MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Je nepopiratelné, že posledních několik let, obzvláště posledních pár let je sluneční aktivita stále větší a větší, z důvodu, že vstupujeme do fotonového pásu, což jsou částečky NEPOLRIZOVANÉHO světla, které pramení z centrálního slunce naší galaxie, nebo-li z černé bílé díry, která je v jádru - srdci této naší galaxie. Úzce související článek s názvem: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Prozařování všeho a všech tímto nepolarizovaným světlem způsobuje nejen to, že naše slunce je stále více aktivní, ale i to, že se v něm obnovuje funkce Merkaby, čili tvořivého dvou-plamene. Tím dochází k tomu, že se z našeho slunce postupně stává taktéž slunce nepolarizované, což znamená, že dochází k tomu, že se slunce mění z projevu Jang (mužský princip - projekce) na slunce centrální, čili na slunce mající už Jin & Jang v rovnovážném stavu, tvořící souznění a harmonii mezi energiemi Jin a Jang. Úzce související článek s názvem: Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.


Od vstupu do fotonového pásu se záření našeho slunce a jeho účinky začínají měnit, neboť sluneční svit začíná obsahovat stále více nepolarizovaného světla. To způsobuje transmutaci, čili přeměnu do vyššího projevu existence ve veškeré pozemské hmotě (tedy i v lidských tělech), což znamená, že z naší planety (která byla v projevu Jin ženský princip - gravitace), se postupně stane hvězda - slunce, ve které bude Jin&Jang taktéž v rovnovážném a harmonickém stavu. Úzce související článek s názvem: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


U všeho co je prozařováno nepolarizovaným světlem (které prochází naprosto vším) dochází ke změně struktury, neboť nepolarizované světlo způsobuje, že u veškerých hmotných projevů existencí (tedy i u lidských těl) dochází k postupné transmutaci hmotného projevu existence z báze uhlíku (nižší projev hmoty) na bázi tekutého světla zkrystalizovaného do požadovaných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů a projevů existencí (vyšší projev hmoty). Zároveň přitom dochází i k aktivaci šišinky mozkové. To znamená, že se z veškerých hmotných projevů existencí, tede nejen z planety, ale i z naprosto všeho (tedy i z nerostů) a všech (tedy i z fauny a flóry) stanou miniaturní sluníčka - slunečňané, jejichž souhrnná záře vytváří sluneční svit. Úzce související článek s názvem: Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


Nepolarizované světlo taktéž způsobuje, že  krystalické jádro Země (čili vědomí této planety), začíná zvyšovat své frekvence, které jsou k dnešnímu dni již více jak 2x vyšší než jaké byly ještě koncem minulého století. (V té době byla frekvence Země jen kolem 8 Hz ) Čili naše planeta, se vším co na ní a uvnitřní ní je, je nyní někde mezi 3.D (8Hz) a 5.D. (21Hz), takže nyní jsme jednou nohou stále ještě ve 3.D a však druhou nohou již jsme nakročení do 5.D, tak jak Kryon zde uvedl. To znamená, že částečně již začínáme být ve světelných světech tvořených vědomě osobním tvořivým vědomím, čili živým tvořivým světlem. Úzce související článek s názvem: Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


Nyní jsou tedy oba dva projevy hmoty, čili oba dimenzionálně odlišné světy (jak ten založený na uhlíku, tak ten založený na křemíku stvořeného ze světla) v jednom stejném prostoru a záleží na každém jednotlivci jak rychle si zvýší své osobní frekvence aby se mohl dočasně, či již natrvalo přesunout do 5. či ještě vyšší dimenze. Přesun do páté, čili do vyšší dimenze osobně vidím že bude probíhat tak, že postupně budou vzestupovat ti, kteří jsou probuzeni a jsou svými osobními frekvencemi již naladěni na frekvence 5.D, které jsou o něco vyšší než jsou současné frekvence tohoto světa. Úzce související článek s názvem: Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.


Někteří tvrdí, že vzestup do 5.D proběhne ve 3 etapách. První by měla údajně proběhnout někdy letos na jaře, druhá snad do konce letošního či příštího roku a třetí (ve které zůstanou notoričtí spáči) proběhne až se spinkající panstvo dosytnosti vydadá :-) a bude se ráčit probrat z své hypnotické letargie. Pro spáče to ovšem může znamenat, že se budou nadále ještě držet negativity, takže se po své fyzické smrti (která ve vyšší 5.D již neexistuje) ocitnou v realitě která bude odpovídat jejich smýšlení, chování a jednání, čili výši a kvalitě jejich vnitřních osobních frekvencí. Úzce související články: * Elektromagnetická přitažlivost stejnorodých frekvencí. Uvedeno ZDE; * Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE; * Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. Uvedeno ZDE. * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE. * JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE. * Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE. * Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


Jakmile si bytost uvědomí, že je především vědomí, čili duchovní tvořivá energie, tak nejenže je naprosto zdravá, vitální a stále mladého vzhledu, ale již nemusí ani umírat. Jen když jí to někde přestane bavit, tak se jednoduše odhmotní a buď splyne s kosmickým vše-Vědomím (pokud již nemá žádná přání a vůli něco tvořit), nebo se teleportuje někam jinam a tam ze opět zhmotní a to nejen do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů a projevů existencí, ale třeba i do několika odlišných projevů existencí současně. Úzce související článek s názvem: Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.


Berte hlavně na vědomí, že čím více budete ve vnitřním klidu a pohodě a čím více budete v harmonii se sebou a se všemi a vším ostatním, tím budete mít nejen vyšší osobní frekvence, ale tím budete i do sebe vstřebávat o to více nepolarizovaného, harmonizujícího, negenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla, které začnete vyzařovat nejen do všeho a všech ostatních, ale i do všeho na co jen pomyslíte, co budete dělat a všude tam kde se budete nacházet. Tím pomůžete nejen sobě, ale i planetě a všem ostatním se co nejrychleji zharmonizovat, aby se mohli taktéž přetransformovat do 5.D, čili vyššího projevu existence. Úzce související články: * Jak se naučit poslouchat svůj vnitřní hlas - a stát se šťastným/šťastnou (ve stavu naprostého uvolnění je zcela nemožné myslet negativně) Uvedeno ZDE. * Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. * Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.


TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. V posvátném, nebo-li duchovním srdci, čili v osobním nulovém bodě je enegie Jin a Jang ve vyváženém, harmonickém stavu a proto vše co je stvořeno z tohoto nulového bodu je v projevu jednoty a harmonie. Úzce související články: * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE. * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. Uvedeno ZDE.


Jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, tvořící si svůj osobní hologram, na kterém se zobrazuje to co čemu dotyčný/dotyčná věří. Proto je třeba věřit že dokážete i zdánlivě nemožné, neboť to se stává předlohou osobních představ, ze kterých jsou tvořeny osobní světy a jejich reality čili zdání existence hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Více o tom co je to ve své podstatě tzv. hmota najdete v článku s názvem: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE. a v článku s názvem: Živé Představy Uvedeno ZDE
Uvedomte si už konečně, že: Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.


* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
* K propojování s našimi pravými párovými existencemi právě dochází. Více v článku s názvem: "Silvia Šuvadová a Aisha North aktuální info a channeling 26.1.2014". Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.


Úzce související videa a další články naleznete v článku s názvem. Vynikající, oči otevírající videa, která by měl každý ve vlastním zájmu shlédnout. Uvedeno ZDE.


No co myslíte, to si tvoříte nejen pro sebe, ale i pro ty, kterým se
to co tvoříte líbí a přejí si v takovém světě setrvat. Proto se soustřeďte především na to co je krásné radostné a povznášející, neboť tím začnete tvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné. Úzce související články a video: * Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. * Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď. Uvedeno ZDE. * STRUKTURA REALITY A ZRCADLA Uvedeno ZDE. * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE. * Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 3345

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Proč máme ve svém těle 64 kódů DNA (které budou po dokončení transformace opět plně aktivní) je znázorněno na níže uvedeném obrázku. (4 x 4 = 16 x 4 = 64) * Probuďte svých 64 DNA kódů pomocí frekvencí uvedených na videu s názvem: 528Hz DNA Frequency - UNLOCK Your Codons!!! Uvedeno ZDE.
Je v naší číselné soustavě vložen dokonalý kód? Posuďte sami, zda se jedná o nesmyslnou numerologii, nebo o dokonalou symetrii! Na pochopení o čem je řeč není třeba umět anglicky, neboť od 00:43 (čas na videu) je to o čem je řeč vyobrazeno. The Truth of SACRED GEOMETRY and Ancient Technology 4of4 Uvedeno ZDE.
Elektrický vesmír (1 - 3) - české titulky:  video 1.) ZDE; video 2.) ZDE; video 3.) ZDE.
Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE. * Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE. * Jakým způsobem a na jakém principu je tvořena veškerá hmota naleznete v článku s názvem: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Zpívající OM 432 Hz Uvedeno ZDE. * 432HZ-8HZ - Zvuk Vašeho Já / The sound of YOU! Uvedeno ZDE. * Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form Uvedeno ZDE.
* FRAKTÁLY - HON NA SKRYTOU DIMENZI - CZ titulky (velice poučné video) Uvedeno ZDE. * Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace. Uvedeno ZDE. * Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE.
* Žijeme ve Fraktálním HOLOGRAMU ! / We are living in a Fractal HOLOGRAM ! Uvedeno ZDE. * Fibonacciho fraktály / Fibonacci's Fractals Uvedeno ZDE. * Fibonacci - nejtajemnější čísla světa / Fibonacci - World's most mysterious number Uvedeno ZDE.
JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE. * Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE. * Mnohem více podrobností v článku s názvem: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) a v dodatcích uvedených ZDE.
Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné.
Uvedeno ZDE.

Právě jsem "náhodou" našel a sleduji vynikající video v angličtině s názvem: Jak změnit svou frekvenci a tím změnit svou realitu / How to Change Your Frequency to Change Your Reality. Uvedeno ZDE. Bylo by dobré udělat z tohoto videa výňatek toho podstatného a vložil to sem jako text. Takže pokud někdo z vás umí velice dobře anglicky a bude tak hodný a přeloží to pro ostatní, budeme velice rádi.

Jak vytvořit trhliny v Matrixu (ve kterém jsme vězněni, ovládáni a zotročováni), aby se co nejrychleji kompletně zhroutil a zcela zanikl. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Powerful! Mind Secrets you MUST know! - The Key To Permanent Change (Law of Attraction) Here."
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 20.8.2019

Výrazné posuny celej slnečnej sústavy slnečnou parabolou. ....... všimnite si cca od 21.8. posun Zeme smerom hore. Budeme v podstate prenikať uhlopriečne cez nepredstaviteľné vlnenie /vzhľadom na rozmerovosť/ - čo je samozrejme čisto z fyzického…Zobrazit další
před 20 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"tohle se děje POUZE těm, co mají VĚDOMÍ níže - hodnoty 200...viz.ČÁST I. NÍŽE NEŽ 200. ÚROVNĚ EGAPřehled – Evoluce vědomíKapitola 1. Hanba: zoufalství (úroveň 20 a…"
včera
Uživatel Som slobodná bytosť aktualizoval svůj profil.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zakázané video z TEDu - Válka o vědomí (ayahuasca) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Energy Extraction Matrix: War of the Frequencies Here. (it is good info., but Earth is Holografic projectionnot, not flat, as is said in this video)* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water ✅ (Radio Show)* Vybalancuj Mužskou…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Zakázané snění [Válka o vědomí 2] uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Energy Extraction Matrix: War of the Frequencies Here. (it is good info., but Earth is Holografic projectionnot, not flat, as is said in this video)* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water ✅ (Radio Show)* "UNBLOCK ALL 7…"
pondělí
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"S imigranty je ještě horší problém, než jaký je s mnohými cikány. Imigranti - 10 minút pravdy Mariána Kotletu ZDE.Co MUSÍTE vědět o válce v Sýrii... ZDE.Pět…"
pondělí
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další pokus o výplach Vašeho mozku někým, kdo je téměř s určitostí placen nadnárodní korporátní elitou, která se snaží zničit kulturu jednotlivých…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* "UNBLOCK ALL 7 CHAKRAS" 8 Hour Deep Sleep Meditation: Aura Cleansing & Balancing Chakra ZDE.* Sleep Music, Serotonin Release, Binaural Beats, Beat Insomnia, Stres Relief ZDE.* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water…"
pondělí
Som slobodná bytosť je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Že by takto vypadali zubožení Imigranti? Pravá tvár prisťahovalcov v Nemecku Video s CZ titulky ZDE. Že by zubožení Imigranti vypadali takto? Všechna sranda končí tam, kde začíná…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pošlete to i svým dětem, aby nám za pár roků nevyčítaly, že jsme jim to neřekli Uvedeno ZDE."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.8.2019

Príjemný deň priatelia. Možno si poviete -..... ako pre koho.... - ale pozrime sa na to i z tej druhej, lepšej stránky. Ono je fajn, že sme sa vôbec zobudili :). A ďalšie okamihy sú na nás. Rýchlosť, akou sa zmeny dejú je ľahko pochopiteľná na…Zobrazit další
sobota
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 16.8.2019 uživatele Ina Obr.
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 14.8.2019

Súdržnosť prameňa, ktorý z nás vyviera ...... zo srdca každej bunky.Ono je tomu tak, že na niečo dosah máme /sme schopní…Zobrazit další
14.8.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
13.8.
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 12.8.2019 uživatele Ina Obr.
""Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam." Už ani nevíš, co jsi včera psala. - () Buť chvilku tiše,…"
13.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 11.8.2019

Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam.Rekalibrujúce magnetické posuny týkajúce sa zmien poľa.*****Póly sa prispôsobujú zmene, ktorá sa v súvislosti s posunom stredu…Zobrazit další
11.8.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby