MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

ZEM A JEJ VYŠŠIE DIMENZIE

 

 

 

Osídlenie Zeme v 4. dimenzii – Annunaki, Šedí, Trpaslíci

 

4. dimenzia – žijú tu bytosti s jemným telom, používajú viac ako 7. zmyslov, niektorí majú zakrpatenú srdcovú čakru, ostatní majú dobre vyvinuté všetky čakry, majú základných 13 čakier. Nežijú tu trvale, dokážu navštevovať viac planét naraz. Tí najvyspelejší sa pripravujú na proces vzostupu do 6. dimenzie.

Annunaki sa nachádzajú v strednej línii vyspelosti, pôvodní ktorí žili a reinkarnovali sa už tisícročia, majú silný karmický dlh voči Zemi, aj voči obyvateľom.

Pôvodne pochádzajú z Plejád, prišli sem v posledných obdobiach existencie Atlantídy. Mnohí sú tu reinkarnačne zviazaní a preto nemôžu opustiť Zem, dokiaľ nesplnia dlhy a nerozviažu dohody. Majú zakrpatenú srdcovú čakru na základe deštrukcií, ktoré vznikli v Plejádach a preto hľadali útočisko na Zemi, čo sa im podarilo len čiastočne, lebo sa zamotali do dejín Zeme.

Šedí mimozemšťania – sa nachádzajú v najmenej vyspelej línii, dlhé tisícročia navštevovali Zem, ale trvale ju neobývali.

Do roku 1998 mali dobrovoľne uzavreté zmluvy s niektorými obyvateľmi Zeme. Po tomto roku sa znásobila energia fotónového pásu, ktorá urýchľuje vzostup Zeme a z radu Vysokých kozmických Majstrov im bola udelená povinnosť opustiť Zem a rozviazať zmluvy.

Unášali ľudí a zvieratá, robili s nimi pokusy a odoberali genetický materiál. Živili sa energiou strachu, ubližovania, nadvlády a energiou esencie života. Programovali a kontrolovali ľudí, ktorí nechceli aktívne realizovať lásku a pokrok. Toto už skončilo.

Teraz sa nachádzajú mimo našu slnečnú sústavu, ale niektorí ľudia s nimi ešte podvedome pokračujú v kontakte.

V najvyspelejšej línii sa nachádzajú Trpaslíci, ktorí žijú pod zemským povrchom, starajú sa o kolobeh prvkov a tým pomáhajú evolúcii prírody.

Tí najvyspelejší sa pripravujú na proces vzostupu do 6, dimenzie, kde budú žiť v energetickej podobe. Teraz majú hrubé fyzické telo na kremíkovom základe.

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Siamuovia

 

Žijú v oblasti bývalého Sovietskeho zväzu a Mongolska, hlavne v Rusku, Estónsku, na Sibíri, v Nepále – Tibete a v Himalájach. Volajú ich tiež Bogatieri.

Živia sa láskou, radosťou, spevom a tancom. Všetci majú veľmi blízky vzťah k prírode o ktorú sa poctivo starajú. Občasne sa živia sladkými ovocnými plodmi z rastlín 5. dimenzie. Sú veľmi vyspelí duchovne i technicky. Najvyspelejší sa pripravujú na vzostup do 7. dimenzie

Ich úloha na Zemi spočíva hlavne v udržiavaní mieru a ochrane prírody.

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Angiolania

 

Žijú v severských krajinách Zeme, hlavne vo Švédsku, Nórsku, Fínsku, na Islande, v Grónsku, na Aljaške, na severe Kanady, v severných krajinách bývalého Sov. Zväzu, na Sibíri a sídlo majú na Antarktíde

Sú veľmi vyspelí duchovne i technicky.

Majú svetelné základne na Antarktíde, ktoré sa lesknú a trblietajú ako sneh na slnku. Majú svoju hierarchiu a rády.

Žijú kultúrne a majú radi hudbu. Venujú sa zbieraniu nových poznatkov a meditáciám. Informácie ukladajú do kryštálových databáz, ktoré starostlivo strážia.

Ich hlavnou úlohou na Zemi je koordinácia polarít, ďalej udržiavanie evolúcie v rovnováhe Zeme a energetické vyvažovanie deštrukcií na Zemi.

Z ich rodu asi 50% bytostí sú pokračovateľmi bytostí z rodu Lemúrie, keď sa prerodili do iného stavu existencie po zničení Zeme Atlantídou. Nachádzajú sa na prelome vzostupu do 7. dimenzie.

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Cappucroatlovia

 

Žijú hlavne v USA, v Strednej a Južnej Amerike.

Najvyspelejšie bytosti cestujú dimenziami telom, alebo energetickými telami. Sú duchovne i technicky vyspelí, používajú kozmické lode na cestovanie vesmírom. Stretávajú sa hlavne s pôvodnými indiánmi a šamanmi.

Zaujímajú sa o hudbu, tanec, meditáciu, výlety do prírody, do vesmíru a o zbieranie skúseností s ľuďmi a inými civilizáciami. Dorozumievajú sa telepaticky, ale vedia používať i zvuky.

Ich hlavné poslanie na Zemi je zaobstarávať a priťahovať kvantum kozmickej energie prány na liečenie Zeme a ľudí. Tiež sa starajú o chod počasia a živlov Zeme.

Majú blízke kontakty a odovzdávajú informácie indiánom kmeňa Hopi, ktorí sú veľmi vyspelí.

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Hannulovia

 

Žijú v oblasti Afriky, hlavne na energetických miestach, napr. v Egypte, na Sahare, Maroku, v Ghane, Kongu, Namíbii, Zimbabwe, JAR.

Muži sa starajú o celú prírodu, rastlinnú a zvieraciu ríšu a ženy zveľaďujú vibrácie rodu meditáciami a mantrami.

Nestretávajú sa s ostatnými bytosťami 5D z iných rodov.

Tieto bytosti nacestujú ani vesmírom, iba Starešinovia rodu sa kontaktujú s vyššími dimenziami. Ostatní prijímajú telepaticky v kryštálových chrámoch holografické informácie. Necestujú ani po Zemi. Dorozumievajú sa telepaticky.

Sú veselí, ale tiež veľmi disciplinovaní a udržiavajú čisté citové vzťahy.

Sú na Zemi najdlhšie oproti ostatným. Sú to mimozemšťania, ktorí dali genetický základ čiernej rase ľudí na začiatku života na Zemi.

Zaujímajú sa o prírodu a výchovu ľudí. Pomáhajú zvieratám a ľuďom Afriky, hlavne malým chorým deťom.

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Albioni

 

Žijú v oblasti Európy, hlavne v Tatrách, Alpách a Pyrenejách.

Majú svoju hierarchiu a najvyšší rád Starešinov. Sú veľmi vyspelí duchovne i technicky. Zaujímajú sa hlavne o filozofiu, mystiku, kultúru, prírodu a lásku. Žijú vždy v pároch a už odmala pestujú priateľské vzťahy a lásku. Sú veľmi citovo založení, venujú sa veľa modlitbám a meditáciám a zdokonaľovaniu sa.

Často sa stretávajú s Siamuvanmi, Angiolanmi a tiež Lamainmi.

Existuje Rád Albionov, ktorí sa občasne, v určitých obdobiach, vteľujú do tela, aby pomáhali ľudskému rodu. Teraz je takýchto Albionov medzi ľuďmi veľmi veľa.  Majú obrovskú liečivú schopnosť a často pomáhajú v liečebných obradoch a v nemocniciach ľuďom.

Celkove majú Albioni veľké zásluhy na pokroku ľudstva a dali svoj genetický kód bielej rase ľudí.

 

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Azraeliti

 

Žijú v arabských krajinách, hlavne v Izraeli, Kuvajte, Iraku, Turecku.

Sú to najviac nevyvážené bytosti v 5. dimenzii. Bolo im daných veľa Božích darov, ale nespravodlivo si ich rozdelili. Bohužiaľ, majú veľmi nízku frekvenciu, oddávajú sa rituálom, obradom, venujú sa dejinám a tradíciám. Kedysi boli veľmi vyspelí a odovzdali ľuďom mnohé vedomosti. Dnes sú na pokraji zostupu.

Ľuďom v Arábii pomáhajú tak, že im chcú neustále nastolovať vlastné názory. To nie je správne, ale oni si to neuvedomujú. Myslia si, že pomáhajú.

Pochádzajú z rodu Abraháma a Mojžiša, z najvyspelejšej línie Stvorenia na Zemi, ale teraz sú na tom horšie.

Pomáha im mnoho bytostí z vesmíru i zo Zeme, a niektorí sú na ceste očisty a vzostupu.

Neodporúča sa s nimi spájať.

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Lamaovia

 

Žijú v Himalájach, hlavne v Tibete, Nepále, Indii.

Zaujímajú sa o poznatky z vesmíru, komunikujú vedome s Veľkými kozmickými Majstrami, meditujú a formujú myšlienky.

Tí, ktorí nežijú v pároch sa starajú o Zem, o vesmír a pomáhajú v procese vzostupu ľuďom.

Všetci žijú nadmieru duchovný a citový život, majú veľa zásluh na pokroku ľudstva i iných rás vo vesmíre.

Sú najväčšími duchovnými učiteľmi 5. dimenzie.

Sú to mimozemšťania pochádzajúci z našej galaxie, z hviezdnej sústavy Síria.

Sú učiteľmi ľudí a žijú na mnohých planétach vo vysokých dimenziách. Asi 50% Lamaiov je už v 7. dimenzii. 5. a 7. dimenzia Lamaiov úzko spolupracuje, sú navzájom vnímateľní a viditeľní.

Majú sieť chrámov pod celými Himalájami, ktoré sa volajú Shambala.

 

Osídlenie Zeme v 5. dimenzii – Tacuongovia

 

Žijú v Číne, Japonsku, Kórei, Malajzii, v okolitých krajinách Číny a na ostrovoch Polynézie.

Sú veľmi vyspelí technicky, ale duchovne idú pomalšie, lebo samotná technika ich pohlcuje.

Tacuongovia radi cestujú, a napriek vyspelej technike, nemajú prístup do všetkých slnečných sústav kvôli duchovnej stagnácii. Majú akčné až bojové povahy a sú veľmi dobrodružní. Hľadajú príležitosť ako prejaviť svoju techniku a využiť bojové tradície.

Pôvodne boli veľmi vyspelí a mali sa pripravovať na vzostup do 5. dimenzie, čo sa im aj podarilo, ale teraz sú v stave stagnácie, lebo uprednostnili techniku pred Božskými vlastnosťami.

Najvyšší vedia transformovať pránu, liečiť, komunikovať s vyššími dimenziami a získavať informácie z akáše, niektorí vedia meniť podobu, lietať, materializovať sa a teleportovať. Ostatní sa zaoberajú bežným životom a skôr náboženstvom a filozofiou.

Ich poslanie je uchovávať správne informácie o dejinách Zeme, o to sa starajú tí vyspelí – jogíni a starešinovia.

Viac ako 70% Tacuongov pochádza z rodovej línie predkov, ktorí žili súbežne na Marse a na Zemi

 

Osídlenie Zeme v 7. dimenzii – Anualovia

 

Žijú tu bytosti s polopriesvitným a poloduchovným telom, ktoré žiari svetlom. Je tu už vysoký stupeň duchovnosti.

Sú to vlastne Angiolania v 7. dimenzii. Obývajú poloduchovný svet Zeme. Ich krajina a chrámy žiaria svetelnými farbami a zlatým svetlom.

Sú veľmi vyspelí duchovne, citovo aj technicky. Majú dovolené cestovať v celom našom vesmíre. Používajú energetické lode alebo teleportáciu. Ovládajú Vyššie zmysly. Sú mierumilovní, aj v 5. dimenzii boli veľmi vyspelí a nebojovali. Ich učenie a poznatky sú presiaknuté mierom, múdrosťou a láskou.

Ich hlavné poslanie na Zemi je pomáhať v procese vzostupu do 5. dimenzie. Po tomto vzostupe sa plánujú premiestniť na inú planétu podobnú Zemi.

 

Osídlenie Zeme v 7. dimenzii – Indirovia

 

Sú to vlastne Lamaiovia v 7. dimenzii. Obývajú poloduchovný svet Zeme.

Majú dovolené cestovať v celom našom Vesmíre, používajú väčšinou teleportáciu a energetické cestovanie. Ovládajú vyššie zmysly. Ich filozofia a vibrácie vyžarujú veľa svetla, múdrosti, mieru a duchovnosti. Už dlhé veky nebojujú, sú v harmónii so Zemou i s Vesmírom.

Sú učiteľmi mnohých civilizácií a ľudí na Zemi. Starajú sa o správny evolučný proces vzostupu do 5. dimenzie.

 

Osídlenie Zeme v 8. dimenzii

 

Žijú tu občasne bytosti s poloduchovným – polopriesvitným telom. V 8. dimenzii nie je Zem trvale obývaná, ale navštevujú ju iné civilizácie.

Zem v 8. dimenzii vesmíru DAL sa nazýva Jonina.

Je tu civilizácia AKSHU, ktorá pochádza z Galaxie Androméda. Obývajú 8. dimenziu Zeme v paralelnom vesmíre DAL.

Ich hlavné poslanie na Zemi je privádzanie kozmickej prány zo  slnečnej energie na zem. Tiež transformácia energií z vesmíru DAL.

 

Osídlenie Zeme v 9. dimenzii

 

Žijú tu Cosania, pochádzajú z hviezdneho systému Síria. Tam civilizácia obýva susednú planétu Nirbua.

Ich krajina (na Zemi) je svetelnou prírodou so svetelnými obydliami. Sú to chrámy v ktorých sa stretávajú, venujú sa kultúre a učia sa. Celkove obývajú celú prírodu, nepotrebujú bydliská, lebo nezakladajú rodiny.

Živia sa kozmickou pránou, radosťou a láskou. Nepotrebujú spať. Oddychovať chodia do hviezdneho systému Síria.

Ich poslanie na Zemi je zbieranie všetkých informácií súvisiacich so Zemou a našou Slnečnou sústavou, ukladajú ich do kryštálových databáz a umiestňujú na ich vlastnú planétu pri hviezde Sírius. Úzko spolupracujú medzi Síriom a Zemou.

Obývajú naše Slnko v 9. dimenzii, kde majú poslanie tí najvyspelejší.

 

 

 

 

 

11. a 12. dimenzia – informačné pole, podvedomie bytostí Slnka

 

11. dimenzia – nie je obývaná trvale žiadnou civilizáciou, ale občasne si prichádzajú  načerpať energiu zo Zeme niektoré okolocestujúce civilizácie.

Nachádza sa tu silné energo-informačné  pole Zeme, ktoré je presiaknuté životnou energiou a úrodnou prírodou. Táto príroda je čisto energetická, a pre nás by bola viditeľná ako rôznofarebné priesvitné obláčiky.

Veľmi vyspelí ľudia v procese vzostupu, jogíni a avatári čerpajú vedome i podvedome pránu aj z tejto dimenzie.

 

12. dimenzia – nachádza sa tu podvedomie niektorých bytostí žijúcich na Slnku v 12. dimenzii. Vedome pomáhajú Zemi v procese vzostupu do 5. dimenzie.

Táto dimenzia je duchovná, nachádza sa tu množstvo myšlienok – poznatkov v podobe rôzneho vlnenia svetla, ktoré vytvárajú akoby prírodu vytvorenú zo svetla a svetelných farieb.

Občas z týchto informácií môžu čerpať i ľudia v meditáciách, vo sne, či senzibilovia. Je tu počuť krásne jemné melódie a cítiť povznášajúcu ovocno-kvetinovú vôňu.

 

 

13. dimenzia Zeme – Matka Gaia

 

prebýva tu Duchovná bytosť Matka Gaia – naša Zem.

Táto dimenzia je prístupná pre všetkých, ktorí sa chcú vo svojej čistote a láske úprimne spojiť s vedomím Matky Gaie. Je to dimenzia čistého svetla, ktoré neá tvar. Je tu obrovské bezpečie, neha a starostlivosť, ktorú zabezpečuje Duch Matky Zeme. Často sa nám prihovára v meditáciách a v snoch, malé senzibilné deti a deti v brušku často snívajú v tejto 13. dimenzii a komunikujú s Duchom Matky Zeme. Je to pre nich pokračujúca príprava do života, kde naberú základné poznatky a silu žiť, keď sa narodia.

 

 

 

Použité informácie z knihy - Sedem pečatí  - od Luminy Soluni  (krátené)

Zobrazení: 10395

Komentář přidal(a) Raalaam dne 31.Říjen.2013 v 20:12

Kniha sa uz pravdepodobne neda zohnat. Pojednava takmer o vsetkom a toto tu je len strucny vyber z tejto temy. Mala velmi dobre hodnotenia. http://www.martinus.sk/?uItem=24671

Komentář přidal(a) Raalaam dne 1.Listopad.2013 v 6:42

Pár slov o autorke -

Lumina Soluni je autorkou úspešnej knihy Sedem Pečatí.
Vyše 10 rokov robila prednášky, semináre, kurzy a terapie v SR.
Venovala sa osobnemu liečeniu, duchovnému rozvoju pre Vzostup Zeme, channelingu a kontaktom so Svetelnými Majstrami, Anjelmi a dalšími Lightworkers, tiež maľuje obrazy a venuje sa charite.

Komentář přidal(a) Raalaam dne 1.Listopad.2013 v 7:24

Neviem. O tomto nemám žiadne znalosti...

Komentář přidal(a) Igor Ignasio dne 9.června.2015 v 15:20
Zdravím. Fakt zaujímavé čítanie. O prahistoriu sa zaujímam istý čas a stále ma fascinujú informácie ohladom MZ. Ale tuto knihu neviem vôbec zohnať. Prosím Vás ak by ste mi vedeli poslať na email knihu v pdf formáte bol by som moc rád. Lebo neviem sa dopatrať ani ku knihe ani ku spisovateľke
email: pavelek.igor@gmail.com
Komentář přidal(a) Raalaam dne 10.června.2015 v 7:54

Kniha vyšla v r. 2003 vo vydavateľstve Gaia. Mám len originál knihy a neviem či existuje v PDF formáte. Možno by sa dala zohnať už len na inzerát...

Komentář přidal(a) Igor Ignasio dne 11.června.2015 v 17:19

Vedeli by ste mi ju  naskenovať a poslať v rar-súbore na email? Bol by som vám za to moc vdačný a kludne vám za to aj zaplatím ako za originál knihy. 

Komentář přidal(a) Raalaam dne 11.června.2015 v 23:48

kniha ma 342 stran... momentalne na to nemam cas... mozno by som mohol postupne po troche skenovat a potom vam to naraz poslat, ale kolko to bude trvat si netrufam teraz odhadnut...

Komentář přidal(a) Raalaam dne 12.června.2015 v 0:02

Zaujimave citanie o prahistorii je aj Tajemstvi Amenti - je to historia ludstva ktora siaha viac ako 500 mil. rokov dozadu. Da sa v PDF stiahnut na internete.

Komentář přidal(a) Igor Ignasio dne 12.června.2015 v 15:16

no keby sa Vám dalo to postupne skenovať a ptm naraz poslať na hore uvedený email by bolo super...A tajomstvo Amenti som čítal a po pravde mám z toho dosť guláš...Je tam naozaj moc informácií ktoré aj po niekolko čítaní mám problém spracovať. V knihách Kvet života je to celkom dost jasné ale mnoho informácií tam chýba. A napr v knihe kvet života sa spomína Thot ako jedna z hlavných postáv od ktorej Drunvalo Melchizedek zbieral informácie. Thota popisuje ako láskyplnú bytosť ktoprej plne dôveruje. No napr v knihe Tajomstvo Amenti opisuje autor Thota ako zradcu a súpera, ktorí zmanipuluval informácie z CDT diskov, ktoré ukradol ( 11 disk ) a vytvoril atlantskú smaragdovú dosku podla svojich záujmov. Teraz čomu veriť ... PReto si chcem zozbierať čo najviac informácií a kniha 7 pečatí mi príde dosT dôverihodná preto ju chcem aj doslova preštudovať.

Komentář přidal(a) MUNU dne 4.Leden.2017 v 23:16

@Raalaam

Prosim Vas, boli ste taki laskavi, ze ste knizku celu naskenovali?

Je nejaka moznost sa s Vami dohodnut na zapozicani?

Za akukolvek odpoved dakujem.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE. kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe najdete ZDE, kliknutím na: Personal Weather Stations.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. téměř 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo).

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Na obrázku je uvedeno: VŠE JE PODVOD. * Flat Earth? Yes it is! Don't talk, RESEARCH IT!!! BEST CLIPS - Here.Jelikož je ale vše zkrystalizovaná mentální představa, proto si můžete svou Zemi stvořit…"
před 6 hodinami
Uživatel KALIA přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kód 25.3.2017 uživatele Ina Obr.
"zase pěkný článek:)"
před 6 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info + kód 25.3.2017

Dobré a krásne po - ránu :).... milí priatelia :). K bohatstvu nazdieľaného v statuse, ktorého bude čoraz viac /vzhľadom na citeľne sa prejavujúce diamantové "nite" časo - štvorcových kociek diamantovej kozmickej siete/ pridám jeden nedávny zážitok.…Zobrazit další
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse SEZNAMKA: Hledáte-li lásku, přátelství, či jen někoho stejných zájmů, neváhejte a dejte o tom vědět nejen nám, ale i celému světu. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak najít lásku přes internet. V čem byste měli být obezřetní? Debata na videu ZDE.* BONUS: Tipy pro úspěšné seznámení přes internet Uvedeno ZDE."
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co s námi udělá absence sexu? Debata na videu ZDE.Tam kde nejsou energetické bloky, tam energie Čchi volně proudí a kde energie Čhi (čili spojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty) volně proudí, tam…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co nám Donald Trump přes oceán vzkazuje? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) zapněěte si titulky - ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co nám Donald Trump přes oceán vzkazuje? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výstižný MUDr.Jan Hnízdil - 3 minuty neskutečné pravdy....!!!! Výstižný Hnízdil.mp4 - najdete v příloze ZDE. * Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co nám Donald Trump přes oceán vzkazuje? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související články:* Že by nám naše vláda lhala? Nebo jak máme rozumět tomu, že na speciálních webových stránkách uvádí v angličtině a…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle Pleadiánů zde žádný Ježíš nebyl, bible jsou překroucené příběhy o Atlantidě a satanáši a spol jsou padlí prdlí podlí andělé. Bible byla a mnohdy…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Na níže uvedeném obrázku je napsáno: Celý Váš život je iluze: nové testy potvrzují teorii, že svět (např. planeta) neexistuje, dokud se na něj nedíváme. V jednom videu bylo…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak frekvence a vibrace vytvářejí strukturu hmoty uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak frekvence a vibrace vytvářejí strukturu hmoty uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Na níže uvedeném obrázku je napsáno: Celý Váš život je iluze: nové testy potvrzují teorii, že svět (např. planeta) neexistuje, dokud se na něj nedíváme. V jednom videu bylo…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak frekvence a vibrace vytvářejí strukturu hmoty uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související články:* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti,…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Orst sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ SVETELNÝCH BYTOSTÍ 13. – 19.3.2017

13.3.2017Už prišla nová šťastná doba. Pravde nastal nový svet. Šťastie a láska prišli na Novú Zem. Tak všetko nastalo ako má, pravde už prišla Nová Zem. Pravde sa stalo tak ako sa píše v tvojich slovách Orst. Tak všetko prišlo, všetko…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Přispějete? Společnost Ning zdražila web hosting těchto stránek na 588 dolarů/rok, čili na zhruba 15.000Kč/rok! (Podrobnosti a seznam těch, kteří již přispěli je přiložen.) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdravím a mnohokrát děkuji za příspěvek. Že to bylo poslané na ČSOB účet nevadí, jen to musím příští rok pohlídat, neboť účet u ČSOB mám nyní jen jako…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle Pleadiánů zde žádný Ježíš nebyl, bible jsou překroucené příběhy o Atlantidě a satanáši a spol jsou padlí prdlí podlí andělé. * Jak jsem již někde…"
čtvrtek

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby