* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

(To, co je níže uvedeno, z důvodu zpoždění, teprve nastane.)

Jakmile při protnutí galaktického nulovém bodu dostaneme přímý zásah fotony (vědomím galaktické úrovně existencí) pramenícími z galaktického středu - srdce (k čemuž dojde v pátek 21. 12. 2012), tak se u všeho a všech obnoví funkce Merkaby (tvořivého dvoj-plamene), čímž dojde k téměř okamžité transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Touto transmutací se staneme bytostmi nezávislými na hmotě, času a prostoru. Nějakou chvíli ale potrvá, než si bytosti uvědomí, že tyto neomezené možnosti projevu své existence mají k dispozici. Mnohem více podrobností je uvedeno zde: 
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011
a zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-se-to-vlastne-deje-...Jak vypadá aktivace Merkaby planety (čili i všeho a všech co na ni a uvnitř ní v ten moment bude) a co znamená transmutace - přerod hmoty z báze uhlíku na bázi světelných krystalů je znázorněno na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related


Na výše uvedeném videu je znázorněna aktivace Merkaby planety Země, což způsobí aktivaci osobní Merkaby u všeho a všech, co v tento okamžik na planetě zůstane.

Přímý zásah fotony pramenícími z galaktického centrálního slunce (nesoucí v sobě galaktickou úroveň vědomí) dostane ale CELÁ tato sluneční soustava, nikoliv pouze tato planeta. Proto dojde k transmutaci - přerodu VEŠKERÉHO hmotného projevu všech existencí v CELÉ této sluneční soustavě, čímž v ní zmizí VEŠKERÉ dualitní projevy existencí.
Toho se temné bytosti bojí jak čert kříže, neboť tím v celé této sluneční soustavě zmizí naprosto VŠECHNY dualitní světy (včetně všech astrálních) a jim nezbude nic jiného, něž se přesunout zpět tam, odkud přišly. No a jelikož je každá bytost energeticky spjata s tím, co stvořila, tak si s sebou budou muset vzít všechny dotěrné, krvelačné a parazitující stvůry (které v průběhu času stvořily), čili veškeré parazity, od všemožného dotěrného a krvelačného hmyzu, až po nejrůznější entity parazitující na ostatních.


V těch jejich světech ale budou muset začít svůj vývoji opět od začátku a až někdy dospějí do bodu, že se jich více než polovina bude chtít vrátit nazpět do jednoty, pak se do jejich světa budou opět inkarnovat dobrovolníci z hvězd (čili světelné bytosti), které jim pomohou transformovat se nazpět do jednoty. Protože ale má každá bytost právo svobodného rozhodování, proto ti kteří stále ještě nebudou chtít nazpět do jednoty, se budou muset odtamtud opět přemístit do nějakého jiného dualitního světa, ve kterém budou mít opět možnost se napravit. Tento proces se bude opakovat tak dlouho, dokud bytosti pobyt v takovýchto světech zcela neomrzí a neopustí je naprosto všichni jednou pro vždy, čímž světy duality zcela zmizí a zaniknou.

Proto vám radím, raději ve vlastním zájmu nenastupujte do tzv. záchranných UFO, neboť byste se mohli místo v páté dimenzi této planety ocitnout někde ve třetí či čtvrté dimenzi nějakého paralelního vesmíru, ve kterém pořád ještě existuje dualita a disharmonie s tím spojené. Uvedomte si, že "Jidáši" na sebe dovedou brát všemožné podoby.

Na níže uvedeném videu (čas 1:04) je znázorněno jak při protnutí galaktického nulového bodu - času dostává slunce naší sluneční soustavy přímý zásah fotony pramenícími z galaktického středu (čili z galaktického centrálního slunce) a jak obrovské množství uvolněné sluneční - čili anti-hmotné energie, následně zasahuje naši planetu (i všechny ostatní planety včetně všech měsíců) a naprosto vše co na nich a uvnitř nich existuje.

Tím dojde u všeho a všech, co se v tento moment v této sluneční soustavě bude nacházet, k okamžitému přerodu projevu své původní existence z báze uhlíku na nový projev existence, který je na bázi tekutých světelných krystalů, čímž se naprosto vše v celé sluneční soustavě navrátí nazpět do jednoty a tím veškerá dualita v celé sluneční soustavě okamžitě zanikne a s tím i veškeré její projevy existencí.2012 DNA CHANGE MAYAN CALENDER NEW CYCLE EVOLUTION CROP CIRCLE HOPE LOVE
http://www.youtube.com/watch?v=gy7UympOGlY&feature=related

Oliver Shanti & Friends - Sacral Nirvana + wheat circles

http://www.youtube.com/watch?v=5JXrmUD0EK0&feature=related


Na tomto obrázku je názornění planety Země zasažené fotonovým "mrakem" (vyvěrajícím z galaktického slunce), který prolétl sluncem naší sluneční soustavy a zasahuje Zemi.
Celá tato "šou" bude opravdu gigantických rozměrů, neboť tím, že tato sluneční soustava dostane přímý zásah fotony - vědomí pramenícím z galaktického centrálního slunce - srdce, dojde u všeho a všech k sjednocení pravých párových existencí, čili těch, které jsou v projevu částic hmoty, s těmi, které jsou v projevu frekvencí světla. Tím v celé této sluneční soustavě zanikne veškerá dualita (poslední v existenci této galaxie), čímž dojde nejen k sjednocení našich vlastních párových existencí, ale i k sjednocení párových galaxií, které jsou v projevu této galaxie zvané Mléčná dráha a párového dvojčete v projevu galaxie Andromedy, čímž potažmo dojde i k transformaci celého tohoto vesmíru.

Takže si držte klobouky, neboť velké show právě začíná nabírat na obrátkách. Proč je tomu tak právě nyní je uvedeno v článku s názvem: "A Je To Tu !!! :-)", uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/a-je-to-tu


Slunce začíná "bouřit" stále více a to se bude až do 21.12.2012 stále zvyšovat!
Pro podrobnosti klikni ZDE.

(po kliknutí je nutno chvíli počkat na to než se stránka přesune na odpovídající text)


Planeta Země po přímém zásahu fotony, čili po transmutaci do tekutých světelných krystalů, čímž se z ní a všeho co na ni a uvnitř ní je stává hvězda.PS: To, co rozhoduje o tom, kdo se do jakého světa dostane, jsou vnitřní osobní frekvence, neboť ty vytváří projekční a gravitační pole, která každou bytost promítnou do takového světa a takové reality, do které svými osobními frekvencemi skutečně patří. Ve světech jednoty, čili v páté a vyšších dimenzích totiž již nemůže existovat "dobro" i "zlo" současně v jednom a tom samém prostoru (jako je tomu ve světech duality), to znamená, že sobecké bytosti již nebudou moci být ve stejném prostoru, ve kterém jsou bytosti dobrotivé.

Mnohem více podrobností o tom, kdo se do jakého světa a jaké reality zařadí a proč je uvedeno zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/zalezi-jen-a-jen-na-...

Více podrobností o tom jak funguje přitažlivost stejnorodých frekvencí naleznete zde: www.trefy.cz/elektromagnet


Další úzce související texty naleznete v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje", který je uveden ZDE.

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je uvedeno ZDE.

A článek s názvem: "Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje" je uveden ZDE.Další úzce souvisejí články:

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 16196

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Je třeba vzít konečně na vědomí, že nejdříve byla myšlenka, čili mentální představa (stvořená z frekvencí vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího pra-světla), pak bylo slovo, čili vibrace (tvořící nosnou struktutu) a teprve z toho, pomocí tzv. tajné geometrie (viz přiložené video), čili pomocí krystalizace světla do hmotného projevu existence (tvořící ve hmotě buď krystalické mřížky, nebo DNA), vzniká veškerá tzv. hmota.

Vlna lásky / The Wave of Love
http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Myšlenky jsou živé entity (existující v jiné, mentální, nehmotné realitě), které se přes bytosti v hmotném projevu existence chtějí realizovat i ve hmotě. Proto, pokud na ně upneme svou pozornost, tak je nejen posilujeme, ale pomáháme jim i v tom, aby se mohly z nehmotného projevu existence promítnout do tohoto hmotného.

Proto lze kdykoliv pouhou změnou smýšlení a fokusu své pozornosti změnit celý tento svět, jakkoliv si jen přejeme!!!

PS: Naprosto vše je pouze tak těžké, složité a komplikované, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je to, že to funguje naprosto stejně i naopak, čili vše je pouze tak lehké, snadné a jednoduché, jak jen si to dovedeme představit. :-)

Vážení nositelé ("pracovníci") světla je již nejvyšší čas abyste si už konečně uvědomili kdo (nebo spíše co) ve skutečnosti doopravdy jste a proč jste tady v tomto světě právě v tento čas. Jakmile si uvědomíte kdo jste a proč jste tady, tak se začnete napojovat na vyšší já svých domovských světů, které jsou v duchovních úrovních existencí, čili na ty dimenze - úrovně existencí a jejich světy odkud pocházíte.


Tím začnete do tohoto světa a jeho kolektivního vědomí stahovat vyšší úrovně vědomí (vědění), neboť fokusem své pozornosti na své vyšší já začne obnovovat světelná vlákna, po kterých do tohoto světa začnou volně proudit informace a energie z těch světů odkud pocházíte.

Též se fokusem své pozornosti nalaďte nejen jeden na druhého, ale i na tzv. kosmický internet, který nás všechny propojuje navzájem. Tím začneme v tomto světě obnovovat zpřetrhaná multidimenzionální světelná síť, tvořící galaktické (vesmírné i kosmické) DNA, po kterém se veškeré informace šíří rychlostí myšlenky, co umožňuje mimo jiné nejen např. tzv. teleportaci ale i okamžitý přístup ke všem informacím, které tato společná síť obsahuje.

PS: Na tuto multidimenzionální světelnou síť, se mohou napojit všechny dobrotivé bytosti, která si přejí nejen navzájem si vypomáhat, ale i tvořit jen to, co je pro dobro, radost a blaho všech zúčastněných a má to tu výhodu, že to co se naučí jeden se zároveň naučí i všichni ti, kteří jsou na tuto společnou multidimenzionální světelnou síť napojeni.

Světelné vlákno stvořené fokusem pozornosti je záměrem přes třetí oko směrované na cíl.

Každá bytost která má aktivované své čakry, z nichž vedou světelná vlákna do vyšších úrovní existencí (která tvoří kosmické multidimenzionální DNA spojující bytost se svými vyššími světelnými já), se stává tzv. osvícenou bytostí, z důvodu, že se stává nedílnou součástí všeho co je - existuje.

I láska, vytvářející pocity blaženosti, je ve své podstatě emoce, ale harmonická. Je tomu tak z toho důvodu, že ve vnitřním pra-světle, čili energii, jsou uloženy pouze a jen nejčistší, to znamená nejvíce harmonické frekvence, vytvořené z naprosto všeho překrásného co kdy kde existovalo, existuje a může v nejrůznějších kombinacích existovat.

Tyto harmonické frekvence vytváří blažené pocity (emoce) všude tam, kde může vnitřní pra-světlo, čili pasivní, nic netvořící, pouze existující vše-vědomí Absolutna, (obsahující v sobě tyto harmonizující frekvence zvané bezpodmínečná láska), volně proudit.

Proto nechejte skrze sebe energie vnitřního pra-světla (a jeho harmonizující frekvence), čili esenci Absolutna (nebo-li Boha, chcete-li) volně proudit a to např. tím, že do sebe toto vnitřní pra-světlo začnete vdechovat přes své duchovní srdce, čili přes svůj osobní nulový bod.


Zde je uvedeno jak na to: Je velice účinné představovat si, že každým nádechem do sebe ze svého duchovního srdce (osobního nulového bodu) nadechujeme harmonizující světlo (zlaté nebo bílé barvy) duchovní podstaty všeho a všech a že toto světlo výdechem následně vydechujeme ven do své aury, čímž kolem sebe děláme čím dál tím větší a účinnější ochrannou, harmonizující a regenerující světelnou bublinu (obsahující v sobě moudrost Univerza), jehož harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující frekvence proudí do naprosto všeho, na co jen pomyslíme, co děláme a všude tam, kde jsme.

Více podrobností je uvedeno zde:
http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/ve-vlastnim-zajmu-byste-s...
(po odkliknutí je třeba počkat na to, až se stránka přemístí na odpovídající odkaz)

kontrola /hmotný dôkaz/, že energia vnútorného pra-svetla voľne prúdi cez duchovné srdce je, že:)

Živé Světlo: "Až si na vás začnou sedat např. plaché vážky či lesní včeličky nebo za vámi začne chodit plachá zvěř, tak budete vědět, že jste se již stali zářičem pravého duchovního světla. Tyto bytosti za vámi začnou chodit z důvodu, aby si od vás mohli nasát toto duchovní světlo, které jim nejen dodá energii, ale i jim pomůže transmutovat jejich osobní DNA z dvou vláken DNA na 12ti vláknové DNA."

"PS: není důležité co se komu osvědčilo, ale to, co máme pocit, že je nejefektivnější právě pro nás." http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/ve-vlastnim-zajmu-byste-s...

Poznají to hlavně malé děti, zvěř a přírodní bytosti, neboť ty nemají zatvrzelá srdce jako dospělí lidé a tak toto světlo pociťují přinejmenším podvědomě. Proto si vás budou někteří prohlížet tázavým pohledem, neboť z vás budou pociťovat něco zvláštního, ale nebudou si umět na vědomé úrovni vysvětlit o co se jedná.
mě si sedl na Borovici na nos motýl..pak mi přelétl na ruku a strávil se mnou asi půlhodinu..nekecínkám..kamarádka Atlantida ho fotograficky zvěčnila...a pozoroval mě dlouhým, tázavým pohledem...hih

Ďakujem, tá informácia s malými deťmi je pre mňa dooooosť hodnotná. Často sa pre ne stávam pozorovacím objektom, hlavne pri nákupoch ... sa nudia keď sedia v košíku a čakajú na rodičov ... a pozorne sledujú moje pohyby. Vysvetľovala som si to tak, že hľadajú vhodnú matku pre svojho zatiaľ nenarodeného kamaráta :)  a v mojom veku po troch deťoch, som z týchto detských pohľadov troška nervózna.
Teraz keď viem že ich pohľady priťahujem z iných dôvodov, cítim sa oveľa pokojnejšia a ponúknem sa im ako bonbón :)

To znám. :-) I mně nějakou chvíli trvalo, než mi došlo oč jde.
Okolo mna lieta kvantum much, cele roje malickych a potom aj take tie velke muchy. Je to v poriadku ?
Dokud jsi živá, ta jo. :-)

Viem, ze to znie komicky, ale je to dost neprijemne .... Pripadam si ako nejaka zebra v Afrike :-)

Představujte si, že ze svého osobního nulového bodu, tj. ze svého vyššího - duchovního srdce do sebe z Absolutna vdechujete zlaté světlo (tvořící kolem vás takovýto lologram zlaté barvy) a to vydechujete ven nejen do své aury, ale do naprosto všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a i do všeho kde jste.


Hologram lásky, v jehož středu - centru je nekonečná Merkaba, což jsou všechny čakry (neboli nulové body vedoucí do jednotlivých dimenzí - úrovní existencí) sjednocené do jednoho společného ohniska jedné společné, avšak mutidimenzionální Merkaby, sjednocující všechny existence do jednoho společného, nekonečného tady a teď - nyní. Aktivace nekonečné Merkaby / Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra Zobrazení ZDE.


Návod na to jak se propojit se svými vyšším já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE.


Jakmile se stanete zářičem tohoto vnitřního duchovního pra-světla, tak si představujte např. to, že jste světelná bytost ze světů jednoty, čili pravých duchovních úrovní existencí, která je uvnitř krystalu planety Země (což je nosič jejího vědomí), který je v jejím jádru, čili v jejím srdci (jejím nulovém bod nebo-li planetární černé/bílé díře,) a že do tohoto jejího srdce - vědomí napojujete světelné vlákno pramenící z centrálního slunce - srdce této galaxie (což je galaktická černá/bílá díra), čili ze středu té níže vyobrazené světelné bubliny, která je uprostřed hluku nebeských těles. Tím planetě pomáháte napojit se na kolektivní vědomí všech galaxií, do kterých toto centrální sluce dodává svou energii, čili jí pomáháte napojit se na její vyšší já, které je vaším ještě vyšším - galaktickým já.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakmile si budete umět představit nekonečnou Merkabu, tak můžete pomoci nejen této planetě, ale i celé této naší galaxii a to tím, že si začnete představovat, že jste mnohem větší než celá tato galaxie, nebo raději větší než celý tento vesmír (ale tím způsobem, že nic nebudete zmenšovat, ale naopak zvětšíte sebe) a že je váš osobní nulový bod (čili vaše osobní duchovní srdce - černí bílá díra) v zákrytu nejen s krystalem v jádru této planety (čili s jejím nulovým bodem - srdcem), ale že je v zákrytu i s nulovým bodem slunce naší sluneční soustavy, s nulovým bodem slunce naší galaxie zvané Mléčná dráha (jejíž párovým dvojčetem je galaxie zvaná Andromeda), s nulovým bodem v projevu CENTRÁLNÍHO slunce celé naší galaxie (což je galaktická černá bílá díra) a s nulovým bodem v projevu CENTRÁLNÍHO slunce celého tohoto vesmíru (což je černá bílá díra tohoto vesmíru). To znamená, že si představíte, že jsou všechna tato tělesa vystředěna v sobě a mají JEDNO jediné společné ohnisko v jedné nekonečné, stále se zvětšující, multidimenzionální Merkabě.

Tím sloučíte všechny jednotlivé merkaby, tedy jak tu vaší osobní, tak všech těchto galaktických či dokonce vesmírných těles nazpět do jednoty (mající jednu společnou multidimenzionální, čili nekonečnou Merkabu) s jedním společným ohniskem, čímž je galaktické, nebo raději rovnou vesmírné centrální slunce - srdce (které je ve vašem osobním nulovém bodě, čili ve vašem duchovním srdci), ze kterého do sebe vdechujete duchovní prasvětlo zlaté barvy, které následně vydechujete jak do hmoty a aury této planety, tak do hmoty a aury slunce této sluneční soustavy (v jehož středobodu je tato planeta), které je ve středobodu galaktického slunce, které je ve středobodu galaktického centrálního slunce a které je ve středobodu vesmírného centrálního slunce. Tímto procesem si zároveň obnovujete spojení se svým vlastním multidimenzionálním já, čili se všemi 13. úrovněmi - patry vědomí tohoto vesmíru.

Tím začnete nejen harmonizovat oba projevy těchto opačných polarit, jednu v projevu planety Země (se vším co na ni a uvnitř ní je) a druhou v projevu frekvencí světla slunce naší sluneční soustavy (se vším co na něm a uvnitř něj je), ale začnete i sjednocovat vše ostatní v této galaxii do jednoho společného ohniska jedné nekonečné Merkaby (čili do jednoho společného nyní), čímž umožníte, aby došlo nejen k aktivaci vaší osobní Merkaby, ale i Merkaby planetární, sluneční i té ve slunci naší galaxie, což umožní sjednocení i galaktických párových existencí, které jsou v projevu mléčné dráhy a jejího párového dvojčete, které je v projevu galaxie Andromedy.

Pokud se na to necítíte, tak to samozřejmě nedělejte!


Tyto videa vám pomohou s vaší představivostí.

Tetrahedron Tunelové vidění / Tetrahedron Tunnel Vision
http://www.youtube.com/watch?v=A4BEvuRa8WU
Tajný Vortex Portál / Sacred Vortex Portal
http://www.youtube.com/watch?v=ZS-29OYR7TA
Hvězdná brána Lásky / StarGate of Love
http://www.youtube.com/watch?v=64gi_DucVeQ


 Multidimenzionální nekonečné Já ukotvené v nulovém bodě, čili v nekonečném tady a teď


Takovéto centrální slunce si představujte v osobním nulovém bodě - duchovním srdci.

 

Tato dvě ramena jsou párové galaxie (jedna v projevu Jin a druhá v projevu Jang), v jejichž středu je galaktické centrálním slunce (které je nepolarizované), nebo-li nulový bod, čili srdce , které dodává energii (obsahující v sobě galaktickou úroveň kosmického vědomí) do obou párových galaxií, v nichž jsou pomocí jednotlivých vůlí, čili Jang - projekce a přání, čili Jin - gravitace (které tuto nepolarizovanou energii centrálního slunce štěpí na Jin a Jang) tvořeny veškeré projevy existencí.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kristova "síla", neboli Kristos (a možnosti a schopnosti s tím spojené) je úroveň vědomí, kterou obsahuje Galaktické Centrální Slunce.


Toto místo ve středu galaxie a tato úroveň vědomí je Vaše 12tá čakra, neboli 12 tá úroveň vědomí a existencí tohoto vesmíru. No, a protože jsme stále více prozařováni světlem pramenícím z galaktického středu, čili z galaktického Centrálního slunce, proto se v bytostech obnovuje nejen 12ti vláknové DNA, ale i možnosti a schopnosti s tím související.


Kdo začne brát tuto skutečnost na Vědomí - své osobní Vědomí, :-) pro toho začne být průběh transformace nazpět do jednoty a harmonie mnohem snadnější, ne-li přímo procházkou Ráj-skou :-) zahradou, plnou vonných květů a ooooo-mamných :-) rostlin.


* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.


* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Nový Matrix (část 1) – Od 3D do 4D a 5D uživatele Naren Sahava.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!!!! Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě !!!!!!!!

Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě, dorazit by mohly až statisíce lidídnes 12:30Na nedělní poledne je ve Varšavě svolána demonstrace polské liberálníopoziční strany Občanská platforma (PO). Lidé mají protestovat proti posilování státní…Zobrazit další
neděle
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
3.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
2.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby