* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kdo jsou to Babyloňané - Ilumináti a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů.

Není žádná náhoda, že se říká, že aristokratská šlechta má modrou krev. Tato samozvaná elita nejsou totiž pozemšťané, ale mimozemské reptilní, bezcitné, bezohledné a bezcharakterní bytosti, které mají ve své krvi obsaženou měď. Proto jejich krev při oxidaci na vzduchu má zeleno modrý nádech jako má měděnka. Úzce související video beze slov s názvem: Rh Negative Blood Type Secrets http://www.youtube.com/watch?v=f68RU8zlZt0

Tato samozvaná elita se kříží pouze mezi sebou z důvodu zachování si své čisté rasy. Převážnou část lidstva by nejraději vyhubili (což je v jejich tajných protokolech ustanoveno), aby mohli tomuto světu, který zde okupují, snadněji vládnout. Zhruba 15 % lidí (mající krev RH negativní) jsou kříženci těchto nepřátelských mimozemšťanů (praktikující satanistické rituály), jejichž samozvaná elita (mající tři větvě) jsou čistokrevní reptoši, kteří jsou geneticky upraveni tak, aby vypadali taktéž jako lidé. Úzce související video v angličtině: Je Rh negativní krevní skupina dědictví od mimozemšťanů? / Does Rh Negative Blood Type Equal Alien Heritage? | in5d.com http://www.youtube.com/watch?v=_tkxDLbQWJE

Jedna větev tohoto mimozemského reptilního rodu je ve Vatikánu, čili je to tzv. církev svatá, druhá ve Washington DC (District of Columbia) a třetí větví je britský královský rod. Každá z těchto tří větví této jejich elity má své vlastní území, které je státem ve státu, mající své vlastní zákony. Nejvyšší autoritou tohoto mimozemského rodu je královna, s tím že jejich struktura funguje podobně jako je to organizované v mraveništi. To znamená, že jejich elitní čistokrevný rod má nejen své poddané (nečistokrevné plebejce), kteří na vyvolenou šlechtu pracují, ale i svoji armádu, která je nejen chrání, ale je i vykonavatelem jejich zlovolných mocenských záměrů. Úzce související video v angličtině: EXPLANATION OF RH NEGATIVE BLOOD (RESEARCH NEEDED) http://www.youtube.com/watch?v=bhvixoFKC10

* Stewart Swerdlow Modrá krev. Uvedeno ZDE.
* „Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem Uvedeno ZDE.
* Shape-shifting a reptiliáni na vrcholných mocenských postech Uvedeno ZDE.
* video v angličtině: DAVID ICKE - The Global Power Structure & Global Revolution Uvedeno ZDE.
* 2014 The "Reptilians" are Demons, Proof is Here  Uvedeno ZDE.
* RH NEGATIVE BLOODLINE RULING EARTH!! Uvedeno ZDE.

* Pleiadians and the Reptilians Uvedeno ZDE.

Odhalení tajné iluminátské dohody, podle které se samozvaná elita snaží vyhubit většinu lidstva a ponechat si jen zhruba půl miliardy lidských "otroků", kteří by na ně dělali. Možná ani netušíme, jak propracovaný je systém manipulace s lidskou myslí - s námi. Podrobnosti jsou uvedeny na videu s SK titulky s názvem: "ODHALENIE", které je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "Video s názvem Odhalení vysvětluje pozadí toho co se ve světě děje a proč se to děje" je uveden ZDE. Rakovina byla použita jako zbraň proti pozitivnímu RH faktoru - čili proti pravým, původním pozemšťanům. Vide v angličtině: Cancer, used as a weapon against Rhesus positive blood. Uvedeno ZDE.

Další úzce související článek s názvem: "Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-):-) jak se nám snaží namluvit!", který je uveden ZDE. Úzce související video (ale v angličtině) s názvem: "NASA/UFO/Moon .Amazing.Must See!!" je uvedeno ZDE. Kdo jsou to ONI. Uvedeno ZDE.


Tento svět kdysi dávno ovládli zloduši hrající si na pány (čili bytosti povyšující se nad všechny ostatní), kterým se zalíbilo nejen poroučet a panovat, ale i jim zachutnala moc nad všemi ostatními s tím spojená. Jedná se o rod negativních, bezcitných, čili disharmonických bytostí mimozemského původu, který zde vládne již od dob starého Babylónu, znající velice dobře jakým způsobem jsou tvořeny veškeré tzv. hmotné světy a jejich reality. Proto bylo a je pro všechny takovéto moci chtivé bytosti velice snadné tyto znalosti zneužívat tak, aby mohly všechny ostatní bytosti buď zcela zotročit, anebo je moci přinejmenším všemožně využívat a zneužívat.

Těmto negativním bytostem se zalíbilo hrát si na mocipány natolik, že by své mocenské posty rády do nekonečna předávaly nejen svým potomků, ale i nazpět sami sobě, neboť vědí, že se po smrti mohou inkarnovat nazpět do svého rodu. Proto pomocí těchto znalostí vytvořily a do detailů vypracovaly ovládací systém, kterým od narození PROGRAMUJÍ všechny ostatní tak, aby se dali snadno ovládat, využívat a zneužívat pro jejich potřeby a účely. Samozřejmě, že podstatu a zákonitosti tvoření veškeré tzv. hmoty tají před všemi ostatními a to i před svými členy, kteří jsou v nižších úrovních jejich vládnoucí hierarchie, takže např. svobodní zednáři v nižších úrovních nemají ani potuch o co ve skutečnosti doopravdy jde, neboť nejsou zasvěceni do těch vyšších a vyšších stupňů této mocenské vládnoucí hierarchie.

Je sice pravda, že si svým smýšlením chováním a jednáním tvoříme nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu, neboť vše vně projevené je zrcadlem toho, co je uvnitř nás, jelikož to co se ve vnějším projevu existence zobrazuje je zrcadlovým projevem toho, co v našem osobním a kolektivním programu obsahujeme. Současně je ale pravdou i to, že lidstvo bylo a je od narození systematicky programováno tak, aby člověk pokud možno používal jen levou - racionální polovinu mozku a tím se stal bezcitným, snadno ovladatelným, neboť bez používání citu jedná jak naprogramovaný robot. To znamená, že byl do tohoto stavu projevu své existence vmanipulován.

Proto je třeba aby se lidé dozvěděli kým jsou manipulováni a jakým způsobem, neboť když si to uvědomí, tak mají možnost se z toho vymanit, a to tím, že začnou své dosavadní zaběhlé necitné smýšlení chování a jednání měnit a nahrazovat je citovým smýšlením chováním a jednáním, které jedná s nadhledem nad věcí. K tomu stavu existence je potřeba začít propojovat svůj mozek se svým srdcem (duchovní podstatou) a jeho/její harmonizující po-citovou podstatou, čímž se u něj začne obnovovat nejen spojeni mezi pravou a levou hemisférou mozku, ale i spojení mezi mozkem - egem a srdcem - duchovní podstatou své existence. Jakmile si člověk uvědomí, že duchovní podstata je vševědoucí a zná nejrychlejší a nejoptimálnější řečení na všechno (neboť vidí do všech pravděpodobných, zatím neuskutečněných možností), tak již přestane řešit všechny světské záležitosti svým egem (které nejenže nezná, ale ani nemůže znát nejoptimálnější řešení) a přenechá nelezení řešení své duchovní podstatě, která mu pomocí pocitů a obrazů odhalí cestu nejrychlejšího řešení.

Tímto novým smýšlením, které se nechá vést intuicí vševědoucí duchovní podstaty se bytost nejenom že zbaví veškerých obav (což ji osvobodí ze zajetí starých ovládacích programů), ale získá i jistotu, že o ni je a stále bude postaráno, takže člověku zbude mnoho času na to co dělá rád. Čím více necháte svou duchovní podstatu aby se starala o zabezpečení vašich životních potřeb a čím méně necháte své ego dělat jen a jen to co má, což je starat se pouze a jen o to co je pro radost a potěšení těla, tím více bude váš život nejen snadnější, ale i radostnější.

Nejen vaše negativní emoce, ale i podmíněná láska je to, co vás drží v dualitním světě a nepustí vás z něj, dokud nedojde k odpoutání se od všech disharmonických vazeb. To lze udělat tím, že odpustíte všemu a všem a požádáte všechny a všechno (stačí jen mentálně) o odpuštění. Tím se vaše karmické vazby na dualitní světy zpřetrhají a vy se tak budete moci opět stát svobodnými bytostmi, se kterými nebude moci již nikdy, nikdo, nijak a ničím manipulovat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou, neboť frekvence vaší duchovní podstaty pracuje na podstatně vyšší frekvenci než i ta nejdokonalejší ovládací technika.

Na to aby se ale mohlo toto uskutečnit, na to je třeba abyste začali důvěřovat své duchovní podstatě, a byli přesvědčeni o tom, že vám vaše duchovní podstata může (pokud jí to dovolíte a budete jí důvěřovat) obstarat nejen naprosto vše k životu potřebné (dokonce i nadbytky), ale že vás i ochrání proti všemu a všem co není dobré - harmonické.

Mnohem více podrobností o tom jak se nechat vést intuicí přicházející z vašeho vyššího já (což je světelná, čili energetická - duchovní podstata vás samých) je uvedeno na videu (na kterém lze nastavit CZ i SK titulky) s názvem: "Bashar The 3 Aspects of YOU", které je uvedené ZDE.

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

VirtualLight #6 - Steve & The group ~ Aug 2012
http://www.youtube.com/watch?v=VKi6yrXwL_4


Jsou Ilumináti bezcitné krvelačné "ještěrky" inkarnované do lidského těla? Sledujte oči a posuďte sami! 
Reptilian shapeshifter - Mitt Romney http://www.youtube.com/watch?v=JdKcc3IeAKk
Kdo jsou to ONI http://www.youtube.com/watch?v=ureO6wRAwtk&feature=em-share_vid...

clones from ancient egypt..obama..michael jackson..50 cent..illuminati past life conspiracy
http://www.youtube.com/watch?v=LzaKCoNIO4M

Úzce související videa v angličtině:
illuminati - aleister crowley http://www.youtube.com/watch?v=MLquO6DA77M
Evil Royal Bloodline http://www.youtube.com/watch?v=HnY96MTwhEo
One Family, One Bloodline, One Rule Low http://www.youtube.com/watch?v=BEaP48m2mLk
ROYAL FAMILY - Truth Behind The Lies? http://www.youtube.com/watch?v=KcYe2af7yDY&feature=related
illuminati : The Royal Bloodline Family http://www.youtube.com/watch?v=UBBN0QYUZ8w&feature=related
OBAMA = OSAMA - 100% proof http://www.youtube.com/watch?v=QcZnj499B1c
The Real Story Behind Aliens_ Ufos_ Demons_ Illuminati & Satanism. http://www.youtube.com/watch?v=atxGNYrBftI
Freemasonry EXPOSED Manly P Hall, Blavatsky , Aleister Crowley, Albert Pike Illuminati LUCIFERIANS http://www.youtube.com/watch?v=Ch9zyPO2PSw
ILLUMINATI a myth? Full Documentary by WOLVOMAN80 http://www.youtube.com/watch?v=JGW4nXE9LrE
Stop these evil bloodthirsty Iluminati till is still time.

Aktualizace: Mezi kabalou (ještěrkama) se šíří chaos a panika, brzy padnou další hlavy. Uvedeno ZDE.


Všem vřele doporučuji shlédnout video s českými titulky s názvem: "Poselství Plejáďanů 2012 - Budíček pro Světelnou rodinu", které je uvedeno ZDE. (Začátek příběhu začíná časem na videu: 4:19 minut. Pod videem na = lze nastavit automatický překlad. Postup pro nastavení je uveden ZDE.)

Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.


* oko reptiliánů-Iluminátů-na dolarové bankovce * část mozku je reptilní-po předcích-je v ní ego*
Reptilní humanoidi měnící svou podobu / Shape Shifters Reptilian Humanoids
http://www.youtube.com/watch?v=pvdlDvP8XZ4

Video s názvem: "Beware of the Archons who walk among us" je uvedeno ZDE.

How to recognise Reptilians and Freemasons - The Gorilla199 Channel
http://www.youtube.com/watch?v=wqf0N0Z2nps

The Truth is out there don´t be too blind to see: Reptilians walk among us?
http://www.youtube.com/watch?v=3GeSJv6vwfY


Tyto bytosti jsou na všech důležitých řídících a vládnoucích postech a v schow byznysu, tedy i mezi umělci. Co je to za zloduchy je uvedeno na videu, které je v blogu pod názvem: "Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? :-(", který je uveden ZDE.

Není ale třeba se jich obávat, neboť síla naší duchovní podstaty je nesčíslněkrát mocnější než jsou oni a všechna jejich ovládací technika dohromady. Více je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Mnohem více podrobností o tom, kdo to jsou ti Reptiliáni a Ilumináti je uvedeno ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
a v článku s názvem: "MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?", který je uveden ZDE.

Jsou dva druhy pyramid, každé nasměrované a energeticky napojené tam, odkud sem jejich tvůrci přišli. Jedny jsou nasměrovány na Orion a jeho disharmonické světy, kde pobývají psychopatičtí zloduši, kteří by lidstvo když ne přímo vyhubili, tak přinejmenším zotročili a druhé jsou nasměrovány na Plejáďany, kteří chtějí planetě a lidstvu pomoci při vzestupu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili do světů ve světelném, harmonickém projevu existence, ve kterých existuje pouze harmonie, čili dobro. (Tím samozřejmě neříkám, že na hvězdokupě Orion jsou pouze podlé bytosti a na hvězdokupě Plejádách že jsou pouze dobré bytosti).

Není to těžké uhodnout, které jsou které, neboť pokud si umíte dát dohromady 2 a 2, což jistě umíte, :-) tak si uvědomíte, že když tomuto světu z pozascény vládnou padouši, kteří jsou s těmito negativními bytostmi jedna ruka, tak je naprosto jasné, že ty pyramidy, které jsou běžně známy a jejichž existence není utajována, tak ty jsou napojeny na ty bytosti, které by si z tohoto světa rády udělali svou kolonii.

Takže abychom jim v jejich záměru zabránili, požádejte nejvyšší inteligenci Univerza, aby vás neustále ochraňovala a poskytla vám svou všemocnou energii, abyste mohli svůj záměr uskutečnit. No a pak si jednoduše představujte, že jim vyřazujete z funkce veškerá zařízení, která používají pro ovládání a manipulaci. Cokoliv co vás napadne bude správné, neboť ta představa nebude vaše představa, ale té bytosti, kterou o to požádáte. Proto dbejte na to, abyste požádali o pomoc nejvyšší vesmírnou inteligenci, nebo rovnou nejvyšší inteligenci celého Univerza!

Tento jednoduchý, avšak zato velice účinný návod možná některým z vás zní zcela pošetile, ale když si uvědomíte, že vědomí pracuje na nesčíslněkrát vyšších frekvencích než i kterákoliv sebedokonalejší technika, tak vám dojde, že mentální tvořivá síla tzv. probuzeného člověka je nesčíslněkrát mocnější, něž všechny nejdokonalejší techniky světa dohromady.

Než s tím začnete, bude dobré, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.

Pro lepší pochopení toho, co se děje a bude dít si taktéž přečtěte článek s názvem: Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí, který je uveden ZDE.

Project Blue Beam & The Metaphysical Freedom Fighters (na videu lze nastavit CZ nebo SK titulky) http://www.youtube.com/watch?v=xdRb3oNKQ7Q&feature=related

Na jaké frekvence se svým smýšlením, chováním a jednáním napojíte, v takovém světě se následně již brzy ocitnete, neboť stejnorodé frekvence se vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Oči otevírající článek s názvem: "Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama" je uveden ZDE.


Důkaz, že minimálně jeden z Obamovi ochranky je taktéž "ještěrka". Vyobrazeno na na videu s názvem: "( Analytic video 2013 ) What is that ??? OBAMA'S ALIEN BODYGUARD Conference!!" uvedeném ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.

To, že se snaží vyvražďovat ty, kteří jsou dle jejich představ nepovedení kříženci jejich rasy s člověkem (viz. video s názvem: "Tajný Vesmír 2") je jak z důvodu, že si chtějí udržet svou čistou rasu, tak z důvodu, že by si chtěli tuto planetu přivlastnit pro sebe, snížit populaci zhruba na jednu desetinu, nastolit zde totalitní režim a nerušeně všem vládnout. Z toho důvodu také financovali a zfanatizovali např. Pitlera a další, kteří vytvořili různé organizace a struktury jako byly např. SS složky (viz video s názvem: " Tajný Vesmír"), aby za ně tuto špinavou práci udělaly. Září 2011 (9/11) byla taktéž jejich práce a nyní se při letošních olympijských hrách chystají udělat další, ještě horší podraz, viz video s názvem: "StudioNEWS z 21.5.2012". Proto pokud by k tomu při olympijských hrách přece jen došlo, tak se tím nenechte nijak oblbnout a v žádném případě nevěřte tomu, co by bylo lidstvu oficiálně předkládáno. Kdo jsou to ti oni je uvedeno ZDE. Kdo je samozvaná vládnoucí elita tohoto světa a jakým způsobem ovládá tento svět je uvedeno ZDE. Další související texty, videa a článek s názvem: "Byl Ježíš v podání biblického příběhu synem božím, nebo to je velice rafinovaný podvod?" jsou uvedeny ZDE. Diskuze s názvem: "Odpověď na to kdo, jak a proč stvořil 3.D člověka, žijícího na planetě Zemi, najdete zde.", je uvedena ZDE. Další článek s názvem: "Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? :-(", který s tím to tématem souvisí, je uveden ZDE.

Proto je třeba se ukotvit ve svém osobním duchovním srdci, čili ve svém osobním nulovém bodě (jak na to je uvedeno ZDE), vytvořit ve své představě odlišný scénář než je ten jejich a tím jim překazit jejich záměr. V té době, kdy k tomu má dojít (což je 27.7.2012), již budete schopni celkem dobře zvládat vědomé tvoření svého světa a jeho realit. Je tomu tak z důvodu velice nízké úrovně časové vlny přibližující se galaktické nule, což je způsobeno tím, že se stále více a více přibližujeme k protnutí galaktického nulového bodu. Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Uvědomte si, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si dle svého osobního přesvědčení (a z toho se rodících představ) tvoří jak své tělo, tak svůj svět a jeho reality.

Vynikající článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", je uveden ZDE
. Taktéž všem doporučuji shlédnout všechna 3 níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem:
Holografický vesmír (české titulky).

http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE


Vědomí řídí vesmír - CZ / Consciousness Drives the Universe - CZ
http://www.youtube.com/watch?v=JVGgmli7j2I&feature=relmfu


Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr


Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.


Plejádská Zpráva 2012, výzva k probuzení, pro rodinu světla (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5jph7CXRY6s

Stewart A.Swerdlow - reptilianska hierarchia - vykonštruovaný mimozemský útok (lze nastavit Slovenské titulky) http://www.youtube.com/watch?v=VGsYf3hOBEY&feature=uploademail

Odpověď na to kdo, jak a proč stvořil 3.D člověk, žijícího na planetě Zemi, najdete zde:

http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/odpoved-na-to-kdo-jak-a-proc

Reptilian Royal Bloodline Illuminati Shapeshifters Low

http://www.youtube.com/watch?v=YCIUyJnyNjU

David Icke - The Arrival Reptilian Empire
http://www.youtube.com/watch?v=vR0jJMibQFc

Jakmile člověk přestane být ovládán tou svou částí mozku která je reptilní (stvořená genetickou manipulací), čili tou egoistickou (která reaguje instinktivně a tudíž nelogicky a bezcitně) a uvědomí si svou pravou, duchovní, světelnou podstatu, tak se opět stane vědomím tvůrcem svého světa a pánem svého osudu, jako tomu bývalo kdysi.

The Reptilian Brain: Legacy of Anunnaki
http://www.youtube.com/watch?v=AXyp9p1UDPg&feature=related


Anunnaki DNA http://www.youtube.com/watch?v=r_uwicUcdUE&feature=related

Origin of humans, DNA changes, the missing link of human evolution & mirrored ancient stories
http://www.youtube.com/watch?v=gIdJNgpGstA&feature=related

                                              Pravý původ nynější pozemské rasy.

Part 1: Human DNA Mysteries - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=iJjAoJ8QWyk&feature=relmfu

Part 2: Human Blood Types - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=8c0XqGnd1VE&feature=relmfu

Part 3: The Link Between Emotions and DNA - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=WenDDMWYM3U&feature=relmfu

Part 4: The Blue Star Prophecy - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=Ju_eUOe2AXU&feature=relmfu

Part 5: The Mechanism for 12 strand DNA - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=Rz3sqZJPCPY&feature=relmfu

Part 6: The Pineal Gland Activation - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=1QTylcNNzLY&feature=relmfu

Part 7: The Last Prophecy of Peter Deunov - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=cZWpar4lpOA&feature=relmfu

Part 8: Final Conclusions & Updates - The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=A6lauX-9B0Q&feature=relmfu---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ČAS JSOU PENÍZE - všichni známe toto pořekadlo. Peníze se staly nejdůležitějším nástrojem Starobabylónského Ducha, symbolem MOCI, která diktovala scénář hororu s titulem  PÁN / OTROK. Babylonský Program stvořil VĚDOMÍ, které zaselo chamtivost, nedůvěru a násilí. MÍT VÍCE NEŽ OSTATNÍ ( symbol Kaina) – to byl  hlavní energetický vzorec.

Chybný rozvoj dosáhl svého vrcholného bodu v posledním fraktálním období 260ti let. Pro většinu z nás ztratil život hlubší smysl a smrt znamenala finální konec Bytí. Ponořeni do hluboké temnoty, propadali jsme se do stále většího zklamání. Začali jsme se starat o světská potěšení a  pohodlí smyslových požitků. V tomto pekelném cyklu narůstala tendence k sebeničení a k atomové záhubě. Ačkoliv největší úpadek lidstva nastal v minulých dvou stoletích, jeho kořeny sahají daleko do minulosti, přes 5200 let.

Je všeobecně známo, že v souladu s právy ČASU, přinesli atlantskou karmu na Zemi babylonští kněží. Přes vnější manipulativní Energie způsobili změny v pozemském přirozeném rytmu a ukotvili na planetě jinou neadekvátní formu. Babylonští kněží měli hluboké znalosti a magické schopnosti založené na právech kosmologie. Toto poznání bylo drženo v naprosté tajnosti. Manifestováním své moci, velmi rychle ovládli celé pozemské království – spojené s královstvím člověka. Všechno se dělo pod rouškou náboženství. Takže veškerou zodpovědnost za současný stav, nesou duše babylonských vládců. To oni rozhodovali za ostatní, vyvíjeli stále silnější tlak a s pomocí „ morálních „  zásad si přivlastňovali stále více a více práv moci. S pomocí pozemských výkonných orgánů – ve své podstatě mimozemských -  velmi účinně zasahovali do pravomocí lidského Vědomí. Byli velmi blízko zničení našeho evolučního cíle. Tak tomu bylo ještě donedávna : náboženství a státní orgány žijí v neviditelné vnitřní symbióze.

Dnes ještě stále tisíce babylonských inkarnací chodí po Zemi. Tito lidé zaujímají nejvyšší postavení, ale jen proto, aby sami mohli ničit vlastní iracionální dílo. Teď už chápete ta četná nesmyslná, iracionální rozhodnutí nejvýznamnějších lidí na světě?

A v pozadí – atomového království – proces synchronizace probíhal bez nejmenšího narušení. Ale v roce 1987 dosáhl zenit a začal se měnit směr událostí. Přechodová fáze trvala do roku 1992. A v roce 1992 se Země vrátila do svého původního rytmu  >13 : 20 < a pomalu začala vcházet do Rezonance s Kosmickou Praenergií v kontaktu s Nejvyšší Inteligencí ČASU, takže nyní již může přinést všechny zapomenuté informace. Cesta do vědomého Bytí před námi odkryla čtyřrozměrný CELEK.

Proces sjednocení Země se dokončuje neuvěřitelnou rychlostí a lidský podíl je zde zapotřebí. Pouze NOVÝ HOMO SAPIENS je schopen využít čtyřrozměrné Síly ČASU, obnovit magickou moc stvoření světelné reality, a doposud nepoznaným aktem LÁSKY odstranit výslednou disharmonii. 

Současná biologická nerovnováha v přírodě není ničím jiným, než odrazem falešného Babylonského Programu. To se projevuje nejen v zamořeném životním prostředí, znečištěné vodě a ovzduší, ale také deformací našich myslí, deformovaném poli Vědomí a mentální sféře Bytí. Dopad tohoto programu je rovněž vidět mezi lidmi. Vyznačuje se nedostatkem radosti, nepřijímáním života, ztrátou zdraví, frustrací, smutkem, bolestí, bojem o existenci, a nedostatkem harmonie. Jediná skutečná cesta, jak vyjít ven ze slepé uličky je návrat k přírodě, ale není smyslem vývoje začít evoluci od nuly. Tlačí nás čas! Uzdravení musí přijít z druhé strany.

Díky harmonizaci dosáhneme úrovně vibrací, které nám umožní ocitnout se Doma. Mnoho z nás nazývá tento moment KVANTOVÝ SKOK PROBUZENÍ. Není to však další fáze Evoluce, jak mnozí předpokládají. Je to návrat do prastarého Vědomí, návrat, který jsme dobrovolně urychlili, abychom podali ruku Zpožděným Energiím. Toto poznání není nic nového, ale je to rozpomenutí. V této etapě nepotřebujeme rozvíjet nic nového, toto zadání jsme již splnili v první fázi evolučního vývoje. Jedině po ukončení manévru návratu Zpožděných Energií, budeme moci přistoupit k následující etapě -  Posvěcení pozemského díla.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že v průběhu záchranné operace, která  ukazuje na obrovský zápal, jsme splnili dvě další zadání:

- V důsledku pádu z harmonie, jsme zažili mnoho krutosti, ale jednoznačně jsme se dozvěděli, co se může podařit – když jsou Božské bytosti ( to jsme my všichni) ochotny zakusit polaritu, až do maximálních hranic.

- Testovali jsme hru vzpoury proti Božím Zákonům. Tato zkušenost pro nás byla velmi nepříjemná vzhledem ke skutkům, které na nás dopadaly a utrpení, které jsme museli zažít.

A až se vrátíme Domů, sami budeme vidět, jak velkou službu jsme udělali Stvořitelovu Dílu. Už nikdy více nebudeme muset zakusit iluzorní představy o sobě. Disharmonie nás obohatila o mnoho zkušeností – o mnohem více zkušeností, než bylo třeba.

Autor: Hanna Kotwicka

Překlad: Lenka Sýkorová


Zdrojem je facebook, uvedeno ZDE.


Nenechte se už zatahovat do negativními záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu druhou část, začínající časem 4:19.
* Pravá tvář a historie vzniku základů křesťanství, i toho, jak se z lidí "vyrábí" snadno ovladatelné stádo, je dobře objasněno ve filmu Agora, (2009), cz dubbing, alfatanker, .avi Ke stažení ZDE.
* Související článek: Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze" Uvedeno ZDE.
* Úzce související video: "Part 20 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 20 CZ - www pratele-nebe.cz)" je uvedeno ZDE.


* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.
* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
* O Vatikánu a jejich utajovaná spojitost s negativními uchony. :-) je odhaleno ve videu: Mimozemšťané a Vatikán / Aliens And The Vatican 2013 (video v angličtině) Uvedeno ZDE.


Pád člověka (který je v dnešním projevu existence), nenastal tím, že by se člověk nechal svést "hadem" na scestí, ale tím, že "okřídlení hadi" vytvořili umělého, geneticky stvořeného člověka - lidstvo, ve kterých záměrně roztrhli Merkabu (neboli tvořivý Jin&Jang oheň - dvoj-plamen). Tím z JEDNOHO společného Jin&Jang ohniska (což činí funkci Merkaby aktivní) vytvořili ohniska dvě (jedno ohnisko mužského tvořivého ohně a druhé ohnisko ženského tvořivého ohně), což vytvořilo tzv. dualitu a s ní spojenou disharmonii. (To je to přirovnání vzniku Evy z Adamova žebra). Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení opětovném a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Reptilní část mozku nemá člověk z důvodu vývoje, kupř. z hadice, :-) ale z důvodu genetického zkřížení původního člověka s negativní mimozemskou plazí rasou, čili s krvelačnou "ještěrkou". Věřit tomu ovšem samozřejmě nemusíte, není to povinné. :-) Pokud Vás to ale zajímá, tak si přečtěte článek: Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.


Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa:
* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte především to, co začíná časem 4:19 a končí časem 8:13.
Úzce související audio: Snové světy s mimozemšťany. Jak reptiliáni ovládají lidskou rasu. Uvedeno ZDE. To, co je ve videu uvedeno, není žádný výmysl.

Znázornění zkřížení DNA původního člověka s DNA plazů.

Čím více si ale uvědomujete, že jste nedílnou součástí kosmického tvořivého vše-Vědomí (či Boha, chcete-li), tím méně Vás může kdokoliv jakkoliv ovlivňovat, natož ovládat! Takže nezoufejte, ani nelamentujte, uvědomte si svou vnitřní duchovní sílu a schopnosti s tím spojené a staňte se tvůrcem svého světa a jeho realit.
* Pracovníci Světla a ET. Channeling ze dne 4.8.2019 Uvedeno ZDE.
* Swaruu: Solární systém - SOL 13. První část Uvedeno ZDE. (To související začíná časem 14:57.)
Již brzy ale zazvoní "zvonec" a p-Archonsko repriliánskému útlaku bude konec.
* M. Love - Událost. 28.9.2019, 1. část Uvedeno ZDE.
* M.Love - Událost, 28.9.2019, 2. část Uvedeno ZDE.

Rod Babyloňanů (což jsou potomci tzv. padlých andělů), kteří si zde hráli a hrají na feudály, faraony, sultány, císaře, krále a královny, presidenty a všemožnou jinou samozvanou šlechtu a různé jiné tzv. vyvolené (kteří zpoza scény ovládaly a ovládají dějiny celosvětového dění), zde vládne již nejméně několik desítek, ale spíše několik set tisíc let. To znamená, že dějiny tohoto světa utváří a řídí tento zkorumpovaný, moci chtivý, agresivní rod (vyvolávající jednu válku za druhou) již celou věčnost. Většina lidí nemá ani potuchy, že hlavní sídlo křesťanské vatikánské církve je jedna ze třech větví tohoto rodu, což už hovoří samo za sebe. Z toho jasně vyplývá, že Bible, která je stará pouze několik tisíc let, byla zmanipulována tak, aby pomocí ní mohl být lid snadno ovládán tak, aby se celosvětové dějiny vytvářely podle scénáře vytvořeného tímto rodem.

Vy, kteří jste slepě věřící a berete Bibli doslova, se zkuste zamyslet nad tím, co byste udělali vy, kdybyste byli na místě členů rodu těchto moci chtivých mimozemských bytostí, které jsou ve svém vývoji podstatně dál než je člověk, čili i v intrikánství (jelikož se jedná o negativní bytosti toužící po moci a slávě), neboť to jsou bytosti z dimenze čtvrté, které si tu hrají na samozvaně vyvolené. Řekl bych, že první, co byste udělali, by bylo upravení Bible tak, aby jste pomocí ní mohli ovládat lidstvo celého světa, které je méně vyvinuté, než jste vy.

Biblický příběh je příběh o tomto babylonském mimozemském rodu, který si skutečný příběh pojednávající o duchovní podstatě a zákonitostech Univerza záměrně upravil k obrazu svému. Proto také bylo možné, že církev žehnala válkám, vytvářela inkvizice, upalovala nepohodlné lidi a dělala všemožné jiné nelidskosti. Pokud vám ani tento úhel pohledu (který nikomu nevnucuji), nestačí na to, aby jste se zamysleli nad tím, že v biblickém příběhu nejspíše něco nehraje, pak musím pouze konstatovat, že komu není rady, tomu není pomoci. :-)

Související článek s názvem: "Kdo jsou to Babyloňané a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů", který je uveden ZDE.

* JAK TO BYLO S EXISTENCÍ JEŽÍŠE KRISTA? - Fakta vítězí #12 Uvedeno ZDE.
* Byl Ježíš mimozemšťan? 5 příběhů, které se do Bible nedostaly Video ZDE.


* Aliens in the Vatican | Tom Horn & Cris Putnam | Sid Roth's It's Supernatural! Here.


.

Zobrazení: 34192

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úzce související texty jsou pod článkem a v článku s názvem: "MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?", který je uveden ZDE.

Kdo stvořil člověka, kdo jsou to tzv. padlí andělé, kdo bytosti světla a kam se kdo zařazuje a proč je uvedeno ZDE.

Byl Ježíš v podání biblického příběhu synem božím, nebo to je velice rafinovaný podvod? je uvedeno ZDE.

Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? :-( Je uvedeno ZDE.

Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. Je uvedeno ZDE.

One Family, One Bloodline, One Rule
http://www.youtube.com/watch?v=BEaP48m2mLk

clones from ancient egypt..obama..michael jackson..50 cent..illuminati past life conspiracy
http://www.youtube.com/watch?v=LzaKCoNIO4M

Zlovolný královský rod / Evil Royal Bloodline (na tomto videu lze nastavit CZ titulky)
Sice to jde nastavit špatně - podařilo se mi to až na poněkolikáté, kliknutím na čínštinu, místo na češtinu, ale jde to. Postup jak lze titulky nastavit je uveden ZDE.

Evil Royal Bloodline
http://www.youtube.com/watch?v=HnY96MTwhEo

illuminati : The Royal Bloodline Family
http://www.youtube.com/watch?v=UBBN0QYUZ8w&feature=related

ROYAL FAMILY - Truth Behind The Lies?
http://www.youtube.com/watch?v=KcYe2af7yDY&feature=related

Whitney Houston was SACRIFICED by the ILLUMINATI for the Jubilee of the Queen Elizabeth! (1/2) http://www.youtube.com/watch?v=HpzszvzAILo&feature=related

Whitney Houston was SACRIFICED by the ILLUMINATI for the Jubilee of the Queen Elizabeth! (2/2) http://www.youtube.com/watch?v=2_r4KdVIGGY&feature=relmfu

Že je nyní již jisté, že my i planeta přestoupíme do 5. D je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

Člověk má jako jediný ze všech známých živočichů v srdci bod zvaný hot spot. Zde je vakuum (nulový bod) a v něm teplota 540°C. Energii, kterou takto čerpáme z vakua, je naše životní energie. Hot spot vzniká do dvou týdnů od početí.

Pokud chcete získat energii, koukejte do Sluníčka. Pokud oči nemáte nemocné, tak vám neublíží. Naopak vám je vylepší. Slunce sice dodává energii kůží, ale přímým pohledem do Slunce se navíc dobije i váš mozek a mohou se odblokovat různé schopnosti. Oči jsou vstupními dveřmi sluneční energie do lidského mozku. Jsou známy také jako okno do duše. Dívat se musíte bez jakýchkoliv překážek, ne přes brýle nebo okno. Rozhodně se do Sluníčka ale nedívejte, když je vám to nepříjemné. Když nejste zvyklí, tak nehleďte do Slunce a už vůbec ne za poledne, mohl by vám pak i několik dní zůstat flek, což je vlastně pozůstatek mocné energie, kterou jste nebyli schopni vstřebat.

Ještě pár rad pro vaše zdraví:
Vyhýbejte se křížům. Kříž je symbol destrukce, utrpení…
Naopak dobrým symbolem je kruh. Ten posiluje a chrání, co je uvnitř něj.
Dále neobepínejte tělo kovem, protože ten pak blokuje energie. To znamená nenosit prsteny, náhrdelníky atd. Pokud jsou přerušené, tak nevadí.
Také moc nepoužívejte mobily. Grilují vám mozek, však po delším hovoru to můžete pocítit. Mobily také, společně s Wi-Fi, zhoršují zrak a blokují mentální schopnosti.

Mnohem více je uvedeno v několika po sobě jdoucích textech, které jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Zatiaľ dostávame energiu od Slnka a to stále čistejšiu ako následok manifestácie inteligentného dizajnu v tejto galaxii, potiažmo celého vesmíru. Tento fakt by sme zatiaľ nemali obchádzať, alebo preskakovať, aby sme nevybočili z určitej   logickej časovej postupnosti. Potečie ešte nejaká voda, kým budeme sami predstavovať mocné Slnká, skutočné hrady Grálu, odkiaľ sa rozlievajú láskyplné energie ďalej do stvorenia.

Uti, s tím co tu uvádíš souhlasím, tedy až na to s tím naším sluncem, neboť to se již stává stále více sluncem centrálním (s harmonickými a tudíž blahodárnými frekvencemi) a to z toho důvodu, že s blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - galaktického rovníku. Z tohoto důvodu je nejen slunce, ale i my, stále více prozařované NEPOLARIZOVANÝM světlem pramenícím z galaktického středu - srdce, což u všeho a všech způsobuje transformaci, která vyvrcholí transmutací do světelného projevu existence.

To s tím, že máme ve svém srdci bod zvaný hot spot je zřejmě myšleno tak, že je v našem duchovním srdci dostatečné množství tvořivého ducha, který nám poskytuje možnost tvořit dle našich přání.

Samozřejmě že zvířata mají duchovní srdce taktéž, ale protože až na nějaké výjimky (jako např. delfíny) nemají svobodnou vůli v tom aby něco tvořili, tak z toho důvodu zřejmě ve svém osobním nulovém bodu nemají dostatečné množství duchovní podstaty, potřebné k tomu aby mohli něco tvořit.

Pozitivní uchoni nezasahují do takovýchto věcí, neboť pokud je třeba aby se tohle ještě stalo, z důvodu starých karmických vazeb, tak se to stane. My jsme tvůrci toho co se zde bude dít a ne oni a jelikož to je náš svět a ne jejich, tak do ničeho nezasahují do té doby dokud o to nejsou požádáni. Pokud by to ale mělo negativně ovlivnit i jejich světy, což by se stalo, kdyby po takovémto zinscenovaném teroru negativní nastolili totalitní režim, tak v tom případě by pozitivní - světelní zasáhli, neboť v takovém případě nepotřebují od nás žádné povolení, jelikož by to negativně ovlivňovalo i je. Takže pokud nechcete aby se něco takového uskutečnilo, tak si představujete že vše probíhá v klidu, pohodě a harmonii a požádejte pozitivní (stačí jen mentálně), aby dohlídli na to, aby tomu tak doopravdy bylo.

 no tak teraz som si to aj ja všimla ako napisal Marko :-) , hm Lumír ale to som nevedela že oni majú krv RH- negativ, že aj toto môže byť poznávacie znamenie,  našťastie ja mám pozitív....

 ano Marko , :-) hm tak ja sa ich určite nebojim, ale je to zaujimavá informácia ...

Některé ještěrky a polo-ještěrky (kříženci člověka s ještěrskými bytostmi) byly a jsou i zde na těchto stránkách, ale některé jsou již neškodné a mnohé z nich o tom již ani neví, že jimi jsou, neboť v tomto životě si již přejí být dobrotivé a dostat se nazpět do jednoty a harmonie taktéž. Ty co si ale přejí postoupit jen max. do 4.D a nechtějí pustit planetu a lidstvo do 5.D, ty se nejvíce ozývaly a protestovaly, když jsem je odtud vyhazoval jednu po druhé. Ještěrské hnízdo si udělaly na stránkách N.Z., takže pokud chcete vědět kdo to tak asi může být, tak se tam na ně do toho jejich Jurského parku :-) mrkněte.
PS: Krev RH negativní zřejmě znamená jen to, že je to krev mimozemšťanů, tedy i těch dobrotivých "u-fíků". :-)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby