* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

To, co se již velice brzy bude dít, se odehrává každých necelých 13.000 let a to z toho důvodu, že vždy při protnutí galaktického rovníku dostáváme přímý zásah magnetických vln (což je fotonový pás nepolarizovaného světla), které vyzařují z černé díry/bílé díry, která je uprostřed naší galaktické soustavy.

K tomuto protnutí galaktického rovníku dochází vždy jednou za necelých 13.000 let a to z důvodu, že dokončení jednoho galaktického cyklu (čili jednoho galaktického roku) trvá necelých 26.000 let, takže proto během této doby protínáme galaktický rovník 2x.

Z důvodu návaznosti jednotlivých souvislostí si prosím nejdříve přečtěte celý, tento níže uvedený článek a potom shlédněte videa a přečtěte články uvedené na odkazech, ale v tom pořadí, v jakém jsou zde seřazeny.

1) Video s názvem: The Coming Catastrophe - Brent Miller - Coast to Coast AM Classic je uvedeno ZDE. (překlad stačí začít číst až od času na videu (0:00:59) (Postup jak nastavit titulky na tomto videu je uvedeno ZDE.) Na výše uvedeném videu je podrobný vědecký výklad toho, co je ve své podstatě ve zkratce vysvětleno v článku s názvem: "Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury u lidí i veškeré hmoty, čili transmutaci všech hmotných projevů existencí" je uveden ZDE. (Vědci a elita vládnoucí tomuto světu už dávno vědí co se bude dít a proč, ale nemluví se o tom, z důvodu aby lidé nepanikařili. Pro sebe si ovšem nechali postavit celá podzemní města.)

2) Podrobnosti o tom, proč odchází třetí dimenze, jsou uvedeny v článku s názvem: "2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze", který je uveden ZDE. a na videu s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí", které je uvedeno ZDE. Další související text: "Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní". Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

3) Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existence je uvedeno ZDE.

4) Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.


5) DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


6) Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.7) Jelikož u většiny bytostí dochází k zvyšování vnitřních frekvencí, proto dochází k tomu, že se každý zařazuje do takové dimenze (
světa - frekvenčního pásma projevu své osobní existence), se kterou svými osobními frekvencemi souzní. To znamená, že při protnutí galaktického rovníku budou někteří obyvatelné této planety ve frekvenčním pásmu třetí dimenze projevu existence, někteří budou ve frekvenčním pásmu čtvrté dimenze projevu existence (tento projev existence bude trvat ještě zhruba max. 5 let) a někteří budou ve frekvenčním pásmu páté dimenze projevu existence.

Ti, kteří budou ve frekvenčním pásmu 3. D (třetí dimenze), ti půjdou s celou planetou která zůstane v projevu 3. D do kataklysmatických katastrof a postupného zániku (z důvodů uvedených na prvním, shora uvedeném videu), ti kteří budou ve frekvenčním pásmu čtvrté dimenze, ti budou v projevu 4. D, která bude existovat ještě zhruba max. 5 let (z důvodu aby se do 5. D mohli přesunout i ti, kteří na to prozatím nejsou připraveni) a ti, kteří budou ve frekvenčním pásmu 5. D, ti nejpozději při protnutí galaktického rovníku vzestoupí společně se vzestupující planetou, to znamená, že u nich dojde k transmutaci osobního projevu existence z báze uhlíku na bázi světelného projevu existence, který dle osobního přání (či vloženého programu) krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu a projevů existencí. Více podrobností je uvedeno na vynikajícím videu s názvem: "uhlík 6-6-6 končí".

Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.


8) Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
Jako tečku nakonec přidávám jeden bonus :-) navíc, který je na videu s názvem: "19 minut, které ti změní pohled na svět". Uvedeno ZDE.
Další informace související z tímto videem naleznete v článku s názvem: "Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit!", který je uveden ZDE.

Než dolu do diskuze vložíte nějaký svůj komentář, přečtěte si nejdříve
prosím všechny články a poslechněte si všechna videa na výše uvedených odkazech.Albert Einstein nás varoval ohledně posunu pólů. Více na videu s názvem: "Nibiru(must see)" je ZDE.

NIBIRU IS NEAR !! U.S. Army families prepared !!! Uvedeno ZDE.

Nasa Confirmation 2012 Pole shift. Uvedeno ZDE.

Článek s názvem: "Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma?" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?

Podle GK (George Kavassilas) se v rozmezí let 2011-2013 odehrají na Zemi klíčové události. Hlavní roli v nich sehraje planeta Země, protože se bude jednat především o její proces Vzestupu – Ascension do 5D a k aktivaci jejího světelného těla, ke kterému se veliká část lidí připojí.

Začneme odzadu, protože vyústění bývá pro lidi nejzajímavější. Podle GK, Mayský kalendář nekončí 21.12.2012, ale ve skutečnosti 21.3.2013, neboť upozorňuje na to, že tzv. precese rovnodennosti (angl. Precession of Equinox), tedy den, kdy se uzavírá několik různě dlouhých cyklů, je vázán na rovnodennost, nikoliv na slunovrat. Dne 21.3.2013, v den rovnodennosti či precese, dojde podle GK k aktivaci světelného těla planety Země.

Mnohem známější datum 21.12.2012 však také považuje za důležité. K němu GK říká, že v tento den již fyzicky na 3D Zemi (Gaie) nikdo nebude a že tímto dnem skutečně započnou na planetě Zemi obrovské geologické procesy směřující k nalezení jejího-svého středu. Tj. skutečně prý dojde k fyzickému přepólování Země (pozn. dnes je osa Země nakloněna tuším o 23,5 stupně ze svého středu) a v podstatě nic živého na úrovni 3D nemá šanci změny přežít. Matka Země tak tedy v rozmezí 21.12.2012-21.3.2013 nalezne svůj střed a pak se doslova promění ve hvězdu – světelnou bytost. Pro nás šokující informace, pro vesmír prý běžná záležitost. Kdo si o tom chce něco přečíst v angličtině, doporučuji GK vlastnoručně psaný text, který najdete zde: http://www.georgekavassilas.org/theharmonicequationofascension.pdf

Ve skutečnosti mnohá zemětřesení slouží Zemi k tomu, aby se ke svému středu (zatím jen v řádu decimetrů) postupně přibližovala. (pozn. GK samozřejmě ví o existenci technologie HAARP a možnosti vyvolávat umělá zemětřesení, současně však upozorňuje na to, že ne všechna zemětřesení patří mezi umělá, podle něj je tomu naopak.)

(pozn. Také my jsme procesu nalézání středu, proto mnoho lidí může ve svých životech procházet intenzivním obdobím změn).

Otázka zní: Kde budeme my, když už 21.12.2012 na Zemi nikdo nebude?

Podle GK neexistuje stejný scénář pro všechny. Ve skutečnosti jsou na Zemi dnes inkarnovány bytosti z různých koutů vesmíru a na různém vývojovém stupni, každý si tedy logicky vybere (na úrovni vyššího já už si vybral) tu cestu, která nejlépe rezonuje s jeho podstatou. Část lidí, podle GK kolem 2 miliard, projde stejným procesem jako Matka Země, tj. vzestupem ze 3D do 5D (nejpozději k 21.12.2012) a následnou metamorfózou – aktivací světelného těla (21.3.2013). Část populace před tímto datem planetu Zemi opustí – tady GK hovoří přibližně o polovině současné populace planety. Kam? Podrobnosti k jednotlivým cestám budou rozepsány v další části textu. Všechna vyústění však mají svůj hluboký smysl.

Celý text naleznete v odstavci článku s názvem: "CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?", který je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* varování před planetou X (2012) třetí dimenze    *    zásah světlem, při protnutí galaktického rovníku *

Čím více se blížíme k protnutí našeho galaktického nulového bodu - času (rovníku), tím více sem dopadá transformující světlo (pramenící z tohoto galaktického středu - srdce), obsahující 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru.

Zvyšující se příliv tohoto transformačního světla umožňuje bytostem zvýšit si dostatečně své osobní frekvence již před protnutím galaktického nulového bodu a tím odtud takzvaně vyvanout a objevit se ve vyšší dimenzi, čili v jiném, dokonalejším světě. Pokud si ale své frekvence neudrží, tak se opět objeví nazpět v tomto světě a jeho dimenzi. Tento starý svět ale půjde stále rychleji do destrukce, viz. např. TOTO a Toto video a na videu s názvem: Prosinec 21, 2012 - dvě slunce na nebi / December 21, 2012 - Two Suns in the Sky(na kterém lze na = nastavit CZ nebo SK titulky), takže z toho důvodu je třeba se natrvalo ukotvit v páté dimenzi ještě před rokem 2013.

Toto ukotvení v 5.D se podaří zhruba 90ti procentům lidí a to většině především při protnutí galaktického nulového bodu, ve kterém dostane všechno a všichni přímý plný zásah tímto transformujícím světlem. Ti ostatní zůstanou na této staré planetě (která půjde do destrukce a nejpozději do 2015 zanikne), ale budou mít taktéž stále možnost pochopit, stát se dobrotivými a tím si zvýšit své osobní frekvence natolik, aby se dostali do 5.D taktéž. Budou jim v tom pomáhat tzv. převaděči, kteří si budou pomocí své vůle snižovat své osobní frekvence a tím se promítat - vracet se do tohoto starého světa a pomáhat přejít taktéž těm, kteří budou již připraveni.

PS: Teď je ve světě všemožných bezcitných zlounů prozatím ještě podstatně více než pouhých 10%. Pokud se ale tyto bytosti dožijí až do 21. 12. 2012, tak jich ještě mnoho z nich přijde k "rozumu" a stanou se ohleduplnými, citově založenými bytostmi, jelikož opakování cyklů, ve kterých probíhají podobné události (ze kterých si máme vzít ponaučení) se neustále zrychluje. Toto se děje z důvodu, že časová vlna se bude až  21. 12. 2012 stále více a více zrychlovat, z důvodu, že spirála času směřující do středu tvoří stále menší a menší kroužky jednotlivých cyklů. Takže bacha ať se vám z toho nezamotá hlava. :-)

Láska, nebo-li harmonizující frekvence se do všeho a všech kopíruje z vědomí, čili ze světla pramenícího z galaktic. centrálního slunce, tj. z jeho středu - srdce, neboť to je vědomí stvořitele této hyper-galaxie.

To znamená, že Bytost - Bůh/Bohyně v projevu nepolarizovaného světla, tvoří svou vůlí - Jang (frekvence polarizovaného světla - mužský princip) a přáním - Jin (částice hmoty - ženský princip) celou galaktickou soustavu, čili hypergalaxii, obsahující v sobě obrovské množství galaxií. Tímto světlem, čili touto bytostí, se po zásahu tímto harmonizujícím světlem (obsahující 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru) může stát naprosto každý, kdo je v harmonii sám se sebou a se všemi a vším ostatním a chce se již vrátit do galaktického centrálního slunce, čili do úrovně existence svého vyššího, světelného Já Jsem, které je v projevu galaktického centrálního slunce. Vysvětlení, co to jsou jednotlivé úrovně vědomí (kterých je v tomto vesmíru 13) a jak jsou tvořeny je v článku s názvem: "Vesmírné Perpetum Mobile", který je uveden ZDE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Féwa 29. 8. 2012 - Fotosynchronizácia dimenzií


     Dve dimenzie, dve časopriestorove sa oddeľujúce reality. Pozitívna a negatívne  orientovaná s prevahou elektricity. Krištalizáciou mriežkových spojov, ktoré majú synchrónne variabilné schopnosti, ktorými  väzbou na kremík pretransformovávajú pôvodnú uhlíkovú schému . To znamená, že sa viaže pôvodný nestabilný prvok na jednotne stabilnú organickú súčasť vyššej dimenzie do ktorej ľudská populácia vstupuje. Cez energeticky silnú magnetickú zónu.

     Všetky metabolické procesy prebiehajúce vo Vašich hmotných telách sa postsynchrónne menia presakujúcou subatomárnou mriežkou, ktorej centrálnym  "stavebným"  prvkom sú kremíkové vlákna, ktoré spinálnou väzbou na pôvodnú uhlíkovú mriežku pretransformovávajú nízku frekvenciu hmotna do jemnohmotnejšej vrstvy času a jeho plateaua vedomia.

     Zem, obývaná ľudskou populáciou, ktorá je jej organickou súčasťou - ako i fauna a flóra - vstupuje natočením celej solárnej sústavy zošikmenou rovinou do pásma, ktoré ešte neumožňuje fyzicky vidieť jeho krištalickú štruktúru, ale už sa opticky rýsuje jej transparentnejšia podoba. To znamená, že vesmír upozorňuje každým detailom nového - refrakciou sa lámajúceho svetla na paralelne sa meniacu optiku. To znamená - meniace sa videnie farebnosti, neustále sa jemne vlniacou dimenziou. Dobre si všímajte priezračnejšiu oblohu, mraky, hviezdy ktorých pohľadom akoby nedokážete zastabilizovať. A samozrejme - sú na inom mieste, ako ste ich mali doteraz možnosť sledovať.

     Sú to mikroskopické častice, nové aktivované chemické prvky,....ktorých vibrácia je iná /rýchlejšia/. Spôsobuje to vlnenie, alebo jemne kmitavý pohyb. Nejedná sa o trvalý jav. Žiarenie, ktoré zaplavuje zem prúdi v neustálych vlnách /ako na mori/, ale už mohutných, hustých energií. Každá ďalšia vlna zintenzívňuje vizuálny efekt. Smerujúc k záverečnému toku /pulzu/, ktorý Vás pretransformovaním uhlíkovej bázy fyzických tiel napojí globálne na nový krištalický a plne funkčný zámer - byť absolútnou jednotou multidimenzionality.

     Človek existujúci po tisícročia so svojou genetickou výbavou v hmotnom tele si prirodzene nedokáže predstaviť tento gigantický prerod všetkého doposiaľ fixne hmotne trvalého a s tým čo nadobudol v hmotnej sfére sa tvrdohlavo odmieta rozlúčiť. Z ľudského hľadiska pochopiteľné. Ale zabúda, že jeho primárnou podstatou je vedenie duše. Je to práve matéria, existencia v hmotnej realite, ktorá ho po celý dlhý čas oddeľovala od jeho skutočného zámeru. Zatiaľ čo sa v hmote  "hral" a staval okolo seba svoje vlastné múry. A postupne zabúdal, že jeho existencia stojí na iných, oveľa pevnejších  /i keď fyzickým zrakom neviditeľných/ základoch. A to spirituálnych, energetických, ktoré nasmerovávajú i vedú proces evolúcie. Človek sa jednoducho stal bytosťou omámenou hmotou. Príliš hlboko sa do nej ponoril a odpútal od genetickej informácie, že je to len skúška hmotnou prezentáciou.

     Škrupiny fyzična už praskajú, aby sa z tvrdého orieška vylúpol nový človek. Žiarením zaplavujúcim Zem. Je to vlniaca sa krivka hmotnej sféry, pričom spirituálna /magnetická/ láme lúčmi žiarenia pôvodné frekvenčné lúče a súčasne detoxikuje od nánosov negatívna.

     Je absolútne nepodstatné, kde sa ktorý organizmus nachádza. Či nad Zemou v podobe letiaceho vtáka,  v údolí v tvare  bežiaceho  zvieraťa,  krtka  pod zemou zhromažďujúceho  svoje zásoby. Človeka, ktorý si v podzemí, alebo na zemskom povrchu stavia svoje vlastné barikády - už vopred rozhodnutý, že okrem svojich blízkych dnu nikoho nepustí. Je detinské, domnievať sa, že vstúpite do podzemného úkrytu a keď bude po všetkom jednoducho vyjdete von a ďalej budete rovnakým spôsobom žiť. Nie, milovaní. Pred prichádzajúcou záverečnou najsvetelnejšou vlnou sa nemáte šancu skryť. Objíme Vás na ktoromkoľvek mieste. Jedinou - ak chcete použiť slovo - barikádou je láska a Vaše vysokovedomé srdce ako i všetky jeho pozitívne indície. A nie negativita a človeka neustále pohlcujúci jeho vlastný strach. Pretože práve strach, či zadúšajúca obava je tou bariérou pred prichádzajúcim svetlom, ktorá Vám nedovolí uvolniť sa a splynúť s jeho frekvenciou.

     Takže, hlavu hore a žiaden strach. Ponorte sa do ľudskej empatie. Do všetkého, čo vo Vás evokuje pocity šťastia. Či už sa jedná o Vaše koníčky.... športové aktivity, čítanie, písanie básní, príbehov.....ale aj detsky pôsobiace hry. Vôbec si nevšímajte, či sa Vám niekto smeje, alebo krúti hlavou. Buďte ako dieťa. Hravé, veselé, šantivé, plné nápadov. Odosobnite sa od hmotnej ťarchy. To neznamená, že prestanete pracovať, akýmkoľvek spôsobom tvoriť. Starať sa o seba, o svoju rodinu a len pasívne čakať na chvíľu prerodu. To určite nie. Ide o tú detskú ľahkosť bytia, ktorú potrebujete začleniť do života. Tú nonšalantnosť existencie človeka v jeho dočasnej sfére hrubohmotna. Práve sa zobúdza a Vy jej potrebujete pomôcť. Aby ste sa s väčšou ľahkosťou napojili na globálne novú existenciu.

     Započúvajte sa do hlasu svojho srdca a Vaše tváre prestanú byť zamračené. Pichľavý pohľad zjemnie a čohokoľvek sa dotknete sa Vám podarí. Nie ste už v čase tvrdého zápasu s hrubohmotnou realitou. I keď to tak nevyzerá. Iba to meniace sa novum  nechcete vidieť.

     Oddeľujete sa od 3D reality. Množia sa chvíle, kedy sa Vám zdá, že vaše okolie je ako film, ktorý Vám niekto premieta. Jedná sa o výseky časov. Kedy ste vy tým článkom do Vás i vami sa premietajúcej novej spirituálnej sféry. Zatiaľ čo hmotné okolie v ktorom sa ešte nachádzate je súčasťou pôvodnej reality. Sledujte ľudí okolo seba. Koľko z nich sa usmieva ? Každý je zahľadený do svojho vnútra s pohľadom zapichnutým do zeme. A čo najrýchlejšie sa snaží dostať na svoje súkromné územie a rýchlo za sebou zabuchnúť dvere a do druhého dňa v tejto izolovanej separácii zotrvať. 

     Je potrebné vyjsť von, do prírody. Jedine tam nájdete tak potrebnú rovnovážnu energiu. Nie mediálny  "koncert" nízkych, strachom preplnených indícií negativity. V tej vašej elektricitou preplnenej  "skrinke".  Ale magnetickej farebnosti a zvukovosti fauny a flóry. Tu sa nachádzajú  príbehy so šťastným koncom detských rozprávok, ktoré práve teraz potrebujete k dorovnaniu emócií v zmysle pozitívna.

     Váš svet stokrát zabudol veriť, dôverovať energiám vesmíru. Že ich kontaktom je láska. Neustále v konkrétnych hladinách previbrovával späť do nízkej frekvencie. 100x sa človek pokúšal nájsť správny smer cesty k stratenej spiritualite. A doteraz sa mu to nepodarilo. Vy ste 101. pokusom ľudskej výnimočnej bytosti, ktorá definitívne našla cestu späť k pôvodnej organickej ríši vševedomia. 

     Nikto Vám matematickou definíciou nedokáže vypočítať čas spirituálna. Pretože tento čas, jeho časopriestorové splynutie s vyššou frekvenciou Zeme je vo Vás. Z Vás expanduje a presakuje do univerzálna. Meniac tým mriežku matérie.Všetky výpočty sú  "o"  a  "vo"  svete hmotnej reality. Ten jeden riadok vylúštenej krížovky má v sebe 5 písmen  -  L Á S K A.

     Odosobnite sa, prosím, od všetkých matematických hmotných dát, percentuálnych hladín,....a absolútne zamerajte svoju pozornosť na srdcom odovzdávané posolstvá Mayov. Tie sú reálne. 

     Svet zaniká iným spôsobom ako sa domnievate. I keď - samozrejme - bude prebiehať v 3D realite aj potrebné čistenie. Vlna láskyplného žiarenia otvára hlávku krištálového kvetu. Zatiaľ čo schne, opadáva a stráca farebnosť zelené hmotné lístie - rodí sa nová zem. Pretransformováva sa svojou vnútorne svetelnou energiou. Žiarivej krištalickej fúzie. 

     Všetko hmotne odobraté z fyzických tiel / u človeka, fauny, flóry/ zostáva naďalej energeticky na svojom mieste. To sú i známe fantómove bolesti/. A spolu s fyzickým telom sa krištalicky pretransformováva na nové časové miesto. To znamená, že ľudské telo bude opäť kompletné. Týka sa to celej organickej ríše. Predstavte si na papieri nakreslený svet 3D reality. Ľudí s akútnymi chorobami, s  "deficitom" jednotlivých orgánov,  častí tela. A druhý záber inej reality namaľovaný na priesvitnej fólii. Tak, že nikomu nič nikde nechýba a je absolútne zdravý /z 3D pohľadu/. Potom fóliu položte na papier. V tejto situácii sa teraz Zem ako i celý organický svet nachádza. 

     Vy to ešte nevidíte. Organický svet, všetky vzostupujúce  "bunky" začínajú žiariť ako krištál. Ste v závere evolúcie. V čase vlneniaceho sa mora energií. Láskou, milovaní. Pričom jediným kapitánom svojej  "lodi" ste Vy.

 

                                                                                                             S láskou Féwa


Související články:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní". Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

.

Zobrazení: 19264

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.

Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

Lineární čas kvapem běží, do protnutí galaktického nulového bodu - času zbývá už jen:

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Článek s názvem: "Kolaps moderního světa v plném proudu, aneb pádné důvody proč je třeba projít transformací ještě před rokem 2013!" je uveden ZDE.

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Článek je uveden ZDE.

Lidičky, asi vás zklamu, ale jde o lži. Země prochází galaktickým rovníkem dvakrát ročně, galaktickou rovinou tento rok neprošla a neprojde.

Tady se o tom píše: http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/bude-zeme-prochazet-v-roce-2...

Nestrašte prosím zbytečně, snižuje to vibrace všem lidem na Zemi :-(

Mír a Lásku v Srdci, Váš Honza ♥

Skutečně věříš tomu, co se nám mocipáni světa snaží všemožnými způsoby nalhávat? Proč tedy v Norsku vybudovali obrovskou podzemní základnu sloužící jako databázová banka, ve které jsou uložena semena veškerých rostlin? Že by to udělali jen tak z pouhého rozmaru? :-)

Doomsday Vault Protects World's Seeds on "60 Minutes" Uvedeno ZDE. Svalbard Seed Vault: Built to save humanity from an apocalypse Video ZDE.

Hezké, ale vy tu pletete úplně něco jiného :-) To že někdo staví bunkr na semínka nijak nevyvrací to co jsem psal o galaktickém rovníku a galaktické rovině.

Podle mě to dělají pro případ války a ne proto, že Země protne galaktický rovník, když to Země dělá dvakrát do roka každý rok....

Mocipánům nevěřím, věřím své intuici ♥

skoda ze zmizol vas koment..napiste to este raz ze Lumir Zlate zive svetlo si pletie hrusky s jablkami...

Když existuje sluneční rok, jehož rovník protínáme 2 x do roka (opakuji, protínáme sluneční, nikoliv galaktický rovník), tak je naprosto jasné, že musí existovat i galaktický rok, který ovšem netrvá pouze 365 dní, ale trvá necelých 26.000 let. No a ten je právě za dveřmi a to již tak blízko, že nejenže klepe, ale přímo už buší na dveře. :-)

To, že galaktický rovník již velice brzy protneme, tomu mimo jiného nasvědčují i stále větší výkyvy v počasí a všemožné množící se přírodní katastrofy. Je to způsobeno tím, že čím více se blížíme k protnutí galaktického rovníku, tím více na nás působí magnetické vlny pramenící z galaktického středu.

Vnucovat tuto skutečnost ale nehodlám ani tobě, ani nikomu jiného. Klidně si mysli dál, cokoliv si jen myslet chceš. Jen tě upozorňuji na to, že galaktický cyklus nepočká :-) na to, až se usmyslíš změnit svůj názor. :-)

PS: článek s názvem: "Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) jsou konečně odhalena". Uuvedeno ZDE.

Pohyb planet kolem slunce je spirálovitý a to z toho důvodu, že se celá sluneční soustava (včetně slunce v jejím středu), pohybuje kolem rovníku tvořeném galaktickým středem. Celá naše sluneční soustava je však necelých 13.000 let nad rovníkem (přičemž pravé párové dvojče naší sluneční soustavy je pod ním) a pak, při protnutí galaktického rovníku (čili po necelých 13.000 lety), dochází buď k přepólování, to znamená, že ta sluneční soustava která byla nad galaktickým rovníkem se dostává pod něj a ta co byla pod ním se dostává nad něj) nebo dochází k opětovnému sjednocení těchto dvou párových dvojčat. Tím se tyto dva opačné polaritní projevy navrací nazpět do jednoty, čímž  jejich dualitní projev existencí mizí a zcela zaniká.

Přesně k tomu tentokrát dojde, neboť tentokrát končí nejen galaktický, ale i hypergalaktický vývojový cyklus (čili celé galaktické soustavy), trvající zhruba 260 milionů let. Tím dojde nejen k sjednocení pravých párových slunečních soustav, ale i k sjednocení pravých párových galaktických soustav. Více podrobností o párových galaxiích je v článku uvedeném ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Více podrobností o světelném projevu existencí je uveden v článku s názvem: Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
PS: Takže báj báj temnoto a vítej světelný projeve existencí, který začíná od 5. D výše.

Video s názvem: PRAVDA Země neobíhá kolem slunce (animace) / TRUTH! The Earth does not revolve around the Sun - The exposure of hiding - April 2012

spirálový pohyb planet kolem slunce    sluneční soustava nad a pod galaktickým rovníkem

.

Více o párový hvězdách je uvedeno na videu s názvem: "Binary Orbit of Planet X Nibiru", které je uvedené ZDE. (Na videu lze nastavit překlad do CZ nebo SK. Podrobný postup jak je uveden ZDE.)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby