* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie.

Nalaďte se svým vědomím přes své osobní duchovní srdce (čili přes svůj střed - osobní nulový bod) na Metatronovu 13tou (12+1) úroveň vědomí, kterou dosáhla mimo jiných např. i bytost zvaná Kristus. Jelikož objektivní čas neexistuje, proto se můžete kdykoliv naladit i na 21.12.2012 na 11 hodin 11 minut (viz obrázek) a bude to fungovat zrovna tak, jako kdyby ten čas byl právě teď, čili v tu dobu, ve kterou se na něj právě naladíte. Úzce související video s názvem: "Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž" je uveden ZDE.


Nejsme jen člověk, který má spirituální zkušenosti, ale jsme především spirituální podstata, individualizovaná do všemožných věcí, bytostí a projevů existencí, tedy např. i do lidí, majících
pozemské, hmotné zkušenosti.
Úzce související video s názvem: "Kvantova Apokalypsa a Holografický Vesmír (Slovenská titulky)" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje" je uveden ZDE.


Vstupem do dualitního projevu existencí došlo k tomu, že se celistvá duše jednotlivých bytostí rozdělila na dvě části, a to na ČÁSTICE hmoty Jin, tvořící gravitaci, čili hmotný projev existence a na FREKVENCE polarizovaného světla Jang, tvořící projekci, čili frekvenční - antihmotný projev existence. Pro vstup nazpět do jednoty a harmonie je třeba tyto dvě části (tzv. párová dvojčata) jedné a té samé duše v sobě opět propojit nazpět do jednoty, neboť do jednoty se polovina jedné duše dostat nemůže. Úzce související článek s názvem: "Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D" je uveden ZDE.


Sjednocením těchto pravých párových dvojčat dojde k tomu, že se v bytosti obnoví funkce osobní Merkaby neboli osobního tvořivého dvou-plamenu, který bytosti umožňuje tvořit vše, co je k životu a zábavě potřebné, pomocí zhmotňování svých mentálních představ. Propojit se se svým pravým párovým dvojčetem lze pomocí přání, nebo-li záměru vyslaného svému vyššímu Já (stačí jen mentálně), přičemž účinek lze zesílit pomocí tvořivé vizualizace, ve které si představujeme, že k takovémuto spojení již došlo. Pomocí příjemných, čili harmonických, konstruktivních emocí - frekvencí lze tento účinek ještě zmnohonásobit. Úzce související článek s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče" je uveden ZDE.Též je dobré si představovat, že se ve vašem mozku propojuje pravá (pocitová Jin) hemisféra mozku s levou (racionální Jang) hemisférou mozku, čímž ve vás dochází k sjednocování a harmonizaci párových Jin&Jang energií. Čím více jsou u bytosti tyto dvě energie v rovnováze jedna s druhou, tím více jsou v harmonii, čili tím méně mezi sebou soupeří, ale naopak se začínají tím více doplňovat a vzájemně podporovat. Úzce související článek s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit" je uveden ZDE.Na to, abyste se stali multidimenzionální bránou, která spojuje tento dualitní svět se světy jednoty a to třeba všech 13 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, na to je třeba začít v sobě harmonizovat energie Jin a Jang a pozvat a vstřebávat do sebe jak své antihmotné, čili frekvenční Já (polarizované světlo Jang), tak i své vyšší Já (nepolarizované duchovní svělo), nebo-li moudrou, láskyplnou a všemocnou kosmickou duchovní podstatu. Toho lze docílit taktéž pomocí záměru, vizualizace a příjemných emocí, čili stejným způsobem, jako je popsáno výše. Úzce související článek s názvem: "Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí“ je uveden ZDE.Takže zadejte svůj záměr duchovní energii, čili kosmickému vše-Vědomí (ze kterého je nejenže naprosto vše stvořeno, ale ve kterém naprosto vše i existuje - "plave“) a požádejte jej, že si přejete stát se zářičem nepolarizovaného, harmonizujícího, ozdravujícího, regenerujícího a omlazujícího světla pramenícího z centrálního slunce celého vesmíru, které skrze vás proudí a ukotvuje se a harmonizuje všechno a všechny, na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam, kde jste. Úzce související článek s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já" je uveden ZDE.Čím více si začnete uvědomovat, že jste především jiskra kosmicého tvořivého vše-Vědomí, čili nedílná součást kosmické tvořivé energie (která dovede naprosto vše, čemu začne věřit, že je možné), tím více se stanete bytostí nezávislou na hmotě čase a prostoru, která taktéž dovede naprosto vše, čemu uvěří, že dokáže. Co všechno je možné naleznete např. na videu s názvem: "sacred knowledge of vibration and the power of human emotions" (čas 1:05:11), které je uvedeno ZDE.Tím, že dokážeme cokoliv, čemu uvěříme, že je možné, tím mám na mysli, že je na čase vrátit tuto ukradenou, znásilněnou a ovládanou planetu nazpět tam, kam patří, tj. nazpět do jednoty a harmonie. Jak na to je uvedeno např. v článku s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze", který je uveden ZDE.Žijeme ve fraktálním hologramu, ve kterém má každá jednotlivá bytost svůj vlastní osobní hologram (jejichž souhrn vytváří společný časo-prostorový, z opačného úhlu pohledu prostoro-časový hologram), viz video s názvem: "We are living in a Fractal HOLOGRAM!" (které je uvedeno ZDE) a co si v něm vymyslíme a svými představami zhmotníme, to v něm budeme nejen mít, ale to v něm budeme i žít a prožívat. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.Pátá dimenze je o tom, že je vaše osobní vědomí i vědomí všech ostatních bytostí (včetně vědomí planety) propojeno do jednoho společného vědomí, čímž je možné se odhmotňovat a zhmotňovat do libovolných projevů existencí. Úzce související článek s názvem: "
Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.


Nejdříve si ale propojte svůj hmotný projev existence se svým duchovním srdcem. Jak se propojit se svým duchovním srdcem, nebo-li osobním nulovým bodem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.Další úzce související články:

* KÓDY GRÁLU ARCHANDĚL MICHAEL. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. je uveden ZDE.

* Zaktivujte si svou osobní Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen a stanete se tím opět zcela svobodnými bytostmi. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
*
Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Archanjel Metatron - LeMuriánsky Návrat a Hviezdna Brána Peridot" je uveden ZDE.

* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.
* AA Michael – Přijetí vašeho nového galaktického poslání. Uvedeno ZDE.Propojení a sjednocení mužského Jang a žeského Jin proncipu do rovnovážného stavu vytváří souznění. Úzce související článek s názvem: "Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými" je uveden ZDE.


Dodatek: Uvědomte si, že temné bytosti se záměrně snaží každého z nás krmit negativními zprávami, z důvodu že se snaží v každém vyvolávat strach, stres a deprese, neboť dobře vědí, že to v bytostech snižuje jejich frekvence a dělá z nich hloupé, snadno ovladatelné stádo. Též si uvědomte, že čím více jste v klidu a pohodě (čehož lze docílit tím, že se zaměříte především na to, co je příjemné, krásné a povznášející), tím vyšší frekvence v sobě máte a tím hůře se s vámi dá nějak či něčím manipulovat. Proto se staňte pokud možnou pouhými nestrannými pozorovateli naprosto všeho, co je nějak či něčím nepříjemné, disharmonické a nenechte se pokud možno zatáhnout do žádných emocionálních dramat, neboť čím více jste v nepohodě, tím snáze jste manipulovatelní. Takže se zaměřte na to, co je příjemné, ukotvěte se v tady a teď, tzn. ve svém osobním nulovém bodu, čili ve svém středu, nebo-li ve svém duchovním srdci a zaměřte se na napojení na vědomí centrálního slunce tohoto vesmíru, čili na Metatronovu úroveň vědomí (což je 13tá úroveň vědomí) a tuto úroveň do sebe vdechuje a vstřebávejte každým nádech a tepem svého srdce. 

Úzce související článek s názvem: "Jak se ukotvit v přítomném okamžiku a nechat události volně plynout" je uveden ZDE.

PS: Nyní jsou frekvence jádra Země již vyšší než frekvence 4.D (čili vyšší než 13 Hz), proto se každá myšlenka a představa stává daleko rychleji vně projevenou realitou, než když byla frekvence jádra pouhých 7.8 Hz, což bylo ještě před pouhými pár desítkami let.
Další úzce související články:
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte všemožným zcestným, zavádějícím a dezorientujícím informacím, neboť ty vás záměrně odvádí od fokusu pozornosti na vzestup do 5.D, tzn. od záměru navrátit se do tzv. Ráje. Uvedeno ZDE.
* NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází. Uvedeno ZDE.
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.

* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Dbej svých myšlenek, neboť z nich vzejdou představy a slova.

* Dbej svých slov, neboť z nich vzejdou činy.
* Dbej svých činů, neboť z nich vzejdou zvyky.
* Dbej svých zvyků, neboť z nich vzejde tvá povaha.
* Dbej své povahy, neboť z ní vzejde tvůj osud.


Fialový očistný, regenerující a transmutační plamen Sant Germaina. Transmutace fialovým plamenem, čili harmonizujícím, uzdravujícím, regenerujícím, omlazujícím nepolarizovaným světlem, pramenícím z centrálního slunce. Článek a související videa jsou uvedena ZDE.


Spirály jin&jang v rovnovážném souznění, tvořící časo-prostorový/prostoro-časový hologram.


Vynikající video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi je uvedeno" znázorňuje princip, jak je pomocí představ a energie Jin&Jang tvořen tzv. hmotný svět. Úzce související článek s názvem: "Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality" je ZDE. (Samozřejmě, že není třeba jen někde stále bez hnutí sedět a představovat si to, co si přejeme stvořit, neboť představovat si a tím tvořit lze stále, tzv. za "pochodu".)


VIDEO s názvem: Vize Mandal - Šiřte Své Světlo / Mandalas Vision - Spread your LightBudete-li pozorně sledovat video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi ", tak vám velice mnoho napoví o tom z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota. Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vynikající video s názvem. "Uhlík 6-6-6 končí" je uvedeno ZDE.
Úzce související články:
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.


Každá osobní realita (a z nich tvořené osobní nebo kolektivní světy a jejich reality) je stvořena z jednotlivých, velice rychle po sobě jdoucích holografických obrázků, které jsou ve vnitřních světech vytvářeny jednotlivými mentálními představami. Těch mentálními představami předstvořených obrázků je v těchto vně neprojevených světech tolik, kolik je mentálních představ. My si z nich ale vybíráme jen ty, které odpovídají našemu momentálnímu osobnímu přesvědčení a z těch si svým osobním zaměřením, vůlí, přáním a záměrem vytváříme hmotu, prostor a čas v něm plynoucí.

To znamená, že čemu uvěříme, nebo a na co upneme svou pozornost, to si tvoříme, takže co si ve svém osobním či kolektivním světě stvoříme to máme a naopak, co si v něm nestvoříme to nemáme a mít nebudeme, dokud se na to fokusem své pozornosti a svým záměrem nezaměříme. Z toho jasně vyplývá, že pomocí svého záměru a fokusu své pozornosti si můžeme kdykoliv stvořit cokoliv, co si jen přejeme.

Celý článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít" je uveden ZDE.

Bashar - Síla vaší představivosti (CZ titulky) Uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako jen tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ je uveden ZDE.

Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.vědomí do vědomí.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*Důležité Energetické Posuny skrz 13. 2. 2013

Velké energetické posuny jsou očekávány okoo datumu 13. 2. 2013. Přestože skutečná kalendární data pro nás nejsou  významné , numerologické aspekty 13. 2. 2013 jsou významné. Lze očekávat zrychlení ve velkém měřítku (zvýšený objem a intenzita) na "napravení" [předchozí příspěvek]. 

Zarovnání s tímto zrychlením posunuje výše ty, kteří zamýšlejí posun do Vyšši Dimenzionální Gaii. "Spáči" budou dočasně ponecháni na 3D Zemi, zatím s vylepšeným OS (operačním systémem). Vzestup těch, kteří pobývají na 3D Zemi se bude odehrávat více rychleji v současném kosmickém cyklu, než v předchozím. 

"Posun do Vyšší Dimenzionální Gaii" zamýšlejících se posune jakmile budou osobní pole zbaveny očekávání. 

"Myslete na světlo a vaše cesta je Jasná.."

Přeloženo z www.gaiaportal.wordpress.com


.

Zobrazení: 4656

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
Uvedeno ZDE.

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 
Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající video) Uvedeno ZDE.

.Při protnutí galaktického rovníku došlo k zarovnání s vyššími úrovněmi existencí. To je těch 13 koleček (nebeských těles), čili 13 úrovní vědomí (a jejich světů) na každém rameni. Související článek s názvem: "Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné! :-)" je uveden ZDE.

Tím jsme se dostali do Arkturiánského koridoru, tzn. do jednoho z těch ramen, spojujících všech 13 úrovní vědomí - dimenzí. Každé z těchto ramen spojuje okraj galaktického rovníku, čili první úroveň vědomí s galaktickým středem - srdcem, (nebo-li s jeho černou/bílou dírou tvořící galaktický nulový bod), což je dvanáctá úroveň vědomí tohoto vesmíru. Související článek s názvem: "Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými" je uveden ZDE.

K přímému zásahu světlem pramenícím z tohoto galaktického středu ovšem nedošlo, neboť temná strana nás záměrně částečně odstínila. Z toho důvodu bude přechod do 5.D pozvolný, nikoliv skokem, neboť k přímému zásahu nedošlo. Související článek s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku" je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "AA Michael – Přijetí vašeho nového galaktického poslání" je uveden ZDE.

Související článek od Féwy ze dne 12.1.2013 je uveden ZDE.

Galaktické Srdce Meditace - 13:13:13 Portál do Zlatého Věku (uvedeno v angličtině)
Galactic Heart Meditation - 13:13:13 Portal into the Golden Age Uvedeno ZDE.

to je třináctého v měsíci mezi prosincem a lednem??? :-)))

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 minutami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
před 9 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 11 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 11 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 13 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 14 minutami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
před 15 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 minutami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Bozi ustava Univerzalniho zakona zahrnuje zruseni narodniho statu a vsech jeho forem spravy, nabozenstvi, pasu a uživatele Uno Universus
před 20 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 23 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
čtvrtek
Tibor Lapoš si oblíbil(a) video uživatele Jozef Wolf
čtvrtek
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Jestem, Który Jestem

Film ukazujący naturę WSZECHMOGĄCEGO BOGA i ogrom Jego potęgi zawarty w boskich przymiotach. Porusza do głębi ludzi, dla których imię Pana wiele znaczy.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby