* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Tj. před tím, než uhlík 666 skončí!

Odpověď na to, proč je třeba být v 5. D (nebo alespoň ve 4.D) nejpozději těsně před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma, která se při protnutí galaktického nulového bodu - času (ve kterém dostaneme přímý zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu) ze slunce uvolní naleznete na krátkém videu s názvem: "2012: The Polar Shift Explained", které je uvedeno níže. Je tam vysvětleno co je to tmavá trhlina, nebo-li tzv. Hunabku a co se při jejím protnutí ve 3. D světě z tohoto důvodu může odehrávat. Související článek s názvem: "MŮJ SEN O ARMAGEDONU (velice důležitý text - zdroj matrix 2001)" je uveden ZDE.

zarovnání slunce a Země s galaktickým rovníkem, v jehož středu - srdci je gigantická černá/bílá díra

Buďte ale v klidu, neboť rychlost světla je nesčíslněkrát rychlejší než rychlost utržené světelné plazmy (jelikož plazma je ve hmotném projevu existence a proto rychlosti světla v žádném případě dosáhnout nemůže), takže jí před jejím ničivým účinkem frnknem těsně před nosem. :-) K tomu, abyste jí frnkli před nosem současně se vzestupující planetou, je zapotřebí jen mít tuto planetu rádi (aby vás vzala s sebou jako spoluzavazadlo), :-) přát si přejít už do světů jednoty a harmonie a být vcelku dobrotivým člověkem, který si přeje dobro nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní zúčastněné. Toto je v 5. a vyšších dimenzích velice snadné, neboť tam žádní zlouni nejsou a ani být nemohou, takže není na koho se zlobit. :-) Ta třetí podmínka je z toho důvodu, aby se do 5. a vyšších D, čili do světů harmonie - lásky nemohli dostat žádní bezohlední moci chtiví zlouni a hrát si na nadřazené i tam. Takže pokud tyto podmínky splňujete, tak buďte v klidu a užívejte si 3. D života plnými doušky, ale jen tak, abyste tím neškodili ostatním.


Pokud se této transformace obáváte, tak si přečtěte článek s názvem: "Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-)", který je uveden ZDE, ve kterém je vysvětleno, že není třeba se ničeho obávat, ale že se na to máte naopak těšit. Pokud vám to ale nedá a budete se chtít :-) přeci jen bát, tak si uvědomte, že tomuto 3. D světu  vládnou z pozascény bezcitné, bezohledné moci chtivé bytosti, které by zde rády nastolily totalitní vládu s neomezenou mocí nad všemi, takže je lepší být chvíli :-) mrtvej (co je tím myšleno je vysvětleno ve výše uvedeném článku) a následně inkarnovat či se mentálně promítnou do nějakého jiného, mnohem lepšího světa, něž zůstat zde ve 3. D a sloužit těmto zloduchům, "oděným" do lidské podoby.

Proč vám to všechno sděluji? Protože když se o tom dozvídáte už teď, a ne až na poslední chvíli, tak máte možnost se do doby, než k tomu dojde do sytosti vybát, :-) a pak, až k tomu dojde, tak už jen jednat s chladnou hlavu a nepanikařit. Takže vám přeji sladké obavy. :-) Máte na to ještě nějaký ten LINEÁRNÍ čas, :-) který však v nulovém bodě - času na chvíli zcela zkolabuje a bude pak pokračovat dál už jen pro ty, kteří svým osobním vědomím v nulovém bodě - čase ukotveni nezůstanou.

Související text: Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní. Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

Názorné vysvětlení, proč po zásahu světlem pramenícím z centrálního slunce, dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší, světelné úrovně vědomí a existencí je uvedeno ZDE.

Co tvoří zdání pevné hmoty, prostoru a plynoucího času v něm je vysvětleno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

Odpověď na to proč je třeba být v 5. D nejpozději těsně před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma naleznete na videu s názvem: "2012: The Polar Shift Explained", které je uvedené ZDE.(Postup jak pro toto video zaktivovat funkci překladače titulků do CZ nebo SK je uveden dole.)

The Coming Catastrophe - Brent Miller - Coast to Coast AM Classic Uvedeno v článku s názvem: "Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít", který je uveden ZDE. (Postup jak nastavit titulky na tomto videu je uvedeno ZDE.)

Další úce související video s názvem: "George Kavassilas / Naša cesta & Veľkolepý podvod časť 2 ", je uvedeno ZDE.
(Sice nesouzním s úplně se vším, co zde tento pán říká, ale s podstatou toho, co říká, souzním VELICE.) (Postup jak nastavit titulky na tomto videu je uveden dole.)

Úzce související článek s názvem: "Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury u lidí i veškeré hmoty, čili transmutaci všech hmotných projevů existencí" je uveden ZDE.


Další úzce související videa naleznete ZDE.

Konec světa, toho v projevu třetí dimenze, již dávno začal. Více je uvedeno na česky namluveném videu s názvem: "Čas konce již dávno probíhá", který je uveden ZDE.

Důkazy, že Nibiru, nebo-li naše párová sluneční soustava, se k nám kvapem blíží, aneb proč je nutné být v 5.D dříve, než k nám dorazí. Uvedeno ZDE.

PS: Abych nezapomněl, Nibiru se nebojte, neboť to je pravé párové dvojče naší sluneční soustavy, se kterým splyneme, čímž se nejenže vše navrátí nazpět do jednoty a harmonie, ale tím v tomto světě současně zaniknou i veškeré dualitní, čili disharmonické projevy existencí. Vždyť vám říkám, že není čeho se obávat, ale že byste se měli naopak radovat. Takže už se radujete? :-)


              naše párová sluneční soustava                                                   naše párová planeta

Takže až uvidíte na obrloze dvě slunce, tak nepanikařte, ale naopak se radujte, neboť to se vrací naše - vaše pravé párové dvojče, se kterým vytvoříme - vytvoříte opět jeden celistvý - harmonický celek.

Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.


Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno ZDE.


Postup jak zaktivovat funkci překladače titulků mající v nastavení: ° Angličtina (přepsáno)
Klikněte dole na liště pod videem na = (nebo na CC) otevře se vám okénko, ve kterém když se objeví ° Angličtina (přepsáno), tak do toho bílého kroužku
klikněte, čímž se v něm objeví černá tečka. Tím se vám zaktivuje funkce titulků, ale v angličtině a okénko se zavře. Klikněte tedy znovu na = otevře se vám znovu to samé okénko, ve kterém nyní klikněte na přeložit titulky. Objeví se vám jiné okénko, ve kterém klikněte na trojúhelníček, který je na straně. Otevře se vám další okénko, ve kterém lze navolit řeč, do které chcete titulky přeložit. Nastavení však NELZE udělat myší, ale musí se nastavit šipkami na klávesnici počítače. Takže na klávesnici klikejte na šipku, která směřuje dolu tak dlouho, dokud se vám tmavé označení (které je přes zvolený jazyk) nepřesune na překlad do vámi požadované řeči. Pak klikněte na OK a usmějte se, neboť se vám podaří zvítězit nad technikou. :-)
Mně osobně nějakou dobu trvalo, než jsem přišel na to, že požadovanou řeč lze navolit pouze pomocí šipek, které jsou na klávesnici. Myslel jsem si, že to nastavit nelze a tak jsem to na nějakou dobu vzdal. 
PS: pokud je překladač jiný než s tím ° Angličtina (přepsáno), tím je myšleno ten kroužek, který je před slovy: Angličtina přepsáno, tak si klikněte na tento
link, a tam naleznete postup, jakým způsobem nastavit ten druhý překladač.
Pokud se vám dole na liště pod videem neobjeví = nebo CC, pak vám v počítači chybí program Abobe flash player, který lze stáhnout
zde: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/otherversions/
Pokud nebudou funkční ani potom, pak to nejspíše znamená, že technika nad vámi právě zvítězila. :-( Jen tak se ale nedejte. :-)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Féwa 29. 8. 2012 - Fotosynchronizácia dimenzií


     Dve dimenzie, dve časopriestorove sa oddeľujúce reality. Pozitívna a negatívne  orientovaná s prevahou elektricity. Krištalizáciou mriežkových spojov, ktoré majú synchrónne variabilné schopnosti, ktorými  väzbou na kremík pretransformovávajú pôvodnú uhlíkovú schému . To znamená, že sa viaže pôvodný nestabilný prvok na jednotne stabilnú organickú súčasť vyššej dimenzie do ktorej ľudská populácia vstupuje. Cez energeticky silnú magnetickú zónu.

     Všetky metabolické procesy prebiehajúce vo Vašich hmotných telách sa postsynchrónne menia presakujúcou subatomárnou mriežkou, ktorej centrálnym  "stavebným"  prvkom sú kremíkové vlákna, ktoré spinálnou väzbou na pôvodnú uhlíkovú mriežku pretransformovávajú nízku frekvenciu hmotna do jemnohmotnejšej vrstvy času a jeho plateaua vedomia.

     Zem, obývaná ľudskou populáciou, ktorá je jej organickou súčasťou - ako i fauna a flóra - vstupuje natočením celej solárnej sústavy zošikmenou rovinou do pásma, ktoré ešte neumožňuje fyzicky vidieť jeho krištalickú štruktúru, ale už sa opticky rýsuje jej transparentnejšia podoba. To znamená, že vesmír upozorňuje každým detailom nového - refrakciou sa lámajúceho svetla na paralelne sa meniacu optiku. To znamená - meniace sa videnie farebnosti, neustále sa jemne vlniacou dimenziou. Dobre si všímajte priezračnejšiu oblohu, mraky, hviezdy ktorých pohľadom akoby nedokážete zastabilizovať. A samozrejme - sú na inom mieste, ako ste ich mali doteraz možnosť sledovať.

     Sú to mikroskopické častice, nové aktivované chemické prvky,....ktorých vibrácia je iná /rýchlejšia/. Spôsobuje to vlnenie, alebo jemne kmitavý pohyb. Nejedná sa o trvalý jav. Žiarenie, ktoré zaplavuje zem prúdi v neustálych vlnách /ako na mori/, ale už mohutných, hustých energií. Každá ďalšia vlna zintenzívňuje vizuálny efekt. Smerujúc k záverečnému toku /pulzu/, ktorý Vás pretransformovaním uhlíkovej bázy fyzických tiel napojí globálne na nový krištalický a plne funkčný zámer - byť absolútnou jednotou multidimenzionality.

     Človek existujúci po tisícročia so svojou genetickou výbavou v hmotnom tele si prirodzene nedokáže predstaviť tento gigantický prerod všetkého doposiaľ fixne hmotne trvalého a s tým čo nadobudol v hmotnej sfére sa tvrdohlavo odmieta rozlúčiť. Z ľudského hľadiska pochopiteľné. Ale zabúda, že jeho primárnou podstatou je vedenie duše. Je to práve matéria, existencia v hmotnej realite, ktorá ho po celý dlhý čas oddeľovala od jeho skutočného zámeru. Zatiaľ čo sa v hmote  "hral" a staval okolo seba svoje vlastné múry. A postupne zabúdal, že jeho existencia stojí na iných, oveľa pevnejších  /i keď fyzickým zrakom neviditeľných/ základoch. A to spirituálnych, energetických, ktoré nasmerovávajú i vedú proces evolúcie. Človek sa jednoducho stal bytosťou omámenou hmotou. Príliš hlboko sa do nej ponoril a odpútal od genetickej informácie, že je to len skúška hmotnou prezentáciou.

     Škrupiny fyzična už praskajú, aby sa z tvrdého orieška vylúpol nový človek. Žiarením zaplavujúcim Zem. Je to vlniaca sa krivka hmotnej sféry, pričom spirituálna /magnetická/ láme lúčmi žiarenia pôvodné frekvenčné lúče a súčasne detoxikuje od nánosov negatívna.

     Je absolútne nepodstatné, kde sa ktorý organizmus nachádza. Či nad Zemou v podobe letiaceho vtáka,  v údolí v tvare  bežiaceho  zvieraťa,  krtka  pod zemou zhromažďujúceho  svoje zásoby. Človeka, ktorý si v podzemí, alebo na zemskom povrchu stavia svoje vlastné barikády - už vopred rozhodnutý, že okrem svojich blízkych dnu nikoho nepustí. Je detinské, domnievať sa, že vstúpite do podzemného úkrytu a keď bude po všetkom jednoducho vyjdete von a ďalej budete rovnakým spôsobom žiť. Nie, milovaní. Pred prichádzajúcou záverečnou najsvetelnejšou vlnou sa nemáte šancu skryť. Objíme Vás na ktoromkoľvek mieste. Jedinou - ak chcete použiť slovo - barikádou je láska a Vaše vysokovedomé srdce ako i všetky jeho pozitívne indície. A nie negativita a človeka neustále pohlcujúci jeho vlastný strach. Pretože práve strach, či zadúšajúca obava je tou bariérou pred prichádzajúcim svetlom, ktorá Vám nedovolí uvolniť sa a splynúť s jeho frekvenciou.

     Takže, hlavu hore a žiaden strach. Ponorte sa do ľudskej empatie. Do všetkého, čo vo Vás evokuje pocity šťastia. Či už sa jedná o Vaše koníčky.... športové aktivity, čítanie, písanie básní, príbehov.....ale aj detsky pôsobiace hry. Vôbec si nevšímajte, či sa Vám niekto smeje, alebo krúti hlavou. Buďte ako dieťa. Hravé, veselé, šantivé, plné nápadov. Odosobnite sa od hmotnej ťarchy. To neznamená, že prestanete pracovať, akýmkoľvek spôsobom tvoriť. Starať sa o seba, o svoju rodinu a len pasívne čakať na chvíľu prerodu. To určite nie. Ide o tú detskú ľahkosť bytia, ktorú potrebujete začleniť do života. Tú nonšalantnosť existencie človeka v jeho dočasnej sfére hrubohmotna. Práve sa zobúdza a Vy jej potrebujete pomôcť. Aby ste sa s väčšou ľahkosťou napojili na globálne novú existenciu.

     Započúvajte sa do hlasu svojho srdca a Vaše tváre prestanú byť zamračené. Pichľavý pohľad zjemnie a čohokoľvek sa dotknete sa Vám podarí. Nie ste už v čase tvrdého zápasu s hrubohmotnou realitou. I keď to tak nevyzerá. Iba to meniace sa novum  nechcete vidieť.

     Oddeľujete sa od 3D reality. Množia sa chvíle, kedy sa Vám zdá, že vaše okolie je ako film, ktorý Vám niekto premieta. Jedná sa o výseky časov. Kedy ste vy tým článkom do Vás i vami sa premietajúcej novej spirituálnej sféry. Zatiaľ čo hmotné okolie v ktorom sa ešte nachádzate je súčasťou pôvodnej reality. Sledujte ľudí okolo seba. Koľko z nich sa usmieva ? Každý je zahľadený do svojho vnútra s pohľadom zapichnutým do zeme. A čo najrýchlejšie sa snaží dostať na svoje súkromné územie a rýchlo za sebou zabuchnúť dvere a do druhého dňa v tejto izolovanej separácii zotrvať. 

     Je potrebné vyjsť von, do prírody. Jedine tam nájdete tak potrebnú rovnovážnu energiu. Nie mediálny  "koncert" nízkych, strachom preplnených indícií negativity. V tej vašej elektricitou preplnenej  "skrinke".  Ale magnetickej farebnosti a zvukovosti fauny a flóry. Tu sa nachádzajú  príbehy so šťastným koncom detských rozprávok, ktoré práve teraz potrebujete k dorovnaniu emócií v zmysle pozitívna.

     Váš svet stokrát zabudol veriť, dôverovať energiám vesmíru. Že ich kontaktom je láska. Neustále v konkrétnych hladinách previbrovával späť do nízkej frekvencie. 100x sa človek pokúšal nájsť správny smer cesty k stratenej spiritualite. A doteraz sa mu to nepodarilo. Vy ste 101. pokusom ľudskej výnimočnej bytosti, ktorá definitívne našla cestu späť k pôvodnej organickej ríši vševedomia. 

     Nikto Vám matematickou definíciou nedokáže vypočítať čas spirituálna. Pretože tento čas, jeho časopriestorové splynutie s vyššou frekvenciou Zeme je vo Vás. Z Vás expanduje a presakuje do univerzálna. Meniac tým mriežku matérie.Všetky výpočty sú  "o"  a  "vo"  svete hmotnej reality. Ten jeden riadok vylúštenej krížovky má v sebe 5 písmen  -  L Á S K A.

     Odosobnite sa, prosím, od všetkých matematických hmotných dát, percentuálnych hladín,....a absolútne zamerajte svoju pozornosť na srdcom odovzdávané posolstvá Mayov. Tie sú reálne. 

     Svet zaniká iným spôsobom ako sa domnievate. I keď - samozrejme - bude prebiehať v 3D realite aj potrebné čistenie. Vlna láskyplného žiarenia otvára hlávku krištálového kvetu. Zatiaľ čo schne, opadáva a stráca farebnosť zelené hmotné lístie - rodí sa nová zem. Pretransformováva sa svojou vnútorne svetelnou energiou. Žiarivej krištalickej fúzie. 

     Všetko hmotne odobraté z fyzických tiel / u človeka, fauny, flóry/ zostáva naďalej energeticky na svojom mieste. To sú i známe fantómove bolesti/. A spolu s fyzickým telom sa krištalicky pretransformováva na nové časové miesto. To znamená, že ľudské telo bude opäť kompletné. Týka sa to celej organickej ríše. Predstavte si na papieri nakreslený svet 3D reality. Ľudí s akútnymi chorobami, s  "deficitom" jednotlivých orgánov,  častí tela. A druhý záber inej reality namaľovaný na priesvitnej fólii. Tak, že nikomu nič nikde nechýba a je absolútne zdravý /z 3D pohľadu/. Potom fóliu položte na papier. V tejto situácii sa teraz Zem ako i celý organický svet nachádza. 

     Vy to ešte nevidíte. Organický svet, všetky vzostupujúce  "bunky" začínajú žiariť ako krištál. Ste v závere evolúcie. V čase vlneniaceho sa mora energií. Láskou, milovaní. Pričom jediným kapitánom svojej  "lodi" ste Vy.

 

                                                                                                             S láskou Féwa


Související články:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní". Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

.

Zobrazení: 10141

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Další články úzce související s právě probíhající transformací jsou uvedeny zde:

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku je ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Článek je uveden ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.

Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.


Lineární čas kvapem běží, do protnutí galaktického nulového bodu - času zbývá už jen:

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Lidičky, asi vás zklamu, ale jde o lži. Země prochází galaktickým rovníkem dvakrát ročně, galaktickou rovinou tento rok neprošla a neprojde.

Tady se o tom píše: http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/bude-zeme-prochazet-v-roce-2...

Nelžete prosím zbytečně, snižuje to vibrace všem lidem na Zemi :-(

Mír a Lásku v Srdci, Váš Honza ♥

Skutečně věříš tomu, co se nám mocipáni světa snaží všemožnými způsoby nalhávat? Proč tedy v Norsku vybudovali obrovskou podzemní základnu sloužící jako databázová banka, ve které jsou uložena semena veškerá fauny a flóry? Že by to udělali jen tak z pouhého rozmaru? :-) Nebo, že by nová Noemova archa?

Doomsday Vault Protects World's Seeds on "60 Minutes" Uvedeno ZDE.

 maju tam aj spermie pavuka? :-)

Hezké, ale vy tu pletete úplně něco jiného :-) To že někdo staví bunkr na semínka nijak nevyvrací to co jsem psal o galaktickém rovníku a galaktické rovině.

Podle mě to dělají pro případ války a ne proto, že Země protne galaktický rovník, když to Země dělá dvakrát do roka každý rok....

Když existuje sluneční rok, jehož rovník protínáme 2 x do roka (opakuji, protínáme sluneční, nikoliv galaktický rovník), tak je naprosto jasné, že musí existovat i galaktický rok, který ovšem netrvá pouze 365 dní, ale trvá necelých 26.000 let. No a ten je právě za dveřmi a to již tak blízko, že nejenže klepe, ale přímo už buší na dveře. :-)

To, že galaktický rovník již velice brzy protneme, tomu mimo jiného nasvědčují i stále větší výkyvy v počasí a všemožné množící se přírodní katastrofy. Je to způsobeno tím, že čím více se blížíme k protnutí galaktického rovníku, tím více na nás působí magnetické vlny pramenící z galaktického středu.

Vnucovat tuto skutečnost ale nehodlám ani tobě, ani nikomu jiného. Klidně si mysli dál, cokoliv si jen myslet chceš. Jen tě upozorňuji na to, že galaktický cyklus nepočká :-) na to, až se usmyslíš změnit svůj názor. :-)

PS: článek s názvem: "Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) jsou konečně odhalena". Uuvedeno ZDE.

Mocipánům nevěřím, věřím své intuici ♥

Pohyb planet kolem slunce je spirálovitý a to z toho důvodu, že se celá sluneční soustava (včetně slunce v jejím středu), pohybuje kolem rovníku tvořeném galaktickým středem. Celá naše sluneční soustava je však necelých 13.000 let nad rovníkem (přičemž pravé párové dvojče naší sluneční soustavy je pod ním) a pak, při protnutí galaktického rovníku (čili po necelých 13.000 lety), dochází buď k přepólování, to znamená, že ta sluneční soustava která byla nad galaktickým rovníkem se dostává pod něj a ta co byla pod ním se dostává nad něj) nebo dochází k opětovnému sjednocení těchto dvou párových dvojčat. Tím se tyto dva opačné polaritní projevy navrací nazpět do jednoty, čímž  jejich dualitní projev existencí mizí a zcela zaniká.

Přesně k tomu tentokrát dojde, neboť tentokrát končí nejen galaktický, ale i hypergalaktický vývojový cyklus (čili celé galaktické soustavy), trvající zhruba 260 milionů let. Tím dojde nejen k sjednocení pravých párových slunečních soustav, ale i k sjednocení pravých párových galaktických soustav. Více podrobností o párových galaxiích je v článku uvedeném ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Více podrobností o světelném projevu existencí je uveden v článku s názvem: Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
PS: Takže báj báj temnoto a vítej světelný projeve existencí, který začíná od 5. D výše.

Video s názvem: PRAVDA Země neobíhá kolem slunce (animace) / TRUTH! The Earth does not revolve around the Sun - The exposure of hiding - April 2012

spirálový pohyb planet kolem slunce    sluneční soustava nad a pod galaktickým rovníkem

.

Více o párový hvězdách je uvedeno na videu s názvem: "Binary Orbit of Planet X Nibiru", které je uvedené ZDE. (Na videu lze nastavit překlad do CZ nebo SK. Podrobný postup jak je uveden ZDE.)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby