Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-)

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že nejsme/nejste tělo, které má duši, čili nehmotné Vědomí, ale že JSTE duše (neboli věčná kosmická energie obsahující Vědomí), která si vytváří nejen své tělo, ale i svůj vlastní svět a jeho reality dle toho, čemu vaše osobní vědomí je ochotné u-věřit. Z toho vyplývá, že změnou svého osobního přesvědčení (paradigmatu) si můžete začít vytvářet takový svůj svět, jaký se Vám jen zlíbí. Mějte ovšem na paměti, že akce vytváří re-akce! * Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.


Též je třeba si uvědomit, že každá organická bytost, neboli duše (obsahující své osobní vědomí
), ať již je v projevu např. atomu, člověka, planety nebo hvězdy, má svou osobní Merkabu (tvořící černou bílou díru), fungující jako duchovní srdce, neboli jako osobní nulový bod, ze kterého si pomocí mužského frekvenčního - projekčního principu Jang a ženského - gravitačního principu Jin tvoří svou osobní holografickou síť, na které si zobrazuje svůj osobní, vně projevený projev existence. * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


Čím více je v bytosti Jin (ženský princi) a Jang (mužský princip) v rovnováze, tím více je její osobní Merkaba aktivní. Čím více je osobní Merkaba
bytosti aktivní, tím více bytost nejen září, ale tím i větší neustálé blaho (které vrcholí tzv. kosmickým orgasmem) bytost prožívá, neboť orgasmus je v podstatě krátké spojení - "zkrat" mezi energií Jin a jang. Tento "zkrat" vytváří uvnitř osobní Merkaby světelnou, elektro-magnetickou plazmu, ze které je stvořeno naprosto vše vně projevené, tzn. jak to dobré, tak i to zlé, přičemž ZÁMĚR určuje, jak se stvořené bude chovat. * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Propojením Jin a Jang nazpět do jednoty se spojí roztržená Merkaba (rozdělená na tvořivý oheň Jin - Shakti a tvořivý oheň Jang - Shiva) nazpět do jednoty. Tím se uvnitř obnovené funkce Merkaby zažehne tvořivý dvoj-plamen, neboli věčný tvořivý oheň, kterým jde jak tvořit, tak i bořit. Tvořte ale tímto tvořivým dvou-plamenem ve vlastním zájmu jen to, co je příjemné radostné a povznášející pro všechny zúčastněné, neboť kdo s čím zachází, s tím při zneužití také schází. (Není rozhodující to, co děláte, ale záměr toho, co tím, co děláte chcete docílit.) * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.


Propojit Jin&Jang lze např. přes své duchovní srdce (ve kterém je dokonce tvořivý troj-plamen, obsahující v sobě moudrost univerza), nebo masturbací (pokud jednu energii hadí síly necháte z jádra Země, přes vaše jednotlivé čakry, vystoupat do své korunní čakry a odtud třeba až do své 13té čakry, čili do vesmírného centrálního slunce a druhou energii hadí síly necháte z 13té čakry, přes vaše jednotlivé čakry, sestoupit až do jádra Země), nebo sexem (ovšem jen s někým, s kým zcela souzníte a při milostném aktu máte oba otevřené všechny své čakry), anebo vizualizací, při které si např. představujete, že přes své čakry propojujete planetární, gravitační energii Jin (která je v projevu částic hmoty polarizovaných na Jin) se sluneční, projekční energií Jang (která je v projevu frekvencí světla, polarizovaného na Jang) anebo si představujete, že jste se energeticky již propojili se svou pravou párovou duší, neboli se svým dvoj-plamenem. * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE. * Umíte-li anglicky, poslechněte si ve vlastním zájmu video: * Masturbation Myths | Teesha Morgan | TEDxStanleyPark - Here.


Čím více energie Kundaliny (nebo-li Jin&Jang energie hadí síly) skrze vaše čakry proudí, tím více jsou vaše čakry aktivovány, neboť průchod Jin&Jang energií skrze vaše čakry vaše čakry roztáčí - aktivuje. Energie Jin a Jang se v čakrách kříží, čili spojují do jednoty a to je to, co ve vás vytváří blažené až orgasmické pocity. Tzv. kosmický orgasmus, prožívaný na subatomární úrovni, čili v celém vašem těle (od nehtů na nohou až po konečky vlasů) je způsoben tím, že Jin&Jang energie mohou skrze všechny vaše čakry, čili skrze celé vaše tělo volně proudit. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.


Jakmile se vám povede propojit se se svým dvoj-plamenem, nebo pokud se Vám povede propojit opačně polarizované energie např. nebeských těles, jako kupř. Zemskou energii Jin, se sluneční energii Jang, což je v jistém smyslu vlastně taktéž vaše párová duše, neboť jste/jsme ve své podstatě jedna jediná bytost, neboli
duše, čili vědomí, které je v multi-dimenzionálním projevu existence (jež je v projevu nejrůznějších Jsem to či ono), tak prožijete tzv. kosmický orgasmus, který je nesčíslněkrát intenzivnější než ten pozemský, neboť se napojujete na mnohem mohutnější energie než které máte k dispozici ve vašem hmotném těle. Až budete energeticky propojeni se svým dvoj-plamenem trvale, tak začnete prožívat blažené a orgasmické pocity konstantně, neboť blažené a extatické pocity jsou vytvářeny všude tam, kde kosmická energie (obsahující v sobě Jin a Jang energie) může volně proudit. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE. * Jak se energeticky propojit se svou pravou párovou duší naleznete např. v článku: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče. - ZDE.


Světelná plazma, vytvářená záměrem (která je v úrovni 7.D éterická, v projevu 6.D je tekutá a v projevu 5.D je ve formě zkrystalizovaného světla) se v projevu 4.D projevuje jako FREKVENCE světla polarizované na Jin (mužská, projekční energie Jang tvořící čas - 4.D) a na ČÁSTICE hmoty polarizované na Jin (ženská, gravitační energie Jin tvořící prostor 3.D), přičemž společně vytváří časo-prostorové světy a jejich reality. Ve 3.D lze cestovat prostorem (ve kterém plyne čas) a ve 4.D lze cestovat časem (ve kterém se mění vzhled prostoru v závislosti na uplynulém čase). Obojí je ovšem pouhá iluze, neboť časo-prostor je tvořen z jednotlivých, mentálními pochody předstvořených obrázků (projektovaných navenek holograficky), jejichž sled vytváří iluzi existence hmoty, pohybu a plynoucího lineárního času.
Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Každá bytost si ale svým osobním přesvědčením o tom či onom vybírá jen některé mentálními představami předstvořené obrázky, z kterých si následně vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. To znamená, že váš svět může být trochu, hodně či zcela odlišný od světa kterékoliv jiné bytosti. Tvoření jednotlivých světů a jejich realit funguje na stejném principu, jako jsou např. animované filmy, ovšem s tím rozdílem, že vně projevené existence nejsou jen ploché, dvou-rozměrné obrázky, ale holografické, čili vícerozměrné projevy existencí, oživené, formované a uspořádané tvůrčí činností aktivit jednotlivých vědomí Já (vše-Vědomí Absolutna), dočasně individualizovaných do nějakého Jsem to či ono. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


V 5.D se každá bytost stává nejen tvůrcem svých realit, ale i svého vlastního světa a toho, co si přeje v něm mít. V těchto úrovních existencí totiž vaše osobní vědomí nepodléhá vlivu kolektivního vědomí, takže ve svém 5. D světě můžete mít pouze takové bytosti a pouze takové věci, které si ve svém světě vy osobně přejete mít. Doporučuji vám popustit uzdu své představivosti a stvořit si svým záměrem (7.D) a svými představami (6.D) ve svém osobním 5.D světě jen to, co si ve svém světě opravdu přejete mít a co
si ve svém světě (díky tomu, co v něm stvoříte), přejete prožívat. V 5.D neexistuje dualita, čili protiklady jako je např. zlo versus dobro, neboť do 5.D se negativní bytosti nemohou dostat, z důvodu, že své Jin Jang energie nemají vyvážené, takže se tyto energie navzájem zatím nepodporují, ale naopak spolu vzájemně soupeří. * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.


7 Nepříjemných příznaků které pociťujete, když vaše tělo prochází aktivací Merkaby. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 7 Uncomfortable Symptoms You Feel While Your Body Goes Through Merkaba Activation - Here. Aticle - Here.


* Co je Merkaba Rozhovor s Kanaďankou Rachel Pelletier Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Jakmile dojde k plné aktivaci planetární Merkaby, tak se z bytostí na planetě a uvnitř planety stanou slunečňané. Úzce související článek: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


Není žádná náhoda, že
posledních několik let naše slunce září stále více bíle. Je to z toho důvodu, že z našeho slunce, původně polarizovaného na mužský princip Jang, se díky zažehnutí jeho vnitřní sluneční Merkaby stává stále více nepolarizované centrální slunce a z planet (v projevu částic hmoty Jin) se stále více stávají slunce, čili zářící hvězdy. * Zažehnutí planetární Merkaby a následná trans-mutace do světelného projevu existence je znázorněno ve videu: MerKaBa the cristalline star tetrahedron body - ZDE.


Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností, nadešel čas spojit naše tvůrčí schopnosti a začít si tvořit Ráj na Zemi, ve kterém je pro KAŽDÉHO radost pobývat a žít.
* Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE. Berte na vědomí, že možné je naprosto vše, tedy např. i pohádkové bytosti a jejich světy, neboť ve světelných světech, do kterých se nyní přesunujeme existuje nejen to, co si dovedete představit, ale i to, co si PROZATÍM představit nedovedete. Takže se nezdráhejte popustit uzdu své představivosti a začněte tvořit to nejkrásnější z nejkrásnějšího, co si dovedete představit. Pokud se Vám něco nelíbí, tak to jednoduše vygumujte nebo zmažte, jako když mažete např. školní tabuli.


Důvod proč nám ne-mocní podsouvají všemožné negativní zprávy je ten, že myšlenky tvoří představy a z těch jsou snížením frekvencí tvořeny světy a jejich reality. Proto je třeba přestat se zaměřovat na to, co je negativní a začít se soustřeďovat na to, co je pozitivní, neboť o čem přemýšlíme, to tvoříme. Z toho jasně vyplývá, že je třeba přestat čučet na bednu a přestat sledovat všemožné negativní zprávy, neboť ty vědomí lidí negativně programují, čímž z lidí dělají snadno ovladatelné ovce či přímo zaslepené tupce. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou ovcí, či dokonce zaslepeným tupcem, tak si ve vlastním zájmu přečtěte úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Každá jednotlivá čakra je zároveň i mem-brána do vyšší čakry, čili do vyšší úrovně vesmírného vědomí a jejich existencí. To je ten důvod, proč  aktivovaná energie Kundaliny otevírá brány do vyšších úrovní vědomí a existencí. Jak své čakry aktivovat a své nižší úrovně vědomí propojit nazpět do jednoty je popsáno např. v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


*
Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
Už chápete, proč vám ne-mocní nechtějí dopřát přírodní, povznášející prožívání orgasmu a snaží se vám vnutit zvrácené způsoby sexuality, při které je prožívána slast z všemožné bolesti a utrpení? Protože to, co je příjemné, to povznáší do pravých duchovních úrovní existencí, kdežto to co je bolestivé, to stahuje do nižších úrovní vědomí mezi škodolibé belze-blby. :-)
Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou - ZDE.
(Blahodárné pocity - frekvence rozezní - rozvibruje čakry a to je pomáhá aktivovat. No a kde nejsou bloky, čili tam, kde kosmická životadárná energie volně proudí, tam nejsou žádné ne-moci.)


Jak lze otevřít dimenzionální mem-brány a kdy a proč se otevírají téměř sami.
* Interdimenzionální zpráva, od Archangelu Zadkiela, přes Suzanne Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: An Inter dimensional Message from Archangel Zadkiel through Suzanne Lie 10-12-16 - Here. Article - Here.


Protnutím galaktického nulového bodu - času (
otevírajícího multidimenzionální bránu ke Galaktickému středu - srdci) dostaneme přímý zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu, čili z galaktického centrálního slunce, což je naše 12tá čakra. To způsobí přeprogramování kódů našeho genetickou manipulací okleštěného DNA na kódy původního 12ti vláknového DNA. Tím dojde k trans-mutaci veškeré hmoty (tedy i našich těl), při které nastane obnovení našeho původního 12ti vláknového DNA (ovšem asi ne ze dne na den), čímž se opět staneme světelnými a tudíž zdravými vitálními nesmrtelnými bytostmi, neboť světelná energie ani nestárne ani není nemocná ani nemůže umřít, pokud nechce. :-) Podrobnosti v článku: K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.


Nepolarizované světlo, pramenící z galaktického centrálního slunce (přepisující kódy DNA) má sem údajně dorazit 1.1. (11) 2018 (11).
*
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.


Úzce související video: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Cvičení na přepínání funkce z levé mozkové hemisféry na pravou mozkovou hemisféru a zpět. (Co se teď naučíš, to pro přestup do 5.D jako když najdeš.) :-) Podrobnosti v článku: Cvičení na propojení levé a pravé mozkové hemisféry. Co se teď naučíš, to pro přestup do 5.D jako když najdeš. :-) Uvedeno ZDE.

Když se ty postavy točí vůči sobě v opačném směru, ať již od sebe nebo k sobě, tak jste ukotveni nejen ve svém středu, ale i v nekonečném tady a teď.


Vyvážit v sobě energie Jin a Jang (tzn. levou a pravou hemisféru mozku) bytosti umožňuje aktivovat si své třetí oko (6.D). Toto je velice důležité, pokud se bytost chce stát nejen intuitivní a vidět energetické, čili očima neviditelné světy, ale přeje si stát se i vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Fokus pozornosti totiž snižuje frekvence mentálních představ, které se následně zobrazují na úrovních 4.D jako čas a na úrovních 3.D jako prostor, vytvářející společně časo-prostorový hologram té bytosti, která si ho svými představami pro sebe vytváří. Je naprostou samozřejmostí, že nové mentální představy nahrazují ty staré, takže lze ve svém hologramu kdykoliv cokoliv jakkoliv přetvořit. Úzce související článek: Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.


Pokud chcete vytvářet jen to, co nevytváří tzv. Karmu, je třeba čakru svého třetího oka mentální představou ukotvit do svého osobního středu, čili do svého duchovního srdce, neboli svého nulového bodu. Tohle je třeba z toho důvodu, že vyrovnání energií opačných polarit a jejich ukotvení v osobním nulovém bodu, ve kterém neexistují protiklady, propojuje 3.D ČÁSTICE hmoty Jin (ženský princip vytvářející gravitaci - hmotu) se 4.D FREKVENCEMI světla polarizovanými na Jang (mužský princip vytvářející projekci - čas). Toto propojení opačných polarit nazpět do jednoty sceluje genetickou manipulací roztrženou Merkabu vytvářející osobní hologram bytosti, rozštěpené do času 4.D a prostoru 3.D. Úzce související článek: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


Toto scelení osobní Merkaby umožňuje bytosti, aby se v jádru její Merkaby obnovil tvořivý dvou-plamen, jehož aktivita v jádru Merkaby vytváří černou/bílou díru, pomocí kterých jsou vytvářeny jednotlivé osobní hologramy jednotlivých bytostí, které jsou v projevu např. od atomů, nerostů, rostlin, živočichů a lidí, až po bytosti v projevu planet, sluncí či hvězd. Jakmile u bytosti k obnovení dvou-plamenu dojde, tak bytost přestává být uvězněna v časo-prostoru a může se navrátit zpět do bezčasových úrovní existencí (tzn. 5. a vyšších dimenzí), čili do pravých duchovních úrovní existencí, které jsou až nad astrálem, čili nad  úrovní světů a jejich realit, které jsou v projevu 4.D. Úzce související článek: Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


Čím blíže ke středu galaxie (čili k černé/bílé díře galaktického centrálního slunce) budete, tím méně budete hmotným projevem existence, avšak tím více světelnou bytostí se stanete. Úzce související článek: Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.
* Stát se novým 5D duchovním (zasvěceným) člověkem: proces vzpomínání a uvědomující si dualitu (podvojnost). Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je v článku: Becoming The NEW 5D Sacred Human: Process Of Remembering AND Embodying Conscious Duality - Here.


PS: V pravých duchovních světech a jejich realitách (čili ve světech tvořených ze světelné plazmy) se mentální představy projevují navenek projevenou realitou prakticky okamžitě (ovšem v podobě zářící světelné plazmy), takže v těchto úrovních existencí není třeba vůbec nic vyrábět, natož používat nějaké peníze. Úzce související článek: Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE.


* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Aktivace Kundaliny / **WARNING** FAST KUNDALINI ACTIVATION MUSIC : EXPERIENCE REAL POWER: EXTREMELY POWERFUL ! - ZDE.
* Stoupající Kundalini / Kundalini Rising - Zobrazení ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející článek: Skutečná podstata sexuality - ZDE.
* Co je Kundalini? Jak ji aktivovat? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: What is Kundalini? How to Activate it? - Here. Article - Here.


* The secrets of the pineal gland - Full - Here.
* SECRET TONES - WARNING!!! EXTREMELY POWERFUL : THIRD EYE OPENING BINAURAL BEATS MEDITATION - Here.
* 5 Cosmic Crystals For Starseeds - Here.
* News Flash November 2017 New Moon - Here.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vědomí = živé tvořivé světlo, které pokud má Jin a Jang energie v rovnováze, tak z tohoto živého světa (stavebního materiálu) může vytvářet překrásné obrazy, z nichž může utvářet a sestavovat nádherné věci, bytosti a události. Tzn., že je možné vytvářet třeba i tzv. pohádkové bytosti. Je třeba k tomu něco dodat? :-) Pokud ano, přečtěte si článek: Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.


* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE. V 5.D naprosto vše září jako miniaturní sluníčka, z důvodu, že vše je stvořeno z živého zářivého zkrystalizovaného světla. Související video najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.


Chcete být také tak mladí, krásní a vitální, nebo Vám stačí být tací, jací jste?


Z důvodu, že se do tohoto světa vrací ženský tvořivý princip, proto se v nás vyvažují energie Jin a Jang do rovnovážného souznění. To znamená, že začíná být stále snadnější a snadnější přestat být nemocní, začít mládnout a být neustále vitální a v pohodě, ale i všemožné jiné zdánlivé nemožnosti. Uvědomte si, že pouze limit ve vaší tvořivé fantazii určuje, co je pro VÁS již teď možné a co pro vás možné PROZATÍM není. Čím dříve si ale uvědomíte, že jsme především VĚDOMÍ, čili energie živého tvořivého světla, která ani nestárne, ani není nemocná, ani neumírá, tím dříve se vyvážením energií Jin a Jang v sobě budete moci přeladit na vyšší, nesmrtelnou úroveň kosmického vědomí a jeho existencí. K trans-mutaci do světelného projevu existence již dochází, ovšem jak rychle ji necháte, aby se projevila i ve vás je již jen a jen na vás samotných. Vynoření světelného těla: Uvedeno ZDE.


Zdejší 3.D nosná mřížka (na které se holograficky zobrazuje náš 3.D svět a jeho reality) se již rozpadá, z důvodu, že jádro naší Země má již několikrát vyšší frekvenci než těch původních 7.8 Hz, kterou ještě před několika lety mělo. 4.D (ve které čas již není lineární) funguje jako most do bezčasového 5.D (či ještě výše), takže nyní záleží především na vás jak rychle se přes nelineární čas přenesete a ukotvíte se v bezčasovosti, čili v nekonečném tady a teď, ze kterého je přístup do všech světů a jejich realit a to ať jsou v kterékoliv dimenzi. Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.


.

Load Previous Replies
 • nahoru

  Zlaté Živé Světlo

  * Přemístění (a přeladění) do druhého harmonického vesmíru. (1.-3.D zaniknou a k dispozici budeme mít dimenze 4.-6.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting into Second Harmonic Universe - Here. Article - Here.
  * Při protínání nulového bodu (rovník) a nějakou dobu před tím a potom, je díky gravitační síle černé díry (v jejímž středu je díra bílá) možné zvýšením své osobní frekvence přeskočit spirály času blíže ke středu k černé díře, čili do vyšší úrovně vědomí a projevu existencí. No a protože jsme nyní gravitační silou černé díry galaktického středu - srdce (naše 12tá čakra), přitahováni ke středu galaxie nejen my, ale celá tato naše sluneční soustava, proto je možné se v tomto období přesunout - teleportovat klidně až do galaktického středu, čili až do galaktického centrálního slunce - srdce, tzn. až do 12té úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru. Kdo nevěří, ať tam běží napřed. :-) Nebojte, opozdilci vás doženou, ovšem někteří díky své sobeckosti a bezohlednosti, čili díky své vnitřní disharmonii až za x tisíc let. :-( Inteligence, nebo-li Vědomí galaktického středu k sobě totiž přitahuje především to, co je světelné, čili ušlechtilé. Zlouny, a s nimi spojené zlo, nechává v hrubé hmotě pře-kvasit. :-) Takže co si zvolíte vy? Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
  Ti, kteří myslí především na své osobní dobro, ti se zařazují do negativné polarizovaných světů, ve který vývoj trvá velice, velice dlouho, z důvodu, že v takovýchto světech je vše něco za něco.
  Ti, kteří myslí na dobro všech zúčastněných, ti se zařazují do pozitivně polarizovaných světů, ve kterých jde vývoj dopředu velice rychle, z důvodu, že v takovýchto světech si všechny bytosti vzájemně sdělují všechny modrosti, zlepšováky a vynálezy a navzájem si nezištně všemožnými způsoby pomáhají. Proto jsou takovéto světy pravými Ráji na Zemi, ve kterých je radost pobývat či žít.
  * Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.
  To znamená, že bezohlední, sobečtí hamouni se svými vnitřními, osobními frekvencemi automaticky zařazují do negativně polarizovaných světů a jejich realit, kdežto ti, kteří jsou dobrotiví a myslí na blaho všech zúčastněných, se automaticky zařazují do pozitivně polarizovaných světů a jejich realit.
  * Stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou! Více podrobností najdete ZDE.
  * Úrovně vesmírného vědomí, nebo-li naše nižší a vyšší Já Jsem to, či ono Uvedeno ZDE.
  * Dimenze 3D, 4D a 5D a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here. Article - Here.
  * Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
  * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
  * Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
  * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE
  .
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Hudba, matematika a umění. Hudba je krásná i když je zobrazena matematickými diagramy! Je někdo překvapen? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: Music, Math, and Art - Here.
  Všimněte si, že v tom obrázku je Merkaba, v jejímž středu je Jin&Jang ohnisko, tvořící světelnou plazmu, ze které je stvořeno vše organické.
  * Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace. Uvedeno ZDE.
  * Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE.
  * H
  armonická rezonance. Uvedeno ZDE. 
  * Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.
  * 12 vláken Solfeggio zvuků - Matrix akustické medicíny / 12 Strand Solfeggio Sound Matrix from Sonic Medicine - ZDE.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  * Jak žít vícerozměrně prostřednictvím posvěcené geometrie Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: How to Live Multi-Dimensionally Through Sacred Geometry - Here.
  * Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
  * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
  * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.

  • nahoru

   Zlaté Živé Světlo

   * Motýlí efekt (kterým si každý bytost vybírá odlišnou časovou linii, vytvářející paralelní svět). Toto dokumentární video změní váš život. Strojový překlad ZDE. The Butterfly Effect | This Video Will Change Your Life | Documentary - Here. Article - Here.

   * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
   * Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
   * Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
   * Vy jste tvůrci nové doby! Uvedeno ZDE.

   * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Odhalení kým a jak je lidstvo ohlupováno a ovládáno a jak se osvobodit.
   * Přicházející revoluce, nová vibrační realita. Strojový překlad ZDE. The Coming Revolution, A New Vibrational Reality – Here.  Article: - Here.
   * Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, tak si ve vlastním zájmu poslechněte celé toto video: ZDE.
   * 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.
   * O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Chcete-li se odpojit/osvobodit od neviditelného vězení, přečtěte si toto:
   * Holograficky vytvářená pseudo realita (simulovaná - falešná realita), spící lidé. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Holographically Generated Pseudo Reality, The Sleeping Humanity - Here. Article - Here.
   * Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
   * Matrix je konstruktem vědomí mysli (toho čemu věříme/věříte). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix Is A Construct Of The Mind’s Beliefs - Here.
   * Jak se deprogramovat (zbavit chapadel Matrixu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Deprogram Yourself - Here.
   * Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.
   * Duševní zdraví, povyšte (přejděte) nad Matrix. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Upgrades, the Matrix, and Mental Health - Here. Article - Here.
   * 12 Metody odpojení od matrixu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 12 Methods to Unplug from the Matrix - Here.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   * Jste Galaktické Bytosti v lidské podobě, Arcturiáni, přes Sue Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: YOU are The Galactics in Human Form, Arcturians through Sue Lie - Here. Article:- Here.
   * Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Stále říkám, že čas ve své podstatě neexistuje a vy nevěříte a nevěříte. :-)
   * Matrix času a jak ho překročit - Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix of Time and How to Transcend It - Here. Article - Here.
   * Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
   Související video: Za hranicí kosmu Quantová mechanika CZ - ZDE.
   PS: Čas je tvořen sledem jednotlivých, mentálními pochody předstvořených obrázků, takže proto lze v čase cestovat nejen do minulosti, ale i do budoucnosti a změnou zobrazených obrázků měnit nejen budoucnost, ale i minulost. Začínáte již chápat, jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem, tedy i vám nabízí?

   • nahoru

    Král Králů

    Mě se minulý týden zdálo ve snu,že Otakárek fenyklový velký jako půl hlavy mi usedl na temeno hlavy a mě zalila zlatá extáze. Potom se u mě zhmotnili tři bytosti asi ze Šambali -- něco jako Tři králové a přinesli dary. V symbolice zlato- čistota duše, kadidlo- vytváří slavnostní atmosféru a myrha je léčivá bylina, ta možná symbolizuje Hadí sílu-Kundalinishaktí či Boží jiskru.
    2