Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete muset navštívit žádný seminář, ani číst nějaké další, mnohdy jen pouhé rádoby modra, neboť si uvědomíte, že vše je již uloženo v kolektivním vše-Vědomí (i ve Vašem DNA), čili ve své podstatě i ve Vás, neboť všichni a všechno jsme/jste jeho nedílnou sou-částí. Mněli byste už konečně vzít na vědomí i to, že to nejcennější je zadarmo nebo jen za pouhý zlomek toho, co platíte těm, kteří mají potřebu se živit tím, co předávají! Dnes totiž kdejaký chytrolín napsal knihu nebo dokonce udělal nějaký seminář, mnohdy velice předražený, ze STŘÏPKU informací, které se někde, možná i zcela zdarma od někoho dozvěděl a udělal si z toho pro sebe tučný :-( krmelec. :-) Doporučuji poslechnout si nejdříve výše zmiňované video: Ing. Karel Spilko, Jak vytvářet svou vlastní realitu (video je ZDE) a teprve potom číst to ostatní. (Neříkám, že se vším co je ve videu řečeno souzním, ale informace v tomto videu jsou celkem dobré a komplexní.)

K tomu, co je ve výše uvedeném videu uvedeno, bych rád dodal, že je sice pravda, že svou karmu, neboli zákon příčiny a následku je sice možné anulovat, ale jen v tom případě, že v sobě anulujete emoce, jejichž gravitační síly vytváří následek. To znamená, že pokud se chcete zcela zbavit své negativní karmy, tak je třeba v sobě anulovat negativní emoce a žádné další negativní emoce v sobě již nevytvářet, neboť emoce vytváří gravitační silová pole, která k Vám přitahují to, na co jste svými emocemi naladěni. Lze toho docílit tím, že vše, co by Vás mohlo nějakým způsobem emocionálně
vytočit - iritovat, to nechejte kolem sebe jen bez svého emocionálního zaháčkování plynout. To znamená, staňte se jen pouhým nestranným pozorovatelem všeho, co je nepříjemné, neradostné, deprimující a tudíž i destruktivní. Úzce související článek: Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.

No a naopak, co je Vám příjemné, čili co je příjemné, radostné a povznášející, to emocionálně prožívejte, neboť to nejenže zvyšuje Vaše osobní vibrace, ale i to vytváří gravitační silová pole, která k Vám přitahují další a další věci, bytosti a situace, které jsou taktéž příjemné, radostné a povznášející, neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých osobních emocí sou-zníte, anebo Vás Vaše emoce vždy naopak směrují k tomu, co si ne/přejete. To  znamená, že pokud máte negativní emoce, tak Vás navigují být v nesprávný čas na nesprávném místě, kdežto pozitivní emoce Vás naopak navigují být ve správný čas na správném místě. Proto by člověk měl být pokud možno stále v duševní pohodě a v míru a harmonii (nebo alespoň v neutrálním stavu) sám se sebou a se všemi a vším ostatními, neboť pokud je člověk v duševní - emocionální nepohodě, tak ubližuje především sám sobě. Krátké, úzce související video: Jaroslav Dušek a Vladimír Vytásek - Jak se uzdravit (Jak mít šťastnější živůtek) Uvedeno ZDE.

Taktéž je třeba si uvědomit, že na co upnete svou pozornost, to
nejen tvoříte, ale to k sobě i přitahujete a účinky fokusu své pozornosti následně i prožíváte. Proto ve svém vlastním zájmu přestaňte čučet na bednu a sledovat negativní zprávy a programy zobrazující všemožné násilí, neboť to ve Vás vytváří negativní emoce, které jsou nejen nepříjemné, ale jsou i destruktivní, jelikož vytvářejí agrese, či strachy, stresy a deprese a s tím související ne-moce. Uvědomte si, že Váš způsob smýšlení, čili Vaše mysl je to, co programuje nejen Vaše buňky a stav Vaší mysli (vytvářející pocity Vaší vnitřní pohody či naopak nepohody), ale i to, zda jste, budete a zůstanete zdraví, šťastní a vitální. Velice dobré, prospěšné a inspirující informace nejdete ve videu: Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl - Duch Uvedeno ZDE. Úzce související články: Proč je třeba se zbavit veškerých svých obav a zvýšit si své frekvence vibrace. Uvedeno ZDE. Jak se zbavit ovládajícího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.

Proč je možné si svou realitu tvořit dle svých představ a stát se přitom nejen pánem své reality, ale i pánem svého osudu, je z důvodu, že vně projevený svět a jeho reality jsou zrcadlem VAŠICH mentálních představ (tvořených Vašimi mentálními pochody), které jsou tvořeny buď z Vašeho pod-Vědomí (čili dle programu, jak Vás rodina, společnost a okolí naprogramovalo), nebo Vaším vědomím, které jak si to ve svém Vědomí nastavíte - naprogramujete, takové to mít budete a naopak, co si ve svém osobním vědomí nenaprogramujete to mít nebudete. (°i°) To znamená nejen to, že když se na něco svým způsobem uvažování nenaprogramujete, tak že toho nedosáhnete, ale i to, že když se nebudete zaměřovat na to negativní, tak si to do své osobní reality už nebudete ani přitahovat. Úzce související články: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE. Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE. Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořícího veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

Většina lidí je neúspěšná z důvodu, že nemají svůj vlastní plán tvoření své reaity a tím pádem i svého osudu, a proto se stávají součástí plánu reality někoho jiného. Proto je třeba si záměrem zadat cíle toho, co si přejete a SOUSTŘEDIT SE PŘEDEVŠÍM NA TO, CO JE PŘÍJEMNÉ, RADOSTNÉ A POVZNÁŠEJÍCÍ, neboť tím to nejen tvoříte a do své reality přitahujete, ale i to následně prožíváte. To znamená, že pokud se zaměřujete na to příjemné radostné a povznášející, tak to nejenže následně i prožíváte a prožívat nadále budete, ale i to začne zvyšovat Vaše osobní frekvence - vibrace, což má za následek stále vyšší potenciál být všestranně úspěšní a ne-u-stále happy, :-) čili šťasteni. Úzce související články:
Z toho vyplývá, že: Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE. Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE. Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranně úspěšným Uvedeno ZDE.

Proč je velice důležité se přestat zaměřovat na cokoliv, co je iritující - negativní a nenechávat se ničím vyvést z míry (neboť gravitační síly emocí tvoří 3.D/4.D světy a jejich reality) a začít se fokusem své pozornosti zaměřovat na to, co je pozitivní, tzn. příjemné radostné a povznášející, Vám objasní velice důležité, oči otevírající video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Uvedeno ZDE. (CZ titulky) Tohle samé video bylo zveřejněno i pod názvem: "Vědomí řídí Vesmír" a pod názvem: "Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix!". Čím více se naučíte zvládat a řídit své emoce (které tvoří gravitační silová pole), tím více se stanete pánem své reality i svého osudu!!! Berte též na vědomí, dokud své emoce nebudete schopni zvládat, bude jimi Váš život neustále zmítán a Vy budete jako bludná, :-) neřízená střela, která se stává obětí Vašich emocí (nikoliv Vašich představ a přání), vytvářejících program Vašich životních cest a osudů. K tomu je ještě třeba dodat, že pokud chcete anulovat tzv. Karmu, neboli zákon příčiny a následku, začněte odpouštět všemu a všem (tedy i sami sobě) a to např. tím, že začnete upřímně říkat a prociťovat něco ve smyslu: odpouštím všemu a všem a prosím všechny a všechno o odpuštění. Je to zkratka tzv. Ho’oponopono odpuštění.

Další související články a videa:

* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019) Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.

* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu. Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte, je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.

* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE.
* MUDr Tomas Lebenhart Nemoc této doby a možnosti uzdravení Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, co všechno má vliv na Vaše/naše zdraví, ekologii, zachování rovnováhy v přírodě a tím pádem umožnění nám zde pře-žít Uvedeno ZDE.
* Chcete-li být a setrvat zdraví, vitální a dožít se ve zdraví vysokého věku, je třeba vědět především toto: Uvedeno ZDE.

Úzce související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Spojte své přání s pocity (emocí), čili s frekvencí radosti z toho, co si přejete mít, docílit, či prožívat. Musíte to ovšem pociťovat jako, že to již teď, Teď, TEĎ je nejen Vaše vnitřní pravda, ale i vně projevená realita (a to i když to pro-zatím vně projevená realita není) a ono se to velice brzy stane Vaší skutečností i ve hmotném projevu existence, neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou!!! Čím vyšší jsou frekvence tohoto světa, anebo čím vyšší jsou Vaše osobní frekvence, tím rychleji se mentální představy promítají do hmoty. Pokud se chcete dozvědět jak je to možné, jak to vlastně funguje, přečtěte si článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Jakmile si u-Vědomí-te, že záměr (7.D), myšlenky a z nich se rodící představy (6.D), nabité, tzn. energetizované po-city (5.D) a emocemi (4.D) - obsahující nějaké specifické frekvence, tvoří vně projevené světy a jejich reality, tak Vám dojde i to, že: My/Vy jste/jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo jak něco obdržet, anebo jak si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití atd. atd. Uvedeno ZDE.


.

Load Previous Replies
 • nahoru

  Zlaté Živé Světlo

  Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně všemožných zbytečností, ale za to mít hodně času a vychutnávat si volnosti a svobody s tím spojené? Pokud ano: Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete ZDE.


  Nebo se domníváte, že je třeba dřít jak mukl proto, abyste si mohli pořídit všemožné zbytečnosti a nadstandardy, ale nemít dostatek času na to, abyste si toho všeho, co považujete za nutnost, mohli v pohodě a beze stresu užít? Pokud smýšlíte tak či onak, bude dobré si přečíst článek: 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze je uveden ZDE.


  Na to, co je pro vás lepší, příjemnější a zdravější si každý odpovězte sám, neboť je tolik osobních pravd, kolik je hlav.:-) Já osobně jsem si už vybral, stanu se bezstarostným motýlem. :-) A co vy, budete kupř. zakuklená housenka, :-) nebo budete nadále podporovat prohnilý, hroutící se systém, který z vás dělá bioroboty, anebo konečně prozřete? Uvědomuješ si, že: Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.


  * Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.
  * Krize je umělá, ve skutečnosti vůbec neexistuje! Video: Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE.
  * 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


  * Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Podrobnosti ZDE.
  * Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, tak si ve vlastním zájmu poslechněte celé toto video: Uvedeno ZDE.
  * O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.


  * Svět bez peněz. Utopie, nebo budoucnost? (Výměnný obchod, aneb jak nebýt závislý na zkorumpované kolabující světové ekonomice) Uvedeno ZDE.
  * Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
  * Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
  * Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.

  Tento krátký, výše uvedený článek, s výstižnými obrázky a s dalšími souvisejícími texty, videi a obrázky, je taktéž uveden ZDE, pod názvem: Co myslíte, že je lepší pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu?

  • nahoru

   Zlaté Živé Světlo

   * Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.
   * Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
   * Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
   * Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
   * Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! Uvedeno ZDE.
   * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
   * Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
   * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
   * Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
   * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
   * Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Uvedeno výše - ZDE.
   * Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad ZDE.
   * Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.

   Nikdy o nic ale neusilujte, neboť tím tlačíte na pilu, což je stresové jednání, které vytváří bloky. Berte vše jako zábavnou hru, buďte v pohodě a chovejte se tak, jako byste již měli to, po čem toužíte, ale s tím, že kdyby to náhodou přeci jen nevyšlo, tak že to nepřišlo z důvodu, že v zápětí dostanete něco mnohem lepšího než to, o co jste žádali. Příklad si vezměte ze zvířat a z textu uvedeného níže, který vám zvířata zasílají. :-)


   Připadá ti snad, že se my zvířata něčím stresujeme? My zvířata vás lidi fakt nechápeme. Žijete tu s námi takovou dobu a nevšimli jste si, že my si užíváme života, jak to jen jde, bez nějakejch stresů. Koukni na nás, žijeme tu v lásce a harmonii a bez stresů. Tak si to alespoň zkus. Hele je to fakt pohoda.

   My si teď dáme šlofíka, zatím co ty člověče budeš muset mazat do práce, abys vydělal na účtenky. A pak že jsou lidé chytřejší než my, to může tvrdit jen člověk. :-)

   S Lásku ♥ ♥ ♥ Vám tuto modrost předává království divo-činy :-)


   Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
   Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
   Otázka: A co ostrý systém - světa?
   Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
   Potřebujte finanční domy?
   Potřebujete politiku?
   Potřebujte nemoci?
   Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
   12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
   Co to bude od vás vyžadovat?
   Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
   Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
   Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
   Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.


   Fenomén sté opice:

   Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

   A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

   Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.
   Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu Uvedeno ZDE.


   * Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

   * Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE.

   * Stvořte si mentálně harmonizující zářič, kterým můžete harmonizovat, tedy i léčit ozdravovat a omlazovat cokoliv co jen chcete Uvedeno ZDE.

   * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

   * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

   * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

   * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

   Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

   DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

   Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

   Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


   Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

   Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
   Uvedeno ZDE.

   Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
   Uvedeno ZDE.

   Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
   Uvedeno ZDE.

   Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

   Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
    
   Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

   • nahoru

    Zlaté Živé Světlo

    Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých osobních emocí sou-zníte, anebo Vás Vaše emoce vždy naopak směrují k tomu, co si ne/přejete. To  znamená, že pokud máte negativní emoce, tak Vás navigují být v nesprávný čas na nesprávném místě, kdežto pozitivní emoce Vás naopak navigují být ve správný čas na správném místě. Proto by člověk měl být pokud možno stále v duševní pohodě a v míru a harmonii (nebo alespoň v neutrálním stavu) sám se sebou a se všemi a vším ostatními, neboť pokud je člověk v duševní - emocionální nepohodě, tak ubližuje především sám sobě.

    Spojte své přání s pocity (emocí), čili s frekvencí radosti z toho, co si přejete mít, docílit, či prožívat. Musíte to ovšem pociťovat jako, že to již teď, Teď, TEĎ je nejen Vaše vnitřní pravda, ale i vně projevená realita (a to i když to pro-zatím vně projevená realita není) a ono se to velice brzy stane Vaší skutečností i ve hmotném projevu existence, neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou!!! Čím vyšší jsou frekvence tohoto světa, anebo čím vyšší jsou Vaše osobní frekvence, tím rychleji se mentální představy promítají do hmoty. Pokud se chcete dozvědět jak je to možné, jak to vlastně funguje, přečtěte si článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
    * Jakmile si u-Vědomí-te, že záměr (7.D), myšlenky a z nich se rodící představy (6.D), nabité, tzn. energetizované po-city (5.D) a emocemi (4.D), čili nějakými specifickými frekvencemi, tvoří vně projevené světy a jejich reality, tak Vám dojde i to, že: My/Vy jste/jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
    * Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo jak něco obdržet, anebo jak si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití atd, atd. Uvedeno ZDE.

    Ještě je třeba dodat, že čím více se naučíte zvládat a řídit své emoce (které tvoří gravitační silová pole), tím více se stanete pánem své reality i svého osudu!!! Berte též na vědomí, dokud své emoce nebudete schopni zvládat, bude jimi Váš život neustále zmítán a Vy budete jako bludná, :-) neřízená střela, která se stává obětí Vašich emocí (nikoliv Vašich představ a přání), vytvářejících program Vašich životních cest a osudů. K tomu je ještě třeba dodat, že pokud chcete anulovat tzv. Karmu, neboli zákon příčiny a následku, začněte odpouštět všemu a všem (tedy i sami sobě) a to např. tím, že začnete upřímně říkat a prociťovat něco ve smyslu: odpouštím všemu a všem a prosím všechny a všechno o odpuštění. Je to zkratka tzv. Ho’oponopono odpuštění.