* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

AA Michael - Svatá Jednota a Andělské Srdce: 11/11/8

 

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, Listopad 2015

Milovaná Rodino Světla, jak se přesouváme ke Hvězdné bráně 11/11, která nastane 11. listopadu, energie se zrychlují. Bude to mocný okamžik ve vaší Nové Pozemské Přeměně, Transformaci, okamžik, kdy se spojí energie Svaté Jednoty a Andělského Srdce, aby zapálily a aktivovaly Nové Stvoření/Tvoření na Zemi. Bude to také okamžik, kdy bude vaše Multidimenzionální Tělo připraveno aktivovat ve vašem Buněčném plánu šablonu, vzor, pro vaše nové Tělo 5D (Páté dimenze).

 

                                                                    

                                                          Vesica prstů ohně a vody

Svatá Jednota: Ráj na Zemi a Andělské Srdce

V tuto dobu vašeho roku se sejdou Slunce a Systém Modré Hvězdy Síria jako „Dvě Slunce“ ve vašem Galaktickém sousedství v Galaxii Zlaté Růže (Mléčná dráha). Vstupují do Svatého geometrického Zarovnání známého jako „Vesica Pisces“. To nastává, když se dvě energetické „koule“ sejdou, spojí a vytvoří prostor pro vzájemné „zasetí“ nových myšlenek a energií a nových forem.


V tomto případě Vesica Pisces otevírá bránu Velkému Centrálnímu Slunci a naplňuje přitom Systémy obou Hvězd vlnami Diamantového Světla a Tvořivé energie z Andělského Srdce u Velkého Centrálního Slunce. Tato vlna mocné energie pak otřásá celou Galaxií jako vlna Světelných Kódů za vlnou a Informace se přenášejí ven.
Co se týče Milované Země, jelikož jste zvýšili frekvenci a sladili se s Pátou dimenzí a vyššími dimenzemi, začali jste být schopní přijímat tyto vlny Vyšších vibrací Světla, které vyzařují z Andělkého/Božského Srdce. Můžete intenzivněji cítit původní Paprsky Světla, které vyzařuje z Jednoho Srdce ve středu Všech Věcí.


Tento proces probíhá v tandemu s rozrušením starého třídimenzionálního globálního systému a povstáním nových forem Společenství na Zemi. Bytosti Indigových Krystalů jsou nyní připraveny povstat a vytvořit při vyjadřování Poslání své Duše na Zemi rozdíl, změnu. Vidíte nové vlády, jako v Kanadě, které byly zvoleny, aby nahradily staré cesty novými myšlenkami a energiemi. Pak také vidíte studentská hnutí v místech jako je Jižní Afrika, kde mladí lidé, Křišťálová generace, vykračují vpřed a říkají „ne“ a „to stačí“. Tento vír změny se slaďuje se vší prací, která byla udělána Pracovníky Světla a Bojovníky Světla k ukotvení Nových Zemských Mřížek a k přivítání nových Planetárních Energií, které vytvářejí Planetární Společenství na Vyšších Úrovních Vědomí.


Milovaná Rodino Světla, i když se může zdát, že doba je chaotická, buďte si, prosím, také vědomi hlubokých změn, které se na Zemi dějí. Planeta přijímá své Světelné Kódy a transformující informace z Andělského Srdce a toto je okamžik, kdy dostáváme Svatou Jednotu jako Světelné Kódy a kdy je tato Jednota ukládána do Srdce Planety a do vašeho vlastního Adělského Svatého Srdce. V obou případech budou tyto Světelné Kódy pomáhat vašemu Vzestupu a Transformaci, Přeměně a budou je urychlovat.


Svatá Jednota: Aktivování vaší šablony Nového Pozemského Pětidimenzionálního Těla


Milovaní, v tomto procesu zarovnání a sladění energií Ráje s Galaktickými energiemi s cílem zrodit Novou Zemi, probíhá také podobný proces s vaším Multidimenzionálním Tělesným Systémem.


Vaše Andělské Srdce a vaše Srdce Země se zarovnávají, slaďují, aby se vytvořila Vesica Pisces, nebo-li Hvězdná Brána ve vašem vlastním Centru Svatého Srdce. A v tomto okamžiku Světelné Kódy vyrábí Novou Šablonu pro vaše Fyzické Tělo 5D.


Chtěli bychom vám to vysvětlit. Představte si, že vaše Tělo Multidimenzionální Energie se skládá ze dvou koulí nebo Energetických Srdcí, která budeme nazývat Nebeskou a Pozemskou Koulí, nebo-li Rájem a Zemí. V centru, kde dochází ke spojení těchto Koulí, je vaše vlastní krásné Svaté Srdce.


Nyní, když jsou tyto Koule silně aktivovány Galaktickými Světelnými Kódy a Frekvenčními přenosy,začíná vaše Svaté Srdce vysílat nové pokyny pro váš život na Zemi a pro vaše fyzické tělo.


V tuto dobu vydávají Kódy Diamantového Světla nové pokyny z Andělského Srdce pro Aktivaci nové šablony Fyzického Těla Páté dimenze. Toto fyzické tělo je „lehčí/světlejší“ a méně husté než Tělo 3D, a tak mnozí z vás mohou cítit nějaké symptomy této aktivace a přeměny, transformace.


Za prvé se může objevit mnoho symptomů jako je stres, zvláště v oblasti Srdce. Vaše Srdeční Centrum přejímá nesmírně mocné energie, jak se slaďuje s Andělským Světlem, a můžete mít bušení srdce nebo se zadýchávat, nebo zažívat lehký stres v oblasti hrudníku. Také můžete trpět nespavostí a přerušovaným spánkem nebo mít neobvyklé sny, jak se vaše vlastní hluboké vnitřní procesy slaďují s procesy pocházejícími z Transformace Vědomí Planety.


11/11/8 bude tato Nová šablona Těla Země 5D plně aktivována ve vaší buněčné matici.Milovaní, myslíme si, že je dobrý nápad, abyste v tuto dobu pracovali se zarovnáním, sladěním Tří Svatých Srdcí ve svém Multidimenzionálním Systému. To usnadní tok energie mezi nimi, Andělským nebo-li Vesmírným Srdcem, vaším vlastním Svatým Srdcem a Svatým Srdcem Země. 

Prostě si představte tato tři srdce perfektně sladěná, zarovnaná a Energii Diamantového Světla plynoucí mezi nimi a do Srdce Země, takže neexistuje žádná disharmonie nebo zablokování tohoto toku. Tak budete naplňovat svůj účel na Zemi, prostě tím, že dovolíte plynutí Andělské Energie, která podporuje vaší přeměnu a pomáhá jí, a přijmete tyto Andělské Energie. 


Svatá Jednota: Země, Moře a Obloha

 

 

                        Keporkaci oslavující Novou Zemi u pobřeží Jižní Afriky na začátku listopadu.

 

Milovaní, právě tak jako vy aktivujete novou Šablonu Pětidimenzionálního Těla, činí tak i Země.Planeta používá mocné vlny Energie Světla z Andělského Srdce, aby znovu sladila a znovu navrhla Planetární Tělo.


Tento proces probíhá mnoho let a mnozí z vás se účastnili a účastní Práce na Nové Pozemské Planetární Mřížce společně se Zemí. To Zemi umožňuje s vámi pracovat v navrhování, snění a zhmotňování Nové Země.


Země ale také pracuje s Elementálními energiemi Vzduchu, Vody, Ohně, Ducha a Hmoty, aby usmadnila změny a aktivaci Nového Planetárního Těla Země. Takže Oheň, Voda Vítr, Země a Duch všichni pracují na změně formy Planetární reality. Mnohé z přirozených událostí, které vypadají jako „katastrofy“ nebo „bouřlivé události“ jsou důkazem toho, že Země a Elementálové společně pracují na změně formy 5D Země tak, abyste mohli novými způsoby tvořit nové společnosti a nová společenství, když povstáváte k výzvám Nové Země.


Stará konzumní společnost umírá a lidé ztrácí zájem o vlastnictví a spotřebu. Nová filozofie založená na neustálém sdílení zdrojů se rodí v Lidském Vědomí a to bude ladit s prací Elementálních Energií a Dév Přírody, aby byla vytvořena Nová Planeta Země.

 

Bude to pomalý proces, ale když jste v procesu, dávejte pozor na změny, které se objevují, a na způsoby, kterými Planeta tvoří svůj budoucí osud a své tělo, tak jak vy vytváříte formu svého těla, abyste se sladili s Zářivou Budoucností plnou Harmonie a Míru v méně husté Realitě naplněné Diamantovým a Zlatým Světlem!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Zobrazení: 510

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Listopad.2015 v 6:10

To, co je vyobrazeno v těch kruzích v obílí, je Vesica Piscis, čili Jin & Jang v rovnovážném souznění. To umožňuje obnovit si funkci své Merkaby, vytvořit si mono atomickou strukturu svého projevu existence a tím se vrátit nazpět do jednoty a harmonie.
Související článek a video:
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
* Jak vypadá zážeh planetární Merkaby a obnovení její funkce je znázorněno na videu s názvem: Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Listopad.2015 v 6:15

* Krystal Star (end of this time cycle, now we evolve into the Krystal Star hosting of this planetary consciousness evolution or Ascension) - Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 4 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 8 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 8 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 8 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 8 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 8 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 12 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby