Podepisujme petici (novela pandemic.zákona)  a pišme poslancům

Podepisujme petici (novela pandemic.zákona)  a pišme poslancům -adresy jsou 

 v " návodu  "

 

 přeposílám i tento "návod".

-+-+-+-+-+-+-
https://www.petice.com/petice_ans_za_zrueni_pandemick..
🛑 Totalitní novela pandemického zákona – jak psát poslancům a co ještě dělat

Oficiální název návrhu novely pandemického zákona:
Sněmovní tisk 127 | Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19
Stav projednávání: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=127

Veškeré podkladové materiály: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC9QHGAEP

🛑 CO DĚLAT

🔹1. Podepisujme petici a vyzývejme další

• Sdílejme všude tuto zprávu (kopírovat a vložit): Telegram, FB, Twitter, Instagram, e-mail, SMS.
• Rozesílejme SMS: Zdravím. Prosím, podepište petici za zrušení totalitní novely pandemického zákona, na zkráceném odkaze https://t.ly/m6WR. Pošlete všem. Děkuji!

Hlasování ke schválení Sněmovního tisku 127 (novely pandemického zákona) proběhne v Poslanecké sněmovně PČR od 25. 1. 2022 dále.

🔹2. Pišme poslancům

• Nesmí se hlasování vzdát, musí hlasovat PROTI!
• Poslanecký klub SPD s 20 poslanci může tuto novelu 100% účinně obstruhovat!
• E-maily poslanců: https://t.me/svoboda365/1847 / https://t.ly/emaily-poslancu-2022

🔹Text e-mailu si upravte podle sebe.

Předmět: Sněmovní tisk 127, novela pandemického zákona

🔹Text e-mailu pro poslance:

Pane poslanče / Paní poslankyně

Od 25. 1. 2022 dále proběhne v Poslanecké sněmovně PČR hlasování ohledně Sněmovního tisku 127 (Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19; novela "pandemického zákona").
Viz: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=127

Navrhovaná novela tohoto zákona má dát ministerstvům zdravotnictví, vnitra a obrany dokonce více pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Podle vládního návrhu má přitom platit navždy. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany, stanovuje likvidační pokuty a nastoluje totalitní praktiky. Směřuje k nahrazení Parlamentu, coby vrcholného zákonodárce, vládou a jejími ministerstvy. Novela je z hlediska ústavního práva prostě nepřijatelná.

Vyzývám Vás:

1. Vaše osobní přítomnost na tomto jednání je naprosto zásadní. Účastněte se hlasování! Nesmíte se hlasování zdržet!
2. Hlasujte PROTI tomuto zákonu, proti Sněmovnímu tisku 127.
3. Hlasujte i proti případnému prodloužení platnosti stávajícího "pandemického zákona" (Zákon č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů; jeho platnost končí 28.2.2022.)

Bude-li tento zákon i kvůli Vaší absenci nebo hlasování schválen, univerzální spravedlnost si Vás dříve či později najde.

Vaše hlasování budu bedlivě sledovat.

🔹Dodatek pro poslance SPD:

V poslaneckém klubu SPD máte 20 poslanců a přednostní práva s možností vystupovat neomezeně dlouho! Pomocí obstrukcí tedy můžete projednávání Sněmovního tisku 127 v každém jednacím dnu zablokovat na 12-15 hodin, a tím pádem můžete každé takové jednání zcela legálně naprosto zmařit. Díky obstrukcím poslanců SPD tedy k hlasování o Sněmovním tisku 127 ani nedojde!

Vyzývám vás:

Použijte v poslaneckém klubu SPD veškeré možnosti a pomocí obstrukcí naprosto zmařte jakékoli projednávání Sněmovního tisku 127.

Bude-li tento zákon i kvůli Vaší absenci, kvůli nevyužití obstrukcí nebo kvůli Vašemu hlasování schválen, univerzální spravedlnost si Vás dříve či později najde.

Vaše hlasování budu bedlivě sledovat.

POZN.: Pokud i přesto toto naše úsilí Sněmovna schválí Sněmovní tisk 172, postoupí tento tisk k hlasování do Senátu, viz graf a proces zde:
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=127


➡ Sdílejte, kopírujte, posílejte všem

#tisk127 #návod #pandemickýzakon

-+-+-+-+-+-+-+
Konec přeposílaného "návodu".
 

 Šiřte a dávejte na FB !!!