měla tyto sny již od dětství a téměř léta každou noc.

Vždy se mne to velmi líbilo a cítila jsem to jako přirozené.

Nyní jsem si to zkusila přestavit nad letícím orlem u videa.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Září.2013 v 14:18

Též mám létající sny od dětství. Tzv. lucidní sny ale nejsou jen pouhé sny. Je to osobní vědomí oddělené od hmotného těla, které si dle svého přání létá a přesunuje se kam se mu zachce. Nejsme jen hmota, jsme především vědomí a to je nezávislé na hmotě času a prostoru. Více v článku s názvem:  "Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla, jež může dělat všemožné zázraky" který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Září.2013 v 23:46

Keys to Ascension / Klíče k vzestupu
https://www.youtube.com/watch?v=Xmu5ox-GPKk

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby