Vzestup do Nové Země (a jak to na Nové Zemi vypadá a funguje)

Video – Nová Země, Allison Coe

Tento záznam provedla terapeutka Allison Coe, která pracuje s klienty pomocí hluboké hypnózy. Během poslední doby měla několik klientů, kteří měli velmi podobné zážitky a ocitli se na Nové Zemi. Postup setkání je vždy následující: 1. Klient popisuje prostředí, ve kterém se ocitl, 2. popisuje sám sebe (může být jakoukoliv formou života), 4. popisuje svůj „domov a život“, 5. terapeutka se ptá vyššího já klienta na důvod, proč mu ukázal zrovna tento život, tuto zkušenost.

Na záznamu terapeutka popisuje 2 sezení s dvěma klienty z odlišných míst pobytu, kteří se neznají, mezi sezeními byl cca 1 měsíc.

I. Muž – hudebník- popisuje nádherné zelené, velmi zelené prostředí, které vnímá jako ráj. Sebe popisuje v podstatě jako sebe sama v tomto životě, jen dokonalého podle svých představ. Vypadá tak, jak si vždy přál, ale nikdy toho úplně nedosáhl. Ve svém těle i v prostředí se cítí zcela bezpečně spokojeně, je s ním v dokonalém souladu. Mezi ním a okolím probíhá neustále energetická výměna, interakce, koexistence. Očividně ovlivňuje jen svým bytím bytosti kolem asi do vzdálenosti 20 stop. Kdyby chtěl, je schopen ovlivnit – komunikovat s bytostmi - přírodou mnohem vzdálenějšími.

Popisuje svůj domov v korunách stromů, v horách, kde žije se svou souznějící duší – dvojčetem / partnerkou. Má výhled na překrásné údolí, plné lidí a bytostí, které vzhlíží jakoby k němu vzhůru. Jeho role („práce“) je LÁSKA. Je jakýmsi průvodcem, správcem území, kde žije a ve kterém šíří lásku, světlo. Vylaďuje ostatní lidi na vyšší frekvenci lásky, bytí. Jeho úkolem je vylaďovat ostatní na vyšší frekvenci bytí a pomáhat jim ji udržet. Přináší lásku a světlo. Pomáháme si, podporujeme se, je to nová podoba spolužití. Na otázku, co dělá ve svém volném čase, odpovídá: „ Všechno, co mám rád, co jsem nemohl dělat v tomto životě. Mohu dělat cokoliv. Plavat, hrát si být v přírodě, létat. Létat umí všichni. Rovněž se všichni mohou přenášet, využívat teleportaci, telepatii, tvořit hudbu v sobě a poslat ji ostatním,.. Vždy máme, co se učit. Je toho hodně, je to zábava. Nedosahujeme vzdělání, ale zkoumáme, je to tak zajímavé.“

Rovněž popisuje velká zvířata žijící ve vodě, která se s ním kontaktují a rovněž šíří lásku a porozumění. Stromy, rostliny i další bytosti září, září barevně. V noci to vypadá trochu jako ohňostroj. Také je možné se přemisťovat ve vesmíru. Cestují, navštěvují mimozemské bytosti, ale vždy se vrací do svého domova. Rovněž je možné udržet si v podstatě libovolný věk.

Aby se dozvěděl, jak se do tohoto místa – Nové Země – dostal, ptá se své partnerky, jak se to stalo. Ta vysvětluje celou událost. Spolu se poznali již ve 3D v tomto životě, byli jsme schopni se společně povýšit do vyšší úrovně a poskočit do Nové Země v 5D. „Došli jsme do svého vysněného cíle na kopci.“

Jejich bytosti se již nějakou dobu v podstatě nevědomky pohybovaly sem a tam mezi těmito 3D a 5D dimenzemi až do té UDÁLOSTI. Po té začali vidět barvy energií a začali si uvědomovat své frekvence cestující sem tam mezi dimenzemi. Cestovat přestali v roce 2019, UDÁLOST se stala v roce 2018 (pozor na tyto časové údaje, jsou velmi subjektivní a spadají pod vliv mnoha okolností). Nejprve se potřebovali rozhodnout k opuštění této Země.

Další podrobnosti poskytovalo jeho vyšší já. Důvodem proč mu ukázalo budoucnost, bylo, aby se klient odpoutal, vykořenil z této Země a částečně vědomě posílal své myšlenky, kroky k Nové Zemi. Je důležitá jeho role, kterou by měl nyní (po události) dělat – léčitel, průvodce, který bude pomáhat lidem s přechodem na Novou Zemi. Lidé, kteří na Nové Zemi žijí v jeho údolí, jsou ti, kterým v současné době pomáhá. V podstatě si zde formuje kmen, komunitu.

Vše se děje velmi rychle! Čas nyní není to, co si myslíme, že je. Vše se děje velmi rychle.

Pro tohoto konkrétního člověka bylo důležité ještě nějakou dobu po události zůstat.

Také je zapotřebí mít pocit bezpečí, že vše je na Nové Zemi připraveno, vybudováno. Zároveň se po něm požadovalo, aby určitým procentem svého bytí zůstával na Nové Zemi. Zde se má připravovat vizualizacemi, meditacemi, které míří na Novou Zemi, kontaktováním prostředí. Denně má této práci věnovat čas a postupně se zakořeňovat (svýma nohama) na Nové Zemi, zůstávat tam cca 25%. Pokud se toto podaří, je tam zakořeněný. Pokud tato část je na Nové Zemi a tělo na této, při oddálení těchto dvou Zemí dojde k „přetažení“ těla na Novou Zemi.

UDÁLOST je pro něho popisována jako vlna energie, která ho naplní, zasáhne.

Co je zapotřebí pro ostatní lidi, aby udělali k přestupu?

Pokud aktuální frekvence člověka souzní s frekvencí Nové Země, pak bude zásah příjemný, naplňující bezpečím, povyšující. Pokud je člověk mimo tuto frekvenci, bude v tu chvíli ochromen. Někdo si to užije, někdo bude mimo. Měli bychom se začít zakořeňovat na Novou Zemi, mířit tam své meditace, uvolňovat svá pouta zde. Pokusit se o něco jako je dýchání. Kruh výměny energie mezi námi a Novou Zemí. Vyživovat ji a nechat se vyživovat, nechat energii cirkulovat. Jejich chodidla by se měla dotýkat Země. Tak se přiblížíme k Nové Zemi. Přijde to velmi brzy. Určitě by bylo vhodné se připravovat. Určitě meditovat. Během meditace je důležité se napojovat na zdroj, ale nevázat se k této Zemi, povýšit meditaci. Velmi užitečná jsou také dechová cvičení. Jsou lidé, kteří ví, že tato vlna přijde a jsou lidé, co neví nic, ale snad všichni alespoň něco dělají. Bude spousta lidí zmatených, vyvedených z míry. Děti budou v pohodě.

II. Žena

Když se tato klientka ponoří do hypnózy, do jiného života, popisuje prostředí, které vidí: Vodopády, všude spousta vody, hory, zeleň, opravdu obrovské stromy, obří buky. Vše je svěží, zářivé, jako tropické, ale ne jako ostrovní tropy, žádné palmy. Vše je jako v ráji.

Po té popisuje sebe. Začíná u nohou. Má své sandály. Ale nohy má sice také své, ale jakoby byly přivyklé chodit bosy. Oblečení má lehké, světlé, vzdušné, pleť opálenou, evidentně zvyklou být hodně venku, zmizely jí všechny pihy. Má dlouhé vlasy, pěkný hustý cop, který si vždy přála (teď má krátké vlasy). Je krásný, třpytivý. Z copu má obrovskou radost. :-) Má na sobě kameny – náhrdelník. Připadá si krystalická, vše je krystalické. Je taková, jaká vždy toužila být! Její věk je již starší, stejně jako zde, ale není stará! Může dělat vše, co chce. Má pocit, že by mohla létat, pokud by chtěla. Gravitace je zde jiná, jakoby se ztrácela.

Okolí je obydlené, ale není přelidněné, vše je více rozprostřeno. Bydlí ve „stromovém domě“, něco jako Disney land. Popisuje, jak většina lidí žije v korunách stromů. Jsou i jiná obydlí, ale většinou stromy. Jsou zde vybudovány i mostky ze stromu na strom. Vypadá to trochu jako dětské hřiště, je to opravdu velmi zábavné. :-) Žije stále se svým manželem, který právě sedí v domě a čte si. Vypadá mladší, i když šedivý, velmi dobře vypadající. Určitě se sám sobě hodně líbí.

Na otázku, co dělají se svým časem, odpovídá, že vyrábějí věci, pěstují,.. Všude jsou krystaly, které se také používají ke spojení a komunikaci jako telefon. (Pro jejího muže tam nejsou auta, kterými se dříve živil) Používá se přiložením ruky a spojením se s druhým člověkem. Klientka se zkouší spojit se svým synem, vidí ho v krystalu a popisuje ho jako o pár let staršího než nyní, ale jinak stejného. Všichni jsou sami sebou jen o pár let v budoucnu. Říká, že nikdy neměla vizi nebo sen o Nové Zemi, vždy milovala Zem a nechtěla se od ní odloučit. Má pocit, že je Zem znovuzrozená, že je to Zem.

Opět se klientka ptá svého partnera, jak se tam dostali a dostává se jí podobné odpovědi: „Copak to nevíš, proč se mě ptáš?“ Pak jí pomocí doteku ruky ukazuje obrazy – vzpomínky, jak to probíhalo.

Byli spolu na pláži, když to přišlo. Přešli spolu po duhovém mostě, který byl k dispozici pro každého, kdo chtěl. Nejprve cítila energii přicházející a potom viděli nad oceánem blížící se duhový mrak a most. Vše chvíli trvalo, měli čas to pozorovat. Jak to přicházelo, měla obrovskou chuť to vdechnout. Cítila, jak je to uzdravující, proměňující. Zhluboka tuto energii do sebe nadechla, neuzavřela se jí.

Popisuje tento okamžik jako nádherný. Držela se s manželem za ruku a cítila se šťastná. Věděla, že tato energie vše promění – rostliny, zvířata, lidi, všechno. Také popisuje ostatní lidi v kempu na břehu, kteří nečekali něco takového, nebyli připraveni, nebyli si jisti, co se děje. Ona ale byla nesmírně šťastná. Jedním slovem MÍR, LÁSKA, PROPOJENÍ, VĚDOMÍ, ŽIVOT, SVĚTLO.

Fyzicky popisuje událost takto: Seděli jsme s manželem, drželi se za ruce, já jsem hodně mluvila, on se hodně usmíval. Objímali jsme se, líbali, plakali. Bylo to jak veliká vlna, nasáli jsme jí do sebe.

Po té, co to odeznělo, se svět musel trochu pozastavit. Bylo vidět hodně zmatku, nejistoty, lidé se potřebovali ujistit, že jejich blízcí jsou v pořádku. I ona odjela s manželem zpět domů, do města, aby se viděla se svojí rodinou. Stále jsme potřebovali jisté věci, jako benzín a tak. Děti byly v pohodě, všechny jejich hry se stávaly plnější, reálnější. Pomoc potřebovali většinou dospělí. Její syn, který je velmi pragmatický, realistický si přestal myslet, že jsem cvok. :-) Vše bylo v pořádku. Od této události do života na Nové Zemi uběhlo asi tak 4 roky.

Vše se pomalu proměňovalo, najednou zmizel pocit přeplněnosti, přelidněnosti. Lidé, kteří se potkávali najednou jako by se znali. Všichni měli v očích stejný prožitek bytí.

Jako když je tu muž, který nemá kabát, a já jich mám 5, tak proč bych mu nedala jeden. Takto všichni přemýšlejí. Je ale zapotřebí udělat spoustu věcí, „úklid“. Není možné se chovat podle starých vzorců. Nedalo se přejít okamžitě.

Vdechnutí první vlny ji fyzicky změnilo, stala se láskou, je jí zcela naplněná. Díky tomu, že příchod vlny dopředu očekávala a cítila a pak ji přijala naplno, neměla žádné problémy. Jinak je spousta lidí vyděšených, zmatených. Ona jim mohla pomáhat, uklidňovat, připravovat na změny.

Tato klientka je tak zvaným „prvním odpovídajícím“, dle slov terapeutky. Tímto pojmem nazývá lidi, kteří jsou v době příchodu této obrovské vlny energie na Zemi nejvíce zralí, vědomí a tím připraveni na proměnu. Ti mohou pomáhat ostatním.

Chtěla by tančit a radovat se, ale nechce ostatní lidi děsit. Otálela s přechodem mostu na Novou Zemi, protože se cítila velmi spojená se Zemí. Cítila, že se jednoho dne most objeví. Uvědomila si, že je to stejná Země jen povýšena do vyšší dimenze. Ve chvíli, kdy přišla vlna, se rozhodla přejít. Věděla, že se most jednoho dne objeví a on se objevil. Neví, zda se objevil, když opravdu došla k rozhodnutí, nebo jí byl prostě umožněn přechod.

Na Nové Zemi se lidé věnují tvoření, hraní si, žití, lásce, hraní si s barvami. Tvoření světa kolem sebe, spolupráce na tom. Není tu práce jako zaměstnání, ale tvoření a společné pěstování. Celá rodina je v blízkosti. Bála se, že její syn, který je lékař, bude mít problémy se změnou, ale vše je v pořádku

Lékařství se změní hodně, léčení se změní hodně.

Dále jsem se zeptala vyššího já, proč ukázalo právě toto. Vyšší já říká, že tato žena vůbec netušila, že se nějaká vlna blíží, nevěděla nic o Nové Zemi. Tato zkušenost ji pomohla nebát se, těšit se na novou Zemi. Může se přestat strachovat o tuto Zemi, co s ní bude. Může mít jistotu, že bude mít ten krásný cop. :-) Také je jakýmsi přechodem mezi mládím a „stářím“. Hravost mládí a moudrost „stáří“. Ona v sobě spojuje oboje a tím spojuje i lidi kolem sebe.

Dále jsem se ptala, kdy se tato událost stane a odpovědí bylo opět: „Velmi brzy. :-)“

Nyní cítí, jak se vše mění s přicházejícími vlnami, které mnoho lidí již cítí, vidí je ve vizích, ve snech. Ale přijde ještě ta rozhodující mohutná vlna. Ona již ví, že se to stane, cítí to. Je tu 3D a je tu 5D, ve 3D není taková legrace, 5D je zábava, tvoření (říká vyšší já). Je to bohatý svět, láskyplný. Ona už teď se mění, změnila stravu, proměňuje svůj domov, jako by zakládala hnízdo. Ale ne pro děťátko, ale pro nové zrození, novou energii. Už se připravuje, takže až se to přiblíží, bude mnohem lépe energetizovaná. Je pro ni velmi důležitá příroda. Žije sice ve městě, ale hledá způsoby, jak být co nejvíce v přírodě. A to je to, co se po ní chce. Musí při tom hodně věcí přehlížet, nenechat je, aby jí zastavily. A to je to, co po ní chceme. Občas říkat: „No a co?!“ Ona se mění a svět kolem se také mění. Dokonce i lidé, kteří to nechtějí vědět, to cítí. Neví, co to je, ale cítí něco ve vzduchu.

Speciálně pro tuto klientku nastalo období „úklidu myšlenek“, protože nechce zasadit semínka ničeho špatného, chce mít jen dobré myšlenky, které budou plodit dobré věci. To chceme i od ostatních lidí, aby se nezaměřovali na myšlenky / věci, které nechtějí, aby se uskutečňovaly.

„Je zde ještě něco, s čím by měla přestat?“, ptám se. „Ano. Vypnout počítač.“ Neměla by, tak jako mnozí lidé!, v pozdním odpoledni a večer pracovat na počítači, projíždět všechen ten balast, který tam je. Je to jako benzínová stanice pro temnou energii. V noci má moc práce a to je důvodem, proč je celý den velmi unavená. Pracuje s lidmi, pomáhá jim. Ale pracuje s jejich energií v jiné úrovni. Moc nesní, protože je příliš zaneprázdněná.

„Je tu tedy ještě něco, čeho by si měla být vědoma?“, ptám se. „Ne, nechceme, aby byla příliš vědoma všech okolností.“ Není toho potřeba. Potřeba je, aby nepodporovala špatnou energii tím, že bude věnovat pozornost špatným věcem, negativitě, obzvláště po 16h odpoledne. V této době by se měla věnovat něčemu jinému, pozitivnímu. Vědomě pracovat na očistě své „čerpací stanice“. Změnit své večerní návyky. Něco tvořit, poslouchat hudbu, šít, … něco, co nevyžaduje mnoho energie.

Cítí, že je v ní aspekt „cestovatele v čase“. Část jejího (i našeho) vědomí je vždy v jiné sféře, žije v jiných životech a čerpá z nich informace. Toto se dostává do jejího vědomí. To, co si myslíme o čase, není přesné. Spirála, kterou jsme vytvořili během setkání jako mohutný tunel pro tok energie, se stala „turistickou“, průchodnou. A to je čas. Je to kruh, do kterého vstupuje spirála a živí sám sebe. „Cestovatel v čase“ je schopen se pohybovat plynule v těchto sférách. Ona už toto dělala v dřívějším případě. Přiblížila se ke svému budoucímu já a dívala se na svoji minulost, která byla v té době přítomností. :-) Tak funguje čas.

Tato energie, která přijde, má ohromné léčebné účinky. Velmi brzy budou zdravotní problémy vyřešeny.

Protože brzy bude schopna realizovat, uskutečňovat, bude to moci používat k léčení sebe sama, zdokonalení svého těla, mysli, k přetváření věcí kolem.

Další informace je osobního rázu, týká se traumatu klientky, ale přináší nám důležitou informaci, proto je s dovolením klientky použita. Klientka si vždy připadala jakoby menší, nedozrálá, neschopná ukázat svojí sílu. Nyní cítí, že již nemusí reagovat tak, jak byla vždy zvyklá. Je dospělá, může být tím, kým je. Už nepotřebuje ostatní, aby ji milovali, aby dělala věci proto, aby se zalíbila. Není na nikom závislá, aby ji miloval a mohla se cítit bezpečně. Potřebovala se zbavit tohoto modelu. Byla závislá na ostatních, cítila se menší, jako dítě, o které se starají, aby bylo v bezpečí. Teď se z toho dostává. Bylo potřeba vyčistit karmu, ale hlavně se z toho naučila, že je potřeba být vděčná lidem, kteří jí působí bolest. Neboť to jsou ti nejlepší učitelé. Měla projít touto lekcí, osobnostním růstem, za nějž vděčí těmto lidem, kteří jí působili bolest. Posunuli ji správným směrem. Bylo to téměř neúnosné, téměř jí to zlomilo. Po té vyšší já přetransformovalo její zdravotní obtíže do světla a na otázku “Co si z toho klientka odnese, co ucítí?“, odpovídá: „Začne mít pocit, že už toho bylo dost. Konec hladovění, strádání, začne se mít konečně ráda. (Není jednoduché neuvěřit tomu, že je s vámi něco v nepořádku, když je to to, čemu jste vždy věřili.) Ne za něco, ale prostě proto, že je. Milovat sebe jako bytost, tak jako milujeme vše kolem nás. Všechno. Ne proto, že to něco dělá nebo nedělá, ale proto, že to je, jaké to je. Je to velmi jednoduché. Milujme se takoví, jací jsme. Pro ni (a pro spoustu dalších lidí) je nyní důležité si věnovat čas. Starat se o sebe, věnovat se sobě, i když je spousta věcí, které bychom „měli“ udělat, protože se zdají být mnohem důležitější. Zaslouží si ten čas i to úsilí. Je ho hodna. Vyšší já říká, že je dostatek času i jídla i něhy, lásky, je dostatek všeho.

„Jaká je její role po té události, po příchodu vlny?“ Je několik z vás, kteří ví, co se děje. Je pár z vás, kteří o tom mohou mluvit a sdílet s ostatními. Kteří k tomu mají prostor. Ale mnozí o tom zatím mluvit nemohou, protože by to nebylo na místě v jejich situaci, nebyli by přijati. Ale přijde čas, kdy dorazí vlna krásy. A pak bude prostor o tom mluvit svobodně. A uklidňovat, přeměňovat strach ve vzrušení. Je k tomu potřebná určitá odvaha, měla byt mluvit o věcech, o kterých ví. I když si o ní momentálně lidé myslí, že je blázen. Ale potom si o ní možná budou také myslet, že je blázen, ale budou více ochotni ji naslouchat. :-) Možná to bude jediné, co jim pak bude dávat smysl.

Poslední vzkaz pro tuto klientku: „Bav se! Vše bude v pořádku.“

Následuje poděkování všem klientům i posluchačům a rozloučení. :-)

Volný překlad níže uvedeného videa pro Vás udělala Lucka (Velice jí za všechny děkujeme.)


* Video v anglickém originálu: Ascending to the New Earth - Client QHHT Sessions - Here.


* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.


* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Podrobnosti ZDE.


* Spoluvytváření Krystalickým Světlem, od Krystalických Bytostí, 26. 08. 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Co Creating with the Crystalline Light by the Crystalline Beings 26th August 2016 - Here. Article - Here. * Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.


* Země v přechodu k Nové Zemi: Budoucnost je nyní Uvedeno ZDE.


(pošlete to dál, pro ostatní)


.

Load Previous Comments
 • Zlaté Živé Světlo

  * Po vzestupu: Jak budeme cestovat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: After Ascension: How Will We Travel? Here. Article Here.
  Ufa fungují na principu funkce Merkaby, tzn. na principu bílé díry (elektricá/projekční energie Jang) a černé díry (magnetická/gravitační energie Jin). Je ovšem třeba vědět, že ufa až do nejvyšší 4.D mají jen syntetickou Merkabu a proto to jsou ve své podstatě jen takové technické, tzn. bezduché, čili neživé pixly. UFA od 5.D výše mají už Merkabu organickou, takže celá ufa, s veškerým zařízením, jsou stvořena ze světla a fungují pomocí programu, který je do živého tvořivého světla vložen záměrem (7.D). Související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  * Zaostření na jádro, Znovuzrození Země, Arcturiáni, prostřednictvím Suzanne Lie, 20. září 2018. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Focusing On the Core The Rebirth of Earth Arcturians through Suzanne Lie, 9 20 18 Here. Article Here.
  * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce (ve kterém jsou energie Jin a Jang v rovnovážném sou-znění), je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
  * AA Michael! ~ Jste připraveni na osvobození ~ Zprávy od archanděla Michaela. Strojový překlad ZDE. AA Michael! ~ Are You Ready for Liberation ~ Messages from Archangel Michael Here. Article Here.
  * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. - ZDE.
  *Ve vašem duchovním srdci  (neboli v černé/bílé díře) je vakuum, ve kterém je teplota 540°C. Více podrobností najdete pod článkem: Žijeme z energie, jsme energie.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  * Božský proud hojnosti | DNA světelného těla a zákryt s kvantovým polem jednoty | Opětovné uspořádání začíná. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Divine Abundance Flow|DNA Light Body & Quantum Unified Field Alignment|Reconfigurations Begin Here. Article Here.
  * Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky je o rovnovážném stavu energií Jin&Jang ZDE.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Archanděl Michael ~ omezování nebo osvobození - co z toho si vyberete? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Limitation or Liberation - Which Do You Choose Here. Article Here.
  * NOVÝ SEN (Sen, který žijete, tvoříte vy!) Video ZDE. zapněte si titulky
  Archangel Michael ~ Jsi uprostřed duchovní revoluce. Strojový překlad článku - Article lze udělat pomocí google překladače. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ You Are In The Midst Of A Spiritual Revolutio Here. Article Here.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  * Chcete se regenerovat, ozdravovat, revitalizovat, a současně prožít blažené pocity a být šťastni? Pokud ano, můžete spojit příjemné s užitečným! Podrobnosti ZDE..
  * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
  * Pink Floyd - Time (2011 Remastered) ZDE.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Doporučuji všem přečíst si, nebo poslechnout si i tohle:
  * Vzestupující Gaia pro Gaiu -- Arkturiáni Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians -- Ascending Gaia for Gaia Here. Article Here.
  * Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
  * Archanděl Michael ~ Zůstaňte stabilní, milovaní. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Hold Steady, Beloveds Here. Article Here.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Co vytváří dualitu, jako kupř. dobro versus zlo, jak dualitu vynulovat a proč je nyní možné, aby nejen celá planeta, ale i celá naše sluneční soustava přešla nejen do jiné, vyšší dimenze a projevu existence, ale i nazpět do jednoty a harmonie.
  K tomu, aby se bytost mohla dostat nazpět do světů jednoty a harmonie (čili pryč z duality), k tomu je třeba propojit a sjednotit mužský a ženský princip. Související článek: Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit - ZDE.
  Ten horizontální kruh - rovník (namalovaný jako elipsa kolem středu Merkaby) vyznačuje vyvážený, čili nulový stav energie mezi energií Jin (dostředivá, magnetická síla), gravitace - vytvářející černou díru a energií Jang (odstředivá, elektrická síla), projekce - vytvářející bílou díru. (Na spodním obrázku to je ten červený kroužek, vyznačující střed - Jádro Merkaby.) Související článek: Vesmírné perpetum mobile. Uvedeno ZDE.
  Vše hmotné v tomto vesmíru (co je založené na uhlíku 666) je ve své podstatě jen taková hra projekčních Jang a gravitačních Jin sil (vytvářených posvátnou geometrií), jejich interakce vytváří pohyb a tím i časo-prostory (3.D) a prostoro-časy (4.D). Související článek: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
  Přes nulový stav - bod (ve kterém je Jin a Jang v rovnovážném sou-znění), který se nachází kupř. i na galaktickém rovníku, se dá změnou frekvence přecházet z jedné dimenze do druhé a to od té nejnižší dimenze, až po tu nejvyšší. Jelikož nyní stále ještě galaktický rovník protínáme, proto nyní mohou všechny bytosti celkem bez problému přejít do vyšší dimenze a projevu existence. Ovšem je třeba si uvědomit, že: Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.
  Jednotlivá ramena kupř. galaxie (ve kterých jsou nejrůznější světy) jsou taktéž na rovníku Merkaby, v tomto případě na rovníku Merkaby galaktického centrálního slunce, které si pomocí své Merkaby (čili pomocí odstředivých Jang a dostředivých Jin sil) tvoří svou vlastní galaxii. Ten nulový bod mají ale úplně všechny organické bytosti i ve svém osobním duchovním srdci, neboť to je nulová, nepolarizovaná oblast ve středu - Jádru jejich osobní Merkaby, která funguje jako nosič osobního vědomí. Proto jádro každé osobní Merkaby, z důvodu neexistence polarity v jejím středu, funguje též jako dimenzionální brána, umožňující vstup do hyperprostoru, čili do nekonečného tady a teď - nyní. Související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
  Z důvodu, že nyní končí galaktický rok (trvající necelých 26.000 let), proto naše sluneční soustava protíná galaktický rovník, čili galaktický nulový bod. Na tomto galaktickém rovníku, ve kterém je Jin & Jang v rovnovážném stavu (a proto vytváří dimenzionální bránu) je dimenzionální koridor (světelný "tunel"), spojující všech 12 úrovní vědomí a existencí této galaxie (čili tohoto pod-vesmíru) do jednoho nekonečného tady a teď. Přes ten rovníkový koridor se může každá bytost, čili jak vy, tak i tato planeta, či celá tato sluneční soustava, promítnout o třeba i několik spirál blíže ke středu galaktické Merkaby. Čím blíže bytost bude, tím ve vyšší dimenzi se ocitne. Pokud teleportační přesun přes koridor neproběhne okamžitě, tak možná nastanou 3 dny temnoty. Jak by to probíhalo, co by se přitom dělo a proč je popsáno v článku: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty Uvedeno ZDE.
  Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE. Tím se dostanou projekční a gravitační síly do rovnovážného stavu, což vám umožní vstup do nekonečného nyní (hyperprostoru) odkud je změnou frekvence a fokusu pozornosti možný vstup nejen do kteréhokoliv času a prostoru, ale i do kterékoliv dimenze.
  Vezměte na vědomí, že hmota je v projevu ženského - magnetického principu Jin gravitace, kdežto energetická podstata, ze které je hmota tvořena, je v projevu mužského - elektrického principu Jang - projekce. Z toho jasně vyplývá, že pravá párová duše nemůže existovat ve hmotě. Více v článku: * Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit. Uvedeno 
ZDE. Zdánlivě nesouvisející článek: * Tajemství uhlíku 7. (MONO atomického uhlíku) Uvedeno ZDE. * Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
  Jang - Shiva (odstředivá projekce)    Jin - Shakti (dostředivá gravitace)


  * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce (ve kterém jsou energie Jin a Jang v rovnovážném sou-znění), je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
  * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
  * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
  * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
  * Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
  * Vynoření světelného těla Uvedeno ZDE.
  Být Vámi, tak až sluníčko konečně pořádně "pšoukne" a přepošle nám pořádný příděl nepolarizované energie pramenící z galaktického středu (spojující všech 12 úrovní vědomí do jednoho tady a teď), tak se zaměřte na vědomí galaktického centrálního slunce (čili na 12tou úroveň Vědomí vašeho multidimenzionálního Já Jsem) a přejte si propojit si všech těchto 12 úrovní vědomí a existencí vašeho Já Jsem (existujících v této galaxii) do jednoho tady a teď. Tím se stanete bytostí zcela nezávislou na hmotě, času a prostoru a budete se konečně moci opět libovolně přemisťovat do všech úrovní vědomí a existencí existujících v této galaxii. Pokud vás to v této galaxii již nebude bavit, tak můžete tuto galaxii natrvalo opustit, přes nulový bod galaktické Merkaby, nebo přes svůj osobní nulový bod, který máte ve svém duchovním srdci, ve kterém máte svou osobní Merkabu. Související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
  * Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.

 • Zlaté Živé Světlo

  * Inner Earth video 1 of 2 - Hypnosis Session Trends Here.
  * Inner Earth Video 2 of 2 - Audio only - Hypnosis Session Here.
  * Everything in the Hollow Earth Is Constructed of Crystals Here.
  * The Event, Inner Earth, and Collective Ascension, QHHT Here.
  * The Event, The Return of The Lemurians! Pleiadian Light Forces Transmission Here.
  * Allison Coe - Inner Earth Group Regression (LOUDER version) Here.

 • Zlaté Živé Světlo

  * Calling all Lightworkers / New Earth - BQH Client Session (audio only) Here.
  * The Reset is Upon Us, Be Quantum and Cosmic Wealth Now Here.
  * 12 IMPORTANT SIGNS that You Are Entering the 5TH DIMENSION! Here.