MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být?

Víte, že i planeta je živý organismus, který prochází vývojem zrovna tak jako ostatní bytosti?


Pro mnohé z vás asi není žádným tajemstvím, že v lidském těle se každých 7 let obnovují staré buňky za buňky nové. To znamená nejen to, že se ze starých, odumírajících buněk rodí buňky nové (jež od těch starých přebírají původní program), ale i to, že každých 7 let máme v podstatě zcela nové tělo, které se může do nekonečna regenerovat a obnovovat, pokud z něj odstraníme či přeprogramujeme starý program v němž je uloženo, že musí stárnout, mít nemoci a umírat. Nevěříte tomu? Pak je třeba i tento váš starý program přeprogramovat, jelikož naše možnosti, schopnosti a dovednosti jsou tak omezené či naopak tak dokonalé a progresivní dle toho čemu v hloubi své duše skutečně věříme. Funguje to podobně jako u počítače, který taktéž dokáže jen to, co mu jeho program umožňuje umět udělat a dokázat. Úzce související článek: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


Nyní právě končí planetární vývojový cyklus a začíná u planety cyklus nový, ale protože se jedná o nebeské těleso které je podstatně větších rozměrů, proto transformace neprobíhá během několika dnů či týdnů, ale trvá několik let. Nemyslete si ale, že tedy máte pořád ještě spousty času, neboť transformace začala nabírat na obrátkách již od roku 2002 a po roce 2012 nabírá na rychlosti stále více a více. Proto pokud chcete opustit starý svět, ve kterém si negativní bytosti budou nadále vyřizovat své staré účty, tak již není čas na lelkování a je třeba se začít slaďovat se zvyšujícími se frekvencemi Nové Země, které se od té staré stále více odděluje. Nejlépe toho docílíte tím, že přestanete sledovat negativní záležitosti, to znamená i to, že se již nenecháte manipulovat sdělovacími prostředky, zbavíte se strachů, budete se snažit udržovat se v duševním klidu a pohodě a začnete jíst pokud možno jen rostlinnou stravu, neboť ta do sebe vstřebává nejen světlo našeho slunce, ale poslední dobou i stále více kosmické regenerující, ozdravující omlazující energie slunce centrálního. Úzce související článek: Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.


Pro přechod do nové Země je třeba se emočně odpoutat od všeho co nás udržuje v cyklu příčin a následku, čili v cyklu dalších a dalších reinkarnací. Takže pokud si přejete se dostat do nové Země v harmonickém projevu existence, tak je třeba nejen odpustit všemu a všem, ale i přestat emočně reagovat na veškeré negativní podněty, čili přestat vytvářet následky negativních příčin. Uvědomte si, že tzv. Karma je vytvářena a udržována v existenci pomocí emocí, které vytváří gravitační silová pole, která k sobě naprosto VŽDY přitahovaly, přitahují a přitahovat budou frekvenčně stejnorodé věci, bytosti a události. Z toho jasně vyplývá, že jakmile si přestanete brát věci osobně a stanete se pouhými pozorovateli všeho negativního, čili bez toho abyste na to nějak emočně reagovali. tak tím začne docházet k tomu, že ve vás začnou zanikat gravitační silové pole, která k vám přitahovala to co vás nějak či něčím emočně vyburcovalo k nějaké negativní reakci a to třeba jen k pouhému rozčilení. Více o čištění a vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v textu o elektromagnetismu. Uvedeno ZDE.


Dualitní světy, čili světy až do nejvyšší čtvrté dimenze jsou o akci a reakci a z toho důvodu v těchto světech existuje tzv. Karma, čili zákon příčiny a následku. Světy od páté dimenze výše již nejsou světy akce a reakce, ale jsou to světy aktivního kreativního tvoření, ve kterých si každý vědomě tvoří takový svůj osobní paralelní svět, který odpovídá jeho/jejímu osobnímu přání, představám a přesvědčení. Takže pokud nechcete zůstat trčet ve starém, dualitním, negativním světě, ve kterém se snaží jeden druhého ovládat a nehodláte pokračovat ve vyřizování si svých starých účtů, pak je třeba nenechat se již emočně svazovat s ničím negativním a to ať se děje co se děje. Poukazovat na zlo můžete, hlavně z důvodu aby se tzv. probudili i ostatní a nenechali se již ohlupovat a se sebou manipulovat, ala pokud si přejete dostat se do vyšší dimenze společně s novou planetou, tak se ve vlastním zájmu emočně už nespřahujte s ničím co je negativní. Úzce související článek: Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.


Dokonce i soucit vás svazuje s tím s čím soucítíte, neboť soucit vytváří svazující emoční pouto. Emapatie, čili porozumění vás již ale s ničím nijak nesvazuje, takže ta je nejen v pořádku, ale i potřebná a prospěšná. Výše uvedené zní možná sobecky, ale toto je jediný způsobe jak se nejen odpoutat od negativity, ale i se jednou pro vždy zbavit tzv. Karmy, která vás stále "nutí" znovu a znovu a znovu inkarnovat opět do nějakého negativního, tzn. disharmonického světa. Takže pokud chcete vystoupit z kola reinkarnací a udržet krok se stále se zvyšujícími frekvencemi nové Země a přejít do páté či ještě vyšší dimenze společně s ní, tak je třeba se stát pouhými emočně nezaujatým pozorovateli všeho co je negativní, disharmonické. Tímto způsobem zpřetrháte gravitační pouta stahující vás do dualitních negativních světů, čímž tyto
negativní světy, čili světy příčin a následků navždy opustíte a dostanete se do tzv. Rájů, ve kterých je pro všechny zúčastněné radost pobývat či žít. Úzce související článek: Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


V takovýchto světech nejenže neexistuje negativita ani Karma, ale lze v nich dělat všemožné zdánlivé nemožnosti. Když si uvědomíte, že hmotná realita je stvořená z jednotlivých, mentálními představami předstvořených obrázků, Které existují v jednom nekonečném nyní, čili v tady a teď (neboť v mentálních světech čas neexistuje) a že jejich výběr vytváří prostor a probíhající děj a že jejichž sled vytváří události, čili zdání běhu času, tak vám dojde i to, že si z těchto mentálními pochody předstvořených obrázků můžete nejen vybrat a zhmotnit pouze to co se vám líbí, ale i to, že z již proběhnutého sledu událostí můžete vyjmout např. to, že se vám kupř. stal úraz. Tím dojde k tomu, že ve vašem těle zmizí následky toho úrazu, neboť vystřižením z minulého teď to co si nepřejte mít a prožívat se současně mění i současné teď, ve kterém se již nemůže zobrazit to co se změnou vašeho dřívějšího jednání vlastně nikdy nestalo. Úzce související články: * Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Jakmile si uvědomíte, že veškeré hmotné projevy existencí jsou ve své podstatě zkrystalizované holografické mentální představy, tak vám pak již nebude vůbec divné jak je možné, že se lze např. teleportovat, bilokovat, (čili být na dvou či více místech současně), cestování v čase, okamžitě spontánně se uzdravit, odstranit následky úrazů, začít mládnout a krásnět mnohé jiné zdánlivé nemožnosti či zázraky. V takovýchto světech samozřejmě již neexistují nejen peníze (neboť v takovýchto světech se vše potřebné k životu a zábavě "vyrábí" pomocí zhmotňování mentálních představ), ale ani tam nejsou žádné nemoci, jelikož co si ve své představě stvoříte a uznáte to za svou osobní pravdu, to se stává nejen vaší vnitřní, mentální představou, ale i vaší vně projevenou realitou. Úzce související články a videa: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. * Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE. * Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.


* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.


* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.


Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Světy elektro-magnetické podstaty, což jsou světy do nejvyšší čtvrté dimenze jsou světy nejen polaritní, ale i dualitní. To znamená, že to jsou světy protikladů jako je např. dobro versus zlo. Světy od páté dimenze výše jsou světy založené na magnetismu, ve kterých je
polarita taktéž, ovšem už jen ve smyslu Severního a Jižního magnetického pólu. Tyto světy jsou již pouze polaritní, bez protikladní duality která v nich již neexistuje. Proto v nich již neexistuje ani dobro ani zlo, neboť to jsou světy kreativních výtvorů, které lze dle přání kdykoliv jakkoliv přetvořit, či z původního vytvořit něco zcela nového. Úzce související článek: * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (nebo-li z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Džoserova pyramida - důmyslné zařízení pro lidskou transformaci Uvedeno ZDE. Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Aktualizace a toto předešlé video je bohužel už jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno ZDE.)

* Videa o dělení na 2 planety: * DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI Uvedeno ZDE. * 20. Hologram a jeho význam – YouTube Uvedeno ZDE. Ostatní videa této série obsahující 32 videí naleznete v článku s názvem: THOVT projekt lidstvo (kniha i videa) Uvedeno ZDE.

* Třeba k dělení na 2 planety ani nedojde, neboť když dojde k transformaci, tak vzestoupí planeta celá. Více ve videu: Okno Příležitosti 2014 - 2015 / Window Of Opportunity (Czech) Uvedeno ZDE, pod obrázkem. Související video v angličtině: * IS:IS PORTAL ACTIVATION PART 2 Uvedeno ZDE. Související článek v angličtině: * Time For Truth/Pleiadians and the Reptilians/Pleiadian Agenda/and more - Here.

Jestliže k dělení nedojde a vzestoupí celá planeta, pak se ze staré, bezduché, rozpadající se planety vyloupne planeta nová (podobně jako když had svlékne a zanechá po sobě svou starou kůži) a bylo by to zřejmě tak nějak jak je uvedeno v článku: Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.


19.01.2015 - Právě jsem objevil videa úzce související s výše uvedeným článkem.
* 20. Hologram a jeho význam Uvedeno ZDE.
* 13. Změna magnetické struktury a její vliv na živé tvory Uvedeno ZDE.
* 17. Co se nyní odehrává na planetě Terra  je ZDE.
* Další videa této série naleznete v článku: THOVT projekt lidstvo (kniha i videa) Uvedeno ZDE.

PS: Inspirace pro napsání výše uvedeného článku vznikla z videa s názvem: * DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI Uvedeno ZDE. Úzce související článek: * Žijeme v Najdôležitejšej Dobe v Dejinách Vesmíru (1/2 a 2/2) Uvedeno ZDE. Úzce související video s názvem: * Dolores Cannon uvádí Stěhování do Nové Země / Dolores Cannon Presents Moving into the New Earth Uvedeno v angličtině Here. Další úzce související články: * Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE. * Po vzostupe – bezduché 3D. podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

* Oddělování jemnohmotného světa, tzn. světa bez karmy (který je světem tvořivých vědomí, která si tvoří své vlastní světy a jejich reality), od hrubohmotného světa (což jsou světy příčin a následků, čili tzv. karmy), vysvětluje Amezdas ve svém videu s názvem: Půlení buňky a ebola aktuálně k 11. 10. 2014 Uvedeno ZDE.

Jak se znám, a znám se celkem dobře, :-) tak do tohoto článku v průběhu několika dní ještě něco doplním.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Úzce související text od Féwy.

Prajem Vám všetkým krásne, slnečné ráno. Také ako je u nás v Martine . Kým budem zdieľať dnešné infokódy.....konečne veľmi pekné, z predchádzajúcich planetárnych inormácií som už mala unavené oči ......mám pre Vás odkaz od rady Plejádskej únie svetla.

Snažíme sa Vám pomáhať, aby bolo pre Vás ľahšie pochopiteľné všetko, čo zatiaľ mnohí nevidíte. Sme tu, sme pri Vás. Vo fyzických telách i ako jemnohmotné substancie svetla, čo nám dáva možnosť pohybovať sa Vami nepredstaviteľným spôsobom.
Vidíme do vašich sŕdc, Koľko lásky v sebe máte. Vieme, akým náročným procesom prechádzate. Vieme, čo Vás kde bolí. Vieme, aké smútky si so sebou nesiete. Pomáhame Vám ich liečiť a hojiť tým rany minulosti. V duši, tele i v myslení. Máme schopnosti, ktoré považujete za zázračné. A pritom stále zabúdate, že i Vy ich máte.
Sme tu preto, aby sme Vám pomohli uvedomiť si, že bez lásky, ktorú precítite a prejavíte ich nezviditeľníte. Prejavená láska sú zrkadlá, ktorými sa evolučne posúvate. Tak dôležitá je - tak dôležití ste Vy. Komu sa do jej zrkadla nechce pozerať, nie je to chyba lásky /Vami prejavenej/, nie je to dôvod k nedôvere v seba. To len človek, ktorému sa nepáči má problém s emóciami. V dôsledku prežitého. Keď sa prejavovaním Vami precítenej lásky dotknete jeho srdca - i on začne preciťovať...i on začne cítiť, čo do tej chvíľe necítil. Pomáhate týmto spôsobom rozpúšťať jeho nedôveru v lásku, ktorá nuie je hraná, ale skutočná. V silu, akú len láska má. Precítenie je najdôležitejším momentom transformácie človeka. Úsmev je prostriedok, ktorý Vám pomáha znovu nájsť cestu k sebe. K človeku, k ľudským bytostiam na planéte. Úsmev, dotyk, objatie a pohľad do očí Vám vzájomne pomáhaj otvoriť srdcia. V duchovnom srdci, ktoré máte i keď mnohí mu nevenujete pozornosť je všetko holograficky zaznamenané. Vo svojom duchovnom srdci nájdete každú odpoveď. A je len na Vás, ktorú "stránku" knihy nalistujete.
S čím máte najväčší problém je - vizualizácia. Skúste si predstaviť situáciu, kedy sa chcete naučiť lyžovať. Tiež k tomu potrebujete inštruktora /sprievodcu/, ktorý Vám pomôže, vysvetlí, ukáže. Aby ste to sami v praxi /v živote/ zvládli. Uvedomte si, že svetlo, ktoré na planétu priteká /informácie/ sa snaží Vám pomáhať. Sme rovnako nedočkaví, ako mnohí z Vás. Pomáhame Vám, informujeme Vás, chránime. Rovnako Zem. Spolu s ďaľšími bytosťami hviezdnych systémov svetla. Ale prejaviť precítenú lásku za Vás nemôžeme.
Ste kolektívne vedomie a je veľmi dôležité, aby ste v čo najväčšom počte rozžiarili plameň Vašich sŕdc. Vysielali lásku. Pridávali ju ako najdôležitejšiu ingredienciu do každej myšlienky. Vyslovenej i nevyslovenej.

s láskou
Ilona - Féwa


.

Zobrazení: 6040

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Adronis - Entering The 4th Density Earth in 2016 - Here.
* Adronis: The Earth's Windows of Opportunity - Here.
* The Arcturians, Planetary Ascension - Here.
* The Arcturians and Gaia, Transmuting The Inner and Outer Elementals - Here.

* The 2016 Zero Zone Portal - Here.

Velice důležité informace o Nové Zemi a vzestupu do 5.D:
* Aktuální informace o Nové Zemi a příchozích energiích, 11.12.2016, od Jenny Schiltzod. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Update on the New Earth & Incoming Energies December 11, 2016 by Jenny Schiltz - Here.


* Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.

* Hypnotized Woman Describes the Upcoming Changes of Our World - Here.

* Bashar Channel 2017 - Mirror Mirror - Here.
* Úzce související video: Bashar - Ilumináti a paralelní verze planety Země [Czech] Uvedeno ZDE. (zapněte si titulky) Podle tohoto videa již dochází k frekvenčnímu dělení paralelních světů a jejich všemožných realit. (čili dochází i k oddělování zrna od plev)
Na obrázku stojí: "Dva světy, jeden se rodí, druhý umírá. Kterému dáš svou energii (pozornost), ten se stane tvou realitou. Nevybrat si je tak jako tak výběr (neboť tvé vnitřní, osobní frekvence vybírají za tebe)."
* Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
Ti, kteří myslí především na své osobní dobro, ti se zařazují do negativné polarizovaných světů, ve který vývoj trvá velice, velice dlouho, z důvodu, že v takovýchto světech je vše něco za něco.
Ti, kteří myslí především na své osobní dobro, ti se zařazují do negativné polarizovaných světů, ve který vývoj trvá velice, velice dlouho, z důvodu, že v takovýchto světech je vše něco za něco.
Ti, kteří myslí na dobro všech zúčastněných, ti se zařazují do pozitivně polarizovaných světů, ve kterých jde vývoj dopředu velice rychle, z důvodu, že v takovýchto světech si všechny bytosti vzájemně sdělují všechny modrosti, zlepšováky a vynálezy a navzájem si všemožně pomáhají. Proto jsou takovéto světy pravými Ráji na Zemi, ve kterých je radost pobývat či žít.
To znamená, že bezohlední sobečtí hamouni se svými vnitřními, osobními frekvencemi automaticky zařazují do negativně polarizovaných světů a jejich realit, kdežto ti, kteří jsou dobrotiví a myslí na blaho všech zúčastněných, se automaticky zařazují do pozitivně polarizovaných světů a jejich realit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Proč již nepotřebujeme peníze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Why We Don’t Need Money Anymore - Here.
* Svět je nyní v dluhu ve výši 217 milionů dolarů a globální elitě se to takhle líbí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The World Is Now $217,000,000,000,000 In Debt And The Global Elite Like It That Way - Here.
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Jsou vyvolávány uměle!)
* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete-li začít prožívat šťastný život, přečtěte či poslechněte si toto:
* Probuzení ve snu, skutečné tajemství manifestace. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Waking Up in the Dream, The Real Secret to Manifestation - Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Záhadný cestovatel v čase z roku 2036 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející informace:* Trump Attacks NWO With Counters Of Its Own Language and Symbols - Here.* Všimli jste si toho, že od té doby, co byl Trump zvolen presidentem USA, se toho ve světě hodně změnilo? -…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Běda bytostem, kterým umělá inteligence vládne. Jestlipak víte proč? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející informace:* Trump Attacks NWO With Counters Of Its Own Language and Symbols - Here.* Všimli jste si toho, že od té doby, co byl Trump zvolen presidentem USA, se toho ve světě hodně změnilo? -…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Záhadný cestovatel v čase z roku 2036 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Trump je údajně cestovatel v čase (používající Teslovu technologii), který prý přišel do tohoto světa zpět z roku 2036, z důvodu, aby ve volbách nevyhrála Hillary Clinton. Ta…"
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Záhadný cestovatel v čase z roku 2036 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud by ve volbách vyhrála podlá, proradná, přetvařující se ještěřice Hillary Clintonová (nastrčená globalisty), tak by již nejspíše začala třetí světová…"
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ukončení Magického sevření (vytvářejícího umělou anorganickou časovou osu) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ending Magic's Hold - Here. * Po vzostupe –…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud je život sen (zhmotněný), proč (je třeba) se probudit a jak to udělat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: If Life is a Dream, Why Wake Up, and How to Do It - Here. * Sen, který žijete,…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tento článek/video potvrzuje, že hmotný svět a jeho reality jsou složeniny jednotlivých, na okamžik zhmotněných obrázků (tvořených mentálními představami) jejichž sled vytváří…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související články a videa:* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Podle fyzikálních zákonů je možné jít proti času. Podrobnosti ve videu: Za hranicí kosmu Quantová mechanika CZ Uvedeno ZDE."
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Všimli jste si toho, že od té doby, co byl Trump zvolen presidentem USA, se toho ve světě hodně změnilo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Velice důležité * Chcete změnit svou realitu? Stačí přepnout kanál (funguje to na stejném principu, jako když změnou pozornosti - frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE.…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Všimli jste si toho, že od té doby, co byl Trump zvolen presidentem USA, se toho ve světě hodně změnilo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mandela Effect aneb věci, které si pamatujeme úplně jinak, než se ve skutečnosti staly Uvedeno ZDE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Podle údajně nejchytřejšího chlapce…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Všimli jste si toho, že od té doby, co byl Trump zvolen presidentem USA, se toho ve světě hodně změnilo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Podle fyzikálních zákonů je možné jít proti času. Podrobnosti ve videu: Za hranicí kosmu Quantová mechanika CZ Uvedeno ZDE."
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zednář Drahoš na prezidenta + TROJKA-to za ty 4 minuty opravdu stojí - pochopíte mnohé...!!! uživatele Ina Obr.
"Všem doporučuji shlédnout celé video s názvem: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE, abyste si uvědomili, že se každý zvás dostane do takového světa (a do…"
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Všimli jste si toho, že od té doby, co byl Trump zvolen presidentem

Dříve, než zavrhnete jako holý nesmysl to, co je o Trumpovi níže uvedeno, bude dobré si nejdříve přečíst článek: * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! Uvedeno…Zobrazit další
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Podle údajně nejchytřejšího chlapce na světě jsme v paralelním vesmíru, neboť náš vesmír byl Cernem prý zničen uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Альцион Плеяды 64: Антарктида,секретные проекты, базы нацистов-пришельцев, Аненербе, Одесса - ЗДЕСЬ."
před 20 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Přechod fyzického těla z uhlíkové formy (nesprávně 666 ) na formu krystalickou

        Přehled některých změn týkajících se žláz a biologické struktury krystalické formy, stejně tak jako emocionálních a společenských změn spojených s procesem přeměny. Účelem tohoto přenosu informací je objasnit, jakým způsobem krystalická…Zobrazit další
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Běda bytostem, kterým umělá inteligence vládne. Jestlipak víte proč? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Most People Don't Even Realize What's Coming - Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby