* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Výborné články, texty a videa jež si zaslouží přeložit. Přeložil by to prosím někdo z vás? Předem vám za to velice děkujeme.

Výborné články, texty a videa, jež si zaslouží přeložit. Přeložil by to prosím někdo z vás? Předem vám za to velice děkujeme.

* ** ** ** ** *
                                    Pravda může být nahá ale lež musí být vždy oděna...!!!

Níže prosím vkládejte jako nový příspěvek (do rámečku "▼ Odpovědět") články texty a videa, které se domníváte, že jsou vynikající a zaslouží si přeložit, aby si to mohli přečíst i ostatní. Ten z vás, kdo se rozhodne, že to pro nás přeloží, ať prosím pod článek či video, které bude překládat napíše vzkaz, že tohle přeloží, z důvodu aby to nebylo zbytečně přeloženo několikrát. Překlad pak prosím zavěste jako odpověď (kliknutím na "odpovědět") pod text či video které jste přeložili. Kvůli přehlednosti sem prosím vkládejte jako nové příspěvky pouze to, co si přejete aby bylo přeloženo. Komentáře sem prosím pokud možno žádné nepište a pokud něco přeci jen napíšete, tak pouze k věci a pouze pod přeložený text, se kterým to souvisí. Příslušný rámeček se pod textem (na který odpovídáte) objeví až po kliknutí na "odpovědět".

* The Secret Hidden from Mankind Documentary Part 1-6 ere.- Here. (Science Kept Hidden)
* This Was Kept Secret By Great Peoples (Attention: Very Powerful) Here.
* “It’s a TABOO, it is Absolutely Forbidden” Here.
* The "Sun Moon" Meditation ~ Dattatreya Siva Baba Here.
* Nikola Tesla: "GOD LIVES HERE" (The full explanation) Here.
Mnohem více článků a videí  je uvedeno níže v komentářích.

Pokud jsou některá videa již nefunkční, pokuste se je dle názvu najít znovu a to nejen ve vyhledávači na YouTube, ale třeba na odysee nebo na Rumble.


.

Zobrazení: 10860

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Vynikající dvouhodinové video s názvem: "Gregg Braden - The 7 Essene Mirrors" je ZDE. (Pokud jsou některá videa již nefunkční, pokuste se je dle názvu najít znovu a to nejen ve vyhledávači na YouTube, ale třeba na odysee nebo na Rumble.)

* This Exercise Will Make Any Disease Disappear Forever | Master Chunyi Lin Qigong Technique Here.
* THE MICROCOSMIC ORBIT - ULTIMATE VERSION! (Powerful Qigong Healing Meditation) Here.

* You Can Stop Aging Just Try This for 1 Week | Aging Will Almost Stop! | Sadhguru Here.

Inner Worlds, Outer Worlds - Part 1 - Akasha
https://www.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg

Inner Worlds, Outer Worlds - Part 2 - The Spiral
http://www.youtube.com/watch?v=ZIMoxXO0XvM

Inner Worlds, Outer Worlds - Part 3 - The Serpent and the Lotus
http://www.youtube.com/watch?v=yNEruEsb5T4

Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking
http://www.youtube.com/watch?v=qmL4CeTENtw

Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného sveta CK titulky (Process Probuzení Kundalini)
http://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y&feature=related


(Stačí přeložit jen jako zvlášť přiložené texty.)

Spiritual Reality Power Of Meditation Uvedeno ZDE.

Mind Science Kept Hidden Documentary.WE ARE VIBRATIONAL BEINGS.Law of attraction/vibes http://www.youtube.com/watch?v=VjpCKZ7cEoY

Krásné poselství pro nás všechny

Drazí přátelé! O toto jsem se s vámi musela podělit – je to poselství, které dnes ráno přijala moje sestra. Jak jsem vám říkala již dříve, nedávno dospěla k závěru, že nastal čas pro „znovuotevření jejích kanálů“ a slíbila jsem jí, že budu sdílet její zprávy, kdykoliv k tomu budu vedena. Myslím, že všichni v tomto poselství ucítíte nádhernou energii - sama jsem jej musela číst opakovaně několikrát, tolik úrovní informací je v něm obsaženo.

Má sestra chtěla, abych vám pověděla, že i když není ta energie sama o sobě „viditelná“ v tomto vesmíru, cítí propojení s každým, kdo sdílí své Světlo a energii, a posílá mu veškerou svou lásku. Zde je poselství, které přijala:

Sekvenace DNA (= Souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází v sekvencích DNA, které jsou součástí dědičné informace v jádru. Pozn. př., zdroj Wikipedie) odhaluje prastaré dekódování. Člověk od základu není nic jiného než hvězdný prach. Když se toto znovu navrátí, upgraduje to lidskou DNA v to, co byla kdysi. Víte, že váš původ od počátku není pouze z této galaxie. Pro tento pozemský experiment, Gaiu, hvězdnou loď, kde by se lidský druh mohl vyvíjet a vyřešit léta starý rébus, byla zapotřebí odlehlosti vašich narušení a zmatků. Co se stalo se svobodnou vůlí? Znovu-návrat vaší dědičné DNA vyloží klíč k nekonečným cyklům obav a soužení. Základním stavebním kamenem všeho je mezigalaktická flotila vznášející se nad obzorem. My, posádka, vidíme vaši velikost tak, jak vy ji nevidíte. DNA předků proudí vašimi lidskými žilami a začíná nanovo startovat motory.

Modrá planeta nemá žádné výčitky svědomí, nechová žádnou nevraživost. Rozevře pro vás svou náruč, odpouštějíc všechny pochybnosti a napravujíc všechny křivdy. Jako matka odpouštějící svému chybně konajícímu synovi. Rozkvete dosud neznámou hojností a vše, nad, pod i v ní, bude znovuzrozeno. Práce, kterou děláte pro lidstvo, také ovlivňuje každou živou bytost na vaší krásné Modré planetě. Ta pociťuje změny s tím, jak jaro přichází na severní obzor. Můžete cítit protahování a zívání půdy, jakoby zemské molekuly reagovaly na prodloužené hodiny slunce. Magnetické pole se také protahuje a zívá a setřásá ze sebe zimní bledost, jako když hvězdy slabounce poblikávají na jitřních oblohách. Nové jaro je událost odehrávající se naskrz vesmírem, kde daleké hvězdy svítí stále méně slaběji, než jste byli zvyklí vídat. Velikost této události je stejně dalekosáhlá, jako jsou hranice i jádro Všeho-co-jest. Pamatujte si, že ani jedna bytost na Modré planetě není nedotčena. Dokonce i kameny a nejhlubší příkopy moře jsou toho součástí. Tvorové oceánů se chvějí očekáváním, jak by vám pověděly jejich písně, vlnící se napříč magnetickými oceány, kdybyste je jen mohli slyšet. Když přiložíte ucho k zemi, možná dokážete ucítit ty záchvěvy, to pozvolné vlnění se ze strany na stranu, jakoby si Země vykasala suknice a připravovala se ke sklepání zimní pobledlosti ze švů svých svrchních šatů. Chvění, kolébání i divoká jízda jsou někdy pomalé, někdy v úplné bezstarostnosti. Ale vše je tak, jak to má být.

Nadcházející jaro musí být ještě plně odpruženo, tím i bezútěšné pocity ztráty, děsu, nudy, lhostejnosti a letargického podráždění. Ale strach, ne tak jako prodlužující se dny, má také závažnost na této dlouho očekávané události. Uvolnění energií vámi všemi otřese do hloubi duše. Ptáci se třepetají, jakoby cítili, co přichází. Stejně tak stromy. Tohle jaro nebude tiché, ale plné generálních zkoušek před novým úsvitem. Mezi vámi všemi je pocit hrůzy, ztráty účelu. Ale společně jste již uvedli do pohybu řetězec událostí, kácející domeček z karet a naplňující palivo motoru hluboké oduševnělosti.

Přestrojení mistra je nemít žádné přestrojení. Čímž obelstí ty, kteří se marně snaží zastavit tuto novou hru. Tehdy se mohou kódy znovu zobrazit, je-li uvolněno jejich nové přesvědčení. Manifest rukopisů z minulosti. Alfabetické dešifrování nastane uvnitř vašeho mozku, harmonické pochody podvědomě přerušují vaše spánkové vzorce, aby zvýšily výkon vašeho lidského DNA. Na buněčné úrovni se tím zvýší vaše dlouhověkost, je proto důležité hluboké dýchání, aby se zhroutili staré struktury. Snažte se nedržet zpátky vyřešení starých vzorů, neboť tím zabráníte rozvinutí dlouhých vláken genetické inter kódované DNA. Hluboce spící vzory obnovují kódy a dekódují nové frekvence, které jsou stahovány do vaší mozkové tekutiny, čímž rozšiřuje proces dál a rychleji. Pro nešikovné fyzické tělo to zabere svůj čas, než se přizpůsobí, ale vyjde mokré a mrkající jako novorozenec z dělohy. S prvním nádechem se uvolní všechno staré a restartuje se proces vnitřního odloučení ode všeho, co bylo a obnoví vše, co je. Proto jste se znovu narodili do této nové myšlenky nebeského života na planetě Zemi. Navždy být spojeni se svými Vyššími Já a nižšími frekvencemi, dosud viditelnými pouze těmi, žijícími nyní v hlubokých oceánech.

Jak nahoře, tak dole. Žádné další začleňovaní pouze kvůli svému vlastnímu prospěchu, ale taktéž pro zbytek Univerza. Toto říkáme. Nezapomeňte své kořeny, tak jako my nezapomínáme na vaši dokonalost. Součinnosti se rozšiřují exponenciálně, jak píšeme tato poselství, nejen na tvém počítači, ale v samém původu druhů. To, co je právě zveřejňováno, jsou davová rozlišování věčného života, jako řetězce událostí, které jsou následně propojeny s řetězci písmenek na webových stránkách. Proto lidská rasa v podstatě dosáhla své schopnosti ke skoku z 3D do nesmrtelných hlubin různorodých sfér nebeských hvězdných bran a ponořit se do vrstev a vrstev reality. Jak bylo předpovězeno, je to jako tahání vlny lidem z očí. Jakmile mnozí poprvé spatří, kým skutečně jsou, vyděsí je to „k pos­*ání“ – s prominutím za tu frázi. „The shit“ bude skutečně velký průšvih. Velmi nadužíváme lidovou mluvu, byla používána a dobře známa i vám, mrk, mrk. Ano, lidské tělo vylučuje nejen strávené potraviny, ale i strávené staré vzory přesvědčení. Nedůvěra je složitou součástí tohoto přechodu z člověka (hu-man) na člověka nového, nebeské bytosti na planetě Zemi si jsou vědomi svého dědictví a jsou zdvořilí ke svému hostiteli.

Nejvíce, jak můžete doufat v tento ten, je pomoci zrození sebe sama. Po uvolnění budete moci zúrodnit jarní pole a velice brzy budou viditelné první výhonky na povrchu. Již vyrážejí silné kořeny, připravují se na prolomení obdělávané půdy. A velice brzy budou pouhým okem viditelné jemné lístky, které se nijak nechlubí silou kořenů sestupujících dolů a ukotvujících tuto novou skutečnost do jádra Matky Země. Ona sama věnuje velkou pozornost tomu, aby nenarušovala tento proces, kořeny samy musí najít svůj vlastní způsob, jak si zajistit nádherný růst. Něžně je obklopuje láskou a vděčností, jako matka držící svou dlaň na svém lehce vypouklém bříšku, zatímco dosud neviditelné dítě neustále roste uvnitř. Brzy bude moci pocítit pohyby nového života, déle nebude moci udržet tajné pravdy před zvědavýma očima. Hrdá Matka děkuje vám všem za to, že zastáváte svou roli v tomto jarním zázraku. Všichni soudci jsou v tomto zajedno; navždy budete požehnáni naší vděčností za to, že jste zastávali ty nejtěžší pozice ze všech. Jako vůl zapřažený za pluh, okopávající farmář, splnili jste úlohu utrpení a malého zisku, ale s nadějí a vírou, že vše bude. A také že bude.

By: Aisha North

Super, cítim, že je to tak, chválabohu.

Já také cítím,že tato slova jsou skutečně pravdivá a že se to stane.Mablani.

Video v angličtině s názvem: "The "Sun Moon" Meditation ~ Dattatreya Siva Baba" je ZDE. (Stačí přeložit jen jako zvlášť přiložené texty.)

* The Amazing Sacred Secretion - Christ Within / "Face to Face at Peniel (Pineal)" Here.

* Robert De Niro exposed - Here.

Mind Science Kept Hidden Documentary.WE ARE VIBRATIONAL BEINGS.Law of attraction/vibes. Uvedeno ZDE. (Stačí přeložit jen jako zvlášť přiložené texty.)

Níže uvedený text je překlad článku s názvem. "Mother Gaia's Earth Day Message Ashtar On The Road Teleconference April 23, 2013" http://www.ashtarontheroad.com/gaia-earth-day-message.html

Zpráva ke dni Země od Matky Gaia

Prostřednictvím Aštara

23. dubna 2013

 

(Matka Gaia byla uvedena Aštarem, následoval „Květ, jenž roztříštil kámen“ zpívaný Johnem Denverem)

 

Matka Gaia:

Zdravím vás, moje milované děti! Jsem tak potěšena, že jsem tu s vámi a každému jednomu z vás dávám svou Lásku, nekonečnou a nesmírnou, a mým slibem k vám je, že (ano, společně) tento Ráj vstupuje stále více a více do vaší paměti! Udržovala jsem vizi tohoto celé věky, jsem zde od samotného počátku, kdy byla planeta Země poprvé stvořena. Přivítala jsem ty z vás, kteří jste přišli z hvězd, kteří se ku mne připojili v žití a prožívání toho, čemu říkáte třetí rozměr. A tohle vykonat bylo pro vás tím nejdůležitějším, neboť vy jste učitelé, a vůdci, celému vesmíru!!!

Je na vás, Milované Děti, abyste skutečně ukazovali cestu do Zlatého Věku, a já jsem zde s vámi, abych splnila svou úlohu. Jsem zde, abych vám asistovala každým možným způsobem. Jsem zde, abych pro vás pěstovala potraviny. Jsem zde, abych vás zásobila takměř nekonečnou řadou zvířat, rostlin a ano, dokonce i krystalů. Hlásím se skrze ně, jak víte. A tak to je, že krystaly jako takové, spolu s Dévy rostlin a zvířat, a také Víly a všichni ti, které nazýváte Elementály Země, jsou zde, aby vám pomohli v otevření vašeho připojení do Jednoty!

Pociťte uvnitř mne Rytmy Života a uznejte, že jsou stejné jako ty Rytmy, které cítíte uvnitř sebe. Osvoboďte sami sebe ode všeho, co na vás bylo uvaleno, dokonce i když pomáháte mě osvobodit se z toho, co bylo uvaleno na mne v tom, čemu říkáte trojrozměrný životní styl. Neboť Pravda o tom je taková: já jsem volná! JÁ JSEM volná! Já pouze nepřežívám – já rozkvétám!!!

Ale jste to vy, moji Milovaní, kteří byli požádáni razit cestu, aby se vědomí celého lidstva mohlo přidat. A já vím, že vy všichni jste zavázáni svému procesu Vzestupu, stejně jako já. Avšak jsou zde stále i ti, kteří nevědí, kteří neznají jaké to je létat, kteří nerozumí Radosti, nebo kráse zahrady či pouště, anebo jakéhokoliv místa na této planetě. Necítí to ve svých Srdcích, takže doopravdy nevědí, jak drahocenné to je!!!

Já se nezlobím. Mám pouze Lásku pro všechny, všechny členy všech mých Království. Neznám hněv, nikdy jsem jej neměla. Je to pouze Láska, a někdy i čistky, které jsem zahájila a byly učiněny nebo interpretovány jako hněv, ale skutečně jsou to prostě jednoduché očisty, které se musí stát pro přežití planety Země. Samozřejmě existují destrukce, které budou i nadále probíhat. Tohle je něco, v čemž lidé, kteří je způsobují, předvádějí svůj nedostatek poznání, nedostatek porozumění, nedostatek oněch pocitů Spojení.

A tak jsem zde, předně abych vám ze srdce poděkovala, ze Srdce svého Bytí, a ujistila vás, že tvoříte rozdíl dokonce i teď! Právě v tomhle okamžiku vytváříte takový rozdíl, jen tím, že jste zde, moji Milovaní!!! A pokud vás zvu svými dětmi, je to jednoduše proto, že jsem zde byla vždy pro všechny a každého z vás. Dokonce i když jste byli pryč na nějaké jiné planetě, vždy jsem byla zde, abych vás přivítala zpátky!

A tak to je, že jste zde i vy pro mě a společně toho tak máme spousty na práci, ale pamatujte si, že máme mnoho Pomocníků a že každý z vás, jen tím, že vyjadřujete svou Lásku a závazek našemu spojení, vytváříte neuvěřitelný rozdíl pro doslova celý Svět!!! Stále vás slyším, mé Děti, a cítím, co vy cítíte, a především ze všeho: Já jsem Jedním s Vámi, v Lásce, ve Službě a v Radosti na světě!

A tak vám děkuji, moje Milovaná Rodino, moje Děti. Pokračujme společně, nalezněme ještě mnohem více způsobů, jimiž můžeme sloužit, v nichž můžeme být nápomocní, jimiž přineseme veliké uzdravení všem. A když máte sem tam chvilku, řekněte „Ahoj“ a já vám odpovím. Přivítám vás, jak jen Matka může uvítat své Dítě, které miluje nade všechna slova!

Děkuji za vaši účast v této úžasné době společného Splynutí! Vyjděme spolu, pomáhejme jeden druhému, podporujme jeden druhého a nejvíce ze všeho: stále milujme jeden druhého!!! A tak to je! Namaste!

 

http://www.ashtarontheroad.com/gaia-earth-day-message.html

Přepis Arnold Neal Troeh.

Přijato Susan Leland 23. dubna 2013.

© Ashtar On The Road Publications 2004-2013. Všechna práva vyhrazena; protože je to však dar pro nás všechny, může být volně šířen za podmínky, že budou brány na vědomí všechny akreditace a žádná část nebude změněna nebo vymazána.

Aštar:

26. dubna 2013

 

Zdravím, Milovaná Rodino! Je velkou Radostí a vskutku i Ctí, přinášet vám milující poselství od Matky Gaia (zpráva z 23. Dubna 2013). Je tak nestárnoucí jako ona a my vás zveme, abyste pocítili nekonečnou Lásku, jíž celé prostupuje!!!

Jste si vědomi mnohých změn, které mají být provedeny způsobem, který ji léčí, a my vás chválíme za všechny vaše snahy v tomto směru! Abyste neměli myšlenky, že tyto změny ještě neprobíhají, nebo mají být teprve schváleny, buďte si jistí, že sledujeme všechny aktivity interakce s Matkou Gaia a máme kompletní seznam všech změn, které končí a které brzy ustanou, spolu s odpovídajícími náhradami z Vyšších Rozměrů tam, kde to bude nutné.

Například: svět se již neobrací na to, co je známo jako petrodolar, ačkoliv některé z tmavých klobouků přetrvávají v tom, že věříte v opak. Pravda je taková, že drancování fosilních paliv Matky Gaia na planetě Zemi navždy končí! Přesto toto neznamená, že zůstanete bez energie na topení, vaření, přepravu, atd. Je to zkrátka tak, že čistá energie bude jediným používaným druhem a bude zdarma pro všechny!!! Tato energie už je zde, a začíná být známá stále více a více lidem každým okamžikem!

A také, jak vám stále opakujeme, zasahujeme do těch nejnásilnějších akcí, aby se zabránilo masivní destrukci a zničení planety. Tahle časová osa byla nahrazena a nebude cesty zpět!!!

Povzbuzujeme každého z vás, aby si vytvořil své vlastní vize Ráje, panenské a zářivé krásy Matky Gaia, plně přístupné a k dispozici vám všem pro potěšení. Neboť je Pravda, že ona již je v tomto stavu bytí, jako byla vždy v jejích Vyšších dimenzionálních Já!!!

Přijměte její pozvání ke spojení a splynutí s Ní a opravdu si budete moci vychutnávat všechny její úžasné dary, které jsou vaším Božským Dědictvím, Milovaní! Vítejte v Nesmrtelném Ráji Matky Gaia!!! Salut!

 

http://www.ashtarontheroad.com/from-the-bridge-4-26-2013.html

Přijato Susan Leland 26. dubna 2013.

©Ashtar On The Road Publications 2004-2013. Všechna práva vyhrazena.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Atentát na Roberta Fica vede k obrovskému spiknutí CIA… uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 16 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Atentát na Roberta Fica vede k obrovskému spiknutí CIA… uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Příběh o vzniku člověka, který nedokázala vymyslet dokonce ani církev, a to je co říci. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!! „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ „Je zázrak, že atentát dokázal Robert Fico prežiť a že nie sme na jeho pohrebe. Premiér je pod Božou ochranou.

VIDEO: „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ vyhlásil novozvolený prezident Pellegrini a spýtal sa občanov Slovenska, či toto je stav, do ktorého sme sa ako národ chceli dostať. Na spoločnom brífingu s odchádzajúcou hlavou štátu…Zobrazit další
úterý
Griffin Welcome je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Prahu osvobodila v roce 1945 Evropská unie… Přepisování dějin... !!!!!!!!! uživatele Ina Obr
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby