My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho, co je - existuje.

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky). http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y&feature=related
V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=wXg10MsVRX0&feature=related

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ... .

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

Nejsme jen člověk, který má spirituální zkušenosti, ale jsme především spirituální podstata, individualizovaná do všemožných věcí, bytostí a projevů existencí, tedy např. i do lidí, mající
pozemské, hmotné zkušenosti.

Všechny vně projevené světy a jejich reality jsou ale virtuální, neboť jsou tvořeny vnitřními aktivitami tvořivých vědomí - JÁ, (čili světlem, vůlí a přáním polarizovaným na Jin a Jang), které si svými aktivitami vytváří světelné holografické sítě, stvořené ze světelných vláknen produkovaných aktivitami osobních vědomí (viz 3. níže uvedená videa s názmem: Transformace 2012 Změna DNA již probíhá...), na nichž si bytosti, čili jednotlivá vědomí (individualizovaná do nejrůznějších specifických JSEM to či ono) promítají své vnitřní osobní a kolektivní představy, které považují za hmotu, prostor a čas v něm plynoucí.

Naprosto vše zdánlivě hmotné je tedy pouhý přelud, v němž jsou opravdové a cenné pouze a jen prožitky a zkušenosti z toho co bytosti (čili vědomí individualizovaná do nejrůznějších věcí, bytostí a projevů existencí) prožívají. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: ""Maya říše iluzí", který je uveden ZDE. Související video: Jak pracuje mysl a jak TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT MYŠLENKAMI! – Mgr. Monika Hasalová Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.

* Budete-li pozorně sledovat toto video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi ", velice mnoho vám to napoví o tom, jak je vlastně tvořena veškerá tzv.hmota. Uvedeno ZDE.Pyramida sloužící jako obří výrobce energie nulového bodu (která otevírá dimenzionální bránu), aneb tajemství funkce pyramid v Sakkáře konečně odhaleno. Velice zajímavé podrobnosti, uvedeny ZDE.


Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny (čili pyramidy s trojůhelníkovými základnami) posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.

Podrobnosti o tom co je to tzv. MerKaBa a mnoho další informací o tom jak je tvořena tzv. hmota naleznete ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)Duchovní, nebo-li diamantové srdce obsahující světelný osmistěn, v jehož jádru je kosmické vše-vědomí, nebo-li Boží jiskra. Osmistěn jsou dvě opačně směrovaná pyramidy (spojené k sobě svými čtvercovými základnami), vytvářející Jin&Jang polarity v rovnovážném souznění.


Osmistěn, čili dvě pyramidy spojené k sobě svými čtvercovými základnami je tvarový zářič tvořící duchovní srdce, v jehož jádru je Boží jiskra. Takovýto osmistěn, ovšem světelný, má v sobě naprosto každá bytost, která má duši (tedy i např. strom nebo kámen), to znamená vše, co není klon, nebo stvořeno synteticky. Otevřete-li se lásce, tak se na tuto Boží jiskru v duchovním srdci (obsahující v sobě veškerou moudrost, sílu a lásku Univerza) můžete napojit a řídit se její nekonečnou modrostí.

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-meditace-k                         Tvořivý troj-plamen, neboli Jin&Jang a kosmické vše-Vědomí.


Mnohem, mnohem, MNOHEM více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", je uvedený ZDE.Jelikož každý obraz vydá za tisíce slov, proto vám všem vřele doporučují shlédnout níže uvedená videa, kde je opravdu velice dobře znázorněno jak to vlastně funguje.


Vy jste tvůrci svých světů a jejich realit. Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť pokud budete naciťovat svou duchovní podstatou vyobrazení, která jsou na třech níže uvedených videích, tak vám to taktéž velice mnoho napoví.

První zmiňované video začíná těmito slovy: The higher dimensional light orbs are calling you.
Což v překladu znamená: Světelné orby z vyšších dimenzí (čili bytosti v projevu světelných koulí), vás volají.

TRANSFORMACE 2012: ZMĚNA DNA JIŽ PROBÍHÁ... PSI (fenomén třetího oka) - aktivace korunní čakry se zvyšuje. (videa 1. - 3.) / TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS... PHI 3rd eye - crown chakra increase

1: http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=related
2: http://www.youtube.com/watch?v=-RvnljgyACU&feature=related

3. http://www.youtube.com/watch?v=a4xt9CCjGLo&feature=relatedToto je tzv. červí díra, čili světelný tunel - koridor. Takovéto červí díry jsou vstupy do hyperprostoru, který v Univerzu spojuje naprosto vše se vším. Jednotlivá světelná vlákna vytváří multidimenzionální světelnou síť (čili kosmické DNA tvořící strom života), po které se veškeré informace šíří rychlostí myšlenky. Napojením se na tuto síť (což je možné přes aktivaci svých čaker) umožňuje mimo jiné nejen např. možnost odhmotnit se, teleportovat se někam jinam a tam se opět zhmotnit, ale i okamžitý přístup k veškerým informacím, které tato společná světelná multidimenzionální síť, tvořící kosmické DNA, obsahuje. Čím více je bytost dobrotivější, čili láskyplnější (tím vyšší osobní frekvence obsahuje), tím na frekvenčně vyšší úroveň této multidimenzionální sítě je schopna se napojit.


Je třeba vzít konečně na vědomí, že nejdříve byla myšlenka, čili mentální představa (stvořená z frekvencí vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího pra-světla), pak bylo slovo, čili vibrace (tvořící nosnou struktutu) a teprve z toho, pomocí tzv. tajné geometrie (viz přiložené video), čili pomocí krystalizace světla do hmotného projevu existence (tvořící ve hmotě buď krystalické mřížky, nebo DNA), vzniká veškerá tzv. hmota.


Vlna lásky / The Wave of Love http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Myšlenky jsou živé entity (existující v jiné, mentální, nehmotné realitě), které se přes bytosti v hmotném projevu existence chtějí realizovat i ve hmotě. Proto, pokud na ně upneme svou pozornost, tak je nejen posilujeme, ale pomáháme jim i v tom, aby se mohly přes vás promítnout z nehmotného projevu existence do tohoto hmotného.

Proto lze kdykoliv pouhou změnou smýšlení a fokusu své pozornosti změnit nejen sebe sama, ale celý tento svět a to jakkoliv si jen přejeme!!!


Naprosto vše je pouze tak těžké, složité a komplikované, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je to, že to funguje naprosto stejně i naopak, čili vše je pouze tak snadné a jednoduché, jak jen si to dovedeme představit. :-)


PS: Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat!


Mnohem více je v článku: s názvem: "Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/maya-rise-iluzi-aneb...

a v článku s názvem: "Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/hra-na-pohybujici-se...


a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...


a v článku s názvem: "Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jež je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/nejsme-pouze-nase-vn...

a v článku s názvem: "Podstata veškerého tvoření a existencí.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/podstata-veskereho-t...

a v článku s názvem: "Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace",uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/elektromagneticka-po...


a v článku s názvem: "Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni", uvedeného zde: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-vyvazat-ze-vsech-...

a v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč?" uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-se-to-vlastne-deje-...


a v článku s názvem: "Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky", uverdeného zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

a v článku s názvem: "Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...


a v článku s názvem: "ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011

a v článku s názvem: "Archanděl Michael - Ovládnutí Vašich životů a vstup do Magie ...", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/archand-l-michael-ov...


a mnohé další články, které jsou k nalezení v mých BLOZÍCH a DISKUZÍCH, uvedených 
zde: http://inner-light.ning.com/profile/LumirZiveSvetloSvetelnaTantra
a zde: http://inner-light.ning.com/profile/ZlateSvetloJak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


Rezonance frekvencí nulového bodu, čili vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího pasivního pra-světla, obsahující v sobě pouze harmonické frekvence zvané bezpodmínečná láska.

Z tohoto vnitřního, po ničem netoužícího, pouze existujícího pra-světla Absolutna - JÁ si jednotlivé bytosti (čili kosmické vědomí individualizované do nejrůznějších - JSEM to či ono) pomocí své vůle Jang a přání Jin vytváří naprosto vše co je - existuje.


Každá bytost která má aktivované své čakry, z nichž vedou světelná vlákna do vyšších úrovní existencí (která tvoří kosmické multidimenzionální DNA spojující bytost se svými vyššími světelnými já), se stává tzv. osvícenou bytostí, z důvodu, že se stává nedílnou součástí všeho co je - existuje.Česky namluvená videa (nebo s titulky) související s tímto tématem:


Toto video vám též velice mnoho napoví.
Okom_boha_Hora_04of10_Kvet_života 05

http://www.youtube.com/watch?v=QSAGVcyfS5E&feature=player_embedded

a toto taktéž:
Okem Boha Hóra 6 - Sakkára, kvantový stroj

http://www.youtube.com/watch?v=rRzYZHnqd20&feature=related

a toto taktéž:

Probuzení DNA - Arkturiánské Klíčové Kódy pro Evoluci - YAWWWN
http://www.youtube.com/watch?v=v3dbKM0nbuQ&feature=related


a toto kaktéž:
Fázový posun (by Lelabear)

http://www.youtube.com/watch?v=tyIce4OQNGc&feature=player_embedded

a toto kaktéž:

Holografický vesmír
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE&feature=related

Více k tématu uvedeném výše a na videích je v diskusi uvedené zde:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/pyramida-slouzici-jako...


Viedeo s českými tutulky, s názvem: 2012 Posolstvo nádeje
http://www.youtube.com/watch?v=7QWnVyTrWTc&feature=player_embedded
VŠECHNY SVĚTY A JEJICH REALITY JSOU VIRTUÁLNÍ A FUNGUJÍ NA STEJNÉM PRINCIPU JAKO POČÍTAČOVÁ A DIGITÁLNÍ TECHNIKA!

TO ZNAMENÁ, JAKÝ PROGRAM SI DO SEBE, DO SVÉ ENERGETICKÉ PODSTATY SVÝM OSOBNÍM PŘESVĚDČENÍM VLOŽÍTE, TAKOVOU OSOBNÍ REALITU SI TAKÉ STVOŘÍTE!

PROTO JE TŘEBA MÍT SVŮJ VLASTNÍ PLÁN TOHO, KDE A JAK CHCETE ŽÍT A CO CHCETE PROŽÍVAT, JELIKOŽ POKUD JEJ MÍT NEBUDETE, TAK SE STANETE SOUČÁSTÍ PLÁNU NĚKOHO JINÉHO A TEN PRO VÁS NEMUSÍ BÝT ZROVNA NIJAK ZVLÁŠŤ PŘÍJEMNÝM, NEBOŤ SE BUDETE MUSET PODŘÍDIT VŮLI A TOUHÁM OBSAŽENÝM V PLÁNU NĚKOHO JINÉHO!

PS: proto je nejvyšší čas začít si svými mentálními představami tvořit svůj vlastní svět a jeho reality, jelikož 11. 11. 2011 a 12. 12. 2012 a 21. 12. 2012 zde bude již opravdu velice rychle, neboť čím více se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím více nabírají události na rychlosti svého průběhu, čímž je vytvářen pocit stále se zrychlujícího času.

Celý článek je uvedený ZDE.Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.


.

Load Previous Replies
 • nahoru

  Rhodes

  KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky

  http://www.youtube.com/watch?v=VrVz92jEJyc

  2
  • nahoru

   Zlaté Živé Světlo

   * Je to vzrušující doba. (vytvořte si takový svět a jeho reality, jaké si jen přejete mít) Arcturiánská rada z 9.D.  Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: These Are Exciting Times, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
   Je tolik světů, kolik je mentálních představ, přičemž každý svět a jeho reality má své specifické frekvence. To znamená, že s kterými frekvencemi světa se svými osobními frekvencemi sladíte, v takovém světě a jeho realitě se následně ocitnete.
   * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
   * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
   * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
   * Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí Uvedeno ZDE.
   * Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
   Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Toto video je bohužel již jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno ZDE.

   • nahoru

    Zlaté Živé Světlo

    * Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.
    * Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
    * Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
    * Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
    * Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! Uvedeno ZDE.
    * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
    * Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
    * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
    * Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
    * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
    * Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Uvedeno ZDE.
    * Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad ZDE.
    *
    Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.

    Nikdy o nic ale neusilujte, neboť tím tlačíte na pilu, což je stresové jednání, které vytváří bloky. Berte vše jako zábavnou hru, buďte v pohodě a chovejte se tak, jako byste již měli to, po čem toužíte, ale s tím, že kdyby to náhodou přeci jen nevyšlo, tak že to nepřišlo z důvodu, že v zápětí dostanete něco mnohem lepšího než to, o co jste žádali. Příklad si vezměte ze zvířat a z textu uvedeného níže, který vám zvířata zasílají. :-)


    Připadá ti snad, že se my zvířata něčím stresujeme? My zvířata vás lidi fakt nechápeme. Žijete tu s námi takovou dobu a nevšimli jste si, že my si užíváme života, jak to jen jde, bez nějakejch stresů. Koukni na nás, žijeme tu v lásce a harmonii a bez stresů. Tak si to alespoň zkus. Hele je to fakt pohoda.

    My si teď dáme šlofíka, zatím co ty člověče budeš muset mazat do práce, abys vydělal na účtenky. A pak že jsou lidé chytřejší než my, to může tvrdit jen člověk. :-)

    S Lásku ♥ ♥ ♥ Vám tuto modrost předává království divo-činy :-)


    Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
    Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
    Otázka: A co ostrý systém - světa?
    Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
    Potřebujte finanční domy?
    Potřebujete politiku?
    Potřebujte nemoci?
    Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
    12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
    Co to bude od vás vyžadovat?
    Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
    Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
    Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
    Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.


    Fenomén sté opice:

    Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

    A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

    Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.
    Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu Uvedeno ZDE.


    * Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

    * Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE.

    * Stvořte si mentálně harmonizující zářič, kterým můžete harmonizovat, tedy i léčit ozdravovat a omlazovat cokoliv co jen chcete Uvedeno ZDE.

    * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

    * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

    * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

    * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

    Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

    DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

    Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

    Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


    Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

    Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
    Uvedeno ZDE.

    Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
    Uvedeno ZDE.

    Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
    Uvedeno ZDE.

    Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

    Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
     
    Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.