* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D.

Nejzajímavější informace začínají od strany č. 6.
Možná budete muset kliknout na odkaz 2x, aby se otevřel.

Je to ukázka ke stažení, první knihy připravované v češtině od www.osud.cz s názvem: "Jen Nekonečná Láska je skutečná (a vše ostatní je iluze!)" Je to pouze úryvek delšího textu, jelikož se to sem celé nevejde. Pokračování (i s obrázky) najdete na: http://www.davidickeinfo.cz/assets/documents/ukazka_icke_jen_nekone...


Převážná číst textu je uvedena zde:

Obrázek 36: ‚Mozek Matrixu‘ propojuje sdílenou realitu s lidskými mozky (i s mozky jiných). Ty pak dekódují
signály do holografické 3D iluze. Lidské mozky zároveň vysílají k Matrixu zpětnou vazbu. Tahle
obousměrná smyčka vede ke změnám, kterým říkáme ‚Evoluce‘. Je to podobné, jako přepisovat počítačový
program. Tímhle způsobem může vědomí získat zpět kontrolu nad Matrixem.
Žijeme‘ ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Nebo také, jinými slovy, holografickém
internetu vytvářejícím iluzi 3D. Naskýtá se podstatná otázka: „Když tvoříme naši vlastní neskutečnou
realitu, proč tedy všichni vidíme ten samý ‚základní‘ svět v ulicích, ty stejné lidi, auta, cesty, lesy a hory?“
Odpovědí je, že jsme krmeni frekvenčními signály Matrixu, který nás chce ovládat. Tyto signály následně
dešifrujeme jako naši společnou realitu, zvanou Svět (Obrázek 37). Jednotlivé názory na to, co ‚vidíme‘, se
mohou lišit. Je to tím, že každý přidáváme ještě svou vlastní rotaci. Všichni však sdílíme stejnou základní
realitu, protože z Matrixu přijímáme a dekódujeme ty samé signály. Tahle realita není ´tam venku´, je ´tady
uvnitř´ – v našich hlavách. Ještě přesněji, je v naší genetické databance – DNA. Tak jak to výstižně napsal
Edgar Allan Poe: „Vše, co vidíme a co se nám jeví být, je jen sen ve snu“… jeden hologram uvnitř dalšího.
Koncem léta 2004 jsem potkal přítele Mika Lamberta. Působí na Shen Clinic na Isle of Wight v Anglii. Mike
je léčitelem, který se vždy snaží oprostit od pout své profese v zájmu většího porozumění. Jako obvykle,
nepřináší mu to zrovna velkou popularitu mezi lékařskými autoritami. Dokonce ani mezi těmi, kteří chtějí
předepisovat normy pro takzvané alternativní nebo doplňkové terapie. Ještě jsem neviděl žádnou
Strana 7 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
hierarchii, která by nevycházela z těch samých charakteristik kontroly událostí a tvrdé obrany statusu quo.
Co a kdo tyhle hierarchie zastupuje, není podstatné. Tím je právě fakt, že vytváří opakované uvíznutí mysli.
Dokonce i anti-hierarchické hierarchie se chovají stejně. Jako potvrzení lze pohlédnout na ‚radikální‘ a
anarchistické organizace. „Právo, pořádek a pořádek. Vaše anarchistická komise již rozhodla, jaká budou
pravidla.“ Koukat na to, jak stejné postupy ovládají i oblast alternativní medicíny, je prostě k zešílení.
Nicméně v 80. letech minulého století Mike Lambert napsal dokument čerpající přímo z tehdejších
poznatků o DNA a deoxyribonukleové kyselině. Ta je genetickou knihovnou těla a nalezneme ji v každé
buňce. Těch máme všichni zhruba 193 miliard kilometrů. Je to právě DNA, která nese kód naší fyzické
charakteristiky. Ale je toho ještě mnohem víc, než jenom to. Obsahuje sto biliard krát více informací, než
naše nejsofistikovanější zařízení pro ukládání dat. Nám známá DNA reprezentuje ani ne 3-5%
zmapovaného lidského genomu. Zbylých 95-97% naše konvenční věda prostě zatím nechápe.*
Obrázek 37: Neustále přijímáme kolektivní realitu ve formě vln vysílaných Matrixem. Tyto frekvence
následně dešifrujeme jako iluzorní 3D holografickou realitu. Můžete si ji také představit jako holografickou
televizi, v které se pak promítají obrázky. Jsou to však vlastně jen vlny z vysílače, které televizní přístroj
dešifruje do pohybujícího se obrazu.
Strana 8 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Obrázek 38: Dvojitá šroubovice DNA. Krystalický přijímač, vysílač a zesilovač frekvencí, nebo také ‚světlo‘,
které nás spojuje s Matrixem. DNA je softwarový program, který obsahuje naše genetické data a to, čemu
říkáme mysl a emoce.
Obrázek 39: DNA můžeme nazvat sadou písmenných kódů tvořenou znaky A, G, C a T. Jejich uspořádání
rozhoduje o povaze naší ‚fyzické‘ formy. Nepřipomíná vám to běžící kódy z filmů Matrix?
Mike mi ukázal souhrn toho, co před těmi léty sepsal. Když jsem to jenom letmo prolétl, narazil jsem na dvě
věci, které přímo bily do očí:
1) DNA všeho živého, každé formy od lidské bytosti až k reptiloidním bytostem, přes kočky, psy,
stromy, kytky, ryby, hmyz, prostě všechno, sdílí ten samý, nám známý kód A,G,C a T (adenin,
guanin, cytosin a tymin)
2) DNA je krystalická struktura a zároveň přijímač, vysílač a zesilovač frekvencí, nebo-li ‚světla‘.
„No, do hajzlu!,“ pomyslel jsem si. To je ono! Tak takhle to dělají. Tohle je naše přípojka/zástrčka do
Matrixu. Je to DNA! Když se podíváte na grafickou strukturu DNA, je to dvojitá šroubovice. Pokud ji ale
rozpojíme, vypadá jako dva žebříky (Obrázek 39). Ačkoli někteří badatelé se domnívají, že jich tam kdysi
bylo mnohem víc. Točité schodiště se v svobodo-zednářské symbolice vztahuje k DNA. Ona je klíčem
k ovládání lidí. Stejný samý symbol nacházíme i v tajných školách mystérií dávného světa. Posloupnost A,
G, C a T rozhoduje o genetické charakteristice. Jak bude vypadat vaše tělo a jestli bude mít podobu myši,
slona či narcisu (Obrázek 39).
*Údaje se liší dle zdroje. Taky jsem viděl záznam o 90%. Nicméně, přesným údajem je, že naprostou
většinu DNA věda ještě nechápe.
Strana 9 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Obrázek 40: Při velikém zvětšení se DNA začíná nápadně podobat reptilovi - plazovi .
Obrázek 41: Starověký dvojitý stočený had, dnes známý jako ´Merkur´, Symbol pro DNA a (výstižně) také
pro dnešní zdravotnické profese.
Do hry vstupuje ještě jeden důležitý hráč, o němž se krátce zmíním. Rozdílnost DNA v rámci druhů je
mnohem menší, než všechno to, co mají společné. 90% lidské a myší DNA je stejná. Jsou tu enormní
paralely mezi DNA člověka a mouchy. Deník San Francisco Chronicle v jednom ze svých článků uvádí: „…
DNA je univerzálním softwarovým kódem. Základní instrukce pro život, od bakterií až po lidi, jsou zapsány
stejným jazykem.“ No a tímhle jazykem je jazyk Matrixu.
Když DNA dostatečně zvětšíte (pod mikroskopem), vypadá jako had (Obrázek 40). A není náhodou, že
hlavním symbolem, který se objevoval v celém starodávném světě, je právě ´Merkur´. (Obrázek 41). Dvojitý
had obtočený kolem tyče – symbol zdravotnické profese. DNA, základ ‚fyzické‘ podoby, vypadá jako plaz a
nejstarší část lidského mozku, známe jako ‚R-komplex‘ nebo-li plazí/reptiliánský mozek. Jak do toho celého
zapadají Reptiliáni (Plazi) a Ilumináti, vysvětluji v následující kapitole. O čem si myslíme, že je ‚fyzické‘, je
ve skutečnosti holografická iluze. Jak je tomu u všeho, základní formou DNA je frekvenční pole. Je to jakýsi
druh diskety nebo CD-čka, na kterém je uložen genetický program. Lépe se nad tím přemýšlí v počítačové
terminologii. Tak dokážeme co nejjednodušeji pochopit, jak to celé funguje.
Strana 10 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Na příkladě rozmnožování můžeme pozorovat fyzickou stránku věci. Když otcova spermie splyne
s matčiným vajíčkem, z tohoto spojení se pak začne vyvíjet dítě. Na energetické úrovni, za holografickým
projevem 3D reality, se dva softwarové programy kopírují na další disk. Nahrává se DNA otce i matky a
výsledkem je ‚disk‘. Je to program obsahující směs obou rodičů – dítě. Takhle se předává genetická
výbava a poruchy. Stáhnutý počítačový vir, či jiné vady, budou nahrány na nový ‚disk‘ - ‚další generaci‘.
Tělo se vytvoří z jediného oplodněného vajíčka (programu).
To je následně kopírováno znovu, a znovu, dokud dospělý člověk nemá cca 50 až 100 biliard buněk. Každá
jedna obsahuje stejnou knihovnu instrukcí. Ty jsou pak čteny podle funkce stejně, jako počítač čte
software.
Čtečkou tohoto našeho softwaru je RNA – ribonukleová kyselina. Obvykle se vyskytuje ve formě jednoho
vlákna. Pro jednoduchost tedy, DNA je jako disk nebo šablona a RNA je jako laser, který čte informace
z disku a zprostředkovává je dál buňkám (Obrázek 42). RNA rozhoduje o buněčných funkcích. Prostě zvolí,
kterou informaci z DNA přečte a doručí k vybrané buňce. Přeloží jednu sadu DNA dat a je z toho mozková
buňka, přeloží jinou a dostaneme buňku jater. Jedna část RNA dekóduje DNA informace a další rozhoduje,
které informace budou právě použity. K pochopení RNA – toho, jak funguje a jak dělá rozhodnutí o
překládání – má mainstreamová věda pořád ještě hodně daleko. Ovšem právě tady tkví další mocný klíč k
tvorbě reality. Ona rozhodnutí RNA může vlastně činit Matrix prostřednictvím DNA. Nebo taky intervence
vědomí, které dá pokyn k přepsání programu těla. Svůj vliv zde také mají samozřejmě i mentální a
emocionální faktory. Jsou jimi stres, trauma, elektromagnetické a chemické znečištění včetně různých
doplňků v našem jídle a pití. To vše může destabilizovat čtecí proces RNA a způsobit chyby překladu
vedoucí ke katastrofě. Tyto faktory, a mnohé další, vlastně ovlivňují způsob, jakým RNA čte DNA. Ten je
základem obou, fyzického i psychického zdraví a našeho smyslu pro realitu. Je důležité to pochopit.
Protože, zatímco DNA uchovává data, RNA rozhoduje, které data zvolit a provést. Počítač má harddisk. O
aktivaci a použití konkrétní informace však rozhoduje ten, kdo sedí u klávesnice. RNA je laserová čtečka.
Ona rozhoduje o tom, kterou úroveň reality si zažíváme. Je to obdobné příkladu se zhypnotizovaným
Tomem, který nebyl schopen vidět svou dceru. RNA čte jeho realitu skrze DNA, v linii s jeho
naprogramovaným přesvědčením, že jeho dcera tam (v místnosti) není. Způsobem, jakým RNA přečte
DNA, rozhoduje také o našem fyzickém a psychickém zdraví. Rozhoduje, zda genetickou vadu přečte,
nebo ji bude ignorovat.
Strana 11 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Obrázek 42: RNA ‚laser‘ čte DNA software a předává informaci buňkám. To, kterou část DNA ‚disku‘ si
zvolí ke čtení a komunikaci, je kontrolováno silou ovládající RNA – programem, nebo vědomím, což se
odvíjí od stavu našeho vědomí a napojení
Odteď, když budu mluvit o DNA nebo DNA síti, budu do toho zahrnovat také práci RNA a jí činěné volby,
co přeložit a kam to poslat.
Říká se ‚Trénink dělá mistra‘. A je to pravda, protože mysl/tělo je jako počítač, který čte software. Fotbalista
pořád trénuje a trénuje, výsledné data jsou stahována na disk a mohou být zpřístupněny později, když
nastoupí k utkání. Když se v určitém okamžiku dostane k míči, ‚počítač‘ zareaguje podle uložených dat.
Poctivě trénujte a zahrajete dobrý zápas a naopak. Když trénuji svého malého syna Jaymieho chytání,
vždy mu říkám: „Trénuj tak, jak bys rád hrál“. Počítač nedělá rozdíly mezi tréninkem a opravdovým
zápasem. Pouze reaguje na vstup, který si nahrál pro uvedenou situaci. Je to stejné se všemi dovednostmi,
které chcete rozvíjet. I když, nezáleží na tom, jak tvrdě trénujete. Některé věci vám určitě půjdou líp a
přirozeněji, než jiné. A to díky základnímu programu, který jste ‚zdědili‘ na začátku.
Co mě ve spisu Mike Lamberta zasáhlo nejvíce, byl vztah mezi DNA a příjímáním a komunikací informací.
Jak poukázal, DNA je krystal, který vyzařuje světelnou energii ve formě fotonů. A to do takové míry, že jej
někteří přirovnávají k ‚ultraslabému laseru‘ – to samé s RNA. Zlomem ve vědeckém výzkumu může být
pochopení, že DNA je perfektní anténou/vysílačem. V jednou článku na internetu se píše:
Z charakteristického tvaru/formy téhle obří molekuly – točené dvojité šroubovice – DNA reprezentuje
ideální elektromagnetickou anténu. Na jedné straně je prodloužená, takže tvoří zahnutou anténu, která
velmi dobře vede elektrické pulsy. Na druhou stranu, viděno shora, má i prstencový tvar, čili je dobrou
magnetickou anténou.
Pomocí tohoto přijímače/vysílače se realizuje připojení k Matrixu. Již dva roky říkám a píši, že naše realita
je jako holografický internet. Naše těla jsou podobně, jako počítače, připojeny k ‚World Wide Web‘ -
celosvětové síti (Obrázek 43). Počítač může projíždět kolektivní realitu, kterou nazýváme Internet.
Navštěvovat zpravodajské servery, sportovní stránky, stránky ochrany životního prostředí, porno stránky,
cokoliv. Přes Síť/Web můžeme také komunikovat s jinými počítači, např. e-mailem, nebo zasíťováním
jednotlivých pc. To když jsou počítače spojeny kabelem a pracují společně/zároveň. Všechny počítače na
světě, připojené k internetu, sdílejí tu samou společnou/kolektivní realitu - ten samý Matrix. Lidé také.
Takhle můžeme brouzdat naší iluzorní sítí holografických měst, lidí a zájmů. Můžeme sledovat zprávy
Strana 3 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
(zpravodajské servery), sportovat (sportovní stránky), pracovat pro neziskové organizace a chránit přírodu
(environmentální stránky), nebo hledat každého muže či ženu, kterou se nám zachce (porno stránky).
Princip je pořád stejný. Naše kolektivní ‚fyzická‘ realita je jako holografický internet. Naše těla zas jako
biologický počítač/stroj. Chápeme princip, jakým je WWW připojena skrze telefonní linku nebo kabelovou
síť. Já však chtěl vědět, jak je generována naše kolektivní realita. Když jsem si přečetl větu, že DNA je
krystalický komunikátor a přijímač světla - typu laseru, našel jsem svou odpověď. Matrix byl odhalen.
Obrázek 43: Naše mozky a DNA/RNA jsou jako počítačové terminály, které přijímají a vysílají data.
Informace kolují mezi mozkem Matrixu, ostatními lidmi a živými formami. Pohybujeme se v holografické
verzi internetu.
Rozvinutím téhle myšlenky začalo mou mysl zaplavovat porozumění a pochopení. DNA je ve skutečnosti
počítačovým terminálem. Pomocí něj se zalogujeme do Matrixu a ten nás ‚krmí‘ svou kolektivní realitou –
iluzí, která nás zotročuje. Einstein řekl: „Realita je iluzí, třebaže neodbytnou/stálou.“ Tím stálým prvkem je
virtuální hra vysílaná superhologramem Matrixu k hologramu těla skrze DNA. RNA pak rozhodne, který
program bude přečten a projeví se jako ‚realita‘. Toto rozhodnutí je kombinací programového, psychického
a emocionálního stavu porozumění, a pro ty, kteří se probouzejí – i vědomí. Dlouho říkám, že myšlenky,
odpovědi a reakce lidí jsou kontrolovány genetickými znaky jejich těl – softwarovým programem, zděděným
od rodičů a linie předků. Viděl jsem tělo jako vzdorovitého koně, kterého musí vědomí zkrotit
a harmonizovat. Udělá tak uskutečněním své reality přes tu, kterou zdědilo geneticky, nebo ji získalo od
společnosti, naprogramované tělem, čili ´koněm´. Cítil jsem, že ‚kůň‘ (DNA) ovládá tyto akce a reakce.
Nikoli ‚jezdec‘ (vědomé prožívání světa prostřednictvím těla). U takových lidí se budou zděděné genetické
znaky, jako třeba alkoholismus, v jejich prožitcích neustále opakovat, než je ti s vědomým silnějším než
programová DNA rodu, nebudou schopni přepsat a zabránit tak opakování. RNA se prostě rozhodne
přečíst program jinak, než u rodiče alkoholika.
Strana 13 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
DNA/RNA je počítač reagující na přijímaná data. Tato data mohou přicházet z Matrixu, našeho vědomí,
nebo skrze programy ovlivňované dalšími programy. To je způsob, jakým je lidská společnost
manipulována k programování lidí pomocí falešné reality. V Tales from the Time Loop (Příběhy z časové
smyčky, další kniha Davida Icka, pozn.překl.) vzpomínám na své stavy změněného vědomí (při jedné
z příležitostí jsem zkoušel psychoaktivní substanci, v tomhle případě ‚magické houbičky‘). Hlas ke mně
promlouval znovu, právě když jsem procházel kolem boxu pro koně zaparkovaného v ulici. Jezdec a kůň
byli poblíž. Připomněl mi, že analogie s koněm a jezdcem – tělem a vědomím – je opodstatněná. Řekl:
„Představ si, že ‚nadcházející‘ vědomí se musí vyrovnat se všemi těmi zděděnými programy,
přesvědčeními a představami o realitě, uloženými v DNA. Pořád nevíš, proč jsou lidé tak lehce
manipulovatelní? Vždyť oni už začínají geneticky naprogramovaní.“ Většina lidí vynaloží spoustu energie
ke zvládnutí zděděných návyků, reakcí, tužeb a požadavků své DNA. Pak jim jí už moc neostává na to, aby
se porozhlédli a prozřeli z iluze. DNA převádí signály z Matrixu na holografický iluzorní svět. Také se
propojuje s DNA jiných lidí a živých forem, aby vytvořila lidské kolektivní vědomí. Tenhle holografický
internet – Matrix – je to, čemu říkáme ‚Stvoření‘.
DNA neobsahuje jenom zděděný genetický software. Ten je neustále přidáván a přepisován zprávami,
které přicházejí z Matrixu, vědomí a ‚společenského‘ programování. Říká se tomu ‚evoluce‘. Pro
představu. Právě mozek/DNA a jeho informační smyčka s centrálním počítačem Matrixu vede ke změnám
u zvířat, k přizpůsobení se měnícímu se prostředí a okolnostem. Na Začátku bylo Slovo / Word – Microsoft
Word a příběh se neustále mění v odezvě na odesílané a přijímané informace od Matrixu a jiných zdrojů.
DNA/RNA je biologický počítač, který čte interaktivní softwarové programy, přesně tak jako krystalický
mozek překládá elektrické signály. Ty přicházejí ze smyslů, kde jsou převáděny na vzhled, zvuk, vůni, chuť
a dotek – iluzorní holografický svět, existující pouze v našich hlavách. Mozek je pro tělo to samé, co je CPU
(centrální řídící jednotka) pro počítač. CPU, neboli centrální procesor je odpovědný za ovládání a čtení
všech komunikačních kanálů a je nejdůležitější částí počítačového systému. Jedním z vysvětlení, které
jsem našel, bylo, že CPU je ‚mozkem počítače‘ a lidský mozek je CPU těla. Léčebné umění akupunktury je
založeno na liniích/dráhách energie, která protéká tělem. Nazýváme je meridiány. Na obrázku 44 můžete
vidět systém meridiánů pořízený gama kamerou poté, co byly do akupunkturních bodů vpraveny
radioaktivní stopové prvky.
Tohle je počítačem zvýrazněná verze obrazu pocházející ze studie Necker nemocnice v Paříži ve spojení
s Cytologickou laboratoří Vojenské nemocnice. Už vím, co mi meridiány připomínají. Obvodovou desku.
Tahle energie, v akupunktuře známá jako ‚či‘, se skládá z fotonů, nesoucích informaci počítačem těla, pod
vedením CPU – mozku. K této síti také propojuje systém čaker.
Po napsání téhle kapitoly, jsem narazil na výzkum Floridské Univerzity, který ještě víc potvrzuje
‚počítačovou‘ povahu DNA. Z 25 000 neuronových buněk extrahovaných z jednoho krysího embrya
‚vypěstovali‘ v laboratoři mozek a učili ho lítat na simulátoru F-22! Součástí vědeckého projektu bylo
vyvinout druh ‚živého‘ počítače, který je schopen ‚myšlení‘. Krysí buňky dokážou létat na stíhačce, přesně
tak, jako když si vy stahujete nový software do počítače. Neurony byly ponořené do speciálního tekutého
roztoku, aby zůstaly naživu. Byly rozprostřeny přes elektronickou mřížku/síť 60 elektrod v malé skleněné
nádobce. Napoprvé vypadaly pod mikroskopem jako tisíce zrníček písku. Zanedlouho se však buňky
začaly propojovat do formy, které vědci říkají ‚živé výpočetní zařízení‘ neboli mozek. Se stíhačkou bylo
propojeno přes stolní počítač. Byl cvičen naučit se řídit letadlo, dokonce ve větru o síle hurikánu. Dr.
Thomas DeMarse, jeden ze zainteresovaných vědců, řekl:
„Když jsme je poprvé propojili, letadlo se vždy zřítilo, ale … neuronová síť se pomalu adaptovala, jak se
mozek učil kontrolovat stoupání a rolování. Pochvíli se již dostal na krásnou rovnou trajektorii v jedné linii.
Síť přijímá informace o zvednutí a rolování letadla formou stimulujících pulsů a jeho reakce se časem mění.
My jsme v tomhle vzdělávacím procesu jeho učitelé.“
Strana 14 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Obrázek 44: Počítačem zvýrazněný nákres systému meridiánů, pořízený gama kamerou poté, co byly do
akupunkturních bodů vpraveny radioaktivní stopové prvky. Tohle je obvodová deska tělního počítače.
Tahle energie, v akupunktuře známá jako ‚či‘, se skládá z fotonů, nesoucích informaci počítačem těla, pod
vedením CPU – mozku. K této síti je také připojen systém čaker. Když jsou energie (informace)
zablokovány nebo potlačovány, projevují se jako choroba nebo onemocnění. Akupunkturní jehly udržují
energetický tok a jeho harmonii a tím i zdravé tělo.
Tohle se děje lidem každý den. Naše DNA počítačové buňky stahují data z Matrixu a ‚společnosti‘ a jsou
cvičeni podle toho programu reagovat, jako krysí buňky v simulátoru. Jediným způsobem jak přepsat DNA
je prostřednictvím zásahu vědomí. Když se nám to podaří, rezonance hologramu těla vzrůstá s rychlostí
otáček částic, neboť je odezvou vzrůstajícího dosahovaného vědomí. Vědomí pak řídí události
Strana 5 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
prostřednictvím DNA a nikoli programu s nízkými vibracemi. Vývoj biologických strojů, které umí ‚myslet‘ je
nebezpečnou cestou a možné následky/důsledky byly skvostně vyobrazeny ve filmech Matrix, kde světu
vládly myslící stroje. (No jistě, nestalo se tak již?) Převrat biologických počítačových strojů v těchto filmech
nám ukazuje způsob, jakým došlo k únosu Matrixu vědomým strachem.
Mezi lidskými DNA počítači, počítači zvířat a všeho živého probíhá neustálá výměna zpráv. Tohle nám opět
ještě další rozšíření a vyjádření Matrixu. Jak prokazují experimenty, tímto způsobem můžeme beze slov
komunikovat se zvířaty, stromy a rostlinami a jakým způsobem sbíráme od lidí dobré či zlé ‚vibrace‘, bez
ohledu na to, jaké jsou vnější projevy. Je to trochu jako rozesílat vibrační DNA e-maily. Nazvěme jej ‚dmail‘.
Dostanete d-mail s informací, že chlap naproti vám je podvodník. „Hej, Ethel, dostávám zlé vibrace
od toho chlápka naproti.“ Tato DNA počítačová propojení tvoří to, co nazýváme kolektivní myslí. Švýcarský
psycholog, Carl Jung, je označil termínem ‚kolektivní nevědomí‘.
Mnohokrát jsem psal o takzvaném syndromu ‚sté opice‘. Jeho podstatou je že, když se pár jedinců
nějakého druhu učí něčemu novému, najednou všechny, nebo většina druhů začne dělat to samé.
Instinktivně, bez toho, aby jim to někdo ukázal. Můžou nám říkat, že je to záhadný fenomén, ale je to velmi
jednoduché. Dokonce mnohem více, pokud začínáme chápat povahu DNA ‚internetu‘. Opice, nebo
kterýkoliv jiný druh komunikují nové znalosti/vědomosti skrze svou DNA rozsáhlým aktem učení a
realizace. Jako objevit novou informaci a hodit ji na web, a tak ji zpřístupnit každému, kdo se pak přihlásí.
V tomhle případě, ‚každý‘ je zbytek druhu operující se stejným DNA kódem a na stejné vysílací frekvenci.
Takhle komunikují všechny druhy. Proto je to víc efektivní v rámci jednoho druhu, než mezi různými. Sdílejí
ty samé DNA kódy. Vysílají a přijímají na stejné vlnové délce. Obdobné je to u lidského druhu, a proto
systém hledá způsob, jakým nás udržet rozdělené, aby podkopal schopnost kolektivního nevědomí
přepisovat realitu.
Jak jsem se již zmínil, máme kolem 193 miliard kilometrů DNA. Naše těla jsou monumentální počítačové
terminály, které dokážou zpracovávat neuvěřitelné množství přijímaných i odesílaných informací. Je to
dost na to, abychom přijali a udrželi kolektivní iluzi, které říkáme svět nebo vesmír. Matrix ovládá vědomí,
uvězněné v těchto vibračních stěnách, tím, že ho drží ve falešné realitě, které vědomí považuje za
skutečnou. Činí tak neustálým vysíláním ‚světa‘ jako frekvence, nebo vlny, pole do počítačového terminálu
DNA. Pak DNA prostřednictvím mozku/RNA dekóduje tato vysílání jako holografickou formu, které říkáme
fyzické, nebo pěti smyslové universum.
Někteří badatelé se domnívají, že základem tohoto procesu jsou synapse, distribuující informace mezi
nervovými buňkami mozku. Princip je podobný televizi, která dekóduje frekvence či vlny, odesílané
vysílačem do obrázků na obrazovce. Jediným skutečným rozdílem je, že DNA/RNA to dělá holograficky,
aby vytvořila iluzi 3D, i když se již začíná mluvit také o holografické televizi.
Byly to objevy Francouze Jean B. J. Fouriera, které později vedly k vynalezení televize i hologramu.
Vynalezl proces, kterému se říká Fourierova transformace. Je to matematická metoda, která konvertuje
modely/vzory do jednoduchých vln a zase zpátky. Takto umožňuje televizní kameře převádět obrazy na
elektromagnetické frekvence. Televize je pak převádí zpět. Vědci zjistili, že lidský mozek funguje na
principu Fourierovy transformace. Je to dekodér frekvencí. Přesně! Ke konci sedmdesátých let minulého
století výzkum Russella a Karen DeValois, dvou neuropsychologů na Berkleyho Universitě, odhalil závažné
důkazy podporované nespočtem dalších vědců z celého světa, že mozek dekóduje frekvenční
modely/vzory a převádí je na holografické obrazy, které vidíme (nebo si myslíme, že vidíme). Mozkové
buňky ve zrakovém centru reagují na rozdílné frekvenční vzory a aktivují se dle typu frekvence, kterou
přijímají. Předpokládám, že to je dekódování frekvenčních signálů, vlnového vysílání Matrixu, do iluzorních
hologramů ‚fyzického‘ světa. I když bych řekl, že v tom roli hraje celý mozek, nikoli pouze zrakové centrum.
Vskutku, zahrnuje to ještě dokonce další oblasti, než jenom mozek. Celé tělo, všech 193 miliard kilometrů
DNA (společně s RNA) se podílí na dešifrovacím procesu. Více než století už se ví, že ucho je dekodér
frekvencí. I experimenty George von Bekesyho, dalšího držitele Nobelové ceny, dlouho potvrzovaly, že na
tyto frekvence reaguje i kůže. Hlas v Brazílii mi oznámil, že všech pět smyslů je dekodérem frekvencí a už
víme proč. Dekodérem je mozek a DNA/RNA operující v každé buňce.
Strana 7 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Jak jsem uvedl dříve, DNA (stejně jako RNA) vyzařuje světelnou energii ve formě fotonů v takovém
množství, že jí můžeme přirovnat k ‚ultraslabému laseru‘. Generuje spojité světlo přesně tak, jako naše
technologické lasery. Lasery vytvářející hologramy. Matrix vysílá své signály jako vlnu, nebo interferenci,
vzory a je možné, že laserové světlo vyzařované DNA/RNA je součástí procesu jejich převádění na
holografické zastoupení vln – lidí, zvířat, rostlin, domů, ulic, lesů a krajiny. Je to scéna z počítačové hry,
kterou lépe vidím, když procházím nebo jedu kolem. Jednou ze záhad kvantové fyziky je, jak se částice
můžou chovat zároveň jako vlna (nefyzická) nebo jako částice (očividně fyzická). Vlnové formy se stávají
částicemi jenom, když jsou pozorovány – když se na ně díváme. Ve skutečnosti to způsobují
DNA/RNA/mozek, že vlna či interferenční vzorec vytvářejí iluzorní hologram. Akt ‚pozorování‘ – zaměření
pozornosti - vytváří z vln hologramy. V takové chvíli jsou kvantoví fyzici svědky přeměny vlny v částici.
Obojí, vlna i částice (vlna pozorována DNA/RNA/mozkem jako hologram) existují zároveň ve stejném čase
a nepřecházejí z jednoho stavu do druhého. Když laser posvítí na fotografický interferenční model, kde
vytváří hologram, jeden nenahrazuje druhý. Obojí, jak vlna, tak hologram (částice), spolu koexistují. To
jenom pozorovatel vidí hologram jako primární realitu. Vlna je možnost, částice je ‚fyzickou‘ zkušeností.
Karl Pribram, neurofyziolog ze Standfordské University, je již nějaký čas v přední linii porozumění
holografické podstaty fyzické reality. Michael Talbot napsal o jeho závěrech v Holographic Universe
(Holografický vesmír):
„… (Karl) Pribram (si uvědomil), že objektivní svět neexistuje. Aspoň ne způsobem, jakým jsme zvyklí si ho
představovat. ‚Tam venku‘ existuje pouze obrovský oceán vln a frekvencí . Realita se nám pak jeví
konkrétní jenom proto, že naše mozky jsou schopné pobrat tuhle holografickou změť a převést si ji na
větve, kameny a jiné známé objekty, které tvoří náš svět…“
„… Jinými slovy, jemnost čínského porcelánu i pocit písku na pláži pod našima nohama jsou pouze
přepracovanou verzí syndromu neexistující končetiny (když člověk po amputaci ještě dlouho vnímá svou
ztracenou končetinu)…“
„Podle Pribrama, tohle neznamená, že čínské hrnečky a zrníčka plážového písku neexistují. Znamená to
jenom, že čínský šálek má dva velice rozdílné aspekty této reality. Při filtraci skrze čočku našeho mozku se
manifestuje šálek. Ale když se dokážeme zbavit naší čočky/objektivu, zažijeme si jej jako interferenční
model. Co je tedy skutečné a co iluze? ‚Obojí mi přijde reálné‘, říká Pribram. ‚Nebo když chcete, ani jedno
není skutečné.‘“
Vím, že konvenční vědci by ideu, že laser vyzařující z DNA/RNA je dost silný na to, aby vytvářel
hologramy, včetně svého vlastního ‚těla‘, zavrhli. O DNA se uvažuje, že má sílu laseru asi jako jedna svíce.
Nutno však podotknout dvě věci. Zaprvé, DNA laser je koherentním světlem, zaměřeným a
koncentrovaným. Naproti tomu svíce své světlo a sílu rozptyluje. Zadruhé, DNA laser je mnohem silnější a
výkonnější než jediná svíce. Co věda jednou zjistí. Schopnost něco změřit je závislá na vyspělosti
technologie, kterou k tomu použijeme. Zkuste si změřit přesnost nejvyspělejšího počítače pomocí
dětského kuličkového počítadla. Skutečná síla DNA/RNA funguje v pásmech, které ještě lidská věda neumí
změřit a kterým nerozumí. Když vaše rádio není přesně naladěné na stanici, může znít vzdáleně, tiše a
nejasně. Trefte správnou frekvenci a ta samá stanice vám vpraví díru do hlavy.
Věda si myslí, že v znalosti DNA je už dostatečně pokročilá. Že ví, jak funguje a zná i sílu jejího laserového
vyzařování. No v porovnání s tím, co tady ke zkoumání ještě zbývá, loví mainstreamová věda mamuty a
dělá „uga uga“. Přiznejme si to na rovinu. Vědci znají, nebo si myslí, že znají, pouze 3-5% naší DNA.
O zbylých 95-97% vědí takzvaně houby. Tak jak můžou kázat o tom, co DNA nebo nedělá? To samé
s RNA. Těch zbývajících skoro 97% nazývají ‚odpadní/zbytkovou DNA‘, protože prý nedělá nic
prokazatelného. Dovolte mi to zopakovat, pro případ, že vám to uniklo, nebo se pořád snažíte posbírat
svou čelist ze země. Těmto zbylým až 95% říkají ‚odpadní DNA‘, jelikož nedělá nic průkazného. Tak na co
tam tedy jsou? Byl si Bůh odskočit? ‚Věda‘ odmítá vidět slona v obýváku, i když zrovna vyměšuje na
koberec – oficiální verze reality (Obrázek 45). Ve skutečnosti, čím víc nepořádku dělá, tím víc si
Strana 6 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
konstatující ‚vědci‘ drží nosy, zakrývají uši a zírají na podlahu. Pro příklad si vezměme tohoto profesora.
Myslíte si, že mezi nimi může být nějaká souvislost?
· i s nejnovějšími technologiemi si zatím neumíme vysvětlit, že minimálně 95% masy vesmíru tvoří
temná energie či hmota, a to co ‚vidíme‘ očima je jen nepatrná část toho, co existuje
· 95% činnosti mozku nesouvisí s bdělým stavem nebo ‚fyzickou realitou‘
· vědci nazývají 95 až 97% DNA ‚odpadní DNA‘, neboť dosud nevědí, k čemu vlastně slouží
No, čísla mohou být přibližná, ale myslíte, že 95% ‚odpadní‘ DNA a 95% mozku, který se nepodílí na
bdělém stavu, mohou souviset s 95% hmoty/energie, které nechápeme stejně tak? A že by nás to mohlo
propojit s úrovněmi vědomí, které existují mimo sféry viditelného elektromagnetického světla, jak je
zobrazeno na obrázku 46?
Hej, právě jsem zahlédl obrovskou šedou věc s dlouhým nosem sedící na pohovce? Viděls to?
Obrázek 45: „Slon? Jaký slon? Studoval jsem na Harvardu a Oxfordu. Kdyby v téhle místnosti byl slon,
určitě bych ho viděl jako první.“
Strana 5 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Obrázek 46: 95% ‚odpadní‘ DNA, 95% aktivity mozku nezapojené do bdělého stavu a velká část mozkové
kapacity, o které vědci tvrdí, že ji nepoužíváme, nás ve skutečnosti spojují (nebo by měly) s 95%
energie/hmoty ve vesmíru, kterou nevidíme - a taky s realitami za tím.
Tohle je krásný příklad toho, jak mainstreamová věda ignoruje, diskredituje a odmítá cokoliv, co podkopává
její domněnky. Udělá závěry a do toho doplní ‚důkazy‘. Tolika toho, co je přijímáno, vysíláno a
zpracováváno DNA, si nejsme vědomí jenom proto, že ‚vědecký‘ výzkum je omezen frekvenčním rozsahem
svých měřících nástrojů. Mimo tento svůj (maličký) rozsah jsou v podstatě v prdeli. Neexistuje něco jako
‚odpadní‘ DNA. Vše má svůj účel a je tady až o 97 % účelu více, než o kterém víme. Mozek samotný
přijímá 400 miliard informací každou sekundu. My jsme si ale vědomí jenom 2,000. A co víc, experimenty
odhalily, že elektrické signály nutné k pohybu končetiny, otevření úst nebo ‚fyzické‘ akci, začínají asi půl
vteřiny předtím, než signály ze senzorů dorazí do mozku, aby byly převedeny k akci. Kdo tedy sedí u té
klávesnice?
Strana 19 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Říká se, že využíváme jenom zlomek mozkové kapacity. Ve většině případů je to méně než 10%. Myslím,
že ta ‚nevyužitá‘ kapacita funguje na frekvencích, které naše věda ještě nedokáže změřit a spojují nás s
realitami za hranicí elektromagnetického světla (nebo toho, co je za něj považováno). Tohle je spojení,
které manipulátoři využívají k potlačení. Předpokládám, že základem k tomu je ‚corpus callosum‘, který
spojuje obě hemisféry a reguluje informace, které mezi nimi procházejí. Taky rozhoduje o tom, která
hemisféra bude řídit vnímání a chování v tom kterém okamžiku. Levá strana (která je v ‚moderní‘
společnosti dominantní) se zabývá ‚logickým‘, analytickým, posuzováním a verbálním. Pravá strana je o
kreativitě, zručnostech, intuici, vizualizaci a emocionalitě. Corpus callosum je zkrátka klíčem k procesu
integrace téhle mozkové duality do jednoho celku a udržení nás v rozdvojené mysli. Když je informace
procházející z pravé do levé potlačována, člověk je ovládán ‚tímhle světem‘ a je mnohem míň intuitivní. Je
nám houby platné, že ‚vzdělávací‘ systém je téměř celý zaměřen na levou hemisféru, kde
pravohemisférové stimulátory, jako hudba a umění, ztrácejí prioritu a upadají. Nejúspěšnější studenti jsou
proto zajatci levé hemisféry. Jsou lidmi, kteří řídí systém skrze politiku, bankovnictví, obchod, zdravotnictví,
vědu a média. Není překvapením, že pořád udržují levohemisférovou společnost, kterou se nám snaží
vnutit Ilumináti. Ty miliardy neuronů v corpu callosum jsou pro vědu záhadou, a ta nemá tušení, co dělá.
Nakonec se zjistí, že tenhle ‚mozkový most‘ je částí vysílacího/přijímacího systému, který nás pojí s tím
‚tam venku‘ a se všemi ostatními – jako syndrom sté opice (Obrázek 47).
Hypotalamus ve spodní části mozku je dalším životním regulátorem těla, který úzce spolupracuje se žlázou
hypofýzy, ‚hlavní žlázou‘ endokrinního systému a epifýzou (šišinkou), takzvaným ‚Třetím okem‘, přes které
dokážeme vidět ‚duchovním zrakem‘. Endokrinní žlázy propojují tělo s čakrálním systémem. Tahle síť pak
propojí naši ‚fyzickou‘ realitu s širším vesmírem neviditelné energie. To, čemu říkáme psychoaktivní drogy
– jako ayahuasca – nás vědomě otevírá těm místům mozku a DNA, které interagují s těmito dalšími
realitami.
Další zásadní věc o DNA, která potřebuje osvětlit: DNA je domovem pro to, co nazýváme mysl a emoce. Je
to ten největší podvod, který nás udržuje v područí Matrixu, neboť akceptujeme, že naše instinktivní reakce
a
odezvy musí vycházet z nás. Ony musí být tím, kým jsme. Jak jsem řekl, všechno je vědomí/é. Existují
však různé stupně vědomí. Když použiju termín ‚mysl‘, myslím tím myšlenky vyzařující prostřednictvím a
z DNA. Nikoli vědomí ve stavu ‚Jednoty‘! Mysl je softwarový program připojený k Matrixu, stejně tak emoce.
Věříme, že myšlenky a emoce jsou naše vlastní, ale jsou pouze programem přehrávajícím předem nahrané
odpovědi a reakce. Všimněte si, že když cítíme emoci, nastává hned okamžitá fyzická odezva. Náš
srdečný tep se zrychlí, ústa vyschnou, nebo cítíme divný pocit na žaludku. Emoce způsobují reakce těla,
protože tam se nacházejí – v DNA. Ještě jednou, hypotalamus v mozku je primárním regulátorem našeho
emocionálního stavu. Jedno z internetových vysvětlení říká:
„… Hypotalamus řídí a kontroluje mnoho komplexních emocí, pocitů a nálad. Také motivační stavy jako je
hlad, chuť, příjem potravy a všechno, co má co dělat s potěšením, uspokojení nevyjímaje, komfortem a
kreativními aktivitami. Neurony v hypotalamu produkují množství hypotalamických neurotransmiterů. Ty
přenášejí informace a instrukce do všech částí těla … Hypotalamus … je úzce spojen s integrací všech
fyziologických stimulací, všech pěti smyslů … které pak překládá, zhustí/destiluje a skládá do jednoho
rozeznatelného ‚balíčku‘ spojujíce tak všechny atributy zkušenosti …“
Hypotalamus je úžasným příkladem toho, jak fyzické, mentální a emocionální (‚všechny atributy
zkušenosti‘) jsou zpracovávány stejným zdrojem – DNA/mozkem. Měl bych definovat, co v téhle knize
myslím pojmem Emoce. Vím, že někteří spisovatelé si představují emoce buď jako naše spojením s
‚Jedniným‘, nebo že Jediný je jejich počátkem. Slyšel jsem, jak říkají, že se s Jednotou propojujeme skrze
emoce radosti a štěstí. Ty já ale nepovažuji za emoce. Tvrdím, že pravá radost a požehnání jsou
přirozenými stavy Jednoty – jak jsem si zažil v Brazílii. Nepotřebují jméno, jako ‚emoce‘, k tomu abychom je
popsali. Oni jenom jsou. Jednota je požehnání a radost … láska.
Strana 6 z 27 (c) David Icke, OSUD.cz
Obrázek 47: Hypotalamus v mozku je klíčovým regulátorem našeho emociálního stavu. Řídí a kontroluje
pocity a nálady, jako hlad, chuť, příjem potravy. Taky vše, co má co společného s potěšením a kreativními
aktivitami. Hypotalamus je životně důležitý pro rovnováhu těla a mysli. Jak uvidíte později, je napadán
chemikáliemi v jídle a pití produkovanými masovým trhem.
Tyhle stavy zažíváme, když se otevřeme Jednotě za hranicemi programu. Jsou přirozeností Jediného.
Tohle nejsou emoce. Jsou to stavy Jednoty. Emoce, dle mé definice, jsou naprogramované reakce, které
nás odpojují od vědomí Jediného. My pak v téhle matrixové pasti nevíme, co skutečná radost, požehnání a
štěstí opravdu jsou. Dokud se nespojíme s Jediným. Posuzujeme náš stav ‚štěstí‘ dle úrovně našeho
neštěstí. „Ó, dnes se cítím méně nešťastný, takže musím být šťastný.“ Takový druh štěstí je emoce, ale ne
ta z Jednoty, která nepotřebuje žádné nálepky/popisky – nedá se vyjádřit slovy. Předpokládám, že to, co
chápeme jako emoce (včetně iluzorního ‚štěstí‘) je softwarový program navržen k tomu, aby nás zotročil.
Tímhle tématem se budu zaobírat později.
Emoce jsou fenoménem DNA hologramu. Když si budete třít dlaně o tělo a zatlačíte prsty, obvykle najdete
oblasti, které vám způsobují nepohodlí. I když není ‚racionální‘ důvod, proč by měly. Alternativní léčitelé,
kteří se zaobírají ‚prací s tělem‘ (body-work) nebo kineziologií lokalizují tyhle oblasti velmi zručně a ó můj
bože, ty dovedou bolet. Tyhle body nepohodlí jsou nezpracované emoce uložené v těle - často jako toxiny.
Když jsou masírovány, uvolněné emoce se často projeví formou hněvu, slz a podobně. Tyhle uložené
emoce jsou ve skutečnosti uchovávány v hologramu. Jsou podobné harddisku v počítači, na kterém jsou
uložena data. Je to jako když počítačový operátor ukládá na disk něco, čím se právě teď nechce zaobírat.
Tihle léčitelé v důsledku mačkají tlačítko Delete.
Lidé jsou zvyklí říkat ‚Jsem jenom člověk‘ a mluví o ‚lidské povaze‘. Jakoby právě to bylo tím, čím jsou. Ale
není. Jsou vědomím Nekonečna Možností. To, čemu říkáme ‚člověk‘, je DNA mysl, emoce a holografické
‚tělo‘. To, co nás dělá ‚lidmi‘ je interaktivní softwarový program Matrixu v DNA. To nám působí zmatek
v tom, kým jsme. To z nás taky dělá muže a ženy, černé a bílé, mladé a staré. Jsou to programy a tohle
nedorozumění je podstatou iluze. Nejsme těla, mysli, či emoce. Jsme Nekonečné Vědomí.
Článek v novinách The Scotsman v roku 2004 představil výzkum Davida Hamiltona, vědce, který změnil
svůj pohled na život po procházení ohněm. Bolo zřejmé, že když můžete kráčet po ohni, bez toho, abyste
se spálili, je od toho už jenom krůček k poznání povahy reality. Článek vysvětloval, jak se Hamilton
přesvědčil, že naše mentální a emocionální stavy neovlivňují jenom naše zdraví, ale ve skutečnosti mění i
naši DNA. Ano, mohou. A důvodem je, že spadají do DNA. Když změníte jednu část počítače, ovlivní to
celý počítač. Neboť jste změnili data procházející celým systémem. Takže je to změna našich mentálních a
emocionálních stavů, která ovlivňuje DNA rovnováhu a tím i naše ‚fyzické‘ zdraví. Takhle funguje i placebo
efekt. Lidé se uzdraví poté, co berou pilulky cukru, o kterých věří, že jsou silnými léky. Jejich víra
v ‚tabletku‘ přepíše DNA (a/nebo řekne RNA, aby četla program, který odpovídá tomuhle přesvědčení) a
manifestuje ‚lék‘, o kterém si mysleli, že je uzdraví. David Hamilton řekl, že našel zhruba 500 vědeckých

Pokračování na: PDF na:
http://www.davidickeinfo.cz/assets/documents/ukazka_icke_jen_nekone...Úzce související video: Tajemství Světového Řádu "NWO" 1-Vševidoucí oko,HD (cz tit) - ZDE.

* Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.

Pokud lidé začnou používat to co je uvedeno v následujícím videu, jako že většina nejspíše začne, tak každý uživatel bude touto technologií nevědomky očipován, ani by mu musel být vytetován kód 666! Tím bude moci být na dálku nejen sledován, ale i řízen, manipulován a ovládán jako cvičená opička !!! Současné, běžně užívané technologie jsou jiý nyní zneužívány k šmírování všeho a všech (víz níže uvedený článek), takže by nebylo divu, že uživatelé této nové technologie by si ani neuvědomili, že už nejednají podle své VLASTNÍ svobodné vůle, ale že to jak se mají chovat, jednat i myslet je jim na dálku podsouváno pomocí této nové - "ďábelské" technologie! Krátké video vyobrazující o co se jedná je sice v angličtině, ovšem chytrému napoví a hloupému, když mu není rady, tak mu není ani pomoci. (počátek vyobrazení začíná časem na videu 1:03) The Cicret bracelet,like a tablet but on your skin - ZDE. Mnohem více v článku: Je tento vynález zaváděním kódu 666, je třeba být na pozoru? - ZDE.


.

Zobrazení: 8193

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* 12 vrstev DNA Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Kvantová DNA nefunguje lineárně. Více v článku s názvem: "Počátek aktivace DNA - Kryon", je uveden ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/prave-dochazi-k-premen...
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Podrobnosti naleznete ZDE. 

* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.

... Éteričtí Archóni předávají data z éterického hlavního počítače do fyzické Černé Skříňky, která je v držení jedné z hlavních Italských šlechtických rodin temné pokrevní linie a je propojena s fyzickým hlavním počítačem Kabaly („The Beast“) a odtuda napojena na hlavní počítače uvnitř NSA. I přesto, že síly Světla zvládly vložit počítačový virus do Černé Skříňky, virus nebyl tak úspěšný, jak jsme doufali.

Éteričtí Archóni jsou velmi alergičtí na pár věcí. Nejvíce na energii Lásky, především Lásky mezi mužem a ženou. Když vidí šťastný pár, chtějí mezi nimi Lásku zničit, protože tato Láska dává sílu nefyzickým silám Světla k odstranění éterických Archónů a jejich přisluhovačů.

Zadruhé jsou alergičtí na zdravou sexuální energii. Potlačují tuto energii v lidské populaci, a když nejsou úspěšní v jejím potlačení, tak ji zperverzní. Sexuální energie je životní síla sama a když uspějí v jejím potlačení, získají na povrchu planety populaci ovcí, která může být jednoduše ovládána.

Za třetí jsou alergičtí na energie pozitivních mimozemských civilizací a energie Vzestoupených Mistrů. Tyto energie se pokoušejí potlačit, překroutit a zmanipulovat, kdykoliv je to jen možné.

Éterická Archónská síť je na této planetě přítomna posledních 26 000 let a byla značně zesílena během Kongo Archónské invaze v roce 1996, kdy byla posílena mnohými reptiliánskými entitami z naší Galaxie a také z galaxie Andromeda. V závěru roku 1995, se Archóni vyděsili, že Galaktická Konfederace provedene skutečný kontakt s populací na povrchu této planety a síť posílili, aby tomu zabránili. Většina těchto posil byla již vyčištěna v Galaktickém Centrálním Slunci a existují zvláštní plány vytvořené silami Světla, plány o kterých ještě nesmím mluvit, pro ty zbývající reptiliány.

Toto všechno zde nepopisuju proto, abych vás vyděsil, ale proto, abych vnesl vědomí do situace, která právě teď mnoho lidí ovlivňuj, abychom tuto situaci mohli změnit.

Technologie Vortexu Bohyně, ve spojení s naším vědomím, éterickou Archónskou siť rozpustí. Technologii Vortexu Bohyně věnuji samostatný příspěvek na blogu, kde to vysvětlím do detailu. (Vířivá bohyně aneb jak zharmonizovat tento svět - matrix Uvedeno ZDE.)

Obdržel jsem instrukce, abych vytvořil tak říkajíc Étherické Osvobození. Bude to skupina na Facebooku, kde budou členové hlásit Archónský vliv a energetické útoky na ně, a ostatní členové té skupiny jim budou posílat léčení a podporu. Toto bude způsob, jak udržíme o této situaci přehled. Proto tímto žádám tu pravou osobu, aby se ozvala a vytvořila moderovanou skupinu Etheric Liberation na Facebooku a poté mu/jí dám další instrukce.

Mimo to také žádám lidi s pokročilou odborností v léčení post-traumatického stresu, rekonvalescence duše, energetické ochrany a exorcismu (odstraňování negativních entit), aby mě kontaktovali na e-mailu cobraresistance@gmail.com, s detaily o jejich oblasti a úrovni odbornosti. Vytváříme základní jádro skupiny, abychom se konečně začali zabývat touto situací.

Plejáďané mě požádali nezveřejňovat plán Vzestoupení, dokud nebude éterická Archónská situace náležitě řešena. Omlouvám se za tuto nepříjemnost.

Každopádně, Vítězství Světla!

Celý článek s názvem: Éterická Archonská síť nebo že by parchonská od slova parchant? :-) Uvedeno ZDE.

Zachovejte ale klid, neboť: Pád Chimery (vítězství Světla je již blízko) Uvedeno ZDE.

Další příspěvky od Cobry (již přeložené do češtiny) najdete ZDE.

* Pokud umíte Anglicky, pak vám vřele doporučuji shlédnout celé video s názvem: The Awakening - Max Igan - Full Length Documentary (2011) - Here.
* The Language of the Divine Matrix Part 1/2 - Here.
* The Language of the Divine Matrix Part 2/2 - Here.
* David Icke Awesome NEW Interview DNA, Royals and Iluminati History - Here.

* The Matrix is Real [2014] (time - 35:31) - Here. (If you can read English, then look mostly on that what is from 15:18 - 18:44)


* Mind Science Kept Hidden Documentary.WE ARE VIBRATIONAL BEINGS.Law of attraction/vibes - HERE.
* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form video HERE.
* If you are serious about finding out how is created all matter, look at all of these videos (this knowledge will set you free) - Here.

* The Matrix - Our Reality In Question (time - 1:14:41) - Here.

.

* Petr Chobot - Svět je ve Vás !! Uvedeno ZDE.
* Co mi jen vime !? - What the bleep Do We (K)now!? CZ  Uvedeno ZDE.
* Úzce související video: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* Příčinou zvrhlostí, zvráceností a násilí které se ve světě dějí je, že nám vládnou psychopati, sexuální úchyláci a satanisti. Je nejvyšší čas se tomu začít bránit, jinak z lidí vytvoří úchyly! Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* How to control the Matrix - Here.
* The Matrix is Real [2014] - Here.
* Mind Science Kept Hidden Documentary.WE ARE VIBRATIONAL BEINGS.Law of attraction/vibes - HERE.
* Universal Consciousness and the Metaphysical Aspects of Reality (Full Documentary) - Here.
* If you are serious about finding out how is created all matter, look at all of these videos (this knowledge will set you free) - Here.

* Holographic Disclosure 14(The Awakening) https://www.youtube.com/watch?v=8Cll_yZcaZw

* How to control the Matrix https://www.youtube.com/watch?v=VyCiL8ql7bs

* What happens when we ascend? And what if not? The study of the rise to the fifth dimension.CZ sutitles https://www.youtube.com/watch?v=QzNdHZoT-1I

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-je-to-pata-dimenze-...

* Co nás čeká v páté dimenzi..... http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/co-n-s-ek-v-p-t-dimenzi

* Jak nás ovlivňuje naše mysl - Petr Velechovský (SG5, 14. 12. 2012) Uvedeno ZDE.
* Úzce související vynikající video v češtině, s názvem elektromagnetické vlny srdce, které je o okamžitém spontánním vyléčení. Uvedeno ZDE.
* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Princip vytváření veškeré tzv. hmoty je vysvětlen v článku s názvem: Živé Představy Uvedeno ZDE.
* Pochopením principu tvoření tzv. hmoty,prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.
* Princip vytváření veškeré tzv. hmoty je vysvětlen v článku s názvem: Živé Představy Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA: Lidská DNA a její vliv na náš svět Uvedeno ZDE.
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.

* David Icke odhaľuje Matrix (SK titulky) Uvedeno ZDE.
* Matrix - systém (Czech) Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!!!! Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě !!!!!!!!

Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě, dorazit by mohly až statisíce lidídnes 12:30Na nedělní poledne je ve Varšavě svolána demonstrace polské liberálníopoziční strany Občanská platforma (PO). Lidé mají protestovat proti posilování státní…Zobrazit další
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby